1504. Dublany - Wyższa Szkoła Rolnicza

Dublany - Wyższa Szkoła Rolnicza

Postprzez Genealogia Polakow » 16.11.2008

(Wątek założony przez aniakwasny1954-1954)

Szkoła Rolna w DublanachFolwark Dublany ( 407 ha) oddalony o 8 km od rogatki żółkiewskiej Lwowa został zakupiony w 1852 roku przez Galicyjskie Towarzystwo Gospodarcze. W 1856 roku powstała tam prywatna Szkoła Gospodarstwa Wiejskiego i w 1858 roku otwarto tam Wyższą Szkołę Rolniczą w Dublanach. Głównym założycielem szkoły był Leon Sapieha. Od 1878 roku została przejęta i finansowana przez Wydział Krajowy, uzyskują status szkoły krajowej. W 1881 reformy i podniesienia jakości podjął się Juliusz Au. W 1888 został wzniesiony budynek główny. Mieściły się w nim sale wykładowe, gabinety profesorskie, parę sal ćwiczebnych i kancelaria. W budynku wzniesionym w 1900 roku mieściły się: laboratoria chemii rolnej, gleboznawstwa, technologii rolniczej, a także stacja chemiczno – rolnicza. W 1901 roku uzyskała prawa akademickie i nazwę Akademia Rolnicza w Dublanach. W czasie wojny polsko – ukraińskiej doznała znacznych zniszczeń. Oprócz działań wojennych doszło do celowego niszczenia budynków, laboratoriów, upraw, arboretum, wycinki drzew, dewastacji urządzeń melioracyjnych, palenia biblioteki. W wyniku tego Akademię przeniesiono do Lwowa, gdzie w 1919 roku na Politechnice utworzono Wydział Rolniczo – Leśny (łącząc Akademię z Krajową Szkołą Gospodarstwo Leśnego). W Dublanach odbywały się studia rolnicze tego wydziału (a we Lwowie leśnego). Obecnie działa tam Lwowski Narodowy Uniwersytet Rolniczy utworzony po 1945 roku.

Nauka w szkole trwała trzy lata. Po skończonym kursie obowiązywała praktyka w jakimś majątku. Z reguły wszyscy absolwenci byli przydzieleni do miejsc, z których właściciel ubiegali się o takie przyznanie. Często wiązało się to z wcześniejszymi stypendiami. W pierwszym roku zapisało się 24 słuchaczy. Nowych uczniów każdego roku było od ok. 20-50 rocznie. W szczytowym okresie jednocześnie studiowało 100 słuchaczy, co daje łączną liczbę w okolicach 1500 osób. Studenci walczyli zarówno w Powstaniu Styczniowym jak i w obronie Lwowa, gdzie poległo min. 19 z nich.


Szkołę tę skończyło wielu zasłużonych dla Polski naukowców.

• Franciszek Abgarowicz - profesor SGGW i dyrektor Instytutu Zootechniki
• Stefan Alexandrowicz - profesor WSR w Poznaniu, członek PAN
• Stanisław Bac - profesor WSR we Wrocławiu, członek PAN
• Adam Brzechwa-Ajdukiewicz - generał brygady WP
• Józef Ciemnodoński - dyrektor Lwowskiej Izby Rolniczej
• Władysław Herman - profesor SGGW
• Bolesław Iwicki- ichtiolog, właściciel majątku Brzozówka i Parolice
• Stanisław Jełowicki - profesor WSR w Krakowie
• Czesław Kanafojski - profesor SGGW, członek PAN
• Marian Kiniorski, członek Senatu RP
• Kazimierz Miczyński - profesor WSR w Krakowie, rektor (poch. Nowy Sącz)
• Arkadiusz Musierowicz - profesor SGGW, członek PAN
• Włodzimierz Puchalski - fotografik
• Marian Raciborski - botanik
• Henryk Romanowski - profesor WSR w Lublinie
• Adam Skoczylas - profesor SGGW
• Wanda Szczypuła - profesor Politechniki w Gdańsku
Aleksander Tychowski - profesor WSR we Wrocławiu
• Dominik Witke-Jeżewski - kolekcjoner i mecenas sztuki
• Emil Wollman - profesor WSR we Wrocławiu
• Michał Wójcicki - profesor WSR w Krakowie
• Maria Wszelaczyńska - profesor Akademii Medycznej w Gdańsku

