2661. Indeks osobowy Poznania z XVI - XVIII w

Listy zawierające wiele nazwisk, odnoszące się do wydarzeń, pozycji, funkcji, wojsk itp.
UWAGA: Listy osób pochowanych na cmentarzu, albo listy mieszkańców umieszczać w dziale Miejsca. W tym dziale tylko listy osób, niezwiązane z konkretnym miejscem.

Indeks osobowy Poznania z XVI - XVIII w

Postprzez jerzy » 17.03.2009

INDEKS OSOBOWY

[pochodzi z : "Opisy i lustracje Poznania z XVI - XVIII wieku", Marian J. Mika: Poznań 1960]

Indeks obejmuje wszystkie nazwiska osób wymienionych w źródłach,
jak też wprowadzonych do przypisów. Jak to już podkreślano w Przedmowie
starano się w tekście źródeł oddać brzmienie nazwisk w oryginalnej
pisowni. Stąd też występują różne formy jak Dretner, Drettner itd.
Nacisk położono na informacje dotyczące osób, podawano więc urzędy,
godności oraz zawody, które były konieczne dla odróżnienia osób o tych
samych imionach. Osoby występujące pod samymi tylko imionami, przy
których nie było bliższego określenia zawodu czy stanowiska społecznego,
nie zostały wprowadzone do indeksu. Dotyczy to głównie ludności
żydowskiej, która w źródłach poza nielicznymi wypadkami podawana jest
tylko pod imieniem. Oznaczenia osób występujące w źródłach z różnymi
określeniami (np. burmistrz, rajca itp.) umieszczono pod jednym hasłem.

Przy odsyłaniu do haseł używano skrótu zob. Ponadto posługiwano się,
następującymi skrótami: gnieźn. — gnieźnieński, kał. — kaliski,
kań. — kanonik, kor. — koronny, król. — królewski, ks. — ksiądz,
pozn. — poznański, podwój. — podwojewodzi, prób. — proboszcz,
star. gen. — starosta generalny Wielkopolski, właść. — właściciel,
woj. — wojewoda, wrocł. — wrocławski.

================================================

Adam kmieć z Nowej wsi 86
— kmieć z Winiar 132
Adamczyk rzeźnik 215
Adamczykowscy 272
Akerbaum kotlarz 217
Akerman kupiec 216
— Andrzej handlarz 254, 279, 281
Albrecht kominiarz 215
— krawiec 215
Albrechtowa Anna szynkarka 268
Amon Franciszek luźny 267
Andersz Daniel Bogumił 263
Andris Łukasz z Jeżyć 97
— Mateusz z Jeżyć 92
Andrychowa 53
Andrys z Jeżyć 125
Andrys kramarz żelazny 35
— Wojciech z Jeżyć 85
Andrzej komornik z Jeżyć 184
— młynarz z Bogdanki 81
— luźny 283
Andrzyszkiewicz Wojciech 286
Andzel mieszczanin pozn. 15, 20
Antoni luźny 271, 278
Arent Mojżesz Żyd 261
Asinbrenner kupiec 216
Au 215
— Karol 263
Audaliński Kazimierz 270
Audecki Grzegorz woźny grodzki 289
August II król pol. 160, 187
Augustin bednarz 56
Augustynowa balwierka 36
Aulich malarz 206, 214
Aynszpern Andrzej 258

Babel perukarz 217
Baczyńska Barbara 272
Baczyński burmistrz 215
Bachman Jan Karol 262
— Józef 284
Bagiński Antoni 265
Bagnowski 289
Bajan kmieć z Jeżyć 125, 181
— Łukasz z Jeżyć 85, 92, 97
Balcerowa Polętowska zob. Polętowsfca
Bałdzewski 156
Banach z Naramowic 85
Banz żołnierz 122
Baranowiczowa Katarzyna wdowa 275
Barbara szynkarka 87, 27, 3
Barczewscy 156
Barczowa wdowa 293
Bardzka 53
Bardzcy 58
Barłoszek Jan 35
Bartek 156
Bartel Bekowa zob. Bekowa Bartłomiej tragarz 272
— kmieć z Jeżyć 132
Bartłomiej furman ze Śląska 31
— sługa kościelny 128
Bartosz złotnik 36
Bartoszewski Melcnior muzykant 271
Barszcz bednarz 217
Barszczewski 123
— Jan dr obojga praw, sekretarz król., pisarz miejski i apostolski 209
Basz Eliasz Żyd 259
Batkowski Adam handlarz 251
Baudier generał 155
Bauer gen. rosyjski 184
Baufelt Jan Józef 281
Bawołek piekarz 156
Baykowski Antoni 206
Bazanek Wojciech krawiec 35
Bazanowski Wojciech ławnik pozn. 114
Bąk Marcin 267
Bąkowska rzeźniczka 301
Beck Bartłomiej 31
Bedau 205
Bedowa wdowa 214
Behm Karol rajca i szafarz 130, 135, 150
Beim Karol zob. Behm
Beker Jan 265
Bekowa Bartel 40
Belych krawiec 216
Bełka murarz 211
Bemer mosiężnik 217
Bemerowa mularka wdowa 216
Bemignan przeor karmelitów u Bożego Ciała 311, 320
Bankowski Jan luźny 276
Ber 292
— szewc 302
Berendt kupiec 215
Berent Daniel handlarz 253
— Jan 263
Berger Gotfryd handlarz 254
Berlang Wojciech luźny 266
Berman Jan 276
Bernacki Stanisław 265
Bernatowicz Paweł starszy ulicy Rybackiej 134
Berszau Piotr 280
Betyer (Bethier) Andrzej 262, 267
Beym Jan Bogumił 269
— Jan 267
Beyma Jan Andrzej 281
Bewicz szewc 215
Będkowski Wojciech 117
Bętkowska wdowa 122
Bętkowski 272
Białecka wdowa 216
Białkowski Józef 273
Białoskórska Franciszka 253
Biały Wojciech krawiec, szynkarz 87
Bidziński Stefan strażnik kor. 110
Bieczyńskł Maciej właśc. wsi Linia 239
Bieganowski 52
— Antoni 158
— Tomasz młynarz 114
Bielaszczyk Stanisław rajca ze św. Wojciecha 130
Bieliński Jakub regent grodzki zob. Biliński
Bilefeldt Fryderyk handlarz 280
Bilefelt (Bilenfeldt) kupiec 216, 228, 282, 283
Bilejewski Zygmunt 32
Biliński Jakub regent grodzki pozn. 256, 259, 298
Biskont Łukasz z Jeżyć 121
Biskunt Paweł z Jeżyć 97, 102
Blszkop Chrystian 285
Bitterlich Jan Michał 279, 281
Bledell kołodziej 217
Blinkier 293
Bliwernicz oberkomisarz 184
Blumowa Elżbieta wdowa 281
Blumski Paweł 267
Błażej cieśla 195
Błędek Walenty 281
Bniński 37
Bobe kołodziej 217
Bobolecki 53
Bobowa Elżbieta Anna kołodziejka 281
Bochenek Jan rajca Piotrowa 106
Boczkowski żołnierz 122
Bogacik Paweł rajca pozn. 114
Bogucki podstarości pozn. 4
Bogufał biskup pozn. 187
Bogusławski 156
Bogusz Bogumił 278
Boguszewiczowa Agnieszka wdowa 275
Boguszyk Mateusz mieloarz z Chwali s zewa 88
Bojanowski 52
— właśc. Golęcina 93
— Stefan surogator pozn. 95
Bolesław Pobożny, książę wielkopolski 186
Bomst stolarz 206
Bonkies Dawid Żyd 260
Bonn cieśla 218
Borkiewicz 123, 156
Borkowicz Kazimierz ławnik i szafarz 130
Borkowski Stanisław muzykant 271
Borowy Błażej burm. Środki 106
— Jan mielcarz ze Środki 88
— Wawrzyn mielcarz ze Środki 88
Borucka Zofia wdowa z Jeżyć 85, 92
Borucki z Jeżyć 125
— Wawrzyn z Jeżyć 97
Borwaltowa Anna 281
Borzucki Jan luźny 272
Bossen generał 184
Bowicz Karol 265
Brach Jakub 283
Brandel Ignacy handlarz 250
Brandt Ignacy handlarz 254
Brańska Cecylia 270
Brauer Józef 281
Brehdeycy żołnierz 122
Brenclowa cyruliczka wdowa 217
Breza Wojciech, woj. pozn. 125
Brilka ławnik 215
Brodnicki Stanisław, komornik pozn. 255
Brodnicki Szymon woźny grodzki, rodem ze Śmigła 204, 206
Bronikowski 52, 278
— Jan luźny 265
— Stanisław 35
Bruchwicki 204, 205, 230, 284
Bruchwicki Adam szynkarz 246, 272
— Franciszek 258
— Sebastian Maciej burmistrz 209, 215
Brudzewski Aleksander 208
Bruszek Wojciech 35
Brykczyński Jakub rzeźnik 302
— Mateusz kuśnierz 302
— Paweł rzeźnik 301
— Szymon 291
Bryll ks. 315, 316
Brykman Konrad kapral 122
Bryłka Jerzy cyrulik 202
Brzeski 273
— Aleksander krawiec, szynkarz 250
Brzezińscy 300
Brzeziński ks. 271, 307, 316
Brzeźnicki Stanisław 38
Brzyski Aleksander 253
Buczkowski szewc 215
Buczkowski Kasper luźny 258
Budynkowicz Maciej rzeźnik z Grobli 119, 121
Budziejowski 53
Bugajewicz Maciej handlarz 251
Bugdanowska Antonina 286
Bujalski ks. 283
Bujanowski Jerzy Węgier 251
Bukowicz Roch handlarz 251, 267
Bukowski Stanisław 119
Buldorn Jan 265
Buła Adam kmieć z Winiar 169, 170
— Bartłomiej z Winiar 85
Bułakowski 53, 54
Bułka Marcin z Winiar 92, 96
Burchardt Chrystian złotnik 251
Burdyn Gryger 35
Busiówna zob. Buszówna Buszkowski 52
Buszówna 142
Buszyński Bartłomiej luźny 279
Byczek Wawrzyniec mielcarz ze Środki 88
— Wojciech 35
Byszkowski Jakub 287
Bzdziuga Piotr mielcarz z Chwaliszewa 88

Całus sukiennik 36
Cebulski 290
Ceglińscy 284
Celda Wacław 272
Chakiewicz Maciej rajca Poznania 105
Chełkowski 291
— piwowar 301 Chiwicz rzeźnik 215
Chojnaeki Maciej luźny 256
Chorąża wdowa l
Choryński 52
— Maciej 35, 40
Choynacka piekarka 272
Choynacki Mateusz 275
Christof młynarz luboński 39
Chrostowski 291
— piwowar 302
— Jan 37
Chrościewski Jan doktor 63
Chrzonowski Antoni 285
Chudzicki ks. 315
Chudzyński pisarz grodzki pozn. 51
Chwiałkowska Agnieszka wdowa 268
Chwiołkowski Szymon woźny zamkowy 250
Cetner Jan, starosta lwowski 164
Cerbs 122, 144
Cerps Tomasz rajca, szafarz 175
Cichocki Tomasz 251
Cichoszewiczowa piwowarka 291, 299, 300
Cichowiczowa Apolonia wdowa 272
Cielecki 123
— Jan surogator pozn. 52, 64
Ciemięga Jakub sołtys Winiar 102
Ciepliński Paweł 253
Cierniewicz bednarz 215
Cietrzeska 2
Ciński Tomasz 256
Ciświccy 138
Ciświcki Jan, poborca woj. pozn. 16
Corn krawiec 216
Cudniewicz ks. 316
Cudoch Wojciech mielcarz z Chwaliszewa 88
Cugehór Samuel 281
Cwinger Jerzy Dawid 280
Cwojda kmieć ze Strzeszyna 126
Cwudziński Andrzej 275
Cybart Michał 265
Cyganowicz Feliks rajca pozn. 105
Cylhaur Józef muzykant 277
Cylzdorf ks. 270
Cymer szewc 216
Cyran 54
— Bartosz 35
Cytacki Wojciech szynkarz 269
Czapla Michał 30
— Stanisław 35
Czapliccy 284
Czarnecka wdowa 273
Czarnecki komornik z Jeżyć 181
— Józef 219, 220
Czarnkowski Adam Sędziwój, star. gen., star. pyzdrski 22, 30, 44, 46, 78
— Franciszek Sędziwój, kasztelan pozn. 95
— Jan kasztelan międzyrzecki 51
— Piotr podkomorzy ziemski pozn. 41
Czarny Wojciech rajca 65
Czartoryjski Kazimierz 164
Czayczyński Antoni 262
Czechalski piekarz 218
Czechowicz Błażej 267
Czechowski 53
Czeczewski Marcin 37’
Czekalska wdowa 250
—• Katarzyna wdowa 284
Czenpiński 156
— Michał rajca szafarz 130, 148, 171, 174, 194, 196
Czerniejewicz Grzegorz 257
Czeszkiewicz 123
Cześkiewiczowie 142
Cznot Żyd 29
Czochron 123, 156, 169
— Maciej ławnik i szafarz 130, 154, 155
— Tomasz szynkarz 263, 268
Caochronik 205
Czukier Mateusz kupiec wrocł. 33
Czuram Marcin mielcarz ze Środki 88
Czyszkiewicz 156
Ćwierda Klemens rajca ze Środki 82
Ćwikliński Bonawentura 287

