2890. Spis wojska WKL. 1528 r.

Listy zawierające wiele nazwisk, odnoszące się do wydarzeń, pozycji, funkcji, wojsk itp.
UWAGA: Listy osób pochowanych na cmentarzu, albo listy mieszkańców umieszczać w dziale Miejsca. W tym dziale tylko listy osób, niezwiązane z konkretnym miejscem.

Spis wojska WKL. 1528 r.

Postprzez jerzy » 10.04.2009

Przyjęte skrócenia

b. - Bojar, bojarynia, bojar
w-d są wojewodą, województwo
jest wołem. - Gminę
marniał. - Wielki
g. - Rok, miasto
dw. - Szlachcic
dz-ca - (państwowy ?)
zach. - zjamianin, zjamianka (biały)
l.a.-la - ziemia
skarogniady. - Król, królowa.
kn. - Książę
kng. - Księżna
knż. - Księżniczka
lany - litewski
m. - Miasteczko
marsz. - Przywódca szlachty (marszałok)
m-do - majenok (posiadłość)
miaszcz. - Mieszczanin
nam. - Namiestnik
p. - Szlachciców
padłszy. - Powiat (gmina, okręg)
pamyłk. - - Prawdopodobnie błąd, opiska
pół. - Polski
s . - siadło
ss. - Siadła
z-ta - starosta
t. - Tatar, tatary, tatarka
char. - Chorąży, chorunżestwo.

http://kdkv.narod.ru

SPIS WOJSKA WKŁ 1528 ROKU.