Nauczyciele 1. Ajdukiewicz Kazimierz - inżynieria wiejska [6]
 2. Au Juliusz, nauki państwowe, społeczne, administracja, dyrektor szkoły (1878, 1881,1885) [4][5]
 3. Baczewski Leopold (1859 - 1924) - [25]
 4. Benoni Karol, geografia fizyczna, klimatologia (1881) [4]
 5. Burzyński Edmund - przejdź - [21]
 6. Chaniewski Stanisław Antoni
 7. d'Abanourt Ksawery - kierownik szkoły [6]
 8. Dajewski Mieczysław, nauczyciel na kursie gorzelniczym, ustawy gorzelnicze (1881) [4]
 9. Dąbrowski Stefan Tytus Zygmunt (1910-13) - [26]
 10. Dobrzyński ??, nauczyciel fizyki (1885) [17]
 11. Finkel Ludwik - historia (od 1885) [5][6][21][akt]
 12. Franke Jan, nauczyciel fizyki na kursie gorzelniczym (1881) [4]
 13. Gląbiński Stanisław (od 1888) - [21]
 14. Godlewski Emil, laboratoria, ogród, botanika, chemia rolnicza (od 1878, 1882) [4]
 15. Gołogórski Tadeusz Michał - [cmentarz Rakowicki Kraków - biogramy]
 16. Gross Piotr - 1869/70 delegat Wydz. Krajowego, poseł na sejm [3]
 17. Grodzki Włodzimierz, nauczyciel w Szkole Niższej (1881) [4]
 18. Hebenstrein Johan - 1860 [8]
 19. Jabłonowski Józef - 1860 [8]
 20. Jakubowski Ignacy - 1860 [8]
 21. Jasiński Władysław - lekarz zakładowy - 1869/70 [3]
 22. Jentys ??, asystent prof. Godlewskiego (1885) [5]
 23. Joszt Adolf - technologia rolna, 1901 [6]
 24. Kaczkowski Antoni - 1860 [8]
 25. Kahane Zygmunt, zoologia, anatomia porównawcza, hodowla (1881,1885) [4][5][11]
 26. Karpiński Wincenty Józef [akt][27]
 27. Karpuszko Seweryn, melioracja (1881,1885) [4][5]
 28. Kling Kazimierz - chemia ogólna [6]
 29. Kłobukowski ?? - 1890 (prof. ekonomii) [18]
 30. Kociuba Michał - 1883,1885 [5][14]
 31. Krupa ??, asystent prof. Godlewskiego, 1885 [5]
 32. Kruszyński Stanisław, 1882 (doc. zoologii) [Schmidt Oskar, O zwierzętach - tłumacz][4]
 33. Krzemieniewski Seweryn - botanika z fizjologią roślin, 1901 [6]
 34. Kubicki Józef Leon - doc. weterynarii, anatomia i fizjologia zwierząt, powstaniec 1863 [3][4][12][28]
 35. Lelowski Erazm - 1856 pierwszy dyrektor, kreślarstwo [6]
 36. Lewandowski Antoni - kapelan - 1860/70 [7][8]
 37. Longchamps Bogusław - lekarz - 1860 [8]
 38. Lubomęski Władysław Rupert - rolnictwo,1885 dryektor [4][5][13][14][15][16]
 39. Łaszewski Karol - 1860 [8]
 40. Malsburg Karol - hodowla zwierząt 1901 [6]
 41. Manasterski Piotr, geologia, minerologia (1881,1885) [4][5]
 42. Mikułowski-Pomorski Józef chemia rolna i rolnictwo, od 1893, 1901, 1906-1911 dyrektor Akademii, późniejszy minister RP [6]
 43. Miczyński Kazimierz - 1868-1918, 1911-18 dyrektor Akademii [6]
 44. Niklewski Bronisław - chemia rolna, gleboznawstwo, 1901 [6]
 45. Obertyński Kazimierz - egzaminator [28][29]
 46. Orlecki Eugeniusz (1885) [19]
 47. Olearski Kazimierz (1886 naucz. fizyki) [6][5][]
 48. Ostrożyński Władysław (1885) - [5][21]
 49. Pańkowski Kazimierz - nauka chowu zwierząt domowych, budownictwo i miernictwo, gorzelnictwo praktyczne i rachunkowość - 1860/71, 1881,1885, przez pewien czas kierownik szkoły [1][3][4][5][6][8][9]
 50. Pawlik Stefan Antoni - od 1891, 1918-19 ostatni dyrektor Akademii [6][12]
 51. Pawlikowski Jan Gwalbert (1891-1905 nauki społeczne i ekonomikę gosp. wiejskiego) [24]
 52. Pawłowski ks. - religia w Szkole Niższej (1881) [4]
 53. Pazdro Zbigniew Walenty - ekonomia społeczna [6][12]
 54. Piotrowski Gustaw (od 1889) - [21]
 55. Prażmowski Adam, asystent laboratorium botanicznego (1881) [4]
 56. Raciborski Marian (ur. 1863, s. Franciszka) - od 1900 (zorganizował pracownię i ogród botaniczny), słynny botanik [noty bio.][6]
 57. Romer Eugueniusz - geografia [6]
 58. Różycki Karol - hodowla zwierząt, 1901 [6]
 59. Rylski Tomasz, 1838-1924, adiunkt, matematyka i inżynieria wiejska - 1869/70, 1881m 1885 [3][4][5][23]
 60. Samsonow Leonid (od 1938) - [Cmentarz Kule Częstochowa - biogramy]
 61. Sikorski ?? - 1890 [18]
 62. Strusiewicz Zygmunt - ekonomia, administracja wiejska i drenowanie ziemi - od min. 1861, 1869/70 dyrekto4, 1881, przer pewien czas kierownik szkoły [3][4][6][9]
 63. Studziński Wojciech - kierownik szkoły [6]
 64. Szulc Tadeusz [22]
 65. Szyszłowicz Ignacy - 1900, botanik [akt]
 66. Tangl Edward (1874-6) - [21]
 67. Till Ernest (od 1873, 1881) nauki prawnicze - [4][21]
 68. Tyniecki Władysław - nauki przyrodnicze, leśnictwo, ogrodnictwo - (od min. 1861, 1881) [3][4][9][13]
 69. Wałkowski Wincnety - ekonom - 1860 [8]
 70. Wawnikiewicz Roman, chemia, technologia (1881,1885) [4][5]
 71. Wędrychowski Eugeniusz - 1869/70 [3]
 72. Wiesiołowski Michał - chemia, fizyka, minarologia (1856) [6]
 73. Witkowski August, fizyka, meteorologia (1881) [4][6]
 74. Zarzycki Paweł, nauczyciel w Szkole Niższej (1881) [4]
 75. Żełkowski Maksymilian - teoria i praktyka rolnicza, rachunkowość wiejska -1856, 1860 [6][8][9]
  .


[1] portalwiedzy.onet.pl
[2] wikipedia.org
[3] Szematyzm... 1871
[4] Korrespondent Rolniczy, Handlowy i Przemysłowy 25.8.1881
[5] Pawlikowski Jan Gwalbert, Wyższa szkoła rolnicza w Dublanach, fakty i uwagi, Kraków 1886
[6] Rędziński Kazimierz,Dzieje Towarzystwa Bratniej Pomocy studentów Akademii Rolniczej w Dublanach (1856-1919), w: przegląd Nauk Stosowanych, Relacje w Przestrzeni Społeczno-ekonomicznej, nr 6/2015
[7] Szematyzm... 1869
[8] Handbuch... 1860
[9] Rozprawy c.k.GTN 1861
[10] Użytkownicy GP+
[11] Estreicher K., Bibliografia polska t.I
[12] Cmentarz Łyczakowski - biogramy
[13] Seminaria nauczycielskie w Galicji 1871—1896
[14] Sprawozdanie Towarzystwa Tatrzańskiego za Rok... 1885 - wyd. 1886
[15] Cmentarz Rakowicki - biogramy
[16] Kuryer Lwowski 18.08.1885
[17] Kuryer Lwowski 16.10.1885
[18] Kuryer Lwowski 26.10.1890
[19] Kuryer Lwowski 29.07.1885
[20] Kuryer Lwowski, 11.08.1885
[21] Finkel L., Historia Uniw. Lwow....
[22] [SCUI]
[23] [Bork.]
[24] Oss.76-DE-13985
[25] Bulzacki K., Rody Lwowskie...
[26] Baza Czartoryskiego
[27] Wieś i Dwór, z. 5/6, 1913
[28] Katalog Powstańców Styczniowych
[29] Rolnik 1867-1937, wyd. 1938
Avatar użytkownika
Genealogia Polakow
Kreator Forum
Kreator Forum
Lokalizacja: Kraków
Medale: 1
Uzyskanie dokumentów (1)
Imię i nazwisko: Biuro Poszukiwan GP

Dublany - Wyższa Szkoła Rolnicza - spis uczniów

Postprzez Genealogia Polakow » 05.05.2012

Dubla - dom mieszkalnyPełna lista uczniów szkoły w Dublanach nie jest znana. Przypuszczać należy że mury opuścić mogło powyżej 1000 absolwentów. Zapisanych mogło być nawet do 1800 słuchaczy. (Liczby podawane czasem w literaturze - rzędu 1500 na jednym roku są absolutnie przesadzone - np. PAN Warszawa).

Jedynym częściowym opracowaniem jest pozycja: [Skrijka P., Dublańska Akademia...]. Sporo informacji można znaleźć w: [Rędziński K.,Dzieje Towarzystwa Bratniej Pomocy... ]. Materiały o stypendystach znaleźć niekiedy można w zbiorach Galicyjskiego Towarzystwa Gospodarczego w Lwowskich Zbiorach Ossolineum [zesp. 125]. Więcej na dole postu - w bibliografii. W literaturze jest sporo błędów w nazwiskach i datach.

