Portal w trakcie przebudowywania.
Niektóre funkcje są tymczasowo wyłączone, inne mogą nie działać poprawnie.

Nowaczyński, Jabłoński

Tytuł:
Nowaczyński, Jabłoński
Opis:
Nowaczyński Konstanty h. Przyjaciel (1866-1927), sędzia Sądu Okręgowego, radny m. Rzeszowa, członek Rady Przybocznej w 1915 r., prezes Klubu Chrześcijańsko-Narodowego w Radzie Miasta, dyrektor Kasy Oszczędności

Fosiewicz, Nowaczyński
Lokalizacja:
Rzeszów - grób J. Fosiewicza - Rzeszów - grób J. Fosiewicza
Wymiary oryginału:
1485 x 1980
Źródło:
fot. Maria Niewalda
Numer zdjęcia:
167828