Portal w trakcie przebudowywania.
Niektóre funkcje są tymczasowo wyłączone, inne mogą nie działać poprawnie.

Tyzenhauz

Id
456
Tytuł
Tyzenhauz
Opis
brak
Link do tego rekordu
Link wewnętrzny GP (BBCode)
Drzewa genealogiczne

1 ?? Tiesenhaus [Koss., Kos., Bork., Min., Bon., Nies., Manteuffel]
|=2 Engelbrecht Tiesenhaus, ur. ok. 1170 + ?? de Buxhoeveden
| `=3 Jan Tyzenhauz h: Bawół, ur. ok. 1220, zm. 1279 w bitwie pod Auschauden, 1269 otrzymał w lennie zamek Kokenhaus + Zofia ks. połocka
| `=4 Jan Tyzenhauz, ur. ok. 1260, zm. 1325
| |(do kolejnych 3 pokoleń należy dodać jeszcze ok. 5)
| |=5 Engelbrecht II Tyzenhauz, zm. po 1342, wójt torejdański, walczył pod Felinem i Dorpatem za co otrzymał cały powiat [Manteuffel, O starodawnej...]
| | `=6 Jan Tyzenhauz,
| | `=7 Engelbrecht Tyzenhauz
| | `=8 Jan na Wetalu i Odense Tyzenhauz, ur. ok. 1530
| | `=9 Krzysztof Tyzenhauz, ur. ok. 1560 + Małgorzata von Tiesenhausen, ur. ok. 1560, ojciec: Rejnhold von Tiesenhausen
| | |=10 Rejnold Tyzenhauz, ur. ok. 1590, 1633 postoli dorpacki + Elżbieta von Effen, ur. ok. 1590
| | | |=11 Wilhelm Tyzenhauz, ur. ok. 1620, zm. 1676, starosta kupiski + Katarzyna Ciechomska, ojciec: Stefan Ciechomski, matka: Anna Dembińska
| | | | |=12 Stefan Tyzenhauz, ur. ok. 1650, zm. 1708, 1687 podstoli litewski, 1687 wojewoda nowogrodzki, 1690 płacił podymne w Kamionce, pow. grodzieński + Barbara Szemiot [Lulewicz-Rejestry podymnego...1690, Lewkowska-Zabytkowe cmentarze ... nowogr.]
| | | | | |=13 Jan Tyzenhauz, ur. ok. 1670, 1716-26 woj. mścisławski + Helena "Woyna" Jasienicka, erygowała kościół w dobrach "Rakiszki" [Manteuffel, O starodawnej...]
| | | | | | |=14 Teresa Tyzenhauz, ur. ok. 1690 + Marcin Michał ks. Ogiński, ur. ok. 1660, wojewoda witebski, ojciec: Szymon Symeon ks. Ogiński, matka: Teodora Korsak
| | | | | | | `=15 Marianna Maria Ogińska + Józef Judycki, ur. ok. 1750, ojciec: Michał Judycki
| | | | | | |=14 Stefan Tyzenhauz, ur. ok. 1690, starosta pienieński
| | | | | | `=14 Benedykt Tyzenhauz, ur. ok. 1690, starosta kupiski, wiłkomirski, pieniański, 1730 własność: Sużany [Gajewski M., Nasze podwileńskie ...]
| | | | | |=13 Jerzy Tyzenhauz, ur. ok. 1680 +(1) Elżbieta Grothuz +(2) Teodora Aleksandryna Korff von Schmissing +(3) Anna Barbara Bychowiec
| | | | | | `=b14 Jan Tyzenhaus, 1785 audytor w 14 Regimencie Piechoty im. Potockich + Teresy Weytykant [Machynia Mariusz, Srzednicki Czesław, Wojsko koronne, Piechota, ...]
| | | | | | |=15 Piotr Tyzenhaus
| | | | | | `=15 Tymoteusz Tyzenhaus
| | | | | |=13 Stanisław Tyzenhauz, ur. ok. 1680
| | | | | |=13 Wilhelm Tyzenhauz, ur. ok. 1680