Prosimy o dopisywanie informacji na ten temat. Redakcja będzie uzupełniać ten post na podstawie nadsyłanych odpowiedzi. Można również wprowadzać linki do noty biograficznej danej osoby. Prosimy o wprowadzanie przybliżonej daty skończenia nauki w szkole i ewentualne inne informacje biograficzne.

Uczniowie 1. Abgarowicz Franciszek- - [1]
 2. Aczkiewicz Dominik - 1858 [6][12]
 3. Agopsowicz Aleksander - 1859 [6][12]
 4. Ajdukiewicz Adam - 1914, syn profesora Akademii, udział w Legionach [22]
 5. Ajdukiewicz Zofia - od 1916, córka profesora, jedna z 3 pierwszych kobiet [22]
 6. Alexandrowicz Stefan - - [1]
 7. Ancuta Władysław - 1864 [6][14]
 8. Angmman Karol - ok. 1871 [6][7]
 9. Au Szczęsny - 1866 [6][15]
 10. Bać Stanisław - - [1]
 11. Baehr Henryk - 1892 [22]
 12. Barański Stanisław - 1864 [14]
 13. Barącz Ludwik - 1861 [13]
 14. Barta Marian - 1883 [19]
 15. Bartosiewicz Stanisław - 1918 - [2]
 16. Bastgen Roman - ok. 1871 [6][7]
 17. Bataglia Oskar - ok. 1871 [6][7]
 18. Ben Teodor Bolesław - 1900 - (wnuk generała, zm. 29.3.1900) [Gazeta Lwowska 1.4.1900]
 19. Bereza Witold - 1905 [16][akt]
 20. Berezowski Julian - 1877 [22]
 21. Białasuknia Walenty - ok. 1872 [7]
 22. Biedroń Jan - 1886, stypend. [2]
 23. Bieńkowski Witold - 1883 [19][22]
 24. Bigoszyński Łazucki leon - 1906(?) [16] (w źródle tylko inf o nim jako uczniu II roku)
 25. Bielski Edmund - ok. 1872 [6][7]
 26. Bieniaszewski Wiktor - 1858 [12]
 27. Biernacki Stefan - ok. 1912 - [Żelewski H., Dzieje Bojowe 8 Pułku Piechoty Legionów, 1984]
 28. Blatkiewicz - ok. 1871 (styp. chmielarskie) [6]
 29. Błahij Szczepański Jan - 1907(?) [16] (w źródle tylko inf o nim jako uczniu I roku w 1905)
 30. Bniński Henryk - 1906(?) [16] (w źródle tylko inf o nim jako uczniu II roku)
 31. Bobrowski Józef - 1905 [16]
 32. Bochniewicz Jędrzej - 1861 [6][13]
 33. Bodlak Franciszek - 1877 [22]
 34. Bodner Władysław - 1877 [22]
 35. Bogdański Mirosław - do 1867 [3][6][26]
 36. Bomba Antoni - ok. 1890 [11][akt]
 37. Brokl Leonard - do 1867 [3][6][26]
 38. Brzeziński Igancy - 1858 [6][12]
 39. Brzeziński Konstanty - 1862 [6][14]
 40. Brzozowski Władysław - 1907(?) [16] (w źródle tylko inf o nim jako uczniu I roku w 1905)
 41. Budzynowski Jan - 1867-1870, gr.kat., ur. Małnów, paroch, stypend. [6][7][21]
 42. Bulow Herman - 1906(?) [16] (w źródle tylko inf o nim jako uczniu II roku)
 43. Bulow Karol - 1907(?) [16] (w źródle tylko inf o nim jako uczniu I roku w 1905)
 44. Cegliński Lucjan - 1900 - [Baza Czartoryskiego]
 45. Cętar Wojciech - ok. 1878 [6]
 46. Chmurowicz Stanisław - ok. 1864 [6]
 47. Chorąży Józef - 1918 (poległ) - [2]
 48. Chrząszcz Bronisław - 1883 [19][2]
 49. Chrząszcz Tadeusz - 1918 - [2]
 50. Ciaputkiewicz Józef - ok. 1858 [6]
 51. Cieński Jan - 1928 [11] - późniejszy tajny biskup Złoczowa
 52. Cybulski Tadeusz - 1861 [13]
 53. Cywiński Marian - 1906(?) [16] (w źródle tylko inf o nim jako uczniu II roku w 1905)
 54. Czajkowski Marian - do 1868 [3][6][26]
 55. Czajkowski Stanisław - 1877 [22]
 56. Czarkowski-Golejewski Cyryl - 1906(?) [16] (w źródle tylko inf o nim jako uczniu II roku w 1905)
 57. Czarnowski Mieczysław - 1877 [22]
 58. Czaykowski Bronisław - 1883 [22]
 59. Czaykowski Władysław - - [1]
 60. Czerkawski Władysław - do 1867 [3][26]
 61. Czyżewicz Jan - 1907(?) [16] (w źródle tylko inf o nim jako uczniu I roku w 1905)
 62. Dąbski Włodzimierz Konrad - 1918 - [2]
 63. Dąbrowski Władysław - 1862 [6][14]
 64. Dąbrowski Włodzimierz - ok. 1878 [6]
 65. Dereń Kazimierz - 1907(?) [16] (w źródle tylko inf o nim jako uczniu I roku w 1905)
 66. Dobiecki Julian - ok. 1878 [6]
 67. Dobkiewicz Tadeusz - 1907(?) [16] (w źródle tylko inf o nim jako uczniu I roku w 1905)
 68. Doliński Julian - ok. 1876 [6]
 69. Dołhołuski Emil - 1855-56, gr-kat, (ojciec: paroch w: Krzywe, stanisławowskie) [21]
 70. Drohojowski Eugeniusz - 1862 [14]
 71. Drohojowski Tadeusz - 1877 [22]
 72. Drozdowski Władysław Alfons - ok. 1918 (słuchacz) - [24][akt]
 73. Drue Felicjan - 1877 [22]
 74. Drzewiecki Jan - ok. 1865 [6]
 75. Dubik Szymon - 1858-1861, gr-kat, o.: włościanin w: Oleszyce, stypen. [6][13][21]
 76. Dulewicz Kazimierz - 1906(?) [16] (w źródle tylko inf o nim jako uczniu II roku w 1905)
 77. Dulęba Stanisław - ok. 1868 [6]
 78. Dumka Grzegorz - 1907(?) [16] (w źródle tylko inf o nim jako uczniu I roku w 1905)
 79. Duniewicz Edward - ok. 1870 [6][7]
 80. Dyduszyński Jan - do 1904 [16]
 81. Dydyński Aleksander - ok. 1867 [6]
 82. Dylewski Władysław - 1864 [6][14]
 83. Dzieduszycki Tomasz - 1877 [22]
 84. Dzieduszycki Wojciech - ok. 1926 - [24]
 85. Dzierzbicki Zygmunt - 1918 (jako student I roku wstąpił do Legii Akademickiej i zginął w obronie Lwowa) - [4]
 86. Ebenberg Adolf - 1861 [6][13]
 87. Endeman Jan - 1861 [13]
 88. Faszcz Karol - 1907(?) [16] (w źródle tylko inf o nim jako uczniu I roku w 1905)
 89. Fedorski Władysław - ok. 1867 [6]
 90. Fedorski (Fudorski) Wawrzyniec - 1864-1866, gr-kat, stypend. [15][21]
 91. Felchner Józef - ok. 1872 [6]
 92. Frankowski Karol - 1906(?) [16] (w źródle tylko inf o nim jako uczniu II roku w 1905)
 93. Franz Antoni - 1877 [22]
 94. Frisch Arnold - ok. 1864 [6]
 95. Gadziński Teofil - ok. 1878 [6]
 96. Gajewski Wiktor - ok. 1878 [6]
 97. Garszyński A. - 1883 [22]
 98. Gawroński Franciszek - ok. 1871 - przejdź [7]
 99. Głębocki Krzysztof - 1918 - [2]
 100. Głodziński Antoni - 1883 [19][2]
 101. Głowacki Juliusz - 1864 [6][14]
 102. Gnatkowski Julian - 1918 - [2]
 103. Gnatowski Zygmunt - 1877 [22]
 104. Godzieliński Władysław - ok. 1878 [6]
 105. Gostyński Stanisław - 1858 [6][12]
 106. Gościcki Stefan Antoni Mikołaj - ok. 1890 [11][akt]
 107. Granowski Julian - 1877 [22]
 108. Granowski Juliusz - 1883 [19]
 109. Grębowski Aleksander - ok. 1870 [6]
 110. Grębowski Jakub - 1859 [6][12]
 111. Groblewski Stefan - 1880 [23]
