Portal w trakcie przebudowywania.
Niektóre funkcje są tymczasowo wyłączone, inne mogą nie działać poprawnie.

Metryki rodziny cd

10.01.2014 16:14
Korzystając z możliwości przetłumaczenia metryk ("to proszę stopniowo podawać linki do dokumentów") przesyłam linki do kolejnych metryk. Jeżeli to możliwe to bardzo proszę o szczegółowe przetłumaczenie metryk..., bo mam trochę problemów w uzupełnianiu drzewa genealogicznego, nie dotarłam jeszcze do żyjących członków rodziny Kęsikowskich w Polsce.

Franciszka Kęsikowska akt zgonu 20 - Warta
Adam Kęsikowski i Julianna Rychter akt ślubu 16 - Warta
Kęsikowska Kazimiera córka Antoniego Kęsikowskiego i Agnieszki Gruszczyńskiej akt zgonu 65 - Iwanowice
Kęsikowski Stanisław syn Antoniego Kęsikowskiego i Agnieszki Gruszczyńskiej akt urodzin 114 - Iwanowice
Kęsikowska Franciszka córka Antoniego Kęsikowskiego i Agnieszki Gruszczyńskiej akt urodzin 72 - Iwanowice
Kęsikowski Teodor syn Antoniego akt 60 i Kęsikowski Józef syn Andrzeja Kęsikowskiego akt 59 - Iwanowice
Kęsikowska Bronisława córka Juliana Kęsikowskiego akt urodzin 139 - Kalisz

Serdecznie dziękuję i pozdrawiam
Irena

Komentarze (101)

Strona z 6 < Poprzednia Następna >
22.01.2014 22:50
Kęsikowski Walerian akt urodzenia 1884113- Iwanowice
Działo się w osadzie Iwanowice dziewiątego/dwudziestego pierwszego września tysiąc osiemset osiemdziesiątego czwartego roku o godzinie czwartej po południu. Stawił się Antoni Kęsikowski [Antoni Kęsikowski], cieśla?1 lat trzydzieści siedem w osadzie Iwanowice zamieszkały, w obecności Tomasza Włudarek, lat pięćdziesiąt, i Józefa Wierzbickiego w wieku trzydziestu ośmiu lat, obydwu gospodarzy z osady Iwanowice, i okazał nam niemowlę płci męskiej urodzone w osadzie Iwanowice trzeciego/piętnastego bieżącego miesiąca i roku o godzinie szóstej wieczorem z jego ślubnej żony Agnieszki z domu Gruszczyńskiej, lat dwadzieścia siedem . Temu niemowlęciu podczas chrztu świętego udzielonego dnia dzisiejszego przeze mnie dano imię Walerian [Walerian] a chrzestnymi jego byli Józef Wierzbicki Marianna Rapała. Akt ten obecnym niepiśmiennym został przeczytany. Przeze mnie tylko podpisany. Ks. Józef Gajewski, Proboszcz Parafii, prowadzący księgi cywilne
Uwaga - Pani Ireno - 1. w metryce zapisany jest zawód плотенник - takiego wyrazu nie ma - jest плотник - cieśla. Ale to na pewno nie jest ten zawód. Spróbuję rozszyfrować jak będę mieć więcej czasu.
22.01.2014 22:52
Walerian Kęsikowski Akt zgonu 1885
75 - Iwanowice Walerian Kęsikowski 8 mies. Poniżej zapis: Walerian Kęsikowski, świadkowie, podpis - ks. J. Gajewski
Działo się w osadzie Iwanowice dwudziestego piątego maja/szóstego czerwca tysiąc osiemset osiemdziesiątego piątego roku o godzinie trzeciej po południu. Stawili się Ignacy Zacharzeski, lat czterdzieści pięć, i Antoni Dolny w wieku dwudziestu sześciu lat, obaj gospodarze z osady Iwanowice, i oznajmili, że w osadzie Iwanowice dwudziestego trzeciego/czwartego bieżącego miesiąca i roku o godzinie piątej rano zmarła Waleria Kęsikowska [Waleria Kęsikowska] (na marginesie zapis: Walerian Kęsikowski, świadkowie, podpis - ks. J. Gajewski), dziecko w wieku ośmiu miesięcy, w osadzie Iwanowice urodzona i przy rodzicach zamieszkała, córka Antoniego Kęsikowskiego i Agnieszki z domu Grzuszczyńskiej, gospodarzy. Na podstawie naocznego upewnienia się stwierdzono zgon Walerii. Akt obecnym niepiśmiennym został przeczytany. Przeze mnie tylko podpisany. Ks. Józef Gajewski, Proboszcz Parafii, prowadzący księgi cywilne.
22.01.2014 23:18
Pani Ireno - w tekście tym przyjrzałam się jeszcze raz do " czynności wykonywanej" przez Elznerowicza czyli do "органистр". Dopiero teraz zwróciłam uwagę, że tam jest jeszcze na końcu wyrazu to "r". Jeśli zapisujący zapisał właściwie, to to nie jest organista lecz dokładnie " muzyk grający na organistrum czyli na tzw. lirze korbowej.

