Portal w trakcie przebudowywania.
Niektóre funkcje są tymczasowo wyłączone, inne mogą nie działać poprawnie.

Miejsca - inne

Znajdź album
Galerie miejsc z terenów poza granicami Polski, nie ujętych w innych kategoriach a zawierające większe zbiory zdjęć. Zdjęcia pojedyncze w kategoriach ogólnych.

Albumy (26)

Strona z 2 Następna >

Aizpute. Łotwa

Aizpute ( pol.Hazenpot, niem. Hasenpoth) – miasto na Łotwie, leżące w rejonie lipawskim na w historycznych Ziemiach Kurlandi nad rzeką Tebrą, 50 kilometrów na północny wschód od Lipawy. W 1248 roku w Aizpute, Krzyżacy wznieśli zamek, a w 1378 roku miejscowość ustanowiono miastem na prawach magdeburskich. W XVII w. Aizpute z uwagi na położenie przy nabrzeżu rozbudowało port i stało się dużym centrum handlowym a w 1795-r centrum także administracyjnym .

Augstkalne - Łotwa

Augstkalne na łotwie - osada w południowo-zachodniej Łotwie , w gminie Tervete , 7 km na północny-wschód od Žagarė i 40 km na północ od Jelgavy ,85 km od Rygi . W źródłach pisanych mowa jest że w 1689 r. była własnością Ernst von Medem Jest tu zespół pałacowy Mežmuiža stanowiący narodowy zabytek architektury i zabytkowy kościół.

Bernāti -Łotwa

Bernāti - Łotwa. Są położone w okręgu lipawskim ,15 km od Nica, na południe od Lipawy przy autostradzie Liepaja - Rucava . Rozciąga się tu Park Krajobrazowy z najwyższymi wydmami łotewskimi i jest najdalej wysuniętym na zachód miejscem Łotwy. Dom modlitwy w Bernāti

Bowsk- Bauska. Łotwa.

Bauska.Polska nazwa historyczna: Bowsk. Miasto położone jest w południowej części Semigalii na Łotwie wspominany już w 1443 r. Historia miasta wiąże się z dziejami Zakonu Kawalerów Mieczowych. W latach 1443 – 1456 Zakon wybudował Bauskenberg największa w całym regionie twierdzę. W 1561 r. miasto zostało przyłączone do Rzeczypospolitej, jako ziemie lenne. W 1609 r. książę Fryderyk Kettler, nadał prawa miejskie i herb. Kolejny przywilej – budowy ratusza – miasto otrzymało w 1615 r.

Durbe- Durbė . Łotwa

Durbe - Durbė po łotewsku, a z niem. Durben – dawne Dorbiany, położone w południowo-zachodniej Kurlandii rejonie lipawskim . Źródła historyczne po raz pierwszy wzmiankują Durbe w 1230 r. Tu też w 1260 r była wielka bitwa pod Durbe . Miejscowość otrzymała w 1893 prawa miejskie, potwierdzone następnie w 1917. Pierwszy kościół był tu podobno już w 1451 r.

Dyneburg Daugavpils Łotwa

Dyneburg Daugavpils, ros. Даугавпилс. Miasto na Łotwie nad Dżwiną. Dyneburg w latach 1559–1772 znajdował się w granicach Rzeczypospolitej Obojga Narodów, bedąc stolicą Inflant Polskich.W 1582 r. król Stefan Batory , nadał Dyneburgowi prawo magdeburskie. W 1625 r. powstało w mieściekolegium jezuitów, będące pierwszą szkołą w regionie. Obok kolegium powstał kościół. W 1655 r. miasto zajęli Szwedzi. od 1656 r do 1666 okupowały je wojska moskiewskie, W 1667 r. Dyneburg został stolicą województwa inflanckiego. W 1691 r. w Dyneburgu stacjonował polski garnizon liczący prawie 1200 ludzi. W 1710 r. miasto ucierpiało w wyniku zarazy, a w twierdzy zmarli prawie wszyscy żołnierze. Po I rozbiorze włączony do Rosji. Podczas insurekcji kościuszkowskiej zajęty przez oddziały hetmana Michała Ogińskiego. Budowa W XIX w. linii kolejowych do Petersburga, Rygi, Warszawy, Orła i Szawli , Dyneburg stał się ważnym węzłem komunikacyjnym.