| | | | | `=13 Michał Benedykt Tyzenhauz, ur. ok. 1670, pisarz wielki litewski, kupił pół m. Żołudek +(1) Aleksandra Frąckiewicz-Radzymińska, ojciec: Dawid +(2) Anna Barbara Bychowiec, ur. ok. 1670
| | | | | |=a14 Benedykt Tyzenhauz, ur. ok. 1700, starosta szmeltyński, własn. Żołudek + Anna Apolonia Biegańska, ur. ok. 1700
| | | | | | |=15 Aleksandra Tyzenhauz, ur. ok. 1725 + Marcin Morykoni
| | | | | | | |=16 Benedykt Morykoni + Maria Wiktoria Radziwiłł, ur. ok. 1740, ojciec: Michał Kazimierz "Rybeńko" Radziwiłł, matka: Anna Mycielska Radziwiłł
| | | | | | | `=16 Ignacy Morykoni
| | | | | | |=15 Kazimierz Tyzenhauz, ur. ok. 1725, starosta diamencki + Barbara Judycka
| | | | | | | `=16 Zofia Tyzenhauz, ur. 1760 +(1) Antoni Tyzenhauz, ur. 1756, zm. 1816, chorąży wileński, ojciec: Tomasz Tyzenhauz +(2) Franciszek Ksawery Chomiński, zm. 1809
| | | | | | |=15 Barbara Tyzenhauz, ur. ok. 1725 + Tadeusz Aleksander Wawrzecki
| | | | | | | |=16 Tomasz Wawrzecki + Józefa Pac, ojciec: Antoni Michał Pac, matka: Teresa Barbara Radziwiłł
| | | | | | | |=16 Marianna Wawrzecka, zm. 1828 + Marcin Badeni, zm. 1824
| | | | | | | |=16 Waleria Wawrzecka + ?? Zawierski
| | | | | | | |=16 Benedykt Wawrzecki + Elżbieta "Piottuch" Kublicka, ojciec: Eliasz "Piottuch" Kublicki, matka: Augusta Sołtan
| | | | | | | `=16 Józef Wawrzecki +(1) Kunegunda ks. Gedrojc +(2) Aleksandra Szretter
| | | | | | |=15 Teresa Tyzenhauz, ur. ok. 1725 + Antoni Kazimierz hr. Łohojski Tyszkiewicz, ur. 1723, zm. 1778, ojciec: Michał Jan Tyszkiewicz, matka: Regina Larska
| | | | | | | `=16 Wincenty "Łohojski" Tyszkiewicz + Maria Teresa Antonina ks. Poniatowska, ojciec: Andrzej Poniatowski, matka: Teresa Kińska
| | | | | | |=15 Michał Ludwik Tyzenhauz, ur. ok. 1725, starosta posolski i diamecki, 1744 podstarości sądowy wilkomirski + Barbara Zyberk zu Wischling, otrzymała od męża dożywocie na dobrach Wieprze w wiłkomirskim, ojciec: Jozafat de Wiszling Zyberk, matka: Magdalena de Benninghausen Budberg [Urzędnicy W.Ks.Lit.., Malewski Cz., Rody szlacheckie w powiecie lidzkim]
| | | | | | | |=16 Ignacy Tyzenhauz, ur. ok. 1750, szef gwardii pieszej litewskiej, starosta posolski, kawaler orderów Orła Białego i Św. Stanisława, 1782 sprzedaje Sużany + Marianna Przeździecka h: Roch III, ur. ok. 1750, zm. 1890 Kraków, ojciec: Antoni Przeździecki, matka: Katarzyna Ogińska [Gajewski M., Nasze podwileńskie ...; Kuryer Lwowski 5.5.1890]
| | | | | | | | |=17 Adolf Rudolf hr. Tyzenhauz, ur. ok. 1790, pułkownik artyleryi wojsk napoleońskich + Genowefa Pusłowska h: Szeliga, ur. ok. 1803 Pechora, Winnica, zm. 1842, ojciec: Wojciech Pusłowski, matka: Józefa ks. Drucka-Lubecka
