Portal w trakcie przebudowywania.
Niektóre funkcje są tymczasowo wyłączone, inne mogą nie działać poprawnie.

Bogdanowicz

Id
37
Tytuł
Bogdanowicz
Opis
brak
Link do tego rekordu
Link wewnętrzny GP (BBCode)

Herb Bogoria

1. Fedor Bogdanowicz h. Bogoria
1.1. Semen Bogdanowicz Dworzecki otrzymał od księcia Kroszyńskiego dobra, w powiecie orszańskim, które to nadanie potwierdził król Zygmunt 1534 [Bon.]
1.1.1. Bogdan Bogdanowicz
1.1.1.1. Piotr Bogdanowicz
1.1.1.2. Jan Bogdanowicz

1. Seweryn Bohdanowicz Dworzecki h. Bogoria (lub Mogiła), właściciel dóbr Stajki, Maćkowce i Zaciemienie, w powiecie wilejskim, + Stanisława Dederko [Bon.]
1.1. Adam Bogdanowicz + Maryą Bortkiewicz
1.2. Jan Bogdanowicz + Maria Cywińska
1.3. Józef Bogdanowicz +(1898 Wilno) Iza Raue c. Pawła i Marii [Bon.]
1.3.1. Wanda Bogdanowicz + Maurycy Powstański

1. Andrzej Bogdanowicz h. Bogoria ur. ok. 1650 - dziedzic dóbr Dworzec w 1699 [Bon.]
1.1. Kazimierz Bogdanowicz
1.1.1. Tadeusz Bogdanowicz
1.1.1.1. Wincenty Bogdanowicz indygenat 1802 Wilno
1.1.1.2. Kazimierz Bogdanowicz indygenat 1802 Wilno
1.1.1.3. Onufry Bogdanowicz indygenat 1802 Wilno
1.1.1.4. Ignacy Bohdanowicz indygenat 1802 Wilno

Atanazy Dworzecki Bohdanowicz h. Bogoria, starosta jesmoński 1726 roku (Wolff).

Herb Mogiła

1. Montwiło Bogdanowicz h. Mogiła
1.1. Bogdan Bogdanowicz
1.1.1. Jan Bogdanowicz
1.1.1.1. Stanisław Bogdanowicz
1.1.1.2. Krzysztof Bogdanowicz
1.1.2.3. Mikołaj Bogdanowicz
1.1.3. Stanisław Bogdanowicz
1.1.3.1. Piotr Bogdanowicz
1.1.3.2. Stanisław Bogdanowicz
1.1.3.3. Jerzy Bogdanowicz
1.1.3.3.1. Adam Bogdanowicz
1.1.3.4. Józef Bogdanowicz
1.1.3.4.1. Aleksander Bogdanowicz
1.1.3.4.2. Józef Bogdanowicz
1.1.3.4.3. Stanisław Bogdanowicz
1.1.3.4.4. Jan Bogdanowicz

1. ?? Bogdanowicz h. Mogiła + Róża Giecewicz
1.1. ?? Bogdanowicz + Pruszanowski
1.2. ?? Bogdanowicz + Tukałło
1.2.1. ?? Tukałło +(1899) ?? Bohdanowicz

1.Antoni Bogdanowicz h. Mogiła ur. ok. 1810 + Pamela „Wiłłojć” Dowiatt zm. 1865 c. Kaliksta i Barbary Świderskiej
1.1. ?? Bogdanowicz + ?? Dobrowolski
1.2. ?? Bogdanowicz + ?? Baniewicz
1.3. ?? Bogdanowicz + ?? Janczewski

Aleksander Bogdanowicz h. Mogiła elekcja Stanisława Augusta.
Dominik Bogdanowicz h. Mogiła, łowczy żmudzki, od 1715 miecznik żmudzki
Dominik Bogdanowicz h. Mogiła, podpis pod manifestem szlachty litewskiej 1763
Jan Bogdanowicz h. Mogiła bojar żmudzki, właściciel Czerenowa 1532
Jan Bogdanowicz h. Mogiła, podczaszy słonimski 1712
Jan Bogdanowicz h. Mogiła, podpis pod manifestem szlachty litewskiej 1763
Jerzy Bogdanowicz h. Mogiła, łowczy wendeński, elekcja Jana III-go,
Kazimierz Bogdanowicz h. Mogiła głosował za Augustem III w 1733
Leon Bogdanowicz h. Mogiła głosował za Augustem III w 1733
Łukasz Antoni Bogdanowicz h. Mogiła, miecznik lidzki 1719.
Stanisław Bogdanowicz h. Mogiła bojar żmudzki, właściciel Czerenowa 1532
Stefan Bogdanowicz h. Mogiła, podpis pod manifestem szlachty litewskiej 1763