Embute-Embūte. Łotwa

Embute -Embūte (niem. Amboten, wieś na Łotwie w okręgu Lipawa na Ziemiach Kurlandii. Był tu starożytny zamek, wzniesiony 1249 przez w. mistrza krzyżackiego Dytrycha z Greningi,wielokrotnie na przestrzeni stuleci niszczony w czasie wojen . Są tu też ruiny parafrialnego kościoła ewang. który był konsekrowany w 1684

Grobina-Grobiņa. Łotwa

Grobina - Grobiņa - Łotwa.To starożytne miasto w Kurlandii położone 10 km na wschód od Lipawy i 211 km od Rygi założone przez Krzyżaków w XIII w. W okresie wczesnego średniowiecza w 1269 był tu zbudowany kamienny zamek którego ruiny są do dzisiaj. W r. 1560 została założona szkoła. W 1659 zniszczony przez Szwedów. Miejscowość spalona. W 1710 roku szalała tu epidemia dżumy. Grobiņa (lub Grobin ) była ongiś najważniejszym ośrodkiem politycznym na terytorium Łotwy z powodu usytuowania (port i kolei żelazna).
( lit. Gruobinia, niem. Grobin, ros. Гробиня)

Jakuck Syberia. Rosja

Jakuck (ros. Якутск) miasto w półn.-wsch. Syberii, nad rzeką Leną, położone na jej zachodnim brzegu., Jest stolicą i największym miastem Jakucji. Nie istnieje żadna przeprawa mostowa przez Lenę; w zimie przejazd umożliwia zamarznięta rzeka; latem, w sprzyjających warunkach (przy braku zatorów lodowych lub stanu powodziowego) działa prom. . Miasto zostało założone w 1632 przez Piotra Beketowa jako warowna twierdza kozacka. Zawsze stanowiło ważny ośrodek administracyjny, naukowo-kulturalny oraz przemysłowy północno-wschodniej Syberii. Działają tu port lotniczy Jakuck, lotnisko Magan oraz port rzeczny na Lenie.

Jełgawa -Jelgava. Łotwa

Jełgawa -Jelgava.
Do 1918 r -Mitawa, niem. Mitau, ros. Елгава, – miasto na Łotwie przy ujściu rzeki Drykszny do Lelupy. W X w. osada Liwów. W XIII wieku, zakon kawalerów mieczowych zbudował tu zamek Mitau. Mitawa w 1561 należała do Księstwa Kurlandii i Semigalii. Od 1573 posiadła prawa miejskie. W 1596 była stolicą Semigalii i rezydencją księcia Fryderyka Kettlera. W 1617 ponownie została stolicą księstwa Kurlandii i Semigalii .Książę Kurlandii Ernest Jan Biron postawił na miejscu zamku okazały pałac, otworzył pierwszą w mieście publiczną bibliotekę i założył Akademię Piotra (Academia Petrina). Od 1868 kiedy doprowadzono tu kolej żelazną co dodatkowo ożywiło miasto. Jeglawa była wielokrotnie niszczona w czasie wojen. Dzisiaj jest administracyjnym kulturalnym, edukacyjnym i turystycznym centrum.

Kazdanga. Łotwa

Kazdanga wieś w gminie Aizputes na Łotwie .O miejscowości pierwsze wzmianki w żrodłach historycznych odnotowano w 1350 r.Znana jest z przepięknej rezydencji wybudowanej w klasycznym stylu w latach 1800i-1804, Pałac zaprojektowany przez Johanna Georga Adama Berlitz. Do kompleksu można się dostać drogą z kamienia przez stylowy kamienny most. Kompleks poza pałacem obejmuje dom sług, stajnie , dom rządcy, gospodarcze pomieszczenia i stodoły. Pałac był siedzibą Barona von Manteuffela który go odrestaurował wg projektu architekta Paula Schultze-Naumburg w 1907 roku Cenny architektonicznie zespół palony i dewastowany był wiele razy w swoich dziejach.