 112. Grochowski Edmund - 1858 [12]
 113. Grodzicki January - 1905 [16]
 114. Grodzicki Julian - 1883 [19]
 115. Grodzki Włodzimierz - 1877 [22]
 116. Gromada Józef - ok. 1910, ur. 1888 Krzeszów, zginął na Syberii [18]
 117. Grześkiewicz Szczęsny - 1877 [22]
 118. Grzywiński Jan - do 1868 [3][6][26]
 119. Guckler Stanisław - ok. 1878 [6]
 120. Gułkowski Tadeusz - 1877 [22]
 121. Gutkowski Kazimierz - 1877 [22]
 122. Habicht August Jan - 1884, stypnd. [23]
 123. Hanicki Julian - 1905 [16]
 124. Harasymowicz Ludwik - 1858-9, gr-kat, ur. Brykula, tarnopolskie, o: urzędnik [21]
 125. Heincelman Paweł - 1905 [16]
 126. Hempel Zygmunt - 1914 (przerwał naukę wstępując do kawalerii - studia skończył w Warszawie - [strona: stankiewicz.e.pl]
 127. Herman Paweł - 1877 [22]
 128. Herman Władysław - - [1]
 129. Herman Zygmunt - 1859 [12]
 130. Hierowski Tadeusz - ok. 1874 [6]
 131. Higersberger Kazimierz - 1892 [22]
 132. Hirsch (Hilszer) Paweł - ok. 1872 [6][7]
 133. Hordyński Władysław - ok. 1871 [6][7]
 134. Horsdorf Tadeusz - 1877 [22]
 135. Hubicki Konrad - ok. 1864 (powstaniec 1863) [17]
 136. Jachimowicz Aleks - ok. 1875 [6]
 137. Jakisz Stanisław - ok. 1872 [7]
 138. Jakubowski Konstanty - 1918 (poległ) - [2]
 139. Jakubowski Tadeusz - 1918 (poległ) - [2]
 140. Janecki Edward - ok. 1910 - [Baza rządców]
 141. Janicki Marian - 1918 (poległ) - [2]
 142. Janikowski Roman - - [strona: cku.pl]
 143. Jankowski Kazimierz - do 1867 [3][6][26]
 144. Jankowski Teofil - 1906(?) [16] (w źródle tylko inf o nim jako uczniu II roku w 1905)
 145. Janowicz Ludwik [22]
 146. Janowski Bronisław - ok. 1896 [11][akt]
 147. Januszajtis Marian - 1909-1912, późniejszy generał WP [22]
 148. Januszewski Zdzisław - ok. 1890 (wydalony) [10]
 149. Jaroński Kazimierz - 1906(?) [16] (w źródle tylko inf o nim jako uczniu II roku w 1905)
 150. Jaroszewski Kazimierz - ok. 1885 - przejdź
 151. Jasieniecki Konrad - 1907(?) [16] (w źródle tylko inf o nim jako uczniu I roku w 1905)
 152. Jelski Wilhelm - 1890 (wydalony za działalność socjalistyczną) [10][22]
 153. Jeleńkowski Władysław - 1892 [22]
 154. Jełowicki Stanisław - - [1]
 155. Jentys Stefan - 1883, ur. 1860, zbieg z Królestwa, późniejszy profesor Akademii [19][22]
 156. Jocz Mieczysław - 1907(?) [16] (w źródle tylko inf o nim jako uczniu I roku w 1905)
 157. Juchnowicz Aleksander - od. 1872, gr.kat., ur. Samołuskowce, husiatyńskie, o. paroch, stypend. [21]
 158. Juściński Antoni - 1877,1879 - [Skrijka P., Dublańska Akademia...][22]
 159. Kaczorowski Antoni - 1892 [22]
 160. Kahane Filip - do 1867 - [3][6][26][27]
 161. Kahane Zygmunt - 1875 [6][23]
 162. Kalitowski Zenon - 1861-1864, gr-kat., ur.: Butyny, żółkiewskie, o. paroch, stypend. [6][14][21]
 163. Kamiński Zdzisław - ok. 1871 [7]
 164. Kanafojski Czesław - - [1]
 165. Karczewski Henryk - 1907(?) [16] (w źródle tylko inf o nim jako uczniu I roku w 1905)
 166. Kardacki(?) Jan - ok. 1878 [6]
 167. Karnkowski K. - 1883 [22]
 168. Karłowski Adam - 1906(?) [16] (w źródle tylko inf o nim jako uczniu II roku w 1905)
 169. Karol (Korol) Bazyli (Bronisław) - 1869-1873, gr-kat., ur. Brzuchowice, przemyskie, o.: nauczyciel lud., stypend. [6][7][21]
 170. Karpowicz Kazimierz - 1907(?) [16] (w źródle tylko inf o nim jako uczniu I roku w 1905)
 171. Kawecki Ludwik - 1877 [22]
 172. Kawecki Józef - do 1904 [16]
 173. Kielanowski Jan - - [1]
 174. Kiełczewski Wacław Jakub - ok. 1930 - przejdź
 175. Kiniorski Marian - 1888-1891, z Królestwa, później członek Senatu RP [22]
 176. Klas Ludwik - ok. 1890 (wydalony) [10]
 177. Kleczkowski Karol - 1877 [22]
 178. Kmicikiewicz Seweryn - 1859-1862, gr-kat., ur. Kłodno, żółkiewskie, o.: paroch, stypen. [6][14][21]
 179. Kobierzycki W. - 1883 [22]
 180. Kociurski Stanisław - 1905 [16]
 181. Kokurewicz Ambroży - 1865-1868, gr-kat., ur. Krukienniki, o.: paroch, stypend. [6][21]
 182. Kołaczkowski Edward - ok. 1871 [6][7]
 183. Komarnicki Erazm - 1861 [13]
 184. Komarnicki Władysław - 1858 [6][12]
 185. Komornicki Stefan - 1883 [22]
 186. Konarski Aleksander - 1907(?) [16] (w źródle tylko inf o nim jako uczniu I roku w 1905)
 187. Kopf Henryk - 1865 [6][14]
 188. Korecki Jan - 1871-1874, gr-kat., ur. Jezierzanka, o. paroch, stypend. [6][21][23]
 189. Korytyński Tytus - 1861-1864, gr.kat., ur. Waręż, żółkiewskie, o.: paroch, stypend. [6][14][21]
 190. Korzeniowski Stanisław - 1880, stypend. [20][23]
 191. Kossakowski Henryk - ok. 1871 [6][7]
 192. Kosthaim Alojzy - do 1867 [3][26]
 193. Kostkiewicz Kazimierz - 1906(?) [16] (w źródle tylko inf o nim jako uczniu II roku w 1905)
 194. Kotarski Stefan - 1907(?) [16] (w źródle tylko inf o nim jako uczniu I roku w 1905)
 195. Kowalewski Kazimierz - 1883-1886, stypend. [23]
 196. Kowszewicz Konstanty - 1859-1862, gr-kat, ur. Utwurek(?), żółkiewskie, o.: paroch, stypen. [6][14][21]
 197. Kozłowski Kazimierz - 1907(?) [16] (w źródle tylko inf o nim jako uczniu I roku w 1905)
 198. Krukowski Gerard
 199. Kruszewski Henryk August - 1918 (poległ) - [2]
 200. Kruszewski Tadeusz - do 1904 [16]
 201. Kruszyna Franciszek - 1918, obrońca Lwowa i Dublan [11]
 202. Kruszyński Stanisław - 1877 [22]
 203. Krzaklewski Jan (patrz niżej)
 204. Krzeczunowicz - ok. 1872 [7]
 205. Krzemieniewska Zofia - od 1916, córka profesora, jedna z 3 pierwszych kobiet [22]
 206. Krzemiński Józef - 1918 (poległ) - [2]
 207. Krzyszkowski Zygmunt - 1877 [22]
 208. Krzywicki Ludwik - 1883 [22]
 209. Krzyżanowski Tadeusz - 1907(?) [16] (w źródle tylko inf o nim jako uczniu I roku w 1905)
 210. Kuczyński Wiktor - 1883 [19]
 211. Kubiakowski Ignacy - ok. 1874 [6]
 212. Kubelka (Kudlka) Szczęsny - do 1867 [3][6][26]
 213. Kubelka Zygmunt [post poniżej w wątku]
 214. Kukurkiewicz Ambroży - do 1868 [3][26]
 215. Kulesza Stanisław - 1906(?) [16] (w źródle tylko inf o nim jako uczniu II roku w 1905)