Dajewski Łukasz kanonik P. Marii i prób. św. Wojciecha 155
Daleszyńskie panny 265
Danerowicz Józef handlarz 251
Danielczyk Jan burmistrz Piotrowa 89
Dapner 284
Dawid żelaźnik Żyd 260
Dąbrowski 286
— rybak 230
— Bartłomiej 265
— Jan 214
— Jan 13
— Maciej susceptant grodzki pozn. 273
— Marcin luźny 276 Debel 156
Degurski Grzegorz 253
— Piotr 258
Dembowski Stanisław miecznik łęczycki 35
Denissau August 272
Denuchowski Jan luźny 277
Depcina Marianna 285
Depczyna Rozalia wdowa 258, 268
— Zofia wdowa 269
Depczyński Jakub 279
Depta z Winiar 169
— Antoni garncarz 217
— Stanisław garncarz 217
— Wojciech garncarz 217
Derkowski Maciej woźny 271
Derpowiczowa Elżbieta 267
Dhyl Piotr szynkarz 282
Dibue szewc 215
Dłubała z Jeżyć 125
— Błażej z Jeżyć 92
— Maciej z Jeżyć 85
Dorna Fryderyk doktor 251
Dobicz Kazimierz z św. Marcina 109
Dobieżyńscy 156
Dobrosielski Mateusz 206
Dobrowolski Antoni 287
— Jan 279
— Jan szynkarz 268
— Józef 287
Dobrzycka Zofia 252
Dobrzyński Wojciech sługa miejski 255
Doktorowie Szymek Żyd. 40
Dolski 215
Domagalicz rzeźnik 194
Domagała Michał z Piątkowa 86, 93
Domański Jan 251
Donacki Ignacy muzykant 271
Dorajewicz Andrzej 254
Dorna Jan 265
Drachowska Anna 258
Drążkiewicz rzeźnik 218, 230
Drążyński za św. Marcinem 204
Drenkhorn Daniel 281
Dretner (Drettner) 215, 230
Drobiński Franciszek burmistrz Środki 157
Drobny Michał 58
Drozd z Winiar 169
Drużyńscy 156
Drzewiecki ks. 316
— Ignacy pisarz chwaliszewski 302
Dubiński Marcin 282
Dunin Piotr 117
Dura z Winiar 170
Durczyński szewc 229
— Jan 282
Duszyńska wdowa 290
Duszyński Wojciech szafarz 190, 214
Dybue Dominik 265
Dykowski Jan 285
Dyliński 156
Dyryngowa Elżbieta wdowa 277
Dyrynfelt Samuel cieśla 229, 282, 283, 299
Dytmar Andrzej 253
Dytrych 156
Działyńscy 144
Działyński Tomasz 163
Dziecię Stanisław, mielcarz z Chwaliszewa 88
Dzieciński 54
Dziegurski Józef 284
Dzieńciałkowicz Józef luźny 252
Dzierzgowski Józef 231
Dzikowska Agnieszka wdowa 265
Dziurkiewiczowie 197
Dzwonek Jakub krawiec 57

Eberle zob. Eyberle
Ebert Józef 286
Edel rymarz 302
Efrem Michał Żyd 259
Egnerowa Magdalena wdowa 266
Eitner stolarz 302
Ekert Antoni 256
Elkis Mojżesz Żyd 29
Eliasz Michał Żyd 262
Emrich szklarz 217
Endeman jubiler 215
— krawiec 215
— Jan Henryk 263
Endzelin siodlarz 206, 217
Endzeliński garncarz 218
Engel 279
Engelchartowa Katarzyna 262
Ernestowicz kucharz 216
Ernszt Christian 262
Eyberle ławnik pozn. 122
— Jan rajca, burmistrz 135, 164, 216
— Jerzy burmistrz Poznania 102
Eyberlina Justyna wdowa 254
Eytner Andrzej fryzjer 255
Ezyl Józef bakałarz żydowski 259
— Michał Żyd 259

Fabian mieszczanin pozn. 98
Fabiś Żyd 160
— Joachim Żyd 260
Fabrowski żołnierz 122
Faierbach kupiec 229
Falmer Michał luźny 278
Fautyn zob. Naubaur Fayst Bogumił 280
— Michał kołodziej 207, 282
— Paweł 280
Federowicz żołnierz 122
Felicka Barbara wdowa 271
Feliks z Jeżyć 92
Felnerowa Katarzyna wdowa 279
Fettner Karol szynkarz 281
Ferdynand król węgierski 6
Ferguson kupiec 216
Feyst Michał zob. Fayst Ficka młynarz 285
Fiołkowski krawiec 216
Fischer szewc 215
Fisier Franciszek wapniarz 283
Fleislowa kupcowa wdowa 215
Flek Chrystian złotnik 279
Fleming generał 184
Fligierowa cieślina wdowa 229
Florkowski 156
— prób. św. Jana 321
Fluchrat Michał szynkarz 281
Folman powroźnik 206
Focht szewc 215
— Ignacy szewc 215
Fodarska rzeźniczka wdowa 215
Fogelsankowa wdowa 216
Fogt cieśla 216
Forbes 156, 308
— kupiec 215
— Jan kupiec 254, 275
Formanek 156
Formankiewicz 294
Foxberger Szymon 11
Franc siodlarz 36
— Samuel szynkarz 263

Franc Paweł 266
Franciszek brukarz 284
— mularz 205
— luźny szynkarz 253
Franciszka przekupka 265
Frank Jan gorzelany 229
Franka Jan 282
Frankę Christian luźny 256
— Jan 276
Frej Wojciech 281
Frey malarz 217
Frunk piekarz 214
Frychtnicowa Anna wdowa 268
Frytnis stolarz 216
Fuchsberger Szymon 32
Fuhlman powroźnik 217
Fulkowicz Błażej burmistrz Środki 109
Fulmanowa Katarzyna wdowa 281
Furmanek Wojciech mielcarz z Chwaliszewa 88
Fux Żyd 28
— Walenty 267
Fycka Jan Wojciech 282

Gadomski szynkarz 258
— Jan szynkarz 251
Gajewicz Stanisław kularz 283
Gajewski 52
Gałeski 252
Galicki 204, 292 Galia krawiec 216
— kupiec 216
Galie Bogumił handlarz 257
— Daniel handlarz 257
Galowa Katarzyna 282
Gałąska wdowa 270
Gambart żołnierz 122
Ganczewski Andrzej rajca Piotrowa 100
Garczyńscy 253
Garscy 194
Gaudyn Jan starszy Muszej Góry 102
Gaweł kmieć w Luboniu 80
Gawlikowski miecznik 216
— Antoni 257
— Walenty 262
Gawrończyk rzeźnik 218
— Maciej 273
Gayndzewski Stanisław podstarszy tragarzy 189
Gaysik Michał Żyd 260 Gayzler 267
— Jan szynkarz 278
Gazda z Jeżyć 125
— Łukasz z Jeżyć 97
— Wojciech z Jeżyć 85, 92
Gądkowski właśc. Strzeszyna 314
Gądkowski Łukasz młynarz na Komandorii 23
— Stanisław 117
Gąsawski 156
— Hieronim 122
— ławnik pozn. 122
Gec kupiec 259
Geling Daniel 269
Gembażewski Michał Żyd 60
Gembicki 123
Gembicz piwowar 216
Gembusiewicz Szymon 264
Georgi Mikołaj przeor dominikanów 90
Geppert cyrulik 216
Gerc Karol 257
Gerne Karol August oficjalista pruski 257
Geyzler Bernard 252
Giebel kupiec zob. Góbel
Gięć krawiec 214
— Samuel Żyd 261
Gieccy 194
Giecowski Greger 56
Gieret 124
Gierłowski 283
Gierłowski rzeźnik 218, 230
— Wojciech szynkarz 252
Gierske stelmach 217
Giesel kołodziej 217
Giersz Samuel 280
Gilefert Józef 268
Ginter rzeźnik 195, 217
— Andrzej 273
— Antoni handlarz 279
— Balcer ogrodowy 276
— Bogumił 254
— Jędrzej rzeźnik 229
Gintrowa Eleonora 279
Gińskl Jakuta 268
Girsz Marcin 280
Girszner Wojciech 281
Gitnerowa Anna Rozalia 277
Gituszewskł Tomasz 252
Gizel kołodziej 207
Gizlowa Elżbieta wdowa 280
Glaugier stolarz 294
Glemowa Katarzyna 282
Glimich Jan 267
Gliniecka Katarzyna 270
Gliszczyński 56
Gładkiewicz Wojciech 262
Głąb Jędrzej 36
Głuchowski 52
— Jan 204
Gniazdowski Jan Chryzostan regimentarz 165, 166, 184
Gnuszyńskł 60
Goebel Jan Zygmunt handlarz 255, 277
Goec Józef 264 v
Goepert Jan doktor 252, 263
Godlewski Andrzej 112
— Kazimierz szafarz 130
Golczyński Stanisław 265
Golikowski Jan, dzierżawca wsi Sołacz 93
Gołąbek 10
Gołecka wdowa 270
Goński rzeźnik 214
— Jakub 276
Gorczyński Felicjan 268
— Władysław rewizor komory wschodniej 257
Gorczyszewski Józef regent ziemski gnieźn. 255
Gorkowski Stanisław woźny grodzki 117, 119
Gostkowski 52
Gostomski z Leżeńca Hieronim, woj. pozn. 42
Goś kmieć z Nieczajnej 84, 125
Gościejewicz Grzegorz rajca Poznania, szafarz 89, 102
Gościmska wdowa 302
Gościmski 292
Goślinowski właśc. Nowej Wsi 313
Gotrz Jan 276
Gowarzewski 53
Goździk Stanisław z Kondorfu 121
Goździowie 156
Górczyński piekarz 218
— Józef 278
Górecka Rozalia wdowa 271
Górecki 53
— Łukasz ze św. Łazarza 83
Górka Andrzej star. gen. 5, 6, 7
— Łukasz star. gen. 5, 6, 7
— Stanisław woj. pozn. 81
Górkowie 13, 19, 76, 81
Górski 53
Górzyński kań. pozn. 310
— Józef piekarz 231
Góbel 151, 216
Grabalski szewc 214
Grabowska wdowa 291
— pdwowarka 302
Grabowski 53
— mielcarz 88
— piekarz 294
— Dymitr Węgier, handlarz 253
— Marcin 274
— Marcin Węgier, handlarz 253, 273
— Wojciech młynarz 175
Grabski Wawrzyn komisarz król. 222
Gracki Piotr ławnik, sekr. król. 246, 262, 304
Gradzki Piotr handlarz zob. Gracki Grądkowscy 196
Grądkowski 142, 169, 170, 194, 197
— Jan szafarz 148 Graff malarz 215
Gralewska Regina wdowa 273
Grappini 156
— Antoni 127
Graumon Jakub Żyd 259
Gribowski Stanisław 285
Grochowski 156
— ks. 271, 307, 315, 316
— Wawrzyniec szafarz 163
Grodzicki ks. 306, 312
— Jan 38
— Stanisław 51
Grodziski Jan 10
Grodzka podkomorzanka 285
Groff Jan 10
Groffcwie 32
Grona Jakub Żyd 261
Gronalski 205
— ławnik 216
— Franciszek trybun 210
Gronau Jan 263
Grow zob. Groff Gruber kominiarz 181
Gruchała rzeźndk 214
— młody, rzeźnik 216
— Maciej 118 Grudziński 52
— Andrzej Karol, woj. kał. i pozn. 97, 98
— Jan, star. nakielski 51
— Stefan 55 ...
— Zygmunt kasztelan biechowski 56
Grudzki Marcin jurysta 90
— Barbara żona 90
Grunert Wacław handlarz 251
Grunwald Jakub 265
Grybelowa wdowa 280
Grycmacher aptekarz kupiec 216
Grylewski 52
Gryniewski Daniel 276
Grywczyński 289
Grzecik Sebastian 89
Grzegocki Mikołaj 282
Grzegorz brat u karmelitów 166, 167
— prowincjał karmelitów trzewiczkowych 47
Grzegorzewski Wojciech 283
Grześko kmieć z Jeżyć 181
Grzybowska Kunegunda wdowa 274
Grzybowskł 53
Gułtowski 52
Gumowska 267
Gurda Wojciech z Górczyna 121
Gurkowski szewc 216
Gurnickł Tomasz 265
Gurowski Władysław, marszałek litewski 230, 234, 252, 276, 278
Gurski krawiec 215
Gutowski Jan 119

