Portal w trakcie przebudowywania.
Niektóre funkcje są tymczasowo wyłączone, inne mogą nie działać poprawnie.

Dublany - Wyższa Szkoła Rolnicza

16.11.2008 13:38
(Wątek założony przez aniakwasny1954-1954)

Szkoła Rolna w DublanachFolwark Dublany ( 407 ha) oddalony o 8 km od rogatki żółkiewskiej Lwowa został zakupiony w 1852 roku przez Galicyjskie Towarzystwo Gospodarcze. W 1856 roku powstała tam prywatna Szkoła Gospodarstwa Wiejskiego i w 1858 roku otwarto tam Wyższą Szkołę Rolniczą w Dublanach. Głównym założycielem szkoły był Leon Sapieha. Od 1878 roku została przejęta i finansowana przez Wydział Krajowy, uzyskują status szkoły krajowej. W 1881 reformy i podniesienia jakości podjął się Juliusz Au. W 1888 został wzniesiony budynek główny. Mieściły się w nim sale wykładowe, gabinety profesorskie, parę sal ćwiczebnych i kancelaria. W budynku wzniesionym w 1900 roku mieściły się: laboratoria chemii rolnej, gleboznawstwa, technologii rolniczej, a także stacja chemiczno – rolnicza. W 1901 roku uzyskała prawa akademickie i nazwę Akademia Rolnicza w Dublanach. W czasie wojny polsko – ukraińskiej doznała znacznych zniszczeń. Oprócz działań wojennych doszło do celowego niszczenia budynków, laboratoriów, upraw, arboretum, wycinki drzew, dewastacji urządzeń melioracyjnych, palenia biblioteki. W wyniku tego Akademię przeniesiono do Lwowa, gdzie w 1919 roku na Politechnice utworzono Wydział Rolniczo – Leśny (łącząc Akademię z Krajową Szkołą Gospodarstwo Leśnego). W Dublanach odbywały się studia rolnicze tego wydziału (a we Lwowie leśnego). Obecnie działa tam Lwowski Narodowy Uniwersytet Rolniczy utworzony po 1945 roku.

Nauka w szkole trwała trzy lata. Po skończonym kursie obowiązywała praktyka w jakimś majątku. Z reguły wszyscy absolwenci byli przydzieleni do miejsc, z których właściciel ubiegali się o takie przyznanie. Często wiązało się to z wcześniejszymi stypendiami. W pierwszym roku zapisało się 24 słuchaczy. Nowych uczniów każdego roku było od ok. 20-50 rocznie. W szczytowym okresie jednocześnie studiowało 100 słuchaczy, co daje łączną liczbę w okolicach 1500 osób. Studenci walczyli zarówno w Powstaniu Styczniowym jak i w obronie Lwowa, gdzie poległo min. 19 z nich.

Szkołę tę skończyło wielu zasłużonych dla Polski naukowców.

• Franciszek Abgarowicz - profesor SGGW i dyrektor Instytutu Zootechniki
• Stefan Alexandrowicz - profesor WSR w Poznaniu, członek PAN
• Stanisław Bac - profesor WSR we Wrocławiu, członek PAN
• Adam Brzechwa-Ajdukiewicz - generał brygady WP
• Józef Ciemnodoński - dyrektor Lwowskiej Izby Rolniczej
• Władysław Herman - profesor SGGW
• Bolesław Iwicki- ichtiolog, właściciel majątku Brzozówka i Parolice
• Stanisław Jełowicki - profesor WSR w Krakowie
• Czesław Kanafojski - profesor SGGW, członek PAN
• Marian Kiniorski, członek Senatu RP
• Kazimierz Miczyński - profesor WSR w Krakowie, rektor (poch. Nowy Sącz)
• Arkadiusz Musierowicz - profesor SGGW, członek PAN
• Włodzimierz Puchalski - fotografik
• Marian Raciborski - botanik
• Henryk Romanowski - profesor WSR w Lublinie
• Adam Skoczylas - profesor SGGW
• Wanda Szczypuła - profesor Politechniki w Gdańsku
Aleksander Tychowski - profesor WSR we Wrocławiu
• Dominik Witke-Jeżewski - kolekcjoner i mecenas sztuki
• Emil Wollman - profesor WSR we Wrocławiu
• Michał Wójcicki - profesor WSR w Krakowie
• Maria Wszelaczyńska - profesor Akademii Medycznej w Gdańsku

