Portal w trakcie przebudowywania.
Niektóre funkcje są tymczasowo wyłączone, inne mogą nie działać poprawnie.

Andruszkiewicz, Obuchowska, Jabłkowska, Mierzejewski

4.11.2015 11:36
Szukam Andruszkiewicz Obuchowska Jabłkowska Mierzejewski

Коллеги, добрый день!
Ищу информацию по своим предкам:
Есть информация о полковнике Андрушкевиче Иосифе-Мариане-Игнатии сыне Иосифа
Также есть такая запись
Józef Marian Ignacy Andruszkiewicz
Родители
- Józef
- Tekla Mirzejewska
Data urodzenia: 1828-03-25 Miejscowość: Mława
[Miejsce przechowywania ksiąg: Archiwum Państwowe w Warszawie oddział w Mławie Adres: 06-500 Mława, ul. Narutowicza 3] [Indeks dodał zawbor]

По базе (http://www.geneteka.genealodzy.pl) смог составить такое дерево:


Поиск в книгах о шляхте (http://www.mtg-malopolska.org.pl/images ... iazki.html) ничего не дал, имени Joachim нигде не встречается:
Józef Andruszkiewicz Obuchowska [Imię ojca: Joachim Imię matki: Rozalia]
Eleonora Tekla Mierzejewska Jabłkowska [Imię ojca: Józef Imię matki: Tekla]
Miejscowość: Mława Data ślubu: 1827-05-29
[Miejsce przechowywania ksiąg: Archiwum Państwowe w Warszawie oddział w Mławie Adres: 06-500 Mława, ul. Narutowicza 3] [Indeks dodał zawbor]

Есть только упоминание: Skład osobowy pułku szwoleżerów gwardii
(http://arsenal.org.pl/index.php/oddzial ... ow-gwardii)
29) Andruszkiewicz Joachim Józef 3809, 4493

Может быть подскажете как найти информацию по родителям Иоахима?
По остальным предкам: Rozalia Obuchowska, Tekla Jabłkowska, Józef Mierzejewski также нет информации
Был бы признателен за любую помощь
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
GOOGLE TRANSLATE:

Koledzy, dzień dobry!
Szukam informacji na temat swoich przodków:
Nie ma informacji o płk Józef Andrushkevich-Mariana-syn Józefa Ignacego
Ponadto, istnieje zapis
Józef Marian Ignacy Andruszkiewicz
Rodzice
- Józef
- Tekla Mirzejewska
Urodzenia Data: 25.03.1828 Miejscowość: Mława
[Miejscu przechowywania ksiąg: Archiwum Państwowe w Warszawie Oddział w Mławie Adres: 06-500 Mława, ul. Narutowicza 3] [Indeks Dodał zawbor]

Na podstawie (http://www.geneteka.genealodzy.pl) był w stanie stworzyć takiego drzewa:


Szukaj w księgach szlachty (http://www.mtg-malopolska.org.pl/images ... iazki.html) nie dał nazwę Joachima nie znaleziono:
Józef Andruszkiewicz Obuchowska [imię Ojca: Joachim imię Matki: Rozalia]
Eleonora Tekla Mierzejewska Jabłkowska [imię Ojca: Józef imię Matki: Tekla]
Miejscowość: Mława Data ślubu: 29.05.1827
[Miejscu przechowywania ksiąg: Archiwum Państwowe w Warszawie Oddział w Mławie Adres: 06-500 Mława, ul. Narutowicza 3] [Indeks Dodał zawbor]

Istnieją tylko referencje: Skład osobowy Pułku Szwoleżerów Gwardii
(http://arsenal.org.pl/index.php/oddzial ... ow-gwardii)
29) Andruszkiewicz Joachim Józef 3809, 4493

Może zapyta, jak znaleźć informacje na temat rodziców Joachima?
Przez resztę przodków: Rozalia Obuchowski, Tekla Jabłkowska Józef Mierzejewski ma też informacji
Byłbym wdzięczny za wszelką pomoc

Komentarze (66)