Stawił się osobiście Adam Kęsikowski [Adam Kęsikowski], handlarz płótnem dwadzieścia trzy lata mający, w Iwanowicach zamieszkujący, w obecności ... i Józefa Elznerowicza, ...

Na dzisiaj tylko tyle. Trochę jestem zajęta. Jutro postaram się zrobić pozostałe.
23.01.2014 12:54
Sołtysiak Antoni syn Andrzeja i Petronelli zd. Michera Akt urodzenia 1881
101 Godziesze Małe odręczny dopisek: 30.05.1881 Andrzej Petronela Michera
Działo się we wsi Godziesze Wielkie dwudziestego czwartego maja/piątego czerwca tysiąc osiemset osiemdziesiątego pierwszego roku o godzinie dziesiątej rano. Stawił się osobiście Andrzej Sołtysiak [Andrzej Sołtysiak], rolnik czterdzieści cztery lata od urodzenia mający, we wsi Godziesze Małe zamieszkujący, w obecności świadków Baltazara Charendarza [], rolnika czterdzieści lat od urodzenia mającego, we wsi Godziesze Wielkie zamieszkujący, i Józefa Wojciechowskiego, rolnika czterdzieści lat od urodzenia mającego, we wsi Godziesze Małe zamieszkujący, i okazał nam niemowlę płci męskiej, oznajmiając, że ono urodziło się we wsi Godziesze Małe w osiemnasty/trzydziesty dzień miesiąca maja bieżącego roku o godzinie drugiej rano z ślubnej jego żony Petronelli z domu Michera [Petronelli z Micherów] trzydzieści sześć lat od urodzenia mającej. Temu niemowlęciu podczas chrztu świętego dnia dzisiejszego udzielonego przeze mnie, Proboszcza Parafii, dano imię Antoni a chrzestnymi jego byli Wawrzyniec Michera i Katarzyna Charendarz/Harendarz. Akt ten oznajmującemu i świadkom został przeczytany, przeze mnie tylko podpisany z powodu ich niepiśmienności. Ksiądz Leopold Wałowski, Proboszcz Parafii Godziesze, prowadzący akta stanu cywilnego.
P. Ireno - tłumaczenie aktu z zachowaniem stylu piszącego. Czyż nie jest to perełka językowa?
Tutaj znowu mamy rozbieżność w wieku rodziców w porównaniu z poprzednim aktem urodzenia Szczepana(1885)
23.01.2014 12:57
Anna Judasz i Andrzej Całka akt małżeństwa, rok 1890
27 - Godziesze Wielkie
Działo się to we wsi Godziesze Wielkie trzydziestego stycznia /jedenastego lutego tysiąc osiemset dziewięćdziesiątego roku o godzinie dziewiątej rano. Oznajmiamy, że w obecności świadków Franciszka Utka, lat dwadzieścia osiem, i Antoniego Sikory, pięćdziesiąt lat od urodzenia mającego, obydwu rolników zamieszkujących we wsi Godziesze Wielkie, zawarto dnia dzisiejszego religijny związek małżeński pomiędzy Andrzejem Całką [Andrzejem Całką], kawalerem dwadzieścia sześć lat od urodzenia mającym, synem Piotra i Antoniny z domu Nawrocka małżonków Całków, matki już nieżyjącej, rolnikiem urodzonym i zamieszkującym we wsi Wola Droszewska, i Anną Judasz [Anną Judasz] panną dwadzieścia trzy lata od urodzenia mającą, córką nieżyjących Franciszka i Marianny z domu Dzięcioł małżonków Judaszów, urodzoną i zamieszkującą przy bracie rolniku we wsi Godziesze Wielkie. Związek ten poprzedziły trzy zapowiedzi ogłoszone w tutejszym kościele parafialnym siódmego/dziewiętnastego, czternastego/dwudziestego szóstego i dwudziestego pierwszego stycznia/ drugiego lutego. Religijny obrzęd został udzielony przez księdza Mikołaja Lubowickiego, miejscowego wikariusza. Akt ten Nowożeńcom i świadkom został przeczytany a z powodu ich niepiśmienności przeze mnie tylko podpisany. Proboszcz Parafii Godziesze prowadzący akta stanu cywilnego - Ksiądz Tomasz Wałdołowski
23.01.2014 18:10
Józef Kęsikowski akt urodzenia 1871
98 Iwanowice
Działo się w osadzie Iwanowice dwudziestego czerwca/drugiego lipca tysiąc osiemset siedemdziesiątego pierwszego roku o godzinie szóstej po południu. Stawił się osobiście Józef Kęsikowski [Józef Kęsikowski], tkacz trzydzieści lat mający, w Iwanowicach zamieszkujący, w obecności Dominika Muszyńskiego, stolarza lat trzydzieści dwa, i Jakuba Jagodzińskiego, rolnika czterdzieści lat od urodzenia mającego, obydwu tutaj w Iwanowicach zamieszkujących, i okazał nam niemowlę płci męskiej, oznajmiając, że ono urodziło się tutaj w Iwanowicach dzisiaj o godzinie piątej po południu z ślubnej jego żony Józefy z domu Kempska [Józefa z Kępskich – taki zapis w akcie] dwadzieścia osiem lat od urodzenia mającej. Temu niemowlęciu podczas chrztu świętego udzielonego dnia dzisiejszego dano imię Józef a chrzestnymi byli wyżej wymieniony Dominik Muszyński i Marianna Jagodzińska. Akt ten oznajmującemu i świadkom został przeczytany, przeze mnie tylko podpisany, ponieważ oznajmujący i świadkowie są niepiśmienni. Ks. Ig… Jany… .
23.01.2014 19:28
Pani Ireno!
Dziękuję bardzo za przyznanie mi medalu Dla mnie satysfakcją jest to, że mogę pomóc.

