Portal w trakcie przebudowywania.
Niektóre funkcje są tymczasowo wyłączone, inne mogą nie działać poprawnie.

Miejsca - Litwa

Znajdź album
Galerie miejsc z terenu Litwy, zawierające większe zbiory zdjęć. Zdjęcia pojedyncze w kategoriach ogólnych.

Albumy (360)

Strona z 15 Następna >

Alėjai

Alėjai - ( Alejos - Aleja ) – w okr. kowieńskim, w rej. rosieńskim, 10 km na północny-zachód od Raseiniai W r. 1939 zbudowano na planie krzyża drewniany kościół p.w. św. Trójcy poddany rewitalizacji w r. 1949
Kościół ma trzy baszty i wieżyczkę nad prezbiterium .

Androniszki - Andrioniškis

Androniszki –Andrioniškis na Litwie w okręgu uciańskim, w rejonie oniksztyńskim, na Auksztocie, nad Świętą, , 12 km na północny zachód od Onikszt; siedziba gminy Androniszki.Pierwszy drewniany kościół ufundowany przez Czartoryskich był tu w 1726 r.. W 1790 był wybudowany nowy kościół drewniany, który stanowił świątynię do 1935 W r 1935. inżynier Franz Morkūno ufundował nowy kościół pw. św. Apostołów .Piotra i Pawła. z kamienia i cegły, z wieżyczką. prezbiterium, trzema ołtarzami i i dwiema zakrystiami. Przykościelny kamienny parkan a jego architektem był Wacław Michnevičius

Aukštelkė

Aukštelkė - na Litwie w okr. i rejonie szawelskim, 9 km na południowy zachód od Szawel przy skrzyżowaniu dróg; A12 Ryga -Siauliai - Taurogi - Kaliningrad oraz Aukštelkės - Sauginiai - Kuršėnai. Osada wzmiankowana po raz pierwszy w 1795 roku. W r. 1885 m.była tu murowana kaplica. w r. 1905 kaplicy dano nowe poszycie dachowe zniszczone w czasie silnej burzy w 1903 r. W latach IWŚ kaplica została przebudowana a w r. 1932 powstał kościół p.w. św. Antoniego z Padwy

Ażarele - Ežerėlis

Ażarele - Ežerėlis - na Litwie, położone w okręgu kowieńskim, w rejoie kowieńskim
Kiedyś rozległe bagna. Osada powstala dzięki osuszeniu bagiennego terenu poprzez odprowadzenie wody do Niemna. W latach trzydziestych XX wieku. Niemcy pozyskiwali tutaj torf . jako paliwo do kotłów energetycznych . Tutaj w latach 1951-52 trwały walki partyzanckie i kilkanaście osób zostało stąd deportowanych. Napływ ludności do osady miał miejsce dopiero. w 1956 roku. I wtedy powstało tu pierwsze gimnazjum, dom kultury biblioteka i w 1997 – dom opieki . W 1998 zbudowano Kościół św Antoniego z Padwy (Sv. Antano Paduviečio Baznycia)

Azulu Buda -Ažuolų Buda.

Azulu Buda -Ažuolų Buda. Litwa. Miejscowośc w okręgu kowieńskim, w rejonie mariampolskim. Osada znana jest od XVIII wieku. W 1937. zbudowany drewniany kościół p.w. St. Antoniego z Padwy

Balwierzyszki - Balbieriškis Litwa

Balwierzyszki - Balbieriškis Litwa. Położone w okręgu kowieńskim w rejonie Preny, obecnie siedziba starostwa Balwierzyszki. Przy drodze Kowno - Prienai - Alytus, nad Niemnem ktory przez długie lata był ważnym szlakiem handlowym co pozwoliło na ich rozwój. W 1520 pozyskały prawa magdeburskie. Za Królestwa Polskiego istniała wiejska gmina Balwierzyszki. W 1520 byla tu pierwsza kaplica, potem zbór kalwińskiW 1502 r był tu dwór Hansa Sudomanowa, w 1507 r właścicielem tego dworu był już Matwiej Mikitinowicz, W XVIII w wieś była własnością Staniewiczow, Tyszkiewiczów w XIX w także Wodzińskich, Dobowskich, Żóltowskich. W targów 1731 r przywilej prowadzenia jarmarków ktore słynęły z targów końmi.W 1863 stoczone tu były walki powstańcze. W 1888 r wybudowano tu kościól p.w. Matki Bożej Różańcowej

Bartniki - Bartninkai

Bartniki - Bartninkai - na Litwie w okr. mariampolskim w rej. wyłkowyszki, położone ok. 17 km na południe od Wyłkowszek, prz drodze 5106 Vilkaviškis - Bartninkai - Aistiškių i 5115 Patilčiai -Bartninkai - Kaupiškiai Wieś założona w XVI wieku, od 1744 prawa miejskie. Znajduje się tu poczta, kościół parafialny i ambulatorium . Bartniki - ruina kosciola zniszczonego w 1944 r, wybudowanego w latach 1779- 1790. Dzisiaj mieści się tutaj .siedziba starostwa Bartniki.