Haba Marcin, mielearz z Chwaliszewa 88
Haker Andrzej 263
Hakiewicz 118, 125
Hakiewicz Michał 170
Hakiewiczowa wdowa 215
Hanczuch Tomasz 264
Hanerowicz wigintiwir 216
Hanika snycerz zob. Hanyka
Hanke Andrzej stróż garbarski 281
— Christian 283
Hanowicz Jakub piekarz 218
— Walenty piekarz 218
Hantusz sukiennik 217
— prób. św. Marcina 310
— Jan 279 Hanusik Wojciech 39
Hanuszkiewiczówna Elżbieta szynkarka 264
Hanyka Maciej snycerz 206, 217
Hap Jurga 11
Hardbord luźny 279
Hartung Jan 267
Haselberg piernikarz 215
Haskiel Żyd 40
Hasłowski 142
Hassemberg Jan Christian oficjalista pruski 256
Haybłch Józef 253
Hayhel Józef 264
Hayke 264
Hausenbaur Jan 269
Hebdman ślusarz 215
— Franciszek 251
Hedoryn Joanna szwaczka 266
Hein iglarz 217
Heincze białoskórnik 217
Helbikowa 142
Helbing szewc 217
Helebrant 204
Heller kowal 206, 217
Helima Mojżesz Żyd 260
Helling kupiec 216
— August handlarz 255
— Daniel Henryk kupiec 253
— Henryk August 256
Hellman rzeźnik 216
Helt (Stanisław) 2, 3
Henach Wolf Żyd 260
Henc białoskórnik 207
Hencz Jan Jakub ogrodowy 276
— Karol 283
Henderschon Marcus Szkot 25
Henerowicz Stanisław 267
Henigowa Katarzyna wdowa handlarka 255
Henryk Walezy 187
Herbowska Justyna wdowa 272
Herbowski 205
— ławnik 215
— Michał 194
— Walenty 195
Herc Aron Żyd 260
Herkowski muzykant 215
Herman 143
— Jan Fryderyk 263
— Jerzy 272
— Karol handlarz 269 Hersz krawiec Żyd 262
— kuśnierz szamotulski 262
— złotnik Żyd 261
— Aleksander Żyd 259
— Jan 280
— Szaul Żyd 261
— Dawid Żyd 261
Hertlowie 156
Hertlowscy 207
Hesse Józef 279
Hexel Jan 253
Heycowa wdowa 215
Heyda Kasper 2
Heyke stolarz 217
— Jan 263
Heyne Ludwik szynkarz 285
Hignerowa Rozalia wdowa 282
Hildebrant Franciszek zegarmistrz 250
Hillebrant cyrulik 207, 217
— Marcin 280
— Fryderyk Wilhelm. 27:9
Hiller Daniel 277
Hincz 205
Hinczewski komisarz 320
Hłntz ławnik 215
Hirsekorn rajca 216
Hirsz białoskórnik 207
Hochberger mydlarz 217
— Andrzej 264
Hoffman pasamonik 216
— siodlarz 217
— Chrystian 281
— Jakub 279
— Jan 270
— Jan szynkarz 250
— Jerzy szafarz 148
— Dawid młynarz 286
Holke Karol 254
Holm krawiec 217
Horn perukarz 216
— Ignacy handlarz 254
— Józef handlarz 254
Hornheber Michał 281
Horst zegarmistrz 215
Hubert stary 217
Hubertowa toczkowa 217
Huke Jan 279
Hun zegarmistrz miejski 215
Hunkel Mikołaj 275
Hybner 292

Icek Abraham Żyd 260
Iciek Szymon kwartałowy 222
Iłowiecki 53
Ismer Bogumił luźny 277
Iwankiewicz rzeźnik 301
— Kasper 256
— Wojciech 286
Iwanowski Aleksander 35
Izrael bakałarz Żyd 261

Jan III Sobieski 187
Jan Kazimierz 187
Jan kotlarz z Jeżyć 92
— kowal, starszy Łaciny 89
— luźny 275
— luźny 252
— mielcarz 196
— młynarz 196
— młynarz, mielcarz ze Środki 88
— rynsztokowy 255
— tragarz 231
Jabłkowski 29
Jabłonowska 52
Jabłoński kucharz 230
Jątarzykowska 205
Jabrzykowski 204
— krawiec 215
Jacenta malarka 271
Jachnierski Kazimierz 255
Jackowski Józef ławnik chwaliszewski 289, 291, 302
Jadamek rzeźnik mielcarz z Chwaliszewa 8
Jadwiga 53
Jagielska Katarzyna wdowa handlarka 252
Jagielski krawiec 215
— rotmistrz 164, 184
Jaksiewicz Franciszek 266
Jaksowski Jakub rajca na Komandorii 96
Jaktorowski 52
Jaktorski 205
Jakub krawiec, rajca św. Wojciecha 83
— kuśnierz 157
— piekarz 156
Jakubowiczowie 194
Jakwicz 156
— kupiec 215
Janczewski Antoni 287
Janecius Karol 93, 98
Janek komornik z Górczyna 180
Janicka Marianna przekupka 271
Janicki Tomasz luźny szynkarz 272
Janik Piotr z Winiar 85
Janiszewski 294
— piwowar 302
— Michał rajca chwal. 302
Janiszkiewiczowa Anna wdowa 285
Jankowski szewc 216
— żołnierz 122
— Andrzej 290
— Łukasz 292
— Onufry, ławnik chwaliszewski 289, 291
Janowicz Róża 285
Janowiczowa wdowa 285
Janowiczowie 195
Janowski 36
— Jakub 36
— Piotr 287
Janusz, król. wag. 6
Januszewskł kowal 290
Jarecki 293
— Joel Żyd 260
Jarloch garncarz 229
Jarochowska wdowa 270
Jaromirska 292
Jasieński Adam pisarz wójtowski 232
Jasińska wdowa 214
Jasiński 54
— cyrulik 204
— woźny 205
— Adam handlarz 253, 273, 276
— Florian pisarz prowentowy 223
— Franciszek mielcarz z Chwaliszewa 88
— Jakub luźny 271 Jaskółka Mojżesz Żyd 55
— Tomasz piwowar 7
Jasny Paweł piwowar 6
Jastrzębiski Józef szynkarz 268
Jaśniewska Justyna wdowa 272
Jaśniewski szewc 216
Jaszczut Ignacy 255
Jaul Aberel Żyd 260
—- Icek Żyd 260
— Jakub Żyd 261
— Menachyn Żyd 260
Jaula Jakub złotnik Żyd 262
Jaworski garncarz 302
— Józef 268
— Piotr 287
— Stefan sługa miejski 268
— Wawrzyniec 294
Jągrowski 291
— piwowar i regent konsystorski 301
Jegel Chrystian 278
Jelonek Wojciech 54
Jenfca 229
— handlarz 283
— Jan Henryk handlarz 253
Jerzykowski 274
Jezierski Józef 231, 234
— Józef strażnik 273
Jeziorkowski Józef 253
Jezioro Piotr 35
Jeżewski Michał 284
Jęczmień Jakub krawiec 36
Jędrasek 156
Jędrzej krawiec mielcarz 88
Jędrzejewicz 118
Jędrzejewski żołnierz 122
— Piotr 265 .
— Wojciech 284
Jonaszewa kuśnierka 53
Josma Jakub Żyd 261
Jowaski Jan 13
Józef garbarz 218
— doktor Żyd 29
— pilarz 229
Józefkowicz Józef ze św. Marcina 121
Józefowa wdowa przekupka 271
Józwa wdowa Żydówka 29
Juda Joachim Żyd 260
Judka Żyd celnik 58
Junker Jan 278
Juszkiewicz Marcin 266
Jutrowski Jakub 277