Karol Kęsikowski akt urodzenia 1868
147 Iwanowice
Działo się w mieście Iwanowice dwudziestego października/pierwszego listopada tysiąc osiemset sześćdziesiątym ósmym roku o godzinie czwartej po południu. Stawił się osobiście Józef Kęsikowski [Józef Kęsikowski], tkacz w Iwanowicach zamieszkujący, dwadzieścia osiem lat mający, w obecności świadków Józefa Wierzbickiego, lat trzydzieści trzy, i Jana Olszak dwadzieścia dziewięć lat mającego, obydwu rolników w Iwanowicach zamieszkujących, i okazał nam niemowlę płci męskiej, oznajmiając, że ono urodziło się tutaj w Iwanowicach dziewiątego/dwudziestego pierwszego października bieżącego roku o godzinie szóstej rano z ślubnej jego żony Józefy z domu Kempska [Józefy z Kępskich] dwadzieścia pięć lat mającej. Niemowlęciu temu podczas chrztu świętego udzielonego dnia dzisiejszego dano imię Karol a chrzestnymi jego byli Andrzej Kowalski i Aniela Wiśniewska. Akt ten oznajmującemu i świadkom został przeczytany, przeze mnie tylko podpisany, ponieważ oznajmujący i świadkowie są niepiśmienni. Ks. Ig. Jany Proboszcz Parafii Iwanowice.
23.01.2014 20:14
Pani Ireno!
Myślę, że nie ominęłam żadnego aktu;)

