Portal w trakcie przebudowywania.
Niektóre funkcje są tymczasowo wyłączone, inne mogą nie działać poprawnie.

Andruszkiewicz, Obuchowska, Jabłkowska, Mierzejewski

4.11.2015 11:36
Szukam Andruszkiewicz Obuchowska Jabłkowska Mierzejewski

Коллеги, добрый день!
Ищу информацию по своим предкам:
Есть информация о полковнике Андрушкевиче Иосифе-Мариане-Игнатии сыне Иосифа
Также есть такая запись
Józef Marian Ignacy Andruszkiewicz
Родители
- Józef
- Tekla Mirzejewska
Data urodzenia: 1828-03-25 Miejscowość: Mława
[Miejsce przechowywania ksiąg: Archiwum Państwowe w Warszawie oddział w Mławie Adres: 06-500 Mława, ul. Narutowicza 3] [Indeks dodał zawbor]

По базе (http://www.geneteka.genealodzy.pl) смог составить такое дерево:


Поиск в книгах о шляхте (http://www.mtg-malopolska.org.pl/images ... iazki.html) ничего не дал, имени Joachim нигде не встречается:
Józef Andruszkiewicz Obuchowska [Imię ojca: Joachim Imię matki: Rozalia]
Eleonora Tekla Mierzejewska Jabłkowska [Imię ojca: Józef Imię matki: Tekla]
Miejscowość: Mława Data ślubu: 1827-05-29
[Miejsce przechowywania ksiąg: Archiwum Państwowe w Warszawie oddział w Mławie Adres: 06-500 Mława, ul. Narutowicza 3] [Indeks dodał zawbor]

Есть только упоминание: Skład osobowy pułku szwoleżerów gwardii
(http://arsenal.org.pl/index.php/oddzial ... ow-gwardii)
29) Andruszkiewicz Joachim Józef 3809, 4493

Может быть подскажете как найти информацию по родителям Иоахима?
По остальным предкам: Rozalia Obuchowska, Tekla Jabłkowska, Józef Mierzejewski также нет информации
Был бы признателен за любую помощь
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
GOOGLE TRANSLATE:

Koledzy, dzień dobry!
Szukam informacji na temat swoich przodków:
Nie ma informacji o płk Józef Andrushkevich-Mariana-syn Józefa Ignacego
Ponadto, istnieje zapis
Józef Marian Ignacy Andruszkiewicz
Rodzice
- Józef
- Tekla Mirzejewska
Urodzenia Data: 25.03.1828 Miejscowość: Mława
[Miejscu przechowywania ksiąg: Archiwum Państwowe w Warszawie Oddział w Mławie Adres: 06-500 Mława, ul. Narutowicza 3] [Indeks Dodał zawbor]

Na podstawie (http://www.geneteka.genealodzy.pl) był w stanie stworzyć takiego drzewa:


Szukaj w księgach szlachty (http://www.mtg-malopolska.org.pl/images ... iazki.html) nie dał nazwę Joachima nie znaleziono:
Józef Andruszkiewicz Obuchowska [imię Ojca: Joachim imię Matki: Rozalia]
Eleonora Tekla Mierzejewska Jabłkowska [imię Ojca: Józef imię Matki: Tekla]
Miejscowość: Mława Data ślubu: 29.05.1827
[Miejscu przechowywania ksiąg: Archiwum Państwowe w Warszawie Oddział w Mławie Adres: 06-500 Mława, ul. Narutowicza 3] [Indeks Dodał zawbor]

Istnieją tylko referencje: Skład osobowy Pułku Szwoleżerów Gwardii
(http://arsenal.org.pl/index.php/oddzial ... ow-gwardii)
29) Andruszkiewicz Joachim Józef 3809, 4493

Może zapyta, jak znaleźć informacje na temat rodziców Joachima?
Przez resztę przodków: Rozalia Obuchowski, Tekla Jabłkowska Józef Mierzejewski ma też informacji
Byłbym wdzięczny za wszelką pomoc

Komentarze (66)

Strona z 4 Następna >
6.11.2015 01:57
(Google Translate)
Okazało się, że Józef (syn Joachima) ożenił się 2 raz.
Czy ktoś może pomóc, aby przeczytać tekst?
http://f1.s.qip.ru/w5qyECYJ.jpg
Нашел, что Иосиф (сын Иоахима) женился 2й раз.
Может кто-нибудь помочь прочитать текст?
21.11.2015 22:52
"Działo się we wsi Krzynowłodze Małej dnia dziewiątego a dwudziestego pierwszego kwietnia 1835 roku o godzinie drugiej po południu. Wiadomo czynimy, że w przytomności świadków Wielmożnego Wacława Orłowskiego Dziedzica dóbr Krzynowłogi Małej z przyległościami lat 63 i Wielmożnego Wiktora Orłowskiego lat 30 liczących i w tejże wsi Krzynowłogach Małych zamieszkałych na dniu dzisiejszym zawarte zostało religijne małżeństwo między Wielmożnym Józefem Andruszkiewiczem wdowcem, podporucznikiem Korpusu Weteranów na teraz w mieście Chorzelach zamieszkałym, urodzonym we wsi ...lebanowie w Parafii i Powiecie Grodzieńskim w Kraju Rosyjskim niegdyś... a Rozalii z Obochowiczów małżonków Andruszkiewiczów lat 50 mającym a Wielmożną Ewą Salomeą Józefą trzech imion panną, córką Wielmożnych Marcina i Jadwigi z Miasakowskich małżonków Łozińskich ( Łożewskich?) już nieżyjących tu w Krzynowłodze zamieszkałą lat 32 mającą, urodzoną w Pawełkach w Kraju Pruskim, metryka jej urodzenia zezwolenie...Naczelnika Królestwa ...Sepultura pierwszej zmarłej żony jego ...z zapowiedzi dołączają się do... ( dalej nieczytelne)."
29.11.2015 02:22
Dziękuję bardzo za pomoc
Wsi zidentyfikowane jako Klebanowie
A imię ojca jako Joachim
Znalazłem dokumentu w pierwszym małżeństwie Józefa
http://f4.s.qip.ru/etSMz50c.png