| | | | | | | | | |=18 Elfryda Tyzenhauz, ur. 25.04.1825 Wielki Zoludzk, zm. 26.02.1873 Warszawa + August Zamoyski, ur. 08.11.1824 Warszawa, zm. 23.02.1889 Bachorec, ojciec: Stanisław Franciszek Kostka hr. Zamojski, matka: Zofia ks. Czartoryska
| | | | | | | | | | |=19 Elżbieta Zamoyska, ur. 1846, zm. 1916 + Ignacy Krasicki, ur. 1839, zm. 1924, ojciec: Edmund Konrad hr. Krasicki, matka: Aniela Maria Brzostowska
| | | | | | | | | | |=19 August Zamoyski, ur. 1856, zm. 1917 + Róża Zamoyska, ur. 1862, zm. 1952, ojciec: Stanisław Jan Kostka Zamoyski, matka: Róża hr. Potocka
| | | | | | | | | | |=19 Wacław Zamoyski
| | | | | | | | | | |=19 Zofia Zamoyska
| | | | | | | | | | |=19 Maria Zamoyska, ur. 07.12.1847 + Paweł "Chościak" Popiel, własność: Ściborzyce w gub. kieleckiej, doktor prawa, prof. uniwersytetu warszawskiego, tłumacz Iliady
| | | | | | | | | | |=19 Andrzej Zamoyski
| | | | | | | | | | |=19 Anna Zamoyska, ur. 1858, zm. 1931 + Jan Florian hr. Zamoyski, ur. 1860, zm. 1930, ojciec: Stanisław Jan Kostka Zamoyski, matka: Róża hr. Potocka
| | | | | | | | | | `=19 Tomasz Zamoyski + Ludmiła hr. Zamoyska
| | | | | | | | | |=18 Józefa Tyzenhauz, ur. 1824 Żołudek, zm. 26.02.1849 Peczara + Konstanty Piotr Potocki, ur. 04.05.1815 Hrehorówka, zm. 12.04.1857 Peczara, ojciec: Jarosław hr. Potocki, matka: Maria "Beydo" Rzewuska
| | | | | | | | | | |=19 Pelagia hr. Potocka, ur. 1849, zm. 1901 + Karol Brzozowski, ur. 1846, zm. 1941, ojciec: Zenon Brzozowski, matka: Elżbieta Eliza Zamoyska
| | | | | | | | | | |=19 Stefan Potocki
| | | | | | | | | | |=19 Maria Potocka
| | | | | | | | | | `=19 Konstanty Józef Potocki + Joanna Matylda Ludwika hr. Potocka
| | | | | | | | | `=18 Hermania (Herrancja) Maria hr. Tyzenhauz, ur. 07.08.1822 Żołudek, zm. 06.11.1891 Piza, Włochy, własność: Żołudek i Lipiczna w gub. wileńskiej + Seweryn Maciej Leon hr. Uruski, ur. 01.06.1817 Biłka Szlachecka, zm. 16.08.1890 Piza, It, ces. ros. tajny radca, ochmistrz dworu, marszałek szlachty gub. warszawskiej, członek stanów galicyjskich, ojciec: Kajetan Uruski, matka: Julia Wanda hr. Potocka
| | | | | | | | | |=19 Seweryna Maria hr. Uruska, ur. 25.05.1860 Paryż, zm. 14.05.1931 Bilka Szlachecka + Jan Paweł Aleksander ks. Sapieha, ur. 18.06.1847 Paryż, zm. 25.10.1901 Bilka Szlachecka, ojciec: Eustachy Kajetan Sapieha, matka: Maria Patten Bold
| | | | | | | | | |=19 Maria Wanda Felicja hr. Uruska, otrzymała w wianie m. Żołudek + Włodzimierz ks. Światopełk Czetwertyński, ojciec: Kalixt ks. Światopełk Czetwertyński, matka: Zofia Kropińska
| | | | | | | | | `=19 Mateusz Rudolf Michał hr. Uruski