Nauczyciele

 1. Ajdukiewicz Kazimierz - inżynieria wiejska [6]
 2. Au Juliusz, nauki państwowe, społeczne, administracja, dyrektor szkoły (1878, 1881,1885) [4][5]
 3. Baczewski Leopold (1859 - 1924) - [25]
 4. Benoni Karol, geografia fizyczna, klimatologia (1881) [4]
 5. Burzyński Edmund - Burzyński Edmund (1840-1889) - [21]
 6. Chaniewski Stanisław Antoni
 7. d'Abanourt Ksawery - kierownik szkoły [6]
 8. Dajewski Mieczysław, nauczyciel na kursie gorzelniczym, ustawy gorzelnicze (1881) [4]
 9. Dąbrowski Stefan Tytus Zygmunt (1910-13) - [26]
 10. Dobrzyński ??, nauczyciel fizyki (1885) [17]
 11. Finkel Ludwik - historia (od 1885) [5][6][21][akt]
 12. Franke Jan, nauczyciel fizyki na kursie gorzelniczym (1881) [4]
 13. Gląbiński Stanisław (od 1888) - [21]
 14. Godlewski Emil, laboratoria, ogród, botanika, chemia rolnicza (od 1878, 1882) [4]
 15. Gołogórski Tadeusz Michał - [cmentarz Rakowicki Kraków - biogramy]
 16. Gross Piotr - 1869/70 delegat Wydz. Krajowego, poseł na sejm [3]
 17. Grodzki Włodzimierz, nauczyciel w Szkole Niższej (1881) [4]
 18. Hebenstrein Johan - 1860 [8]
 19. Jabłonowski Józef - 1860 [8]
 20. Jakubowski Ignacy - 1860 [8]
 21. Jasiński Władysław - lekarz zakładowy - 1869/70 [3]
 22. Jentys ??, asystent prof. Godlewskiego (1885) [5]
 23. Joszt Adolf - technologia rolna, 1901 [6]
 24. Kaczkowski Antoni - 1860 [8]
 25. Kahane Zygmunt, zoologia, anatomia porównawcza, hodowla (1881,1885) [4][5][11]
 26. Karpiński Wincenty Józef [akt][27]
 27. Karpuszko Seweryn, melioracja (1881,1885) [4][5]
 28. Kling Kazimierz - chemia ogólna [6]
 29. Kłobukowski ?? - 1890 (prof. ekonomii) [18]
 30. Kociuba Michał - 1883,1885 [5][14]
 31. Krupa ??, asystent prof. Godlewskiego, 1885 [5]
 32. Kruszyński Stanisław, 1882 (doc. zoologii) [Schmidt Oskar, O zwierzętach - tłumacz][4]
 33. Krzemieniewski Seweryn - botanika z fizjologią roślin, 1901 [6]
 34. Kubicki Józef Leon - doc. weterynarii, anatomia i fizjologia zwierząt, powstaniec 1863 [3][4][12][28]
 35. Lelowski Erazm - 1856 pierwszy dyrektor, kreślarstwo [6]
 36. Lewandowski Antoni - kapelan - 1860/70 [7][8]
 37. Longchamps Bogusław - lekarz - 1860 [8]
 38. Lubomęski Władysław Rupert - rolnictwo,1885 dryektor [4][5][13][14][15][16]
 39. Łaszewski Karol - 1860 [8]
 40. Malsburg Karol - hodowla zwierząt 1901 [6]
 41. Manasterski Piotr, geologia, minerologia (1881,1885) [4][5]
 42. Mikułowski-Pomorski Józef chemia rolna i rolnictwo, od 1893, 1901, 1906-1911 dyrektor Akademii, późniejszy minister RP [6]
 43. Miczyński Kazimierz - 1868-1918, 1911-18 dyrektor Akademii [6]
 44. Niklewski Bronisław - chemia rolna, gleboznawstwo, 1901 [6]
 45. Obertyński Kazimierz - egzaminator [28][29]
 46. Orlecki Eugeniusz (1885) [19]
 47. Olearski Kazimierz (1886 naucz. fizyki) [6][5][]
 48. Ostrożyński Władysław (1885) - [5][21]
 49. Pańkowski Kazimierz - nauka chowu zwierząt domowych, budownictwo i miernictwo, gorzelnictwo praktyczne i rachunkowość - 1860/71, 1881,1885, przez pewien czas kierownik szkoły [1][3][4][5][6][8][9]
 50. Pawlik Stefan Antoni - od 1891, 1918-19 ostatni dyrektor Akademii [6][12]
 51. Pawlikowski Jan Gwalbert (1891-1905 nauki społeczne i ekonomikę gosp. wiejskiego) [24]
 52. Pawłowski ks. - religia w Szkole Niższej (1881) [4]
 53. Pazdro Zbigniew Walenty - ekonomia społeczna [6][12]
 54. Piotrowski Gustaw (od 1889) - [21]
 55. Prażmowski Adam, asystent laboratorium botanicznego (1881) [4]
 56. Raciborski Marian (ur. 1863, s. Franciszka) - od 1900 (zorganizował pracownię i ogród botaniczny), słynny botanik [noty bio.][6]
 57. Romer Eugueniusz - geografia [6]
 58. Różycki Karol - hodowla zwierząt, 1901 [6]
 59. Rylski Tomasz, 1838-1924, adiunkt, matematyka i inżynieria wiejska - 1869/70, 1881m 1885 [3][4][5][23]
 60. Samsonow Leonid (od 1938) - [Cmentarz Kule Częstochowa - biogramy]
 61. Sikorski ?? - 1890 [18]
 62. Strusiewicz Zygmunt - ekonomia, administracja wiejska i drenowanie ziemi - od min. 1861, 1869/70 dyrekto4, 1881, przer pewien czas kierownik szkoły [3][4][6][9]
 63. Studziński Wojciech - kierownik szkoły [6]
 64. Szulc Tadeusz [22]
 65. Szyszłowicz Ignacy - 1900, botanik [akt]
 66. Tangl Edward (1874-6) - [21]
 67. Till Ernest (od 1873, 1881) nauki prawnicze - [4][21]
 68. Tyniecki Władysław - nauki przyrodnicze, leśnictwo, ogrodnictwo - (od min. 1861, 1881) [3][4][9][13]
 69. Wałkowski Wincnety - ekonom - 1860 [8]
 70. Wawnikiewicz Roman, chemia, technologia (1881,1885) [4][5]
 71. Wędrychowski Eugeniusz - 1869/70 [3]
 72. Wiesiołowski Michał - chemia, fizyka, minarologia (1856) [6]
 73. Witkowski August, fizyka, meteorologia (1881) [4][6]
 74. Zarzycki Paweł, nauczyciel w Szkole Niższej (1881) [4]
 75. Żełkowski Maksymilian - teoria i praktyka rolnicza, rachunkowość wiejska -1856, 1860 [6][8][9]
  .
[1] portalwiedzy.onet.pl
[2] wikipedia.org
[3] Szematyzm... 1871
[4] Korrespondent Rolniczy, Handlowy i Przemysłowy 25.8.1881
[5] Pawlikowski Jan Gwalbert, Wyższa szkoła rolnicza w Dublanach, fakty i uwagi, Kraków 1886
[6] Rędziński Kazimierz,Dzieje Towarzystwa Bratniej Pomocy studentów Akademii Rolniczej w Dublanach (1856-1919), w: przegląd Nauk Stosowanych, Relacje w Przestrzeni Społeczno-ekonomicznej, nr 6/2015
[7] Szematyzm... 1869
[8] Handbuch... 1860
[9] Rozprawy c.k.GTN 1861
[10] Użytkownicy GP+
[11] Estreicher K., Bibliografia polska t.I
[12] Cmentarz Łyczakowski - biogramy
[13] Seminaria nauczycielskie w Galicji 1871—1896
[14] Sprawozdanie Towarzystwa Tatrzańskiego za Rok... 1885 - wyd. 1886
[15] Cmentarz Rakowicki - biogramy
[16] Kuryer Lwowski 18.08.1885
[17] Kuryer Lwowski 16.10.1885
[18] Kuryer Lwowski 26.10.1890
[19] Kuryer Lwowski 29.07.1885
[20] Kuryer Lwowski, 11.08.1885
[21] Finkel L., Historia Uniw. Lwow....
[22] [SCUI]
[23] [Bork.]
[24] Oss.76-DE-13985
[25] Bulzacki K., Rody Lwowskie...
[26] Baza Czartoryskiego
[27] Wieś i Dwór, z. 5/6, 1913
[28] Katalog Powstańców Styczniowych
[29] Rolnik 1867-1937, wyd. 1938

Odpowiedzi (16)

5.05.2012 10:27
Dubla - dom mieszkalnyPełna lista uczniów szkoły w Dublanach nie jest znana. Przypuszczać należy że mury opuścić mogło powyżej 1000 absolwentów. Zapisanych mogło być nawet do 1800 słuchaczy. (Liczby podawane czasem w literaturze - rzędu 1500 na jednym roku są absolutnie przesadzone - np. PAN Warszawa).

Jedynym częściowym opracowaniem jest pozycja: [Skrijka P., Dublańska Akademia...]. Sporo informacji można znaleźć w: [Rędziński K.,Dzieje Towarzystwa Bratniej Pomocy... ]. Materiały o stypendystach znaleźć niekiedy można w zbiorach Galicyjskiego Towarzystwa Gospodarczego w Lwowskich Zbiorach Ossolineum [zesp. 125]. Więcej na dole postu - w bibliografii. W literaturze jest sporo błędów w nazwiskach i datach.

Prosimy o dopisywanie informacji na ten temat. Redakcja będzie uzupełniać ten post na podstawie nadsyłanych odpowiedzi. Można również wprowadzać linki do noty biograficznej danej osoby. Prosimy o wprowadzanie przybliżonej daty skończenia nauki w szkole i ewentualne inne informacje biograficzne.

