Portal w trakcie przebudowywania.
Niektóre funkcje są tymczasowo wyłączone, inne mogą nie działać poprawnie.

Metryki rodziny cd

10.01.2014 16:14
Korzystając z możliwości przetłumaczenia metryk ("to proszę stopniowo podawać linki do dokumentów") przesyłam linki do kolejnych metryk. Jeżeli to możliwe to bardzo proszę o szczegółowe przetłumaczenie metryk..., bo mam trochę problemów w uzupełnianiu drzewa genealogicznego, nie dotarłam jeszcze do żyjących członków rodziny Kęsikowskich w Polsce.

Franciszka Kęsikowska akt zgonu 20 - Warta
Adam Kęsikowski i Julianna Rychter akt ślubu 16 - Warta
Kęsikowska Kazimiera córka Antoniego Kęsikowskiego i Agnieszki Gruszczyńskiej akt zgonu 65 - Iwanowice
Kęsikowski Stanisław syn Antoniego Kęsikowskiego i Agnieszki Gruszczyńskiej akt urodzin 114 - Iwanowice
Kęsikowska Franciszka córka Antoniego Kęsikowskiego i Agnieszki Gruszczyńskiej akt urodzin 72 - Iwanowice
Kęsikowski Teodor syn Antoniego akt 60 i Kęsikowski Józef syn Andrzeja Kęsikowskiego akt 59 - Iwanowice
Kęsikowska Bronisława córka Juliana Kęsikowskiego akt urodzin 139 - Kalisz

Serdecznie dziękuję i pozdrawiam
Irena

Komentarze (101)

