Genealogia Polaków
=> Fundacja
=> Portal
==> Bazy danych
====> Leksykon
====> Powstanie Styczniowe
======> Powstańcy
======> Bitwy i potyczki
======> Światowy Szlak P.1863
======> Co oznaczają te dane?
======> Dodaj informacje
======> Bibliografia, źródła
======> Autorzy bazy, nadawcy
======> Poparcie i współpraca
======> Forum bazy
====> Właściciele Dóbr
====> Oficjaliści Prywatni
====> Mapa/Lokalizator
======> Dodaj punkt na mapie
=> Biblioteka/Forum
=> Archiwum zdjęć
=> Pomoce profesjonalne
=> WSPIERAJ !
 
MATERIAŁY DLA SZKÓŁ

Rota przysięgi powstańczej
Najważniejsze bitwy
Powstanie Zabajkalskie
 
WIĘCEJ NA TEMAT


Bitwy i potyczki - pełny katalog
Wykaz bitew - lista skrócona
Zesłańcy
Zamordowani
Duchowni
Naczelnicy na Litwie (pdf)
Dowódcy oddziałów na Litwie (pdf)
Fotografie dot. powstania
Malarstwo o tematyce powstańczej
Wielkopolanie polegli w powstaniu
Powstańcy w Bawarii
Dorpartczycy
Denuncjatorzy, szpiedzy...
Pamiętniki Borkowskiego z 1863
Mogiła w Krasnobrodzie
Mogiła w Miniewiczach
Lista zdrajców
Wiele innych artykułów dot. powstania
 
PREZENTACJE POWER-POINT
* Prezentacja ogólna (3MB)
Można prezentować np. w szkołach
* Źródła historii powstańczej (12MB)
Szkoły, towarzystwa genealogiczne i in.

Powyższe prezentacje można używać dowolnie, np. jako materiały w czasie lekcji historii, lub urozmaicenie wykładów czy spotkań.
 
WYPOŻYCZ WYSTAWĘWystawa "Powstanie Styczniowe"
Wystawę, można zamówić
 
GRY POWSTAŃCZE


Gra pudełkowa

Pierwsza polska gra dot. powstania 1863

Darmowa gra na komórkę

Graj na swojej komórce
 
Wyszukaj wg źródła

(Wpisz min. 5 liter)
 
 

Kod QR listy
(pełny kod VCard)
 
Katalog Powstańców Styczniowych
Kwerenda źródeł tożsamości Rzeczypospolitej
Wydział Fundacji Odtworzeniowej Dóbr Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Nazwiska: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  ? 

Znajdź w opisach:                    
(Wystarczy wpisać część wyrazu, bez gwiazdki)
 |  Zesłańcy
 |  Duchowni
 |  Zamordowani
 |  Bitwy i potyczki
 |  Mapa miejsc

Osoby o nazwisku Rudzki związane z Powstaniem 1863r.
(Wypisy źródłowe - mogą się powtarzać)


Rudzki
Id rekordu informacji: 45518
(Rucki), udział w potyczkach: kaliskie: Bukowa Góra 11.10.1863
informacje w nawiasach niepewne
źródło: nad. DHRP, za: Zieliński S., Bitwy i Potyczki …


Rudzki
Id rekordu informacji: 26097
b. oficer wojsk rossyjskich, patrz w dodatku w końcu dzieła.
źródło: [Kolumna Z., Pamiątka dla rodzin polskich..., t. II]


Rudzki
Id rekordu informacji: 23196
pisarz prowentowy w Magnuszewie, zamordowany tamże przez rabujących Moskali dnia 10. sierpnia 1863 r.
źródło: [StupSP]


Rudzki
Id rekordu informacji: 26098
pisarz prowentowy, w Magnuszewie, we własnem mieszkaniu napadnięty i zamordowany przez nieprzyjaciół lOgo Sierpnia 1863 r. (Czas Nr. 201).
źródło: [Kolumna Z., Pamiątka dla rodzin polskich..., t. II]


Rudzki
Id rekordu informacji: 45071
udział w potyczkach: zob. Rucki Władysław Józef
źródło: nad. DHRP, za: Zieliński S., Bitwy i Potyczki ...


