Portal w trakcie przebudowywania.
Niektóre funkcje są tymczasowo wyłączone, inne mogą nie działać poprawnie.

Apolinary Kurowski

Zdjęcie powstańca styczniowego Apolinary Kurowski
Właściwie: Apoloniusz Eustachy Kurowski, herbu Szreniawa*. Ur. 26.3.1819 Bolewice, par. Trzciel[5], zm. 11.5.1878 Baden.[1] Syn Antoniego (1786-1838), właściciela Ptaszkowej, posesora Siercza i dzierżawcy Bolewic w Wielkopolsce, oraz Martyny (Martianny) Piętkiewicz. Chrzest: Siercz 1.4.1819, chrzestni: gen. Marcin Trojer i jego żona: Nepomucena Drozdowska.[5]
Rodzeństwo:
* Kordula [3] (ok. 1820-1907 Orchowo)
* Leopold [3]
* Nepomucen [3]
* Hieronim Józef, ur. 1824 Czempiń [3][4], mąż Albertyny Szyperskiej, rodzice Stanisławy[2]
* Emilia [3]
* Tomasz (brak potwierdzenia**) [1][2], ojciec Szczepana (młodocianego powstańca, drukarza socjalistycznego)

Początkowe nauki otrzymał od nauczyciela domowego, później chodził do szkoły Iwowieckiej pod Pniewami, a następnie do gimnazjum w Lesznie. Po śmierci ojca przerwał szkołę, uczył się gospodarstwa u matki swojej, która została w dzierżawie dóbr Bolewic, należących do hrabiego Łąckiego i wziął sam na swój rachunek dobra te w dzierżawę r. 1844. Był członkiem towarzystwa agronomicznego w Poznaniu.
Prowadził działalność patriotyczną współpracując w Władysławem Łąckim. Przemycał i przechowywał broń. Był członkiem Towarzystwa Demokratycznego Polskiego. W 1846 przystąpił do spisku Ludwika Mierosławskiego, mającego na celu m.in wywołanie wojny z Rosją. W efekcie uwięzienia w Moabicie, został uznany najwinniejszym i skazany na ścięcie toporem, od czego uratowała go rewolucja w Berlinie w 1848. Dalej prowadził działalność konspiracyjną mając kontakty z emigracją londyńską. Ożenił się z Marcelą Jeżewską h. Lis odm., c. Nikodema i Konstancji Zaborowskiej. W 8.1858 przeniósł się do Królestwa, gdzie nabył od teściowej dobra Tyniec w jędrzejowskim.[25]

Okres Powstania

Tu włączył się w przygotowania do powstania jako stronnik czerwonych. Organizował broń, oddziały, gromadził kontakty. Gdy wybuchło powstanie w okolicach Jędrzejowa zaczął formować oddział przeznaczony dla Józefa Czapskiego, który jednak nie przyjechał zza granicy. Kurowski rozstawiał więc pikiety wokół miasta i odbijał poborowych. Został mianowany pułkownikiem i pełnił przez pewien czas faktycznie funkcję naczelnika woj. krakowskiego. Szybko jednak przeniósł kwaterę do Ojcowa przejmując komendę nad oddziałem Ignacego Dobrskiego. Jego działania likwidacji komór strażniczych miały otworzyć granicę na przemyt broni i wyposażenia. Zgrupowanie liczyło do 2000 osób, choć jednak z powodu początkowych braków wyposażenia pewną część rozpuszczono do domów.
Po zwiększeniu oddziału i lepszym zaopatrzeniu przeprowadził z sukcesem atak w kierunku Sosnowca co zakończyło się całkowitym uwolnieniem Zagłębia Dąbrowskiego od Rosjan, przejęciem pokaźnych sum i opanowaniem dwóch ważnych nitek kolei. Przez 2 i pół tygodnia był to jedyny wyzwolony obszar w czasie Powstania. Założona tu została administracja, pobierane cło i nawiązywane zostały stosunki polityczne w imieniu państwa polskiego. Ogłaszano tu uwłaszczenie włościan. Kwaterą Kurowskiego była Dąbrowa a później znowu Ojców. Zachęcony dobrze działającymi oddziałami i informacjami o rzekomym opuszczeniu Miechowa przez Rosjan podjął decyzję o ataku na miasto. Nie mając dużego, zaktualizowanego doświadczenia wojskowego doprowadził bitwę do klęski, a nierozważne rozkazy powiększyły straty, całkowicie rozpraszając oddziały i niwecząc wszystko co udało się zdobyć. 23.2.1863 Ława Główna odbyła sąd cywilno-wojskowy, w którym uwolniono Kurowskiego od zarzutów, dano mu jednak ostre upomnienie.[28]
Przez resztę roku 1863 przebywał zapewne w Galicji wracając na pole bitwy w lutym 1864 do zgrupowania Hauke-Bosaka. Został tu szefem sztabu. Jednak i tutaj został autorem klęski oddziałów powstańczych pod Opatowem, przejmując dowodzenie pod koniec zdobycia miasta, wydając, podobnie jak w Miechowie nierozważne rozkazy bitewne - zmuszając do odwrotu zamiast do kontynuacji natarcia. Po porażce zajmował się krótko organizacją kolejnych oddziałów w Galicji.

