Portal w trakcie przebudowywania.
Niektóre funkcje są tymczasowo wyłączone, inne mogą nie działać poprawnie.

Mszczuj ze Skrzyńska (ok. 1390 - 1446)

14.05.2012 00:35
Mszczuj II ze Skrzyńska h. Łabędź, zwany też Mszczuj ze Szwamberku, błędnie Mszczujem ze Skrzynna, ur. ok. 1390, zm. ok. 30.6.1446, wnuk Mszczuja a w 10 pokoleniu potomek Piotra Włodkowica. Rycerz, który zasłynął w bitwie pod Grunwaldem prawd. zabiciem Wielkiego Mistrza Krzyżaków Ulryka von Jungingena.
- 1 żona: Jadwiga; 2 żona: Anna z Benesova i Kvasyc (husytka)
- dzieci: Jan (Mszczuj) - protoplasta rodu Skrzyńskich, Tomasz - protoplasta rodu Brzezińskich.
 1. 1410-1432 dworzanin królowej Zofii.
 2. 1410 uczestnik bitwy pod Grunwaldem gdzie był przedchorągiewnym w 3 chorągwi, a więc stał w pierwszym szeregu jako rycerz najdzielniejszy [*2, *7] Najbardziej znanym faktem dotyczącym Mszczuja ze Skrzyńska jest to, że ubił on podczas bitwy wielkiego Mistrza zakonu krzyżackiego Ulryka von Jungingena. Niektórzy historycy podają jednak w wątpliwość ten fakt. Zobacz: [forum_t]17438,Kto zabił Wielkiego Mistrza?
 3. 1410 Uczestnik bitwy pod Koronowem gdzie dowodził przynajmniej chorągwią, a Długosz podczas starcia wymienia go 4 z kolei [*3].
 4. 1412 odbywa podróż do Budy wraz z królem Władysławem Jagiełło. Bierze tam udział w wydanym na cześć władców turnieju drużynowym gdzie drużyna polska wygrała [*2, *3, *7]. ([forum_t]17439,opis)
 5. 1414 odbywa pielgrzymkę do Santiago de Compostella [*4].
 6. 1428 bierze udział w wyprawie na Nowogród z ks. Witoldem, [*1]
 7. 1432 udział w wyprawie Zygmunta na Świdrygiełłę [*1]
 8. 1444 starosta opoczyński [*2]
 9. 1417 - walczy o prawo patronatu nad kościołem w Skrzyńsku, jednak proces ten przegrywa.
 10. 1431 - świadkuje królowej Zofii w procesie o niewierność. W tym roku kilkakrotnie informacja z "Podwód kazimierskich" o dostarczeniu Mszczujowi lub jego sługom paru koni.
 11. 1437 Mszczuj przenosi oprawę swojej drugiej żony Anny ze sprzedanych a wniesionych przez nią Kvasyc na kupiony Namest.
 12. 1440 otrzymał od króla Opoczno wraz ze wsiami i prawem wykupu za 4000 florenów węgierskich i 2000 grzywien.
 13. 1442 kupuje od Piotra Szafrańca z Pieskowej Skały młyn na Prądniku w miejsc. Hamerlin z przyległościami za 500 grzywien. Ten sam młyn odsprzedaje 2 lata później Mikołajowi tenutowi Barwałdu. W 1442 otrzymuje też od Mikołaja Wierzynka (poręczyciela Jana z Pilicy) spłatę pierwszej raty będącej pod zastaw Kobierzyna i kamienicy przy ul. św. Andrzeja w Krakowie. W 1443 jednak Mikołaj Serafin, który w międzyczasie nabyła prawa zgłasza sprawę że Mszczuj nie chce mu wydać Kobierzyna, młyna w Hamerni i domu w Krakowie.
 14. 1445 Mszczuj pożycza Włodkowi ze Skrzynna 3000 florenów w. pod zastaw zamku Barwałd. Włodko ostatecznie w 1448 wykupuje Barwałd i odstępuje go żonie Katarzynie. W tym roku Mszczuj wzmiankowany jest jako zmarły. [*6].
 15. 1446 - kilka dni po 26.6.1446 umiera
 16. 1453 następuje podział dóbr Mszczuja. W tym podziale dochodzi do ustalenia własności na miejscowości: Damujowice, Wygnanów, Skrzyńsko, Lipno, Żelazowice, Gielniów, Brzezinki, Wywóz, Gałki, Rozwady, dzierżawa Opoczna z wsiami: Radzice, Świrczynka, Bukowiec, Brzozowice,Sitkowo, Ogonowice, "Dąbaraczka", Dąba.

Bibliografia

1. Friedberg M., Ród Łabędziów ...
2. Piwowarczyk D., Poczet rycerzy polskich ...
3. Długosz J., Roczniki ... t.6,cz.2
4. Polaczkówna H., O podróżnikach ...
5. Rola-Stężycki A.Z., Brzeziński herbu Łabędź ... 2004, maszynopis
6. SHGkrak
7. Bieniak J., Mszczuj ze Skrzyńska - wykład 2006
8. SSS
9. BonGenealogia Duninów
Genealogia Brzezińskich