Strona z 6 < Poprzednia Następna >
14.01.2014 16:49
Kęsikowski Konstanty akt ślubu 1877
29 - Jamnice
Działo się we wsi Wojków dnia piątego/siedemnastego listopada tysiąc osiemset siedemdziesiątego siódmego roku o godzinie drugiej po obiedzie. Oznajmiamy, że w obecności świadków Pawła Ludwiczaka, lat trzydzieści pięć, i Marcina Jaryszka, lat trzydzieści pięć, obydwóch rolników zamieszkałych w osadzie Jamnice, został zawarty w dniu dzisiejszym religijny związek małżeński pomiędzy Konstantynem Kęsikowskim, kawalerem, stolarzem, lat dwadzieścia, w Łysej Pałce urodzonym, w Jamnicach zamieszkałym, synem Franciszka Kęsikowskiego i Elżbiety z domu Feldowa, zmarłych już karczmarzy, i Marcjanną Wawrzyniak, panną przy bracie w Jamnicach zamieszkałą i urodzoną, lat dwadzieścia trzy, córką Ignacego Wawrzyniaka i Marcjanny z domu Penczek, zmarłych już rolników. Związek ten poprzedzony był trzema zapowiedziami w Wojkowskim Kościele Parafialnym szesnastego / dwudziestego ósmego października, dwudziestego trzeciego października/czwartego listopada, trzydziestego października/jedenastego listopada bieżącego roku. Nowożeńcy oznajmili, że umowy przedmałżeńskiej pomiędzy nimi nie było. Obecny przy akcie brat ze strony nowożeńca wyraził zgodę. Akt ten po przeczytaniu obecnym stronom został przez nas podpisany, nowożeńcy i świadkowie są niepiśmienni. Ksiądz Anastazy Z … [zapis nieczytelny], proboszcz parafii.
Uwaga -
1. Penczek - nazwisko na pewno brzmi Pęczek. Na stronie parafii znalazłam siostrę zakonną z tej parafii o takim nazwisku.
2. Z zapisu wynika, że był to brat panny, ale ze względu na wiek nowożeńca - to na pewno był jego brat. Takie pomyłki się zdarzają, niestety. Ale w aktach najważniejsze są przecież dane.
14.01.2014 20:42
Pani Mariolu
Dziękuję bardzo za tłumaczenia metryk.
Irena Łuczak
14.01.2014 23:10
Kęsikowska Michalina akt urodzenia 1878 183 – Jamnice
Działo się we wsi Wojków dziewiętnastego listopada/pierwszego grudnia tysiąc osiemset siedemdziesiątego ósmego roku o godzinie dziewiątej rano. Stawił się osobiście Konstanty Kęsikowski, stolarz, lat dwadzieścia dwa, zamieszkały we wsi Jamnice, w obecności Pawła Ludwiczaka, lat czterdzieści, i Michała Duliby, lat pięćdziesiąt, obydwu rolników zamieszkałych we wsi Jamnice, i okazał nam niemowlę płci żeńskiej, oznajmiając, że ono urodziło się we wsi Jamnice piętnastego/dwudziestego siódmego listopada bieżącego roku o godzinie siódmej wieczorem z jego ślubnej żony Marcjanny z domu Wawrzyniak lat dwadzieścia dziewięć. Temu niemowlęciu podczas chrztu świętego udzielonego dnia dzisiejszego dano imię Michalina a jego chrzestnymi byli Paweł Ludwiczak i Józefa Przybyłek. Akt ten oznajmującemu i świadkom niepiśmiennym został przeczytany i przez nas podpisany. Ksiądz Anastazy Z … [zapis nieczytelny], proboszcz parafii.
Uwaga - pomyłki w wieku danej osoby zdarzają się bardzo często. Tutaj różnica wieku między małżonkami aż 7 lat
14.01.2014 23:38
Kęsikowska Bronisława akt urodzenia 1886
39 - Jamnice
Działo się we wsi Wojków dwudziestego pierwszego stycznia/drugiego lutego tysiąc osiemset osiemdziesiątego szóstego roku o godzinie dziewiątej rano. Stawił się osobiście Konstanty Kęsikowski, stolarz dwudziestoośmioletni, zamieszkały we wsi Jamnice, w obecności Wojciecha Wawrzyniaka, czterdziestoletniego, i Andrzeja Duliby, pięćdziesięciosześcioletniego, obydwu ziemian zamieszkałych we wsi Jamnice, i okazał nam niemowlę płci żeńskiej, oznajmiając, że ono urodziło się we wsi Jamnice siedemnastego/dwudziestego dziewiątego stycznia bieżącego roku o godzinie piątej rano z jego ślubnej żony Marcjanny z domu Wawrzyniak lat trzydzieści. Temu niemowlęciu podczas chrztu świętego udzielonego dnia dzisiejszego dano imię Bronisława a jego chrzestnymi byli Wojciech Wawrzyniak i Anna Ludwiczak. Akt ten oznajmującemu i świadkom niepiśmiennym został przeczytany. Przez nas tylko podpisany. Ksiądz [zapis nieczytelny.
Uwaga - Tutaj znowu rozbieżności wieku małżonków w porównaniu z poprzednimi aktami
15.01.2014 00:13
Kęsikowska Waleria akt 1889
205 - Pałka
Działo się we wsi Godziesze Wielkie dwudziestego piątego października/szóstego listopada tysiąc osiemset osiemdziesiątego dziewiątego roku o godzinie dziesiątej rano. Stawił się Konstanty Kęsikowski [Konstanty Kęsikowski] w wieku trzydziestu ośmiu lat, ziemianin zamieszkały we wsi Pałka, w obecności Franciszka Szmai, pięćdziesięcioletniego, i Jakuba Walasa, w wieku trzydziestu ośmiu lat, obydwu ziemian zamieszkałych we wsi Pałka, i okazał nam niemowlę płci żeńskiej, oznajmiając, że ono urodziło się we wsi Pałka osiemnastego/trzydziestego października bieżącego roku o godzinie dziewiątej rano z jego ślubnej żony Marianny z domu Wawrzyniak [Marianny z Wawrzyniaków] lat trzydzieści sześć. Temu niemowlęciu podczas chrztu świętego udzielonego dnia dzisiejszego przeze mnie Proboszcza Parafii dano imię Waleria [Waleria] a jego chrzestnymi byli Franciszek Szmaj i Antonina Garncarek. Akt ten oznajmującemu i świadkom został przeczytany i z powodu niepiśmienności przeze mnie tylko podpisany. Ksiądz Tomasz [zapis nieczytelny].
Uwaga –1. sprawdzę jeszcze raz zapisy imienia Marcjanna/Marianna ale na pewno w poprzednich aktach była Marcjanna
2. Proszę zwrócić uwagę na wiek małżonków - Konstanty starszy od żony
15.01.2014 10:46
Pani Ireno!
Sprawdziłam jeszcze raz imię żony Konstantego Kęsikowskiego. I tak jak wcześniej napisałam - w poprzednich aktach jest jako Marcjanna z domu Wawrzyniak, dopiero w akcie ur. Walerii jest jako Marianna.
Serdecznie pozdrawiam
19.01.2014 02:00
Pani Mariolo
Wysyłam następne metryki, będę wdzięczna za ich przetłumaczenie