Lenas - Lēnas. Łotwa

Lenas - Lēnas. Łotwa, miejscowość nad rzeką Venta, w rejonie Skrundas na Ziemiach Kurlandii, 156 km od Rygi .Pierwsza wzmianka w źródłach historycznych pochodzi 1242-r upamiętnia bowiem najazdy krzyżackie. Ziemie tamtejsze były własnością Gottharda Kettlera namiestnika i gubernatora Inflant. Miejscowośc była rezydencją biskupów inflandzkich. W 1750 r na miejscu drewnianej kaplicy biskup Inflant Józef Puzyna rozpoczął budowę kościoła w Lenas, niestety w r 1752 r on umarł. Jego ciało pochowane zostaje w krypcie pod prezbiterium kościoła w Lenas. Budowę kontynuował biskup Biskupi Ostrowski który w 1758r został przeniesiony do Kijowa. Ostatecznie dokończeniem budowy kościoła co nastąpiło w 1756 r zajął się biskup Aleksander Łobodziński który w roku zmarł i też został pochowany w krypcie pod prezbiterium (z jej lewej strony). W kościele Świętej Trójcy w Lenas sa trzy ołtarze wybudowane z marmuru główny i dwa boczne . Także z marmuru jest zbudowana ambona. Zabytkowe są tu tez konfesjonały i organy

Loreto - Włochy

Polski Cmentarz Wojenny w Loreto – jedna z spośród czterech polskich nekropolii usytuowanych na ziemi włoskiej. Znajduje się tu 1112 grobów polskich żołnierzy 2 Korpusu Polskiego z okresu II wojny światowej.
Cmentarz położony jest na stoku pomiędzy Sanktuarium Santa Casa w Loreto i Autostradą Adriatycką z amfiteatralnym widokiem na morze i na Ankonę
Budowę cmentarza nadzorował inż. Roman Wajda.

Nica – Łotwa

Nica – Łotwa, miejscowość w Kurlandii w okręgu lipawskim,. Położony nad brzegiem rzeki Bartuva, 22 km od Lipawa. Pierwsze wzmianka pochodzi z roku 1560. We wsi znajduje się m.in. budynek lokalnej administracji i Misja Rzymskokatolickiego i Luterańskiego kościoła w której na przemian odbywają się modlitwy dla obu wyznan..
Misja została założona w 2009 roku w celu zapewnienia opieki duszpasterskiej katolickim i luterańskim wiernym

Pilstrundale. Łotwa

Pilsrundale -Pilsrundāle wieś koło Bauski w Semigalii na Łotwie. Pierwsza pisemna wzmianka o Pilsrundale pochodzi z 1280, w czasach gdy wielki Conrad zbudował tu zamek. Główną atrakcją miejscowości jest barokowy pałac Rundale wraz z ogrodami i parkiem, zbudowany przez F. Rastrelli w 1736-1768 roku dla księcia Kurlandii i Semgallia Birona. Po III rozbiorze Polski Katarzyna II podarowała go ks. Zubowowi. Po jego śmierci pałac odziedziczyła Tekla Walentynowicz, powtórnie zamężna z ks. Szuwałowem.W rękach rodziny Szuwałowów -Pilsrundāle pozostało do 1917 roku. Po I wojnie światowej przejęło go państwo łotewskie.Pałac Rundale rewitalizowany po 1991 roku jest jedną z piękniejszych rezydencji na Łotwie. Tu odbywają się uroczystości panstwowe i tutaj podejmowani są dostojnicy państwowi

Priekule. Łotwa

Priekule – miasto w południowo-zachodniej Łotwie, na Ziemiach Kurlandii w sąsiedztwie z Litwą.Priekule w annałach historii zapisana jest w 1483, kiedy to miejscowy grunt został dany w posiadanie barona Korff.Pałac Korffov z 1787 r przetrwał do dziś,. Brama Szwedzka zbudowana w 1699 roku , kościół luterański - uznane są dzisiaj za narodowy zabytek architektury.
Zbudowana w 1871 roku, linia kolejowa Liepaja - Vilnius .sprawiła rozwój Priekule. Podczas II wojny światowej miasto było sceną krwawych walk w której zginęło 23 tysiące żołnierzy

Rucava –Łotwa

Rucava –Łotwa (niemiecki Rutzau ) położona na południowo-zachodniej stronie Łotwy nad Bałtykiem przy litewskiej granicy przy autostradzie Rucava - Liepaja. W okręgu Lipawa. Dokumenty wskazują że Rucavas wymieniona była już w 1253 roku,

Ryga - Rīga. Łotwa

Ryga - Rīga. Łotwa
Stolica i największe miasto Łotwy położone nad rzeką Dźwiną w pobliżu jej ujścia do Bałtyku w Zatoce Ryskiej. Jest głównym ośrodkiem gospodarczo-przemysłowym, komunikacyjnym (port morski, lotniczy i węzeł kolejowy Ryga Centralna), kulturalnym i naukowym kraju. Zabytkowe Stare Miasto wpisane na listę światowego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego UNESCO. Stanowi jedno z największych w Europie skupisk architektury secesyjnej

