Portal w trakcie przebudowywania.
Niektóre funkcje są tymczasowo wyłączone, inne mogą nie działać poprawnie.

Ignacy Karol Trzaskowski

Zdjęcie powstańca styczniowego Ignacy Karol Trzaskowski
Ur. 23.10.1834 Wilno, par. św. Jana, zm. 9.3.1874 (25.2 wg kalendarza juliańskiego) Irkuck[2]. Rodzina pochodziła z trockiego. Syn Kaspra i Kunegundy German.[5][6] Wnuk Floriana Trzaskowskiego i Julianny oraz Antoniego German i Urszuli.[11] Rodzeństwo: Florian Ignacy Antoni, Rudolf Anzelm, Zenon Tytus, Konstanty Adam, Leonard
Lekarz z Uniwersytetu Moskiewskiego, po otrzymaniu dyplomu zamieszkał w miejsc. Szaty pow. wiłkomierskiego, gdzie zajmował się praktyką lekarską. Zawsze uśmiechnięty i uczynny. Z powodu imienia był nazywany "Jezuitą" (choć "nic jezuickiego w nim nie było"). W jego domu przebywało sporo młodzieży z której dużo poszło do powstania. W okresie przygotowań był u niego Józef Limanowski czyniąc zaciąg w szeregi organizacji[12].
Uczestnik powstania, brał udział w bitwie pod Medejkami (Birże) 7.3.1863[8]. Będąc u boku Sierakowskiego , pełniąc rolę lekarza i kasjera, dostał się do niewoli. Zaaresztowany towarzyszył rannemu Sierakowskiemu w drodze do Wilna i w więzieniu[13]. Został skazany na 5 lat prac w kajdanach. 5.7.1863 wysłany na Syberię. Szedł prawie rok, gdyż do Irkucka dotarł w czerwcu 1864 (ostatni tylko odcinek przebywając w wozie pocztowym). Przebywał w Usolu[3]. W czerwcu r. 1865 został tam zaliczony do kategorii poprawczej, w maju 1866 zwolniony od robót ciężkich, we wrześniu przeniósł się do wsi Czeremchowa (o 120 wiorst na zachód od Irkucka), w maju 1868 przeniesiony do kategorii włościan z prawem zamieszkiwania w miastach, w styczniu 1870 otrzymał prawo zajmowania się praktyką lekarską. Przywrócony wreszcie do dawnych praw stanu w 1870 osiadł w Irkucku. Jako lekarz, za swą wiedzę, sumienność, bezinteresowność i wielką łagodność, zyskał powszechne uznanie i miłość. Zdolny i idealnie szlachetny człowiek. Pamiętając więcej o cierpiących, niż o sobie, pomimo rozległej praktyki, zostawił fundusik nader skromny. Jego pogrzeb w Irkucku był wielką manifestacją ludu polskiego na Syberii[5][9].
Na wygnaniu przyjaźnił się m.in. Józefem Łagowskim.
Źródło
Opracowanie GP
Nadawca
GP
Uwagi
[1] Wędrowiec 18.4.1874
[2] Gazeta Polska 22.4.1874
[3] Jastrzębiec Zielonka, Ludwik, Wspomnienia z Syberji od r. 1863-1869, Lwów 1886
[4] Limanowski Bolesław, Stuletnia walka narodu polskiego o niepodległość, Lwów 1884
[5] Gieysztor Jakub Kazimierz, Pamiętniki Jakóba Gieysztora z lat 1857-1865, t. I, wyd. Lwów 1913
[6] Księga chrztów par. św. Jana Wilno 1828-1838, LVIA
[7] Gazeta Wlk. Ks. Poznańskiego 14.08.1863
[8] Zieliński S., Bitwy i Potyczki...
[9] Lasocki W., Wspomnienia z mojego życia, t. II, Kraków 1934
[10] Czas, 30.7.1863
[11] Księga małżeństw par. św. Jana Wilno 1827, LVIA
[12] Limanowski Bolesław, Pamiętniki z lat 1835-1870, Warszawa 1937
[13] Rawita-Gawroński Franciszek, Monografie z Powstania Styczniowego, Warszawa 1928
METRYCZKA REKORDU
Id
73162
Imię
Ignacy Karol
Nazwisko
Trzaskowski
Zdjęcie
Artykuł
brak
Nadawca
GP
Źródło
Opracowanie GP
Link do tego rekordu
Link wewnętrzny GP (BBCode)
Cytowanie naukowe