"A"
Abazowicz Aisup, Tatar 116
Abładyka, Tatar Aliszkawa char. 122 obrotu.
Aboksha, Tatar Aliszkawa char. 122 obrotu.
Aborowicz Kierim, Tatar jest 116 obrotem.
Aborowicz Jana, bojar Darsuniszskaga padłszy. Trockaga w-d. 94
Abragim, Abraim, Obragim, kn. 116 obrotu., 118 obrotu.; S . 38
Abragimowicz Alejko, Tatar Abragimawa scjagu 116 obrotu.
Abraimowicz Odmuchać, Tatar Abragimawa scjagu 116 obrotu.
Abramowaja, wdowa, zach. Bielskaj ziemi Padlaszskaga w-d. 160 obrotu.
Abramowicz Adam, zach. Padlaszskaga w-d. 108 obrotu.
Abramowicz Ławriniec, zach. Bielskaj ziemi Padlaszskaga w-d. 163
Abramowicza Matiej, bojar Wasiliszskaga padłszy. Trockaga w-d. 96 obrotu.
Abramowicz Mikołaj, zach. Bielskaj ziemi Padlaszskaga w-d.192
Abramowicza Mustufa, Tatar char. Ahmed Włan Sanczukowicza 120
Abramowicza Paweł, zach. Bielskaj ziemi Padlaszskaga w-d. 192
Abramowicza Piotr, zach. Bielskaj ziemi Padlaszskaga w-d.163
Abramowicza Stanisławy, zach. Bielskaj ziemi Padlaszskaga w-d. 163
Abramowicza Szczepan, zach. Bielskaj ziemi Padlaszskaga w-d.163
Abramowicza Jakub, zach. Bielskaj ziemi Padlaszskaga w-d. 163
Abramowicza Kasporowaja, bojar Wasiliszskaga padłszy. Trockaga w-d. 96 obrotu.
Awgusztyn, zach. Bielskaj ziemi Padlaszskaga w-d. 155 obrotu.
Awgusztyn, zach. Bielskaj ziemi Padlaszskaga w-d., jago brat - Marco Kiernozjek 173
Awgusztyn, plaban przy s . Miżeryczy, Bielicki padłszy. Wilenskaga w-d. 17 obrotu.
Awgusztynowaja Barbara, b. Upickaga padłszy. Trockaga w-d.111
Awgusztynowicz Andrzej, zach. Bielskaj ziemi Padlaszskaga w-d. 200
Awgusztynowicz Jezof, zach. Bielskaj ziemi Padlaszskaga w-d. 169 obrotu.; S . 133
Awgusztynowicz Martyny, bojar Kurkleuskaga padłszy. Trockaga w-d. 115
Awgusztynowicz Mikołaj, zach. Bielskaj ziemi Padlaszskaga w-d. 199
obrotu. Awgusztynowicz Piotr, zach. Bielskaj ziemi Padlaszskaga w-d.153
Awgusztynowicz Stanisławy, zach. Bielskaj ziemi Padlaszskaga w-d. 200
Awgusztynowicz Jakub, bojar Kurkleuskaga padłszy. Trockaga w-d.115
Abramowicza Iwan, bojar Rudaminskaga padłszy. Wilenskaga w-d.46
Abramowicza Pac, bojar Pianianskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 70
Abramowicza Jana, l. 10 obrotu.
Agrida, Tatar Kleckaga padłszy. 213
Agusztynowicz Bogusz, bojar Giadrojckaga padłszy. Wilenskaga w-d. 72
Agusztynowicz Stanisławy, bojar Giadrojckaga padłszy. Wilenskaga w-d. 72
Adama, bojar Aszmienskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 20 obrotu.
Piekłom, bojar Gandzingskaj wół. Żamojckaj ziemi 265 obrotu.
Piekłom, bojar Upickaga padłszy. Trockaga w-d. 111
Adamkowicz Araz, Tatar 116
Adamowaja Ganna, b. Waukawyjskaga padłszy. Trockaga w-d.102 obrotu.
Adamowicz Bogdana, bojar Krożskaj wół. Żamojckaj ziemi 280 obrotu.
Adamowicz Bortko, bojar Jejszyszskaga padłszy. Trockaga w-d.90 obrotu.
Adamowicz Wojtiech, bojar Rudaminskaga padłszy. Wilenskaga w-d.46 obrotu.
Adamowicz Griegoriej, zach. Bielskaj ziemi Padlaszskaga w-d.143 obrotu.
Adamowicz Grigor, bojar Szoudauskaj wół. Żamojckaj ziemi 264 obrotu.
Adamowicz Kaspar, bojar Rudaminskaga padłszy. Wilenskaga w-d.45 obrotu.
Adamowicz Marco, zach. Bielskaj ziemi Padlaszskaga w-d.141
Adamowicza Martyny, bojar Waukawyjskaga padłszy. Trockaga w-d.105
Adamowicza Matiej, zach. Bielskaj ziemi Padlaszskaga w-d.184 obrotu.
Adamowicz Michał, zach. Bielskaj ziemi Padlaszskaga w-d.142
Adamowicza Sczasnyj, bojar Wysakadworskaga padłszy. Trockaga w-d. 85
Adamowicza Sczasnyj, bojar Żyżmorskaga padłszy. Trockaga w-d.81
Adamowicza Szczasnyj, zach. Bielskaj ziemi Padlaszskaga w-d.141 obrotu.
Adamowicz Szczepan, zach. Bielskaj ziemi Padlaszskaga w-d.142
Adamowicza Juri, zach. Bielskaj ziemi Padlaszskaga w-d.141 obrotu.
Adamowicz Jakub, bojar Giadrojckaga padłszy. Wilenskaga w-d. 71
Adamowicza Jakub, zach. Bielskaj ziemi Padlaszskaga w-d. 142
Adiejkowicz turystyczny ranga ,
zach. Padlaszskaga w-d. 108 obrotu. Adko , kn., Marsz., Tatar char. Ahmed
WłanSanczukowicza 119 obrotu. Adko , Tatar char. kn.
BańkaSjenkawicza 123 obrotu. Adko , Tatar char. kn. Bańka Sjenkawicza, jago brat - Bańko
Sjenkowicz 123 obrotu. Adowkowicz Paweł , bojar Samiliszskaga padłszy. Trockaga
w-d.83 obrotu. Adym , Tatar Aliszkawa char
. 122 obrotu. AzarowiczBajrasz , Tatar Abragimawa scjagu 117 obrotu
. Azbierdiejewicz Bogdana, Tatar char. Siej Żałał Minbałatawicza 119
Azbierdiejewicz Szejbak, Tatar Abragimawa scjagu 117
Azbierdiejewicz, Tatar 116
Azbierdiejewicz, Tatar jest 116 obrotem.
Azjedienowicz jest Syty, ataman trocki, Tatar Abragimawa scjagu 118
Azjedinowicz Obiudusz, Tatar Abragimawa scjagu 117
Azizkowicz Mortuza, Tatar Abragimawa scjagu 117
Azizkowicz Mostufa, Tatar Abragimawa scjagu 117
Azykiewicz Magmiet, Tatar char. Siej Żałał Minbałatawicza 119
Aibrasz, Tatar Aliszkawa char. 122 obrotu.
Ainaszewicz Tobuzak, Tatar Aliszkawa char. 122
Aisip, Tatar Aliszkawa char., jago brat - Dienis 121 obrotu.
Ajdar, kn., Tatar Abragimawa scjagu 116 obrotu.
Ajdarawicza Andriejewaja, bojar Samiliszskaga padłszy. Trockaga w-d. 83 obrotu.
Ajkaszewicz, Tatar Aliszkawa char. 122
Ajrymowicza Mikołajewaja, wdowa, bojar Widguklskaj wół. Żamojckaj ziemi 253
Akalim, Tatar Aliszkawa char. 122 obrotu.
Akiżyd, bojar Kowienskaga padłszy. Trockaga w-d. 80
Akshikiewicz Olechno, Tatar char. Ahmed Włan Sanczukowicza 121
Ałdyrdyk, Tatar Aliszkawa char. 122 obrotu.
Aleksandrze, kn., jago bac'ka jest kn. Andrzej Sanguszkowicz Koszyrskij 14 obrotu.
Aleksandrowa Ludmiła, wdowa, bojarynia Rasjeinskaj wół. Żamojckaj ziemi 251
