Portal w trakcie przebudowywania.
Niektóre funkcje są tymczasowo wyłączone, inne mogą nie działać poprawnie.

Donacje odebrane przez zaborców

20.08.2021 12:23
W 1828 zaborca moskiewski ustanowił nakaz zwrotu wraz z procentem tych donacji ustanowionych na dobrach prywatnych, które wspierały "zagraniczne", czyli leżące w innym zaborze wspólnoty religijne.
Lista wyszczególnia donacje lub sumy zastawne nawet z XVII wieku.
Sumy podane w złotych reńskich.
[Dziennik Urzędowy Województwa Sandomierskiego, 14.9.1828]

(W drugim poście ta sama lista alfabetycznie nazwiskami)

Bełz, oo. Dominikanie, 1698, Benedykt, Wilkowski, Inf. o donacji: Korczów i Michrowce, suma zwrotu: 3000
Brody, oo. Dominikanie, 1745, Cyprian, Zapolski, suma zwrotu: 1000
Brody, oo. Dominikanie, 1772, Bratkowski, suma zwrotu: 2000
Busk, oo. Dominikanie, 1708, Aleksander, chorąży koronny, Jabłonowski, Inf. o donacji: Lachowice, suma zwrotu: 2000
Drohobycz, oo. Karmelici, 1750, Michał, Leśniowski, Inf. o donacji: Akta Ziemskie Kamienieckie, suma zwrotu: 10000
Husiatyn, oo. Bernardyni, 1752, Andrzej, Godziemski, suma zwrotu: 10000
Husiatyn, oo. Bernardyni, 1755, Jan, Brzeziński, Inf. o donacji: Akta Grodzkie Kamienieckie, suma zwrotu: 10000
Husiatyn, oo. Bernardyni, 1757, Józef, Niezabitowski, Inf. o donacji: Akta Grodzkie kamienieckie, suma zwrotu: 3000
Jaworów, oo. Dominikanie, 1771, Jan i Anna Przezwadowska, Michałowski, Inf. o donacji: Akta Ziemskie Lwowskie, suma zwrotu: 3000
Kamieniec Podolski, oo. Franciszkanie, nieznana, Józef, Zieleniewski, Inf. o donacji: zabezpieczenie pożyczki, suma zwrotu: 4703
Kraków, oo. Kameduli, na Bielanach, 1715, Jerzy, Lubomirski, suma zwrotu: 2660
Kraków, oo. Karmelici Bosi, na Wesołej, 1715, Jerzy, Lubomirski, suma zwrotu: 2660
Leśniów, oo. Bernardyni, 1755, Michał, Rochorzyński, suma zwrotu: 10000
Lwów, Bazylika, altarzyści św. Trójcy, nieznana, Bartłomiej Gozdawa, Giżycki, Inf. o donacji: Żelazne w z. czerskiej, suma zwrotu: 1000
Lwów, Bazylika, kaplica Laterańska przy cmentarzu, nieznana, Bartłomiej Gozdawa, Giżycki, Inf. o donacji: Żelazne w z. czerskiej, suma zwrotu: 1000
Lwów, kapituła katedralna, 1766, Kajetan, Rościszewski, suma zwrotu: 20000
Lwów, kapituła katedralna, 1770, Michał, Polanowski, suma zwrotu: 10000
Lwów, kościół Bernardynów, bractwo św. Jana, 1768, Michał, Grocholski, suma zwrotu: 40000
Lwów, ksks. Misjonarze, 1774, Tadeusz Leszczyc, Grabianka, suma zwrotu: 21000
Lwów, oo. Bazylianie św. Jura, 1770, Józef z Oslewa, Oslewski, suma zwrotu: 2000
Lwów, oo. Bazylianie św. Onufrgo, 1774, Felicjan, Drzewiecki, suma zwrotu: 18000
Lwów, oo. Bernardyni, 1741, Franciszek, Górski, suma zwrotu: 10000
Lwów, oo. Bernardyni, 1765, Teofila Radziwiłł zam. , Morawska, suma zwrotu: 40000
Lwów, oo. Bernardyni, 1765, Andrzej, kasztelan sochaczewski, Mierzejewski, Inf. o donacji: Zyrdzie, suma zwrotu: 2000
Lwów, oo. Dominikanie, 1767, Stanisław, Mycielski, suma zwrotu:
Lwów, oo. Dominikanie, nieznana, Bartłomiej Gozdawa, Giżycki, Inf. o donacji: Żelazne w z. czerskiej, suma zwrotu: 1000
Lwów, oo. Franciszkanie, 1640, Samuel Zygmunt, Zamiechowski, Inf. o donacji: w akrach grodzkich kamienieckich, suma zwrotu: 17000
