Portal w trakcie przebudowywania.
Niektóre funkcje są tymczasowo wyłączone, inne mogą nie działać poprawnie.

Udrycze, pow. zamojski

2.05.2013 21:15
Udrycze

Udrycze, wieś i folwark, powiat zamojski, gmina Stary Zamość, par. Sitaniec, odległe od Zamościa na płn.-wsch. 9 wiorst i od stacji pocztowej Chomęciska 5 wiorst Udrycze mają 8 domów dworskich, 92 włościańskich, 880 mieszkańców kat.;48 praw., 5 izr. w 1827 było 99 domów, 567 mieszkańców. Obszar włość. wynosi 1520 mórg, dworski 1025mr tj ziemi or 566, łąk 89, lasu i nieużytków 370.
Do dóbr Udrycze należały dawniej wsi Dębowiec i Witowiec. Z dominium powstały nowe nomenklatury: Kopanina Udrycka 100mórg, Rożki Udryckie 298 mórg, Odpadki Udryckie 99 mórg i Udrycka Kopanina A. 40mr. Należą do cząstkowych właścicieli. Dominium Udrycze (dawniej Kickich, dziś Zawadzkiego) prowadzi gospodarstwo wzorcowe, ma ogród owocowy, rybołóstwo w 3-ch kanałach, gospodarstwo rybne, młyn wodny, wiatrak. Pokład torfu na przestrzeni 36 mórg, zagłębiony na 3 1/2 metrów. Budowle dworskie oszacowane na rs. [rubel srebrem] 10,650 sady przeważnie śliwkowe, które dają dobry dochód włościanom Czarnoziem lekki, urodzajny. Położenie faliste.
T.Żuk
[SGKP]

Odpowiedzi (1)

3.05.2013 01:35
1639 - zapis testamentowy Marcina Borzęckiego, trybuna bełskiego, męża Anny Udryckiej de Udrycze, siostry Krzysztofa, Mikołaja i Jana Udryckich [CDIAL]