Portal w trakcie przebudowywania.
Niektóre funkcje są tymczasowo wyłączone, inne mogą nie działać poprawnie.

Miejsca - Białoruś

Znajdź album
Galerie miejsc z terenu Białorusi, zawierające większe zbiory zdjęć. Zdjęcia pojedyncze w kategoriach ogólnych

Albumy (26)

Strona z 2 Następna >

Achremowce (Belmont), pow. brasławski

Achremowce, pow. brasławski, dawn. woj. wileńskie 9810

Aleksandrowo, pow. brasławski

woj wileńskie, pow. brasławski, gmina Miory

Baranowicze, obw. brzeski

Baranowicze 10015

Berezwecz i "Droga Śmierci"

Berezwecz 105292
Pow. dzisieński, ob. płn część miasta Głębokie. Dawniej klasztor Bazylianów, krótko klasztor katolicki. W czasie okupacji - więzienie NKWD, miejsce masakry więźniów politycznych w 1941, głównie Polaków i początek tzw "Drogi śmierci". W murach klasztornych zamurowano żywcem kilkaset osób. Resztą prowadzono bez jedzenia i picia na miejsce kaźni do kołchozu Taklinowo (ob. wieś Mikołajewo, koło Ułły 15185). ponad 100km. W trakcie na kolumnę nalot wykonał samolot niemiecki, do leżących na drodze Rosjanie strzelali z karabinów maszynowych. W 1942 więzienie hitlerowskie. Łącznie zamordowano tam ok 30.000 osób. Dzisiej obiekt wciąż funkcjonuje jako więzienie.

!Białoruś - ogólnie

Zdjęcia z różnych miejsc z terenów obecnej Białorusi, pojedyncze zdjęcia z mniejszych miejscowości, które nie mają swoich albumów (dwory, kościoły, drobna architektura - mają osobne kategorie)

Bobrujsk, obw. mohylewski

Bobrujsk 9975

Brasław

Brasław, dawne woj. wileńskie 10698

Brześć nad Bugiem

Brześć Litewski, Brześć-Litowsk

Dziedzinka, pow. brasławski

woj wileńskie, pow. brasławski, gm. Przebrodzie

Głębokie pow. dzisieński

Głębokie 12269

Grodno

Ikaźń, pow. brasławski

Ikaźń, pow. brasławski, dawn. woj. wileńskie 12287

Lida

Lida 2685

Łyntupy Białoruś

Lyntupy znane są od 1459 roku , kiedy to wojewoda wileński Andriej Dowgirdowicz zbudował tu drewniany kościół św. Andrzeja .

W połowie XVI wieku w dzielnicy Oszmyany . Właścicielami ziemi byli Buchinskiy , Ostrovskiy , Gilzen .
Od 1795 r. Część Cesarstwa Rosyjskiego, miasto, centrum powiatu śweckiego. W latach 1854-1939 należeli do Biszewskich .
W latach 1921-1939 na terenie Polski, w powiecie święciańskim.
Od 1939 r. Część BSRR , wieś w regionie Postawy.
Pod koniec 1943 roku Bohater Związku Radzieckiego Anna Iwanowna Masłowskaja , ubrana w strój chłopski, na polecenie dowódcy oddziału partyzanckiego Parkhomenko brygady partyzanckiej Woroszyłowa, udała się do miasta Lyntupy na negocjacje z szefem garnizon wroga, pułkownik Antonaitis. Negocjacje zakończyły się sukcesem, a Antonaitis zgodził się udzielić partyzantom pomocy. Następnego dnia przekazał przez nią kilka karabinów i nabojów .

Od 1967 r. - osada miejska.

Mińsk

2666

Miory, pow. brasławski

Mohylew

Nieśwież, obw. miński

Nieśwież 15540

Nowogródek

Nowogródek 2673

Nowy Pohost, pow. brasławski

Nowy Pohost 15470

Opsa, pow. brasławski

Opsa, pow. brasławski, dawn. woj. wileńskie 104481

Pińsk

Pińsk 2675
Opis 30937

Przebrodzie, pow. brasławski

Przebrodzie, pow. brasławski, dawn. woj. wileńskie 16070

Szarkowszczyzna pow. dzisieński

Szarkowszczyna 17463
Strona z 2 Następna >