Herb Łada

1. Bazyli Boghanowicz h. Łada otrzymał 1553 od Zygmunta Augusta Chodorowszczyznę. + ?? Lasota
1.1. Dymitri Bogdanowicz, bzdz
1.2. Michał Bogdanowiczm bzdz
1.3. Jan Bogdanowicz, bzdz
1.4. Kirik Bogdanowicz, Anna Butowiczównej,
1.4.1. Piotr Bogdanowicz + Barbara Szczepkowska,
1.4.1.1. Jan Bogdanowicz dopełnił 1632 roku działu dóbr z bratem
1.4.1.2. Aleksander Bogdanowicz (a nie Aleksy), dopełnił 1632 roku działu dóbr z bratem Anna Korsak
1.4.1.2.1. Benedykt Bogdanowicz
1.4.1.2.2. Konstanty Bogdanowicz +(1685) Helena Głazowska
1.4.1.2.2.1. Benedykta Bogdanowicz + Katarzyna Miniszowska
1.4.1.2.2.1.1.Kazimierz Bogdanowicz + Aleksandra Zabłocka
1.4.1.2.2.1.1.1. Barbara Bogdanowicz, + Feliksem Brześciańskim
1.4.1.2.2.1.1.2. Konstancja Bogdanowicz, + Antonim Sobieszczańskim,
1.4.1.2.2.1.1.3. Łukasz Bogdanowicz, miecznik i pisarz grodzki kijowski 1729, podstoli kijowski 1748, chorąży owrucki 1755, chorąży kijowski 1759 roku i sędzia grodzki 1763 roku, +(1741) Brygida Potocka 1741 roku (najstarszy syn stracił szlachectwo, nadane ponownie jego dzieciom w 1774r)
1.4.1.2.2.1.1.3.1. Wincenty Bogdanowicz
1.4.1.2.2.1.1.3.2. Wojciech Bogdanowicz
1.4.1.2.2.1.1.3.3. Ignacy Bogdanowicz
1.4.1.2.2.1.1.3.4. Dominik Bogdanowicz
1.4.1.2.2.1.1.4. Tomasz Bogdanowicz, + Maryą Bydlewską. (bzdz)
1.4.1.2.2.1.1.5. Stanisław Bogdanowicz, horodniczy owrucki 1746
1.4.1.2.2.1.1.5.1. Jan, Bogdanowicz
1.4.1.2.2.1.1.5.2. Józef Bogdanowicz,
1.4.1.2.2.1.1.5.3. Piotr Bogdanowicz
1.4.1.2.2.1.1.5.4. Antonina Bogdanowicz
1.4.1.2.2.1.1.6. Józef Bogdanowicz + ?? Czerwińska (potomstwo)
1.4.1.2.2.1.1.7. Antoni Bogdanowicz bezdzietny.
1.4.1.2.2.1.2. Gabryel Bogdanowicz + Mara Leszyńska
1.4.1.2.2.1.2.1. Dorota Bogdanowicz + Michał Łaszkiewicz
1.4.1.2.2.1.2.2. Anna Bogdanowicz + Jan Hurkowski
1.4.1.2.2.1.2.3. Teodor Bogdanowicz
1.4.1.2.2.1.3.Antoni Bogdanowicz, łowczy owrucki + Joanna Makowska
1.4.1.2.2.1.3.1. Michał Bogdanowicz +(1749) Maryanna Wiktor. (W aktach czerskich zamienione nazwiska jego matki i babki)
1.4.1.2.2.1.3.2. Wiktoria Bogdanowicz + ?? Sienicki.
1.4.1.2.2.1.4. Michał Bogdanowicz, otruty
1.4.1.2.2.1.5. Jan Bogdanowicz zaginiony w niewoli tatarskiej
1.4.1.2.2.1.6. Franciszek Bogdanowicz, zaginiony w niewoli tatarskiej
1.4.2. Kondrat Bogdanowicz - osiadł na Liwtie + Maryi Orzeszkównej:
1.4.2.1. Łukasz Bogdanowicz (a nie Lucyan),
1.4.2.2. Samuel Daniel Bogdanowicz
1.4.2.3. Zachariasz Bogdanowicz
1.4.3. Andrzej Bogdanowicz bezdzietnego.

