Portal w trakcie przebudowywania.
Niektóre funkcje są tymczasowo wyłączone, inne mogą nie działać poprawnie.

Indygenaty z czasów Sejmu Czteroletniego

10.10.2020 23:12
Belkur (Belcour) Franciszek August Thesby de, Indygenat oblatowano 11 listopada 1790 r.

Brigiddo Józef de, hrabia austriacki, cesarski gubernator Galicji w latach 1779-1794. Miał opinię urzędnika przychylnego Polakom. Indygenat oblatowano 11 listopada 1790 r.

Bubna i Littitz Antoni de, hrabia, pochodził ze starego rodu czeskiego, osiadłego w Pilzneńskiem. Indygenat oblatowano 11 listopada 1790 r.

Bubna i Littitz Jan Wencesław de, hrabia, prawdopodobnie brat poprzedniego. Indygenat oblatowano 11 listopada 1790 r.

Deybel de Hammerau Krystian Godfryd (1725-1789) urodził się w Warszawie. Ojciec jego, Jan Zygmunt, przybył do Polski z Saksonii za panowania Augusta II i służył w artylerii koronnej. Indygenat oblatowano 9 grudnia 1790 r.

Engeström Wawrzyniec (1751-1826) był osobistym sekretarzem króla szwedzkiego Gustawa III. Indygenat oblatowano 22 czerwca 1791 r.

Glave-Kobielski Karol (1752-1831), konsyliarz i tajny radca króla Stanisława Augusta. Pochodził ze Szczecina. Po uzyskaniu. Indygenat oblatowano 30 listopada 1790 r.

Grammlich Jan Karol (ok. 1770-1803) z pochodzenia był Saksończykiem. Ojciec jego, Jan Jakub, dowodził w randze pułkownika rez rąk powstańców. Indygenat, oblatowany 9 grudnia 1790 r., otrzymał za rekomendacją Komisji Wojskowej Obojga Narodów.

Gryegsheim (Griesheim) Karol, urodził się w księstwie Sachsen-Gotha. Indygenat, oblatowany 9 grudnia 1790 r., otrzymał za rekomendacją Komisji Wojskowej.

Hennig-HeniŃski Fryderyk Ernest był synem saskiego mieszczanina, który przybył do Polski za panowania Augusta III Sasa i został administratorem żup królewskich. Indygenat oblatowano 11 listopada 1790 r.

Labady Franciszek de, porucznik w korpusie inżynierów koronnych. Otrzymał indygenat, oblatowany 9 grudnia 1790 r., za rekomendacją Komisji Wojskowej.

Lalande (La Lande) Ludwik de, przybył do Polski z Normandii. Służył 27 lat w Korpusie Kadetów w Warszawie, najpierw jako bibliotekarz w stopniu porucznika, a następnie jako brygadier 3 brygady w randze podpułkownika. Indygenat oblatowano 11 listopada 1790 r.

Mezer Franciszek (ok.1751-1829) urodził się w rodzinie francuskiej. Indygenat, oblatowany 11 listopada 1790 r., otrzymał za zasługi oddane krajowi na polu przemysłu.

Minigerode Wilhelm de, baron. Indygenat oblatowano 30 grudnia 1790 r.

Pouppart Jan Franciszek pochodził z Francji. Brał udział w wojnie siedmioletniej jako żołnierz austriacki. W 1775 r. rozpoczął służbę w Polsce Indygenat, oblatowany 9 grudnia 1790r., otrzymał za rekomendacją Komisji Wojskowej.

Sartorius de Schwanenfeld Andrzej, brat Ernesta, komisarz poczty pruskiej. Indygenat oblatowano 11 listopada 1790r.

Sartorius de Schwanenfeld Ernest, (zm. 1820) konsyliarz JKMci i generalny komisarz poczty polskiej za panowania Stanisława Augusta. Indygenat oblatowano 11 listopada 1790 r.

Stoll Jan Gotfryd, doktor medycyny i chirurgii. W 1776 r. otrzymał godność radcy dworu królewskiego, a w r. 1784 mianowany został sztabs-medico-chirurgiem wojska koronnego. Indygenat oblatowano 11 listopada 1790 r.

Szultz Konstanty, były kapitan wojska koronnego. Indygenat, oblatowany 9 grudnia 1790 r., otrzymał za rekomendacją Komisji Wojskowej.

Tepper Piotr Fergusson (zm. 1794), największy bankier za czasów Stanisława Augusta, właściciel dóbr: Falenty, Sękocin i Gołków pod Warszawą. Indygenat oblatowano 11 listopada 1790 r.

Verni Gierand Mikołaj Antoni de, baron, pochodził z Lotaryngii. W wojsku francuskim dosłużył się stopnia porucznika. Przybywszy do Polski, mianowany został w r. 1785 szambelanem Stanisława Augusta. Indygenat oblatowano 11 listopada 1790 r.

Watson Jan Robert, konsyliarz i kontrregestrant skarbu królewskiego. Pochodził z rodziny szkockiej, która przybyła do Polski ok. 1690 r. Indygenat oblatowano 11 listopada 1790 r. Dyplom otrzymał 23 marca 1791 r., legitymując się wywodem szlachectwa wystawionym przez miasto Edynburg.

Würtemberg-Montabelliard Fryderyk Ludwik (1756-1817), syn ks. Fryderyka Eugeniusza i Zofii z margrabiów Brandenbourg Schwedt. Indygenat oblatowano 9 listopada 1789r.

[Szyndler Bartłomiej, Indygeni Sejmu Czteroletniego, w: Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Lublin 1990]
Ta strona wymaga zapisu cookies do prawidłowego działania. Aby móc je zapisać na tym urządzeniu, wymagana jest Państwa zgoda. Jeśli nie wyrażą Państwo zgody - wtedy żaden plik cookie nie zostanie zapisany, ale funkcjonalność strony będzie ograniczona, m. in. nie będzie można się zarejestrować, zalogować, pisać komentarzy, nie będzie dostępu do materiałów dostępnych tylko dla zalogowanych. Ponadto informacja ta będzie pojawiać się na każdej stronie, gdyż zapisanie braku zgody na cookies wymagałoby zapisania braku tej zgody w cookies, a na to nie mamy zgody. Szczegóły na stronie Polityka prywatności. Decyzję tę można w przyszłości zmienić na stronie Polityki prywatności.