Karol Kęsikowski syn Józefa i Józefy akt zgonu 1870
35 Iwanowice
Działo się w mieście Iwanowice dziewiątego/dwudziestego pierwszego kwietnia tysiąc osiemset siedemdziesiątego roku o godzinie czwartej po południu. Stawili się osobiście Franciszek Kęsikowski, tkacz lat pięćdziesiąt sześć, i Andrzej Kaczmarek, rolnik trzydzieści sześć lat mający, obaj gospodarze tutaj w Iwanowicach zamieszkujący, i oznajmili, że szóstego/osiemnastego bieżącego miesiąca i roku o godzinie piątej po południu zmarł tutaj w Iwanowicach Karol Kęsikowski [Karol Kęsikowski] jeden rok i pół mający, tutaj w Iwanowicach urodzony i z rodzicami zamieszkujący, syn Józefa i Józefy ślubnych małżonków Kęsikowskich, tkaczy. Na podstawie naocznego upewnienia się stwierdzono zgon Karola Kęsikowskiego. Akt ten oznajmującym został przeczytany, przeze mnie tylko podpisany, gdyż oni pisać nie umieją . Ks. Ig. Jany Proboszcz Parafii Iwanowice.

Powrócę do tego wyrazu плотенник w akcie zgonu Waleriana Kęsikowskiego '' Stawił się Antoni Kęsikowski [Antoni Kęsikowski], cieśla?1 ''. Ponieważ w akcie Bronisławy Kęsikowskiej zapisano, że Antoni był tkaczem - podejrzewam, że ten płotiennik jest po prostu określeniem od wyrazu Płótno. na zasadzie użycia Włókno - włókiennik, płótno - płóciennik. Ten sekretarz zapisujący akt sporo wyrazów polskich zapisywał rosyjskimi literami. Zresztą nie on jedyny...
Tak więc tutaj zamiast cieśla, można powiedzieć, że to był tkacz.
24.01.2014 03:05
Pani Mariolo
Józef Kęsikowski zmarł w Łodzi , poszłam tym śladem i znalazłam kilka metryk, może one bardziej wyjaśnią, czym się zajmowali. Franciszek ich ojciec z Kalisza zajmował się handlem płótnem, ale również można przypuszczać, że byli tkaczami,
Mam jeszcze pytanie dotyczące metryki Walerii lub Waleriana, z treści aktu wynika, że to była córka, czy jest to mozliwe, ze zapis na marginesie jest korektą, a zapomniano poprawić lub skreślić słowo córka? Chyba jednak tak bo powyżej jest akt urodzenia jednak syna Waleriana

K.Józef akt zgonu 35/1911
1911 K. Julian akt zgonu 1039 - Łodź
1911 K. Stanisław ślub metryka 478
1912 K.Stanisław zgon metryka 564
1912 K.Hippolit i Zofia slub metryka 543
1912 K. Ryszard Stanisław metryka urodzin 563
Dziękuję za przetłumaczone metryki i przepraszam za podrzucenie nowych
Irena
24.01.2014 17:54
Pani Ireno.
Co do metryki Waleriana - w akcie nie zmieniono ani imienia, ani wyrazu - córka - jedynie na marginesie naniesiono poprawkę - że to Walerian a nie Waleria.

Kęsikowski Józef akt zgonu 1911
35 Łódź Józef Kęsikowski
Działo się w mieście Łodzi czternastego/dwudziestego siódmego maja tysiąc dziewięćset jedenastego roku o godzinie czwartej po południu. Stawili się Józef Borowski i Józef Kęsikowski, pracownicy, pełnoletni, zamieszkujący w Łodzi i oznajmili, że pierwszego/czternastego maja tego roku o godzinie dziesiątej dnia na przedmieściu Widzewa zmarł Józef Kęsikowski [Józef Kęsikowski], pracownik, siedemdziesiąt dwa lata od urodzenia mający, urodzony w mieście Kaliszu, syn Franciszka i Elżbiety małżonków Kęsikowskich, zostawiwszy po sobie owdowiałą żonę Józefę Kęsikowską. Po upewnieniu się o zgonie Józefa Kęsikowskiego akt ten stawającym świadkom niepiśmiennym został przeczytany i przeze mnie tylko podpisany. Naczelnik Policji - parafka podpisu.