Kabat Szymon tesarz 58
Kabatka 41
Kabatowa Nataza 35
Kac Lezer Żyd 261
Kaczka Jędrzej stary, mielcarz 88
Kaczkowski 54, 61
Kadiss Żyd 29
Kadoch wigintiwir 216
Kalka Wojciech mielcarz z Chwaliszewa 88
Kaliczyna z Winiar 170
Kalinowski 40
— Marcin 36
Kalis Mojżesz Żyd 29
Kaliski Hersz szmuklerz 261
— Józef luźny 282
Kalkowski Wilhelm handlarz 216, 255, 282
Kalmonach (Calmonach) sieroty 28
Kałuszewicz rzeźnik 218
Kałużewicz piekarz 217
— Antoni 272
— Mateusz 269
— Wojciech 282
Kam Jakub żołnierz 122
Kamieński 35
Kamieński Wojciech luźny 268
Kamińska wdowa 263
Kania Jan z Naramowic 85
Kaniewicz Józef luźny 250
Kantorowicz Rafał Żyd 260
Karaśkiewicz 294
Karcz Aleksy kmieć z Żegrza 55
Karczewski 53
— wójt 214
— Jan 254
Karczykiewicz 294
Karkuszewicz Jakub 286
Karla kowal 301
Karłuszewicz Wawrzyn 286
Karmowski Kajetan gwardian franciszkanów 311
Karol młynarz 279
Karus Maciej starszy Wymykowa 102
Kasper miechownik 33
— złotnik 29
Kasprowicz Józef luźny 275
Kaszyński Stefan szynkarz 263
Kaul Aaron Żyd 259
— Jakier Żyd 259
Kawecki złotnik 216
Kazierski Mikołaj mączarz 256
Kazimierz Wielki król polski 187
— Jagiellończyk 15, 20, 47, 49
— komornik z Jeżyć 181
Kaziwiór Marcin z św. Wojciecha 121
Kazur 207
Kazurski 216
Kądziński Andrzej 258
Kąsinowski 54
— Franciszek 252
— Walenty 278
Kątny Balcer mielcarz ze Środki 88
Keller Franciszek 252
Kempa Jan kmieć 126
Kemphi August handlarz 263
Kesner Karol luźny 274
Keyzer kupiec 215, 283
— Henryk August pocztmajster, handlarz 249, 250, 255
— Jan 252
Kępa z Winiar 125
Kęszycka, wojewodzina gnieźn. 320, 321
Kęszycki Ksawery star. mosiński 275, 282
Kiedrzyński 286
Kielerowa wdowa 215
Kieller Józef handlarz 251
Kienig Dawid 11
Kierski 51
Kiersz 291
Kierszke rymarz 217
Kierzkowa Rozalia wdowa 264
Kierzkowski Marcin 282
Kijewski 54
Kijowski 37
Kiliński Balcer 264
Kincel Kazimierz z św. Łazarza 134
Kinderman Jan Nepomucen szynkarz 269
Kineman Jan Wilhelm 263
Kinosowicz 294
Kirstein snycerz 215
Kister kupiec 215
— Józef handlarz 249, 250
Kiszewski Tomasz 254
Klaten pułkownik 184
Klau malarz 217
Klaubowa wdowa 282
Klaudius (Claudius) mieszczanin 28
Klause Jan 286
Klauszowa Maria Elżbieta wdowa 257
Klauza Mateusz 265
Klecha Dobrogost z Winiar 85
— Bonawentura z Winiar 92, 96
Klem szewc 215
Klenka 229
Kieiczyński Ignacy 268
Kleyn Krzysztof 281
Klimek z Jeżyć 125
— Jan z Jeżyć 85
— Marcin z Jeżyć 92, 97
Klimke ogrodowy 283
— Andrzej ogrodowy 282
Klingert Michał 266
Kliniecki krawiec 214
Kloke Marcin 280
Klug Jan handlarz 254
Kłobucki Bartłomiej woźny grodzki 214, 226
Kłosiński Tomasz 284
Kłosowicz Stefan ławnik szynkarz 252
Knap Szymon z Golącina 86
Knoll kupiec 215
Knyspel piekarz 250
— Marcin aptekarz 280
Kobelina Jadwiga 35
Kobylińska wdowa 278
Kociałkowicz Wojciech rajca, szafarz pozn. 127
Kociełkiewicz Karol 265
Koczewska Rozalia 252
Koczorowski Ludwik 219, 220, 226
Kokalewski Wincenty ławnik pozn. 31
Kokoszka-Pawłowski mieszczanin 9
Kokot Jan Wojciech 277
Kolbe Karol Ludwik 281
Kołodziej Jan ze św. Marcina 155
Kołogurski 284
Kołudzki 53
Komórowska 51
Komornicki Walenty 284
Komuszka z Winiar 171
Kondorficki Andrzej rajca św. Wojciecha 83
Konecki Jan woźny grodzki 168
Koniński 54
Konrat Andrys 36
Koński wigintiwir 122
Korbańczyk Mikołaj pisarz Piotrowa 106
Korcman Beniamin 277
Kordiasz kmieć z Nieczajny 84, 125
Kornatowski 53
— Adam organista 271
Kórnicka 205
Komowa Katarzyna wdowa 268
Korytowski 233
Korzecki Jan 278
— Marcin sklepowy 254
Korzeniewski Teodor archidiakon pszczewski 189
Koska tesarz 53
Kosowicz 156
Kossakowski Mikołaj, kasztelan kijowski 164, 166
Kassowicz wigintiwir 216
Kossowski Bazyli szafarz 154
Kossucki 52
Kostrzewski 122, 143, 156
— Michał rajca pozn. 114
z Kostrzyna Mateusz, prób. św. Wojciecha 98
Kosz (Kos) doktor 36
— Paweł 11
Koszarek chałupnik z Winiar 170
Koszoski stelmach 217
Koszutski Baltazar właśc. Strzeszyna 84, 86
— Stanisław, kasztelan śremski 273
Koszyc Józef mosiężnik 207, 217
z Kościelca Janusz zob. Kościelecki Janusz Kościelecki Janusz woj. sieradzki, star. gen. 13, 21, 22
Koścderski Mateusz 13
Kośmider krawiec 40
— Jan krawiec 36
Kotarbski Marcin prób. farny 270, 306
Kotecka Marcinowa wdowa 229, 282
Kotecki Antoni szynkarz 267, 268, 283
Kotek Jakub Żyd 64
Kowalewicz rzeźnik 305
Kowalewicz Franciszek ze św. Marcina 135
— Maciej 283
Kowalińska Marianna 265
Kowalska zob. Lwowska Kowalski Franciszek z Muszej Góry 121
— Mateusz 265
— Piotr 252
Kozidupa Jakub rajca na Komandorii 96
Kozłowicz piekarz 293
— rzeźnik 195
Kozłowska Konstancja 270
Kozłowski 287
Kozuborski wigintiwir 215
— Dominik 266
Koźmińska, wojewodzina kaliska 269
Koźmiński Augustyn 254
— Jan 284

Krajczewski Tomasz 257
— wigintiwir 216
— szafarz 299, 303
Krajewski Jan luźny 253
— Józef 256
— Wojciech 256
Kramarczyk Józef rybak 277
— Józef szynkarz 287
Krasnopolska Ludwika 267
Krautofer Franciszek 263
Krauza blacharz 216
Krauza .Samuel Chrystian handlarz 255
Krayczewski zob. Krajczewski Kraywicht szklarz 216
Krawczyk Tomasz z Rybaków 109
Krawiec Kilian Szkot z Pleszewa 25
Kreczmer Karol piekarz 256
Kreska Mojżesz Żyd 28
Krotoszyński Jakub 286
Krowiński Jan 266
Królewicz 215
Królikowa wdowa 196
Kruczek z Jeżyć 125
— Wawrzyn z Jeżyć 85
Krupecki Jakub 287
Krusiowa 156
Kruszczyński Jan 263
Kruszyński Jan 263
Kryger Wojciech 278
Krygrowa wdowa cyruliczka 216
Krystman Jan 269
Krystyna wdowa 263
Krzeszewski garncarz 294, 302
Krzycka Eleonora, starościanka zelgniewska 270
Krzycki kasztelan 140
Krzyszkowski 52
Krzysztof kmieć ze Strzeszyna 126
Krzysztofowicz Piotr handlarz 251
Krzyżanowski 54, 313
Krzyżański Antoni luźny 275
— Walenty 267
Kubecki Wojciech luźny 275
— Wojciech mielearz 250
Kuberski Jan 285
Kubiczowa Małgorzata 258
Kuchtowicz Stanisław burmistrz Poznania 105
Kuczewski Michał ze Smiełowa,
starszy tragarzy 189
Kuczkowski ławnik 214
Kudlik Jan z Sołacza 102
Kudzinowicz złotnik 216
Kuka Wilhelm 267
Kulczyński Maciej luźny 250
Kuligowska Dorota wdowa 272
Kumieński Franciszek kapitan wojska pruskiego 271
Kuna Jachym 265
Kuncz z Jeżyć 125
— Jan z Jeżyć 92
— Wojciech z Jeżyć 97
Kunecki Jakub 253, 276
— Walenty 287
Kunerski Kasper 262
Kuni Piotr szynkarz 252, 254, 278
Kunicka wdowa 195
Kunicki Krzysztof 172, 173, 174, 175, szafarz 163
— Roch 272
Kunieski 215
Kunowski Ignacy rajca, prezydent miasta 216, 229, 250, 254, 257, 277, 282
Kuper Maciej 280

[opracowanie: http://www.formanowicz.pl]
http://www.formanowicz.pl/exlibris/indeks.txt
Avatar użytkownika
jerzy
Kreator Forum
Kreator Forum
Medale: 3
Twórca indeksów (3)

Indeks osobowy Poznania z XVI - XVIII w. cz.2

Postprzez jerzy » 17.03.2009

INDEKS OSOBOWY

[pochodzi z : "Opisy i lustracje Poznania z XVI - XVIII wieku", Marian J. Mika: Poznań 1960]

Indeks obejmuje wszystkie nazwiska osób wymienionych w źródłach,
jak też wprowadzonych do przypisów. Jak to już podkreślano w Przedmowie
starano się w tekście źródeł oddać brzmienie nazwisk w oryginalnej
pisowni. Stąd też występują różne formy jak Dretner, Drettner itd.
Nacisk położono na informacje dotyczące osób, podawano więc urzędy,
godności oraz zawody, które były konieczne dla odróżnienia osób o tych
samych imionach. Osoby występujące pod samymi tylko imionami, przy
których nie było bliższego określenia zawodu czy stanowiska społecznego,
nie zostały wprowadzone do indeksu. Dotyczy to głównie ludności
żydowskiej, która w źródłach poza nielicznymi wypadkami podawana jest
tylko pod imieniem. Oznaczenia osób występujące w źródłach z różnymi
określeniami (np. burmistrz, rajca itp.) umieszczono pod jednym hasłem.

Przy odsyłaniu do haseł używano skrótu zob. Ponadto posługiwano się,
następującymi skrótami: gnieźn. — gnieźnieński, kał. — kaliski,
kań. — kanonik, kor. — koronny, król. — królewski, ks. — ksiądz,
pozn. — poznański, podwój. — podwojewodzi, prób. — proboszcz,
star. gen. — starosta generalny Wielkopolski, właść. — właściciel,
woj. — wojewoda, wrocł. — wrocławski.

Kupisiewicz 292
Kurczewski Zygmunt 252
Kurtowski Jerzy Węgier .szynkarz 269
Kuszczak z Jeżyć 156
Kuszewicz z Winiar 170
Kuszka z Jeżyć 125
— Stanisław z Jeżyć 85, 92, 97
Kuszrankowski Piotr luźny 273
Kutner Antoni 263
Kwapidura Krzysztof, mielcarz z Chwaliszewa 88
Kwaterzyński Wawrzyn 278
Kwiatkowski Adam 265
Kwilecki Adam konsyliarz Rady Nieustającej 254
— Konstanty chorąży pozn. 269

Ladowski Walenty luźny 265
Lahman Melis krawiec Żyd 261
Lainweber Kasper cieśla 246
Lambai Karol plóciennik 229
Lambay Karol luźny 276
Lamparski 230
— ławnik 216
— Józef 205, 277, 278, 283, 308, szynkarz 255, 256, 260, prezydent miasta 245
— Kazimierz szafarz 181, 182, 205
Lanckoroński Franciszek woj. krak. 164, 166
Langa 289
— kuśnierz 216
— Ignacy 264
— Jakub 264
— Krzysztof 171
Lange Chrystian 275
— Hans żołnierz 122
Langierowicz Wojciech ze św. Marcina 109
Lankiewicz rzeźnik 302
Langner stolarz 217
— Gotfryd stolarz 206
Langnerowa Anna Róża wdowa 263
Latalski 53
Latosi Jakub starszy cechu rzeźników 119
Laufer 273
Laurentowicz Jan 279
Laynweber Bernard szynkarz 269
— Józef 279
Layzer Jakub Żyd 259
Lebinger Fryderyk 281
Lecigórski garncarz 218
Leisner Samuel doktor 253
Leiwen Żyd 29
Lembicz Walenty handlarz 251
Lempka Maciej 277
Lenhard Jan 271
Lepaka Bogusław 283
Leski krawiec 214
Leszczyński Bogusław podskarbi 93
— Jan kanclerz, star. gen. 116, 223
— Rafał star. gen. 124
Leśnoski Antoni 228
Lewandowska Magdalena szynkarka 252
— Marianna wdowa przekupka 271
Lewandowski muzykant 230
— Jakub 273
— Jan 264
— Paweł 285
Lewek faktor Żyd 261
— z Nakła Żyd 29
— Dawid Żyd 261
— Jan ze Sołacza 85
— Joachim dzierżawca cła 224
Leyman Kazimierz 181
Leytel Jan 281
Libaber 194, 195
Libelt Chrystian 280
Libman kupiec Żyd 260
Lidetkowicz garncarz 196
Ligowicz garncarz 218
Linert Jakub 285
Linkholm kurdybanik 216
Lipiński ks. kustosz katedr. 315
— Sebastian rajca pozn. 108
Lipka wdowa Żydówka 28
Lips kołodziej 218
Lipska Wiktoria kasztelanowa łęczycka 254
Lis Jan kmieć z Winiar 85
— Marcin żołnierz 122
Lisiecki Łukasz 263
Lisigorski Bartosz 13
List perukarz 215
Liszkiewiczowa wdowa 279
Litwinowicz kuśnierz 215
Liwińscy 231
Liwiński 278
— piekarz 218
Lizak Bartosz 35
Lochacz Stanisław ławnik pozn. 112
— Wojciech mieloarz 89
Lochaczowie 194
Lobzanka Jan 2
Loe 271
Łojowa wdowa 282
Lorens 294
— Andrzej, starszy Łaciny 89
Lorentz luźny 282
Lorenz piekarz 215
Lot Bogumił 280
Loth kołodziej 217
— ślifierz 216