Aleksandrowicza Bogdana, bojar Darsuniszskaga padłszy. Trockaga w-d. 93 obrotu.
Aleksandrowicz Wojtiech, bojar Wilkamirskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 60 obrotu.
Aleksandrowicz Wojtiech, bojar Kiernauskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 53
Aleksandrowicza Iwan, bojar Naugarodskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 34
Aleksandrowicza Matiej, bojar Widuklskaj wół. Żamojckaj ziemi 255 obrotu.
Aleksandrowicz Mikołaj, bojar Astrynskaga padłszy. Trockaga w-d. 98
Aleksandrowicza Mikołaj, bojar Upickaga padłszy. Trockaga w-d. 111 obrotu.
Aleksandrowicz Stanisławy, bojar Wilkamirskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 65 obrotu.
Aleksandrowicz Jurij, bojar Giadrojckaga padłszy. Wilenskaga w-d. 72
Aleksandrowicza Jakub, bojar Giadrojckaga padłszy. Wilenskaga w-d. 72
Aleksandrowicza Jakub, bojar Kiernauskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 56 obrotu.
Aleksiej, służący putny Ragaczouskaj wół. 214 obrotu.
Aleksiej, smalniansz (Smolnianin nie zrozumiale, można - to nazwisko, albo przezwisko) bojar Pinskaga padłszy. 210
Alełujewicz Borys, bojar Trockaga padłszy. Trockaga w-d. 113 obrotu.
Alełujewicz Znakowało, bojar Trockaga padłszy. Trockaga w-d. 113 obrotu.
Alijewicz Arom, Tatar Aliszkawa char. 122 obrotu.
Alimowicz Kiłdysz, Tatar Abragimawa scjagu 117
Ałykuczukowicz Jusup, Tatar Abragimawa scjagu 118
Alżbieta Mikołajewna, b. Kiernauskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 55 obrotu.
Alżbieta Mstiszkowna, b. Pianianskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 69
Alżbieta Pietraszkowna, b. Giadrojckaga padłszy. Wilenskaga w-d. 72
Alżbieta Stanisławowna, pani, wdowa, wajawodzinaja trockaja 15 obrotu.
Alżbieta, b. Giadrojckaga padłszy. Wilenskaga w-d., Jej syn jest Piotrem Martinowicz 71
Alżbieta, wdowa, b. Pianianskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 70 obrotu.
Alkim Szymko, bojar Kowienskaga padłszy. Trockaga w-d. 78
Alktaszewicz Rimko, bojar Widuklskaj wół. Żamojckaj z-ł 1 253
Alsuszkowicz Grigor, bojar Dzirwanskaj wół. Żamojckaj ziemi 269 obrotu.
Alaksandr, marniał. kn. Lany. S . 32, 33, 36, 40, 44
Alachnowicz Rz. A., S . 403
Amanowicz Kurmasz, Tatar Aliszkawachar. 122
Ambrosowaja Ganna, zach. Darapckaj ziemi Padlaszskaga w-d. 127
Ambrosowaja, wdowa, b. Wiaszwianskaj wół. Żamojckaj ziemi 266 obrotu.
Ambrosowicz Michaił, bojar Darsuniszskaga padłszy. Trockaga w-d. 93 obrotu.
Amołykowicz Janysz, Tatar char. Siej Żałał Minbałatawicza, jago syn - Jakub 118 obrotu.
Anaszkowicz-Jacyna Kazimir, s . 28, 29
Andriejewaja Barbara, b. Kowienskaga padłszy. Trockaga w-d. 78 obrotu.
Andriejewaja Margorieta, b. Wilkamirskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 61 obrotu.
Andriejewaja Janowna, wdowa, zach. Bielskaj ziemi Padlaszskaga w-d. 159 obrotu.
Andriejewaja, wdowa, b. Kobrynskaj wół. 215 obrotu.
Andriejewaja, wdowa, zach. Bielskaj ziemi Padlaszskaga w-d. 130
Andriejewaja, wdowa, zach. Bielskaj ziemi Padlaszskaga w-d. 174
Andriejewaja, wdowa, zach. Bielskaj ziemi Padlaszskaga w-d. 190 obrotu.
Andriejewaja, wdowa, zach. Bielskaj ziemi Padlaszskaga w-d. 197
Andreewicza Mackielis, bojar Biarżanskaj wół. Żamojckaj L.a.-l 1 275 obrotu.
Andreewicz Abram, zach. Bielskaj ziemi Padlaszskaga w-d. 146
Andreewicza Awgusztyn, zach. Bielskaj ziemi Padlaszskaga w-d. 130
Andreewicza Adam, bojar Sudzjareuskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 73
Andreewicza Adam, bojar Trockaga padłszy. Trockaga w-d. 113 obrotu.
Andreewicz Andrzej, bojar Radunskaga padłszy. Trockaga w-d. 91 obrotu.
Andreewicz Bartosz, bojar Waukawyjskaga padłszy. Trockaga w-d. 104 obrotu.
Andreewicz Bartosz, zach. Bielskaj ziemi Padlaszskaga w-d. 133 obrotu.
Andreewicz Bartosz, zach. Bielskaj ziemi Padlaszskaga w-d. 161
Andreewicza Biernat, bojar Kiernauskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 55 obrotu.
Andreewicz Biernat, zach. Bielskaj ziemi Padlaszskaga w-d. 186
Andreewicza Biernat, zach. Bielskaj ziemi Padlaszskaga w-d. 196
Andreewicza Bogdana, bojar Miednszczkaga padłszy. Wilenskaga w-d. 27
Andreewicza Wołodko, bojar Dzirwanskaj wół. Żamojckaj ziemi 269
Andreewicza Gregor, zach. Bielskaj ziemi Padlaszskaga w-d. 154 obrotu.
Andreewicz Gregor, zach. Bielskaj ziemi Padlaszskaga w-d. 193 obrotu.
Andreewicz Grigor, bojar Biarżanskaj wół. Żamojckaj ziemi 275 obrotu.
Andreewicz Daniło, zach. Bielskaj ziemi Padlaszskaga w-d. 182
Andreewicza Dołmat, bojar Kleckaga padłszy. 211 obrotu.
Andreewicz Jezof, zach. Bielskaj ziemi Padlaszskaga w-d. 169
Andreewicza Żygimont, bojar Aszmienskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 21
Andreewicza Iwan, p., padskarbi dworny, p.-rtg.. 9
Andreewicza Ignat, bojar Kowienskaga padłszy. Trockaga w-d. 79
Andreewicza Kazimir, zach. Bielskaj ziemi Padlaszskaga w-d. 134
Andreewicza Kirik, bojar Kleckaga padłszy. 212
Andreewicza Klimko, zach. Bielskaj ziemi Padlaszskaga w-d. 138
Andreewicza Kus, zach. Bielskaj ziemi Padlaszskaga w-d. 180 obrotu.
Andreewicz Lonia, bojar Słonimskaga padłszy. Trockaga w-d. 106
Andreewicza Martyny, 13
Andreewicza Martyny, bojar Wilkamirskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 63 obrotu.
Andreewicz Martyny, zach. Bielskaj ziemi Padlaszskaga w-d. 138
Andreewicza Martyny, zach. Bielskaj ziemi Padlaszskaga w-d. 147 obrotu.
Andreewicz Martyny, zach. Bielskaj ziemi Padlaszskaga w-d. 161 obrotu.