Lwów, oo. Franciszkanie, 1756, Jakub, Śniechowski, suma zwrotu: 2000
Lwów, oo. Franciszkanie, 1760, Michał, Grocholski, suma zwrotu: 10000
Lwów, oo. Franciszkanie, 1765, Adam Myszka, Chołoniewski, suma zwrotu: 3000
Lwów, oo. Franciszkanie, 1765, Franciszek, Grocholski, suma zwrotu: 1000
Lwów, oo. Franciszkanie, 1773, Michał de Nisko, Makosicy, suma zwrotu: 12000
Lwów, oo. Karmelici, 1775, Janusz ks., Sanguszko, Inf. o donacji: akta grodzkie lubelskie, suma zwrotu: 500
Lwów, oo. Karmelici Bosi, 1725, Stefan, Potocki, Inf. o donacji: wraz z Teresą Kątską, Akta Grodzkie Rawskie, suma zwrotu: 2000
Lwów, oo. Karmelici Bosi, 1760, Marcin, Gardliński, suma zwrotu: 6000
Lwów, oo. Karmelici Trzewiczkowi, 1761, Michał, skarbnik wołyński, Jelski, suma zwrotu: 6000
Lwów, oo. Karmelici Trzewiczkowi, nieznana, Katarzyna, Sieniawska, Inf. o donacji: donację otrzymał proboszcz brzeżański Jan z Wrocimowic Pacek, przekazał na rzecz Karmelitów, suma zwrotu: 4300
Lwów, oo. Paulini, 1755, Teofila Radziwiłł zam. , Nichniowska, Inf. o donacji: Suma u księżnej Sanguszko, marszałkowej WKL, suma zwrotu: 3000
Lwów, oo. Paulini, 1766, Jan Kolumna, Czosnowski, suma zwrotu: 25000
Lwów, oo. Trynitarze, nieznana, Bartłomiej Gozdawa, Giżycki, Inf. o donacji: Żelazne w z. czerskiej, suma zwrotu:
Lwów, ss. Benedyktynki, 1739, Agnieszka, Lanckorońska, Inf. o donacji: Akta Grodzkie Lwowskie, suma zwrotu: 6000
Lwów, ss. Benedyktynki, 1755, Maciej, Czarnowski, suma zwrotu: 1000
Lwów, ss. Benedyktynki, 1767, Ignacy, Potocki, Inf. o donacji: 210 dukatów w złocie, suma zwrotu: 210
Lwów, ss. Benedyktynki, 1781, Jakub, Jakubowski, suma zwrotu: 500
Lwów, ss. Bernardynki, 1762, Stanisław, Piwko, Inf. o donacji: Dobra swoje ogólne, suma zwrotu: 1566
Lwów, ss. Brygidki, 1754, Aleksandra, Terewuska, Inf. o donacji: Koziec, suma zwrotu: 5000
Lwów, ss. Dominikanki, 1643, Elżbieta Suryn, Druzaninowa, Kniechynieńska, suma zwrotu: 2000
Lwów, ss. Dominikanki, 1731, Wiktoria Leszczyńska, zam. , Potocka, Inf. o donacji: Pankowice (Akta Grodzkie Halickie), suma zwrotu: 2000
Lwów, ss. Dominikanki, 1742, Józef, Jankowski, Inf. o donacji: Jankowice (Akta Grodzkie Lwowskie), suma zwrotu: 3000
Lwów, ss. Dominikanki, 1751, Helena Zborowska 1-v. Wołkowicz, 2-v., Maniecka, suma zwrotu: 15000
Lwów, ss. Dominikanki, 1755, Ignacy, starosta nowosielski, Potocki, suma zwrotu: 15000
Lwów, ss. Dominikanki, 1770, Stanisław, Mycielski, suma zwrotu: 10000
Lwów, ss. Dominikanki, 1783, Ignacy, Poniatowski, suma zwrotu: 3230
Lwów, ss. Karmelitanki, 1680, Michał Adam z Gronowa, Sieniawski, Inf. o donacji: wraz z Adamem Marcinem Sieniawskim i Antoniną Strońską, dobra Turzyce i Martynkowice, suma zwrotu: 6000
Lwów, ss. Karmelitanki Bose, 1688, Agnieszka z Radziejowskich, Sokołowska, Inf. o donacji: Uście, Krościanie, Kosarzyna, suma zwrotu: 3000
Lwów, ss. Karmelitanki Bose, 1728, Stefan, Potocki, suma zwrotu: 1000
Lwów, ss. Karmelitanki Bose, 1756, Michał, Wielchorski, suma zwrotu: 17000
Lwów, ss. Karmelitanki Bose, nieznana, Helena Czarnowska, 1-v. Wychowska, 2-v., Jełowicka, suma zwrotu: 8000