| | | | | | | | |=17 Konstanty Tyzenhauz, ur. 1789, zm. 28.03.1853, ornitolog, 1812 pułk. p. 19 piechoty wojsk polskich, własność: Postawy gub wileńska + Waleria Wańkowicz h:.11.ur. ok. 1800, ojciec: Antoni Wańkowicz, matka: Anna hr. Sołtan [Gembarzewski B, Wojsko Polskie ...]
| | | | | | | | | |=18 Maria Anna hr. Tyzenhauz, ur. 13.11.1827 Postów, zm. 03.05.1890 Warszawa, własność: Sękocin + Alexander Narcyz Karol Przeździecki h: Roch III, ur. 29.07.1814, zm. 23.11.1871, własność: Falanty, Ojców, ojciec: Konstanty Przeździecki, matka: Adelaida Olizarowicz
| | | | | | | | | | |=19 Gustaw hr. Przeździecki + Maria hr. "Hutten" Czapska, ojciec: Adolf hr. "Hutten" Czapski, matka: Salomea Górska
| | | | | | | | | | |=19 Helena Przeździecka
| | | | | | | | | | `=19 Konstanty Leon Michał Przeździecki, ur. 1846 + Elżbieta Izabela hr. "Zybrek" Plater, ur. ok. 1845
| | | | | | | | | |=18 Helena Tyzenhauz, ur. 1825
| | | | | | | | | |=18 Władysław Tyzenhauz, ur. ok. 1825, bpt.
| | | | | | | | | |=18 Zbigniew Tyzenhauz, ur. ok. 1825, bpt.
| | | | | | | | | `=18 Rejnold Tyzenhauz, ur. ok. 1825, zm. 29.7.1880 Heidelberg, przebudował kościół w dobrach Rakiszki [Manteuffel, O starodawnej...]
| | | | | | | | |=17 Aleksandra Tyzenhauz, ur. ok. 1780 + Adam Günther von Heildesheim
| | | | | | | | | |=18 Ida Günther von Heildesheim + Edward Antenogen Józef hr. Mostowski
| | | | | | | | | |=18 Matylda Günther von Heildesheim + Maurycy Buczyński
| | | | | | | | | `=18 Gabriela Albina Günther von Heildesheim + Tadeusz ks. Puzyna
| | | | | | | | `=17 Zofia Tyzenhauz, ur. ok. 1780 + Oktawiusz Antoine de Choiseul-Gouffier
| | | | | | | | `=18 Alexander de Choiseul-Gouffier + Zofia "Hutten" Czapska
| | | | | | | |=16 Tadeusz Tyzenhauz, ur. ok. 1750, 1776 chorodniczy wileński [Urzędnicy W.Ks.Lit...]
| | | | | | | `=16 Ludwika Tyzenhauz, ur. ok. 1750, zm. 1791 +(1) Michał Kazimierz Pac, ur. 1754, zm. 1800, ojciec: Antoni Michał Pac, matka: Teresa Barbara Radziwiłł +(2) Paweł Grabowski, ur. 1759, zm. 1794
| | | | | | | |=a17 Konstancja Pac
| | | | | | | |=a17 Ludwik Michał Pac + Karolina Małachowska
| | | | | | | `=a17 Zofia Aleksandra Pac +(1) Feliks Potocki, ur. ok. 1775, ojciec: Piotr hr. Potocki, matka: Krystyna Potocka +(2) Ksawery Franciszek Niesiołowski
| | | | | | |=15 Magdalena Tyzenhauz + ?? Walewski
| | | | | | |=15 Ludwika Tyzenhauz
| | | | | | |=15 Benedykta Tyzenhauz + ?? Niezabitowski
| | | | | | |=15 Maria Wiktoria Tyzenhauz, zm. zakonnica
| | | | | | `=15 Antoni Tyzenhauz, ur. 1733, zm. 30.5.1785, koniuszy litewski, podskarbi nadworny litewski
| | | | | |=a14 Antoni Tyzenhauz, ur. ok. 1700, zm. 1726 jezuita
| | | | | |=a14 Kasper Tyzenhauz, ur. ok. 1700, łowczy inflacki + Małgorzata Grothus
