Portal w trakcie przebudowywania.
Niektóre funkcje są tymczasowo wyłączone, inne mogą nie działać poprawnie.

Fosiewicz, Nowaczyński

Tytuł:
Fosiewicz, Nowaczyński
Opis:
Józef Fosiewicz - więzień stanu w 1863
Konstanty Nowaczyński
Maria Nowaczyńska, zam. Jabłońska

Nowaczyński, Jabłoński
Lokalizacja:
Rzeszów - grób J. Fosiewicza - Rzeszów - grób J. Fosiewicza
Wymiary oryginału:
1485 x 1980
Źródło:
fot. Maria Niewalda
Numer zdjęcia:
167832