1. Konrad Bogdanowicz h. Łada
1.1. Lucjan Bogdanowicz h. Łada, dobra Bogdańce w województwie kijowskiem i Nowosiółki w województwie czerniechowskiem 1632
1.2. Samuel Bogdanowicz, dobra Bogdańce w województwie kijowskiem i Nowosiółki w województwie czerniechowskiem 1632
1.3. Zachariasz Bogdanowicz dobra Bogdańce w województwie kijowskiem i Nowosiółki w województwie czerniechowskiem 1632
1.4. Daniel Bogdanowicz, dobra Bogdańce w województwie kijowskiem i Nowosiółki w województwie czerniechowskiem 1632

1. Andrzej Bogdanowicz h. Łada ur. ok. 1610 [dok. z 26.2.1636, informacje prywatne Krzysztof Bystram]
1.1. Jan Bogdanowicz
1.1.1. Jan Bogdanowicz [dok z 10.5.1699]
1.1.1.1. Michał Bogdanowicz [dok z 18.2.1746]
1.1.1.1.1. Mateusz Bogdanowicz [wspomn w dok 1.2.1766]
1.1.1.1.1.1. Stanisław Bogdanowicz ur 1767 zm 1842 - karmelita bosy
1.1.1.1.1.2. Bonifacy Bogdanowicz ur 1772 [wywód szlachectwa z 12.3.1798 - właść. Krzysztof Bystram]
1.1.1.1.1.2.1. Władysław Zygmunt Kazimierz Bogdanowicz ur. 1811 lub 1813, zm 23.1.1885 + Karolina Białłozor ur.1.11.1811 c. Stanisława i Ewy Chlewińskiej
1.1.1.1.1.2.1.1. Leon Józef Bogdanowicz z Rozalina w pow. poniewierskim, Litwa ur 27.7.1847, zm 1907 +(1)(4.10.1883) Konstancja Koczorowska z Koczorowa h. Rogala c. Adolfa i Franciszki Mielżyńskiej ok. 1850- ok. 1900 +(2) Anna Grużewska h. Lubicz ok. 1860- ok. 1910 c Zygmunta i Wiktorii (Anny?) Miszkiewicz
1.1.1.1.1.2.1.1b.1 Karolina Wiktoria Bogdanowicz, h. Łada ur. 12.7.1879, zm 27.12.1944 +(1909) Kazimierz Eugeniusz Tomasz bar. Bystram z Radlina h. Tarnawa 1877-1941 s. Władysława Kazimierza Józefa i Michaliny Kamieńskiej
1.1.1.1.1.2.1.1b.1.1. Kazimierz Bystram ur. 13.4.1910 zm. 9.4.1993
1.1.1.1.1.2.1.1b.1.1.1. Krzysztof Bystram
1.1.1.1.1.3. Wincenty Bogdanowicz ur 1781, chrz. 10.4.1781, zm. po 1840

1. Piotr Bogdanowicz h. Łada
1.1. Aleksy Bogdanowicz h. Łada
1.2. Jan Bogdanowicz h. Łada

1. Piotr Bogdanowicz h. Łada
1.1. Tomasz Bogdanowicz właściciel Bogdańce w 1704 wojski owrucki 1738

1. Jan Kazimierz Bogdanowicz h. Łada + Helena Sakowska
1.1. Jerzy Bogdanowicz, łowczy nowogrodzki, +(ok. 1750) Marianna Raciborska c. Antoniego i Konstacji Leżeńskiej (1-o v. Kazimierz Grąbczewski, 2-o v. Józef Bielawski) zapis dożywocia w 1750

1. Ludwik Bogdanowicz h. Łada + Maryanna Tess
1.1. Ignacy Bogdanowicz ur. ok. 1780
1.2. Kazimierz Bogdanowicz ur. ok. 1780
1.3. Maryanna Bogdanowicz ur. ok. 1780
1.4. Joanna Bogdanowicz ur. ok. 1780

1. Marcin Bogdanowicz h. Łada podsędek wołkowyski + Anny z Połubieńska +2 Konstancją Dłużewska - zapis 1714
1.1. Demont Piotr Bogdanowicz, zeznał 1712 zapis dożywocia + Anna z Rosińska
1.1.1. Antoni Bogdanowicz
1.1.2. Franciszka Bogdanowicz + Franciszek Barwiński pokwitowani przez Nowowiejską 1748 roku

1. Antoni Bogdanowicz h. Łada, łowczy owrucki Joanna Makowska
1.1. Michał Bogdanowicz
1.2. Wiktoria Bogdanowicz +(1742) Antoni Sienicki podczaszyc żytomierskiego

1. Benedykt Bogdanowicz h. Łada + Joanna Makowska
1.1. Antoni Bogdanowicz + Katarzyna Zabłocka
1.1.1. Michał Bogdanowicz, zeznał 1749 zapis dożywocia z żoną, + Maryanna Wiktor