Uczniowie

 1. Abgarowicz Franciszek- - [1]
 2. Aczkiewicz Dominik - 1858 [6][12]
 3. Agopsowicz Aleksander - 1859 [6][12]
 4. Ajdukiewicz Adam - 1914, syn profesora Akademii, udział w Legionach [22]
 5. Ajdukiewicz Zofia - od 1916, córka profesora, jedna z 3 pierwszych kobiet [22]
 6. Alexandrowicz Stefan - - [1]
 7. Ancuta Władysław - 1864 [6][14]
 8. Angmman Karol - ok. 1871 [6][7]
 9. Au Szczęsny - 1866 [6][15]
 10. Bać Stanisław - - [1]
 11. Baehr Henryk - 1892 [22]
 12. Barański Stanisław - 1864 [14]
 13. Barącz Ludwik - 1861 [13]
 14. Barta Marian - 1883 [19]
 15. Bartosiewicz Stanisław - 1918 - [2]
 16. Bastgen Roman - ok. 1871 [6][7]
 17. Bataglia Oskar - ok. 1871 [6][7]
 18. Ben Teodor Bolesław - 1900 - (wnuk generała, zm. 29.3.1900) [Gazeta Lwowska 1.4.1900]
 19. Bereza Witold - 1905 [16][akt]
 20. Berezowski Julian - 1877 [22]
 21. Białasuknia Walenty - ok. 1872 [7]
 22. Biedroń Jan - 1886, stypend. [2]
 23. Bieńkowski Witold - 1883 [19][22]
 24. Bigoszyński Łazucki leon - 1906(?) [16] (w źródle tylko inf o nim jako uczniu II roku)
 25. Bielski Edmund - ok. 1872 [6][7]
 26. Bieniaszewski Wiktor - 1858 [12]
 27. Biernacki Stefan - ok. 1912 - [Żelewski H., Dzieje Bojowe 8 Pułku Piechoty Legionów, 1984]
 28. Blatkiewicz - ok. 1871 (styp. chmielarskie) [6]
 29. Błahij Szczepański Jan - 1907(?) [16] (w źródle tylko inf o nim jako uczniu I roku w 1905)
 30. Bniński Henryk - 1906(?) [16] (w źródle tylko inf o nim jako uczniu II roku)
 31. Bobrowski Józef - 1905 [16]
 32. Bochniewicz Jędrzej - 1861 [6][13]
 33. Bodlak Franciszek - 1877 [22]
 34. Bodner Władysław - 1877 [22]
 35. Bogdański Mirosław - do 1867 [3][6][26]
 36. Bomba Antoni - ok. 1890 [11][akt]
 37. Brokl Leonard - do 1867 [3][6][26]
 38. Brzeziński Igancy - 1858 [6][12]
 39. Brzeziński Konstanty - 1862 [6][14]
 40. Brzozowski Władysław - 1907(?) [16] (w źródle tylko inf o nim jako uczniu I roku w 1905)
 41. Budzynowski Jan - 1867-1870, gr.kat., ur. Małnów, paroch, stypend. [6][7][21]
 42. Bulow Herman - 1906(?) [16] (w źródle tylko inf o nim jako uczniu II roku)
 43. Bulow Karol - 1907(?) [16] (w źródle tylko inf o nim jako uczniu I roku w 1905)
 44. Cegliński Lucjan - 1900 - [Baza Czartoryskiego]
 45. Cętar Wojciech - ok. 1878 [6]
 46. Chmurowicz Stanisław - ok. 1864 [6]
 47. Chorąży Józef - 1918 (poległ) - [2]
 48. Chrząszcz Bronisław - 1883 [19][2]
 49. Chrząszcz Tadeusz - 1918 - [2]
 50. Ciaputkiewicz Józef - ok. 1858 [6]
 51. Cieński Jan - 1928 [11] - późniejszy tajny biskup Złoczowa
 52. Cybulski Tadeusz - 1861 [13]
 53. Cywiński Marian - 1906(?) [16] (w źródle tylko inf o nim jako uczniu II roku w 1905)
 54. Czajkowski Marian - do 1868 [3][6][26]
 55. Czajkowski Stanisław - 1877 [22]
 56. Czarkowski-Golejewski Cyryl - 1906(?) [16] (w źródle tylko inf o nim jako uczniu II roku w 1905)
 57. Czarnowski Mieczysław - 1877 [22]
 58. Czaykowski Bronisław - 1883 [22]
 59. Czaykowski Władysław - - [1]
 60. Czerkawski Władysław - do 1867 [3][26]
 61. Czyżewicz Jan - 1907(?) [16] (w źródle tylko inf o nim jako uczniu I roku w 1905)
 62. Dąbski Włodzimierz Konrad - 1918 - [2]
 63. Dąbrowski Władysław - 1862 [6][14]
 64. Dąbrowski Włodzimierz - ok. 1878 [6]
 65. Dereń Kazimierz - 1907(?) [16] (w źródle tylko inf o nim jako uczniu I roku w 1905)
 66. Dobiecki Julian - ok. 1878 [6]
 67. Dobkiewicz Tadeusz - 1907(?) [16] (w źródle tylko inf o nim jako uczniu I roku w 1905)
 68. Doliński Julian - ok. 1876 [6]
 69. Dołhołuski Emil - 1855-56, gr-kat, (ojciec: paroch w: Krzywe, stanisławowskie) [21]
 70. Drohojowski Eugeniusz - 1862 [14]
 71. Drohojowski Tadeusz - 1877 [22]
 72. Drozdowski Władysław Alfons - ok. 1918 (słuchacz) - [24][akt]
 73. Drue Felicjan - 1877 [22]
 74. Drzewiecki Jan - ok. 1865 [6]
 75. Dubik Szymon - 1858-1861, gr-kat, o.: włościanin w: Oleszyce, stypen. [6][13][21]
 76. Dulewicz Kazimierz - 1906(?) [16] (w źródle tylko inf o nim jako uczniu II roku w 1905)
 77. Dulęba Stanisław - ok. 1868 [6]
 78. Dumka Grzegorz - 1907(?) [16] (w źródle tylko inf o nim jako uczniu I roku w 1905)
 79. Duniewicz Edward - ok. 1870 [6][7]
 80. Dyduszyński Jan - do 1904 [16]
 81. Dydyński Aleksander - ok. 1867 [6]
 82. Dylewski Władysław - 1864 [6][14]
 83. Dzieduszycki Tomasz - 1877 [22]
 84. Dzieduszycki Wojciech - ok. 1926 - [24]
 85. Dzierzbicki Zygmunt - 1918 (jako student I roku wstąpił do Legii Akademickiej i zginął w obronie Lwowa) - [4]
 86. Ebenberg Adolf - 1861 [6][13]
 87. Endeman Jan - 1861 [13]
 88. Faszcz Karol - 1907(?) [16] (w źródle tylko inf o nim jako uczniu I roku w 1905)
 89. Fedorski Władysław - ok. 1867 [6]
 90. Fedorski (Fudorski) Wawrzyniec - 1864-1866, gr-kat, stypend. [15][21]
 91. Felchner Józef - ok. 1872 [6]
 92. Frankowski Karol - 1906(?) [16] (w źródle tylko inf o nim jako uczniu II roku w 1905)
 93. Franz Antoni - 1877 [22]
 94. Frisch Arnold - ok. 1864 [6]
 95. Gadziński Teofil - ok. 1878 [6]
 96. Gajewski Wiktor - ok. 1878 [6]
 97. Garszyński A. - 1883 [22]
 98. Gawroński Franciszek - ok. 1871 - Gawroński Franciszek Rawita (1846-1930) [7]
 99. Głębocki Krzysztof - 1918 - [2]
 100. Głodziński Antoni - 1883 [19][2]
 101. Głowacki Juliusz - 1864 [6][14]
 102. Gnatkowski Julian - 1918 - [2]
 103. Gnatowski Zygmunt - 1877 [22]
 104. Godzieliński Władysław - ok. 1878 [6]
 105. Gostyński Stanisław - 1858 [6][12]
 106. Gościcki Stefan Antoni Mikołaj - ok. 1890 [11][akt]
 107. Granowski Julian - 1877 [22]
 108. Granowski Juliusz - 1883 [19]
 109. Grębowski Aleksander - ok. 1870 [6]
 110. Grębowski Jakub - 1859 [6][12]
 111. Groblewski Stefan - 1880 [23]
 112. Grochowski Edmund - 1858 [12]
 113. Grodzicki January - 1905 [16]
 114. Grodzicki Julian - 1883 [19]
 115. Grodzki Włodzimierz - 1877 [22]
 116. Gromada Józef - ok. 1910, ur. 1888 Krzeszów, zginął na Syberii [18]
 117. Grześkiewicz Szczęsny - 1877 [22]
 118. Grzywiński Jan - do 1868 [3][6][26]
 119. Guckler Stanisław - ok. 1878 [6]
 120. Gułkowski Tadeusz - 1877 [22]
 121. Gutkowski Kazimierz - 1877 [22]
 122. Habicht August Jan - 1884, stypnd. [23]
 123. Hanicki Julian - 1905 [16]
 124. Harasymowicz Ludwik - 1858-9, gr-kat, ur. Brykula, tarnopolskie, o: urzędnik [21]
 125. Heincelman Paweł - 1905 [16]
 126. Hempel Zygmunt - 1914 (przerwał naukę wstępując do kawalerii - studia skończył w Warszawie - [strona: stankiewicz.e.pl]
 127. Herman Paweł - 1877 [22]
 128. Herman Władysław - - [1]
 129. Herman Zygmunt - 1859 [12]
 130. Hierowski Tadeusz - ok. 1874 [6]
 131. Higersberger Kazimierz - 1892 [22]
 132. Hirsch (Hilszer) Paweł - ok. 1872 [6][7]
 133. Hordyński Władysław - ok. 1871 [6][7]
 134. Horsdorf Tadeusz - 1877 [22]
 135. Hubicki Konrad - ok. 1864 (powstaniec 1863) [17]
 136. Jachimowicz Aleks - ok. 1875 [6]
 137. Jakisz Stanisław - ok. 1872 [7]
 138. Jakubowski Konstanty - 1918 (poległ) - [2]
 139. Jakubowski Tadeusz - 1918 (poległ) - [2]
 140. Janecki Edward - ok. 1910 - [Baza rządców]
 141. Janicki Marian - 1918 (poległ) - [2]
 142. Janikowski Roman - - [strona: cku.pl]
 143. Jankowski Kazimierz - do 1867 [3][6][26]
 144. Jankowski Teofil - 1906(?) [16] (w źródle tylko inf o nim jako uczniu II roku w 1905)
 145. Janowicz Ludwik [22]
 146. Janowski Bronisław - ok. 1896 [11][akt]
 147. Januszajtis Marian - 1909-1912, późniejszy generał WP [22]
 148. Januszewski Zdzisław - ok. 1890 (wydalony) [10]
 149. Jaroński Kazimierz - 1906(?) [16] (w źródle tylko inf o nim jako uczniu II roku w 1905)
 150. Jaroszewski Kazimierz - ok. 1885 - Jaroszewski Kazimierz (1861-1929)
 151. Jasieniecki Konrad - 1907(?) [16] (w źródle tylko inf o nim jako uczniu I roku w 1905)
 152. Jelski Wilhelm - 1890 (wydalony za działalność socjalistyczną) [10][22]
 153. Jeleńkowski Władysław - 1892 [22]
 154. Jełowicki Stanisław - - [1]
 155. Jentys Stefan - 1883, ur. 1860, zbieg z Królestwa, późniejszy profesor Akademii [19][22]
 156. Jocz Mieczysław - 1907(?) [16] (w źródle tylko inf o nim jako uczniu I roku w 1905)
 157. Juchnowicz Aleksander - od. 1872, gr.kat., ur. Samołuskowce, husiatyńskie, o. paroch, stypend. [21]
 158. Juściński Antoni - 1877,1879 - [Skrijka P., Dublańska Akademia...][22]
 159. Kaczorowski Antoni - 1892 [22]
 160. Kahane Filip - do 1867 - [3][6][26][27]
 161. Kahane Zygmunt - 1875 [6][23]
 162. Kalitowski Zenon - 1861-1864, gr-kat., ur.: Butyny, żółkiewskie, o. paroch, stypend. [6][14][21]
 163. Kamiński Zdzisław - ok. 1871 [7]
 164. Kanafojski Czesław - - [1]
 165. Karczewski Henryk - 1907(?) [16] (w źródle tylko inf o nim jako uczniu I roku w 1905)
 166. Kardacki(?) Jan - ok. 1878 [6]
 167. Karnkowski K. - 1883 [22]
 168. Karłowski Adam - 1906(?) [16] (w źródle tylko inf o nim jako uczniu II roku w 1905)
 169. Karol (Korol) Bazyli (Bronisław) - 1869-1873, gr-kat., ur. Brzuchowice, przemyskie, o.: nauczyciel lud., stypend. [6][7][21]
 170. Karpowicz Kazimierz - 1907(?) [16] (w źródle tylko inf o nim jako uczniu I roku w 1905)
 171. Kawecki Ludwik - 1877 [22]
 172. Kawecki Józef - do 1904 [16]
 173. Kielanowski Jan - - [1]
 174. Kiełczewski Wacław Jakub - ok. 1930 - Kiełczewski Wacław Jakub (1905-1944)
 175. Kiniorski Marian - 1888-1891, z Królestwa, później członek Senatu RP [22]
 176. Klas Ludwik - ok. 1890 (wydalony) [10]
 177. Kleczkowski Karol - 1877 [22]
 178. Kmicikiewicz Seweryn - 1859-1862, gr-kat., ur. Kłodno, żółkiewskie, o.: paroch, stypen. [6][14][21]
 179. Kobierzycki W. - 1883 [22]
 180. Kociurski Stanisław - 1905 [16]
 181. Kokurewicz Ambroży - 1865-1868, gr-kat., ur. Krukienniki, o.: paroch, stypend. [6][21]
 182. Kołaczkowski Edward - ok. 1871 [6][7]
 183. Komarnicki Erazm - 1861 [13]
 184. Komarnicki Władysław - 1858 [6][12]
 185. Komornicki Stefan - 1883 [22]
 186. Konarski Aleksander - 1907(?) [16] (w źródle tylko inf o nim jako uczniu I roku w 1905)
 187. Kopf Henryk - 1865 [6][14]
 188. Korecki Jan - 1871-1874, gr-kat., ur. Jezierzanka, o. paroch, stypend. [6][21][23]
 189. Korytyński Tytus - 1861-1864, gr.kat., ur. Waręż, żółkiewskie, o.: paroch, stypend. [6][14][21]
 190. Korzeniowski Stanisław - 1880, stypend. [20][23]
 191. Kossakowski Henryk - ok. 1871 [6][7]
 192. Kosthaim Alojzy - do 1867 [3][26]
 193. Kostkiewicz Kazimierz - 1906(?) [16] (w źródle tylko inf o nim jako uczniu II roku w 1905)
 194. Kotarski Stefan - 1907(?) [16] (w źródle tylko inf o nim jako uczniu I roku w 1905)
 195. Kowalewski Kazimierz - 1883-1886, stypend. [23]
 196. Kowszewicz Konstanty - 1859-1862, gr-kat, ur. Utwurek(?), żółkiewskie, o.: paroch, stypen. [6][14][21]
 197. Kozłowski Kazimierz - 1907(?) [16] (w źródle tylko inf o nim jako uczniu I roku w 1905)
 198. Krukowski Gerard
 199. Kruszewski Henryk August - 1918 (poległ) - [2]
 200. Kruszewski Tadeusz - do 1904 [16]
 201. Kruszyna Franciszek - 1918, obrońca Lwowa i Dublan [11]
 202. Kruszyński Stanisław - 1877 [22]
 203. Krzaklewski Jan (patrz niżej)
 204. Krzeczunowicz - ok. 1872 [7]
 205. Krzemieniewska Zofia - od 1916, córka profesora, jedna z 3 pierwszych kobiet [22]
 206. Krzemiński Józef - 1918 (poległ) - [2]
 207. Krzyszkowski Zygmunt - 1877 [22]
 208. Krzywicki Ludwik - 1883 [22]
 209. Krzyżanowski Tadeusz - 1907(?) [16] (w źródle tylko inf o nim jako uczniu I roku w 1905)
 210. Kuczyński Wiktor - 1883 [19]
 211. Kubiakowski Ignacy - ok. 1874 [6]
 212. Kubelka (Kudlka) Szczęsny - do 1867 [3][6][26]
 213. Kubelka Zygmunt [post poniżej w wątku]
 214. Kukurkiewicz Ambroży - do 1868 [3][26]
 215. Kulesza Stanisław - 1906(?) [16] (w źródle tylko inf o nim jako uczniu II roku w 1905)
 216. Kurcyusz Władysław - 1906(?) [16] (w źródle tylko inf o nim jako uczniu II roku w 1905)
 217. Kurowski Stefan - ok. 1870 [7]
 218. Kuryłło Ludwik - 1870-1874, gr-kat., ur. Janów, sokalskie, o.: przemysłowiec [6][21]
 219. Kuryłowicz Walerian - 1856-1859, gr-kat, o.: oficjalista w: Mikulińce, stypen. [6][12][21]
 220. Kuśnierski Hipolit - ok. 1876 [6]
 221. Kurzewiecki Witold - 1877 [22]
 222. Kurzynin (?) Władysław Franciszek Stanisław - 1904 (I rok) - [zaświadczenie do wojska - za: Allegro.pl]
 223. Langie Tadeusz - 1862 [6][14]
 224. Laskownicki - 1890 [22]
 225. Lech Piotr - 1907 [18]
 226. Lehren Wacław - ok. 1872 [7]
 227. Lekczyński Stefan - 1907(?) [16] (w źródle tylko inf o nim jako uczniu I roku w 1905)
 228. Leventhal Emil - ok. 1871 [7]
 229. Lewicki Włodzimierz - 1861-63, gr-kat., ur. Ribnika(?), samborskie, o.: paroch, stypend. [21]
 230. Limanowski Lucjan - 1875 [6][23]
 231. Linde Juliusz - 1907(?) [16] (w źródle tylko inf o nim jako uczniu I roku w 1905)
 232. Lissowski Leon - 1889 [22]
 233. Longcamps Stanisław - ok. 1863 [6]
 234. Ludkiewicz Zdzisław - 1905 [16][akt]
 235. Ludwig Józef - 1877 [22]
 236. Łabędzki Zygmunt - 1892 [22]
 237. Łabuński Witold - 1877 [22]
 238. Łastowiecki Piotr - 1883 [19]
 239. Łempicki Dominik - 1905 [16]
 240. Łomnicki Stanisław - 1877 [22]
 241. Machalica Alojzy - 1907(?) [16] (w źródle tylko inf o nim jako uczniu I roku w 1905)
 242. Macieszkiewicz Bronisław - 1865-1868, gr.-kat., styp. Maciąga [3][21][26]
 243. Majer Władysław - ok. 1871 [7]
 244. Makowski Władysław - 1865 [6][14]
 245. Malinowski - ok. 1872 [7]
 246. Małachowski Jan - 1858 [6][12]
 247. Małczyński Stanisław - ok. 1855 [6]
 248. Małecki Michał - 1865-1868, gr.-kat., ur. Sokal, o. właściciel ziemski [3][21][26]
 249. Marczewski Stefan - 1892 [22]
 250. Markowski Kazimierz - ok. 1876 [6]
 251. Marmoross Zdzisław - od 1905 [16]
 252. Martyniak Aleksander - - [1]
 253. Maryański Antoni, - 1833 [22]
 254. Masior Jan - od 1905 [16]
 255. Masiuk Leopold - 1864-1867, gr-kat., ur. Hulcze, o.: paroch, stypen. [3][21][26]
 256. Mazarski Jan - - [1]
 257. Michałowicz Karol - 1862 [6][14]
 258. Micewski Włodzimierz - 1905 [16]
 259. Michalewski Bronisław - 1892 stypend. [23]
 260. Miczyńska Anna - od 1916, córka profesora, jedna z 3 pierwszych kobiet [22]
 261. Miczyński Kazimierz - - [1]
 262. Miedzielski Piotr - 1877 [22]
 263. Mielecki Stanisław - 1883 [19]
 264. Mieszkowski Józef - 1877 [22]
 265. Miksiewicz Andrzej - 1918 (poległ) - [2]
 266. Milowicz Michał - ok. 1935 - Milowicz Michał
 267. Milżecki Iwo - 1883 [19][22]
 268. Miszewski Włodzimierz - 1918 (poległ) - [2]
 269. Modelski Eugeniusz - ok. 1865 [6]
 270. Morgulec Kazimierz - ok. 1871, ur. 1844, Powstaniec Styczniowy, [6][7][akt][25]
 271. Mroczkowski Henryk - do 1867 [3][26]
 272. Mroczkowski Marian - 1918 (poległ) - [2]
 273. Mroczkowski Stanisław - 1862 [14]
 274. Mrówczyński Jan - ok. 1878 [6]
 275. Mujżel Tadusz - 1906(?) [16] (w źródle tylko inf o nim jako uczniu II roku w 1905)
 276. Musierowicz Arkadiusz - - [1]
 277. Myczkowski Władysław - 1877 [22]
 278. Nekrasz Władysław Janusz - 1918 [11]
 279. Neustein Feliks - 1877 [22][23]
 280. Niedzielski Antoni - 1866 [6][15]
 281. Niesiołowski Leon - ok. 1858 [6]
 282. Niewiadomski Jan - ok. 1874 [6]
 283. Nitsch Józef - 1866 [15]
 284. Noakowski Antoni - 1889 [22]
 285. Noskowski Władysław - ok. 1870 (styp. lniane) [6]
 286. Nowakowski Józef - ok. 1923, (ur. 1904) [nad. wnuk: platan]
 287. Nowosielecki Zdzisław - 1877 [22]
 288. Nowosielski Antoni - 1858-9, gr-kat, ur: Złoczów, o.: urzędnik [21]
 289. Nowosielski Tadeusz - 1905 [16]
 290. Nycz Józef - ok. 1858 [6]
 291. Odechowski Jan - 1905 [16]
 292. Odyniec Leon - 1905 [16]
 293. Okolski Antoni - ok. 1890 (wydalony) [10]
 294. Okoński Włodzimierz - 1877 [22]
 295. Olędzki Antoni - 1883 [19][22]
 296. Olkiszewski Edward - 1862 [6][14]
 297. Olszewski Mirosław - 1918 (poległ) - [2]
 298. Orłowski J. - 1883 [22]
 299. Orzechowski Marian - 1883 [19]
 300. Osiadacz Adam - ok. 1871 [6][7]
 301. Oskierka Franciszek - 1877 [22]
 302. Ossoliński Władysław - 1883 [19][22]
 303. Ostrowski Władysław - do 1867 [3][6][26]
 304. Pantlura(?) Artur - ok. 1873 [6]
 305. Pańkowski Kazimierz - 1858 [6][12]
 306. Pańkowski Zygmunt - 1862 [6][14]
 307. Papara Adam - 1905 [16]
 308. Patek Stanisław - 1905 [16]
 309. Pawlikowski Jan Gwalbert - ok. 1885 - Turowiecki emigrant
 310. Pawłowski Marian - 1877 [22]
 311. Peszyński Stefan - 1904 [16]
 312. Piechociński Stanisław - 1918 (poległ) - [2]
 313. Pielczycki - ok. 1872 [7]
 314. Piłsudski Kalikst - od 1904 [16]
 315. Piniński Mieczysław - 1833 [19][22]
 316. Piotrkowski Albert - 1918 (poległ) - [2]
 317. Piotrowski Stefan - 1876 [23]
 318. Plewiński (Pleciński) Stefan - 1889 [22]
 319. Płachecki Marian - od. 1903 [16]
 320. Pochmarski (Pachmarski) Jan - 1864-1867, gr-kat, ur. Byków, żółkiewskie, o.: oficjalista pryw., stypend. [3][9][21][26][29]
 321. Podgon Jan - 1918 (poległ) - [2]
 322. Podiwin Edmund - 1865 [6][14]
 323. Pogorski Józef - 1903 [16]
 324. Polański Kazimierz - 1892 [22]
 325. Poths Wacław - od. 1903 [16]
 326. Pohl Stanisław - ok. 1870 [6][7]
 327. Prażmowski Adam - ok. 1878, ur. 1853 w: Siedliska-Kasztel [6][11]
 328. Przybyszewski Józef - ok. 1876 [6]
 329. Przybytko Emil - 1905 [16]
 330. Przychocki Jerzy - od 1903 [16]
 331. Puziewicz Henryk - 1939 - [strona: stankiewicz.e.pl]
 332. Puzyna Leon - do 1890 [11]
 333. Pyrkosz Henryk - 1918 (poległ) - [2]
 334. Rawski Leon - ok. 1870 [6]
 335. Ray Dominik Andrzej - 1939 [Baza Czartoryskiego]
 336. Redyk Jan - 1905 [16]
 337. Regulski Stanisław - od. 1903 [16]
 338. Renefort - ok. 1871 (styp. chmielarskie) [6]
 339. Reszytułowicz Władysław - 1858-9, gr-kat, ur. Lwów, o.: adwokat [21]
 340. Riedel Jan - od 1903 [16]
 341. Rogoziński Leon - 1883-5 []
 342. Romanowski Henryk - - [1]
 343. Rusiecki Stanisław - 1883 [19]
 344. Roth Sydon - ok. 1854 [6]
 345. Różycki Karol - od 1903 [16]
 346. Rudnicki Bohdan - od 1903 [16]
 347. Rusiecki S. - 1883 [22]
 348. Rudzki Henryk - 1905 [16]
 349. Rupniewski Stefan - ok. 1865 [6]
 350. Rutkowski Seweryn - ok. 1877 [6]
 351. Rylski Konstanty - ok. 1870 [6][7]
 352. Rzepecki Romuald - 1866-1869, gr-kat., ur. Dziebulki(?), lwowskie, o.: oficjalista praw., stypend. [6][21]
 353. Rzewuski Kazimierz - od. 1903 [16]
 354. Sakowicz - ok. 1871 (styp. lniane) [6]
 355. Sełenyszyn(?) Roman - ok. 1878 [6]
 356. Śestak Emil - 1905 [16]
 357. Sętowski Juliusz - ok. 1922 - [5]
 358. Sieklucki Gustaw - 1883 [19]
 359. Sikorski Szczęsny - 1883 [19][22]
 360. Skąpski Zygmunt - do 1867 [3][26]
 361. Skoczyla Adam - - [1]
 362. Skołuba Franciszek - 1861 [6][13]
 363. Skórski Piotr - ok. 1878 [6]
 364. Skrzeszowski Stanisław - do 1868 [3][26]
 365. Solecki Józef - od 1903 [16]
 366. Soroko Mieczysław - od 1904 [16]
 367. Spausta Władysław - do 1868 [3][26]
 368. Starczewski Bazyli - 1918 (poległ) - [2]
 369. Starczewski Edward - ok. 1878 [6]
 370. Starkel Feliks - ok. 1871 [6][1]
 371. Starkel Wiktor - 1858 [6][12]
 372. Starzeński Witold - ok. 1872 [7]
 373. Stasieniewicz Julian - 1866-1869, gr-kat, ur. Hamernia, żółkiewskie, o.: oficjalista pryw., stypen. [6][21]
 374. Stawiarski Bogdan - ok. 1872 [6][7]
 375. Stetkiewicz Stefan - 1918 (jako student I roku wstąpił do Legii Akademickiej i zginął w obronie Lwowa) - [4]
 376. Stokłosiński Władysław - ok. 1869 [6]
 377. Strzelecki Henryk - ok. 1871 (styp. leśne [6]
 378. Strzetelski Artur - do 1867 [3][6][26][28]
 379. Strusiewicz Zygmunt - 1858 [6][12]
 380. Strzyżowski Julian - 1865 [6][14]
 381. Stupnicki Jan - ok. 1864 [6]
 382. Surzycki Stefan - 1889, ur. 1864, z Królestwa (wydalony) [10][22]
 383. Suski Wiktor - - Turowiecki emigrant
 384. Swolkien Ludwik - 1861 [13]
 385. Sylwestrowicz Dwojna Juliusz - 1905 [16] (w źródle brak inf. o ukończeniu)
 386. Syroczyński Leon - 1890 [22]
 387. Szalay Stanisław - ok. 1871 [6][7]
 388. Szalay Tytus - 1860 [12]
 389. Szaniawski Wacław - 1905 [16]
 390. Szawłowski Stanisław - 1865 [14]
 391. Szczepanowski Felicjan Stanisław - 1918 (poległ) - [obrona Lwowa]
 392. Szczerbiński Adam - ok. 1864 [6]
 393. Szczypuła Wanda - - [1]
 394. Szempliński Jan - 1906(?) [16] (w źródle tylko inf o nim jako uczniu II roku w 1905)
 395. Szmidecki Teodor - 1905 [16]
 396. Szepietowski Józef - ok. 1878 [6]
 397. Szulc Tadeusz - 1906(?) [16] (w źródle tylko inf o nim jako uczniu II roku w 1905)
 398. Szybiński Władysław - ok. 1871 [6][7]
 399. Ślaski Leon - ok. 1864 [6]
 400. Ślaski Władysław - 1905 [16]
 401. Śmiałowski Bolesław - ok. 1861 [6]
 402. Śniadecki Roman - 1907(?) [16] (w źródle tylko inf o nim jako uczniu I roku w 1905)
 403. Śniadowski Józef - do 1867 [3][6][26]
 404. Świda O. - 1883 [22]
 405. Świerzawski Antoni - 1859 [6][12]
 406. Świerzawski Józef - 1859 [6][12]
 407. Świętochowski Bolesław - - [1]
 408. Tański Karol - ok. 1915, poległ w 1920 [18]
 409. Targowski Mieczysław Józef - 1911 [11]
 410. Tarnawiecki Ludwik - 1862 [14]
 411. Tetmajer Julian - 1859 [6][12]
 412. Thulie Adam - ok. 1873 [6]
 413. Toczyski Bronisław - 1862 - [Baza rządców][6][14]
 414. Tomalski Jakub Andrzej - 1890 stypend. [23]
 415. Torosiewicz Kajetan - do 1868 [3][26]
 416. Truskolaski Zygmunt - 1883 [22]
 417. Tychowski Aleksander - - [1]
 418. Tymiński Władysław - ok. 1871 (styp. leśne) [6]
 419. Tymowski Jarosław - ok. 1922 - [Baza rządców]
 420. Tyniecki Władysław - 1858 [6][12]
 421. Tworydło Mykoła - ok. 1905. późniejszy senator RP [11][akt]
 422. Ulanf Tytus - ok. 1873 [6]
 423. Ustianowicz Jan - 1862-1865, gr-kat., ur. Lwów, o.: przemysłowiec, stypen. [6][14][21]
 424. van Selvo Ludwik - 1882, stypnd. [23]
 425. Walewski Stanisław - do 1867 [3][26]
 426. Walkowski Wincenty - 1858 [6][12]
 427. Walter Mieczysław - ok. 1874 [6]
 428. Wasilewski Antoni - 1861 [12]
 429. Wasilewski Roman - ok. 1878 [6]
 430. Wasung Jan - 1897 -
 431. Wdowiński A. - 1883 [2]
 432. Wdowiszewski A. - 1883 [22]
 433. Weigel Władysław - ok. 1872 [6]
 434. Welichowski Józef - ok. 1869 [6]
 435. Weyher W. - 1883 [22]
 436. Wędziłowski Jan - ok. 1871 (styp. lniane) [6]
 437. Węgliński Stanisław - do 1904 [16]
 438. Wielhorski Józef - 1905 [16] (w źródle brak inf. o ukończeniu)
 439. Wiśniewski Zygmunt - ok. 1858 [6]
 440. Witosławski Zbigniew - 1883 [19][22]
 441. Witoszyński - ok. 1871 (styp. chmielarskie) [6]
 442. Witowski Witold - 1861 [6][13]
 443. Witski Gwalbert - ok. 1863 [6]
 444. Włodek Stanisław Tomasz - 1896 - Włodek Stanisław Tomasz
 445. Wojniłowicz Józef - 1907(?) [16] (w źródle tylko inf o nim jako uczniu I roku w 1905)
 446. Wolański Zdzisław - 1905 [16] (w źródle brak inf. o ukończeniu)
 447. Wolmann Emil - - [1]
 448. Wolski Ferdynand - do 1868 [3][26]
 449. Wolski Kazimierz - 1865 [14]
 450. Wolski Kazimierz - 1918 (poległ) - [2]
 451. Wondrausz Adam - - [1]
 452. Wójcicki Michał - - [N1]
 453. Wrzak Roman - 1918 (poległ) - [2]
 454. Wszelaczyńska Maria - - [1]
 455. Wygoda Benedykt - 1907(?) [16] (w źródle tylko inf o nim jako uczniu I roku w 1905)
 456. Wysocki Stanisław - do 1904 [16]
 457. Wysocki Henryk - 1906(?) [16] (w źródle tylko inf o nim jako uczniu II roku w 1905)
 458. Zabłocki Wincenty - ok. 1915 [11]
 459. Zadarowski Kazimierz - 1905 [16]
 460. Zajączkowski Leszek - 1883 [19][22]
 461. Zakrzewski Antoni - ok. 1871 [6]
 462. Zarzycki Tytus - 1861-63, gr-kat, ur. Chotyluby, żółkiewskie, o.: właściciel ziemski [21]
 463. Zdrodowski Stanisław - 1918 (poległ) - [2]
 464. Żelechowski Wincenty - do 1867 [3][26]
 465. Żółtowski Emil - 1883 [19]
 466. Żółtowski Stanisław - 1905 [16]
 467. Żółtowski Stefan Julian - ok. 1902 - [strona: zoltowscy.org.pl]

Bibliografia

[1] Nahlik K. Wspomnienia: Dublany ...
[2] obrona Lwowa - różne materiały i listy obrońców z 1920 roku
[3] Gazeta Narodowa 18.8.1868 za "Rolnik"
[4] Cmentarz Kule Częstochowa - biogramy
[5] Cmentarz Ewangelicki Częstochowa - biogramy
[6] Wykaz Stypendystów Szkoły Dublańskiej 1855-1875 - Archiwum GTG - Oss. DE-14329, 14330,
[7] Rachunki Szkoły w Dublanach 1969r - Archiwum GTG - Oss. DE-14410,
[8] Luźne dokumenty Szkoły w Dublanach - Archiwum GTG - Oss. DE-18285-96
[9] Kuryer Lwowski, 25.4.1917
[10] Kuryer Lwowski 26.10.1890
[11] Wiki
[12] Rozprawy c.k. Galicyjskiego Towarzystwa Gospodarczego t. 27
[13] Rozprawy c.k. Galicyjskiego Towarzystwa Gospodarczego t. 29
[14] Rozprawy c.k. Galicyjskiego Towarzystwa Gospodarczego t. 31
[15] Rozprawy c.k. Galicyjskiego Towarzystwa Gospodarczego t. 32
[16] Sprawozdanie roczne Akademii Rolniczej w Dublanach za rok 1904/5
[17] Sobczak-Waliś M. Waliś G., Miejsca pamięci powstania styczniowego na terenie powstańczego województwa kaliskiego, PTH Kalisz 2013
[18] Nadesłane uzupełnienia poniżej w wątku.
[19] Sprawozdanie Wydziału Bratniej Pomocy uczniów Wyższej Szkoły Rolniczej w Dublanach, w: Rolnik, 30.6.1883
[20] Czas 27.6.1880
[21] Spis uczniów obrządku gr-kat Szkoły Dublańskiej i wykaz stypendiów które pobierali, Archiwum GTG, Oss. 125. DE-14459
[22] Rędziński Kazimierz,Dzieje Towarzystwa Bratniej Pomocy studentów Akademii Rolniczej w Dublanach (1856-1919), w: przegląd Nauk Stosowanych, Relacje w Przestrzeni Społeczno-ekonomicznej, nr 6/2015
[23] Materiały dot. stypendium uczniów Szkoły w Dublanach, Archiwum GTG, Oss. 125. DE-14469
[24] [PSBG]
[25] Oss.141-II-362
[26] Wykaz uczniów, którzy trzechletni kurs gospodarstwa wiejskiego w Dublanach ukończyli 1867 i 1868, w: Rolnik 1868 T.3, zeszyt 4
[27]strona: palacyk-lancut.pl
[28] Saga rodu Strzetelskich, oprac. Piotr Strzetelski
[28] Kataolg Powstańców Styczniowych
.

5.05.2012 11:31
Już w październiku 1918 r. istniał w Akademii Rolniczej w Dublanach oddział POW liczący około 40 członków, zorganizowany i pozostający pod komendą por. leg. Adama Ajdukiewicza. Po rozpoczęciu walk we Lwowie dublańczycy peowiacy utworzyli w Domu Techników sekcję dublańską i brali udział w walce przeważnie na I odcinku. Natomiast w Dublanach dla ochrony Akademii Rolniczej i stacji doświadczalnej pozostawił por. Ajdukiewicz załogę, która liczyła początkowo 5 osób. Komendantem tej załogi był dublańczyk Włodz-mierz Miszewski. Załogę uzupełnili i wzmocnili dublańczycy, którzy przybyli do Dublan po rozpoczęciu walk we Lwowie. Do pełnienia służby ochronnej zgłosili się też profesorowie i funkcjonariusze Akademii, którzy przebywali w Dublanach. Załoga ta opuściła Dublany dopiero w pierwszych dniach grudnia 1918 r., oddając obronę placówki oddziałom wojskowym obrony Lwowa.
Znaczna część tego oddziału poległa - w tym uczniowie I roku studiów.
[Obrona Lwowa]
22.10.2012 20:56
Absolwentem Wyższej Szkoły Rolniczej(Akademii Rolniczej) w Dublanach, był również JAN KRZAKLEWSKI .
25.09.2014 22:45
a coś więcej o nim ? - w którym roku mniej więcej
26.09.2014 00:13
Dodatkowy egzamin 30 listopada 1904 r złożyli : Józef Kawecki, Jan Dyduszyński, Tadeusz Kruszewski, Stanisław Wysocki, Stanisław Węgliński. Jest również lista słuchaczy I,II i III roku. Sprawozdanie Roczne Akademii Rolniczej w Dublanach, 1904/5 r.
26.09.2014 08:55
Zygmunt Kubelka, były uczeń Akademii, w 1905 r zarządzał kilkunastoma folwarkami w Gumniskach (tarnowskie)należących do księżnej Konstancji Sanguszkowej.
26.09.2014 20:56
W Dublanach rządy hajdamackie trwały od grudnia 1918 r do kwietnia 1919, zakłady naukowe, folwark, mieszkania profesorów zostały zniszczone i zrabowane, tygodnik podaje, że dokonała tego dzicz żołnierska i ludność ruska z okolicznych wsi.Podaje również smutny fakt, że dwaj wychowankowie Akademii, Rusini Kosar i Stepaniuk, będący w ruskim wojsku, przodowali w tej zbrodni, niszcząc zbiory i instrumenty naukowe. Tygodnik Ilustrowany, nr 25, 1919 r.
26.09.2014 21:26
Warto nadmienić, że nauczyciele: Kazimierz Pańkowski, Władysław Tyniecki i Zygmunt Strusiewicz, byli wcześniej wzorowymi uczniami Akademii i zostali wysłani za granicę na koszt Towarzystwa Gospodarskiego, aby w innych zakładach agronomicznych powiększać swą wiedzę. Po powrocie zajmowali stanowiska profesorskie i dyrektorskie, ożywieni duchem nauki i postępu wnieśli nowe życie do Akademii. Szczególnie zasłużył się dyrektor Kazimierz Pańkowski.
26.09.2014 22:26
Do 1911 r dyrektorem Akademii był Józef Mikułowski-Pomorski, właściciel majątku w sandomierskiem, w związku z utworzeniem szkoły wyższej rolniczej w Warszawie, tzw Kursów Rolniczo-Przemysłowych , otrzymał tu stanowisko dyrektorskie.Świat, nr 25, 1911 r.
27.09.2014 08:13
Profesor Akademii, Seweryn Krzemieniewski, wraz ze swą żoną, dr Heleną, prowadził badania nad azotobakterem i myxobakteriami, ze znaczną korzyścią dla praktyki rolnej.Rolnik, 1867-1937.
27.09.2014 08:34
Fizjolog i mikrobiolog Bronisław Niklewski, profesor Akademii i kierownik Stacji Doświadczalnej Chemiczno-Rolniczej w Dublanach w 1912 r. Rolnik, 1867-1937.
16.12.2014 16:23
Czy lista obejmuje Daniela Zeniuk ktory mogl ukonczyc szkole w latach 1850-1875. Znalazlem jego ogloszenie na internecie - szukal pracy w 1887r. jako doswiadczony z dluga praktyka lesnik. Dziekuje. Tomasz Zeniuk
16.12.2014 23:04
Dziękuję za informacje, niestety nic nie ma na temat mojego dziadka.. może kiedyś...
15.12.2015 19:59
Wszystkie osoby o których wiemy od razu umieszczamy na liście wraz ze źródłem.
Przy okazji przypominamy o potrzebie wspierania naszych działań indeksacyjnych. Nic nie zdziałamy jeśli nie mamy funduszy na dotarcie do zbiorów.
Pomóż - http://www.genealogia.okiem.pl/fundusz
1.05.2018 10:55
Absolwent weterynarii lwowskiej 1907 doktorat 1911...

dr wet. PIOTR LECH mjr WP


Dr Piotr Lech (dr wet. Poznań), ur. 1. I. 1880 r., syn Marcina (organisty) i Agnieszki z domu Nowak. urodził się dnia 1 stycznia 1880 roku w Morawicy, powiecie krakowskim. Po ukończeniu szkół ludowych i 8. klasowego gimnazjum św. Anny w Krakowie i po złożeniu egzaminu dojrzałości w roku 1902, zapisał się jako student zwyczajny na Akademię weterynaryjna we Lwowie, gdzie dnia 27 lutego 1907 roku, po czteroletnich studiach otrzymał dyplom lekarza wet., bezpośrednio potem zamianowany został asystentem przy Katedrze (....) Kończyn, na którym stanowisku pozostawał do dnia 31 maja 1910. Dnia 15 marca 1910, po przedłożeniu rozprawy naukowej i zdaniu odpowiednich egzaminów otrzymał dyplom doktora nauk weterynaryjnych. Od 1 czerwca 1910 r. do 1 października 1911 r. pełnił obowiązki miejskiego lekarza weterynarii w Zakopanem, następnie po złożeniu egzaminu fizykanckiego, wstąpił do służby państwowej i dekretem z dnia 30/8 1911 r. został zamianowany asystentem wet. i przydzielony do służby w starostwie nowotarskim. Po czterech miesiącach, przeniesiony został do Tarnopola, gdzie objął obowiązki powiatowego lekarza weterynarii i wykładowcy w szkole przemysłu maszynowego.

W roku 1914 w sierpniu powołany został do służby wojskowej w armii zaborczej austriackiej, która pełnił na różnych frontach do 1 czerwca 1918 r. Uwolniony na podstawie reklamacji w Namiestnictwie (.......) skierowany do starostwa nowotarskiego, gdzie przebywał aż do 31 kwietnia 1919 r. W tym miesiącu i roku powołany został do służby w armii polskiej, gdzie pełnił obowiązki służbowe, już jako wykładowca w szkołach oficerskich, już to jako zastępca szefa weterynarii w sztabie armiji.
Po zakończeniu wojny bolszewickiej, został na mocy reklamacji, delegatury Namiestnikostwa bezterminowo urlopowany pismem... i przeniesiony do rezerwy w randze majora. Następnie objął obowiązki służbowe przy starostwie spisko-orawskim, gdzie pozostawał do czasu zwolnienia przy województwie krakowskim, tj. do do 31 grudnia 1923 i przeniesienia do Bydgoszczy. Od dnia 4 stycznia 1924 pełnił obowiązki asystenta w Wydziale Higieny Zwierząt, Państwowego Naukowego Instytutu Rolniczego. (W latach 1925 – 1932 miejski lekarz weterynarii w Poznaniu, zastępca dyrektora Rzeźni).....

Wykształcenie ; szkoły normalne czteroklasowe, gimnazjum 8 klasowe, i mature gimnazjalna skończył w gimnazjum św. Anny w Krakowie (1902) , Akademię weterynaryjna (4 lata) skończył we Lwowie w 1907 roku. Dyplom doktora nauk weterynaryjnych otrzymał we Lwowie w marcu 1910 roku;
Egzamin państwowy administracyjny (fizykal.....) zdał w 1911 roku

http://www.genealogia.okiem.pl/forum/viewtopic.php?f=45&t=29370&p=62963&hilit=Piotr+Lech#p62963


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

DYPLOM DOKTORSKI

S u m m i s A u s p i ci t i s

Augustisimi Imperatoris ac regis francusci Josephi
Nos
Rektor Magnificus et Profesores
Cases. Reg, Academiae Veterinariae Leopilitannae in medicum Veterinarum Dominum

P E T R U M L E C H

Oriundum Morawica in Galicua Postquam et dissertatione Quae Inscribitur „ Przyczynki do anatomji serca zwierząt domowych „
Et Examinibus Legitimis Laudabilem Doctrinam Probavit

DOCTORIS MEDICINAE VETERINARIE

Nomen et Honores Jura et Privilegia Contulimus in eiusque Rei Fidea Hasce Litteras Academiae Sigillo Saciendas Curavimus.

Leopoli die XV Mensis Martii
Anni M. C. M. X
Prof.Dr Josephus Szpilmann
Rektor Magnificus

Prof. Mr Stanislaus Królikowski
Promotor

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

wnuk Andrzej Karwacki (Kraków)
29.08.2018 10:51
Przeszukując internet natrafiłem na zdjęcie z opisem. Wykaz nazwisk wskazuje, że są to absolwenci/uczniowie Wyższej Szkoły Rolniczej w Dublanach. Sądząc po nazwiskach rok 1905-07.
http://pauart.pl/app/artwork?id=54a1bf3a0cf2f67ee961d467
Ta strona wymaga zapisu cookies do prawidłowego działania. Aby móc je zapisać na tym urządzeniu, wymagana jest Państwa zgoda. Jeśli nie wyrażą Państwo zgody - wtedy żaden plik cookie nie zostanie zapisany, ale funkcjonalność strony będzie ograniczona, m. in. nie będzie można się zarejestrować, zalogować, pisać komentarzy, nie będzie dostępu do materiałów dostępnych tylko dla zalogowanych. Ponadto informacja ta będzie pojawiać się na każdej stronie, gdyż zapisanie braku zgody na cookies wymagałoby zapisania braku tej zgody w cookies, a na to nie mamy zgody. Szczegóły na stronie Polityka prywatności. Decyzję tę można w przyszłości zmienić na stronie Polityki prywatności.