Sołtysiak Szczepan 1885 akt urodzin 213
Kęsikowski Klemens syn Antoniego akt 153 - Iwanowice 1879
Kęsikowska Marianna c Józefa i Józefy Kempskiej akt 109 - Iwanowice 1879
Kęsikowski Jan syn Adama i Franciszki zd. Elznerowicz akt 74 - Iwanowice 1879
Kęsikowska Bronisława c Antoniego i Agnieszki Gruszczyńskiej akt ur 142 Iwanowice 1881

Dziękuję i pozdrawiam
Irena
19.01.2014 15:57
Pani Ireno !
Sołtysiak Szczepan akt urodzenia 1885
213 Krzemionka adnotacja odręczna: Urodzony zmarł w Bałdoniu dnia 30.03.1963 USC Godziesze Nr 8
Działo się we wsi Godziesze Wielkie pierwszego/trzynastego grudnia tysiąc osiemset osiemdziesiątego ósmego o godzinie pierwszej po południu. Stawił się osobiście Andrzej Sołtysiak [Andrzej Sołtysiak] w wieku czterdziestu ośmiu lat, rolnik zamieszkały we wsi Krzemionka, w obecności świadków Wojciecha Strzyża, lat trzydzieści osiem, i Tomasza Biernata w wieku trzydziestu lat, obydwu rolników we wsi Krzemionka zamieszkałych, i okazał nam niemowlę płci męskiej, oznajmiając, że ono urodziło się we wsi Krzemionka dnia wczorajszego o godzinie drugiej po południu z jego ślubnej żony Petroneli z domu Michera [Petroneli z Micherów] w wieku trzydziestu ośmiu lat. Temu niemowlęciu podczas chrztu świętego udzielonego przeze mnie, Proboszcza Parafii, dnia dzisiejszego dano imię Szczepan a jego chrzestnymi byli Franciszek Jasiński i Katarzyna Sołtysiak. Akt ten oznajmującemu i świadkom został przeczytany a z powodu ich niepiśmienności przeze mnie tylko podpisany. Ksiądz Leopold Wałowski, Proboszcz Parafii Godziesze, prowadzący akta stanu cywilnego.
19.01.2014 15:59
Kęsikowski Klemens syn Antoniego 1879 akt urodzenia
153 - osada Iwanowice, Klemens Kęsikowski
Działo się w osadzie Iwanowice ósmego/dwudziestego listopada tysiąc osiemset siedemdziesiątego dziewiątego roku o godzinie drugiej po południu. Stawił się Antoni Kęsikowski [Antoni Kęsikowski], gospodarz w wieku trzydziestu dwóch lat w osadzie Iwanowice zamieszkały, w obecności Adama Kęsikowskiego, lat trzydzieści, i Marcina Bryś w wieku czterdziestu lat, obydwu rolników z osady Iwanowice, i okazał nam niemowlę płci męskiej urodzone w osadzie Iwanowice dnia wczorajszego o godzinie trzeciej rano z jego ślubnej żony Agnieszki z domu Gruszczyńskiej w wieku dwudziestu ośmiu lat. Temu niemowlęciu podczas chrztu świętego udzielonego przeze mnie dnia dzisiejszego dano imię Klemens a jego chrzestnymi byli Adam Kęsikowski i Antonina Wierzbicka. Akt ten obecnym niepiśmiennym został przeczytany, przez ze mnie tylko podpisany. Ks. Józef Gajewski, Proboszcz Parafii prowadzący księgi cywilne.
19.01.2014 16:00
Kęsikowska Marianna akt urodzenia 1879
109 Iwanowice