Andreewicz Matiej, bojar Rudaminskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 48
Andreewicza Matiej, zach. Bielskaj ziemi Padlaszskaga w-d. 149
Andreewicza Matiej, zach. Bielskaj ziemi Padlaszskaga w-d. 150
Andreewicza Matiej, zach. Bielskaj ziemi Padlaszskaga w-d. 161 obrotu.
Andreewicz Matiej, zach. Bielskaj ziemi Padlaszskaga w-d. 174
Andreewicza Matiej, zach. Bielskaj ziemi Padlaszskaga w-d. 186
Andreewicza Matys, zach. Bielskaj ziemi Padlaszskaga w-d. 190 obrotu.
Andreewicz Mikłasz, 11 obrotu.
Andreewicz Mikłasz, bojar Słonimskaga padłszy. Trockaga w-d. 106
Andreewicza Mikłasz, zach. Bielskaj ziemi Padlaszskaga w-d. 154
Andreewicza Mikołaj, 13
Andrei[je]wicz Mikołaj, zach. Bielskaj ziemi Padlaszskaga w-d. 196; S . 146
Andreewicza Mikołaj, bojar Kiernauskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 55 obrotu.
Andreewicz Mikołaj, bojar Konieuskaga padłszy. Trockaga w-d. 93
Andreewicza Mikołaj, bojar Miednickaga padłszy. Wilenskaga w-d. 28
Andreewicza Mikołaj, bojar Samiliszskaga padłszy. Trockaga w-d. 82 obrotu.
Andreewicz Mikołaj, zach. Bielskaj ziemi Padlaszskaga w-d. 128 obrotu.
Andreewicz Mikołaj, zach. Bielskaj ziemi Padlaszskaga w-d. 147
Andreewicza Mikołaj, zach. Bielskaj ziemi Padlaszskaga w-d. 150
Andreewicza Mikołaj, zach. Bielskaj ziemi Padlaszskaga w-d. 183
Andreewicza Mikołaj, zach. Bielskaj ziemi Padlaszskaga w-d. 186
Andreewicza Mis, służący putny Kiernauskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 58
Andreewicza Micko, bojar Wilkamirskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 61
Andreewicza Mojzjesz, zach. Bielskaj ziemi Padlaszskaga w-d. 169 obrotu.
Andreewicz niewiar ,
zach. Bielskaj ziemiPadlaszskaga w-d. 175 Andreewicza Olekshi ,
zach. Bielskaj ziemiPadlaszskaga w-d. 175 Andreewicza Olechno , bojar
Aszmienskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 24 Andreewicza Onoszko , bojar Waukawyjskaga
padłszy. Trockaga w-d. 105 Andreewicza Paweł , bojar Dzirwanskaj wół. Żamojckaj
ziemi 269 obrotu. Andreewicz Paweł , zach. Bielskaj l.a. Padlaszskaga
w-d. 130 AndreewiczaPaweł , zach. Bielskaj ziemi Padlaszskaga w-d
. 138 Andreewicza Pietko , zach. Bielskaj ziemi Padlaszskaga w-d
. 182 AndreewiczaPiotr , bojar Wilkiejskaj wół. Żamojckaj ziemi
232 Andreewicza Piotr , bojar Wysakadworskaga padłszy. Trockaga w-d
. 85 Andreewicza Piotr , zach. Bielskaj ziemi Padlaszskaga w-d.
143 Andreewicza Piotr , zach. Bielskaj ziemi Padlaszskaga w-d.
169 Andreewicza Piotr , zach. Bielskaj ziemi Padlaszskaga w-d.
187 Andreewicza Pietrasz, bojar Waukawyjskaga padłszy. Trockaga w-d. 105
Andreewicza Pik, bojar Dzirwanskaj wół. Żamojckaj ziemi 269 obrotu.
Andreewicz Sjeńko, zach. Bielskaj ziemi Padlaszskaga w-d. 180 obrotu.
Andreewicz Skindir, 13
Andreewicza Stanisławy, bojar Aszmienskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 19 obrotu.
Andreewicz Stanisławy, bojar Upickaga padłszy. Trockaga w-d. 111
Andreewicza Stanisławy, zach. Bielskaj ziemi Padlaszskaga w-d. 134
Andreewicza Stanisławy, zach. Bielskaj ziemi Padlaszskaga w-d. 161 obrotu.
Andreewicz Stanisławy, zach. Bielskaj ziemi Padlaszskaga w-d. 169
Andreewicza Stanisławy, zach. Bielskaj ziemi Padlaszskaga w-d. 186
Andreewicza Stanisławy, zach. Bielskaj ziemi Padlaszskaga w-d. 189
Andreewicza Stanisławy, zach. Bielskaj ziemi Padlaszskaga w-d. 190 obrotu.
Andreewicz Stank, zach. Bielskaj ziemi Padlaszskaga w-d. 134
Andreewicza Stańko, bojar ukupny Garodzjenskaga padłszy. Trockagaw-d. 101 obrotu.
Andreewicz Stańko, zach. Bielskaj ziemi Padlaszskaga w-d. 165 obrotu.
Andreewicz Stadu, bojar putny Żałudockaga padłszy. Trockaga w-d. 98 obrotu.
Andreewicz Sczasnyj, bojar Upickaga padłszy. Trockaga w-d. WEDŁUG obrotu.
Andreewicz Sczepan, bojar Lidskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 33 obrotu.
Andreewicz Tomko, bojar Łszczskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 33 obrotu.
Andreewicz Urban, bojar Kowienskaga padłszy. Trockaga w-d. 76 obrotu.
Andreewicz Fiediuk, zach. Bielskaj ziemi Padlaszskaga w-d. 182
Andreewicza Szymko, bojar Aszmienskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 21
Andreewicza Szczepan, zach. Bielskaj ziemi Padlaszskaga w-d. 147
Andreewicza Szczepan, zach. Bielskaj ziemi Padlaszskaga w-d. 157 obrotu.
Andreewicz Szczepan, zach. Bielskaj ziemi Padlaszskaga w-d. 162 obrotu.
Andreewicz Juriej, bojar Rudaminskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 49
Andreewicza Juszko, bojar Waukawyjskaga padłszy. Trockaga w-d. 104 obrotu.
Andreewicz Juszko, bojar Kowienskaga padłszy. Trockaga w-d. 78
Andreewicza Juszko, bojar Miednickaga padłszy. Wilenskaga w-d. 29
Andreewicza Jakub, zach. Bielskaj ziemi Padlaszskaga w-d. 149
Andreewicza Jana, bojar Aszmienskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 23
Andreewicza Jana, bojar Aszmienskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 24
Andreewicza Jana, bojar Kiernauskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 54 obrotu.
Andreewicz Jana, zach. Bielskaj ziemi Padlaszskaga w-d. 130
Andreewicza Jana, zach. Bielskaj ziemi Padlaszskaga w-d. 150
Andreewicza Jana, zach. Bielskaj ziemi Padlaszskaga w-d. 161 obrotu.
Andreewicz Jana, zach. Bielskaj ziemi Padlaszskaga w-d. 175 obrotu.
Andreewicz Jana, zach. Bielskaj ziemi Padlaszskaga w-d. 186
Andreewicza Jana, zach. Bielskaj ziemi Padlaszskaga w-d. 190
Andreewicza Chominaja, b. Mienskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 30 obrotu.
