Portal w trakcie przebudowywania.
Niektóre funkcje są tymczasowo wyłączone, inne mogą nie działać poprawnie.

Mszczuj ze Skrzyńska (ok. 1390 - 1446)

14.05.2012 00:35
Mszczuj II ze Skrzyńska h. Łabędź, zwany też Mszczuj ze Szwamberku, błędnie Mszczujem ze Skrzynna, ur. ok. 1390, zm. ok. 30.6.1446, wnuk Mszczuja a w 10 pokoleniu potomek Piotra Włodkowica. Rycerz, który zasłynął w bitwie pod Grunwaldem prawd. zabiciem Wielkiego Mistrza Krzyżaków Ulryka von Jungingena.
- 1 żona: Jadwiga; 2 żona: Anna z Benesova i Kvasyc (husytka)
- dzieci: Jan (Mszczuj) - protoplasta rodu Skrzyńskich, Tomasz - protoplasta rodu Brzezińskich.
 1. 1410-1432 dworzanin królowej Zofii.
 2. 1410 uczestnik bitwy pod Grunwaldem gdzie był przedchorągiewnym w 3 chorągwi, a więc stał w pierwszym szeregu jako rycerz najdzielniejszy [*2, *7] Najbardziej znanym faktem dotyczącym Mszczuja ze Skrzyńska jest to, że ubił on podczas bitwy wielkiego Mistrza zakonu krzyżackiego Ulryka von Jungingena. Niektórzy historycy podają jednak w wątpliwość ten fakt. Zobacz: [forum_t]17438,Kto zabił Wielkiego Mistrza?
 3. 1410 Uczestnik bitwy pod Koronowem gdzie dowodził przynajmniej chorągwią, a Długosz podczas starcia wymienia go 4 z kolei [*3].
 4. 1412 odbywa podróż do Budy wraz z królem Władysławem Jagiełło. Bierze tam udział w wydanym na cześć władców turnieju drużynowym gdzie drużyna polska wygrała [*2, *3, *7]. ([forum_t]17439,opis)
 5. 1414 odbywa pielgrzymkę do Santiago de Compostella [*4].
 6. 1428 bierze udział w wyprawie na Nowogród z ks. Witoldem, [*1]
 7. 1432 udział w wyprawie Zygmunta na Świdrygiełłę [*1]
 8. 1444 starosta opoczyński [*2]
 9. 1417 - walczy o prawo patronatu nad kościołem w Skrzyńsku, jednak proces ten przegrywa.
 10. 1431 - świadkuje królowej Zofii w procesie o niewierność. W tym roku kilkakrotnie informacja z "Podwód kazimierskich" o dostarczeniu Mszczujowi lub jego sługom paru koni.
 11. 1437 Mszczuj przenosi oprawę swojej drugiej żony Anny ze sprzedanych a wniesionych przez nią Kvasyc na kupiony Namest.
 12. 1440 otrzymał od króla Opoczno wraz ze wsiami i prawem wykupu za 4000 florenów węgierskich i 2000 grzywien.
 13. 1442 kupuje od Piotra Szafrańca z Pieskowej Skały młyn na Prądniku w miejsc. Hamerlin z przyległościami za 500 grzywien. Ten sam młyn odsprzedaje 2 lata później Mikołajowi tenutowi Barwałdu. W 1442 otrzymuje też od Mikołaja Wierzynka (poręczyciela Jana z Pilicy) spłatę pierwszej raty będącej pod zastaw Kobierzyna i kamienicy przy ul. św. Andrzeja w Krakowie. W 1443 jednak Mikołaj Serafin, który w międzyczasie nabyła prawa zgłasza sprawę że Mszczuj nie chce mu wydać Kobierzyna, młyna w Hamerni i domu w Krakowie.
 14. 1445 Mszczuj pożycza Włodkowi ze Skrzynna 3000 florenów w. pod zastaw zamku Barwałd. Włodko ostatecznie w 1448 wykupuje Barwałd i odstępuje go żonie Katarzynie. W tym roku Mszczuj wzmiankowany jest jako zmarły. [*6].
 15. 1446 - kilka dni po 26.6.1446 umiera
 16. 1453 następuje podział dóbr Mszczuja. W tym podziale dochodzi do ustalenia własności na miejscowości: Damujowice, Wygnanów, Skrzyńsko, Lipno, Żelazowice, Gielniów, Brzezinki, Wywóz, Gałki, Rozwady, dzierżawa Opoczna z wsiami: Radzice, Świrczynka, Bukowiec, Brzozowice,Sitkowo, Ogonowice, "Dąbaraczka", Dąba.

Bibliografia

1. Friedberg M., Ród Łabędziów ...
2. Piwowarczyk D., Poczet rycerzy polskich ...
3. Długosz J., Roczniki ... t.6,cz.2
4. Polaczkówna H., O podróżnikach ...
5. Rola-Stężycki A.Z., Brzeziński herbu Łabędź ... 2004, maszynopis
6. SHGkrak
7. Bieniak J., Mszczuj ze Skrzyńska - wykład 2006
8. SSS
9. BonGenealogia Duninów
Genealogia Brzezińskich
Ta strona wymaga zapisu cookies do prawidłowego działania. Aby móc je zapisać na tym urządzeniu, wymagana jest Państwa zgoda. Jeśli nie wyrażą Państwo zgody - wtedy żaden plik cookie nie zostanie zapisany, ale funkcjonalność strony będzie ograniczona, m. in. nie będzie można się zarejestrować, zalogować, pisać komentarzy, nie będzie dostępu do materiałów dostępnych tylko dla zalogowanych. Ponadto informacja ta będzie pojawiać się na każdej stronie, gdyż zapisanie braku zgody na cookies wymagałoby zapisania braku tej zgody w cookies, a na to nie mamy zgody. Szczegóły na stronie Polityka prywatności. Decyzję tę można w przyszłości zmienić na stronie Polityki prywatności.