Lwów, ss. Karmelitanki Trzewiczkowe, 1679, Marianna Anna, Kalinowska, Inf. o donacji: Sionszyce, Galowice w woj. kaliskim, suma zwrotu: 4000
Lwów, ss. Karmelitanki Trzewiczkowe, 1721, Józef, Lipski, Inf. o donacji: Akta Grodzkie Przemyskie, suma zwrotu: 500
Lwów, ss. Karmelitanki Trzewiczkowe, 1743, Teresa, Ozdańska, suma zwrotu: 16000
Lwów, ss. Karmelitanki Trzewiczkowe, 1761, Michał i Franciszka, Grocholski, suma zwrotu: 1000
Lwów, ss. Karmelitanki Trzewiczkowe, 1768, Walerian, pisarz ziemski latyczowski, Bielowski, Inf. o donacji: Akta Grodzkie Lwowskie, suma zwrotu: 15000
Lwów, szpital św. Ducha, nieznana, Bartłomiej Gozdawa, Giżycki, Inf. o donacji: Żelazne w z. czerskiej, suma zwrotu: 1000
Mariampol, kościół farny, bractwo dusz czyśćcowych, 1763, Jan Kajetan i żona Anna Sapieha, Jabłonowski, suma zwrotu: 10000
Miklaszowice, bractwo różańcowe, 1745, Jan, Slaski, Inf. o donacji: Bogucice, suma zwrotu: 6300
Oświęcim, oo. Dominikanie, 1614, Katarzyna Kozłówna z Gorzków, Salomon, Inf. o donacji: Kotowice, Brwinów, suma zwrotu: 1200
Podhorce, oo. Bazylianie, 1763, Kalasantay, Turkut, Inf. o donacji: zastaw pożyczki, suma zwrotu: 1000
Podhorce, oo. Bazylianie, 1770, Feliks, Leduchowski, suma zwrotu: 500
Podkamień, oo. Dominikanie, 1747, Józef Antoni, Wilczyński, Inf. o donacji: Brykowce, zastaw pożyczki, suma zwrotu: 10000
Podkamień, oo. Dominikanie, 1767, Ignacy, Wilczyński, suma zwrotu: 10000
Podkamień, oo. Dominikanie, 1772, Stefan, Przyłucki, suma zwrotu: 700
Podkamień, oo. Dominikanie, 1773, Józef, Borowski, Inf. o donacji: cześnik płocki, suma zwrotu: 3000
Podkamień, oo. Dominikanie, 1780, Janusz Antoni i Serwacy, Wiśniowiecki, Inf. o donacji: Łoża, Badechów, suma zwrotu: 6000
Podkamień, oo. Dominikanie, 1783, Sebastian, Czosnowski, Inf. o donacji: Jaśniszcze, suma zwrotu: 1000
Podkamień, oo. Dominikanie, nieznana, Piotr Antoni, Drzewiecki, suma zwrotu: 25000
Podkamień, oo. Dominikanie, Bractwo Różańcowe, 1728, Bogusław i Franciszka, Baranowski, Inf. o donacji: Sosnowce, Polachowa, suma zwrotu: 10000
Przemyśl, ss. Dominikanki, 1676, Samuel Zygmunt, Morski, suma zwrotu: 500
Przemyśl, ss. Dominikanki, 1729, Jan, Kossowski, suma zwrotu: 2000
Skała Podolska, bractwo różańcowe, nieznana, Milewski, Inf. o donacji: Berczanka Mała, suma zwrotu: 7000
Skała Podolska, Bractwo św. Trójcy, 1737, Agnieszka Lanckorońska zam., Mierzejewska, suma zwrotu: 5000
Skała Podolska, Szpital Ubogich, 1737, Agnieszka Lanckorońska zam., Mierzejewska, suma zwrotu: 3000
Sokal, oo. Bazylianie, 1779, Jan Kanty, Iliński, Inf. o donacji: zastaw pożyczki, suma zwrotu: 2222 dukatów w złocie i 4 złote
Sokal, oo. Bernardyni, 1729, Stanisław, Młodowski, Inf. o donacji: Radomice, suma zwrotu: 21000
Sokal, oo. Bernardyni, 1744, Michał Hieronim, Czacki, Inf. o donacji: Akt Ziemskie Włodzimierskie, suma zwrotu: 10000
Sokal, oo. Bernardyni, 1754, Franciszek, Czacki, suma zwrotu: 6000
Sokal, oo. Bernardyni, 1755, Feliks, Potocki, suma zwrotu: 7000
Sokal, oo. Bernardyni, 1757, Maksymilian, Woroniecki, suma zwrotu: 5000