| | | | | `=b14 Teresa Tyzenhauz, ur. ok. 1700 + Ludwik Gerwazy Oskierka, ur. ok. 1700
| | | | | |=15 Antoni Joachim Oskierka, ur. ok. 1730 + Teresa Eperyaszy
| | | | | |=15 Karolina Eleonora Oskierka, ur. ok. 1730 + Antoni Onufry Giełgud
| | | | | |=15 Konstancja Maria Oskierka, ur. ok. 1730 + Dominik "Witold" Aleksandrowicz
| | | | | |=15 Ludwik Oskierka, ur. ok. 1730 + Ludwika Niemirowicz-Szczytt
| | | | | |=15 Ignacy Oskierka, ur. ok. 1730 + Ludwika Oskierka
| | | | | |=15 Aniela Anna Oskierka, ur. ok. 1730 + Jan Zieliński
| | | | | `=15 Karol Gerwazy Oskierka, ur. ok. 1730
| | | | |=12 Elżbieta Tyzenhauz, ur. ok. 1650 +(1) ?? Wojniłłowicz +(2) Karol Jerzy ks. Kroszyński +(3) ?? Kierdej
| | | | `=12 Marianna Tyzenhauz, ur. ok. 1650 + Władysław "Łohojski" Tyszkiewicz, ur. 1644, krajczy W.Ks.Lit., ojciec: Antoni Jan "Łohojski" Tyszkiewicz, matka: Krystyna Szwykowska
| | | |=11 Elżbieta Tyzenhauz, ur. ok. 1620 + ?? Rojecki
| | | |=11 Jerzy Tyzenhauz, ur. ok. 1620, 1662, miecznik W.Ks.Lit.
| | | |=11 Andrzej Tyzenhauz, ur. ok. 1620, zm. 1673, 1651 starosta wendeński, 1659 star. uświatski, 1667 łowczy W.Ks.Lit
| | | |=11 Rejnhold Tyzenhauz, ur. ok. 1620
| | | `=11 Hieronim Tyzenhauz, ur. ok. 1620, starosta rzeżycki + Prakseda Kiercz
| | | |=12 Hieronim Tyzenhauz, ok. 1724 prawd. zamordowany przez Kałmuków, wojski wileński, starosta inturski +(przed 1680) Helena Elżbieta Tyzenhauz, ojciec: Fromhold [Urzędnicy W.Ks.Lit.]
| | | | |=13 Katarzyna Tyzenhauz + ?? Korsak
| | | | `=13 Michał Tyzenhauz, zm. 1734, starosta inflacki, podkomorzy wileński
| | | | |=14 Ludwika Tyzenhauz
| | | | `=14 Franciszek Leon Tyzenhauz, starosta inturski, inflacki, 1748 chorąży wileński +(1) Barbara Towiańska +(2) Teresa ?? (2-v. ?? Rymiński) [Urzędnicy W.Ks.Lit...]
| | | | `=15 Tomasz Tyzenhauz, chorąży wileński
| | | | `=16 Antoni Tyzenhauz, ur. 1756, zm. 19.2.1816, starosta rohaczewski, 1777 chorąży wileński, generał wojsk W.Ks.Lit. + Zofia Tyzenhauz, ur. 1760, ojciec: Kazimierz Tyzenhauz, matka: Barbara Judycka [Urzędnicy W.Ks.Lit....]
| | | |=12 Katarzyna Tyzenhauz
| | | |=12 Michał Tyzenhauz
| | | | `=13 Hieronim Tyzenhauz
| | | |=12 Helena Tyzenhauz + ?? Puciata
| | | `=12 Rejnhold Rafał Tyzenhauz, 1684 stolnik smoleński, 1695 spisał testament +(przed 1665) Regina Czyż (2-v. Michał Jan Mirski)
| | | |=13 Anna Tyzenhauz + ?? Frąckiewicz
| | | |=13 Rachela Tyzenhauz + ?? Niewiadomski
| | | |=13 Zofia Tyzenhauz + ?? Bortkiewicz
| | | `=13 Katarzyna Tyzenhauz + ?? Kopecki
| | |=10 Małgorzata Anna Tyzenhauz, ur. ok. 1590
| | `=10 Fromhold Tyzenhauz, ur. ok. 1590
| `=5 Bartłomiej Tyzenhauz
`=2 Teodoryk Tiesenhaus, ur. ok. 1170