1. Baltazar Bogdanowicz h. Łada - dziedzica Uzmiedzic + Anna Kiełpińska
1.1. Wojciech Bogdanowicz, 1714 sprzedał grunty w Powsinie księdzu Szyszce, proboszczowi z Powsina

1. Franciszek Bogdanowicz h. Łada, miecznik inflancki 1738,
1.1. Michał Bogdanowicz
1.1.1. Piotr Bogdanowicz
1.1.1.1. Mateusz Bogdanowicz wylegitymował się ze szlachectwa w Królestwie 1844

1. Marceli Bogdanowicz, ur. ok. 1910 prokurator przed wojną + Anna
1.1 (imię ukryte) Bogdanowicz

1. Józef Bogdanowicz h. Łada - gubernia podolska
1.1. Lucjan Bogdanowicz
1.2. Andrzej Bogdanowicz

1. Wojciech Bogdanowicz h. Łada
1.1. Paweł Bogdanowicz
1.1.1. Michał Bogdanowicz
1.1.1.1. Antoni Bogdanowicz
1.1.1.2. Mikołaj Bogdanowicz indyg. 1852

1. Jan Bogdanowicz h. Łada
1.1. Tadeusz Michał Bogdanowicz
1.1.1. Jan Bogdanowicz
1.1.1.1. Józef Bogdanowicz
1.1.1.1.1. Gabriel Bogdanowicz, indyg. 1852 roku,

1. Gabryel Bogdanowicz h. Łada
1.1. Ananiasz Bogdanowicz
1.1.1. Włodzimierz Bogdanowicz notowany 1896

?? Bogdanowicz h. Łada, starosta kowalkowski w województwie nowogrodzkiem 1789 (V. L.).
Antoni Bogdanowicz h. Łada chorąży pułku Kozaków kawaleryi lekkiej, kwitował ze spadku po Noniewiczu 1792 (Bon)
Antoni Bogdanowicz h. Łada podpisał manifest szlachty litewskiej 1763
Benedykt Bogdanowicz h. Łada procesuje się z z Zielińskim 1685
Kasper Bogdanowicz h. Łada, podpisał manifest szlachty litewskiej 1763
Łukasz Antoni Bogdanowicz h. Łada, miecznik lidzki i vicegerent grodzki generalny kijowski 1719
Marcin Bogdanowicz h. Łada, podstoli trocki, właściciel Bielaw, sprzedał te dobra 1694
Marcin Bogdanowicz h. Łada, scholastyk warszawski i kanonik przemyski 1709
Michał Bogdanowicz h. Łada, właściciel dóbr Obrąb, które sprzedał Boskiemu 1749
Stanisław Bogdanowicz h. Łada, dziedzic Rosieńca na Podlasiu 1541
Stanisław Bogdanowicz h. Łada, horodniczy owrucki 1746
Tadeusz Bogdanowicz h. Łada, łowczy miński 1787
Tadeusz Bogdanowicz h. Łada, starosta sannicki 1775
Teodor Bogdanowicz h. Łada podpisał manifest szlachty litewskiej 1763
Tomasz Bogdanowicz h. Łada, podpisał manifest szlachty litewskiej 1763
Wojciech Bogdanowicz h. Łada w 1691 zapis dożywocia dla żony + Maryanna Strzemeszna
Wojciech Bogdanowicz h. Łada, podpisał manifest szlachty litewskiej 1763
Konstanty Bogdanowicz h. Łada procesuje się z Zielińskim 1685