Barzdy - Barzdai

Barzdy - Barzdai - na Litwie w okręgu mariampolskim, w rejonie Szaki, położone ok. 7 km na północ od Pilwiszek. Zlokalizowane przy drodze Pilwiszki-Szaki nad rzeką Miluppą przy drodze 137 Pilwiszki - Jurbarkas . W 1796 r była tu drewniana kaplica .W 1819 r działała szkoła parafialna. W 1920 r pobudowano nową kaplicę i plebanię, utworzono parafię. Budowa obecnego murowanego kościoła p.w. Chrystusa Króla zakończona zostala w l. 1931 - 1934 która następnie po KII WŚ zostala odrestaurowana
Dzisiaj jest tu siedziba starostwa Barzdy- Barzdai.

Bazyliany - Bazilionai

Bazyliany - Bazilionai –( dawniej Padubis –Padubysys). Leżą na Litwie, w okręgu szawelskim, w rejonie szawelskim w pobliżu rzeki Dubissa, na Żmudzi. W 1744 r król August III nadał przywilej organizowania jarmarków . Miejscowość znana pod tą nazwą od roku 1749 kiedy przybyli Bazylianie zakładając tu szkołę parafialną. Do 1795 roku miejscowość znajdowała się w granicach Polski.

Bejsagoła_ Bejsogala_ Litwa

Dawna siedziba starostwa .Miasteczko położone w okręgu szawelskim, 31 km na północ od Kiejdan.
Dawna posiadłość Chrapowickich Od 1830 r. do wybuchu II wojny światowej należał do pułkownika wojsk napoleońskich Władysława Komara. fundatora tut. kościoła parafialnego p.w. Św. Trójcy

W krypcie groby rodziny Komarów

Berżery -Beržoras

Berżery -Beržoras w okręgu telszańskim‎ w rejonie Płungiany /Plunge w gminie Plateliu. Przetrwał tutaj drewniany zespół sakralny .Kościół p.w. św..Biskupa Stanisława , zbudowany w 1746 roku, także drewniana kaplica i. dzwonnica

Betygoła - Betygala Litwa

Betygoła - Betygala – niewielka osada w okręgu kowieńskim w rejonie rosieńskim, na zachód od Rosieni, przy drodze Ariogala–Betygala–Šiluva. Betygoła jest siedzibą starostwa .Znajduje się tu kościół, szkoła, poczta, pomnik Witolda i muzeum.
Od 2003 roku miasteczko posiada własny herb, nadany dekretem prezydenta Republiki Litewskiej.
Betygoła, m-ko z kościołem parafialnym w pow. rosieńskim gub. kowieńskiej, leży na dwóch wyniosłych górach, rozdzielonych strumieniem Wewirsza, uchodzą cym do Dubissy. Przechowało się • w pamięci ludzi starych, iż poprzedni kościół, również drewniany, był cały zbudowany z modrzewiu, co daje wskazanie, iż modrzewie były niegdyś na Litwie, a dziś doszczętnie wyginęły. Betygoła była jednem z tych miejsc, gdzie najpierwiej zostały zbudowane kościoły w 1416 r., wnet po chrzcie Żmudzi, dokonanym przez Witolda i Jagiełłę.

Bezdany Bezdonys Litwa

Bezdany Bezdonys na Litwie na północny wschód od Wilna w rejonie wileńskim, siedziba gminy Bezdany.
Pierwsza wzmianka o Bezdanach odnotowana jest w 1415 r, kiedy to król Władysław Jagiełło polował w lasach bezdańskich. W 1516 roku zbudowano tu dwór, należący początkowo do zakonu jezuitów, później do Komisji Edukacyjnej.Po zbudowaniu kolei w 1862 r. Bezdany rozbudowały się.W końcu XIX w. były tu dwie fabryki.Tragiczną kar-tą zapisały sią lata II WŚw 1943 roku w lasach bezdańskich istniał obóz koncentracyjny
W 1937 roku zakończono budowę kościoła. Zamknięty w latach sowieckich. Dopiero w niepodległej Litwie został zwrócony wiernym i pięknie odnowiony.