1. Henryk Tyzenhauz
1.1. Elżbieta Tyzenhauz ok. 1600 + Gedeon Dunin-Rajecki ok. 1600-1654

1 Gotard Jan Tyzenhauz ok. 1590-1641, dziedzic dóbr Olten, 1623 kasztelan wendeński, wojewoda derptski + Zuzanna Zofia Sapieha ok. 1600-1657
|=2 Konstancja Tyzenhauz ok. 1630
|=2 Jadwiga Tyzenhauz ok. 1630 + Konstanty Hewel +(2) Piotr Kazimierz Wiażewicz +(3) Jerzy Dziewałtowski Gintowt
|=2 Gotard Jan Tyzenhauz ok. 1630-1669, sufragan wileński, 1666-1669 biskup smoleński
|=2 Kazimierz Tyzenhauz ok. 1630
`=2 Jan Zygmunt Tyzenhauz ok. 1630, 1664 chorąży wileński, dworzanin pokojowy Jana Kazimierza, + Zofia Konstancja Strawińska ok. 1630 [Urzędnicy W.Ks.Lit.]
`=3 Michał Tyzenhauz ok. 1660

1 Jan Henryk Tyzenhauz ur. ok. 1590
`=2 Elżbieta Tyzenhauz ur. ok. 1620-1668 + Gotard "Broel" Plater ur. ok. 1620, zm 1664