Wyrazy: 1. работник - to pracownik. W Łodzi również był bardzo dobrze rozwinięty przemysł włókienniczy. Możemy domyślać się, że wyjechali do większego miasta i rozpoczęli pracę w wielkich zakładach z myślą o karierze, podniesieniu statusu społecznego, dlatego domniemywam, że tkacz - była to funkcja pracownicza . Był pracownikiem a nie robotnikiem [a to w języku rosyjskim - рабочий].
2. полицеймейстер (niem. Polizeimeister) – to W Rosji Carskiej szef, naczelnik policji w dużych miastach gubernianych. Jest to typowa kalka z niemieckiego. Zresztą - o czym już wspomniałam wcześniej - taką kalką ale z j. polskiego był nieszczęsny „плотенник”-płóciennik czyli tkacz.
Chciałam dodać, że większość zapożyczeń m.in. z języka niemieckiego, francuskiego, angielskiego mamy w języku rosyjskim dzięki Piotrowi I, który to zjechał prawie całą Europę "żądny nauk" jak mawiał to jeden z moich profesorów.
24.01.2014 17:55
Kęsikowski Julian akt zgonu 1911
1039 - Łodź
Działo się w mieście Łodzi w parafii Świętego Józefa dnia dwunastego/dwudziestego piątego września tysiąc dziewięćset jedenastego roku o godzinie trzeciej po południu. Stawili się Stanisław Kęsikowski i Hipolit Kęsikowski, pełnoletni mieszkańcy miasta Łodzi, i oznajmili, że dnia wczorajszego o godzinie dziewiątej rano zmarł w Łodzi Julian Kęsikowski [Julian Kęsikowski], tkacz sześćdziesiąt sześć lat od urodzenia mający, w mieście Kaliszu urodzony, syn Józefa i Agnieszki małżonków Kęsikowskich, zostawiwszy owdowiałą żonę Antoninę zd. Manikowską [Antoninę z Manikowskich]. Po upewnieniu się stwierdzono zgon Juliana Kęsikowskiego. Akt ten został sporządzony przeze mnie i po przeczytaniu podpisany. Ks… podpis nieczytelny
26.01.2014 00:25
478 Łódź Na boku zapis w języku niemieckim o tym, że Kęsikowski Stanisław zmarł 29 października 1842 roku - podpisy, pieczęcie
Działo się w mieście Łodzi w Parafii Świętego Krzyża drugiego/piętnastego sierpnia tysiąc dziewięćset jedenastego roku o godzinie ósmej rano. Oznajmiamy, że w obecności świadków Józefa Kaweckiego, pracownika, i Stanisława Zadorskiego, ogrodnika, pełnoletnich z Łodzi, zawarto dnia dzisiejszego religijny związek małżeński pomiędzy Stanisławem Kęsikowskim [Stanisławem Kęsikowskim] nieżonatym stolarzem trzydzieści trzy lata od urodzenia mającym, w Łodzi mieszkającym, w Kaliszu urodzonym z Juliana i żony jego Antoniny z domu Manikowskiej [z Manikowskich] i Kazimierą Włudarczyk [Kazimierą Włudarczyk] panną, krawcową trzydzieści dwa lata od urodzenia mającą, w Łodzi zmieszkającą, w parafii ...1… powiatu piotrkowskiego urodzoną ze Stanisława i żony jego zmarłej Agnieszki z domu Piechowicz [z Piechowiczów]. Związek ten poprzedziły trzy zapowiedzi ogłoszone w tutejszym kościele parafialnym, a mianowicie: dziesiątego/dwudziestego trzeciego lipca tego roku i w dwie następne niedziele. Umowy przedślubnej nie zawarto. Religijny obrzęd został udzielony przez księdza Wojciecha Wojdasa, miejscowego wikariusza. Akt ten Nowożeńcom i świadkom został przeczytany przez nas tylko podpisany. Podpis nieczytelny
1. Pani Ireno - pismo w większości do odczytania, ale niestety nazwa tej parafii jeszcze do przyjrzenia się. Może to być Ręczno ... w 100% nie jestem pewna. Jutro się jeszcze raz przyjrzę
26.01.2014 00:50
563 Łódź Kęsikowski Ryszard Stanisław