 216. Kurcyusz Władysław - 1906(?) [16] (w źródle tylko inf o nim jako uczniu II roku w 1905)
 217. Kurowski Stefan - ok. 1870 [7]
 218. Kuryłło Ludwik - 1870-1874, gr-kat., ur. Janów, sokalskie, o.: przemysłowiec [6][21]
 219. Kuryłowicz Walerian - 1856-1859, gr-kat, o.: oficjalista w: Mikulińce, stypen. [6][12][21]
 220. Kuśnierski Hipolit - ok. 1876 [6]
 221. Kurzewiecki Witold - 1877 [22]
 222. Kurzynin (?) Władysław Franciszek Stanisław - 1904 (I rok) - [zaświadczenie do wojska - za: Allegro.pl]
 223. Langie Tadeusz - 1862 [6][14]
 224. Laskownicki - 1890 [22]
 225. Lech Piotr - 1907 [18]
 226. Lehren Wacław - ok. 1872 [7]
 227. Lekczyński Stefan - 1907(?) [16] (w źródle tylko inf o nim jako uczniu I roku w 1905)
 228. Leventhal Emil - ok. 1871 [7]
 229. Lewicki Włodzimierz - 1861-63, gr-kat., ur. Ribnika(?), samborskie, o.: paroch, stypend. [21]
 230. Limanowski Lucjan - 1875 [6][23]
 231. Linde Juliusz - 1907(?) [16] (w źródle tylko inf o nim jako uczniu I roku w 1905)
 232. Lissowski Leon - 1889 [22]
 233. Longcamps Stanisław - ok. 1863 [6]
 234. Ludkiewicz Zdzisław - 1905 [16][akt]
 235. Ludwig Józef - 1877 [22]
 236. Łabędzki Zygmunt - 1892 [22]
 237. Łabuński Witold - 1877 [22]
 238. Łastowiecki Piotr - 1883 [19]
 239. Łempicki Dominik - 1905 [16]
 240. Łomnicki Stanisław - 1877 [22]
 241. Machalica Alojzy - 1907(?) [16] (w źródle tylko inf o nim jako uczniu I roku w 1905)
 242. Macieszkiewicz Bronisław - 1865-1868, gr.-kat., styp. Maciąga [3][21][26]
 243. Majer Władysław - ok. 1871 [7]
 244. Makowski Władysław - 1865 [6][14]
 245. Malinowski - ok. 1872 [7]
 246. Małachowski Jan - 1858 [6][12]
 247. Małczyński Stanisław - ok. 1855 [6]
 248. Małecki Michał - 1865-1868, gr.-kat., ur. Sokal, o. właściciel ziemski [3][21][26]
 249. Marczewski Stefan - 1892 [22]
 250. Markowski Kazimierz - ok. 1876 [6]
 251. Marmoross Zdzisław - od 1905 [16]
 252. Martyniak Aleksander - - [1]
 253. Maryański Antoni, - 1833 [22]
 254. Masior Jan - od 1905 [16]
 255. Masiuk Leopold - 1864-1867, gr-kat., ur. Hulcze, o.: paroch, stypen. [3][21][26]
 256. Mazarski Jan - - [1]
 257. Michałowicz Karol - 1862 [6][14]
 258. Micewski Włodzimierz - 1905 [16]
 259. Michalewski Bronisław - 1892 stypend. [23]
 260. Miczyńska Anna - od 1916, córka profesora, jedna z 3 pierwszych kobiet [22]
 261. Miczyński Kazimierz - - [1]
 262. Miedzielski Piotr - 1877 [22]
 263. Mielecki Stanisław - 1883 [19]
 264. Mieszkowski Józef - 1877 [22]
 265. Miksiewicz Andrzej - 1918 (poległ) - [2]
 266. Milowicz Michał - ok. 1935 - przejdź
 267. Milżecki Iwo - 1883 [19][22]
 268. Miszewski Włodzimierz - 1918 (poległ) - [2]
 269. Modelski Eugeniusz - ok. 1865 [6]
 270. Morgulec Kazimierz - ok. 1871, ur. 1844, Powstaniec Styczniowy, [6][7][akt][25]
 271. Mroczkowski Henryk - do 1867 [3][26]
 272. Mroczkowski Marian - 1918 (poległ) - [2]
 273. Mroczkowski Stanisław - 1862 [14]
 274. Mrówczyński Jan - ok. 1878 [6]
 275. Mujżel Tadusz - 1906(?) [16] (w źródle tylko inf o nim jako uczniu II roku w 1905)
 276. Musierowicz Arkadiusz - - [1]
 277. Myczkowski Władysław - 1877 [22]
 278. Nekrasz Władysław Janusz - 1918 [11]
 279. Neustein Feliks - 1877 [22][23]
 280. Niedzielski Antoni - 1866 [6][15]
 281. Niesiołowski Leon - ok. 1858 [6]
 282. Niewiadomski Jan - ok. 1874 [6]
 283. Nitsch Józef - 1866 [15]
 284. Noakowski Antoni - 1889 [22]
 285. Noskowski Władysław - ok. 1870 (styp. lniane) [6]
 286. Nowakowski Józef - ok. 1923, (ur. 1904) [nad. wnuk: platan]
 287. Nowosielecki Zdzisław - 1877 [22]
 288. Nowosielski Antoni - 1858-9, gr-kat, ur: Złoczów, o.: urzędnik [21]
 289. Nowosielski Tadeusz - 1905 [16]
 290. Nycz Józef - ok. 1858 [6]
 291. Odechowski Jan - 1905 [16]
 292. Odyniec Leon - 1905 [16]
 293. Okolski Antoni - ok. 1890 (wydalony) [10]
 294. Okoński Włodzimierz - 1877 [22]
 295. Olędzki Antoni - 1883 [19][22]
 296. Olkiszewski Edward - 1862 [6][14]
 297. Olszewski Mirosław - 1918 (poległ) - [2]
 298. Orłowski J. - 1883 [22]
 299. Orzechowski Marian - 1883 [19]
 300. Osiadacz Adam - ok. 1871 [6][7]
 301. Oskierka Franciszek - 1877 [22]
 302. Ossoliński Władysław - 1883 [19][22]
 303. Ostrowski Władysław - do 1867 [3][6][26]
 304. Pantlura(?) Artur - ok. 1873 [6]
 305. Pańkowski Kazimierz - 1858 [6][12]
 306. Pańkowski Zygmunt - 1862 [6][14]
 307. Papara Adam - 1905 [16]
 308. Patek Stanisław - 1905 [16]
 309. Pawlikowski Jan Gwalbert - ok. 1885 - przejdź
 310. Pawłowski Marian - 1877 [22]
 311. Peszyński Stefan - 1904 [16]
 312. Piechociński Stanisław - 1918 (poległ) - [2]
 313. Pielczycki - ok. 1872 [7]
 314. Piłsudski Kalikst - od 1904 [16]
 315. Piniński Mieczysław - 1833 [19][22]
 316. Piotrkowski Albert - 1918 (poległ) - [2]
 317. Piotrowski Stefan - 1876 [23]
 318. Plewiński (Pleciński) Stefan - 1889 [22]
 319. Płachecki Marian - od. 1903 [16]
 320. Pochmarski (Pachmarski) Jan - 1864-1867, gr-kat, ur. Byków, żółkiewskie, o.: oficjalista pryw., stypend. [3][9][21][26][29]
 321. Podgon Jan - 1918 (poległ) - [2]
 322. Podiwin Edmund - 1865 [6][14]
 323. Pogorski Józef - 1903 [16]
 324. Polański Kazimierz - 1892 [22]
 325. Poths Wacław - od. 1903 [16]
 326. Pohl Stanisław - ok. 1870 [6][7]
 327. Prażmowski Adam - ok. 1878, ur. 1853 w: Siedliska-Kasztel [6][11]
 328. Przybyszewski Józef - ok. 1876 [6]
 329. Przybytko Emil - 1905 [16]
 330. Przychocki Jerzy - od 1903 [16]
 331. Puziewicz Henryk - 1939 - [strona: stankiewicz.e.pl]
 332. Puzyna Leon - do 1890 [11]
 333. Pyrkosz Henryk - 1918 (poległ) - [2]
 334. Rawski Leon - ok. 1870 [6]
 335. Ray Dominik Andrzej - 1939 [Baza Czartoryskiego]
 336. Redyk Jan - 1905 [16]
 337. Regulski Stanisław - od. 1903 [16]
 338. Renefort - ok. 1871 (styp. chmielarskie) [6]
 339. Reszytułowicz Władysław - 1858-9, gr-kat, ur. Lwów, o.: adwokat [21]
 340. Riedel Jan - od 1903 [16]
