Portal w trakcie przebudowywania.
Niektóre funkcje są tymczasowo wyłączone, inne mogą nie działać poprawnie.

Miejsca - Polska

Znajdź album
Galerie miejsc z terenu współczesnej Polski, zawierające większe zbiory zdjęć.

REGUŁY CAŁEJ GALERII MIEJSC
* Dodajemy zdjęcia i grafiki historyczne - to podstawa
* To nie jest katalog do robienia współczesnych albumów geograficznych
* Zdjęcia współczesne mają służyć w celach poglądowych dla genealogii
* * * Umieszczamy tylko obiekty historyczne, zdjęcia konkretnie wybrane i przemyślane.
* * * Należy ograniczyć ilość zdjęć współczesnych do jednego z danego obiektu
* Zdjęcia należy opisywać - krótka! nazwa, oraz opis tego co jest na zdjęciu (a nie np. opis miasta czy rodziny)
* Zdjęcia bezwartościowe genealogiczne będą usuwane

Albumy (173)

Strona z 8 Następna >

Alwernia

Augustów

W XIIIw było tu plemię Jaćwignów.Pierwsza pisana wzmianka o osadzie pochodzi z 1496 roku.Prawa miejskie magdeburskie w 1557 od króla Zygmunta Augusta.Do 1569r Augustów należy do Wielkiego Księstwa Litewskiego. W 1570 roku powstało starostwo augustowskie Podczas potopu szwedzkiego miasto spalili Tatarzy z wojsk Jana Kazimie-rza.W latach 1700-1721 w Augustowie niszczone było także przez stacjonujące w róż-nym czasie: wojska polskie, szwedzkie, rosyjskie, saskie i brandenburskie. W 1795 roku miasto zajęli Prusacy, a w latach 1807 i 1812 wojska napoleońskie. W 1815 Augustow jest w granicach Królestwa Polskiego(Kongresowego).Powstania i Wojny I i II przynios-ły kolejne zniszczenia Od połowy lat dwudziestych XX wieku Augustów jest popular-nym letniskiem.a dzisiaj także uzdrowiskiem

Bardo

Bardo - miasto w woj. dolnośląskim, w powiecie ząbkowickim, siedziba gminy miejsko-wiejskiej Bardo, położone w Górach Bardzkich nad Nysą Kłodzką.
W latach 1975–1998 miasto administracyjnie należało do woj. wałbrzyskiego

Będzin

Berżniki

Berżniki. Miejscowość położona jest w Polsce, w województwie podlaskim, w powiecie sejneńskim, w gminie Sejny na Pojezierzu Suwalskim.
Na cmentarzu -kwatery żołnierzy polskich i litewskich poległych 22 i 23 września 1920 roku w czasie bitwy niemeńskiej,, także kwatery żołnierzy poległych w IIWŚ zabytkowa a kaplica cmentarna z 1846 roku – dzisiaj odrestaurowana

Białka Tatrzańska pow. tatrzański

Białka Tatrzańska – wieś podhalańska w południowej Polsce położona(mająca 8 km długości) w województwie małopolskim, w powiecie tatrzańskim, w gminie Bukowina Tatrzańska,

Biłgoraj

Bobrów pow. jeleniogórski

Bobrów (niem. Boberstein) – wieś w Polsce położona w województwie dolnośląskim, w powiecie jeleniogórskim, w gminie Mysłakowice na granicy Rudaw Janowickich, Kotliny Jeleniogórskiej i Gór Kaczawskich (Sudety Zachodnie) . Już w XV w. znajdował się tu dwór obronny. W roku 1880 Georg von Decker zbudował we wsi pałac i warowny obóz z wieżami. W czasie II wojny światowej pałac wykorzystywany był przez stacjonujące tutaj formacje SA. Na początku wojny mieścił się tu obóz przejściowy dla Żydów ze Śląska i Wielkopolski, a następnie przetrzymywano w jego murach internowanych mieszkańców Luksemburga. Po roku 1946 przebywali tu uchodźcy greccy, a w późniejszych latach umieszczono tu kolejno dom poprawczy, ośrodek kolonijny, PGR, Obronę Cywilną. W roku 1972 pałac został pozbawiony dachówek, co doprowadziło do jego ruiny.