Także proszę pomóc odczytać tekst
Dziękuję
30.11.2015 22:13
Состоялось в деревни Кжиновлога Мала дня 9 ( 21 апреля) 1835 года в два часа по полудни.Явился лично почетный Вацлав Орловский, наследник д.Кжиновлога Мала с зависимостями лет 63 и почетный Виктор Орловский лет 30 жительствуйущиe в д. Кжиновлога Мала заключено сего числа религиозный брачный союз между почетным Юзефом Андрушкевичом вдовцом лейтенантом в корпусе ветеранов теерь в г. Хожеле жительствуйущим а урожденном в деревни...лебанове в приходе и уезде гродзенском в российской стране а Розалией с семии Обоховичев супругов Андрушкевичев 50 леть оть роду a супругов Андрушкевичев леть оть роду a почетной Эвом Саломеом Юзефом трех имяв девицею дочерью почетных Марцина и Ядвиги Мясаковской супругов Лозиньские уже покойных, тут в д.Кжиновлога жительствующей лет 32 от рода урожденной в д. Павелки, прусском стране, метрика её разрешение Начальника Королества ...свидительство смерти его первой жены...из оглошения присоединиться к...(дальше нечитаемые)

(вторая метрика утром)
1.12.2015 00:34
dziękuję

Znam rosyjski i ukraiński - tekst w taki sposób mogę odczytać (nie ręcznie). Co nie wiem - używam Google tłumacz
1.12.2015 21:42
Теперь этый текст по польскому, потом перевю его на русский, если надо.

" Działo się w Mławie dnia 29 maja 1827 roku o godzinie piątej rano. Wiadomo czynimy, że w przytomności świadków Antoniego Mierzejewskiego Kontrolera Komory Celnej Pogranicznej w Mławie lat 29 i Bernarda Studzieńskiego pisarza tejże Komory, na dniu dzisiejszym zawarte zostało religijne małżeństwo między szlachetnie urodzonym Józefem Andruszkiewiczem Kawalerem Krzyża Legii Honorowej, porucznikiem Wojsk Polskich z Korpusu Inwalidów i Weteranów, tu w Mławie zamieszkałym urodzonym w Kraju Rosyjskim we wsi Klebanowka parafii Nowy Dwór z szlachetnych Joachima i Rozalii z Obuchowskich małżonków Andruszkiewiczów dziedziców wsi Klebanowka tamże zamieszkałych, lat 38 liczącym a panna Eleonorą Teklą Mierzejewską tu w Mławie przy rodzicach zostającą i zamieszkałą, urodzoną w Kraju Pruskim we wsi Klotka parafii Białochowskiej z szlachetnych Józefa i Tekli z Jabłkowskich małżonków Mierzejewskich Posesorów Dzierżawnych lat 27 mającą. Małżeństwo to poprzedziły trzy zapowiedzi w dniach szóstym, trzynastym i dwudziestym maja roku bieżącego w Parafii Mławskiej jako te zezwolenie ustne obecnych Aktowi Małżeństwa rodziców nowo zaślubionej było oświadczone, ze strony zaś Józefa Andruszkiewicza od Władzy Wojskowej Właściwej w Warszawie dnia 24 marca roku bieżącego zostało udzielone. Tamowanie małżeństwa nie zaszło. Małżonkowie nowi oświadczają iż nie zawarli umowy przedślubnej.
Akt ten stawającym i świadkom obydwom tu w Mławie zamieszkałym, przeczytany przez stawającego i świadków, z których pierwszy jest bratem nowo zaślubionej a drugi lat 48 liczący, podpisany został.
Ksiądz Paweł Smoliński Proboszcz Mławski."
1.12.2015 22:01
Dziękuję, udało się odczytać tekst
dziwne...
To jest wskazane, że w 1827 roku Jozefu 38 lat
w poprzednim dokumentu 1835 roku - wskazane że 50 lat
Kiedy on urodził się: w 1785 lub 1789 roku?
1.12.2015 22:53
Я думаю что надо нам найти метрику рождения Юзефа.
1.12.2015 23:04
Я думаю что надо нам найти метрику рождения Юзефа.