Herbu własnego

Herb Własny Bogdanowicz I, mylnie: Łada

1. Bogdan Donakowicz, protoplasta, 1590 kupiec lwowski, zebrał znaczny majątek [Korwin Ludwik, Ormiańskie rody szlacheckie]
1.1. ??
1.1.1. Dominik Bogdanowicz, 1694 superintendent ceł koronnych, powiększył majątek dziada + Zofia [CDIAL 165-3-456; CDIAL 165-3-457; CDIAL 165-3-458]
1.1.1.1. Krzysztof "Rosko" Bogdanowicz, h. Łada, sędzia narodu ormiańskiego +(1) Katarzyna Stetkiewicz, (2-o v. Ludwik Bibersztein Zawadzki) +(2) Anna Stetkiewicz [Baza Adama Bilińskiego]
1.1.1.1a.1 Michał Bogdanowicz, z braćmi własność: Przymiwółki, Toustobaby, Orelec, Ottoni i in, 1784 legit szlach. + Anna Majeranowska, (2-o v. Stanisław Falibowski)
1.1.1.1a.1.1. Jan Bogdanowicz, własność: Strzemienicze, 1758 pozwał Józefa Zawadzkiego i Potockiego, o klejnoty pozostałe po Stetkiewiczównej + Zofia Arakiełowicz
1.1.1.1a.1.1.1. Adam Bogdanowicz h. Łada, 1755 dziedzic: Telatycze (Telatyn?), własność: Przymiwółki + Zofia Piramowicz, ojciec: Józef, matka: Zofia Nikorowicz [Bon.; CDIAL 165-3-456]
1.1.1.1a.1.1.1.1. Jan Ewangelista Antoni Jakub Paweł Bogdanowicz, ur. 1770 Lwów, Katedra orm. + Teodora Titz [CDIAL 165-3-456]
1.1.1.1a.1.1.1.1.1. Maksymilian Jan TeodorBogdanowicz, ur. 1821+ Zuzanna Hempel
1.1.1.1a.1.1.1.1.1.1. Maria Bogdanowicz, +(1881) Edgar Paszkudzki
1.1.1.1a.1.1.1.1.1.2. Jan Aleksander Bogdanowicz chrz. 1857 Kulików, zm. 11.2.1891, uczestnik powstania węgierskiego, emigrant we Francji, dziedziczył Nadrybie + Marcelina Chądzyńska
1.1.1.1a.1.1.1.1.1.2.1. Maria Bogdanowicz, zm. 19.9.1937 Lublin, działaczka oświatowa,, członek-założyciel Polskiej Macierzy Szkolnej, prowadziła komplety dla analfabetów w Nałęczowie
1.1.1.1a.1.1.1.1.1.2.2. Zofia Bogdanowicz, zm. 18.7.1923 Lublin +(1.6.1889) Marian Bolesław Sznuk, własność: Strenczyn, następnie: Bolesławin
1.1.1.1a.1.1.1.1.1.2.3. Kazimiera Bogdanowicz + Józef Alfons Lipiński z Lipin h. Gozdawa ok. 1850- ok. 1900
1.1.1.1a.1.1.1.1.1.2.4. Stefan Bogdanowicz, zm. 17.10.1928, 1894 sprzedał część Nadrybia i osiadł w Warszawie, bzdz. + Kazimiera Zarębska
1.1.1.1a.1.1.1.1.1.2.5. Janina Bogdanowicz + Jan Łopuszański
1.1.1.1a.1.1.1.1.1.2.5.1. Jan Łopuszański
1.1.1.1a.1.1.1.1.1.3. Władysław Bogdanowicz, ur. 1858 zn.1860
1.1.1.1a.1.1.1.1.1.4. Aleksander Wincenty Bogdanowicz, chrz. 1862 Kulików
1.1.1.1a.1.1.1.1.1.5. Kazimierz Józef Bogdanowicz, chrz. 1865 Kulików
1.1.1.1a.1.1.1.1.1.6. Zofia Bogdanowicz + Zdzisław Podgórski, ojciec: Franciszek, matka: Róża Ebenberger [foto Allegro]
1.1.1.1a.1.1.1.1.1.6.1. Franciszek Maksymilian Podgórski, ur. 1897 Stanisławów [par.]
1.1.1.1a.1.1.1.1.1.6.2. Jerzy Zdzisław Kazimierz Podgórski, ur. 1898 Stanisławów [par.]
1.1.1.1a.1.1.1.2. Tekla Marianna Anna Zofia Bogdanowicz, ur. 219.9.1772 Lwów, Katedra orm. [CDIAL 165-3-456]
1.1.1.1a.1.1.1.3. Krzysztof Bogdanowicz, własność: Ottynia + Anna Szadbej [Baza Adama Bilińskiego]
1.1.1.1a.1.1.1.3.1. Bernard Bogdanowicz, ur. 1792 Ottynia, własność: Mostki [Baza Adama Bilińskiego]
1.1.1.1a.1.1.1.4. Grzegorz Piotr Antoni Mikołaj Bogdanowicz, ur. 19.10.1775 Lwów, Katedra orm., zm. 1841, mieszkał: Lwów, posesor: Nadrybie +(1.2.1824 Puchaczów) Marianna Piramowicz, ojciec: Antoni, matka: Józefa [CDIAL 165-3-456; par. Puchaczów]