Po powstaniu

Zamek KefikonPo powstaniu udał się na emigrację do Szwajcarii. 7.3.1867 urodziła mu się córka Maria Józefina[30]. W 1869 zakupił ze spadku po matce swej żony zamek[24] w Kefikon[26][27]*** pod Zurychem (między Winthertur i Frauenfeld) i zamieszkał tam. Nie angażował się w działalność polonijną ani patriotyczną, lecz zawsze gościnnie przyjmował Polaków[21]. Ponadto w zamku ofiarował darmowe mieszkanie dla członków towarzystwa filozoficzno-demokratyczna oraz pomieszczenia na drukarnię[24]. Zmarł w Baden.
Córka w 1888 wyszła we Freiburgu za Gustava Schinzinga i miała dwójkę dzieci: Alfreda Kazimierza (obserwatora lotniczego w wojsku niemieckim, zm. 1936 we Frankfurcie n. Menem)[32] i Marię Marcellę, zam. Hartmeyer (jej potomkowie żyją do dziś w Niemczech i USA)

Apolinary Kurowski"Niewielki wzrostem, suchy, poważny, mało mówiący, robił on wrażenie człowieka surowego a głębokiego, wiedzącego wiele, ale nie lubiącego się udzielać. Twarz drobną zakrywał pełny zarost, skutkiem czego starszym się wydawał, aniżeli był w istocie, wszakże musiał liczyć lat nie mniej jak czterdzieści." - pisał o nim płk Zygmunt Miłkowski. Osobiście odważny, ucierał się z nieprzyjacielem nie wahając się wystawiać na niebezpieczeństwo.[11] Był gorącym patriotą, zdolnym do największych poświęceń, dobrym organizatorem, skutecznym w pomysłach - ale bez wykształcenia wojskowego. Spowodowało to, poprzez doprowadzenie do dwóch klęsk, do utrwalenia się bardzo krytycznej opinii wobec niego i w efekcie jego wycofanie z życia publicznego.
Źródło
Opracowanie GP
Nadawca
Uwagi
* Szlachectwo zostało Apolinaremu odebrane formalnie przez władzę zaborczą w ramach procesu w 1846. Przypuszcza się, że był to herb Szreniawa (a nie Nałęcz). Wynika to z faktu zamieszkiwania rodzin tego herbu na obszarze Wielkopolski (podczas gdy rodziny herbu Nałęcz raczej występują w obszarze płn. Mazowsza)[22]. Bratanica Apolinarego - Stanisława, nosiła nazwisko Szreniawa-Kurowska.[2] Antoni był ponadto w 1824 w Górce Duchownej świadkiem na ślubie Apolonii Kurowskiej h. Szreniawa z Franciszkiem Krynkowskim.[23]
** Tomasz nie występuje wśród wymienionych dzieci w chwili zgonu Antoniego. Jedyne stwierdzenie o pokrewieństwie z Antonim to słowa Szczepana - jego syna, który twierdził też, że mając 11 lat uczestniczył w bitwie miechowskiej.
*** Podawana w literaturze nazwa Pfaffikon jest błędna i odnosi się do innej miejscowości