Działo się w mieście Łodzi w Parafii Świętego Krzyża dnia dwudziestego szóstego marca/ósmego kwietnia tysiąc dziewięćset dwunastego roku o godzinie trzeciej po południu. Stawił się osobiście Stanisław Kęsikowski, 1 z Łodzi trzydzieści trzy lata od urodzenia mający, w obecności Józefa Włodarczyka i Jana Czerny, pełnoletnich pracowników z miasta Łodzi, i okazał nam niemowlę płci męskiej tutaj urodzone piętnastego/dwudziestego ósmego marca tego roku o godzinie piątej rano z jego żony Kazimiery Stanisławy z domu Włodarczyk [Włodarczyk] trzydzieści cztery lata mającej. Temu niemowlęciu podczas chrztu świętego udzielonego dnia dzisiejszego dano imię Ryszard Stanisław [Ryszard Stanisław] a jego chrzestnymi byli Józef Włodarczyk i Władysława Kęsikowska. Akt ten oznajmującemu i świadkom został przeczytany i przez nas podpisany. Ks. [podpis nieczytelny]
1 Jako zawód wpisano "модельщик" - a)modelarz, b)modelator. Ponieważ Stanisław wcześniej miał wpisany zawód stolarz - to mógł być i jednym i drugim. Czyli mógł a)wykonywać wzory, modele z drewna do produkcji czegoś, jak również b) być specjalistą wykonującym elementy dekoracji w teatrze. To b) to raczej wątpliwe.
A pomijając już te moje wywody - był po prostu stolarzem. Tylko jak ładnie brzmi ten "modelarz" - prawda?
26.01.2014 00:52
564 Łódź

Działo się w mieście Łodzi w parafii Świętego Krzyża trzynastego/dwudziestego szóstego czerwca tysiąc dziewięćset dwunastego roku o godzinie trzeciej po południu. Stawili się Stanisław Kęsikowski i Bolesław Wagner, pełnoletni mieszkańcy miasta Łodzi, i oznajmili, że dnia wczorajszego o godzinie jedenastej dnia zmarł w Łodzi Ryszard Stanisław Kęsikowski [Ryszard Stanisław Kęsikowski], trzy miesiące od urodzenia mający, w Łodzi urodzony ze Stanisława i żony jego Kazimiery z domu Włodarczyk [Włudarczyk] Po upewnieniu się stwierdzono zgon Ryszarda Stanisława Kęsikowskiego. Akt ten został sporządzony przeze nas i po przeczytaniu podpisany. Ks… podpis nieczytelny
26.01.2014 00:58
Kęsikowski Hippolit i Zofia Górecka Akt ślubu 1912
543 Łódź
Działo się w mieście Łodzi w Parafii Świętego Krzyża drugiego/piętnastego października tysiąc dziewięćset dwunastego roku o godzinie siódmej wieczorem. Oznajmiamy, że w obecności świadków Ignacego Sztolca i Jana Czerny, pełnoletnich mieszkańców miasta Łodzi, zawarto dnia dzisiejszego religijny związek małżeński pomiędzy Hippolitem Kęsikowskim [Hippolitem Kęsikowskim] nieżonatym stolarzem dwadzieścia cztery lata mającym, w Łodzi mieszkającym, w Kaliszu urodzonym z nieżyjącego Juliana i żyjącej jego żony Agnieszki z domu Mańkowskiej [z Mańkowskich] i Zofią Górecką [Zofią Górecką] panną, krawcową dwadzieścia jeden lat mającą, w Łodzi zamieszkującą, w mieście Kaliszu urodzoną z nieżyjącego Marcela i żyjącej Magdaleny z domu Kęsinowska. Związek ten poprzedziły trzy zapowiedzi ogłoszone w tutejszym kościele parafialnym, a mianowicie: drugiego/piętnastego września tego roku i w dwie następne niedziele. Umowy przedślubnej nie zawarto. Religijny obrzęd za zgodą Warszawskiego Rzymsko-Katolickiego Duchownego Konsystorza z trzydziestego pierwszego sierpnia/trzynastego września tegoż roku za Nr 4925 w sprawie pokrewieństwa drugiego stopnia został udzielony przez księdza Wojciecha Wojdasa, miejscowego wikariusza. Akt ten Nowożeńcom i świadkom został przeczytany przez nas tylko podpisany. Ks. Szm[y]del Prob.
29.01.2014 16:11
Pani Mariolo
Dziękuję bardzo za tak świetne tłumaczenia. Myślałam że ostatnio przesłane metryki pomogą mi w połączeniu członków rodziny, a stało się przeciwnie, bo pojawiły się zupełnie nowe osoby należące do naszej rodziny, ale brakuje mi informacji, żeby je umieścic we własciwym miejscu drzewa genealogicznego. Pozwolę sobie wysłac następne metryki, może one mi pomogą prawidłowo je umieścić w drzewie rodzinnym.
Dziękuję i pozdrawiam serdecznie
Irena