Biliakiemio- Biliakiemis

Biliakiemio- Biliakiemis- w okr. uciańskim w rej. Uciana, 6 km na południowy wschód od Utena oraz 7 km na północ od miejscowości Kukuciszki. Biliakiemio wspomniano w historycznych zapisach w 1699 roku.Jest tu drewniany kościół p.w. św. Maryi Panny zbudowany na planie prostokąta (25x10 metrów w 1940 roku.

Birsztany Birštonas Litwa


Birsztany Birštonas Litwa w okręgu kowieńskim w rejonie birsztańskim. Pierwsze wzmianki o Birsztanach pochodzą z 1382 r.: w kronikach krzyżackich miejscowość była nazywana jako "sadyba nad słoną wodą“. Od XIV w. przez kilka stuleci tutaj stał zamek i dwór władców litewskich, letnia rezydencja, tutaj były łowiska królewskie. W XIV-XVI w. w Birsztanach gościli, wypoczywali i w okolicach polowali władcy i magnaci litewscy oraz ich goście.Uzdrowisko w Birsztanach utworzono w 1846 r. Na przełomie XIX-XX w. do lecznic z wodą mineralną i borowiną przybywali chorzy nie tylko z Litwy, ale także z największych miast rosyjskich i polskich.

Birże - Biržai

Birże Biržai Litwa. Położone w okręgu poniewieskim nad rzekami Apaszcza i Agluona oraz jeziorem Szyrwena . Miejscowość wzmiankowana po raz pierwszy w 1415. W XIV w. były już własnością Wielkich Książąt Litewskich, następnie posiadali je Radziwiłłowie a w 1814 r właścicielami stali się Tyszkiewiczowie, którzy obecnie ubiegają się o zwrot majętności.W Birżach jest kościół katolicki p.w. St. Jana Chrzciciela,. zbudowany przez Tyszkiewiczów. Birże są dzisiaj siedzibą największej wspólnoty Kościoła Ewangelicko-Reformowanego

Błogosławieństwo - Plokščiai

Błogosławieństwo - Plokščiai – wieś na Litwie w okręgu mariampolskim w rejonie Szaki. Pierwsza wzmianka pochodzi z 1646 roku i była to własność Kirschensteinów którzy wybudowali tutaj pierwszy drewniany kościół. Potem wielokrotnie zmieniali się właścicieei. W drugiej poł. XIX w majętność przeszła w ręce Strumiłłów którzy tutaj byli osiedleni do I WŚ. W XVIII w był tutaj dwór. Obecny kościół p.w. Najświętszej Marii Panny . zbudowano w 1883 r wielokrotnie był odrestaurowywany

Bolniki - Balninkai

Bolniki - Balninkai – na Litwie, położone w okr. uciańskim w rej. malackim, 17 km na południowy zachód od Owanty. Miejscowość wzmiankowana w XIV wieku, w 1546 otrzymała prawa miejskie i herb od króla Zygmunta Augusta. Jest murowany Kościół Św. Stanisława zbudowany w 1910 r.. Dzisiaj Bolniki są siedzibą starostwa


Bopty - Babtai

Bopty Babtai w powiecie kowieńskim, to niewielka miejscowość 24 km na północ od Kowna, Leży na lewym brzegu rzeki Niewiaży /Nevėžis. Usytuowane przy drodze z Kowna do Rygi ,W źródłowych zapisach pojawiła się nazwa w 1394 roku. W 1672 w Babtai zbudowano pierwszy kościół a w 1777 r. utworzono szkołę parafialną. W 1732 r otrzymało Babtai przywilej handlu W 1792 roku otrzymało prawa magdeburskie i herb. Babtai wielokrotnie poważnie spalone.Od 1774 r była tu stacja pocztowa. Mieszkańcy Babtai aktywnie uczestniczyli w Powstaniu 1863 roku. wielu deportowano.Podczas okupacji hitlerowskiej w 1941 r rozstrzelano wielu mieszkańców Babtai w tym 85 Żydów. W 1944 r. Babtaj bardzo zniszczone, odbudowano je po wojnie.

