Strona główna > Cmentarze, indeksacja polskich grobów i epitafiów. > Cmentarze - Inne kraje > Włochy, Rzym, Cmentarz Campo del Verano

Adres: Włochy, Rzym, Piazzale del Verano 1

Największy i zarazem najstarszy publiczny cmentarz rzymski, założony na początku XIX w. przy Bazylice S. Lorenzo fuori le Mura. Początkowo chowano na nim tylko uboższą ludność. Dopiero podczas pontyfikatu Piusa IX stał się miejscem spoczynku coraz większej liczby dostojników państwowych i kościelnych. Na cmentarzu znajduje się 87 obiektów, w których pochowano ok. 300 Polaków. Najstarszym polonicum na Campo Verano jest tablica Kazimierza Czetwertyńskiego (zm. w 1839 r.). Nie wiadomo, gdzie była pierwotnie usytuowana, gdyż wszystkie najstarsze nagrobki na cmentarzu Campo Verano były przenoszone. Obecnie znajduje się na filarze kolumnady Quadriportico. Niektóre polskie groby znane są już tylko ze źródeł pisanych. Wiadomo, że na cmentarzu Campo Verano znajdowały się nagrobki, np. Bogdana Jańskiego (zmartwychwstańca, zm. w 1840 r.), Władysława Oleszczyńskiego (rzeźbiarza, zm. w 1866 r.) czy Franciszka Wilczyńskiego (powstańca 1830 r., zm. w 1866 r.).
Polacy pochowani na Campo Verano to przede wszystkim duchowni, artyści, literaci, przedstawiciele nauki oraz emigranci polityczni. Polskie groby mają na ogół prostą formę, przeważnie są to tablice epitafijne kryjące niszę grobową lub pomniki w formie kładzionej na ziemi płyty. Do najciekawszych pod względem artystycznym obiektów zaliczyć należy: epitafium księcia Kazimierza Czetwertyńskiego; kaplicę grobową rodziny Kieniewiczów; nagrobek malarza Aleksandra Gierymskiego, w którym pochowano również Antoniego Madeyskiego (projektanta tegoż nagrobka), Jadwigę Bohdanowicz oraz Wiktora Brodzkiego; nagrobek kanonika laterańskiego Ludwika Grabińskiego.
[Kwiatkowka, M.I., Groby polskie na cmentarzach Rzymu, wyd. Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, Fundacja Rzymska im. J. S. Umiastowskiej, Warszawa, 1999]

* Dokładny plan cmentarza z opisem - przejdz
* zlokalizuj na mapie


.
Copia_di_IMG_5286.jpg
001 Azbiewicz, Hazbiewicz
2_Bakalowicz.jpg
002 Bakałowicz, Aloisi
02a_Bakalowicz2C_Aloisi.jpg
002a Bakałowicz, Aloisi
003_Bardzki.jpg
003 Bardzki
04_Kaplica_oo__Bernardynow.jpg
004 Kaplica bernardynów1 komentarzy
5_Piotr_Dunin_Borkowski.jpg
005 Borkowski
05a_Borkowski.jpg
005a Borkowski
Holynska.jpg
006 Hołyńska, Carpegna Falconieri
06a_Holynska2C_Carpegna2C_Falcogneri.jpg
006a Hołyńska, Carpegna Falconieri
7_Maria_Z__Ciechanowiecka.jpg
007 Ciechanowiecka
8_Cieszkowski_i_Stankiewicz.jpg
008 Cieszkowski, Stankiewicz
09_Rutkowska2C_Clarotti.jpg
009 Rutkowska, Clarotti
10_Czetwertynski.jpg
010 Czetwertyński
10a_Czetwertynski.jpg
010a Czetwertyński
11_Darowski.jpg
011 Darowski
12_Dominikanie.jpg
012 Kaplica księży dominikanów
13_Ignacy_Dub-Dubowski.jpg
013 Dub-Dubowski
13a_Dub-Dubowski.jpg
013a Dub-Dubowski
14_Franciszkanie.jpg
014 Grobowiec księży franciszkanów
15_Henryk_i_Anna_Frankenstein.jpg
015 Frankenstein
16_Gierymski2CMadeyski2CBrodzki2CBohdanowicz.jpg
016 Gierymski, Madeyski, Brodzki, Bohdanowicz
16a_Gierymski.jpg
016a Gierymski, Madeyski, Brodzki, Bohdanowicz
16b_Gierymski.jpg
016b Gierymski, Madeyski, Brodzki, Bohdanowicz
16c_Gierymski.jpg
016c Gierymski, Madeyski, Brodzki, Bohdanowicz
16d_Gierymski.jpg
016d Gierymski, Madeyski, Brodzki, Bohdanowicz
16e_Gierymski.jpg
016e Gierymski, Madeyski, Brodzki, Bohdanowicz
17_Golomienko2C_Zimmerman.jpg
017 Zimmerman, Golomienko
18_Ludwik_Grabinski.jpg
018 Grabiński
19_Janina_Gromska.jpg
019 Gromska
20_Franciszka_z_Wegrzynow_Illenberger.jpg
020 Węgrzyn, Illenberger, von Spacek Streer, Pöckh de Amenschild
20a_Wegrzyn2C_Illenberger.jpg
020a Węgrzyn, Illenberger, von Spacek Streer, Pöckh de Amenschild
20b_Wegrzyn2C_Illenberger.jpg
020b Węgrzyn, Illenberger, von Spacek Streer, Pöckh de Amenschild
21_Kaplica_Jezuitow.jpg
021 Kaplica księży jezuitów
22_Zofia_Jundzill.jpg
022 Jundziłł
23_Kaplica_Karmelitow.jpg
023 Kaplica karmelitów bosych
24_Karnicki2C_Soltyk.jpg
024 Karnicki, Sołtyk
24a_Karnicki2C_Soltyk.jpg
024a Karnicki, Sołtyk
25_Kaplica_Kieniewiczow.jpg
025 Kieniewicz, Welońska, d'Orda
25a_Kieniewicz2C_Welonska2C_Orda.jpg
025a Kieniewicz, Welońska, d'Orda
26_Kierbedz2C_Kielepowska.jpg
026 Kierbedź, Repetto, Kielepowska
plików: 159, stron: 4 1

Top of Page