Lotomski stolarz 217
Lozek wekslarz Żyd 259
Lubiniecka wdowa 269
Lubkowic Wojciech rajca Chwaliszewa 100
Lubrański Mikołaj woj. kał. i pozn. 4
Ludik Marcin krawiec 124
Ludwik Węgierski król polski 187
Lugostowicz rajca 215
Lustkowic Walenty ławnik pozn. 108
Luszkiewicz Franciszek woźny grodzki 226, 228
Lutomski stolarz 207
Lwowska Urszula z Sierpc, kasztelanowa kowalska l, 12, 18
Lwowski Wojciech 29

Łagoda z Winiar 125, 170
Łaniewski Walenty 272
Łaszczyński Ignacy 253
Łapacki 122
Łaszyński miecznik 216
Ławrzykowicz Stanisław starszy z Komandorii 110
Łęczycki Icek Żyd 259
Łopatecki 36
Łosiecki Ksawery strażnik 265
Łowęcki 54
Łukasz szewc 37
— stróż haubdwachowy 255
— z Winiar 155 Łukaszewicz 287
— Józef 273 Łukomski Wawrzyn 86 Łukowski 283

Macaj Wojciech mielcarz z Chwaliszewa 88
Machnicki Antoni pisarz celny 254
Maciejewicz 289
Maciejewski garncarz 217,
— Jan 253
Maciejowa 254
Maciek kmieć z Jeżyć 181
— rataj z Wildy 179
Mager Jan 56
Malanowski Jakub 287
Malarzewicz żołnierz 122
Malcher kmieć z Górczyna 156
— z Górczyna 180
— szewc 35
— zegarmistrz 35
Malczewski kasztelan rogoziński 309
— Melchior cześnik brzeski 253
Malczyński Jakub 284
Malec Jan ze Strzeszyna 86
— Józef ze Strzeszyna 92
Malewłcki Wojciech 211
Malian Jan 279
Malicki ślusarz 215
Malinowski 290
— Antoni handlarz 251
Malowana Helszka 36, 40
Małecki Wojciech, rajca Środki 109
Małgoska Marianna 269
Mamrot Marek Żyd 260
Mancell Józef 265
Manes Hersz Żyd 261
Mann powroźnik 217
Mannowa Maria Elżbieta wdowa 263
Mansfeld żołnierz 122
Manuss doktor Żyd 28
Manussa wdowa Żydówka 28
Mańkowski żołnierz 122
— Samuel 117
Maranowicz 293, 294
Marchlewski Franciszek 263
Marchwitz Ludwik 251
Marcin kowal, rajca św. Marcina 82
— organista, mielcarz 88
— poddany z Naramowic 107
— rymarz 36
— strażnik 255 Marczyn szewc 216
Marek doktor Żyd 29
— Marcin z Winiar 92
— Wojciech z Winiar 85
Margowska 126
Margowski 291, piwowar 300
— Rudolf Andrzej doktor, burmistrz pozn. 124
Marianna przekupka 266
Markowa wdowa 258
— Elżbieta wdowa 274
Markus Konrad 281
Markwicz 293
Marszewski 52
Martin młynarz 175
Marusza piernikarka 35
Marzantowioz Marcel 257
Masłowska 51, 54
Maszkiewłcz Michał 265
Maślanka 2
Malczewski Maciej 271
Mateusz młynarz Niestachowski 93
Matiaszowa Marianna 266
Mattey kań. katedr, pozn. 315
Matusz malarz 36
Matyjasz z Winiar 169
Matys z Wolkowicza co niedźwiedzie wodził 11
Maurecki Stanisław 287
Maurycy Hanusz 35
Maxalewicz Tomasz 284
Mayrych 283
Mazurkowa Agnieszka 36
Mączka 156
Mączyński ks. prokurator kapituły pozn., kanonik 315, 318, 322
Meer kowal 217
Meerowa kowalka 229
Meier Wojciech ławnik pozn. 160
Meierer instygator 215
— Sebastian rajca, szafarz 245, 255
Meizebus Jakub Żyd 29
Mejer Filip 279
Melchior zagrodnik z Górczyna 132
— młynarz 93
Melira Icek Żyd 261
Memych Jan 282
Mencel Karol 264
Mendel rabin 258
Menulissowa Barbara 254
Merkier szewc 216
Mertz Jan 285
Metelski ks. 316, 318
Męclewski piekarz 290
Męczykiewicz Balcer 270
Miaskowska Katarzyna, starościna gnieźn. 270
Miaskowski 53, 54
— kawaler maltański 322
Miąskowski Franciszek właśc. Golęcina 126
Michalczyk Maciej z Winiar 121, 125
Michalski Franciszek ze Zdun woźny grodzki 219, 220
— Łukasz luźny 266
— Wawrzyn 263 Michał doktor Żyd 29
— luźny 274
— pilarz 286
Michałowicz ks. 312
Michałowiczowie 194
Michałowski Paweł Jan kań. P. Marii, prób. św. Wojciecha 83, 98
Miedźwiecki Kazimierz, regent grodzki pozn. 195
Mielą wdowa Żydówka 29
Mielcarzewiczowa 205
Mielżyński 54
— Józef woj. pozn. 311, 320
— Maksymilian pisarz kor. 255
Mierzyński Andrzej burmistrz św. Wojciecha 132
— Wincenty szynkarz 264
Mierzwińska Apolonia szynkarka 255
Mieskowski 28
Mieszkowski 53, 57
— właśc. Strzeszyna 125
Mieszała z Jeżyć 156
— komornik z Jeżyć 181
Mieszaniec Matys szewc 36
Miąszkowscy 61
Mieszkowski 36
Mieziel Jan 11
Mikołaj kmieć z Winiar 132
— owczarz z Górczyna 180
Mikołajowa wdowa luźna 265
Młlewski prób. św. Małgorzaty 317
— Stanisław szynkarz 254, 258, 264
Miliński ks. 118
Miller Jan 258
Minga 290
Minsenberg Chrystian 286
Mioduńska wdowa niewidoma 214
Miodyńska 205
Mirosławska wdowa 231
Mitrkowski Jakub woźny grodzki 69
Mittelbiller Jan 264

Mizera Wojciech z Górczyna 180
Młodunowicz Wojciech rajca Ostrówka 106
Mniszek Jerzy, marszałek w. kor., star. gen. 222
Mniszewski 292
Moczyńska Ludwika przekupka 254
Morawski kań. pozn. 319
Morgowski Wincenty szynkarz 272
Mortka cyrulik Żyd 261
Moryc Jan 266, 268
Morzycki Paweł mielcarz ze Środki 88
Mosiński Jakub rzeźnik 215
Moszczyńska kasztelanowa santocka 270
Moszczyński Antoni 286
Mroczyńska Teresa wdowa 255
Mrowicki za św. Marcinem 205
Mrowiński kołodziej 218
Mrówczyńska wdowa 302
Mrukowski ks. 271
Mrzygłód Absolon 58
— Stanisław burmistrz wileński 36
Murkowski Antoni luźny 274
Murowicz szewc 215
Murowska Dorota wdowa 277
Murowski 215
Musiałkiewicz Andrzej 251
Musielski pisarz 309
Muzyka Stanisław 35
Muller garbarz 217
Myciałka kmieć z Lubonia 80
Mycielski Józef star. koniński 229, 255
Myciński Antoni 282
Myckarczyk Tomasz mielcarz z Chwaliszewa 88
Mydelnik Maciej 87
Myśliński bednarz 214
Mystkowski 53
Myszkowski 53
Myttling luźny 282

Nachen Szlama podrabin 222
Nacherin Mandel Żyd 262
Nadaliński Walenty szafarz, rajca, burmistrz 171, 174, 181, 182, 191, 196
Najkirch Jan Bogusław 279
Nake Józef handlarz 254
Namerliński Paweł z Lubasza woźny grodzki 211
Naramowscy 31, 51
Naramowski Adam 24, 50, 66, 84, 85, 92
— Franciszek 97, 98, 107
— Jan 66, 84, 85
— Jerzy 50
Natali Wacław handlarz 269, 284
Nawrocki 292
— rzeźnik 218
— Mateusz młynarz 256
Naybaur Walenty 267, 278, 279, 290, cieśla 305
Naybert 205
Naykirch garbarz 207
Naymann Wojciech 285
Naypaur zob. Naybaur
Nera Wawrzyn z Górczyna 180
Nerger Jan 277
Nergier cieśla 229
Nerski 274
Nester Jan fryzjer 272
Neubert ludwisarz 217
— piwowar 216
Neukirch garbarz 217
Neymanowa 205
— Agnieszka 262
Nicikiewicz krawiec 215
— szewc 215
Niciński szewc 205, 216
Niczyński szewc zob. Niciński
Niedźwiecki Celestyn 13
Niegardzińska Marianna wdowa 257
Niegolewska Magdalena starościna powidzka 256
Niegolewski 52
Nielutaińska Gertruda szynkarka 256
Niemiec Bartek mielcarz ze Środki 88
Nietaszkowski Piotr, prokurator kapituły pozn. 32
Niewicka Magdalena wdowa 256
Niewiecki Wojciech 268
Nikel August 263
Niklasz Paweł krawiec 35
Niklaus 265
Nimira Antoni 226
Niużyński miecznik 216
Mziurski stary 216
Noak szyfterz 217
Nosal Łazarz Żyd 29
Noskowski 28, 29, 61
Nosowiczowa Marianna wdowa 254
Nosyn krawiec Żyd 260
Nossek Józef Żyd 28
Noszka Szymon z Górczyna 102
Nowacka 293
— Marianna wdowa 264
Nowacki szewc 215
— Walenty szynkarz 284
— Wojciech 276
Nowak Florian 285
Nowicki ks. 258, 270
— luźny 278
— Bartłomiej 286
— Józef luźny 271
Nowiński Grzegorz luźny 268
Nowiszewski Jakub 264'
— Jan 258, 263
— Wojciech 264
Nowowiejski Jan 24, 31
— Marcin 31
Nożeński żołnierz 122
Nuzbaum Andrzej 282
Nyka 294

Obalewicz ławnik 215
Obicki Karol szynkarz 278
Obiezierski 54, 196
— Marcin właść. Nowej wsi 84
Objezierski Rafał 284
Obornicki 54
Obrosłek Mateusz z Winiar 85
Obrusek Bartłomiej 277
Obruśnik Marcin kmieć z Jeżyć 181
Obst ogrodowy 229
— Samuel ogrodowy 276, 283
Obstowa Marianna wdowa 285
Obuszek Stanisław mielcarz z Chwaliszewa 88
Och Paweł 286
Ochabski krawiec 216
— Marcin 257
Ochocki Jan 69
Ochowicz 208
Ochowicz szewc 217
Ogórkowski Łukasz 286
Ogrodowicz szewc 214
Ojezierska Agnieszka wdowa 254
Olek Jakub ze Strzeszyna 86
— Wojciech ze Strzeszyna 92
Olkiewicz za św. Marcinem 205
Olszewski Antoni 254
— Kazimierz 284
Olsztyński 289
Omaysowa Marianna 279
Opalińscy 52
Opalińska Katarzyna z Kościelca, żona Andrzeja z Bnina Opalińskiego 41
Opaliński Andrzej 21
— z Bnina Andrzej 41
— Jan star. gen. 116
Organista Jan rajca ze Środki 82
Orland Jan ławnik św. Marcina 83
Orzechowicz 290
Osłowski 266
Osman Wawrzyn luźny 271
Ossowski 54
z Ostroga Zborowscy 53
Ostroróg Jan kasztelan i star. gen. 22
Otto stelmach 208
Otuski Stanisław szynkarz 87
Ozarowska wdowa 270