Sokal, oo. Bernardyni, 1763, Anna Kurowska, 1-v. Iwanicka, 2-v., Olszyńska, Inf. o donacji: Akta Grodzkie Włodzimierskie, suma zwrotu: 3000
Sokal, oo. Bernardyni, 1769, Mikołaj, Łaskarzewski, Inf. o donacji: podczaszy łomżyński, suma zwrotu: 3000
Sokal, oo. Bernardyni, 1772, Jan i Elżbieta z Chorzewskich, Brodnowski, Inf. o donacji: Zdzany, suma zwrotu: 4000
Stary Sącz, oo. Franciszkanie, 1734, Zofia Racibowska 1-v. Gądzka, 2-v, Czerska, Inf. o donacji: Tylaszowa, suma zwiększona przez Franciszka Strońskiego, suma zwrotu: 1000
Stary Sącz, ss. Franciszkanki, 1744, Jan, Podoski, Inf. o donacji: Łowczów (Akta Grodzkie Sądeckie), suma zwrotu: 250
Szczyrzyc, oo. Cystersi, 1671, Katarzyna, Remiszowska, Inf. o donacji: Sromotka, suma zwrotu: 3000
Szumsk, oo. Franciszkanie, 1755, Michał, Rochorzyński, suma zwrotu: 10000
Waręż, oo. Pijarzy, 1698, Benedykt, Wilkowski, Inf. o donacji: Korczów i Michrowce, suma zwrotu: 4000
Waręż, oo. Pijarzy, 1727, Benedykt, Wilkowski, Inf. o donacji: Michrów (dekretem 1727 roku donacja przeszła na Siekierzyńskich), suma zwrotu: 4000
Waręż, oo. Pijarzy, 1731, Józef, Porwaniecki, Inf. o donacji: Porwanie, w aktach grodzki bełskich, suma zwrotu: 2000
Waręż, oo. Pijarzy, 1731, Marianna, Iwanicka, Inf. o donacji: Iwanice, suma zwrotu: 2000
Waręż, oo. Pijarzy, nieznana, Konstanty, Iwanicki, Inf. o donacji: Kaczyn, suma zwrotu: 1000
Zamość, Bracia Miłosierdzia, 1737, Joanna Poniatowska 1-v Grandecka, 2-v, Żelska, Inf. o donacji: Dobra Grabowskie, suma zwrotu: 3500
Zamość, oo. Bazylianie, 1764, Jan Amor, Tarnowski, Inf. o donacji: Klucz Koziński, suma zwrotu: 2000
Zamość, oo. Franciszkanie, 1733, Antoni, Piotrowski, Inf. o donacji: Łyczki (Akta Grodzkie Krasnostawskie), suma zwrotu: 4000
Zamość, oo. Franciszkanie, 1748, Tomasz, Pawłowski, Inf. o donacji: Krobonosz, suma zwrotu: 3000
Zbaraż, Bractwo św. Anny przy kościele oo. Bernardynów, 1772, Różniecki, suma zwrotu: 1000
Zbaraż, oo. Bernardyni, 1776, Kajetan, Kaczkowski, Inf. o donacji: Daniecki, Łobkowo, suma zwrotu: 6000

Komentarze (1)

20.08.2021 12:25
Powyższa lista uszeregowana alfabetycznie wg nazwisk

Baranowski, Bogusław i Franciszka, Inf. o donacji: Sosnowce, Polachowa, komu: Podkamień, oo. Dominikanie, Bractwo Różańcowe, data donacji: 1728, suma zwrotu: 10000
Bielowski, Walerian, pisarz ziemski latyczowski, Inf. o donacji: Akta Grodzkie Lwowskie, komu: Lwów, ss. Karmelitanki Trzewiczkowe, data donacji: 1768, suma zwrotu: 15000
Borowski, Józef, Inf. o donacji: cześnik płocki, komu: Podkamień, oo. Dominikanie, data donacji: 1773, suma zwrotu: 3000
Bratkowski, komu: Brody, oo. Dominikanie, data donacji: 1772, suma zwrotu: 2000
Brodnowski, Jan i Elżbieta z Chorzewskich, Inf. o donacji: Zdzany, komu: Sokal, oo. Bernardyni, data donacji: 1772, suma zwrotu: 4000
Brzeziński, Jan, Inf. o donacji: Akta Grodzkie Kamienieckie, komu: Husiatyn, oo. Bernardyni, data donacji: 1755, suma zwrotu: 10000
Chołoniewski, Adam Myszka, komu: Lwów, oo. Franciszkanie, data donacji: 1765, suma zwrotu: 3000
Czacki, Franciszek, komu: Sokal, oo. Bernardyni, data donacji: 1754, suma zwrotu: 6000
Czacki, Michał Hieronim, Inf. o donacji: Akt Ziemskie Włodzimierskie, komu: Sokal, oo. Bernardyni, data donacji: 1744, suma zwrotu: 10000