1.1.1.1a.1.1.1.4.1. Leon Adam Bogdanowicz, ur. 1824 Nadrybie, zm. przed 1841 [par. Puchaczów]
1.1.1.1a.1.1.1.4.2. Józefa Zofia Bogdanowicz, ur. 8.1.1826 Nadrybie, zm. 1922 Lublin, 1863 członkini komitetu zbierającego pieniądze we włodawskim +(1852 Puchaczów) Józef Seweryn Liniewski z Liniewa h. Liniewski 1814-1892, własność: Lejno, 1863 zastępca naczelnika powiatu radzyńskiego w Powstaniu Styczniowym [par. Puchaczów]
1.1.1.1a.1.1.1.4.2.1. Barbara Maria Liniewska, zm. 1927 Lublin + Apolinary Rufin Zarębski
1.1.1.1a.1.1.1.4.3. Jan Bogdanowicz, ur. 18.3.1827 Nadrybie, zm. 11.2.1891, 1862 członek Komitetu Centralnego, zesłaniec z 1862 roku, dziedzic Nadrybia, poch. Puchaczów + Marcelina Chądzyńska
1.1.1.1a.1.1.1.4.3.1. Stefan Bogdanowicz
1.1.1.1a.1.1.1.4.4. Michalina Bogdanowicz, ur. 2.6.1834 Nadrybie, zm. przed 1841 [par. Puchaczów]
1.1.1.1a.1.1.1.4.5. Kazimierz Józef Bogdanowicz, 8.4.1837 Nadrybie, dowódca oddziału w Powstaniu Styczniowym, rozstrzelany 9.3.1863 Lublin. 1855 legit. szlach.
1.1.1.1a.1.1.1.5. Jakub Bogdanowicz, ur. 26.12.1773 Lwów, Katedra orm., zm. 30.10.1862, posesor: Puchacze, 1824 świadek ślubu brata Grzegorza + Magdalena Piramowicz, zm. 1846, 1864 sprzedała Puchaczów i przeniosła się do Lublina [par. Puchaczów]
1.1.1.1a.1.1.1.5.1. Emilia Bogdanowicz + Franciszek Jasiński
1.1.1.1a.1.1.1.5.1.1. Adela Jasińska
1.1.1.1a.1.1.1.5.1.2. Malwina Jasińska + Podgórski
1.1.1.1a.1.1.1.5.1.3. Gustaw Jasiński, powstaniec 1863, ciężko ranny w bitwie pod Fajsławicami, kaleka, przyjaźnił się z Bolesławem Prusem
1.1.1.1a.1.1.1.6. Anna Zofia Bogdanowicz, ur. 5.1.1780 Lwów, Katedra orm.
1.1.1.1b.2. Walenty (Walerian) Bogdanowicz, ur. 1727 Stanisławów, własność razem z braćmi, 1784 legit szlach. + Łucja „Piroszek” Mikołajewicz [CDIAL 165-3-458]
1.1.1.1b.2.1. Antoni Józef Bogdanowicz, ur. 1770 Stanisławów + Marianna Krzysztofowicz [Gazeta Lwowska, 27.04.1829]
1.1.1.1b.2.1.1. Marceli Klet Roszko-Bogdanowicz h. Łada, ur. 1809, własność: Czahrów + Franciszka Malwina Podlewska, ojciec: Franciszek, matka: Ignacja Paradowska
1.1.1.1b.2.1.1.1. Celestyn Franciszek Ambroży Bogdanowicz, ur. i zm. 1860 Kozówka
1.1.1.1b.2.1.1.2. Marian Grzegorz Franciszek Bogdanowicz, ur. 1862
1.1.1.1b.2.1.1.3. Malwina Ignacja Adolfina Bogdanowicz, ur. 1863 + Stanisław Pieńczykowski
1.1.1.1b.2.1.1.4. Franciszek Marceli Wiktor Bogdanowicz, ur. i zm. 1865 Bukaczowce
1.1.1.1b.2.1.1.5. Mariana Bogdanowicz
1.1.1.1b.2.1.1.6. Marceli Julian Feliks Bogdanowicz, własność: Czahrów, 1901 własność: Woziłów +(1895 Kałusz) Zenobia Łoś, ur. 1876
1.1.1.1b.2.2. Grzegorz Mikołaj Bogdanowicz, ur. 1776 Stanisławów + Katarzyna z Cheułów de Mechdessy,
1.1.1.1b.2.2.1. Robert Dionizy Bogdanowicz, chrz. 1811 Hoiodenka, +(1836) Serafina Bogdanowicz, ojciec: Antoni, matka: Marianna Krzysztofowicz
1.1.1.1b.2.2.1.1. Stanisław Bogdanowicz ur. 1849 Brzeżany, własność: Litiatyn, + Maria Zawadzka
1.1.1.1b.2.2.1.1.1. Karol Feliks Kajetan Bogdanowicz, ur. 1877 Litiatyn
1.1.1.1b.2.2.2. Julian Leon Bogdanowicz, chrz. 1806 Chodorów +(1835 Zbaraż) Antonina Dembińska, ur. 1819 Zbaraż
1.1.1.1b.2.2.2.1. Maria Katarzyna Bogdanowicz, ur. 1845
1.1.1.1b.2.2.2.2. Józef Grzegorz Bogdanowicz, ur. 1848
1.1.1.1b.3. Bernard Bogdanowicz, własność razem z braćmi, 1784 legit szlach.