Sējējciems - Łotwa

Sējējciems- osada w okręgu lipawskim położona w pobliżu Virgi . Obecny Muitnieku Evaņgelicko Luterański kościół został zbudowany od 1849 - 1851 i w r. 1876 gruntownie naprawiony i lekko przedłużony.
Historia mówi że pierwszym proboszczem był Friedrich Būners 1561

Skrunda. Łotwa

Skrunda ( niem. Schrunden ) na Łotwie położona nad rzeką Windawą w częśći zachodniej Kurlandii, 150 km od stolicy Rygi . Miejscowośc rozlokowana przy autostradzie A9 między miastami Saldus i Liepaja . Pierwsze wzmianki pochodzą w źródłach historycznych z 1253 r., W 1368 oddział krzyżacki wybudował w Skrundzie zamek - zniszczony w Wielkiej Wojny Północnej . Swój dobry okres odnotowuje Skrunda po 1925 r gdy zbudowano tu kolej żelazną Gluda-Liepaja Nastąpiło tu ożywienie gospodarcze. Napłynęli tu ludzie powstały nowe osiedla mieszkaniowe rozwinął się przemysł budowlany, mechaniczny, lniarski , obsługi rybołówstwa i obróbki drzewa Wraz z wycofaniem radzieckich wojsk w 1999r
i zburzeniem radzieckiego radaru dalekiego zasięgu miejscowość zbankrutowała.Smoleńsk, Rosja

Vainode - Vaiņode. Łotwa

Vainode - Vaiņode (niem. Wainoden ) to wieś na Łotwie w południowej Kurlandii w historycznych zapiskach odnotowana już w 1251r. Miejscowość rozwinęła się dzięki uruchomieniu w 1871 r drogi kolejowej między Lipawą a Możejkami. Tu były od zawsze rozmieszczone najpierw niemieckie potem rosyjskie i łotewskie bazy wojskowe łącznie z lotniskami i wyrzutniami rakietowymi i infrastrukturą. Dzisiaj jest to siedziba gminy Vaiņode ale rozwój miejscowości został zahamowany. Kolej zawiesiła swoją działalność jak wiele innych przedsiębiorstw i nie ma już baz wojskowych i osiedla wojskowego

Valtaiki. Łotwa

Valtaiku - wieś w gminie Aizpute na Łotwie w której jest dzisiaj parę domow. W Valtaiku jest kościół luterański pochodzący z 1792r Wnętrze kościoła urządzone jest w stylu klasycznym z rokokowymi elementami. Kościół jest narodowym zabytkiem kultury - Piękny obraz z 1833ra "Golgota", ambona drewniana i 15 bardzo pięknych i cennych witraży wykonanych przez V. Purvītisa zdobia wnętrze kościoła . W pobliżu kościoła ustawiony jest pomnik upamiętniający rozstrzelanie 36 rewolucjonistow w r. 1905

Vecpils. Łotwa

Vecpils - Łotwa.
Vecpils to maleńka miejscowość położona w gminie Durbe w południowo zachodniej części rejonu lipawskiego. Tu stary kościół na wzgórzu . Kościółek ufundowany w 1700 r przez Otto Ernst von Rappe, jest ważnym zabytkiem architektury w Vecpils. Wyposażenie kościoła (ołtarze, ambona, chrzcielnica, obudowa choru sa piękna pracą mrzeżbiacych w drewnie
Strona z 2 Następna >
Ta strona wymaga zapisu cookies do prawidłowego działania. Aby móc je zapisać na tym urządzeniu, wymagana jest Państwa zgoda. Jeśli nie wyrażą Państwo zgody - wtedy żaden plik cookie nie zostanie zapisany, ale funkcjonalność strony będzie ograniczona, m. in. nie będzie można się zarejestrować, zalogować, pisać komentarzy, nie będzie dostępu do materiałów dostępnych tylko dla zalogowanych. Ponadto informacja ta będzie pojawiać się na każdej stronie, gdyż zapisanie braku zgody na cookies wymagałoby zapisania braku tej zgody w cookies, a na to nie mamy zgody. Szczegóły na stronie Polityka prywatności. Decyzję tę można w przyszłości zmienić na stronie Polityki prywatności.