Paczkowski Szymon szynkarz 252
Pakoś Kiwa Żyd 29
Palięcki Szczęsny 13
Pałka z Jeżyć 125
— Jakub z Jeżyć 92, 97
— Wojciech z Jeżyć 85
Pankoszowa Elżbieta 277
Panwic Jan Chrystian 277
Panwiczowa cieślina wdowa 229
Paprocki rzeźnik 302
— Jan luźny 267
Paradowski Andrzej luźny 268
Partoka Wojciech z Sołacza 86, 92
Parwiatowski Wojciech 273
Paschalski rzeźnik 156, 216
— Adam rzeźnik 256, 304
— Jan 252, 256, 279
— Piotr 256, rzeźnik 218
Paśnik Wojciech mielcarz ze Środki 88
Paul Jan muzykant 271
Paull kordybanik 255
— krawiec 217
Paweł komornik z Górczyna 180
— miechownik z Międzymościa 98
— wapniarz 218
Pawełkiewicz żołnierz 122
Pawłowski 52, 53
— Michał Węgier handlarz 255, 273
Pątnowska 54
Pecel Norbert 267
Peltz ślusarz 217
Pełczyński garncarz 218
— Stanisław 160
Pełka kuśnierz Żyd 260
Penak ogrodowy 229
— Andrzej ogrodowy 277
— Bogumił ogrodowy 276
— Jan 276
— Mateusz 276
— Piotr ogrodowy 276
Penakowa Maria Elżbieta 276
Peper stelmach 207, 217
Perlikowski 277
Perna Jan 58
Perszka Franciszek muzykant 278
Pestkowski Andrzej 287
Petrej Chrystian 281
Petronela wdowa przekupka 272
Petryni kupiec 291, 301
Pichel Jan 264
Piasecki miecznik 216
Piątkiewicz bednarz 214
Piątkowski Wojciech 253
Piechocki Błażej 254
Piechociński Franciszek 275
— Konstanty 275
Piekarski 53
Piekiełek z Jeżyć 125
— Jakub z Jeżyć 97
— Tomasz z Jeżyć 92
— Wojciech z Jeżyć 85
Pieliński Andrzej ze św. Łazarza 134
Pielucha Matys 35
Pieluszka Matys 35
Pierzchliński 29
Pierzchliński Jan podkomorzy pozn. 61
Pietruszka 282
Pigłowski 58
— Antoni deputat kasztelana łęczyckiego 164
Pijanka Mikołaj piwowar 5
Pillgram murarz 215
Piński Andrzej 82
— Antoni 267
— Walenty 266
Piotr luźny 253
Piotraszka Regina 55
Piotrowa aptekarka 36
Piotrowicz Józef 253
— Wojciech 267, 272
Piotrowska Anna wdowa szynkarka 278
Piotrowski Marcin sługa miejski 268
— Marcin woźny grodzki 233
Pióro Piotr dzierżawca Górczyna 30
Pisarz Wawrzyn mielcarz ze Środki 88
Pister Jan podkapral 122
Pleban Marcin tragarz 6
Pleśniewicz 142
— Stanisałw, rajca pozn., burmistrz 112, 135, 164
Plichuński Stanisław 287
Pliszkiewicz Andrzej 273
Płachecka 205
— wdowa 314
Płaczek Wacław mielcarz 35
Pniewski szewc 215
— Lewek Żyd 261
- Mosiek Żyd
Pogodziński Grzegorz 292
— Michał 292
Poklatecki 195, krawiec 40
— Michał 204
— Stanisław 36
Poklękowski Paweł ławnik i szafarz 132
Pokrywczak chałupnik z Winiar 170
Pokrywka Łukasz z Winiar 170 Połczyn kupiec 216 Polewski Adam 273 Polętowska Balcerowa 36
Pomorski Jan luźny 274
Ponińska stolnikówna pozn. 272
— Prakseda stolnikowa pozn. 253
Popel Chrystian 266
Poświatowski Wojciech 270
Potarzyccy 283
Potarzycka Apolonia wdowa szynkar-ka 266, 268; 276
— Franciszka 256
Potarzyńscy 195
Potarzyński 205
— ks. 195, 196
— rajca 215
— Michał ławnik, szafarz, rajca 160, 173, 175, 181, 182, 190, 191
Potraszkiewicz Marcin burm. Chwaliszewa 100
Potulicka 52
— starościna borzechowska 321
— Teofila starościna borzechowska 254
— Wiktoria starościna borzechowska Potulicki Stanisław 67
Prądzyńscy 148
Premer perukarz 283
— Bernard 253
Prencel Michał 267
Pretoriusz major 184
Prochownik Samuel Żyd 259
Prolewicz pisarz miejski 216
Prusimski 230
Pruski Jan 252
Przanowski ks. 309
Przebendowski Jan Jerzy podskarbi w. kor. 197
Przeborowski Marcin proboszcz św. Wojciecha 12, 18
Przećlewska 53
Przemysł ks. wielkopolski 186
Przepiorczyński 291
— piwowar 301
— szewc 216
Przeździecki Jan cyrulik 256
Przybeł Mikołaj z Winiar 92
— Marcin z Winiar 96
Przyborowski Dobiesław sędzia ziemski pozn. 52
Przybylski Adam 269
— Antoni 284
Przybylski Maciej 278
— Szymon luźny 277
Przybył z Winiar 170
— Jan z Winiar 155
Przybyłka z Winiar 125
Przybyłowicz Jakub burmistrz i rajca Piotrowa 89, 100
Rstrokoński Michał, stolnik brzeskokujawski 164
Ptaszkiewicz Andrzej szynkarz 265, 267
Ptaszkowski krawiec 36
Puskan rymarz 216
— Jan 264
Pytlewski Wawrzyn 275

Racok Icek Żyd 261
Raozkowska Barbara wdowa handlarka 251
Raczkowski 53, 54, 56, 60
— wigintiwir 215
Raczykiewicz wigintiwir 215
Raczyński Filip gen. wojsk kor. 253
Rączkiewicz Błażej młynarz 175
Radecki Jan 281
Radke Daniel 283
Radłowski żołnierz 122
Radoliński Piotr pisarz ziemski gnieźn. 270
Radomecki Stanisław 265
Radomicki Maciej star. gen. 134
Radomski Antoni 274
Radoński szewc 215
Radzewska podkomorzyna pozn. 261, 277
— Zofia podkomorzyna pozn. 253
Radzewski 54
— Franciszek star. wschowski 164, 166
Radziwiłł Michał Hieronim kasztelan wileński 277
Rakowski piwowar 301
— Roch hutman 303
Randt Kasper 265
Raskowski wigintiwir 214
Rausz Jerzy 285
Raybenzaywrowa Elżbieta wdowa 275
Rayski Mikołaj 278
Rdułtowski Walenty 266
Rechfelt Karol Wilhelm handlarz 276
Recki Jan 269
Redlich Hanuś kupiec 33
Reer Andrzej szynkarz 262
Regulus Wojciech mielcarz z Chwaliszewa 88
Rehfeldt Karol Wilhelm handlarz 253
Rehfelt Chrystian Ludwik 281
Reiman Krystian żołnierz 122
Rękę krawiec 215
Rengel Wojciech mielcarz 88
Reszka Walenty dr. med. 28, 36
Reych kapitan star. nakielskiego 163
— Jan 281
Reydt kupiec 216
Rezner Jerzy 32
Reznerowa Marcinowa 58
Rid Hieronim 11 Robaczyński 54
Robaszkówna 118
Robenzajwrowscy 266
Robenzayfer ślusarz 215
Rodecki siodlarz 217
Rodenbach Rudolf 285
Roer krawiec 216
Róg Franciszek 264
Rogaliński ks. dziekan 318
Rogoskł szewc 215
Rogoziecki Paweł handlarz 251
Rokossowski 52, 53
— proboszcz św. Wojciecha oficjał katedralny 312, 315, 317
Roly Wojciech 36
Roman kotlarz 206, 217
Romanowska Małgorzata 287
Romiański żołnierz 122
Rorer ks. 270, 306
— wigintiwir 215
— Michał 284 pisarz radziecki 255, 256
Rorerowa wdowa 284
— Elżbieta wdowa szynkarka 272
Rosikiewicz Andrzej luźny 275
Rosiński Adam szafarz 154, 174, 175, 190, 191
Roskiewicz kupiec 301
Rosnowscy 62
Rosnowski 53
Rospendowska Agnieszka szyrikarka 272
Rost Jan 284
Rostecki szewc 215
— Jakub 264
Rosworowski 53
Roszek rybak 230
Roszewicz szewc 216
Roszkiewicz Józef 277
Rowiński Marcin 257
Róża Węgier 214
— Antoni piekarz 265
Rozdrażewski 229
— Jan podkomorzy pozn. 32
Rozmaity 290
Rozmysłowski Józef 270
Rozpęcki Grzegorz wójt ze św. Marcina 134
Rozrażewski 51, 53
Rożnowski 28
Rożyński 291
— piwowar burmistrz chwaliszewski 300
Rożański szynkarz 258
Różewłcz ks. 271
— Michał 263, 268
Różycki 142
Rucki Marcin krawiec 36
Ruczewski Michał ważnik 191
Rudkowski ks. 316
Rudziński Wojciech młynarz 175
Rurer 205
Rurkiewicz bednarz 216
Rusiecki 53
Rusiecki Jan 13
Rusinowski 52, 54
Ruski 205
— rajca 216
Rusocki 52
Ruszek Abraham Żyd 28
Ruszkowski Stanisław strażnik 263
Rusznowski 58
Rutkowski krawiec 216
— ks. 271
— Andrzej handlarz 251
Rybiński 289
— Filip 293
Rytaiński Jakub Zygmunt łowczy kor. 164
Rybscy 231
Rychter 156
— Jan szafarz 89
— Szymon szafarz 148
— Wawrzyn murarz 276
Rychterowscy 207
Ryczę Adam Bogumił 278
Rydlewski 294
Rydzik Łukasz z Winiar 92, 96
Ryka Jan krawiec 231
Rył Beniamin 263
Ryleski (Rilieski) prawnik 214
Kyloski Wojciech woźny grodzki 158
Rytowa 142
Rywa Samuel 275
Rzadkowscy 156
Rzątkiewicz Józef 255
Rzegocki 229
— cieśla 195
Rzemski Jan 286
Rzepecki 142
— rajca 215
— Jan 156, 160, 173, kasjer 194
— Maciej 156, 195
— Walenty wigintiwir 215
Rzeżniczek Maciej piwowar 6