1 Kazimierz Tyzenhauz ok. 1740 + Barbara Judycka ok. 1740, ojciec: Michał
`=2 Zofia Tyzenhauz ok. 1770 + Antoni Giełgud

1. Jan Tyzenhaus + Teresa
1.1. Franciszek Ksawery Feliks Tyzenhaus, ur. 1772 Żółkiew [AGAD 388-506]

1 Piotr Tyzenhauz ok. 1780, oficer wojsk rosyjskich, 13.10.1790 namiestnik + Eleonora Kościelska [Inwentarz Metryki Koronnej Księgi wpisów i dekretów polskiej kancelarii królewskiej z lat 1447 - 1795]
|=2 Julia Tyzenhauz ok. 1810 + Jan Jaroszyński ur. 1783, zm. 1842 [Min.]
| |=2 Bolesław Jaroszyński, powstaniec 1863, zesłaniec
| `=2 Zygmunt Jaroszyński, 9.1.1842 Stawki, Podole, zam. 6.3.1909 Mogilany, powstaniec styczniowy, zesłaniec, od 1867 własność: Błudniki
`=2 Stanisław Tyzenhauz z Wysokiej Grobli, ur. ok. 1810, zm. 9.7.1857, własność: Żydówka +(1) Aleksandra Lipińska +(2) Teodora Lipińska [CSUI]
|=a3 Aleksander Tyzenhauz, ur. 1850 Kamieniec Podolski, student Uniwersytetu Kjowskiego, 1873-4 student UJ, Wydział Lekarski, własność: Wysoka Grobla w pow. olhopolskim +(1878) Helena Wybranowska [CSUI]
| |=4 Wanda Tyzenhauz 1879, zm. 17.12.1917 Kimirz, pow. przemyślański [Kuryer Lwowski 5.5.1890]
| `=4 Roman Tyzenhauz ur.1880 Wysoka Grobla zm.1943 Przemyślany + Maria Ścibor Marchocka ur.1892 Odessa zm.1974 Kraków
| `=5 Nadina Helena Tyzenhauz ur. 26.3.1929, zm. 18.5.2004, poch. Kraków Rakowice + Stanisław z Siemuszowej Pietruski, ojciec: Stanisław, matka: Oktawia Lewakowska
| |=6 Oktawia Pietruska ur.1953 + Marcin Szarski ur.1945 ojciec Henryk matka Irena z Jordan Warzyckich
| | `=7 Jacek Szarski ur.1986
| `=6 Teresa Zofia Pietruska ur. 1956 + Andrzej Mrożek ur. 1954 r.
| |=7 Katarzyna Teresa Mrożek ur. 1979
| |=7 Stanisław Andrzej Mrożek ur.i zm. 1981
| `=7 Andrzej Piotr Mrożek-Pietruski ur. 1985
|=b3 Jadwiga Tyzenhauz 1845 + Zygmunt Jaroszyński 1841
| |=4 Zofia Jaroszyńska
| |=4 Maria Jaroszyński
| |=4 Józef Jaroszyński
| `=4 Józef Jaroszyński
`=b3 Wacław Tyzenhauz, ur. 1847 Żydówka, pow. olhopolski, gub podolska, 1868 Uniwersytet w Kijowie, 1870-1875 student UJ, Wydział Prawa, 1872 egzamin hist-prawny. [CSUI]

1. Michał Tyzenhauz [www.moikrewni.pl]
1.1. Antoni Tyzenhauz +(1) Helena +(2) Władysława
1.1a.1. Helena Tyzenhauz, ur. 1888 Kimiany, zm. Sosnowiec + Wiktor Chomczyński
1.1a.2. Stefania Tyzenhauz + Romanowski
1.1a.3. Zygmunt Tyzenhauz
1.1b.4. Janina Tyzenhauz
1.1b.5. Leokadia Tyzenhauz
1.1b.6. Sabina Tyzenhauz

1. Stefan Tyzenhaus, ur. 1894 Litwa; 1912 emigracja do USA + Geneviev ??, ur. 1887 Litwa
1.1. Steve Tyzenhaus
1.2. Bruno Tysenhaus

1 Rozalia Tyzenhauz (Tyzenhaus) ur. ok. 1870, prawd. pochodziła z Litwy, wg opowiadań rodzinnych ostatnia z rodu Antoniego, wydziedziczona, wywieziona do Rosji w czasie IIWŚ +(ok. 1895) Stanisław Marczewski [nad. Aleksandra Ciasnocha]
|=2 ?? Marczewska
|=2 Zofia Marczewska, ur. ok. 1899 Odessa, prawd. umarła z głodu w czasie IIWŚ
`=2 Bolesław Marczewski ur. 13.12.1898 Odessa, zm. 1971, poch. Łódź +(20.11.1922 Łódź) Genowefa Lipińska. ur. 1899, ojciec: Antoni, matka: Antonina Kowalska

1. Michael Tiesenhausen ur. ok. 1880 [Des Familienverbandes v.Tiesenhausen 2004]
1.1. Anna bar. von Tiesenhausen, ur. 13.5.1907 (lub. 13.12.1907) Odessa, zm. 7.2.2003 Nowy York +(rozw) Mark Thomitsch Pankow
1.2. Lydia von Tiesenhausen