Źródła
[1] Polski Słownik Biograficzny
[2] Wielka Genealogia Minakowskiego
[3] Teki Dworzaczka
[4] Księga Chrztów par. Czempin, ADPoznań PM 054/09
[5] Księga chrztów par. Trzciel 1818
[6] Białynia-Chołodecki J. Wiązanka szczegółów z dziejów powstania styczniowego, wyd. Lwów 1928
[7] Galicja w Powstaniu Styczniowym...
[8] Jadczyk K., Dowódcy Powstania Styczniowego. Portret zbiorowy, Łódź 2016.
[9] CDIAL 102-1-75, lista powstańców - rękopis
[10] Kalita K., Ze wspomnień krwawych walk, Lwów 1913.
[11] Rocznik Towarzystwa Historyczno-Literackiego w Paryżu, 1879
[12] Kieniewicz S., Powstanie styczniowe. Warszawa 2009.
[13] Rocznik Towarzystwa Historyczno-Literackiego w Paryżu, 1879
[14] Komitet wydawniczy., W czterdziestą rocznicę powstania styczniowego 1863 – 1903, Lwów 1903.
[15] Zieliński S., Bitwy i potyczki 1863 – 1864, Rapperswil 1913.
[16] Kozłowski E., Od Węgrowa do Opatowa, Warszawa 1962.
[17] Walter J., Zdobycie Opatowa 24 lutego 1864 roku, [w:] W czterdziestą rocznicę powstania styczniowego 1863 – 1903, Lwów 1903, s. 482 – 487.
[18] Webersfeld E., Wyprawa na Miechów, oprac. M. Dęboróg – Bylczyński.
[19] Mossoczowa M., Krwawe dzieje-historya powstania styczniowego w 50-tą rocznicę opowiedziana, Biblioteka Macierzy Polskiej Lwów 1913
[20] Kozłowski E., (oprac) Zapomniane Wspomnienia...
[21] Ruch Literacki 1.6.1878
[22] [Bon.]
[23] Księga ślubów par. Górka Duchowna 1924
[24] Dziennik Warszawski, 28.7.1869
[25] Zapałowa Kazimiera, Rodzina Stefana Żeromskiego w Świętokrzyskiem, wyd. 2002
[26] Die polnischen Banknotenfälscher in der Schweiz, Brno 1875
[27] Geschichte des Kantons Thurgau von 1798-1849, mit vorzüglicher Berücksichtigung von Staat, Kirche, Schule, Landwirthschaft, Handel und Gewerbe, 1872
[28] Olszański Kazimiez, Kraków w powstaniu styczniowym, wyd. 1968
[29] Tokarz Wacław: Opanowanie trójkąta granicznego przez Apolinarego Kurowskiego dowódcę oddziału w powstaniu styczniowym, w: Rocznik Weteranów, 1863, Warszawa 1925
[30] Schweiz, Katholische und Reformiert Kirchenbücher
[31] Gazeta W. Xięstwa Poznańskiego, 5.11.1847
[32] Frontflieger, Die soldaten der deutschen fliegertruppe 1914-1918 (nota o Alfredzie Schinzingu)
METRYCZKA REKORDU
Id
76698
Imię
Apolinary
Nazwisko
Kurowski
Zdjęcie
Artykuł
brak
Nadawca
Źródło
Opracowanie GP
Link do tego rekordu
Link wewnętrzny GP (BBCode)
Cytowanie naukowe