Czarnowski, Maciej, komu: Lwów, ss. Benedyktynki, data donacji: 1755, suma zwrotu: 1000
Czerska, Zofia Racibowska 1-v. Gądzka, 2-v, Inf. o donacji: Tylaszowa, suma zwiększona przez Franciszka Strońskiego, komu: Stary Sącz, oo. Franciszkanie, data donacji: 1734, suma zwrotu: 1000
Czosnowski, Jan Kolumna, komu: Lwów, oo. Paulini, data donacji: 1766, suma zwrotu: 25000
Czosnowski, Sebastian, Inf. o donacji: Jaśniszcze, komu: Podkamień, oo. Dominikanie, data donacji: 1783, suma zwrotu: 1000
Drzewiecki, Felicjan, komu: Lwów, oo. Bazylianie św. Onufrego, data donacji: 1774, suma zwrotu: 18000
Drzewiecki, Piotr Antoni, komu: Podkamień, oo. Dominikanie, data donacji: nieznana, suma zwrotu: 25000
Gardliński, Marcin, komu: Lwów, oo. Karmelici Bosi, data donacji: 1760, suma zwrotu: 6000
Giżycki, Bartłomiej Gozdawa, Inf. o donacji: Żelazne w z. czerskiej, komu: Lwów, Bazylika, kaplica Laterańska przy cmentarzu, data donacji: nieznana, suma zwrotu: 1000
Giżycki, Bartłomiej Gozdawa, Inf. o donacji: Żelazne w z. czerskiej, komu: Lwów, Bazylika, oltarzyści św. Trójcy, data donacji: nieznana, suma zwrotu: 1000
Giżycki, Bartłomiej Gozdawa, Inf. o donacji: Żelazne w z. czerskiej, komu: Lwów, oo. Dominikanie, data donacji: nieznana, suma zwrotu: 1000
Giżycki, Bartłomiej Gozdawa, Inf. o donacji: Żelazne w z. czerskiej, komu: Lwów, oo. Trynitarze, data donacji: nieznana, suma zwrotu:
Giżycki, Bartłomiej Gozdawa, Inf. o donacji: Żelazne w z. czerskiej, komu: Lwów, szpital św. Ducha, data donacji: nieznana, suma zwrotu: 1000
Godziemski, Andrzej, komu: Husiatyn, oo. Bernardyni, data donacji: 1752, suma zwrotu: 10000
Górski, Franciszek, komu: Lwów, oo. Bernardyni, data donacji: 1741, suma zwrotu: 10000
Grabianka, Tadeusz Leszczyc, komu: Lwów, ksks. Misjonarze, data donacji: 1774, suma zwrotu: 21000
Grocholski, Franciszek, komu: Lwów, oo. Franciszkanie, data donacji: 1765, suma zwrotu: 1000
Grocholski, Michał, komu: Lwów, kościół Bernardynów, bractwo św. Jana, data donacji: 1768, suma zwrotu: 40000
Grocholski, Michał, komu: Lwów, oo. Franciszkanie, data donacji: 1760, suma zwrotu: 10000
Grocholski, Michał i Franciszka, komu: Lwów, ss. Karmelitanki Trzewiczkowe, data donacji: 1761, suma zwrotu: 1000
Iliński, Jan Kanty, Inf. o donacji: zastaw pożyczki, komu: Sokal, oo. Bazylianie, data donacji: 1779, suma zwrotu: 2222 dukatów w złocie i 4 złote
Iwanicka, Marianna, Inf. o donacji: Iwanice, komu: Waręż, oo. Pijarzy, data donacji: 1731, suma zwrotu: 2000
Iwanicki, Konstanty, Inf. o donacji: Kaczyn, komu: Waręż, oo. Pijarzy, data donacji: nieznana, suma zwrotu: 1000
Jabłonowski, Aleksander, chorąży koronny, Inf. o donacji: Lachowice, komu: Busk, oo. Dominikanie, data donacji: 1708, suma zwrotu: 2000
Jabłonowski, Jan Kajetan i żona Anna Sapieha, komu: Mariampol, kościół farny, bractwo dusz czyśćcowych, data donacji: 1763, suma zwrotu: 10000
Jakubowski, Jakub, komu: Lwów, ss. Benedyktynki, data donacji: 1781, suma zwrotu: 500
Jankowski, Józef, Inf. o donacji: Jankowice (Akta Grodzkie Lwowskie), komu: Lwów, ss. Dominikanki, data donacji: 1742, suma zwrotu: 3000