M.M. Tyzenhauzen, 1908 pracowała w prosektorium w Odessie, 1914 nauczycielka na kursie patologii i anatomii na Wyższym żeńskim kursie medycznym w Osessie, pracowała też w szpitalu [Księga Adresowa Odeska 1916]

?? Tyzehanzowie, 1831-69 włosność: Marulin, par. Nowogr. [Pawłowicz E.,Wspomnienia: Nowogródek...]
?? Tyzehanzowie, 1831-69 włosność: Rzepichów, par. Krzywoszyn. [Pawłowicz E.,Wspomnienia: Nowogródek...]
?? Tyzenhauz, ok. 1640 zm. ok. 1690 + Zofia Chreptowicz h. Odrowąż ok. 1650 zm. ok. 1700 [Min.]
Barbara Tyzenhauz, ok. 1690 zm. ok. 1740 + Karol Jan Korsak h. Korsak ok. 1640 zm. ok. 1730
Dietrich von Tiesenhausen na Wessenbergu +(14.6.1849) Zofia "Broel" Plater 1827-1913 [baza "roglo"]
Elżbieta Tyzenhauz, ok. 1590 zm. ok. 1640 + Wawrzyniec Bielawski z Bielawy h. Jelita ok. 1580 zm. ok. 1630
Elżbieta Tyzenhauz, ok. 1590 zm. ok. 1640 + Krzysztof Rudomina ok. 1610-1655 [Min.]
Ewald Friedrich von Tiesenhausen, kapitan pułku v. Thile. III; 1800 członek loży masońskiej Zurrt goldenen Leuchter [Małachowski-Łempicki, Wykaz...]
Helena Tyzenahus, 1902 mieszkała: Lwów, ul. Bajrowska 10
Jan Tyzenhauz, 1690 płaci podymne z m. Małachowsczyzna Wielka i Mała, oraz folwarku Dowongoła [Lulewicz, Rejestry...]
Jan Tyzenhauz, 1698-1711 postoli smoleński + Katarzyna Tekla von Bruggen (Brygien) [urzędnicy W.Ks.Lit.]
Jan Tyzenhauz, 5.6.1790, kwatermistrz z rangą porucznika Brygada Kawalerii Narodowej Wojska [Inwentarz Metryki Koronnej Księgi wpisów i dekretów polskiej kancelarii królewskiej z lat 1447 - 1795]
Kasper Jan Tyzenhauz, 1690 płaci podymen z maj. Hlebowa oraz folwarku Gudzikan (Gabowo, Kudejkany) [Lulewicz, Rejestry...]
Katarzyna Tyzenhauz, ok. 1650 zm. ok. 1700 + Kazimierz Jan Kopeć h. Kroje ok. 1640 zm. ok. 1690 [Min.]
Ludwik Tyzenhauz, 3 pułk eklerów gwardii [Bielecki R., Szwoleżerowie...]
Michał Jan Tyzenhauz ur. ok. 1685, zm. 29.1.1734, starosta inturski, wasilkowski, chorąży nadworny W.Ks.Lit.zabity przez szlachtę za sprzyjanie Wettinowi, +(1701) Cecylia Zofia Sapieha, ur. 1687, zm. 10.4.1762 (1-v. Jan Karol Chodkiewicz) [Urzędnicy W.Ks.Lit.]
Michał Jan Tyzenhauz, ok. 1680 zm. ok. 1730 + Zofia Anna Pac h. Gozdawa ok. 1690 zm. ok. 1740 [Min.]
Stanisław Tyzenhauz, ok. 1820 zm. ok. 1870 + Aleksandra Lipińska z Lipin h. Gozdawa ok. 1830 zm. ok. 1880
Tomasz Tyzenhauz 13.8.1792 chorąży [Inwentarz Metryki Koronnej Księgi wpisów i dekretów polskiej kancelarii królewskiej z lat 1447 - 1795]