Portal w trakcie przebudowywania.
Niektóre funkcje są tymczasowo wyłączone, inne mogą nie działać poprawnie.

Galerie Kolekcjonerów i archiwów prywatnych

Znajdź album
Albumy przedstawiają wybrane przez kolekcjonerów zestawy zdjęć z ich zbiorów, a także zasoby archiwów prywatnych o wartości społecznej dziedzictwa narodowego.

Albumy (4)

B.S.

w przygotowaniu

Łukasz Rygało

w przygotowaniu

Powstańcy Styczniowy - album CONNAISSEUR

Album zdjęć jednorodnych dot. Powstania Styczniowego. Kopie zdjęć cyfrowych uzyskane dzięki uprzejmości Salonu Dzieł Sztuki CONNAISEUR z Krakowa
Część zdjęć rozpoznana - opisy tych osób w Bazie Powstańców Styczniowych

Rafał Janke

Przedstawiona kolekcja Rafała Janke, skupiona jest na dążeniach niepodległościowych w dziewiętnastowiecznej Polsce. Zawiera nie tylko fotografie osób walczących (słownie czy też zbrojnie) o wyzwolenie, ale także rożnego rodzaju patriotyczne artefakty - obrazy, ryciny, pamiątki, dokumenty, itp.
Kolekcja przede wszystkim dotyczy wydarzeń z lat 1861-1864, ale także znajdują się w niej wizerunki osób związanych z powstaniem listopadowym, rabacji galicyjskiej, a także portrety w strojach patriotycznych czy też żałobnych. Są także fotografie osób (grafik) z wcześniejszych okresów (XVII-XVIII w.), jednak nie są one głównym jej członem.
Z oczywistych względów, znaczna część jest niezidentyfikowana. Kolekcja jest wciąż otwarta i będzie uaktualniana wraz z nowymi nabytkami. Uzupełniane i poszerzane będą także opisy, a w przypadku powstańców styczniowych łączonych z Bazą Powstańców Styczniowych
Autor prosi odwiedzających o pomoc w identyfikacji nierozpoznanych osób. Wszelkie informacje czy też sugestie można umieszczać w komentarzach lub kontaktować się z właścicielem kolekcji: ulajanke@poczta.onet.pl lub telefonicznie +48 602 429 247.

Wszystkie zdjęcie można też odnaleźć w albumach tematycznych.