Sadkiewiczowa wdowa 214
Sadowski piekarz 217
— Jan 281
Salbach Ludwik kucharz 252
Salkowski Walenty 270, wójt 246
Salmon doktor Żyd 29
Sankiewicz 293
Sapińska 53
Sapiński 28, 52, 57
Sarbak chałupnik z Winiar 170
Sarbin Jan z Winiar 92, 96
Sarniewicz szewc 215
Satorska wdowa 215
Sauer Gotfryd 146
Saupa 156
Sawiński 291
Sax perukarz 217
Schlinkerman Jan 281
Schmit Franciszek 263
Schmit Jan ogrodowy 274
— Józef 262
Schnayder Jan Jakub 280
Schneykenig Jan Karol handlarz 251, 262
Schonfełt Wawrzyniec 263
Schreyber 284
— Jan 280
Sebastian kularz 287
Seferowicz Teodor szafarz, rajca 181, 182, 216
Sekuliński Kazimierz szafarz, rajca 114, 127
Sendys wigintiwir 216
— Ludwik szynkarz 262
Sendysowa Marianna wdowa 253
Seps snycerz 229
Seydlicz generał 146, 155
Seypel kowal 217
Sieciński żołnierz 122
Sieciński Ignacy luźny 275
Siekiera Żyd 91
Siemienkiewicz 283
Siemionkowski Wojciech 274
Sierek Joachim Żyd 260
Sierucki Michał 273
Sierzawska Marianna 280
Sikora Jakub, starszy cechu rzeźników 119
Sikorska Teresa 265
Sikorski 293
Sienkiewicz 194, wigintłwir 216
Siwek Stanisław mielcarz z Chwaliszewa 88
Skaławscy 307
Skaławski 51
Skałowiczowa 205
Skałowiczówna Regina 254
Skibiński ks. 306
Skidziński 52
Skłotowska Franciszka wdowa 254
Skrobała Grygier szewc 36
Skrzetuski 53
— Marcin 25
Skrzypiński, deputat kasztelana łęczyckiego 164
Skurczyk Stanisław rajca św. Marcina 82
Slachciński Walenty z młyna Borowego 109
Slegel garbarz 215
— Antoni rymarz 206
Słoma Salomon Żyd 29
Skrtenbach 184
Słodzinka Walenty 35
Słoma z Jeżyć 125
Słomka z Jeżyć 156
— kmieć z Jeżyć 181
Słomiński Maciej 286
Słoń Stanisław szewc 36
Słowłkowski Andrzej 266
Słupecka Helena 266
Słupski Paweł strażnik 282
Słuszewska Anna 271
Smagaj kmieć z Lubonia 80
Smatrowicz piekarz 216
Smatrowski Michał 257
Smętniewicz 282
— Tomasz 275
Smochliński Marcin luźny 252
Smolińska Katarzyna wdowa 272
Smoliński kuśnierz 215
— Karol 277, szynkarz 262
Smuszewski 52
Smyciński szewc 301
Sobek kmieć z Jeżyć 181
Sobieralski Jan 274
Sobieski 52
Sobocki (Soboczsky) 2
— Antoni burgrabia 252
— Wojciech 84
Sobolewska Krystyna wdowa 251
Sobolewski 215
Sobosiński żołnierz 122
Sochanecki Jan luźny 279
Sokolnicki 29
Sokołkowa Agnieszka 35
Sokołowski szewc 216
— Adam 251
— Kazimierz 287
Sokół Adam starszy cechu rybaków 109
— Stanisław mielcarz z Ostrówka 88
Sołkint Hersz Żyd 260
Sośnicki 51 Spelka szewc 29
Sperling Daniel aptekarz 255
Spławski Mikołaj burgrabia i podstar. pozn. 13
— Mikołaj młynarz 15, 20
Spondrowicz szewc 215
Spot kowal 217
Sramkiewicz Franciszek 257
Sredwiser rymarz 216
Sroczyńska Barbara wdowa 257
Sroczyński Jan szynkarz 257, szafarz 299
— Józef 267
Stachorski 205
Stachowska wdowa 216 S
tachowski żołnierz 122
— Łukasz handlarz 251
Stadnicki Aleksander 211, 278
Stamet Jakuta 11
Stancel z Jeżyć 125
— Grzegorz z Jeżyć 85, 92, 97
Stanecki rajca 216
Staniak z Jeżyć 92, 125
— Tomasz z Jeżyć 97
Stanisław luźny 268
— pocztarz 266
— zagrodnik z Jeżyć 132
Stanisz 118
Staniszewski ks. kapelan 271, 308
Stanowski Wojciech 258
Starach Marcin z Jeżyć 85
Starącki 29
Starozelski krawiec 216
Staszewśka wdowa 290
Stawickł szewc 216
Stawski Prokop karmelita 68
Stefan Batory 116, 187
— Jan 279
Stefanowicz 195
Stefanowiczowa wdowa 205, 214
Stefański płóciennik 217
— rybak 302
— Paweł 293
— Tomasz 294
Stęszewski 290
— Kalma Żyd 261
— Salomon Żyd 261
Stolińska Teresa handlarka 251
Storch Stanisław 11
Stroiński ławnik 216
— Franciszek 255
— Ludwik luźny 271
— Stefan ławnik 210
Stroiwąs Stanisław mielcarz 88
Stronna Regina 283
Stropel stolarz 216
Strosberg 236
Strowald doktor ł kupiec 216
Strusz doktor Józef, potomkowie jego 36
Strykowska 51, 54
Strykowski 53
Strzałkowski żołnierz 122
Strzelec Bartosz złotnik 56
Strzelecki dziedzic wsi Babki i Głuszyna 319
Strzelski Józef luźny 271
Studniarski Błażej 274
— Michał 274
Stufczyński ks. 307
Stupecki Tomasz 257
Stupińska piwowarka
— wdowa 291
Styryngowska 308
Suchowska Katarzyna 251
Suchorski 204
Suchy z Górczyna 180
Sukiennik Piotr z Zawad 109
Suliński Piotr 211
Sulmowski 53
Suszka Stanisław syndyk 91
Suwalska Agnieszka handlarka 251
Swarzędzki Izaak Żyd 259
Swiercz Marcin z Jeżyć 92
Swinarski Adam cześnik kaliski 60, podwój, pozn. 56
Swiniarska wdowa 272
Swiniarski Ignacy sędzia starodubski 260
Sypniewska 52
Sypniewski 293
Szabelski Jerzy Węgier szynkarz 213
Szablikowicz Adam pisarz miejski Środki 157
Szady Marcin 37
Szafarowiczowa Wiktoria 269
Szafarska wdowa 215
Szafarska Katarzyna wdowa 253
Szalmajer ks. 270, 271
Szamotulski Marcin burmistrz Ostrówka 106
Szandelmantel Absalon kowal 208
Szander z Jeżyć 125
— Błażej z Winiar 85
Szandlowa wdowa 260
Szay Joachim Żyd 260
Szaya Józef Żyd 261 Szaybel Fryderyk 282
Szaye Icek Żyd 261
Szczaniecki Sylwester star. średzki 252
Szczarnecki Mikołaj luźny 267
Szczecinowa 29
Szczepankiewicz Jan 287
Szczepański Szymon 279
Szczerkanowski Wawrzyn 284
Szczerski Wawrzyn 277
Szczęsny woźny ziemski 13
— Paweł z Wymykowa 121
Szczukowski Antoni 168
Szczurnowski Kasper 264
— Paweł 263
Szczygieł Marcin z Sołacza 212
Szczytnicki Józef 268
Szeler Jan 281
Szeleżyński Antoni 208
Szenert Zygmunt 285
Szepracki Kasper 286
Szeps 205, 218
— Augustyn 253
Szermacher Jan 275, cieśla 304
Szermer puszkarz 216
Szeyn Adam Węgier handlarz 252, 253, 254
Szeynowa Marianna wdowa 281
Szkolnik Abraham 222
Szkudlarek. Karol rzeźnik 229 Szkudlarski Karol 282
Szlachta z Jeżyć 125
Szlagiewicz Tomasz 262
Szlegel rymarz 217 Szlegel puszkarz 217
Szleger Filip bakałarz 272
Szlegiel Jerzy wagmajster 250 Szleglowa Anna wdowa 281

Szmedyke Chrystian handlarz 262, 282
Szmit powroźnik 300
— Chrystian 280
— Jan 258
— Krzysztof szynkarz 266
— Krzysztof luźny 267
— Tomasz 265 Szmuhayda tokarz 207
Szmukheyde tokarz 217
Szmul bakałarz żydowski 259
Szmurawa Paweł ze św. Łazarza 83
Sznayder Marcin luźny 267
Sznerszteyn Samuel 280
Szneyder szyfterz 217
Sznur Zachariasz 263
Szolc Jan 262
Szołdra Matys 11
Szołdrski 52
Szomański Tomasz 268
Szonort Jan 285
Szoster Jan starszy Łaciny 102
Szpajchert Jakub 252
Szpądrowska wdowa 293
Szperkowski Jan 266
Szperkowski Paweł woźny 265
Szperna 216
— Dionizy szynkarz 255, 258, wójt 304
— Jan 173
Szperner Jan Bogumił 269
Szpernina Magdalena wdowa 256
Szpet Daniel 281
— Karol 282
Szporna Andrzej piekarz 250
— Jan 278
Szpryngier Daniel mydlarz 207, 217
Szram Jan 285
Szramkiewicz Maciej krawiec 231
— Tomasz piekarz 217, 218, 229
Szrank tabacznik 217
Szreyber kupiec 216
— Fryderyk 267
Szreyter 291
— Jan 268
Szrutowski Jan młynarz 285
Sztal Jan luźny 277
Sztalert Kasper 285
Sztechebar Gotfryd 280
Szteinflik 185
Sztenflik pułk. saski 165, 166
Szteyborski Marcin 257
Szteyna Chrystian handlarz 256, 262
Szteynie Jan Jerzy 264
Sztorch Jan 252
Szubert rzeźnik 214
— Marcin 246, 265
Szubert Marcin rzeźnik 304
Szuflic wigintiwir 216
Szulc 118
— siodlarz 217
— Chrystian traktier 255
— Daniel 280
— Krzysztof luźny 265
— Piotr ławnik, szafarz 148, 171, 175
Szulcowa Ewa wdowa 287
Szulz szklarz 216
Szultz Piotr ławnik, szafarz 154
Szultzowa Rozyna wdowa 280
Szumański 320
Szumowski 123
Szunder Piotr z Winiar 169
Szunderczyk Sebastian z Winiar 92, 96
Szuster piekarz 216
Szutenbach Jan 267
Szwabowie 29
Szwanka ekonom Piątkowa 313
Szwarc Jan handlarz 272
Szwenke Chrystian 251
Szwert Marcin luźny 270
Szwertman 123
Szycowa Marianna 257
Szydełkiewicz garncarz 217
Szydłowski kuśnierz 218, 230
— Augustyn sługa miejski 250
— Michał 266, 284
Szymanowski 290
— Aleksander 269
— Józef 269
Szymański 290
— Józef 266
— Stanisław 271
— Stanisław żołnierz 122
Szymek Żyd cyrulik 260
— kmieć ze Strzeszyna 126
— komornik z Górczyna 180
Szymon kularz 195
Szymon młynarz z Głównej 109
Szynknecht 142
Szyptycki Tomasz 275
Szyszka z Jeżyć 125
— Szymon z Jeżyć 97
— Wojciech z Jeżyć 85, 92
— Wojciech sołtys Lubonia 102
Scieszkowski Kasper 272
Śliszczyński 53
Sliwerski 289
Sliwkiewicz szewc 214, 301
Śliwnicki Wojciech 214
Ślusarski Stanisław 284
Śramkiewicz Wojciech 278
Swiderska 56
Świderski Paweł 257
Swidwa Jakub z Szamotuł, kasztelan biechowski 13
Świercz z Jeżyć 125
— Marcin z Jeżyć 97
Świerczak Piotr 35
Swierczeńska Barbara 35
Świerczyński Andrzej luźny 275
Świerda Klemens mielcarz ze Środki 88
Swierzczak Wojciech stróż 270
Swięcicki 284
Swiniarscy 253
Śwircz 28

Taczkowski Józef 287
Tadeuszowa przekupka 274
Talerkiewicz 204
Tannenberg tokarz 215
Tarnowski 53
Taroni Jan Andrzej handlarz 255
Tarzecka 53
Taszewski Kazimierz bakałarz 255
Taue Józef szynkarz 277
Tauszyński Mikołaj Węgier handlarz 252
Taychter Antoni aptekarz 269
Telerau Jan Krzysztof 277
Telerowicz Franciszek 251
Teller złotnik 216
— Jan 265
Tepper Piotr kapitan 122
Teresa przekupka 271
Teychman blacharz 217
Theyne Ernest handlarz 254
Thull kowal 217
Thyll kupiec 216
Tobuskłewicz szewc 215
Tokularscy 229
Tokulski ks. 283
Tomasz (Thomal) 2, 3
— krawiec 56
Tomasz kuchcik 287
— luźny 252
— z Winiar 92
Topin Filip Jakub aptekarz 264
Topiński 296, 205, 256, wigintiwir 215
— Jan susceptant grodzki 252, 256, 277, 258, 272
Topirybka 196
— Grzegorz szafarz 102
Topoliński Aleksander 254
Towla zięć Maierów Żyd 29
Trać Kazimierz 277
Trafny Jan z Nowej Grobli 4
Trąbczyńska Wiktoria 265
Trąmpczyński 223
Trelewska 205
— wdowa 269, 289
Trelewski 156, 160, 214
— Wojciech dzierżawca Bonina 124
Trembiński Ignacy 254
Treppmacher Jan handlarz 254, 267
Trobandt senior miechownik 216, 217
Trosburg zob. Strosberg
Trypel murarz 215
Trzaska kmieć z Jeżyć 125, 181
Trząszcik 156
Trzciński miecznik bracławski 268
Trzebuchowski 277
Trzecka wdowa 216
Trzemka kmieć z Lubonia 80
Trzepaczyński ks. 307
Tuszyński 292, 302
— Konstanty Węgier handlarz 252, 269
Tyberman kotlarz 204, 205, 208, 217
— Salomon 280
Tybermanowa wdowa 207
Tyburcy szewc 35
Tydmann Franciszek 283
Tyka kuśnierz król. 54
Tyleż Fryderyk Jan 255
— Karol 262
Tylma Bogumił luźny 282
Tylnerowicz Szczepan 265
Tym blacharz 217
— Jan żołnierz 122
Tymayer jubiler 216
Tymikiewicż Paweł 257
Typert Jan 281
Typpert mydlarz 217
Tyralski 290