Andrzej, bojar Wasiliszskaga padłszy. Trockaga w-d. 97
Andrzeja, bojar Garodzjenskaga padłszy. Trockaga w-d. 100 obrotu.
Andrzej, bojar Garodzjenskaga padłszy. Trockaga w-d., jago niawiestka jest Daniłowaja 100
Andrzeja, bojar Kowienskaga padłszy. Trockaga w-d. 80
Andrzeja, bojar Miednickaga padłszy. Wilenskaga w-d., jago brat - Kalikst Juszkowicz 28
Andrzeja, wójt daragicki, zach. Daragickaj ziemi Padlaszskaga w-d. 128
Andrzeja, zach. Bielskaj l.a. Padlaszskaga w-d., jago brat - Jana Jakuszewicz 142 obrotu.
Andrzej, kn., T., jago brat kn. Iwan jest 115 obrotem.
Andrzej, sadounik Naugarodskaga padłszy. 41 obrotu.
Andriejko, bojar Rasjeinskaj wół. Żamojckaj l.a., jago ajczym jest Tiszko 252
Andriejkowicz Wojtiech, bojar Waukawyjskaga padłszy. Trockaga w-d. 102 obrotu.
Andriejkowicz Mikołaj, bojar Waukawyjskaga padłszy. Trockaga w-d. 102 obrotu.
Andriejkowicz Mikołaj, bojar Lidskagapaw. Wilenskaga w-d. 33
Andriejkowicz Jana, bojar Waukawyjskaga padłszy. Trockaga w-d. 102 obrotu.
Andriejanowicz Andrzej, bojar Wilkamirskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 64 obrotu.
Andrim, bojar Widuklskaj wół. Żamojckaj ziemi 257 obrotu.
Andrisjewicz Wojtko, zach. Bielskaj ziemi Padlaszskaga w-d. 200
Andrisowicz Biernat, zach. Bielskaj ziemi Padlaszskaga w-d. 133
Andrisowicz Mikłasz, bojar Naugarodskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 40 obrotu.
Andrijanowicz Wiencko, bojar Kowienskaga padłszy. Trockaga w-d. 76
Andrijanowicz Grigor, bojar Kowienskaga padłszy. Trockaga w-d. 76
Andrijanowicz Grin, bojar Kowienskaga padłszy. Trockaga w-d. 79 obrotu.
Andrijanowicz Martyny, bojar Kowienskaga padłszy. Trockaga w-d. 75 obrotu.
Andrijanowicz Jana, bojar Birsztanskaga padłszy. Trockaga w-d. 94
Androwicz Wojszwił, bojar Jejszyszskaga padłszy. Trockaga w-d. 89
Androtowicz Jana, bojar Ajrogalskaj wół. Żamojckaj ziemi 244
Androszewicz Andrzej, bojar Kiernauskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 56 obrotu.
Androszewicz Marco, bojar Upickaga padłszy. Trockaga w-d. 110 obrotu.
Androszewicz Mikołaj, 13
Androszewicz Mikołaj, bojar Miemiżskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 51 obrotu.
Androszewicz Juryj, bojar Kowienskaga padłszy. Trockaga w-d. 78
Androszewicz Juri, bojar Wilkamirskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 66
Androszewicz Janko, bojar Wilkiejskaj wół. Żamojckaj ziemi 233 obrotu.
Androszewicza Mikołajewaja, bojar Aszmienskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 24 obrotu.
Andruzskij Fiodor, bojar Wałynskaj l.a. 202 obrotu.
Andruźkij Sanko, bojar Wałynskaj ziemi jest 202 obrotem.
Andruskij Jacko, bojar Wałynskaj ziemi jest 203 obrotem.
Andrusowaja, wdowa, b. Szoudauskaj wół. Żamojckaj ziemi 264 obrotu.
Andruchowicz Andrijan, bojar Kowienskaga padłszy. Trockaga w-d. 77
Andruszkajtis Gric, bojar Krożskaj wół. Żamojckaj ziemi 279 obrotu.
Andruszkajtis Martyny, bojar Tandzjagalskaj wół. Żamojckaj ziemi 285
Andruszkajtis Janusz, bojar Korszauskaj wół. Żamojckaj ziemi 258 obrotu.
Andruszkiewicz Matiej, bojar Radunskaga padłszy. Trockaga w-d. 92
Andruszkowaja Barbara, b. Upickaga padłszy. Trockaga w-d. 110
Andruszkowaja Kachna, b. Samiliszskaga padłszy. Trockaga w-d. 82 obrotu.
Andruszkowaja Małgarieta, wdowa, b. Rasjeszskaj wół. Żamojckaj ziemi 250
Andruszkowaja, wdowa, b. Birsztanskaga padłszy. Trockaga w-d. 94
Andruszkowaja, wdowa, b. Wialenskaj wół. Żamojckaj ziemi 238
Andruszkowicz Abram, bojar Kreuskaga ci Swirskaga char. Wilenskaga w-d. 43
Andruszkowicz Awgusztyn, bojar Kreuskaga ci Swirskaga char. Wilenskaga w-d. 43
Andruszkowicz Aleksandrze, bojar Astrynskaga padłszy. Trockaga w-d. 98
Andruszkowicz Ambrożej, bojar Pianianskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 69
Andruszkowicz Ambrożej, bojar Jaswojnskaj wół. Żamojckaj ziemi 286 obrotu.
Andruszkowicz Andrzej, bojar Widuklskaj wół. Żamojckaj z-ł 1 258
Andruszkowicz Bartosz, bojar Żyżmorskaga padłszy. Trockaga w-d. 81
Andruszkowicz Biernat, bojar Kowienskaga padłszy. Trockaga w-d. 75
Andruszkowicz Bortko, bojar Miemiżskaga padłszy. Wilenskaga w-d., jago brat - Janko 52
Andruszkowicz Budrys, bojar Kowienskaga padłszy. Trockaga w-d. 78 obrotu.
Andruszkowicz Wizgir, bojar Rasjeinskaj wół. Żamojckaj ziemi 251
Andruszkowicz Wojtiech, bojar Kurkleuskaga padłszy. Trockaga w-d. 114 obrotu.
Andruszkowicz Wojtko, bojar Widuklskaj wół. Żamojckaj ziemi 253
Andruszkowicz Wojtko, bojar Wilkamirskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 62
Andruszkowicz Wojtko, bojar Kiernauskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 57 obrotu.
Andruszkowicz Gabriał, bojar Miemiżskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 51 obrotu.
Andruszkowicz Gabriał, bojar Niamienczynskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 73 obrotu.
Andruszkowicz Garman, bojar Rudaminskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 49 obrotu.
Andruszkowicz Grigor, bojar Waukawyjskaga padłszy. Trockaga w-d. 103 obrotu.
Andruszkowicz Grigor, bojar Darsuniszskaga padłszy. Trockaga w-d. 94
Andruszkowicz Grin, bojar Kiernauskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 57 obrotu.
Andruszkowicz Łukasz, bojar Wasiliszskaga padłszy. Trockaga w-d. 96 obrotu.
Andruszkowicz Martyny, bojar Słonimskaga padłszy. Trockaga w-d. 105 obrotu.
Andruszkowicz Martyny, bojar Sudzjareuskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 73