1. Józef Roszko Bogdanowicz h. własnego (mylnie Łada), właściciel Kossowa, w czortkowskiem, 1858,
1.1. Teodora Antonina Bogdanowicz + ?? Zarudzki
1.2. Jan Bogdanowicz, ur. 1835 w Koszyłowcach, właściciela Wojakowszczyzny, Bogdanówki i Romanówki, zmarłego bezżennie
1.3. Michał Bogdanowicz, ur. 1837 w Koszyłowcach, właściciela Kossowa i Romanówki, zmarłego w Kossowie 1900, + Józefa Warterysiewicz Słomińska ur. 1844 w Podsadkach,
1.3.1 Józef Bogdanowicz, ur. 1866 w Kossowie, poseł
1.3.2.Stanisław Bogdanowicz, ur. 1869 w Kossowie,
1.3.3. Maria Bogdanowicz, + Tomasza Ochocki
1.3.4. Władysław Bogdanowicz
1.3.5. Mieczysław Bogdanowicz, właściciela Kossowa, +1901 Tarnopol + Stefania Koźmińska c Leona

1. Tytus Roszko Bogdanowicz h. własnego (mylnie Łada), ur. 1826 Biały Kamień, właściciel Leszczawy Górnej, zm 1894 Leszczawa Górna, + Walentyna Remisz,
1.1. Helena Bogdanowicz + ?? Trybalski

Krzysztof Roszko Bogdanowicz, h. własnego, indygenat 1820

Inne herby, nieznane lub bez herbu

1. Jan Kapistran Bogdanowicz, (nob.) ur.ok. 1730 + Aniela
1.1. Bonawentura Grzegorz Bogdanowicz, ur. ok. 1759 +(6.2.1785 Lwów, Bazylika, św.: Ignacy Werner i Ignacy Behm) Franciszka Behm, ur. 21.2.1759 Lwów Bazylika, zm. 25.11.1828 Lwów, ojciec: Wojciech, matka: Joanna Venino; wniosła do małżeństwa własność: folwark Gabrielówka, oraz 5/8 kamienicy we Lwowie [testament Karoliny Bogdanowicz; par.]
1.1.1. Ignacja Elżbieta Karolina Bogdanowicz, ur. 18.10.1790 Lwów 184, par. Bożego Ciała, zm. 26.8.1814 Lwów 191, par. Bożego Ciała, wniosła folwark Gabrielówka k. Lwowa, i 5/8 kamienicy Lwów 191 + Franciszek Fritze ur. ok. 1770 [Oss. 141-3-512, par.za:AGAD; Topolnicki T., Saga...]
1.1.1.1. August Fritze
1.1.1.2. Ireneusz Fritze + Rozalia Neudecker
1.1.1.3. Marceli Fritze
1.1.1.4. Ignacy Feliks Kacper Fritze, ur. 2.5.1814 Lwów 191, par. Bożego Ciała [par.za:AGAD]
1.1.1.5. Karolina Fritze, ur. 1814, zm. 1814 [par.za:AGAD]

1. Jan Bogdanowicz, ur. ok. 1730 + Małgorzata
1.1. Antoni Bogdanowicz, ur. 15.5.1760 Lwów, Katedra [par.]

1. ?? Bogdanowicz
1.1. Bernard Bogdanowicz, ur. ok. 1750
1.1.1. Łazarz Bogdanowicz, radca magistratu lwowskiego, 1816 mianowany radcą sądu szlacheckiego we Lwowie + Julia Bogdanowicz [GL 14.11.1816]
1.1.1.1. Karol Bogdanowicz
1.2. Walerian Bogdanowicz, ur. ok. 1750, zm. 1821, ksiądz, prezes Kollegium Moralnego, prof. prawa kanonicznego w Akademii Krakowskiej [K. Girtler, Opowiadania ...]