Strona z 4 Następna >
6.11.2015 01:57
(Google Translate)
Okazało się, że Józef (syn Joachima) ożenił się 2 raz.
Czy ktoś może pomóc, aby przeczytać tekst?
http://f1.s.qip.ru/w5qyECYJ.jpg
Нашел, что Иосиф (сын Иоахима) женился 2й раз.
Может кто-нибудь помочь прочитать текст?
21.11.2015 22:52
"Działo się we wsi Krzynowłodze Małej dnia dziewiątego a dwudziestego pierwszego kwietnia 1835 roku o godzinie drugiej po południu. Wiadomo czynimy, że w przytomności świadków Wielmożnego Wacława Orłowskiego Dziedzica dóbr Krzynowłogi Małej z przyległościami lat 63 i Wielmożnego Wiktora Orłowskiego lat 30 liczących i w tejże wsi Krzynowłogach Małych zamieszkałych na dniu dzisiejszym zawarte zostało religijne małżeństwo między Wielmożnym Józefem Andruszkiewiczem wdowcem, podporucznikiem Korpusu Weteranów na teraz w mieście Chorzelach zamieszkałym, urodzonym we wsi ...lebanowie w Parafii i Powiecie Grodzieńskim w Kraju Rosyjskim niegdyś... a Rozalii z Obochowiczów małżonków Andruszkiewiczów lat 50 mającym a Wielmożną Ewą Salomeą Józefą trzech imion panną, córką Wielmożnych Marcina i Jadwigi z Miasakowskich małżonków Łozińskich ( Łożewskich?) już nieżyjących tu w Krzynowłodze zamieszkałą lat 32 mającą, urodzoną w Pawełkach w Kraju Pruskim, metryka jej urodzenia zezwolenie...Naczelnika Królestwa ...Sepultura pierwszej zmarłej żony jego ...z zapowiedzi dołączają się do... ( dalej nieczytelne)."
29.11.2015 02:22
Dziękuję bardzo za pomoc
Wsi zidentyfikowane jako Klebanowie
A imię ojca jako Joachim
Znalazłem dokumentu w pierwszym małżeństwie Józefa
http://f4.s.qip.ru/etSMz50c.png

Także proszę pomóc odczytać tekst
Dziękuję
30.11.2015 22:13
Состоялось в деревни Кжиновлога Мала дня 9 ( 21 апреля) 1835 года в два часа по полудни.Явился лично почетный Вацлав Орловский, наследник д.Кжиновлога Мала с зависимостями лет 63 и почетный Виктор Орловский лет 30 жительствуйущиe в д. Кжиновлога Мала заключено сего числа религиозный брачный союз между почетным Юзефом Андрушкевичом вдовцом лейтенантом в корпусе ветеранов теерь в г. Хожеле жительствуйущим а урожденном в деревни...лебанове в приходе и уезде гродзенском в российской стране а Розалией с семии Обоховичев супругов Андрушкевичев 50 леть оть роду a супругов Андрушкевичев леть оть роду a почетной Эвом Саломеом Юзефом трех имяв девицею дочерью почетных Марцина и Ядвиги Мясаковской супругов Лозиньские уже покойных, тут в д.Кжиновлога жительствующей лет 32 от рода урожденной в д. Павелки, прусском стране, метрика её разрешение Начальника Королества ...свидительство смерти его первой жены...из оглошения присоединиться к...(дальше нечитаемые)

(вторая метрика утром)
1.12.2015 00:34
dziękuję

Znam rosyjski i ukraiński - tekst w taki sposób mogę odczytać (nie ręcznie). Co nie wiem - używam Google tłumacz
1.12.2015 21:42
Теперь этый текст по польскому, потом перевю его на русский, если надо.

" Działo się w Mławie dnia 29 maja 1827 roku o godzinie piątej rano. Wiadomo czynimy, że w przytomności świadków Antoniego Mierzejewskiego Kontrolera Komory Celnej Pogranicznej w Mławie lat 29 i Bernarda Studzieńskiego pisarza tejże Komory, na dniu dzisiejszym zawarte zostało religijne małżeństwo między szlachetnie urodzonym Józefem Andruszkiewiczem Kawalerem Krzyża Legii Honorowej, porucznikiem Wojsk Polskich z Korpusu Inwalidów i Weteranów, tu w Mławie zamieszkałym urodzonym w Kraju Rosyjskim we wsi Klebanowka parafii Nowy Dwór z szlachetnych Joachima i Rozalii z Obuchowskich małżonków Andruszkiewiczów dziedziców wsi Klebanowka tamże zamieszkałych, lat 38 liczącym a panna Eleonorą Teklą Mierzejewską tu w Mławie przy rodzicach zostającą i zamieszkałą, urodzoną w Kraju Pruskim we wsi Klotka parafii Białochowskiej z szlachetnych Józefa i Tekli z Jabłkowskich małżonków Mierzejewskich Posesorów Dzierżawnych lat 27 mającą. Małżeństwo to poprzedziły trzy zapowiedzi w dniach szóstym, trzynastym i dwudziestym maja roku bieżącego w Parafii Mławskiej jako te zezwolenie ustne obecnych Aktowi Małżeństwa rodziców nowo zaślubionej było oświadczone, ze strony zaś Józefa Andruszkiewicza od Władzy Wojskowej Właściwej w Warszawie dnia 24 marca roku bieżącego zostało udzielone. Tamowanie małżeństwa nie zaszło. Małżonkowie nowi oświadczają iż nie zawarli umowy przedślubnej.
Akt ten stawającym i świadkom obydwom tu w Mławie zamieszkałym, przeczytany przez stawającego i świadków, z których pierwszy jest bratem nowo zaślubionej a drugi lat 48 liczący, podpisany został.
Ksiądz Paweł Smoliński Proboszcz Mławski."
1.12.2015 22:01
Dziękuję, udało się odczytać tekst
dziwne...
To jest wskazane, że w 1827 roku Jozefu 38 lat
w poprzednim dokumentu 1835 roku - wskazane że 50 lat
Kiedy on urodził się: w 1785 lub 1789 roku?
1.12.2015 22:53
Я думаю что надо нам найти метрику рождения Юзефа.
1.12.2015 23:04
Я думаю что надо нам найти метрику рождения Юзефа.