Andruszkowicz Matiej, bojar Waukawyjskaga padłszy. Trockaga w-d. 103
Andruszkowicz Matiej, bojar Wialenskaj wół. Żamojckaj ziemi 240
Andruszkowicz Matiej, bojar Gandzingskaj wół. Żamojckaj 3-l 1 266
Andruszkowicz Matiej, bojar Pianianskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 70 obrotu.
Andruszkowicz Macko, bojar Miednickaga padłszy. Wilenskaga w-d. 28 obrotu.
Andruszkowicz Mikołaj, bojar Giadrojckaga padłszy. Wilenskaga w-d. 71
Andruszkowicz Mikołaj, bojar Kiełmienskaj wół. Żamojckaj z-ł 1 283
Andruszkowicz Mic, bojar Wialenskaj wół. Żamojckaj ziemi 237 obrotu.
Andruszkowicz Micko, bojar Pianianskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 68 obrotu.
Andruszkowicz Narusz, bojar Wilkamirskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 67 obrotu.
Andruszkowicz Niesko, bojar Waukawyjskaga padłszy. Trockaga w-d. 103 obrotu.
Andruszkowicz Paweł, bojar Kowienskaga padłszy. Trockaga w-d. 79 obrotu.
Andruszkowicz Pacac, bojar Wilkiejskaj wół. Żamojckaj ziemi 233
Andruszkowicz Procko, bojar Kurkleuskaga padłszy. Trockaga w-d. 114
Andruszkowicz Samuel, bojar Miednickaga padłszy. Wilenskaga w-d. 28
Andruszkowicz Stanisławy, bojar Wilkamirskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 65
Andruszkowicz Stanisławy, bojar Kiełmienskaj wół. Żamojckaj ziemi 283 obrotu.
Andruszkowicz Stanisławy, bojar Rasjeinskaj wół. Żamojckaj ziemi 252
Andruszkowicz Stanisławy, bojar Upszczkaga padłszy. Trockaga w-d. 110
Andruszkowicz Zostań, bojar Krożskaj wół. Żamojckaj l.a. 278 obrotu.
Andruszkowicz Stasko, bojar Kreuskaga ci Swirskaga char. Wilenskaga w-d. 43 obrotu.
Andruszkowicz Stromiło, bojar Samiliszskaga padłszy. Trockaga w-d. 83
Andruszkowicz Tomko, bojar Miednickaga padłszy. Wilenskaga w-d. 26 obrotu.
Andruszkowicz Juraga, bojar Wilkamirskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 62 obrotu.
Andruszkowicz Jurze, bojar Pajurskaj wół. Żamojckaj ziemi 263
Andruszkowicz Juchno, bojar Miednickaga padłszy. Wilenskaga w-d. 29 obrotu.
Andruszkowicz Juc, bojar Wiaszwianskaj wół. Żamojckaj ziemi 267
Akdruszkowicz Jakub, bojar Widuklskaj wół. Żamojckaj ziemi 255 obrotu.
Andruszkowicz Jakub, bojar Wilkamirskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 64
Andruszkowicz Jakub, bojar Wysakadworskaga padłszy. Trockaga w-d. 86
Andruszkowicz Jakub, bojar Pajurskaj wół. Żamojckaj ziemi 263 obrotu.
Andruszkowicz Jana, bojar Ajrogalskaj wół. Żamojckaj ziemi 243 obrotu.
Andruszkowicz Jana, bojar Wilkamirskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 66 obrotu.
Andruszkowicz Jana, bojar Kowienskaga padłszy. Trockaga w-d. 79
Andruszkowicz Jana, bojar Korszauskaj wół. Żamojckaj ziemi 259 obrotu.
Andruszkowicz Jana, bojar Korszauskaj wół. Żamojckaj ziemi 260 obrotu.
Andruszkowicza Tomaszowaja, b. Kowienskaga padłszy. Trockaga w-d. 75 obrotu.
Andruszkojtis Stańko, bojar Krożskaj wół. Żamojckaj ziemi 279 obrotu.
Andruszkojtis Januszys, bojar Krożskaj wół. Żamojckaj ziemi 279 obrotu.
Andruszowicz Jakub, bojar Upickaga padłszy. Trockaga w-d. 112 obrotu.
Anoszki, s . 29
Anton, sakolnik Naugarodskaga padłszy. 41
Antoniewicz Juri, zach. Bielskaj ziemi Padlaszskaga w-d. 147
Antonowicza Fiedko, bojar Naugarodskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 35 obrotu.
Ancuticz Sjeńko, bojar Garodzjenskaga padłszy. Trockaga w-d. 101
Ancuchowicz Szatiło, sakolnik Naugarodskaga padłszy. 41
Ancuszkowicz Jurij, bojar Jejszyszskaga padłszy. Trockaga w-d. 88
Ancyporowicz Doch, bojar ukupny Garodzjenskaga padłszy. Trockaga w-d. 102
Anszutinicza Bogdanowaja, miaszcz. G. Połack 222
Aozko, Tatar 116
Araz, Tatar Aliszkawa char. 122 obrotu.
Arazym, Tatar Aliszkawa char. 122 obrotu.
Arwidawicz Jana Wojtechawicz. Orwidowicza Jana Wojtiechowicz, dw.; b. Kiełmienskaj wół. Żamojckaj ziemi 283 obrotu.; S . 33, 35
Arwidowicz Dobko, bojar Wilkiejskaj wół. Żamojckaj ziemi 230 obrotu.
Arwidowicz Juryj, bojar Kowienskaga padłszy. Trockaga w-d. 77 obrotu.
Artiom, służący garadawy, miaszcz. G. Połack 221
Artiomowicza Piotr, bojar Astrynskaga padłszy. Trockaga w-d. 98
Artiuchowicz Miszko, bojar Słonimskaga padłszy. Trockaga w-d. 105 obrotu.
Asanak, Tatar Abragimawa scjagu 118
Asanowicz Baran, Tatar char. Ahmed Włan Sanczukowicza 121
Asanowicz Milko, Tatar char. Siej Żałał Minbałatawicza 119
Asanowicz Sjeńko, Tatar char. Ahmed Włan Sanczukowicza 120
Asanowicz Szczasnyj, Tatar char. kn. Bańka Sjenkawicza 123 obrotu.
Astapowicz Bogdana, bojar Słonimskaga padłszy. Trockaga w-d. 106
Astapowicz Sadza, bojar Słonimskaga padłszy. Trockaga w-d. 106
Astrożski Kanstancin Iwanawicz. Kostientin, kn., w-d. trocki, p.-rtg..; Hetman najwyszejszy WKŁ 8 obrotu.; S . 30
As'manowicz Alichno, Tatar char. kn. Bańka Sjenkawicza 123 obrotu.
Atamonowicz, Tatar 116
Atginowicz Matiej, bojar Ajrogalskaj wół. Żamojckaj ziemi 245 obrotu.
Atokazicz Janysz, Tatar Abragimawa scjagu 117
Atriejko, służący putny Ragaczouskaj wół. 214 obrotu.
Afanas, sakolnik Naugarodskaga padłszy. 40 obrotu.
Afanasowicz Andrzej, sakolnik Naugarodskaga padłszy. 41
Afiediewicz, Tatar Aliszkawa char. 122 obrotu.
Afiendiej, Tatar char. kn. Bańka Sjenkawicza, jago brat - Chonko 123 obrotu.
Achmanski Je., S . 5
Achmatowicz Taktaża, Tatar char. Ahmed Włan Sanczukowicza 120 obrotu.
Ahmed, Tatar char. kn. Bańka Sjenkawicza 123 obrotu.
Aczychmatowicz Akiela, Tatar Abragimawa scjagu 117 adw
Aczchmatowicz Kazima, Tatar Abragimawa scjagu 117 obrotu.
Ajuczyk, Tatar Aliszkawa char. 122 obrotu.