Bortkuszki - Bartkuđkis

Bortkuszki - Bartkuđkis Litwa w okręgu wileńskim nad jeziorem Kajmany. Były one i wraz z Jewniunami częścią składową radziwiłłowskiego majątku Muśniki. Od roku 1615 przez półtora wieku były własnością Rodu Skorulskich, nastepnie poprzez koligacje rodzinne Skorulskich w ich posiadanie wszedł kasztelan połocki Antoni Żaba wraz z małżonką
wywodzącą się ze Skorulskich., a więc takim sposobem około połowy XVIII wieku Bortkuszki stały się własnością rodziny Żabów. Ostatnią włąscicielka Bortkuszek była Apolinaria Żabianka - Platerowa. Bortkuszki to wielki majątek ze wspaniałym pałacem który tuz przed IWŚ spalił się lecz natychmiast go odbudowano ale lata po II WŚ doprowadziły do stanu w którym dzisiaj można mówić tylko o dawnej świetności .

Bukańce -Bukonys

Bukańce- Bukonys- wieś na Litwie w rejonie Janawa w okręgu kowieńskim przy trasie Kėdainiai–Šėta–Ukmergė, znana już w XVI gdyż położona była przy ważnej drodze z Warszawy do Petersburga. Osada straciła na znaczeniu gdy drogę tę przebudowano i wieś została na uboczu.
Pierwszy kościół drewniany zbudował ziemianin Józef Hoppenas w 1787 m. Nowy murowany kościół bez wieży zbudowano w 1829 roku z późniejszymi zmianami w . latach 1.916 - 1.917 m.
Przy kościele p.w. św. Michała Archanioła jest stary cmentarz i na obrzeżu cmentarz drugi

https://www.youtube.com/watch?v=c3ti8Gpur7k
Indeksy urodzeń
http://kresy.genealodzy.pl/indeksy_metryk/bukance_ur_1798.html
Indeksy ślubów
http://kresy.genealodzy.pl/indeksy_metryk/bukance_sluby_1798.htm

Bukanto - Bukantė

Bukanto Bukantė położone w rejonie Płungiany /Plunge w okręgu telszańskim w narodowym parku Żmudzi. Dawne zabudowania dworskie Platerów. Dzisiaj odrestaurowane z unijnych środków takie obiekty jak dwór, spichlerz ,stodoła stwarzaja możliwośc organizowania plenerów rękodzielniczych nie tylko artystow miejscowych ale i organizowania obozów, wystaw i jarmarków . Tutaj urządzane są koncerty, wieczory literackie, spotkania i inne wydarzenia kulturalne

Burbiszki- Burbiškiai

Burbiszki- Burbiškiai - w okręgu uciańskim, w rejonie oniksztyńskim, w gminie Onikszty. Położone 7 km od Onikszt za rzeką Anykštai na zachód od Rubikiai. We wsi drewniany kościołek pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa zbudowany w kształcie domu mieszkalnego, na planie prostokąta, z dostawionym gankiem i zakrystią
W Barbiskis jest też stylowy pałac (własność rodu Węcławowiczów) otoczony parkiem ze starodrzewiem i stanowi zabytek architektoniczny.

Butrymańce - Butrimonys

Butrymańce -Butrimonys – miasteczko na Litwie w okręgu olickim w rejonie Olita, położone ok. 21 km na północny wschód od Olity, siedziba starostwa. Znajduje się tu poczta, szkoła, siedziba parafii i kościół. Miasteczko jest zabytkiem urbanistyki - zachowany został radialny układ urbanistyczny.
W XIV/XV wieku książę litewski Witold osadził tu Tatarów, od 1720 miasteczko. Miejscowość rozwijała się dzięki handlowi i swojemu położeniu na trakcie z Wilna do Olity i dzięki bliskości Puni. W latach 1782-1849 miasto. W 1943 roku Niemcy dokonali eksterminacji miejscowej ludności żydowskiej, liczniejszej niż chrześcijańska
Strona z 15 Następna >
Ta strona wymaga zapisu cookies do prawidłowego działania. Aby móc je zapisać na tym urządzeniu, wymagana jest Państwa zgoda. Jeśli nie wyrażą Państwo zgody - wtedy żaden plik cookie nie zostanie zapisany, ale funkcjonalność strony będzie ograniczona, m. in. nie będzie można się zarejestrować, zalogować, pisać komentarzy, nie będzie dostępu do materiałów dostępnych tylko dla zalogowanych. Ponadto informacja ta będzie pojawiać się na każdej stronie, gdyż zapisanie braku zgody na cookies wymagałoby zapisania braku tej zgody w cookies, a na to nie mamy zgody. Szczegóły na stronie Polityka prywatności. Decyzję tę można w przyszłości zmienić na stronie Polityki prywatności.