1. Łazarz Bogdanowicz, ur. ok. 1780 + Marianna Krajewska
1.1. Ludwika Wiktoria Bogdanowicz, ur. 12.1809 Lwów 166, par. Bożego Ciała [par.za:AGad]

1. Karol Bogdanowicz + Dorota Hyppen
1.1. Józef Bogdanowicz, ociacjalista Forum Nobilium + Emilia Dąbrowska, ojciec: Michał, matka: Henrietta Lewińska
1.1.1. Karol Józef Bogdanowicz, ur. 20.3.1860 Lwów, par. św. Andrzeja, dom nr 390, [par. za: CDIAL]

1. Kazimierz Bogdanowicz, ur. ok. 1855 + Wiktoria Marcinkiewicz
1.1. Piotr Bogdanowicz ur. 1886, zm. USA + Wiktoria Cieślak

1. Jan Bogdanowicz ur. ok. 1860 + Rozalia Jaskułowska
1.1. Franciszek Bogdanowicz ur.10.03.1893 zaścianek Porojście + Adelajda Wasilewska ur. 05.11.1890 Naskańce
1.1.1. Bronisław Bogdanowicz ur. 02.02.1922 zaścianek Porojście + Irena Żołnierowicz ur.31.05.1924 Barwaniszki
1.1.1.1. Henryk Bogdanowicz

1. Jan Bogdanowicz, ur. ok. 1910 + Stanisława Borodo
1.1. Stanisław Bogdanowicz, ur. 1939 Żwirynia, kisądz, infuat w Gdańsku

1. Adam Bogdanowicz ur. ok. 1910 + Zofia
1.1. (imię ukryte) Bogdanowicz, zam Warszawa + (imię ukryte) ??

1. Józef Bogdanowicz ur. ok. 1920 + Aniela Rakowska
1.1. (imię ukryte) Bogdanowicz , zam Lublin + (imię ukryte) Ruszczyk

1. Bronisław Bogdanowicz ur. ok. 1930 lekarz psychiatra + Joanna Nowakowska, położna
1.1. (imię ukryte) Bogdanowicz zam. Sierpc + (imię ukryte) Czyż

1. Maria Bogdanowicz ur. 30.04.1905 + Jan Antoni Dembiński z Dembian h. Nieczuja ur. ok 1900 s. henryka i Zofii Tyszkiewicz
1.1. Jan Dębiński

1. ?? Bogdanowicz + Katarzyna Kulesza
1.1. Piotr Bogdanowicz ur. ok. 1920
1.1.1. ?? Bogdanowicz
1.1.1.1. Dominika Bogdanowicz (mail)
1.2. Maryla Bogdanowicz
1.3. Antoni Bogdanowicz
1.4. Franciszek Bogdanowicz
1.5. Bronisław Bogdanowicz
1.6. Genowefa Bogdanowicz
1.7. Sabina Bogdanowicz
1.8. Teresa Bogdanowicz
1.9. Jan Bogdanowicz

1. Tekla Bogdanowicz + Walenty Sowiński
1.1. Genowefa Joanna Sowińska + Jan Ostrowski

?? Bogdanowicz, ksiądz, 1786 wizytator szkół wielkopolski
?? Bogdanowicz ok. 1740- ok. 1790 + Marianna Apolonia Dunin-Krajewska z Krajowa h. Łabędź ok. 1750- ok. 1800
?? Bogdanowicz ok. 1840- ok. 1890 + Jan Korsak z Daniewa h. Korsak ok. 1830- ok. 1880
Aleksander Bogdanowicz ur 30.03.1847 Witebsk, zm. 1884
Bernard Bogdanowicz ur. ok. 1930 + Helena ??
Efrem Bogdanowicz, pochodzący z województwa kijowskiego, sprzedał swój majątek Fedorowiczowi 1641 (Bon)
Jan Bogdanowicz, (nob.) 1816 pisarz w: Potok Złoty + Franciszka [par.]
Jerzy Bogdanowicz ur. 1881 madziany – emigracja do USA 1913, statek S.S. Brandenburg
Marceli Bogdanowicz ok. 1860- ok. 1910 + Zenobia hr. Łoś z Grodkowa i Krzynowłogi h. Dąbrowa ok. 1870- ok. 1910
Michał Bogdanowicz +(1848 Kraków) Marianna Popiołkowski Marianna
Piotr Bogdanowicz ok. 1680- ok. 1730 + Konstancja Dłużewski z Dłużewa h. Pobóg ok. 1680- ok. 1730
Romuald Bogdanowicz – proboszcz we wsi Parchanie 1704
Tekla Bogdanowicz ok. 1760- ok. 1810 + Michał Maćkiewicz h. Pobóg ok. 1750- ok. 1800
Weronika Bogdanowicz ok. 1820- ok. 1870 + Szymon Korwin-Kossakowski z Kossaków h. Ślepowron 1812-1882
Władysław Bogdanowicz ur. ok. 1930 Litwa + Halina ??
Wojciech Bogdanowicz ok. 1630- ok. 1680 + Katarzyna Wierzbowski z Wielkiego Chrząstowa h. Jastrzębiec ok. 1640-1688