Ujejski 52
Ulanowski 54
Ulewski Walenty sługa miejski 268
Ulich stolarz 218
Ulin Bernard 262
Ulkoski 229
Ulman krawiec 214
Ulrichowa mularka wdowa 214
Umińska Józefa 266
Unger 10, 37, 38
Ungrowa Sabina 4
Unicki Benedykt 65
Urbański żołnierz 122

Yogelsang Jan Fryderyk kupiec 210

Wacław król czeski i polski 187
Wachner 308
— Samuel szynkarz 256
Wagner Walenty luźny 275
Waidlow Aron Żyd 29
Walenty gościnny z Rataj 121
— kularz 195
— płóciennik szynkarz 87
— tragarz 273
— zagrodnik z Ratąj 55
Walewski Stanisław 274
Walicht Józef ks. kapelan 270, 308
Waliszowicz Jan z Łaciny 121
Walkarz Wojciech mielcarz ze Środki 88
Walkierowa l
Walter Jan 275
Wałęsa Marcin 89
Wander Józef muzykant 253
Wańcze Jan 280
Wargowski 54
Warnecka Wiktoria wdowa 257
Warużewski szewc 217
Wasecki Antoni 267
Waśniewicz Wojciech prób. Marii Magdaleny 140
Waśniewiczowscy 210
Watkowski Józef luźny 264, 286
Wawrocki Maciej luźny 264
Wawrzyn kularz 287
— luźny 284
— z Jeżyć 85
Waychtowa wdowa 277
Waynert Daniel szynkarz 273
Waynlich Gotfryd 280
Ways Franciszek luźny 267
Ważnik kmieć z Winiar 169
Wąchała Gryger szewc 36
Wczisło Mikołaj 35
Weber Józef 251
— Michał siodlarz 207
Wecelewski Jan 277
Weemann Samuel 285
Weinlich stelmach 207
Weissenfeld gen. rosyjski 184
Wejher (Wajer) Ludwik podkomorzy chełmiński 52
Wełnina 35 Wencka Jan 267
Wenger Franciszek 277
Wentlandt Michał 151, 156, rajca i szafarz 130
Wentlant Jan 123
Wercbaum miechownik 217
Werlowa Józefowa wdowa 273
Wernardowa Eleonora wdowa 281
Wernayde 156
Werner konwisarz 217
— krawiec 216
— piekarz wigintiwir 215
— stelmach 215
— Jan Gotfryd 280
— Jan Jerzy 264
Wernerowa Maria Elżbieta wdowa 263
Wernhardowa Eleonora wdowa 280
Wernhardt kotlarz 217
Wesołowski Michał stróż nocny 266
Weychtowa Teodozja wdowa 254, 268
Weykoffowa wdowa 293
Weykt cyrulik 216
Weynertowa Anna wdowa 265
Weyss Antoni ks. 312
Weyster żołnierz 122
Węclewski Maciej 286
Wiatrakowski Błażej młynarz 175
Wicik Maciej starszy jurysdykcji benedyktynek 109
Widuliński 264
Wiechowski 54
Wiecki piekarz 290
Wieczorkiewicz 118
— Adam st. cechu rzeźników 119
Wielgajanowicz (Wielkoianowicz) 214, 229
Wielki Marcin mielcarz z Chwaliszewa 88
Wieprzek Piotr szewc 36
Wierowski Jędrzej mielcarz z Chwaliszewa 88
Wierzbacka z Winiar 125
Wierzbicki Antoni 255
Wierzbocki 52
Wierzejski 156
— Wojciech syndyk 112
Więckiewicz pisarz wójtowski 215
Więckiewiczowa Małgorzata wdowa szynkarka 251
Wiąckowska (Więczkoska) 35
Wiktorowska Rozalia wdowa 274
Wilandt piwowar 216
Wilant Mateusz ławnik, sekr. król. 246,298,299,304, szynkarz 256,263,283,285
Wilczewski inspektor magazynu tabacznego 264
Wilczyński 54
— drukarz 215
Wilda Jakub l
Wilęszkowa 156
Wilkanowski kań. pozn. 319
Wilkoński właśc. Naramowic 314
Wilkowski Józef 276
Wilman Jan bakałarz dysydencki 280
Wimer 215
Wincz Ferdynand 267
Winczmar Jan luźny 254
Winer Stanisław doktor 254
Winerowicz Jan krawiec 89
— Regina 89
Winicka 268
Winkler 156
— kupiec ławnik 215
— Andrzej 56
— Jan 66
— Jan Leopold szafarz 114
— Michał luźny 264
— Stanisław 254, 276
— Stefan 24
Winklerowa wdowa 216
— Anna, żona Stefana 38
Wiosło Bartłomiej, sukiennik 81
Wirgin komendant rosyjski 286
Wirion Antoi 254
Wisner ławnik 214, doktor 215
Wisoczki Gabriel kań. pozn. prób. św. Marcina 30
Wiśniewski 294
— Wojciech 287
Wiśniowiecki Michał król polski 287
Wit Jan luźny 265
Witkcwska Franciszka 273
Witkowski 292, szewc 215
— Wincenty 283
Witman Jan 281
Witosławski 53
Wiza Jakub puszkarz 215, 267
Wizner Jan 282
Wiznerowa Wiktoria wdowa 253, 272
Wlazłowski Mikołaj 266
Władysław IV król polski 91, 187
— Jagiełło król 14, 15, 20, 69, 187
— Jagiellończyk (Jagiełłowicz) 187
— Łokietek 187 Włoch Bartosz 35
— Julian 35
Włodarczyk Mikołaj z Winiar 125 Włodarski ks. 315
Włodarz z Winiar 125
— Bartłomiej z Winiar 85, 92
— Jan chałupnik z Winiar 169, 170
— Tomasz z Winiar 96
Włościewski 53
Wjciechowa wdowa mielcarka z Chwaliszewa 88
Wojcieki 205
Wojciech cieśla 35
— krawiec 204
— kuśnierz króla Stefana 36
— luźny 271, 274, 277, 279
— młynarz z Komandorii 109, 110
— młynarz Wierzbaka 93
— pilarz 195
—- płóciennik, ławnik św. Marcina 83
— powroźnik 41
Wojciechowski ks. 284, 317
— Stanisław mielcarz 89
— Tomasz 271
— Walenty 284
Wojnowski 28, 61
— Michał szynkarz 284
Wokiewicz Jan 264
Wo!f Jakier Żyd 259
— Leyzer obywatel czerkowski 262
Wolff Gotfryd 280
Woliński ks. 312
Wolkiewicz konwisarz 217
Wolniewicz 156, wigintiwir 122
— Jan 127
— Stanisław 252 Wolnik ks. 312
Wolnska Rozalia wdowa szynkarka 254
Wolski introligator 214
— Jan mielcarz z Chwaliszewa 88
Wolterman Jan 263
Wosidło Adam aptekarz 216, 254
— Andrzej aptekarz 254
— Paweł handlarz 254
Woyc'a Jan ogrodowy 276
Woyde Jan Samuel 281
Woykowski Antoni szynkarz 264
Woynarcwski Antoni luźny 274
— Franciszek 252
Woźnik Walenty luźny 285
Wóycicki 202
Wretowski Dymitr Węgier 255
Wriskowa ślusarka wdowa 214
Wroniecki Feliks 262
— Jan 257, 263
Wronka Maciej, starszy z Kondorfu 102
Wronkiewicz szewc 216
Wroński 287
— Mikołaj susceptant grodzki 255
Wrotnicki wigintiwir 216
Wróbel Marcin szewc 36 Wróblewska Teresa szynkarka 253
Wróblewski żołnierz 122
Wróblowa Magdalena przekupka 276
Wrzesiński Izrael Libman 261
Wujanowski Grzegorz architekt 272 Wulf Żyd 28
Wulfowski Antoni 253
Wymerowa Anna Rozalia wdowa 264
Wypierowski 294 Wypychowa Dorota 263
Wypychowicz 294
Wysocki (Wiczoczki) oficjał pozn. prób. św. Marcina 17
— złotnik 216
— (Wissoczki) Gabriel kań. pozn. prób. św. Wojciecha 23
— Franciszek kantor katedry pozn. 12

Zabłocki Józef star. trzebiesławski 267
Zachariasz 11
Zachorowski 164
Zachwiczowa stolarka 302
Zachwłtz ks. 316
Zagurski Michał 263
Zaidlicz generał 184
Zajączek 230
Zakomski 52
Zakrzewicz rzeźnik 302
— Bartłomiej 290
— Kasper 292
— Wawrzyniec 292
Zakrzewiczowa wdowa 291
Zakrzewska Anna pułkownikowa 256
Zakrzewski 53
— właśc. wsi Kanino 320, właśc. wsi SwiEftniki 321
Zaleski Jan 69
Zaleściński Kazimierz 287
Załuciński kowal za św. Marcinem 205
Zanenberkowa wdowa 215
Zaorski Maciej 234
Zaremba Jan z Kalinowy star. gen. 5 Zarembina 52
Zarliński Józef 278
Zarzycki Józef 279
— Maciej 266
Zaupa Jan Fryderyk aptekarz 254, 277
Zaupe aptekarz, kupiec 216
— Jan 264
Zaur komisarz, 184
— Wojciech 275
Zawadzka wdowa 294
Zawadzki 52
— Jakub 285
Zaworski Maciej kalkanista 271
Zaydel Józef 269
Zaydemanowa wdowa 266
Zayfert Melchior powroźnik 207
Zaywert Paweł 275
Zaywertowa Małgorzata wdowa 264 Zaywertowski Kasper 250
Ząbrowski Wojciech insceptant grodzki pozn. 252
Zbijewski Walenty łowczy kaliski 268
Zborowski Szymon szynkarz 252
— Wojciech sługa miejski 268
Zdzierkiewicz rzeźnik 215
Zdżarowski 29, 36
Zelich Salomon Żyd 260
Zeliger murarz 215
Zemleyn Jan 281
Zewertowski Jan handlarz 251, 252
— Kasper 266
Zeyfert 213, ławnik 217
Zeyffert Melchior 218
Zeytman Jan młynarz 181 Złelinkiewłcz ks. 270
Zielińska Barbara 257
Zieliński nieboszczyk 122
— Maciej luźny 254
Ziemeckie panny 265
Ziemęcki Jan susceptant grodzki 268
Ziemiakiewicz ks. 318
Ziemicki żołnierz 122
Zimniak rybak 170
Ziólkowski Maciej luźny 253
— Michał 278
Złotnikiewicz Franciszek 285
Zofia przekupka 265
Zuchowski Franciszek 168
Zurkowski rymarz 216
Zwierzyński Stanisław 228
Zwoliński Ludwik 255
Zygiert 142
Zygmunt III król polski 116, 187
— August król polski 187
Zyskin krawiec Żyd 261

Żabiński Stefan rajca, szafarz 89
Żąrliński 230
— Antoni 158
Żarnowiecki Stanisław 263
Żeliński cyrulik 216
Żołądkiewicz 204
— Bartłomiej 205
— Jan krawiec 216
— Piotr sekretarz miejski 246, szynkarż 262
Żupański Jerzy Węgier handlarz 255, 257
— Teodor Węgier handlarz 251, 253
Żurkowicz Wojciech z św. Łazarza 96
Żychliński 54


[opracowanie: http://www.formanowicz.pl]

http://www.formanowicz.pl/exlibris/indeks.txt
Avatar użytkownika
jerzy
Kreator Forum
Kreator Forum
Medale: 3
Twórca indeksów (3)


Powrót do Zbiory nazwisk, listy osób