Brynek, powiat tarnogórski

Brzeźno pow. trzebnicki

Brzeźno (niem. Gross Breesen) – wieś w Polsce położona w województwie dolnośląskim, w powiecie trzebnickim, w gminie Prusice. Właścicielami wsi był wpływowy ród von Kospothów, który w XVIII i XIX posiadał liczne włości na terenie Dolnego Śląska. Udokumentowane wzmianki o miejscowym pałacu pochodzą z 1886 roku.
W późniejszym czasie majątek w Brzeźnie przeszedł w ręce Artura von Zastrowa, który przebudował obiekt i nadał pałacowi kształt podziwiany po dzień dzisiejszy. Według rejestru Narodowego Instytutu Dziedzictwa na listę zabytków wpisany jest zespół pałacowy z drugiej połowy XIX w tj. pałac i park.

Bukowina Tatrzańska pow. tatrzański

Bukowina Tatrzańska – wieś w województwie małopolskim, w powiecie tatrzańskim, w gminie Bukowina Tatrzańska. położona na wysokości od 860 do ponad 1000 m n.p.m.dziś jest -siedzibą gminy Bukowina Tatrzańska i miejscowością turystyczną.

Busko Zdrój

Busko-Zdrój – stolica powiatu buskiego i gminy Busko Zdrój w województwie świętokrzyskim. Znane już było w XII w. jako Bużsk, w XIII w. Busk za sprawą Bolesława Wstydliwego. Pierwsze badania nad wykorzystaniem wód do leczenia przeprowadził pińczowski lekarz Jan Winterfeld w 1808 r. a Feliks Rzewuski po przejęciu Buska w dzierżawę w 1820 r. wybudował łazienki i park łazienkowski zaprojektowane przez Henryka Marconiego.
W XIX w., Busko stało się jednym z najważniejszych uzdrowisk w kraju.

Bytom

Chechło pow. olkuski

Chechło – w gminie Klucze, w powiecie olkuskim, w województwie maopolskim,.

Chechło to niewielka miejscowość położona w Małopolsce tuż przy granicy z województwem śląskim, znana z osobliwości przyrodniczej jaką jest Pustynia Błędowska. Nazwa miejscowości wywodzi się prawdopodobnie od podmokłych łąk nazywanych kiedyś „chechłami”.
Parafia chechelska ma bardzo długą i bogatą historię. Już ok. 1280 roku obejmowała osiem wsi, a jej początki sięgają króla Bolesława Śmiałego.
W XV w. stał w Chechle drewniany kościół parafialny pod wezwaniem NMP, obecny kościół pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Maryi Panny pochodzi z 1807 roku i swoim wyglądem nawiązuje do baroku.

Chełmsko Śląskie pow. kamiennogorski

Chełmsko Śląskie (przed 1945 niem. Schömberg) - wieś w Polsce położona w województwie dolnośląskim, w powiecie kamiennogórskim, w gminie Lubawka.
Pierwsza wzmianka dotycząca Chełmska Śląskiego pochodzi z 1289 r. W 1707 r., Cystersi zbudowali tu osiedle drewnianych domów tzw. „Dwunastu Apostołów” przeznaczonych dla tkaczy płótna z Czech.
Domy wybudowano w szeregu, są to parterowe, podcieniowe budynki, o konstrukcji ryglowej i zrębowej. Zwieńczono je dwuspadowym dachem krytym gontem. Mieściły zarówno część mieszkalną, jak i tę przeznaczoną do wykonywania zawodu. Len wykorzystywany przez tkaczy do przeróbki pochodził z miejscowych upraw. (do dziś zachowało się 11 domów i stanowią jedyny taki zespoł domów w Polsce)
Natomiast w 1763 r. tkaczom adamaszku z Bawarii wzniesiono zespół domów tzw. „Siedmiu Braci”.(zachował się tylko jeden zniszczeniu uległy pozostale w czasie pożaru w latach 50. XX w.).