 341. Rogoziński Leon - 1883-5 [inf. nad. FB/Ela Ga]
 342. Romanowski Henryk - - [1]
 343. Rusiecki Stanisław - 1883 [19]
 344. Roth Sydon - ok. 1854 [6]
 345. Różycki Karol - od 1903 [16]
 346. Rudnicki Bohdan - od 1903 [16]
 347. Rusiecki S. - 1883 [22]
 348. Rudzki Henryk - 1905 [16]
 349. Rupniewski Stefan - ok. 1865 [6]
 350. Rutkowski Seweryn - ok. 1877 [6]
 351. Rylski Konstanty - ok. 1870 [6][7]
 352. Rzepecki Romuald - 1866-1869, gr-kat., ur. Dziebulki(?), lwowskie, o.: oficjalista praw., stypend. [6][21]
 353. Rzewuski Kazimierz - od. 1903 [16]
 354. Sakowicz - ok. 1871 (styp. lniane) [6]
 355. Sełenyszyn(?) Roman - ok. 1878 [6]
 356. Śestak Emil - 1905 [16]
 357. Sętowski Juliusz - ok. 1922 - [5]
 358. Sieklucki Gustaw - 1883 [19]
 359. Sikorski Szczęsny - 1883 [19][22]
 360. Skąpski Zygmunt - do 1867 [3][26]
 361. Skoczyla Adam - - [1]
 362. Skołuba Franciszek - 1861 [6][13]
 363. Skórski Piotr - ok. 1878 [6]
 364. Skrzeszowski Stanisław - do 1868 [3][26]
 365. Solecki Józef - od 1903 [16]
 366. Soroko Mieczysław - od 1904 [16]
 367. Spausta Władysław - do 1868 [3][26]
 368. Starczewski Bazyli - 1918 (poległ) - [2]
 369. Starczewski Edward - ok. 1878 [6]
 370. Starkel Feliks - ok. 1871 [6][1]
 371. Starkel Wiktor - 1858 [6][12]
 372. Starzeński Witold - ok. 1872 [7]
 373. Stasieniewicz Julian - 1866-1869, gr-kat, ur. Hamernia, żółkiewskie, o.: oficjalista pryw., stypen. [6][21]
 374. Stawiarski Bogdan - ok. 1872 [6][7]
 375. Stetkiewicz Stefan - 1918 (jako student I roku wstąpił do Legii Akademickiej i zginął w obronie Lwowa) - [4]
 376. Stokłosiński Władysław - ok. 1869 [6]
 377. Strzelecki Henryk - ok. 1871 (styp. leśne [6]
 378. Strzetelski Artur - do 1867 [3][6][26][28]
 379. Strusiewicz Zygmunt - 1858 [6][12]
 380. Strzyżowski Julian - 1865 [6][14]
 381. Stupnicki Jan - ok. 1864 [6]
 382. Surzycki Stefan - 1889, ur. 1864, z Królestwa (wydalony) [10][22]
 383. Suski Wiktor - - przejdź
 384. Swolkien Ludwik - 1861 [13]
 385. Sylwestrowicz Dwojna Juliusz - 1905 [16] (w źródle brak inf. o ukończeniu)
 386. Syroczyński Leon - 1890 [22]
 387. Szalay Stanisław - ok. 1871 [6][7]
 388. Szalay Tytus - 1860 [12]
 389. Szaniawski Wacław - 1905 [16]
 390. Szawłowski Stanisław - 1865 [14]
 391. Szczepanowski Felicjan Stanisław - 1918 (poległ) - [obrona Lwowa]
 392. Szczerbiński Adam - ok. 1864 [6]
 393. Szczypuła Wanda - - [1]
 394. Szempliński Jan - 1906(?) [16] (w źródle tylko inf o nim jako uczniu II roku w 1905)
 395. Szmidecki Teodor - 1905 [16]
 396. Szepietowski Józef - ok. 1878 [6]
 397. Szulc Tadeusz - 1906(?) [16] (w źródle tylko inf o nim jako uczniu II roku w 1905)
 398. Szybiński Władysław - ok. 1871 [6][7]
 399. Ślaski Leon - ok. 1864 [6]
 400. Ślaski Władysław - 1905 [16]
 401. Śmiałowski Bolesław - ok. 1861 [6]
 402. Śniadecki Roman - 1907(?) [16] (w źródle tylko inf o nim jako uczniu I roku w 1905)
 403. Śniadowski Józef - do 1867 [3][6][26]
 404. Świda O. - 1883 [22]
 405. Świerzawski Antoni - 1859 [6][12]
 406. Świerzawski Józef - 1859 [6][12]
 407. Świętochowski Bolesław - - [1]
 408. Tański Karol - ok. 1915, poległ w 1920 [18]
 409. Targowski Mieczysław Józef - 1911 [11]
 410. Tarnawiecki Ludwik - 1862 [14]
 411. Tetmajer Julian - 1859 [6][12]
 412. Thulie Adam - ok. 1873 [6]
 413. Toczyski Bronisław - 1862 - [Baza rządców][6][14]
 414. Tomalski Jakub Andrzej - 1890 stypend. [23]
 415. Torosiewicz Kajetan - do 1868 [3][26]
 416. Truskolaski Zygmunt - 1883 [22]
 417. Tychowski Aleksander - - [1]
 418. Tymiński Władysław - ok. 1871 (styp. leśne) [6]
 419. Tymowski Jarosław - ok. 1922 - [Baza rządców]
 420. Tyniecki Władysław - 1858 [6][12]
 421. Tworydło Mykoła - ok. 1905. późniejszy senator RP [11][akt]
 422. Ulanf Tytus - ok. 1873 [6]
 423. Ustianowicz Jan - 1862-1865, gr-kat., ur. Lwów, o.: przemysłowiec, stypen. [6][14][21]
 424. van Selvo Ludwik - 1882, stypnd. [23]
 425. Walewski Stanisław - do 1867 [3][26]
 426. Walkowski Wincenty - 1858 [6][12]
 427. Walter Mieczysław - ok. 1874 [6]
 428. Wasilewski Antoni - 1861 [12]
 429. Wasilewski Roman - ok. 1878 [6]
 430. Wasung Jan - 1897 -
 431. Wdowiński A. - 1883 [2]
 432. Wdowiszewski A. - 1883 [22]
 433. Weigel Władysław - ok. 1872 [6]
 434. Welichowski Józef - ok. 1869 [6]
 435. Weyher W. - 1883 [22]
 436. Wędziłowski Jan - ok. 1871 (styp. lniane) [6]
 437. Węgliński Stanisław - do 1904 [16]
 438. Wielhorski Józef - 1905 [16] (w źródle brak inf. o ukończeniu)
 439. Wiśniewski Zygmunt - ok. 1858 [6]
 440. Witosławski Zbigniew - 1883 [19][22]
 441. Witoszyński - ok. 1871 (styp. chmielarskie) [6]
 442. Witowski Witold - 1861 [6][13]
 443. Witski Gwalbert - ok. 1863 [6]
 444. Włodek Stanisław Tomasz - 1896 - przejdź
 445. Wojniłowicz Józef - 1907(?) [16] (w źródle tylko inf o nim jako uczniu I roku w 1905)
 446. Wolański Zdzisław - 1905 [16] (w źródle brak inf. o ukończeniu)
 447. Wolmann Emil - - [1]
 448. Wolski Ferdynand - do 1868 [3][26]
 449. Wolski Kazimierz - 1865 [14]
 450. Wolski Kazimierz - 1918 (poległ) - [2]
 451. Wondrausz Adam - - [1]
 452. Wójcicki Michał - - [N1]
 453. Wrzak Roman - 1918 (poległ) - [2]
 454. Wszelaczyńska Maria - - [1]
 455. Wygoda Benedykt - 1907(?) [16] (w źródle tylko inf o nim jako uczniu I roku w 1905)
 456. Wysocki Stanisław - do 1904 [16]
 457. Wysocki Henryk - 1906(?) [16] (w źródle tylko inf o nim jako uczniu II roku w 1905)
 458. Zabłocki Wincenty - ok. 1915 [11]
 459. Zadarowski Kazimierz - 1905 [16]
 460. Zajączkowski Leszek - 1883 [19][22]
 461. Zakrzewski Antoni - ok. 1871 [6]
 462. Zarzycki Tytus - 1861-63, gr-kat, ur. Chotyluby, żółkiewskie, o.: właściciel ziemski [21]
 463. Zdrodowski Stanisław - 1918 (poległ) - [2]
 464. Żelechowski Wincenty - do 1867 [3][26]
 465. Żółtowski Emil - 1883 [19]
 466. Żółtowski Stanisław - 1905 [16]
 467. Żółtowski Stefan Julian - ok. 1902 - [strona: zoltowscy.org.pl]