Jelski, Michał, skarbnik wołyński, komu: Lwów, oo. Karmelici Trzewiczkowi, data donacji: 1761, suma zwrotu: 6000
Jełowicka, Helena Czarnowska, 1-v. Wychowska, 2-v., komu: Lwów, ss. Karmelitanki Bose, data donacji: nieznana, suma zwrotu: 8000
Kaczkowski, Kajetan, Inf. o donacji: Daniecki, Łobkowo, komu: Zbaraż, oo. Bernardyni, data donacji: 1776, suma zwrotu: 6000
Kalinowska, Marianna Anna, Inf. o donacji: Sionszyce, Galowice w woj. kaliskim, komu: Lwów, ss. Karmelitanki Trzewiczkowe, data donacji: 1679, suma zwrotu: 4000
Kniechynieńska, Elżbieta Suryn, Druzaninowa, komu: Lwów, ss. Dominikanki, data donacji: 1643, suma zwrotu: 2000
Kossowski, Jan, komu: Przemyśl, ss. Dominikanki, data donacji: 1729, suma zwrotu: 2000
Lanckorońska, Agnieszka, Inf. o donacji: Akta Grodzkie Lwowskie, komu: Lwów, ss. Benedyktynki, data donacji: 1739, suma zwrotu: 6000
Leduchowski, Feliks, komu: Podhorce, oo. Bazylianie, data donacji: 1770, suma zwrotu: 500
Leśniowski, Michał, Inf. o donacji: Akta Ziemskie Kamienieckie, komu: Drohobycz, oo. Karmelici, data donacji: 1750, suma zwrotu: 10000
Lipski, Józef, Inf. o donacji: Akta Grodzkie Przemyskie, komu: Lwów, ss. Karmelitanki Trzewiczkowe, data donacji: 1721, suma zwrotu: 500
Lubomirski, Jerzy, komu: Kraków, oo. Kameduli na Bielanach, data donacji: 1715, suma zwrotu: 2660
Lubomirski, Jerzy, komu: Kraków, oo. Karmelici Bosi, na Wesołej, data donacji: 1715, suma zwrotu: 2660
Łaskarzewski, Mikołaj, Inf. o donacji: podczaszy łomżyński, komu: Sokal, oo. Bernardyni, data donacji: 1769, suma zwrotu: 3000
Makosicy, Michał de Nisko, komu: Lwów, oo. Franciszkanie, data donacji: 1773, suma zwrotu: 12000
Maniecka, Helena Zborowska 1-v. Wołkowicz, 2-v., komu: Lwów, ss. Dominikanki, data donacji: 1751, suma zwrotu: 15000
Michałowski, Jan i Anna Przezwadowska, Inf. o donacji: Akta Ziemskie Lwowskie, komu: Jaworów, oo. Dominikanie, data donacji: 1771, suma zwrotu: 3000
Mierzejewska, Agnieszka Lanckorońska zam., komu: Skała Podolska, Bractwo św. Trójcy, data donacji: 1737, suma zwrotu: 5000
Mierzejewska, Agnieszka Lanckorońska zam., komu: Skała Podolska, Szpital Ubogich, data donacji: 1737, suma zwrotu: 3000
Mierzejewski, Andrzej, kasztelan sochaczewski, Inf. o donacji: Zyrdzie, komu: Lwów, oo. Bernardyni, data donacji: 1765, suma zwrotu: 2000
Milewski, Inf. o donacji: Berczanka Mała, komu: Skała Podolska, bractwo różańcowe, data donacji: nieznana, suma zwrotu: 7000
Młodowski, Stanisław, Inf. o donacji: Radomice, komu: Sokal, oo. Bernardyni, data donacji: 1729, suma zwrotu: 21000
Morawska, Teofila Radziwiłł zam. , komu: Lwów, oo. Bernardyni, data donacji: 1765, suma zwrotu: 40000
Morski, Samuel Zygmunt, komu: Przemyśl, ss. Dominikanki, data donacji: 1676, suma zwrotu: 500
Mycielski, Stanisław, komu: Lwów, oo. Dominikanie, data donacji: 1767, suma zwrotu:
Mycielski, Stanisław, komu: Lwów, ss. Dominikanki, data donacji: 1770, suma zwrotu: 10000
Nichniowska, Teofila Radziwiłł zam. , Inf. o donacji: Suma u księżnej Sanguszko, marszałkowej WKL, komu: Lwów, oo. Paulini, data donacji: 1755, suma zwrotu: 3000