Chorzów

Chrzanów

Cieleśnica pow. bialski

Cieleśnica – wieś w Polsce położona w województwie lubelskim, w powiecie bialskim, w gminie Rokitno W latach 1975–1998 gmina położona była w województwie bialskopodlaskim. w 1526 roku rodzina Cieleśnickich założyła tu folwark. Kolejnymi właśćielami majątku były m.in. rodziny Andruszkiewiczów, Kochanowskich i bialskich Radziwiłłów.XIX wieku, kolejny włąściciel Andrzej Serwiński w otoczeniu parku krajobrazowego, wybudował oficynę i oranżerię, on również w latach 1832-35 wybudował tu obecny klasycystyczny pałac według projektu Antonio Corazziego - wybitnego włoskiego architekta. W XX wieku był tu młyn parowy, gorzelnia, ,cegielnia i elektrownia, a także gospodarstwo rybne, hodowlane i rolne. Ówczesny właściciel - Stanisław Różyczka de Rosenwerth był wybitnym działaczem społeczno-gospodarczym południowego Podlasia, zainicjował on powstanie Podlaskiej Wytwórni Samolotów, w której był konstruktorem i jednym z udziałowców. Po wojnie dobra cieleśnickie przeszły na własność Skarbu Państwa, funkcjonował tu Dom Pracy Twórczej, a później PGR. Od 2009 roku właścicielami pałacu, którzy odremontowali pałac i zagospodarowali teren wokół zabytku. Są państwo Chwesiukowie

Czarna Góra pow. tatrzański

Czarna Góra – wieś spiska w Polsce położona w województwie małopolskim, w powiecie tatrzańskim, w gminie Bukowina Tatrzańska, nad Białką. Wieś położona w historycznym regionie – na Spiszu (w części północnej – Zamagurzu).W latach 1975–1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa nowosądeckiego.

Czyste, pow. inowrocławski

We wsi zespół dworski z połowy XIX w., obejmujący: dwór z początku XIX w. i park.
Czyste - 105274
Czyste - pałac 105275

Dąbrowa Górnicza

Dąbrowa Tarnowska

Dobratycze pow. bialski

Dobratycze – w pow. bialskim, w woj. lubelskim, w gminie Kodeń nad rzeką Czapelką We wsi jest kościół pw. św. Andrzeja Boboli I prawosławna cerkiew Podwyższenia Krzyża Pańskiego. Jest też we wsi cmentarz z zabytkowymi XIX-wiecznymi nagrobkami unitów, prawosławnych i katolików

Drohiczyn pow. siemiatycki

Drohiczyn – w woj. podlaskim, w pow. siemiatyckim, siedziba gminy miejsko-wiejskiej Drohiczyn. na Wysoczyźnie Drohiczyńskiej, nad Bugiem.
Prawa miejskie Drohiczyn otrzymał w 1498 r. od księcia Aleksandra Jagiellończyka. W 1253 r. w mieście odbyła się koronacja jedynego króla w dziejach Rusi – Daniela Romanowicza – prawnuka Krzywoustego. W latach 1520 – 1795 Drohiczyn był stolicą województwa podlaskiego. Miasto odgrywało dużą rolę w handlu także zagranicznym gddyż położone było na szlakach kupieckich. XVIII wiek przyniósł miastu sławę przede wszystkim ze względu na rozwój szkolnictwa. Jezuickie Collegium Nobilium (1747r.) oraz szkółki franciszkańskie były wspaniałymi ośrodkami edukacyjnymi, przyczyniającymi się do rozwoju oświaty na wschodnich ziemiach.
Strona z 8 Następna >