http://kdkv.narod.ru/
Tłumaczenie: Translator Rosyjsko Polski
Avatar użytkownika
jerzy
Kreator Forum
Kreator Forum
Medale: 3
Twórca indeksów (3)

Spis wojska WKL. 1528 r. (C)

Postprzez jerzy » 10.04.2009

Przyjęte skrócenia

b. - Bojar, bojarynia, bojar
w-d są wojewodą, województwo
jest wołem. - Gminę
marniał. - Wielki
g. - Rok, miasto
dw. - Szlachcic
dz-ca - (państwowy ?)
zach. - zjamianin, zjamianka (biały)
l.a.-la - ziemia
skarogniady. - Król, królowa.
kn. - Książę
kng. - Księżna
knż. - Księżniczka
lany - litewski
m. - Miasteczko
marsz. - Przywódca szlachty (marszałok)
m-do - majenok (posiadłość)
miaszcz. - Mieszczanin
nam. - Namiestnik
p. - Szlachciców
padłszy. - Powiat (gmina, okręg)
pamyłk. - - Prawdopodobnie błąd, opiska
pół. - Polski
s . - siadło
ss. - Siadła
z-ta - starosta
t. - Tatar, tatary, tatarka
char. - Chorąży, chorunżestwo.

http://kdkv.narod.ru

jest SPIS WOJSKA WKŁ 1528 ROKU.
"C"


Caticz Roman, b. Wałynskaj 203
Caticz Siemion, b. Wałynskaj 203
Cwietin Samson, miaszcz. G. Połack 222
Cwietinskije, miaszcz. G. Połack 222 adw.
Cemuszau Wsch. M., (S. 403)
Cibinczycz Sjeńko, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 180 adw.
Cibiczycz Okuła, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 180 adw.
Cichanawa. Tichonowa, s . 16, 28
Cichanowicz A. S ., (s. 403)
Ckowicz Juryj, b. Wysakadworskaga padłszy. Trockaga w-d. 86
Ctiecewicza Stanisławy, b. Konieuskaga padłszy. Trockaga w-d. 93
Cybulka Jana Stieckowicz, p., p.-rtg.. 9 adw.
Cyrkasymowicz Szagman, t. char. Siej Żałał Minbałatawicza 118 adw.
http://kdkv.narod.ru

Tłumaczenie: Translator Rosyjsko-Polski
Avatar użytkownika
jerzy
Kreator Forum
Kreator Forum
Medale: 3
Twórca indeksów (3)

Spis wojska WKL. 1528 r. (Ch)

Postprzez jerzy » 10.04.2009

Przyjęte skrócenia

b. - Bojar, bojarynia, bojar
w-d są wojewodą, województwo
jest wołem. - Gminę
marniał. - Wielki
g. - Rok, miasto
dw. - Szlachcic
dz-ca - (państwowy ?)
zach. - zjamianin, zjamianka (biały)
l.a.-la - ziemia
skarogniady. - Król, królowa.
kn. - Książę
kng. - Księżna
knż. - Księżniczka
lany - litewski
m. - Miasteczko
marsz. - Przywódca szlachty (marszałok)
m-do - majenok (posiadłość)
miaszcz. - Mieszczanin
nam. - Namiestnik
p. - Szlachciców
padłszy. - Powiat (gmina, okręg)
pamyłk. - - Prawdopodobnie błąd, opiska
pół. - Polski
s . - siadło
ss. - Siadła
z-ta - starosta
t. - Tatar, tatary, tatarka
char. - Chorąży, chorunżestwo.


jest SPIS WOJSKA WKŁ 1528 ROKU.
"Ch"


Chabda Matiej, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d., jago brat - Jana 146
Chabda Jana Mikołajewicz, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 198 adw.
Chaleckij Michajło, p., dz-ca ourucki, p. Garodzjen-skaga padłszy. Trockaga w-d. 12. 99
Chaniewicz Sanko, b. Naugarodskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 39 adw.
Chań, sakolnik Naugarodskaga padłszy., jago "bratieja" Słowik, Timosz, Iwan, Opanas i Griń 41
Charaszkiewicz G. L., (S. 9)
Charingielewicza Wojtiech, b. Żyżmorskaga padłszy. Trockaga w-d. 81
Charitoiowicz Iwan, b. Naugarodskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 36 adw.
Charłamowicz Wasil, b. Mierackaga padłszy. Trockaga w-d. 95 adw.
Chaczybierdiej, t. Abragimawa scjagu 117
Chwalelijewicz jest Lewy, b. Wałynskaj 206
Chierubin, p., p. Mielnickaga padłszy. Padlaszskaga w-d. 124
Chilimon, b. Lidskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 32 adw.
Chłus Wasilej, b. Wicebskaj 225
Chmarycz Ostafiej, b. Aszmienskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 24
Chodan Wsch. I., (S. 403)
Chodaszkowicz Lenid, miaszcz. G. Połack 222
Chodiewicz Siemion, b. Astrynskaga padłszy. Trockaga w-d. 98
Chodkiewicz Andrzej, b. Widuklskaj wół. Żamojckaj 253 adw.
Chodkiewicza Aleksandro Iwanowicz, p., p.-rtg.., stawiu koni l.a. dwarca Ignatkauski Oudau 9
Chodkiewicza Grigoriej Aleksandrowicz, p. wilenski, hetman najwyszejszy WKŁ, z-ta garodzjenski, dz-ca magileuski (s. 4)
Chodkowicz Andrzej, b. Jejszyszskaga padłszy. Trockaga w-d. 90
Chodkowicz Biernat, b. Kiernauskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 57
Chodkowicz Gacuta, b. Garodzjenskaga padłszy. Trockaga w-d. 101
Chodkowicz Mikołaj, b. Jejszyszskaga padłszy. Trockaga w-d. 90
Chodkowicz Chotien, b. Garodzjenskaga padłszy. Trockaga w-d. 101 adw.
Chodor Wojtko, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 144
Chodor Mikołaj, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 144
Chodor, b. Pinskaga padłszy. 211
Chodor, t. Aliszkawachar. 122
Chodorowicz Bogdana, t. char. Ahmed Włan Sanczukowicza 121
Chodotowicz Tisz, b. Waukawyjskaga padłszy. Trockaga w-d. 104
Chodyka Bogdana, b. Pierałajskaga padłszy. Trockaga w-d. 92 adw.
Chodyka Fiodor, b. Pierałajskaga padłszy. Trockaga w-d. 92 adw.
Chodyriewicz Dowletiar, t. char. Ahmed Włan Sanczukowicza 120 adw.
Chodyriewicz Kildysz, t. Naugarodskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 123
Chodyriewicz Junus, t. Abragimawa scjagu 117 adw.
Chodyczynaja Michajłowaja, b. Garodzjenskaga padłszy. Trockaga w-d. 99
Chodyszewicz Janusz, t. char. Bańka Sjenkawicza 124
Chojenskij Paweł, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 156
Cholewa Bartosz Pietrowicz, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 139 adw.
Cholewicz Martyny, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 157
Cholewicz Jana, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 157
Chołmowskij, b. Mienskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 29 adw.
Chołmowskij, b. Naugarodskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 36 adw.
Chołmutowicz Zań, b. Pinskaga padłszy. 209 adw.
Chołoniewskij Andrzej, p., p. Wałynskaj 203 adw.
Chołuniewskij Gawriło, p., p. Wałynskaj 202
Choma, b. Kleckaga padłszy. 212 adw.
Choma, lbuczanin x-rtg. wyznacz. Łbuczanin nie zrazumieły, magczyma jest geta abaznacz. prozwiszcza ci imia-mianuszki, 6. Naugarodskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 38 gł. Choma Łbuczanin
Chomutowicz Bogdana, b. Pinskaga padłszy. 210 adw.
Chomiakowicz Iwan, p., p. Wałynskaj 202
Chonko, t. char. kn. Bańka Sjenkawicza, jago brat - Afien-diej 123 adw.
Chorubin, b. Bierascejskaga padłszy. Trockaga w-d. 107 adw.
Chotkiewicz Biernat, b. Wilkamirskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 61 adw.
Choczuszkowicz Janysz, t. Abragimawa scjagu 118 adw.
Chriebtowicz Bogdana, p., p. Wałynskaj 208
Chriebtowicz Iwan, b. Naugarodskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 35
Chriebtowicza Bogdana Martinowicz, p., p.-rtg.. 9 adw.
Chriebtowicza Iwan Olechnowicz, 14
Chriebtowicza Mit'kowaja, b. Trockaga padłszy. Trockaga w-d. 113 adw.
Chriebtowicza Fiedkowaja, pani, węża dusiciel 16 adw.
Chriebtowicza Juriej Fiedkowicz, 14
Chroł Bojar, x-rtg. wyznacz. Bojar nie zrazumieły, magczyma jest geta abaznacz. prozwiszcza ci imia-mianuszki 114 gł. Chroł Bojar
Chrsczonowicz Jana, 12
Chrulewicz Ławrin, b. Lidskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 33
Chrszonowicz Chaleckij, b. Aszmienskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 24
Chrszonowicz Jakub, b. Miednickaga padłszy. Wilenskaga w-d. 27 adw.
Chrszczanouski Wauryniec, plaban chołchłauski s . 31
Chrszczonowicz Juryj, b. Wilkamirskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 66 adw.
Chrszczonowicz Jana, b. Wilkamirskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 67 adw.
Chrszczowa Mikuła, b. Połackaj 218 adw.
Chrszczon, b. putny Żałudockaga padłszy. Trockaga w-d., jago brat - Stiecko 98 adw.
Chrszczonowaja, b. Garodzjenskaga padłszy. Trockaga w-d. 100 adw.
Chrszczonowicz Andrzej, b. Miednickaga padłszy. Wilenskaga w-d. 27 adw.
Chrszczonowicz Andrzej, b. Naugarodskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 40
Chrszczonowicz Bogusz, b. Wilkamirskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 67 adw.
Chrszczonowicz Bortko, b. Jejszyszskaga padłszy. Trockaga w-d. 87 adw.
Chrszczonowicz Wojtiech, b. Majszagalskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 58 adw.
Chrszczonowicz Grigor, b. Ajrogalskaj wół. Żamojckaj 244
Chrszczonowicz Krisztof, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 141
Chrszczonowicz Ławrin, b. Wialenskaj wół. Żamojckaj 235 adw.
Chrszczonowicz Ławrin, b. Rasjeinskaj wół. Żamojckaj 247
Chrszczonowicz Marco, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 179
Chrszczonowicz Martyny, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 174 adw.
Chrszczonowicz Matiej, b. Wilkamirskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 65
Chrszczonowicz Matiej, b. Wysakadworskaga padłszy. Trockaga w-d. 85
Chrszczonowicz Matiej, b. Pianianskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 70 adw.
Chrszczonowicz Matias, b. Aszmienskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 21
Chrszczonowicz Macko, b. Kowienskaga padłszy. Trockaga w-d. 79
Chrszczonowicz Mikołaj, b. Wialenskaj wół. Żamojckaj 235 adw.
Chrszczonowicz Mikołaj, b. Użwienckaj wół. Żamojckaj 274 adw.
Chrszczonowicz jest Miły, b. Widuklskaj wół. Żamojckaj 253 adw.
Chrszczonowicz Michał, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 179
Chrszczonowicz Olechno, b. Wialenskaj wół. Żamojckaj 235 adw.
Chrszczonowicz Paweł, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 141
Chrszczonowicz Piotr, b. Wilkamirskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 65 adw.
Chrszczonowicz Piotr, b. Wilkamirskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 67 adw.
Chrszczonowicz Połujan, b. Naugarodskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 34 adw.
Chrszczonowicz Jana, b. Wilkamirskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 65
Chriaszczow Fiedko, b. Połackaj 220
Chtrcenowicz Łukasz, b. Samiliszskaga padłszy. Trockaga w-d. 84
Chcunowicz Iwan, b. Naugarodskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 40
http://kdkv.narod.ru
Tłumaczenie: Transolator Rosyjsko Polski
Avatar użytkownika
jerzy
Kreator Forum
Kreator Forum
Medale: 3
Twórca indeksów (3)

