Portal w trakcie przebudowywania.
Niektóre funkcje są tymczasowo wyłączone, inne mogą nie działać poprawnie.

Samborscy. Jak to było na początku?

30.08.2012 02:47
Niesiecki nie miał wiele do wpisania w swoim Herbarzu przy nazwisku Samborski. Podaje on tam Grzegorza z Sambora i Kazimierza Samborczyka, którzy nie byli nawet Samborskimi. Dwaj pozostali faceci to Michał Samborski paroch andrzejowski oraz ‘jeden tego nazwiska, który poległ w bitwie z Kozakami na Ukrainie w roku 1638’. Bardzo niewiele.
Sądzę, że samo nazwisko wywodzi się raczej od Ziemi Samborskiej niż od samego Sambora, bo uważam, że historyczni Samborscy to nie mieszczanie i nie mieszkańcy miasta. Nigdy też Samborscy nie byli właścicielami Sambora. Nie natrafiłem też na to nazwisko przy przeglądaniu zapisów historycznych z Sambora.
Gdzieś tam koło Sambora, jeszcze w okresie międzywojennym, była cała osada zamieszkała przez Samborskich. Mówił mi o tym, 50 lat temu, mój stary nauczyciel, który był stamtąd. Mówił, że ci Samborscy żyli z uprawy ziemi i uprawiali głównie hreczkę, czyli grykę. Wydaje mi się, że byli to Samborscy należący do głównego nurtu Samborskich, którzy nigdy nie emigrowali i zachowali się na swoim miejscu do czasów UPA.
Mam podstawy sądzić, że w mojej rodzinie nazwisko to jest od zawsze, czyli od czasu gdy zostało utworzone czy nadane jakieś 500 lat temu. Ale jak to było na początku? Czy ktoś może tu coś powiedzieć czy dodać? Jesteśmy w końcu na forum genealogicznym.
Pozdrawiam,
Sambor

Odpowiedzi (31)

Strona z 2 Następna >
31.08.2012 02:10
Dodaję tu jeszcze taką informację:
Samborski herbu Ostoja, w Rawskiem województwie. Jan i Sebastian Samborscy 1674.
(Kasper Niesiecki, Herbarz Polski, wyd. J.N. Bobrowicz, Lipsk 1839-1845)
Moja niepewna uwaga: miastem wojewódzkim jest tu chyba Rawa Ruska.

Czy ma ktoś pełny wgląd, bo mój jest niepełny, w podane powyżej wydanie Bobrowicza, herbarza Niesieckiego? Co tam jeszcze jest na temat Samborskich?

Mój post ma na celu zebranie wszelkich historycznych informacji na temat rodzin/rodów noszących nazwisko Samborski oraz ich przypuszczalnego pochodzenia/wędrówki/migracji, jeśli jest to możliwe. Także szlachectwa i schłopienia. Nie szukam tu informacji o ludziach współczesnych, niedawnych, czy tych którzy adoptowali to nazwisko.
Czy to forum ożyje? Czy można tu liczyć na jakąś interakcję?

Z powaaniem,
Sambor
25.10.2012 18:32
Samborski , Semborski , Szymborski
Trzy wsie w woj. podlaskim ,
kiedyś Sambory lub Sembory w aktach grodzkich brańskich oraz ziemskich suraskich XV-XVI wiek znajdziesz dokumenty to potwierdzające (de Sambor )
Szlachta herbu ślepowron
obecnie Szymbory Andrzejewięta , Jakubowięta i Włodki
29.10.2012 02:21
Dragon,
Twoja uwaga jest bardzo trafna ale dla mnie to niezupełnie nowa informacja. Ci Samborscy z Podlasia to dodatkowy element, który przeszkadza mi w uporządkowaniu historii Samborskich. Piszesz o Samborskich herbu ślepowron na Podlasiu, Niesiecki pisze o Samborskich herbu ostoja na Rusi. Jako jeden z przykładów podaje Samborskich herbu ostoja w województwie rawskim na Mazowszu; ci to chyba wywodzili się z Ukrainy.
W moich poszukiwaniach natrafiłem na żyjących obecnie Samborskich w województwie podlaskim, ale najwięcej jest ich obecnie w miasteczku Dębica na Podkarpaciu. Są oni też ciągle na ‘naszej’ Ukrainie, gdzie zapisali ich jako Samborskij. Samborskich z rodowodem z Rusi jest obecnie znacznie więcej niż tych z rodowodem z Podlasia. No więc, jest to ten sam ciąg rodzinny, czy może zupełnie inny? Był bym prawie skłonny uwierzyć, że ci z północy powędrowali na południe gyby nie te dwa miasteczka Sambor i ta Ziemia Samborska. Ci z północy byli zdaje się kiedyś właścicielami wiosek, a ci z Rusi posiadali raczej, przynajmniej w ostatnim okresie, jedynie zagrody.
Zapisy metrykalne nie zaprowadzą nas zbyt daleko, bo w końcu utkniemy gdzieś w wieku 18-tym (tak jak ja utknąłem i nie przewiduję, że zabrnę dalej), w najlepszym przypadku, bo dalej brak będzie jakiegoś porządku we wpisach parafialnych, pisanych gęsim piórem.
Dobrze by było aby nasi historycy/genealodzy zechcieli coś tu powiedzieć.
29.10.2012 23:52
Dodam tu jeszcze, że ‘moje’ zapisy z czwatrej ćwierci wieku 18-tego były dokonane przez księdza noszącego nazwisko Samborski. W miasteczku powiatowym byli też jacyś Samborscy piastujący urzędy. ‘Moi’ Samborscy zamieszkiwali przez setki lat (nie mniej niż 300) na północ od Lwowa, na południe od Wołynia, w tej samej wsi, i nie byli zruszczeni, tak jak prawdopodobnie byli ci z Ziemi Samborskiej. Może też być, że wywodzili się od Samborskich z Podlasia.
9.11.2012 15:38
Przeglądałem ostatnio wypisy heraldyczne z ksiąg poborowych XVI w. i taka ciekawostka - Senbor Michał sługa Wojciecha Szuby z Wojnów Starej wsi
( par. Domanowska ) , to na Podlasiu , byli tam także inni z Senborów ale nie jako Senbor ale dziedzice . Zasiedlanie na tamtym terenie to najpierw
ziemia wiska potem póżniejsze Podlasie . Wiele rodzin z tego terenu przesiedliło się w XVII wieku na Litwe , Wołyń , Podole .
Pozdrawiam
10.11.2012 01:25
De Dragon,
Jestem Ci wdzięczny za pamiętanie o moim wątku. Cokolwiek znajdziesz, proszę wpisz tu.
“Szymbory Andrzejewięta , Jakubowięta i Włodki”, czy to nazwa miejscowości? Czy te Jakubowięta i Włodki, są ze słowem Szymbory?
Natrafiłem na czyjąś historyczną pracę z ciekawostką o wołyńskiej szlachcie zagrodowej. Kiedyś to zamieszczę. W innej z kolei pracy historycznej natrafiłem na Samborskich z Podlasia. To mnie nieco zaszokowało; nie tam ich szukałem.
W północno-wschodniej Polsce byłem tylko raz, w Suwałkach. Słowa Andrzejewięta i Jakubowięta, brzmią dla mnie bardzo regionalnie.
Pozdrawiam
10.11.2012 01:25
De Dragon,
Jestem Ci wdzięczny za pamiętanie o moim wątku. Cokolwiek znajdziesz, proszę wpisz tu.
“Szymbory Andrzejewięta , Jakubowięta i Włodki”, czy to nazwa miejscowości? Czy te Jakubowięta i Włodki, są ze słowem Szymbory?
Natrafiłem na czyjąś historyczną pracę z ciekawostką o wołyńskiej szlachcie zagrodowej. Kiedyś to zamieszczę. W innej z kolei pracy historycznej natrafiłem na Samborskich z Podlasia. To mnie nieco zaszokowało; nie tam ich szukałem.
W północno-wschodniej Polsce byłem tylko raz, w Suwałkach. Słowa Andrzejewięta i Jakubowięta, brzmią dla mnie bardzo regionalnie.
Pozdrawiam
10.11.2012 10:00
Tak to nazwy zawierające słowo Szymbory . Włodki czy Jakubowięta to drugi człon powstały od pierwszych dziedziców miejscowości. Siedziała tam szlachta
herbu Ślepowron . Wiem o tym stąd gdyż siostra mojego 3razy pradziada wyszła tam za mąż .
10.11.2012 11:07
Jaszcze dwie ciekawe rzeczy .
Popis wojska litewskiego 1528 wymienia już ,, seła Andrzejewiata , Janowiata i Jakubowiata ,, z tych wsi razem 5 koni i Bronisław Szembor .
a przysięgę na wierność Koronie 1569 - ,, Joannes filius Raphaelis suo et nomine puerorum olim Thomae de Szembori ,, podpisał .
15.11.2012 02:34
U Ignacego Karpińskiego, w “Krótkim Rysie Ustroju Dawnej Polski i Poglądów na Przyszłość”, 1887, bez powodzenia szukałem zapisu o Samborskich gdzieś na Ziemi Samborskiej, tam gdzie się tego spodziewałem.

Znalazłem go pomiędzy miastami: Kwidzyn, Rzesin, Dzierzgoń, Czartyrn, Pasłęka, Postolin, Morąg, Bów, Łaszyn, Kraków, Szarpków, Liwno, Grudziądz, Łubów, Chełmża, Działdowo, Dąbrówno, Sasinpol, Zgierz, Lijec, Niedzborz, Szczytno, Krasin, Olesko, Łęk, Ostrów, Olsztynek.

Oraz wioskami: Komorów, Białochowo, Nieborów, Lipiec, Poborze, Grabin, Lesk, Mątwy, Międzyłącze, Leżyn, Piaski, Szaleniec, Ryjów, Czołpie, Pogorzały, Gnojewo, Dąbrówka, Palczewo, Niekisiałka, Brzózki, Kościelec, Mirowo, Nidowo, Ossowek, Ogrodowo, Gardzin, Juchy, Babciu, Bażyn, Będace, Jeżów, Jadów, Szczeniowo.

W zapisie zawierającym nazwiska polskie takie jak: Grzymały, Niniewscy, Kostrowscy, Glińscy, Krasowscy, Zapolscy, Stępscy, Samborscy, Orzębińscy, Ruśkowscy, Marwiccy, Czaplińscy, Choińscy, Gniewscy, Krzeczkowscy, Stawscy, Pączewscy, Borzechowscy, Kąkolewscy, Prostkowie, Komorowscy, Rybaccy, Mroczkowie, Rogale.

Ziemię Samborską biorę ciągle pod uwagę w moich poszukiwaniach ale, jak na razie, brak mi dostępu do miejscowych solidnych źródeł, które zdecydowanie potwierdzą lub wykreślą pochodzenie Samborskich z tamtąd.
28.11.2012 11:09
Sambor , sługa w .ks. Witolda , otrzymał od niego w 1415 r. trzy nieosiadłe wsie w pow. jaświońskim . Syn jego , Andruszko Samborowicz bojar jaswioński , otrzymał od Aleksandra Jag. wieś Nagminiszki .Andruszko , popadłszy w ubóstwo , postradał nie tylko ojcowiznę swoją , ale i wszystkie wsie , które ojciec jego i on sam otrzymał , i osiadł na gruntach , nal. do włości jaświońskiej , które na równi z prostym ludem uprawiał . Na tych gruntach siedział i syn jego , Juri Andruszkowicz Sambor .
Grzegorz Sambor , syn Juriego , prosił w 1592 r. króla Zygmunta III o przywrócenie mu szlachectwa , które ojciec jego Juri i dziad
Andruszko przez ubóstwo utracili , żyjąc z prostym ludem na gruntach włości jaświońskiej , Król Zygmunt uznał , że skoro w.ks.
Witold nazwał Sambora w swoim przywileju sługa , a Aleks. Jag. Andruszka bojarem , przeto przodkowie Grzegorza Sambora byli
bojarami czyli szlachtą i z dóbr nadanych pełnili tylko służbę ziemską , i dlatego przywrócił tak jego , jakoteż i jego braci i ich
potomków do wszystkich praw i prerogatyw , przysługujących szlachcie . ( AIZR, I,f.239 )
29.11.2012 01:19
Dragon,
Kraszewski umieścił Sambora w “Starej Baśni” na terenie późniejszej Wielkopolski ale to nie jest źródło historyczne. Taki historyczny książę lubiszewski (tczewski), Sambor II, był władcą Pomorza Gdańskiego. Mamy też bogatą ewidencję, że ludzie o tym imieniu czy też nazwisku zamieszkiwali Polesie. Słowo jest zdecydowanie słowiańskie ale jego znaczenie jest różnie tłumaczone. Dla mnie znaczy to tyle co “sam bór”, czyli “tylko las”.
Wygląda na to, że z Twoją pomocą de Dragon, natrafiliśmy na ciąg historyczny, przynajmniej na Polesiu, łączący nazwisko (imię) Sambor z nazwiskiem Samborski, czyli poleskimi właścicielami Samborca. Dla mnie pozostaje, bagatela, ustalenie/wyeliminowanie innych rejonów Rzeczpospolitej gdzie mogła/nie mogła istnieć prakolebka Samborskich.
Może kiedyś, jest nadzieja, będę mógł powiedzieć z przekonaniem, że moi Samborscy, nosiciele Y haplogroupy w moim DNA, przywędrowali do wioski położonej 100 km na wschód od Tomaszowa Lubelskiego z rejonu…
Pozdrawiam
29.11.2012 02:28
Polesiu, poleskimi, Samborca - wszystko u mnie źle. To w końcu Podlasie i Sambory. Z Samborca byli Samborzeccy herbu Rawicz, łączeni niekiedy z Samborskimi ale uważam, że inni ludzie. Przepraszam za niestaranność.
29.11.2012 11:25
Mój wpis o Samborze jest od Bonieckiego , nie z bajek .
,, Poczet rodów w W. Ks. Lit. w XV i XVI wieku ,, W.wa 1883
29.11.2012 11:47
,, Hem Johannes de Schambori Bukowsky crat in eadem bellica , et fratre suo interessit,,
Bartłomiej Jan de Szambory alias Bukowiec - h. Bończa
ze spisu szlachty ziemi wiskiej na wyprawę wołoską 1497 r.
6.01.2013 08:40
Dotyczy nazwiska Samborski.
Szlachta powiatu łomżyńskiego spisana w 1866 roku do celów wojskowych. Litera S.
SAMBORSKI Polikarp, Józef i Marianna, 18.02.1837 Janczewko
SAMBORSKI Walenty, Antoni i Ewa, 10.06.1836 Męczki
http://www.mateusiak.com/katalogszlacht ... &Itemid=56
Katalog Szlachty.com
Jest tam też ciekawy artykuł o tej szlachcie powiatu łomżyńskiego.
29.01.2013 14:13
Pogłówne - Ziemia Wiska 1676 r.- wieś Sambory , płacą Adam Samborski , Szymon Samborski i Władysława Samborski , trzy głowy rodzin ( okolice Łomży , historyczne Mazowsze )
30.01.2013 01:08
de Dragon,
To wszystko jest bardzo przekonywujące. Dobrze, że trwasz na tym forum. Dziękuję. Marcin napisał tu gdzieś, że kutia to potrawa wigilijna na stole litewskim, a u mojego ojca, w domu rodzinnym, była też kutia na stole wigilijnym; to taka dodatkowa ewidencja dla mnie, wskazująca na pochodzenie rodziny z północnego wschodu. Ciągle jeszcze próbuję coś znaleźć w Ziemi Samborskiej ale bez rezultatu bo brak mi tam kontaktu.
1.02.2013 06:25
Dodam tu jeszcze tak dla siebie, że koło Ostródy (Warmia-Mazury) są miejscowości o nazwach Samborówko i Samborowo. Stamtąd też mogli wywodzić się Samborscy. Jest jeszcze Samborzec koło Tarnobrzega, ale tam byli Samborzeccy. Kiedyś, dawno temu, mogło być więcej miejscowości o nazwach odpowiednich do utworzenia nazwiska Samborski. Szkoda, że żaden inny Samborski nie dołączył do tego forum.
8.02.2013 00:58
Wikipedia http://pl.wikipedia.org/wiki/Lubicz_%28 ... achecki%29, podje Samborskich jako herbownych pieczętujących się herbem Lubicz. Podaje też taką informację o posiadaczach herbu Lubicz:
Herbem Lubicz pieczętowały się przede wszystkim rodziny średnio- i drobnoszlacheckie, najbardziej rozpowszechniony był na ziemi brzeskiej, inowrocławskiej, lubelskiej, łęczyckiej, poznańskiej, sandomierskiej, krakowskiej i sieradzkiej a także w województwach trockim, nowogródzkim wileńskim i podlaskim (czyli wszędzie – moja uwaga).
Jak na razie ten wpis w Wikipedii jest uważany za niezweryfikowany i może być usunięty.
Strona z 2 Następna >