Bibliografia (spis)
[1] Nahlik K. Wspomnienia: Dublany ...
[2] obrona Lwowa - różne materiały i listy obrońców z 1920 roku
[3] Gazeta Narodowa 18.8.1868 za "Rolnik"
[4] Cmentarz Kule Częstochowa - biogramy
[5] Cmentarz Ewangelicki Częstochowa - biogramy
[6] Wykaz Stypendystów Szkoły Dublańskiej 1855-1875 - Archiwum GTG - Oss. DE-14329, 14330,
[7] Rachunki Szkoły w Dublanach 1969r - Archiwum GTG - Oss. DE-14410,
[8] Luźne dokumenty Szkoły w Dublanach - Archiwum GTG - Oss. DE-18285-96
[9] Kuryer Lwowski, 25.4.1917
[10] Kuryer Lwowski 26.10.1890
[11] Wiki
[12] Rozprawy c.k. Galicyjskiego Towarzystwa Gospodarczego t. 27
[13] Rozprawy c.k. Galicyjskiego Towarzystwa Gospodarczego t. 29
[14] Rozprawy c.k. Galicyjskiego Towarzystwa Gospodarczego t. 31
[15] Rozprawy c.k. Galicyjskiego Towarzystwa Gospodarczego t. 32
[16] Sprawozdanie roczne Akademii Rolniczej w Dublanach za rok 1904/5
[17] Sobczak-Waliś M. Waliś G., Miejsca pamięci powstania styczniowego na terenie powstańczego województwa kaliskiego, PTH Kalisz 2013
[18] Nadesłane uzupełnienia poniżej w wątku.
[19] Sprawozdanie Wydziału Bratniej Pomocy uczniów Wyższej Szkoły Rolniczej w Dublanach, w: Rolnik, 30.6.1883
[20] Czas 27.6.1880
[21] Spis uczniów obrządku gr-kat Szkoły Dublańskiej i wykaz stypendiów które pobierali, Archiwum GTG, Oss. 125. DE-14459
[22] Rędziński Kazimierz,Dzieje Towarzystwa Bratniej Pomocy studentów Akademii Rolniczej w Dublanach (1856-1919), w: przegląd Nauk Stosowanych, Relacje w Przestrzeni Społeczno-ekonomicznej, nr 6/2015
[23] Materiały dot. stypendium uczniów Szkoły w Dublanach, Archiwum GTG, Oss. 125. DE-14469
[24] [PSBG]
[25] Oss.141-II-362
[26] Wykaz uczniów, którzy trzechletni kurs gospodarstwa wiejskiego w Dublanach ukończyli 1867 i 1868, w: Rolnik 1868 T.3, zeszyt 4
[27]strona: palacyk-lancut.pl
[28] Saga rodu Strzetelskich, oprac. Piotr Strzetelski
[28] Kataolg Powstańców Styczniowych
.
Avatar użytkownika
Genealogia Polakow
Kreator Forum
Kreator Forum
Lokalizacja: Kraków
Medale: 1
Uzyskanie dokumentów (1)
Imię i nazwisko: Biuro Poszukiwan GP