Spis wojska WKL. 1528 r. (Cz)

Postprzez jerzy » 10.04.2009

Przyjęte skrócenia

b. - Bojar, bojarynia, bojar
w-d są wojewodą, województwo
jest wołem. - Gminę
marniał. - Wielki
g. - Rok, miasto
dw. - Szlachcic
dz-ca - (państwowy ?)
zach. - zjamianin, zjamianka (biały)
l.a.-la - ziemia
skarogniady. - Król, królowa.
kn. - Książę
kng. - Księżna
knż. - Księżniczka
lany - litewski
m. - Miasteczko
marsz. - Przywódca szlachty (marszałok)
m-do - majenok (posiadłość)
miaszcz. - Mieszczanin
nam. - Namiestnik
p. - Szlachciców
padłszy. - Powiat (gmina, okręg)
pamyłk. - - Prawdopodobnie błąd, opiska
pół. - Polski
s . - siadło
ss. - Siadła
z-ta - starosta
t. - Tatar, tatary, tatarka
char. - Chorąży, chorunżestwo.

jest SPIS WOJSKA WKŁ 1528 ROKU.
"Cz"


Czajewicz Mońko, b. Mscisłauskaga padłszy. 229
Herbatki Trojan, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 173 adw.
Herbatki Jana, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 174 adw.
Czaplicz Franciszak, s . 29
Czaplicz Wasilej, p., p. Wałynskaj 201 adw.
Czaplicz Kadian, b. Wałynskaj 202
Czaplicz Piotr, p., p. Wałynskaj 202
Czapla Jesko, 13 adw.
Czarinowicz Rusin, b. Słonimskaga padłszy. Trockaga w-d. 106
Czarukowskij Zińko, b. Wałynskaj 205
Czarukowskij Mikita, b. Wałynskaj 204
Prywaciarza Matiej Jakubowicz, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 137
Czachowicz Piotr, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 192
Czachowicz Jakubowa, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 192
Czachowicz Jana, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 192
Czeglejewaja, węża dusiciel, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 143
Czekirka, b. Garodzjenskaga padłszy. Trockaga w-d. 101
Czelesznickij Wojna, b. Bierascejskaga padłszy. Trockaga w-d. 107 adw.
Czelesznickij Paweł, b. Bierascejskaga padłszy. Trockaga w-d. 108
Czeniewiczy, b. Sudzjareuskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 73
Czepielewicz Bartosz, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d., jago brat - Stiec 139 adw.
Czepielewicz Stanisławy, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 140
Czerienowicz Ilja, b. Słonimskaga padłszy. Trockaga w-d. 106 adw.
Czerienowicz Kłoczko, b. