28584. Andruszkiewicz, Obuchowska, Jabłkowska, Mierzejewski

Часть форум для общения на русском и для оказания помощи пользователям русско-языка

Andruszkiewicz, Obuchowska, Jabłkowska, Mierzejewski

Postprzez Serggnl » 04.11.2015

Szukam Andruszkiewicz Obuchowska Jabłkowska Mierzejewski


Коллеги, добрый день!
Ищу информацию по своим предкам:
Есть информация о полковнике Андрушкевиче Иосифе-Мариане-Игнатии сыне Иосифа
Также есть такая запись
Józef Marian Ignacy Andruszkiewicz
Родители
- Józef
- Tekla Mirzejewska
Data urodzenia: 1828-03-25 Miejscowość: Mława
[Miejsce przechowywania ksiąg: Archiwum Państwowe w Warszawie oddział w Mławie Adres: 06-500 Mława, ul. Narutowicza 3] [Indeks dodał zawbor]

По базе (http://www.geneteka.genealodzy.pl) смог составить такое дерево:
Obrazek

Поиск в книгах о шляхте (http://www.mtg-malopolska.org.pl/images ... iazki.html) ничего не дал, имени Joachim нигде не встречается:
Józef Andruszkiewicz Obuchowska [Imię ojca: Joachim Imię matki: Rozalia]
Eleonora Tekla Mierzejewska Jabłkowska [Imię ojca: Józef Imię matki: Tekla]
Miejscowość: Mława Data ślubu: 1827-05-29
[Miejsce przechowywania ksiąg: Archiwum Państwowe w Warszawie oddział w Mławie Adres: 06-500 Mława, ul. Narutowicza 3] [Indeks dodał zawbor]

Есть только упоминание: Skład osobowy pułku szwoleżerów gwardii
(http://arsenal.org.pl/index.php/oddzial ... ow-gwardii)
29) Andruszkiewicz Joachim Józef 3809, 4493

Может быть подскажете как найти информацию по родителям Иоахима?
По остальным предкам: Rozalia Obuchowska, Tekla Jabłkowska, Józef Mierzejewski также нет информации
Был бы признателен за любую помощь
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
GOOGLE TRANSLATE:

Koledzy, dzień dobry!
Szukam informacji na temat swoich przodków:
Nie ma informacji o płk Józef Andrushkevich-Mariana-syn Józefa Ignacego
Ponadto, istnieje zapis
Józef Marian Ignacy Andruszkiewicz
Rodzice
- Józef
- Tekla Mirzejewska
Urodzenia Data: 25.03.1828 Miejscowość: Mława
[Miejscu przechowywania ksiąg: Archiwum Państwowe w Warszawie Oddział w Mławie Adres: 06-500 Mława, ul. Narutowicza 3] [Indeks Dodał zawbor]

Na podstawie (http://www.geneteka.genealodzy.pl) był w stanie stworzyć takiego drzewa:
Obrazek

Szukaj w księgach szlachty (http://www.mtg-malopolska.org.pl/images ... iazki.html) nie dał nazwę Joachima nie znaleziono:
Józef Andruszkiewicz Obuchowska [imię Ojca: Joachim imię Matki: Rozalia]
Eleonora Tekla Mierzejewska Jabłkowska [imię Ojca: Józef imię Matki: Tekla]
Miejscowość: Mława Data ślubu: 29.05.1827
[Miejscu przechowywania ksiąg: Archiwum Państwowe w Warszawie Oddział w Mławie Adres: 06-500 Mława, ul. Narutowicza 3] [Indeks Dodał zawbor]

Istnieją tylko referencje: Skład osobowy Pułku Szwoleżerów Gwardii
(http://arsenal.org.pl/index.php/oddzial ... ow-gwardii)
29) Andruszkiewicz Joachim Józef 3809, 4493

Może zapyta, jak znaleźć informacje na temat rodziców Joachima?
Przez resztę przodków: Rozalia Obuchowski, Tekla Jabłkowska Józef Mierzejewski ma też informacji
Byłbym wdzięczny za wszelką pomoc
Serggnl
Zaawansowany
Zaawansowany

Odp: Andruszkiewicz, Obuchowska, Jabłkowska, Mierzejewski

Postprzez Serggnl » 06.11.2015

(Google Translate)
Okazało się, że Józef (syn Joachima) ożenił się 2 raz.
Czy ktoś może pomóc, aby przeczytać tekst?
http://f1.s.qip.ru/w5qyECYJ.jpg
Нашел, что Иосиф (сын Иоахима) женился 2й раз.
Может кто-нибудь помочь прочитать текст?
Serggnl
Zaawansowany
Zaawansowany

Odp: Andruszkiewicz, Obuchowska, Jabłkowska, Mierzejewski

Postprzez zefir454 » 21.11.2015

"Działo się we wsi Krzynowłodze Małej dnia dziewiątego a dwudziestego pierwszego kwietnia 1835 roku o godzinie drugiej po południu. Wiadomo czynimy, że w przytomności świadków Wielmożnego Wacława Orłowskiego Dziedzica dóbr Krzynowłogi Małej z przyległościami lat 63 i Wielmożnego Wiktora Orłowskiego lat 30 liczących i w tejże wsi Krzynowłogach Małych zamieszkałych na dniu dzisiejszym zawarte zostało religijne małżeństwo między Wielmożnym Józefem Andruszkiewiczem wdowcem, podporucznikiem Korpusu Weteranów na teraz w mieście Chorzelach zamieszkałym, urodzonym we wsi ...lebanowie w Parafii i Powiecie Grodzieńskim w Kraju Rosyjskim niegdyś... a Rozalii z Obochowiczów małżonków Andruszkiewiczów lat 50 mającym a Wielmożną Ewą Salomeą Józefą trzech imion panną, córką Wielmożnych Marcina i Jadwigi z Miasakowskich małżonków Łozińskich ( Łożewskich?) już nieżyjących tu w Krzynowłodze zamieszkałą lat 32 mającą, urodzoną w Pawełkach w Kraju Pruskim, metryka jej urodzenia zezwolenie...Naczelnika Królestwa ...Sepultura pierwszej zmarłej żony jego ...z zapowiedzi dołączają się do... ( dalej nieczytelne)."
Józek-genealog, członek Lubuskiego Towarzystwa Genealogicznego
http://www.historicus.pl.tl
Avatar użytkownika
zefir454
Aktywny Animator
Aktywny Animator
Lokalizacja: Smolno Wielkie
Medale: 2
Tłumacz (1) Doskonałe kompendium (1)

Odp: Andruszkiewicz, Obuchowska, Jabłkowska, Mierzejewski

Postprzez Serggnl » 29.11.2015

Dziękuję bardzo za pomoc
Wsi zidentyfikowane jako Klebanowie
A imię ojca jako Joachim
Znalazłem dokumentu w pierwszym małżeństwie Józefa
http://f4.s.qip.ru/etSMz50c.png

Także proszę pomóc odczytać tekst
Dziękuję
Serggnl
Zaawansowany
Zaawansowany

Odp: Andruszkiewicz, Obuchowska, Jabłkowska, Mierzejewski

Postprzez zefir454 » 30.11.2015

Состоялось в деревни Кжиновлога Мала дня 9 ( 21 апреля) 1835 года в два часа по полудни.Явился лично почетный Вацлав Орловский, наследник д.Кжиновлога Мала с зависимостями лет 63 и почетный Виктор Орловский лет 30 жительствуйущиe в д. Кжиновлога Мала заключено сего числа религиозный брачный союз между почетным Юзефом Андрушкевичом вдовцом лейтенантом в корпусе ветеранов теерь в г. Хожеле жительствуйущим а урожденном в деревни...лебанове в приходе и уезде гродзенском в российской стране а Розалией с семии Обоховичев супругов Андрушкевичев 50 леть оть роду a супругов Андрушкевичев леть оть роду a почетной Эвом Саломеом Юзефом трех имяв девицею дочерью почетных Марцина и Ядвиги Мясаковской супругов Лозиньские уже покойных, тут в д.Кжиновлога жительствующей лет 32 от рода урожденной в д. Павелки, прусском стране, метрика её разрешение Начальника Королества ...свидительство смерти его первой жены...из оглошения присоединиться к...(дальше нечитаемые)

(вторая метрика утром)
Józek-genealog, członek Lubuskiego Towarzystwa Genealogicznego
http://www.historicus.pl.tl
Avatar użytkownika
zefir454
Aktywny Animator
Aktywny Animator
Lokalizacja: Smolno Wielkie
Medale: 2
Tłumacz (1) Doskonałe kompendium (1)

Odp: Andruszkiewicz, Obuchowska, Jabłkowska, Mierzejewski

Postprzez Serggnl » 01.12.2015

dziękuję :witam

Znam rosyjski i ukraiński - tekst w taki sposób mogę odczytać (nie ręcznie). Co nie wiem - używam Google tłumacz
Serggnl
Zaawansowany
Zaawansowany

Odp: Andruszkiewicz, Obuchowska, Jabłkowska, Mierzejewski

Postprzez zefir454 » 01.12.2015

Теперь этый текст по польскому, потом перевю его на русский, если надо.

" Działo się w Mławie dnia 29 maja 1827 roku o godzinie piątej rano. Wiadomo czynimy, że w przytomności świadków Antoniego Mierzejewskiego Kontrolera Komory Celnej Pogranicznej w Mławie lat 29 i Bernarda Studzieńskiego pisarza tejże Komory, na dniu dzisiejszym zawarte zostało religijne małżeństwo między szlachetnie urodzonym Józefem Andruszkiewiczem Kawalerem Krzyża Legii Honorowej, porucznikiem Wojsk Polskich z Korpusu Inwalidów i Weteranów, tu w Mławie zamieszkałym urodzonym w Kraju Rosyjskim we wsi Klebanowka parafii Nowy Dwór z szlachetnych Joachima i Rozalii z Obuchowskich małżonków Andruszkiewiczów dziedziców wsi Klebanowka tamże zamieszkałych, lat 38 liczącym a panna Eleonorą Teklą Mierzejewską tu w Mławie przy rodzicach zostającą i zamieszkałą, urodzoną w Kraju Pruskim we wsi Klotka parafii Białochowskiej z szlachetnych Józefa i Tekli z Jabłkowskich małżonków Mierzejewskich Posesorów Dzierżawnych lat 27 mającą. Małżeństwo to poprzedziły trzy zapowiedzi w dniach szóstym, trzynastym i dwudziestym maja roku bieżącego w Parafii Mławskiej jako te zezwolenie ustne obecnych Aktowi Małżeństwa rodziców nowo zaślubionej było oświadczone, ze strony zaś Józefa Andruszkiewicza od Władzy Wojskowej Właściwej w Warszawie dnia 24 marca roku bieżącego zostało udzielone. Tamowanie małżeństwa nie zaszło. Małżonkowie nowi oświadczają iż nie zawarli umowy przedślubnej.
Akt ten stawającym i świadkom obydwom tu w Mławie zamieszkałym, przeczytany przez stawającego i świadków, z których pierwszy jest bratem nowo zaślubionej a drugi lat 48 liczący, podpisany został.
Ksiądz Paweł Smoliński Proboszcz Mławski."
Józek-genealog, członek Lubuskiego Towarzystwa Genealogicznego
http://www.historicus.pl.tl
Avatar użytkownika
zefir454
Aktywny Animator
Aktywny Animator
Lokalizacja: Smolno Wielkie
Medale: 2
Tłumacz (1) Doskonałe kompendium (1)

Odp: Andruszkiewicz, Obuchowska, Jabłkowska, Mierzejewski

Postprzez Serggnl » 01.12.2015

Dziękuję, udało się odczytać tekst :)
dziwne...
To jest wskazane, że w 1827 roku Jozefu 38 lat
w poprzednim dokumentu 1835 roku - wskazane że 50 lat :shock:
Kiedy on urodził się: w 1785 lub 1789 roku?
Serggnl
Zaawansowany
Zaawansowany

Odp: Andruszkiewicz, Obuchowska, Jabłkowska, Mierzejewski

Postprzez zefir454 » 01.12.2015

Я думаю что надо нам найти метрику рождения Юзефа.
Józek-genealog, członek Lubuskiego Towarzystwa Genealogicznego
http://www.historicus.pl.tl
Avatar użytkownika
zefir454
Aktywny Animator
Aktywny Animator
Lokalizacja: Smolno Wielkie
Medale: 2
Tłumacz (1) Doskonałe kompendium (1)

Odp: Andruszkiewicz, Obuchowska, Jabłkowska, Mierzejewski

Postprzez Serggnl » 01.12.2015

zefir454 napisał(a):Я думаю что надо нам найти метрику рождения Юзефа.

К сожалению, нет такой возможности: я не могу найти деревню Клебаново (Клебановка) в Гродненской губернии
Запросил помощь по архиву Гродненской области в Белоруссии, но пока не получил ответ
Serggnl
Zaawansowany
Zaawansowany

Następna strona

Powrót do Русский язык