Rudzki
Id rekordu informacji: 45072
udział w potyczkach: zob. Rusiecki
źródło: nad. DHRP, za: Zieliński S., Bitwy i Potyczki ...


Rudzki
Id rekordu informacji: 47148
własność ziemska skonfiskowana po 1863: Kazimierzówka, gub. Wileńska , pow. Lidzki
źródło: nad. DHRP, za: Iwaszkiewicz J., Wykaz dóbr ziemskich skonfiskowanych przez rządy zaborcze w latach 1773 – 1867, RNOZ, Warzsawa 1929


Rudzki
Id rekordu informacji: 47147
własność ziemska skonfiskowana po 1863: Żylicze, gub. Wileńska , pow. lidzki, dz. 46.
źródło: nad. DHRP, za: Iwaszkiewicz J., Wykaz dóbr ziemskich skonfiskowanych przez rządy zaborcze w latach 1773 – 1867, RNOZ, Warzsawa 1929


Bolesław Rudzki
Id rekordu informacji: 45839
v. Bronisław (Rudycki), uczestnictwo w potyczkach: kaliskie: (Opatówek 25.02.1863), (Brodnia 5.03.1863 (poległ)
informacje w nawiasach niepewne
źródło: nad. DHRP, za: Zieliński S., Bitwy i Potyczki...


Bronisław Rudzki
Id rekordu informacji: 37639
były oficer rosyjski, powstaniec w Kaliskim, wyparty przez nieprzyjaciela do Prus i otoczony przez kozaków wystrzałem z rewolweru odebrał sobie życie.
źródło: nad. Bożena Kuliberda, za: Mossoczowa M., Krwawe dzieje-historya powstania styczniowego w 50-tą rocznicę opowiedziana, Biblioteka Macierzy Polskiej Lwów 1913


Bronisław Rudzki
Id rekordu informacji: 42552
h. Wężyk, naczelnik wojenny woj.. Kaliskiego, zastrzelił się w chwili aresztowania 6.3.1863 w Gruszczycach pod Błaszkami
źródło: nad. Bożena Kuliberda, za: Białynia-Chołodecki J., Księga Pamiątkowa opracowana staraniem Komitetu Obywatelskiego w czterdziestą rocznicę powstania r. 1863/1864, Lwów 1904


Bronisław Rudzki
Id rekordu informacji: 20719
Pułkownik i Naczelnik Powstańczy województwa kaliskiego, zginął 5 III 1863 roku w Gruszczycach.
Mogiła/grób pojedynczy Cmentarz rzymskokatolicki Gruszczyce. Powiat sieradzki, woj. łódzkie
źródło: ROPWiM Ogólnopolska Komputerowa Baza Cmentarzy Wojennych


Bronisław Rudzki
Id rekordu informacji: 57462
Wężyk, dowodził oddziałem w Kaliskiem. Wieku lat 26, syn Leonarda i Franciszki z Nowodworskich. Rodem z Warszawy. Po ukończeniu szkół w instytucie szlacheckim wstąpił na urzędowanie przy byłym dyrektorze sprawiedliwości hr. Fryderyku Skarbku. Porzuciwszy zawód biurowy wstąpił do pułku huzarów elizabetgradzkich wielkiej księżnej Olgi Mikołajewny. W 1860 r. podał się do dymisji,którą otrzymał w randze sztabskapitana. Komitet Centralny mianował go naczelnikiem organizacji w województwie kaliskim. Zajmując się obowiązkami swego urzędu zjechał w marcu do wsi Gruszczyc pod Blaszkami w celu naradzenia się z obywatelami należącymi do organizacji. Naprowadzeni Moskale 6 marca toczyli dwór i aresztowali wszystkich. Rudzki chciał się bronić do upadłego, lecz gospodyni domu prosiła go, aby nie narażał całego domu na oczywistą zgubę. Wtedy nie widząc sposobu dla siebie, wystrzałem w rewolweru życie sobie odebrał.
źródło: nad. GP, za CDIAL 195-1-58 (Zbiory Tadeusza Sauczeya)


Jan Rudzki
Id rekordu informacji: 25294
zabity w Sołowiejówce przez bandę hajdamaków (starowierców), zebranych przez ajentów rosyjskich a pędzonych przez wojsko. (Czas Nr. 197. Dzień. Pozn. 199).
źródło: [Kolumna Z., Pamiątka dla rodzin polskich..., t. II]