Niezabitowski, Józef, Inf. o donacji: Akta Grodzkie kamienieckie, komu: Husiatyn, oo. Bernardyni, data donacji: 1757, suma zwrotu: 3000
Olszyńska, Anna Kurowska, 1-v. Iwanick, 2-v., Inf. o donacji: Akta Grodzkie Włodzimierskie, komu: Sokal, oo. Bernardyni, data donacji: 1763, suma zwrotu: 3000
Oslewski, Józef z Oslewa, komu: Lwów, oo. Bazylianie św. Jura, data donacji: 1770, suma zwrotu: 2000
Ozdańska, Teresa, komu: Lwów, ss. Karmelitanki Trzewiczkowe, data donacji: 1743, suma zwrotu: 16000
Pawłowski, Tomasz, Inf. o donacji: Krobonosz, komu: Zamość, oo. Franciszkanie, data donacji: 1748, suma zwrotu: 3000
Piotrowski, Antoni, Inf. o donacji: Łyczki (Akta Grodzkie Krasnostawskie), komu: Zamość, oo. Franciszkanie, data donacji: 1733, suma zwrotu: 4000
Piwko, Stanisław, Inf. o donacji: Dobra swoje ogólne, komu: Lwów, ss. Bernardynki, data donacji: 1762, suma zwrotu: 1566
Podoski, Jan, Inf. o donacji: Łowczów (Akta Grodzkie Sądeckie), komu: Stary Sącz, ss. Franciszkanki, data donacji: 1744, suma zwrotu: 250
Polanowski, Michał, komu: Lwów, kapituła katedralna, data donacji: 1770, suma zwrotu: 10000
Poniatowski, Ignacy, komu: Lwów, ss. Dominikanki, data donacji: 1783, suma zwrotu: 3230
Porwaniecki, Józef, Inf. o donacji: Porwanie, w aktach grodzki bełskich, komu: Waręż, oo. Pijarzy, data donacji: 1731, suma zwrotu: 2000
Potocka, Wiktoria Leszczyńska, zam. , Inf. o donacji: Pankowice (Akta Grodzkie Halickie), komu: Lwów, ss. Dominikanki, data donacji: 1731, suma zwrotu: 2000
Potocki, Feliks, komu: Sokal, oo. Bernardyni, data donacji: 1755, suma zwrotu: 7000
Potocki, Ignacy, Inf. o donacji: 210 dukatów w złocie, komu: Lwów, ss. Benedyktynki, data donacji: 1767, suma zwrotu: 210
Potocki, Ignacy, starosta nowosielski, komu: Lwów, ss. Dominikanki, data donacji: 1755, suma zwrotu: 15000
Potocki, Stefan, Inf. o donacji: wraz z Teresą Kątską, Akta Grodzkie Rawskie, komu: Lwów, oo. Karmelici Bosi, data donacji: 1725, suma zwrotu: 2000
Potocki, Stefan, komu: Lwów, ss. Karmelitanki Bose, data donacji: 1728, suma zwrotu: 1000
Przyłucki, Stefan, komu: Podkamień, oo. Dominikanie, data donacji: 1772, suma zwrotu: 700
Remiszowska, Katarzyna, Inf. o donacji: Sromotka, komu: Szczyrzyc, oo. Cystersi, data donacji: 1671, suma zwrotu: 3000
Rochorzyński, Michał, komu: Leśniów, oo. Bernardyni, data donacji: 1755, suma zwrotu: 10000
Rochorzyński, Michał, komu: Szumsk, oo. Franciszkanie, data donacji: 1755, suma zwrotu: 10000
Rościszewski, Kajetan, komu: Lwów, kapituła katedralna, data donacji: 1766, suma zwrotu: 20000
Różniecki, komu: Zbaraż, Bractwo św. Anny przy kościele oo. Bernardynów, data donacji: 1772, suma zwrotu: 1000
Salomon, Katarzyna Kozłówna z Gorzków, Inf. o donacji: Kotowice, Brwinów, komu: Oświęcim, oo. Dominikanie, data donacji: 1614, suma zwrotu: 1200
Sanguszko, Janusz ks., Inf. o donacji: akta grodzkie lubelskie, komu: Lwów, oo. Karmelici, data donacji: 1775, suma zwrotu: 500
Sieniawska, Katarzyna, Inf. o donacji: donację otrzymał proboszcz brzeżański Jan z Wrocimowic Pacek, przekazał na rzecz Karmelitów, komu: Lwów, oo. Karmelici Trzewiczkowi, data donacji: nieznana, suma zwrotu: 4300
