Portal w trakcie przebudowywania.
Niektóre funkcje są tymczasowo wyłączone, inne mogą nie działać poprawnie.

1851 Uczniowe gimnazjum krakowskiego

13.05.2020 18:52
Kraków 30 lipca. W dniu dzisiejszym skończyły się popisy publiczne uczniów tutejszego Gimnazjum. Załączona tu lista podaje nazwiska uczniów, którzy przeszli do klass wyższych z odznaczeniem się lub bez takowego. Podaniem t4j listy spodziewamy się uczynić przysługę zamiejscowym rodzicom lub opiekunom, którzy tą drogą najrychlej dowiedzą się o postępach naukowych synów lub wychowańców swoich; dla samych zaś uczniów będzie to zachętą do dalszego kształcenia się w naukach.

Klassa I. Celujący: 1. Stypkowski Tomasz, 2. Czerny Józef, 3. Grychowski Ludwik, 4. Pless Jan, 5. Dembosz Józef, 6. Barzycki Józef, 7. Muszyński Władysław, 8. Popławski Jan. Promocyą ma jacy: 9. Trembowolski Bolesław, 1 0. Łapiński Jan, 11. Marnsse Adam, 1 2. Loebenstein Otto, 1 3. Fiałkowski Koman, 14. Przybylski Wacław, 15. Wilusz Romuald, 16. Gebhard Zygmunt, 17. Skupień Tomasz, 18. Haberski Władysław, 19. Tworzyjański Wincenty, 2 0. Wojda Franciszek, 21. Ujhely Ferdynand, 2 2. Oborski Antoni, 2 3. Stanowski Bogumił, 24. Waligórski Władysław, 2 5. Skalski Mieczysław, 2 6. Margasiński Tadeusz, 2 7. Rudnicki Dyonizy, 2 8. Rchmann Antoni, 2 9. Siedlecki Leopold, 30. Witkowski Zygmunt, 31. Prostak Piotr, 32. Szukiewicz Władysław, 33. Niepokój Bronisław, 3 4. Wałkowiński Karol, 35. Wolski Wilhelm, 3 6. Homolacz Bronisław, 3 7. Medweczky Alojzy, 38. Muldner Wilhelm, 39. Kopf Juliusz, 40. Bossowski Henryk, 4 1. Puszet Ludwik, 4 2 Przybyłowicz Bronisław, 4 3. Kwaśniewski Władysław, 44. Jaworski Emil.
W zawieszeniu zostaje uczniów 8. Promocyi niema uczniów 8. W ciągu roku wystąpiło 3. Ogólna liczba uczniów 63.

Klassa II. Celujący: 1. Marasse Mieczysław, 2. Reifer Abraham, 3. Bełcikowski Adam, 4. Serkowski Bolesław, 5. Ekielski «Józef, 6. Malinowski Bogumił, 7. Klimberger Aron, 8. Wimpiller Roman, 9. Radoń Jan, 10. Wodecki Jan. Promocyą majacy: 11. Silberfeld Jonatan, 12. Tyrka Jan, 13. Różański Józef, 14. Kromer Józef, 15. Jabczyński Wojciech, 16. Rasp Henryk, 17. Radomyski Tadeusz, 18. Lipski Antoni, 19. Wierzbicki Daniel, 20. Kaufmann Michał, 21. Malik Robert, 22. Sobierajski Jozafat, 28. Eliasz Józef, 24. Sieradzki Jan, 25. Zauss Marcel, 26. Zoll Henryk, 27. Denker Leszek.
W zawieszeniu zostaje uczniów 8, Promocyi niema uczniów 10. Wciągu roku wystąpiło 3. Ogólna liczba uczniów 4 8.

Klassa III. Celujący: 1. Wilkosz Ferdynand, 2. Stadnicki Jan, 3. Waigt Władysław, 4. Osy panka Józef, 6. Rappaport Arnold, 6. Turkiewicz August, 7. Gorajski Władysław, 8. Olszewski Włodzimierz, 9. Żeleński Kaźmierz. Promocyą majacy: 10. Moszyński Ludwik, 1 l. Kasznica August, 12. Bochenek Witold, 13. Glaser Schaje, 1 4. Steucrmark Szymon, 15. Jakubowski Bronisław, 16. Kaufmann Józef, 17. Gostkowski Leszek, 18. Lewandowski Józef, 19. Miszke Józef, 2 0. Rogalski Konstanty, 21. Kiernicki Władysław, 2 2. Olszewski Józef, 2 3. Ulrich Stanisław, 24. Durbasiewicz Jan, 25. Gorczyński Józef, 2 6. Bienenstock Izaak, 2 7. Pol Wincenty, 2 8. Munk Majer, 2 9. Loebenstein Gustaw, 3 0. Giebułtowski Stefan, 31. Rogowski Jan, 32. Spałek Mateusz, 3 3. Klemensiewicz Edmund, 8 4. Kronongold Aron, 35. Wiśniewski Maxymilian.
W zawieszeniu zostaje uczniów 9. Promocyi niema uczniów 8. W ciągu roku wystąpiło 3. Ogólna liczba uczniów 55.

Klassa IV. Celujący: 1. Czerny Władysław, 2. Zgórek Ludwik, 3. Janiszewski Maxymilian, 4. Orłowski Józef, 5. Bukowski Julian, 6. Madejski Władysław, 7. Mamczyński Żegota, 8. Serkowski Roman. Promocyą mający: 9. Gumplowicz Ludwik, 10. Cossa Henryk, 11. Wągrowski Karol, 12. Węgrzynowski Żegota, 13. Żeleński Władysław, 14. Bochenek Mieczysław, 15. Seifert Władysław, 16. Przychocki Kaźmierz, 17. Kasznica Władysław, 1 8. Cieszkowski Bolesław, 1 9. Rittermann Władysław, 2 0. Kuczyński Józef, 21.Macewicz Konstanty, 2 2. Zagórski Walenty. 23. Dobiński Włodzimierz, 2.. Kowalski Józef, 2 5. Sobierajski Wawrzeniec, 2 6. Putała Jan.
W zawieszeniu zostaje uczniów 4. Promocyi niema uczniów 3. W ciągu roku wystąpił 1. Ogólna liczba uczniów 3 4.

Klassa V. Celujący: 1. Knycz Jędrzej, 2. Cymbler Izydor, 3. Cholewiński Wacław, 4. Mutakiewicz Maxymilian. Promocyą mający: 5. Antecki Antoni, 6. Jaworski Michał, 7. Szewczyk Józef, 8. Wołek Wojciech, 9. Roszek Wojciech, 10. Polończyk Jan, 11. Kowalczyk Jan, 12. Kralczyński Kaźmierz, 13. Bałucki Michał, 14. Wiśniowski Juliusz, 15. Jakubowski Faustyn, 16. Fox Maciej, 17. Ściborowski Zygmunt, 18.Mendelsohn Jonathan 19 Piątkowski Antoni 20. Wysoki Szczęsny, 21 Podiwim Adolf, 22. Drachne Władysław, 23. Walewsk! Juliusz, 24. Bryndza Ferdynand, 25 Jordan Żegota 26. Przybyłowicz Stanisław, 28 Opido Antoni, 29. Bielański Roman.
W zawieszeniu zostaje uczniów 5 Promocji nie ma ucziów 15 W ciągu roku opuściło nauk, 4. Ogólna liczba uczniów 53.

Klassa VI. Celujący: 2. Dobrzyński Władysław, 2. Goebel Leon, 3. Janota Rudolf, 4. Blatteis Jakób. Promocyą majacy: 5. Piechowicz Jan, 6. Dąbrowski Zdzisław, 7. Krzemieński Józef, 8. Lasoń Jędrzej, 9. Rasp Karol, 10. Sztafiński Kaźmierz 11. Białecki Antoni, 12. Satalecki Adolf, 13. Michałowski Józef 14. Jaskólski Franciszek, 15. Bielański Władysław, 16. Lubo» ski Edward, 17. Broniberg Leon, 18. Kochanowski Jan, 19, Baraniecki Józef, 20. Zaręba Maciej, 2l.Delattre Wincenty, 22.Rogoziński Jan, 23. Kępiński Franciszek.
W zawieszeniu zostaje uczniów 6. Promocyi niema uczniów 7. W ciągu roku wystąpią 2 Ogólna liczba uczniów 38.

Klassa VII. Celujący : 1. Tarnowski Stanisław, 2. Szuj. ski Józef, 3. Żeleński Stanisław, 4. Steuermark Hirsch. Promucye mający: 5. Mûller Gustaw, G. Praschill Leopold, 7. Piliński Tadeusz, 8. Szmatka Antoni, 9. Lipka Marcin, 10. Kączkiewicz Mateusz, 11. Kłysiński Jan, 12. Ettmayer Ferdynand, 13. Florkiewicz Władysław, 14. Lewicki .Paulin, 15. Jaroszewski Władysław, 16. Gross Antoni, 17. Rzepczyński Wacław, 18. Dobrzyński Dobromysł.
Poprawiać po wakacyach ma uczniów 3. Promocyi nie otrzymało 7. W ciągu roku odeszło 6. Razem 34.

Klassa VIII. Celujący: 1. Łobaczewski Erazm, 2. Bober Ludwik, 3. Łueki Julian, 4. Fibich Antoni. Promocyą mający: Latner Szymon, 6. Fibich Alojzy, 7. Paleczny Michał, 8. Siemieński Jan, 9. Wolski Maxymiiian, 10. Wetzstein Salomon, 11. Kapiszewski Ludwik, 12. Zatorski Maxymilian, 13. Zaklika Koman, 14. Turski Jan, 15. Miciński Wacław, 16. Netuszyll Cypryan, 17. Kalisz Jakób, 18. Paczygowski Władysław, 19. Neusser Władysław, 2 0. Czernecki Józef, 21. Matoga Jan, 2 2. Midowicz Teofil, 2 3. Rozwadowski Jakób, 2 4. Linerth Adolf, 25. Pająk Augustyn, 2 6. Smetana Józef, 2 7. Świerczewski Stanisław, 2 8. Babicz Jan, 2 9. Michałowski Franciszek.
Promocyi nie otrzymało 4. W ciągu roku odeszło 6. Razem 2 9.
Do egzaminu Maturitatis pisemnego przystąpiło 32. Egzamin ustny odbędzie się w pierwszych dniach października.

[Cza 31.7.1851]

Komentarze (2)

29.07.2020 18:20
Czy przedstawiony przez Panią spis dotyczy Gimnazjum św. Anny, czy innego krakowskiego gimnazjum.
2.01.2022 23:34
W tym czasie było tylko jedno gimnazjum "krakowskie" - św. Anny - czyli późniejszy Nowodworek.