Dublany - WSR - udział w obronie Lwowa

Postprzez Genealogia Polakow » 05.05.2012

Już w październiku 1918 r. istniał w Akademii Rolniczej w Dublanach oddział POW liczący około 40 członków, zorganizowany i pozostający pod komendą por. leg. Adama Ajdukiewicza. Po rozpoczęciu walk we Lwowie dublańczycy peowiacy utworzyli w Domu Techników sekcję dublańską i brali udział w walce przeważnie na I odcinku. Natomiast w Dublanach dla ochrony Akademii Rolniczej i stacji doświadczalnej pozostawił por. Ajdukiewicz załogę, która liczyła początkowo 5 osób. Komendantem tej załogi był dublańczyk Włodz-mierz Miszewski. Załogę uzupełnili i wzmocnili dublańczycy, którzy przybyli do Dublan po rozpoczęciu walk we Lwowie. Do pełnienia służby ochronnej zgłosili się też profesorowie i funkcjonariusze Akademii, którzy przebywali w Dublanach. Załoga ta opuściła Dublany dopiero w pierwszych dniach grudnia 1918 r., oddając obronę placówki oddziałom wojskowym obrony Lwowa.
Znaczna część tego oddziału poległa - w tym uczniowie I roku studiów.
[Obrona Lwowa]
Avatar użytkownika
Genealogia Polakow
Kreator Forum
Kreator Forum
Lokalizacja: Kraków
Medale: 1
Uzyskanie dokumentów (1)
Imię i nazwisko: Biuro Poszukiwan GP

Odp: Dublany - Wyższa Szkoła Rolnicza

Postprzez leszek3003 » 22.10.2012

Absolwentem Wyższej Szkoły Rolniczej(Akademii Rolniczej) w Dublanach, był również JAN KRZAKLEWSKI .
leszek3003
Veni vidi i znikli
Veni vidi i znikli

Re: Dublany - Wyższa Szkoła Rolnicza

Postprzez Genealogia Polakow » 25.09.2014

a coś więcej o nim ? - w którym roku mniej więcej
Avatar użytkownika
Genealogia Polakow
Kreator Forum
Kreator Forum
Lokalizacja: Kraków
Medale: 1
Uzyskanie dokumentów (1)
Imię i nazwisko: Biuro Poszukiwan GP

Odp: Dublany - Wyższa Szkoła Rolnicza

Postprzez Ryttel » 25.09.2014

Dodatkowy egzamin 30 listopada 1904 r złożyli : Józef Kawecki, Jan Dyduszyński, Tadeusz Kruszewski, Stanisław Wysocki, Stanisław Węgliński. Jest również lista słuchaczy I,II i III roku. Sprawozdanie Roczne Akademii Rolniczej w Dublanach, 1904/5 r.
Ryttel
Aktywny
Aktywny
Medale: 1
Twórca indeksów (1)

Odp: Dublany - Wyższa Szkoła Rolnicza

Postprzez Ryttel » 26.09.2014

Zygmunt Kubelka, były uczeń Akademii, w 1905 r zarządzał kilkunastoma folwarkami w Gumniskach (tarnowskie)należących do księżnej Konstancji Sanguszkowej.
Ryttel
Aktywny
Aktywny
Medale: 1
Twórca indeksów (1)

Odp: Dublany - Wyższa Szkoła Rolnicza

Postprzez Ryttel » 26.09.2014

W Dublanach rządy hajdamackie trwały od grudnia 1918 r do kwietnia 1919, zakłady naukowe, folwark, mieszkania profesorów zostały zniszczone i zrabowane, tygodnik podaje, że dokonała tego dzicz żołnierska i ludność ruska z okolicznych wsi.Podaje również smutny fakt, że dwaj wychowankowie Akademii, Rusini Kosar i Stepaniuk, będący w ruskim wojsku, przodowali w tej zbrodni, niszcząc zbiory i instrumenty naukowe. Tygodnik Ilustrowany, nr 25, 1919 r.
Ryttel
Aktywny
Aktywny
Medale: 1
Twórca indeksów (1)

Odp: Dublany - Wyższa Szkoła Rolnicza

Postprzez Ryttel » 26.09.2014

Warto nadmienić, że nauczyciele: Kazimierz Pańkowski, Władysław Tyniecki i Zygmunt Strusiewicz, byli wcześniej wzorowymi uczniami Akademii i zostali wysłani za granicę na koszt Towarzystwa Gospodarskiego, aby w innych zakładach agronomicznych powiększać swą wiedzę. Po powrocie zajmowali stanowiska profesorskie i dyrektorskie, ożywieni duchem nauki i postępu wnieśli nowe życie do Akademii. Szczególnie zasłużył się dyrektor Kazimierz Pańkowski.
Ryttel
Aktywny
Aktywny
Medale: 1
Twórca indeksów (1)

Odp: Dublany - Wyższa Szkoła Rolnicza

Postprzez Ryttel » 26.09.2014

Do 1911 r dyrektorem Akademii był Józef Mikułowski-Pomorski, właściciel majątku w sandomierskiem, w związku z utworzeniem szkoły wyższej rolniczej w Warszawie, tzw Kursów Rolniczo-Przemysłowych , otrzymał tu stanowisko dyrektorskie.Świat, nr 25, 1911 r.
Ryttel
Aktywny
Aktywny
Medale: 1
Twórca indeksów (1)

Następna strona

Powrót do Miejsca D