Wisniewska Józefa 1875 akt urodzin 36
K. Stanisław o.Mikołaj m.Marianna akt urodzin 33/1900
K. Wacław syn Juliana i Antoniny Manikowskiej akt ur.68/1883
K. Jan Niepomucen akt ur.103/1878 syn Wawrzyńca i Józefy z Radomskich
K. Wiktoria żona Piotra akt zgonu 80/1906
Leokadia Antonina Nowakowska córka.Aleksandra i Bronisławy Kęsikowskiej metryka urodzenia 133/1911
Roch Borkowski i Bronisława Konstancja Adler córka Edwarda Adlera i Franciszki Kęsikowskiej metryka ślubu 158/1899
Hipolit Prochowski i Stanisława Adler córka Edwarda Adlera i Franciszki Kęsikowskiej metryka ślubu 222/1898
K.Szczepan syn Ignacego i Jadwigi Krakowiak akt urodz.2/1889
K.Apolonia Helena córka Ignacego i Jadwigi Krakowiak akt 260/1884
Czerny Wacław syn Jana Czernego i Kęsikowskiej Bronisławy akt ur.527/1905 metryka
30.01.2014 15:39
36 Pustkowie Piegonisko
Działo się w osadzie Iwanowice dwudziestego siódmego kwietnia/dziewiątego maja tysiąc osiemset siedemdziesiątego piątego roku o godzinie piątej po południu. Stawił się osobiście Michał Wiśniewski [Michał Wiśniewski], ziemianin dwadzieścia pięć lat mający, zamieszkujący w Pustkowiu Piegonisku, w obecności świadka Józefa Bitońskiego, lat pięćdziesiąt cztery, jak również Wojciecha Solskiego, sześćdziesiąt pięć lat od urodzenia mającego, obydwu ziemian zamieszkujących w Pustkowiu Piegonisku, i okazał nam niemowlę płci żeńskiej, oznajmiając, że ono urodziło się w Pustkowiu Piegonisku dwudziestego siódmego kwietnia/dziewiątego maja bieżącego roku o godzinie jedenastej rano z prawnej jego żony Marianny z domu Magdańskiej osiemnaście lat od urodzenia mającej. Niemowlęciu temu podczas chrztu świętego udzielonego dnia dzisiejszego dano imię Józefa [Józefa], a chrzestnymi jego byli Wojciech Ficner i Marianna Włodarczyk. Akt ten oznajmującemu i świadkom został przeczytany, przez nas tylko podpisany, ponieważ oznajmujący i świadkowie są niepiśmienni. Ks. Ig… Jany… , PKSC [skrót: prowadzący księgi stanu cywilnego.
30.01.2014 15:41
68 Kalisz
Działo się w mieście Kaliszu czwartego/szesnastego maja tysiąc osiemset osiemdziesiątego trzeciego roku o godzinie czwartej po południu. Stawił się osobiście Julian Kęsikowski lat dwadzieścia osiem i Józef Domagalski czterdzieści siedem lat od urodzenia mający, obaj robotnicy dniówkowi z Kalisza, i oznajmili, że drugiego/czternastego tego miesiąca i roku o godzinie jedenastej w nocy zmarł w Kaliszu w domu pod numerem sto trzydziestym pierwszym Wacław Kęsikowski [Wacław Kęsikowski] trzy lata od urodzenia mający, urodzony tutaj, syn żyjących Juliana i jego żony Antoniny z domu Manikowskiej. Po upewnieniu się stwierdzono zgon Wacława Kęsikowskiego. Akt ten obecnym niepiśmiennym został przeczytany i przez nas tylko podpisany. Ksiądz Jan Gołorowski, prowadzący akta stanu cywilnego
30.01.2014 15:53
33 Charłupia Wielka
Działo się we wsi Charłupia Wielka dziewiętnastego marca/pierwszego kwietna tysiąc dziewięćsetnego roku o godzinie szóstej po południu. Stawił się osobiście Mikołaj Kęsikowski, [Mikołaj Kęsikowski], ordynans1 z Charłupi Wielkiej trzydzieści dziewięć lat od urodzenia mający, w obecności Piotra Janiszewskiego, owczarza lat czterdzieści osiem, i Andrzeja Małeckiego, 2 czterdzieści sześć lat od urodzenia mający, zamieszkujących we wsi Charłupia Wielka, i okazał nam niemowlę płci męskiej oznajmiając, że ono urodziło się we wsi Charłupia Wielka trzynastego/dwudziestego szóstego marca bieżącego roku o godzinie dziesiątej rano z prawnej jego żony Marianny z domu Drużbiak [Marianny z Drużbiaków] trzydzieści dwa lata od urodzenia mającej. Niemowlęciu temu podczas chrztu świętego udzielonego dnia dzisiejszego dano imię Stanisław [Stanisław] a chrzestnymi jego byli Pankracy Kałuziak i Helena Gliszczyńska. Akt ten oznajmującemu i świadkom niepiśmiennym został przeczytany i przez nas tylko podpisany. Ks. Kamieniec
Uwaga:
1.Денщик - ordynans (wg Słownika Języka Rosyjskiego, N. I. Ożegowa, wyd.1970, str. 154 - to ”do rewolucji: żołnierz będący przy boku oficera do osobistych posług". Należy wspomnieć, że ordynansi byli przydzielani również do urzędników wyższej rangi).
2.Садник - wyraz ten mógł oznaczać: a) osobę, która zajmuje się sadzeniem różnych m.in. nasion roślin” - czyli ogrodnika - lub b) „ tego co zajmował się rozlokowaniem, zakwaterowaniem gości na jakimkolwiek „pańskim dworze”. W Charłupi był dwór, więc wszystko możliwe. Dal ciekawości - ten tzw. sadnik - to również duża łopata drewniana do przesuwania, wyjmowania chleba w dawnych piecach.
"Sadnikiem" nazywano również jeźdżca, chociaż właściwa nazwa to "Всадник". O tym,jak zapisywano różne zawody czy czynności, które wówczas wykonywano - ma Pani dowód w poprzednich aktach. Tych tzw. "nowotworów "językowych" w tamtych czasach jest naprawdę dużo. Zapis zależał od znajomości języka obcego czy to rosyjskiego, czy niemieckiego i wielu innych czynników (pochodzenie, miejsce zamieszkania itd.)
30.01.2014 17:29
103 Ogrody
Działo się we wsi Dobrzec trzydziestego kwietnia/dwunastego maja tysiąc osiemset siedemdziesiątego ósmego roku o godzinie szóstej po południu. Stawił się Wawrzyniec Kęsikowski [Wawrzyniec Kęsikowski], murarz z osady Ogrody trzydzieści trzy lata od urodzenia mającego, w obecności Leona Kalety lat czterdzieści i Ignacego Żagłowskiego, pięćdziesiąt lat mającego, obydwu ziemian z osady Ogrody, i okazał nam niemowlę płci męskiej, oznajmiając, że ono urodziło się w osadzie Ogrody dwudziestego ósmego kwietnia/dziesiątego maja bieżącego roku o godzinie dziesiątej rano z prawnej jego żony Józefy z Radomskich [z Radomskich] trzydzieści lat od urodzenia mającej. Niemowlęciu temu podczas chrztu świętego udzielonego dnia dzisiejszego dano imię Jan Nepomucen [Jan Nepomucen], a chrzestnymi jego byli Leon Kaleta i Katarzyna Matuśkiewicz. Akt ten oznajmującemu i świadkom został przeczytany, tylko przez nas podpisany z powodu niepiśmienności oznajmującego i świadków. Proboszcz Dobrzeckiej Parafii prowadzący akta stanu cywilnego. Ks. Piotr Falkiewicz
Strona z 6 < Poprzednia Następna >
Ta strona wymaga zapisu cookies do prawidłowego działania. Aby móc je zapisać na tym urządzeniu, wymagana jest Państwa zgoda. Jeśli nie wyrażą Państwo zgody - wtedy żaden plik cookie nie zostanie zapisany, ale funkcjonalność strony będzie ograniczona, m. in. nie będzie można się zarejestrować, zalogować, pisać komentarzy, nie będzie dostępu do materiałów dostępnych tylko dla zalogowanych. Ponadto informacja ta będzie pojawiać się na każdej stronie, gdyż zapisanie braku zgody na cookies wymagałoby zapisania braku tej zgody w cookies, a na to nie mamy zgody. Szczegóły na stronie Polityka prywatności. Decyzję tę można w przyszłości zmienić na stronie Polityki prywatności.