Działo się w osadzie Iwanowice szesnastego/dwudziestego ósmego sierpnia tysiąc osiemset siedemdziesiątego dziewiątego roku o godzinie szóstej po południu. Stawił się Józef Kęsikowski [Józef Kęsikowski], gospodarz w wieku dwudziestu dziewięciu lat w osadzie Iwanowice zamieszkały, w obecności Marcina Górnego, lat czterdzieści osiem, i Andrzeja Kończyńskiego w wieku czterdziestu dwóch lat, obydwu gospodarzy ze wsi Iwanowice, i okazał nam niemowlę płci żeńskiej urodzone w osadzie Iwanowice dnia wczorajszego o godzinie dziesiątej w nocy z jego ślubnej żony Józefy z domu Kempskiej w wieku dwudziestu ośmiu lat. Temu niemowlęciu podczas chrztu świętego udzielonego przeze mnie dnia dzisiejszego dano imię Maryanna [Maryanna] a jego chrzestnymi byli Stanisław Owsiak i Florentyna Derenger. Akt ten obecnym niepiśmiennym został przeczytany, przez ze mnie tylko podpisany. Ks. Józef Gajewski, Proboszcz Parafii prowadzący księgi cywilne.
Uwaga - zachowano zapis osada/wieś i imion w akcie
19.01.2014 16:01
Kęsikowski Jan akt urodzenia 1879
74 - osada Iwanowice Jan Kęsikowski
Działo się w osadzie Iwanowice dziewiętnastego/trzydziestego pierwszego maja tysiąc osiemset siedemdziesiątego dziewiątego roku o godzinie dziewiątej wieczorem. Stawił się Adam Kęsikowski [Adam Kęsikowski], gospodarz w wieku dwudziestu dziewięciu lat w osadzie Iwanowice zamieszkały, w obecności Józefa Kowalewskiego, lat trzydzieści cztery, i Franciszka Czerniaka, lat dwadzieścia osiem, obydwu gospodarzy ze wsi Iwanowice, i okazał nam niemowlę płci męskiej urodzone w osadzie Iwanowice ósmego/dwudziestego bieżącego miesiąca o godzinie czwartej rano z jego ślubnej żony Franciszki z domu Elznerowicz w wieku dwudziestu sześciu lat. Temu niemowlęciu podczas chrztu świętego udzielonego przeze mnie dnia dzisiejszego dano imię Jan Nepomucen [Jan Nepomucen] a jego chrzestnymi byli Franciszek Galusiński i Justyna Tabasznikowa. Akt ten obecnym niepiśmiennym został przeczytany, przez ze mnie tylko podpisany. Ks. Józef Gajewski, Proboszcz Parafii prowadzący księgi cywilne.
19.01.2014 16:02
Kęsikowska Bronisława akt urodzenia 1881
142 Iwanowice Bronisława Kęsikowska
Działo się w osadzie Iwanowice pierwszego/trzynastego listopada tysiąc osiemset osiemdziesiątego pierwszego roku o godzinie siódmej wieczorem. Stawił się Antoni Kęsikowski [Antoni Kęsikowski], tkacz w wieku trzydziestu czterech lat w osadzie Iwanowice zamieszkały, w obecności Ignacego Zacharzeskiego, lat czterdzieści, Tomasza Piaseckiego w wieku trzydziestu czterech lat, obydwu gospodarzy ze wsi Iwanowice, i okazał nam niemowlę płci żeńskiej urodzone w osadzie Iwanowice dwudziestego ósmego października/siódmego listopada o godzinie czwartej rano z jego ślubnej żony Agnieszki z domu Gruszczyńska w wieku dwudziestu czterech lat. Temu niemowlęciu podczas chrztu świętego udzielonego przeze mnie dnia dzisiejszego dano imię Bronisława [Bronisława] a jego chrzestnymi byli Tomasz Włodarek Franciszka Kęsikowska. Akt ten obecnym niepiśmiennym został przeczytany, przez ze mnie tylko podpisany. Ks. Józef Gajewski, Proboszcz Parafii prowadzący księgi cywilne.
20.01.2014 01:37
Pani Mariolo
Wielkie dzięki, jest Pani niezastąpiona....
Irena
21.01.2014 23:06
Pani Mariolo
Przepraszam, że zawracam głowę, ale mam jeszcze trochę metryk do przetłumaczenia, czy mogę prosić o pomoc? Całe szczęście, że znajduję już dużo metryk w języku polskim, ale jestem przerażona, bo zaczynają mi się pojawiać w języku niemieckim...