Sieniawski, Michał Adam z Gronowa, Inf. o donacji: wraz z Adamem Marcinem Sieniawskim i Antoniną Strońską, dobra Turzyce i Martynkowice, komu: Lwów, ss. Karmelitanki, data donacji: 1680, suma zwrotu: 6000
Slaski, Jan, Inf. o donacji: Bogucice, komu: Miklaszowice, bractwo różańcowe, data donacji: 1745, suma zwrotu: 6300
Sokołowska, Agnieszka z Radziejowskich, Inf. o donacji: Uście, Krościanie, Kosarzyna, komu: Lwów, ss. Karmelitanki Bose, data donacji: 1688, suma zwrotu: 3000
Śniechowski, Jakub, komu: Lwów, oo. Franciszkanie, data donacji: 1756, suma zwrotu: 2000
Tarnowski, Jan Amor, Inf. o donacji: Klucz Koziński, komu: Zamość, oo. Bazylianie, data donacji: 1764, suma zwrotu: 2000
Terewuska, Aleksandra, Inf. o donacji: Koziec, komu: Lwów, ss. Brygidki, data donacji: 1754, suma zwrotu: 5000
Turkut, Kalasantay, Inf. o donacji: zastaw pożyczki, komu: Podhorce, oo. Bazylianie, data donacji: 1763, suma zwrotu: 1000
Wielchorski, Michał, komu: Lwów, ss. Karmelitanki Bose, data donacji: 1756, suma zwrotu: 17000
Wilczyński, Ignacy, komu: Podkamień, oo. Dominikanie, data donacji: 1767, suma zwrotu: 10000
Wilczyński, Józef Antoni, Inf. o donacji: Brykowce, zastaw pożyczki, komu: Podkamień, oo. Dominikanie, data donacji: 1747, suma zwrotu: 10000
Wilkowski, Benedykt, Inf. o donacji: Korczów i Michrowce, komu: Waręż, oo. Pijarzy, data donacji: 1698, suma zwrotu: 4000
Wilkowski, Benedykt, Inf. o donacji: Michrów (dekretem 1727 roku donacja przesła na Siekierzyńskich), komu: Waręż, oo. Pijarzy, data donacji: 1727, suma zwrotu: 4000
Wilkowski, Benedykt, Inf. o donacji: Korczów i Michrowce, komu: Bełz, oo. Dominikanie, data donacji: 1698, suma zwrotu: 3000
Wiśniowiecki, Janusz Antoni i Serwacy, Inf. o donacji: Łoża, Badechów, komu: Podkamień, oo. Dominikanie, data donacji: 1780, suma zwrotu: 6000
Woroniecki, Maksymilian, komu: Sokal, oo. Bernardyni, data donacji: 1757, suma zwrotu: 5000
Zamiechowski, Samuel Zygmunt, Inf. o donacji: w akrach grodzkich kamienieckich, komu: Lwów, oo. Franciszkanie, data donacji: 1640, suma zwrotu: 17000
Zapolski, Cyprian, komu: Brody, oo. Dominikanie, data donacji: 1745, suma zwrotu: 1000
Zieleniewski, Józef, Inf. o donacji: zabezpieczenie pożyczki, komu: Kamieniec Podolski, oo. Franciszkanie, data donacji: nieznana, suma zwrotu: 4703
Żelska, Joanna Poniatowska 1-v Grandecka, 2-v, Inf. o donacji: Dobra Grabowskie, komu: Zamość, Bracia Miłosierdzia, data donacji: 1737, suma zwrotu: 3500
Ta strona wymaga zapisu cookies do prawidłowego działania. Aby móc je zapisać na tym urządzeniu, wymagana jest Państwa zgoda. Jeśli nie wyrażą Państwo zgody - wtedy żaden plik cookie nie zostanie zapisany, ale funkcjonalność strony będzie ograniczona, m. in. nie będzie można się zarejestrować, zalogować, pisać komentarzy, nie będzie dostępu do materiałów dostępnych tylko dla zalogowanych. Ponadto informacja ta będzie pojawiać się na każdej stronie, gdyż zapisanie braku zgody na cookies wymagałoby zapisania braku tej zgody w cookies, a na to nie mamy zgody. Szczegóły na stronie Polityka prywatności. Decyzję tę można w przyszłości zmienić na stronie Polityki prywatności.