Jan Rudzki
Id rekordu informacji: 23614
zginął pod Sołowijówką pod Berdyczowem dnia 10. maja 1863 r.
źródło: [StupSP]


Karol Rudzki
Id rekordu informacji: 23440
pośrednik mirowy, wyrokiem moskiewskiego sądu wojennego rozstrzelany w Kijowie dnia 6. października 1864 r.
źródło: [StupSP]


Stefan Rudzki
Id rekordu informacji: 47552
Ksiądz, za wspieranie postania zesłany do ciężkich robót. Zarejestrowano jego pobyt w więzieniu w Petersburgu w trakcie przejścia na zesłanie.
źródło: nad. Lech Prawdzic Orliński, za: Syberia, oprac. Orliński L., Kalinowski Sz., wyd. Kresowe Bractwo Strzelców Kurkowych im. Orła Białego, 2013


Teofil Rudzki
Id rekordu informacji: 48259
duchowny katolicki, zesłaniec w roku 1866 miejsce wysyłki: kowieńska, miejsce zsyłki: archangielska, zesłanie prawdopodobnie związane z wydarzeniami powstańczymi
RGIA, f. 821, op. 125, d. 3223, k. 70-73 /-/ Kubicki, cz. 2, 3, s. 131
dokładniejszy opis źródła
źródło: nad. DHRP, za: Radwan M. SCJ, Rejestr duchownych katolickich ... w: Niebelski E., Epilog styczniowej insurekcji 1863 roku, KUL 2006


Teofil Rudzki
Id rekordu informacji: 12086
Ksiądz. Urodzony w Kownie prowincji.
(uwaga: transliteracja i tłumaczenie automatyczne) wątek na Forum
źródło: Spis powstańców 1863, za: kdkv.narod.ru (oprac. DHRP)


Władysław Rudzki
Id rekordu informacji: 21954
1841-1913 z, Pochowany na cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie w kwaterze 40 - powstańczej.
źródło: [Nicieja S., Cmentarz Łyczakowski we Lwowie ...]


Władysław Rudzki
Id rekordu informacji: 31622
ur. r. 1844 w Wiszniowie, służył jako kawalerzysta w oddz. Czechowskiego. Jeziorańskiego i Lelewela. Walczył pod Potokiem, nad Tanwią, pod Kobylanką,Panasówką i Batorzem. Ranny kulą w nogę. Po powst. gospodarował na roli. Od r. 1876 kontrolor kasy w Wydziale krajowym.
źródło: [Białynia-Chołodecki J., Pamiętnik powstania styczniowego...]


Znajdź nazwiska zbliżone do nazwiska Rudzki
Genealogia rodziny Rudzki

Jeśli znasz wydarzenie lub miejsce, spróbuj wyszukwać wg tej frazy w opisach (pole w nagłówku)

Dlaczego rekordy się powtarzają? Dlaczego mają błędy? Te i inne odpowiedzi TUTAJ
Katalog Powstania Styczniowego wciąż rośnie. Rocznie zostaje dodanych średnio 5000 wpisów, zdjęć, punktów, not, linków i wiadomości. To żmudna i wymagająca praca społeczna.
Nie bądź obojętny. Wspomóż Fundację

Dzięki Waszemu wsparciu
udostępniamy już
ponad 5.000.000
jednostek informacji
  Fundacja Odtworzeniowa Dóbr Kultury i Dziedzictwa Narodowego  
Regon: 122719308, NIP: 6793086820
konto: Raiffeisen Polbank 42 1750 0012 0000 0000 4108 9032
Przekaz online (usługa DotPay)
Wpisz kwotę:


Przelew kartą (usługa Pay Pal)Co oznaczają te dane? - Najczęstsza bibliografia - Źródła, skróty - Autorzy bazy, nadawcy - Historia zmian
Dodaj informacje - Forum projektu - Poparcie i współpraca© Genealogia Polaków - Źródła Tożsamość Rzeczypospolita 2010- 2019
Wszelkie kopiowanie zbioru zabronione, wykorzystanie w publikacjach tylko z podaniem aktywnego linku.