К сожалению, нет такой возможности: я не могу найти деревню Клебаново (Клебановка) в Гродненской губернии
Запросил помощь по архиву Гродненской области в Белоруссии, но пока не получил ответ
1.12.2015 23:30
По Яблковским нашел Теклу (на 18 век она единственная указывается, род небольшой - больше нигде не попадалась. Кроме того, годы рождения примерно должны совпадать ~ 1775)
http://f5.s.qip.ru/GAPIlXGR.png
2.12.2015 00:26
А Joachima Andruszkiewicza нашел только одного
http://arsenal.org.pl/index.php/oddzial ... ow-gwardii
29) Andruszkiewicz Joachim Józef 3809, 4493
Больше не встречал. Имя Joachim редкое, так что возможно это он.
Но родился он примерно ~ в 1755 году
Т.е. на 1814г. ему должно было быть около 60 лет. Для военного слишком старый.
2.12.2015 00:52
Утром я попробую найти этый Nowy Dwór.Потому что Клебаново или Клебановка находилась в этом приходе.
2.12.2015 07:54
По этой карте Новый двор - крупный поселок на восток от Гродно
http://www.etomesto.ru/shubert-map/15-3/
2.12.2015 09:52
Город в центре - Новый Двор (на север от Острино)
2.12.2015 09:53
А почему в одном случае указана Гродненская парафия, а в другом Новый Двор?
Возможно в то время какие то изменения границ были, потому что нашел следующее:
Лидский уезд Виленской губернии парафия Новодворская
Поэтому на раннем этапе (1827) указывалась Новодворская парафия, а через несколько лет - Гродненская (1835)?
2.12.2015 13:04
Андрушкевичи как раз отмечены в Лидском уезде
http://redbow.ru/dvoryanskie_rody_lidskogo_uezda_vil
Вот еще Андрушкевичи из г.Лида
https://sites.google.com/site/andruszki ... ndruskevic
И вот еще
http://pawet.net/library/history/bel_hi ... 0%B2..html
2.12.2015 15:57
http://archives.gov.by/index.php?id=989746
1) В 1565-1566 гг. в Великом княжестве Литовском проводилась административная реформа. Земли на территории Беларуси были разделены на следующие воеводства и поветы:
...
- Виленское (Браславский, Виленский, Лидский, Ошмянский поветы, а также Вилькомирский повет, земли которого в настоящее время входят в состав Литовской Республики);

2) Созданная в 1796 г. Слонимская губерния делилась на 8 уездов: Брестский, Волковысский, Гродненский, Кобринский, Лидский, Новогрудский, Пружанский, Слонимский.

3) В 1797 г. Слонимская и Виленская губернии объединены в Литовскую губернию с центром в Вильне, состоявшую из 19 уездов: Браславского, Брестского, Волковысского, Виленского, Вилькомирского, Гродненского, Завилейского, Кобринского, Ковенского, Лидского, Новогрудского, Ошмянского, Пружанского, Россиенского, Слонимского, Тельшевского, Трокского, Упитского, Шавельского.

4) В 1801 г. Литовская губерния вновь разделена на Виленскую и Слонимскую (с 1802 г. - Гродненская ) губернии.

5) В состав Гродненской губернии с 1802 г. входили 8 уездов: Брестский, Волковысский, Гродненский, Кобринский, Лидский, Новогрудский, Пружанский, Слонимский.

Т.е. и в 1827г и в 1835 это уже была Гродненская Губерния, а Юзеф Андрушкевич родился в 1785 (или 1789) в Виленском воеводстве, Лидском повете
Остается вопрос по году рождения Юзефа, почему указаны разные года?
В 1827г. было 38 лет = 1789 год (точнее 1788-1789)
В 1835г. было 50 лет = 1785 год (точнее 1784-1785)
2.12.2015 22:27
wspomniano Józef - 1821 rok http://genealogyindexer.org/frame/m22/216/d
3.12.2015 23:34
Это не такое простое! Ни как не могу найти этой деревни! Нашёл Нoвы Двор, но Клебановки нет! Буду дальше искать.
3.12.2015 23:40
Я нашёл единую такую деревню возле Тaрнополя на Украине.
Strona z 4 Następna >