К сожалению, нет такой возможности: я не могу найти деревню Клебаново (Клебановка) в Гродненской губернии
Запросил помощь по архиву Гродненской области в Белоруссии, но пока не получил ответ
1.12.2015 23:30
По Яблковским нашел Теклу (на 18 век она единственная указывается, род небольшой - больше нигде не попадалась. Кроме того, годы рождения примерно должны совпадать ~ 1775)
http://f5.s.qip.ru/GAPIlXGR.png
2.12.2015 00:26
А Joachima Andruszkiewicza нашел только одного
http://arsenal.org.pl/index.php/oddzial ... ow-gwardii
29) Andruszkiewicz Joachim Józef 3809, 4493
Больше не встречал. Имя Joachim редкое, так что возможно это он.
Но родился он примерно ~ в 1755 году
Т.е. на 1814г. ему должно было быть около 60 лет. Для военного слишком старый.
2.12.2015 00:52
Утром я попробую найти этый Nowy Dwór.Потому что Клебаново или Клебановка находилась в этом приходе.
2.12.2015 07:54
По этой карте Новый двор - крупный поселок на восток от Гродно
http://www.etomesto.ru/shubert-map/15-3/
2.12.2015 09:52
Город в центре - Новый Двор (на север от Острино)
2.12.2015 09:53
А почему в одном случае указана Гродненская парафия, а в другом Новый Двор?
Возможно в то время какие то изменения границ были, потому что нашел следующее:
Лидский уезд Виленской губернии парафия Новодворская
Поэтому на раннем этапе (1827) указывалась Новодворская парафия, а через несколько лет - Гродненская (1835)?
2.12.2015 13:04
Андрушкевичи как раз отмечены в Лидском уезде
http://redbow.ru/dvoryanskie_rody_lidskogo_uezda_vil
Вот еще Андрушкевичи из г.Лида
https://sites.google.com/site/andruszki ... ndruskevic
И вот еще
http://pawet.net/library/history/bel_hi ... 0%B2..html
2.12.2015 15:57
http://archives.gov.by/index.php?id=989746
1) В 1565-1566 гг. в Великом княжестве Литовском проводилась административная реформа. Земли на территории Беларуси были разделены на следующие воеводства и поветы:
...
- Виленское (Браславский, Виленский, Лидский, Ошмянский поветы, а также Вилькомирский повет, земли которого в настоящее время входят в состав Литовской Республики);

2) Созданная в 1796 г. Слонимская губерния делилась на 8 уездов: Брестский, Волковысский, Гродненский, Кобринский, Лидский, Новогрудский, Пружанский, Слонимский.

3) В 1797 г. Слонимская и Виленская губернии объединены в Литовскую губернию с центром в Вильне, состоявшую из 19 уездов: Браславского, Брестского, Волковысского, Виленского, Вилькомирского, Гродненского, Завилейского, Кобринского, Ковенского, Лидского, Новогрудского, Ошмянского, Пружанского, Россиенского, Слонимского, Тельшевского, Трокского, Упитского, Шавельского.

4) В 1801 г. Литовская губерния вновь разделена на Виленскую и Слонимскую (с 1802 г. - Гродненская ) губернии.

5) В состав Гродненской губернии с 1802 г. входили 8 уездов: Брестский, Волковысский, Гродненский, Кобринский, Лидский, Новогрудский, Пружанский, Слонимский.

Т.е. и в 1827г и в 1835 это уже была Гродненская Губерния, а Юзеф Андрушкевич родился в 1785 (или 1789) в Виленском воеводстве, Лидском повете
Остается вопрос по году рождения Юзефа, почему указаны разные года?
В 1827г. было 38 лет = 1789 год (точнее 1788-1789)
В 1835г. было 50 лет = 1785 год (точнее 1784-1785)
2.12.2015 22:27
wspomniano Józef - 1821 rok http://genealogyindexer.org/frame/m22/216/d
3.12.2015 23:34
Это не такое простое! Ни как не могу найти этой деревни! Нашёл Нoвы Двор, но Клебановки нет! Буду дальше искать.
3.12.2015 23:40
Я нашёл единую такую деревню возле Тaрнополя на Украине.
Strona z 4 Następna >
Ta strona wymaga zapisu cookies do prawidłowego działania. Aby móc je zapisać na tym urządzeniu, wymagana jest Państwa zgoda. Jeśli nie wyrażą Państwo zgody - wtedy żaden plik cookie nie zostanie zapisany, ale funkcjonalność strony będzie ograniczona, m. in. nie będzie można się zarejestrować, zalogować, pisać komentarzy, nie będzie dostępu do materiałów dostępnych tylko dla zalogowanych. Ponadto informacja ta będzie pojawiać się na każdej stronie, gdyż zapisanie braku zgody na cookies wymagałoby zapisania braku tej zgody w cookies, a na to nie mamy zgody. Szczegóły na stronie Polityka prywatności. Decyzję tę można w przyszłości zmienić na stronie Polityki prywatności.