1873 Akt 112 Kęsikowski Jan Feliks syn Adama i Franciszki
1881 Akt 30 ur Kazimiery córki Antoniego i Agnieszki
1890 Leon syn Antoniego urodz akt 96
1881 Sołtysiak Antoni syn Andrzeja i Petronelli zd.Michera urodzeń akt10
Anna Judasz i Andrzej Całka akt małżeństwa, rok 1890

Dziękuję i pozdrawiam
Irena
21.01.2014 23:16
Pani Ireno!

Jeśli to nie będzie przeszkadzać to jutro wieczorem za to się wezmę.
22.01.2014 12:25
Dziękuje bardzo
Irena
22.01.2014 18:00
Pani Mariolo
Znalazłam w archiwach jeszcze kilka metryk, i bardzo proszę o ich przetłumaczenie

Józef akt 98 Iwanowice
http://www.lumiere.pl/popup_image.php?pID=24970&imgID=0

Karol syn Józefa i Józefy akt 35 Iwanowice
http://www.lumiere.pl/popup_image.php?pID=24970&imgID=1

Karol syn Józeja i Józefy akt 147 Iwanowice
http://www.lumiere.pl/popup_image.php?pID=24970&imgID=2

Walerian syn Antoniego i Agnieszki akt 113 Iwanowice
http://szukajwarchiwach.pl/11/687/0/-/9 ... /#tabSkany

Walerian syn Antoniego i Agnieszki akt 75 Iwanowice
http://szukajwarchiwach.pl/11/687/0/-/1 ... /#tabSkany

Bardzo, ale to bardzo dziękuję
Irena
22.01.2014 21:18
Kęsikowski Jan Feliks Akt urodzenia 1873
112 Iwanowice
Działo się w osadzie Iwanowice dwunastego/dwudziestego czwartego sierpnia tysiąc osiemset siedemdziesiątego trzeciego roku o godzinie siódmej po południu. Stawił się osobiście Adam Kęsikowski [Adam Kęsikowski], handlarz płótnem dwadzieścia trzy lata mający, w Iwanowicach zamieszkujący, w obecności Ignacego Kuczaper, stolarza lat dwadzieścia, i Józefa Elznerowicza, organisty lat dwadzieścia cztery mający, obydwu z Iwanowic, i okazał nam niemowlę płci męskiej, oznajmiając, że ono urodziło się tutaj w osadzie Iwanowice dnia dzisiejszego o godzinie drugiej w nocy z ślubnej jego żony Franciszki z domu Elznerowicz [Franciszka z Elznerowiczów] lat dwadzieścia mającej. Temu niemowlęciu podczas chrztu świętego udzielonego dnia dzisiejszego dano imię Jan Feliks, a jego chrzestnymi byli Ignacy Kuczaper i Józefa Elznerowicz. Akt ten przeze mnie został przeczytany, przez oznajmującego i świadków podpisany. Józef Elznerowicz, Adam Kęsikowski, Ignacy Kuczaper, Ks. Ig… Jany… .
22.01.2014 21:21
Kęsikowska Kazimiera Akt urodzenia 1881
30 – Iwanowice, Kazimiera Kęsikowska
Działo się w osadzie Iwanowice trzynastego/dwudziestego piątego lutego tysiąc osiemset osiemdziesiątego pierwszego roku o godzinie dziesiątej rano. Stawił się Antoni Kęsikowski [Antoni Kęsikowski], gospodarz w wieku czterdziestu lat w osadzie Iwanowice zamieszkały, w obecności Marcina Dolnego, lat sześćdziesiąt, i Franciszka Kolańskiego w wieku dwudziestu ośmiu lat, obydwu gospodarzy z osady Iwanowice, i okazał nam niemowlę płci żeńskiej, urodzone w osadzie Iwanowice dnia wczorajszego o godzinie piątej po południu z jego ślubnej żony Agnieszki z domu Gruszczyńskiej, lat trzydzieści pięć . Temu niemowlęciu podczas chrztu świętego udzielonego dnia dzisiejszego przez wikariusza Borowskiego dano imię Kazimiera [Kazimiera] a chrzestnymi byli Marcin Dolny i Jadwiga Dudek. Akt ten obecnym niepiśmiennym został przeczytany. Przeze mnie tylko podpisany. Ks. Józef Gajewski, Proboszcz Parafii, prowadzący księgi cywilne
22.01.2014 21:23
Leon Kęsikowski Akt urodzenia 1890
96 Iwanowice, Leon Kęsikowski
Działo się w osadzie Iwanowice szesnastego/dwudziestego ósmego czerwca tysiąc osiemset dziewięćdziesiątego roku o godzinie ósmej rano. Stawił się Antoni Kęsikowski [Antoni Kęsikowski], gospodarz w osadzie Iwanowice zamieszkały w wieku czterdziestu jeden lat, w obecności Szczepana Włudarek, lat dwadzieścia osiem, i Antoniego Tomaszewskiego w wieku czterdziestu pięciu lat, obydwu gospodarzy z osady Iwanowice, i okazał nam niemowlę płci męskiej, oznajmiając, że ono urodziło się w osadzie Iwanowice piętnastego/dwudziestego siódmego bieżącego miesiąca i roku o godzinie pierwszej po południu z jego ślubnej żony Agnieszki z domu Gruszczyńskiej, lat trzydzieści. Temu niemowlęciu podczas chrztu świętego udzielonego dnia dzisiejszego przeze mnie dano imię Leon [Leon] a chrzestnymi byli Walenty Rapała i Genowefa Kabus. Akt ten obecnym niepiśmiennym został przeczytany. Przeze mnie tylko podpisany. Ks. Moszyniewski, Proboszcz Parafii Iwanowice
Strona z 6 < Poprzednia Następna >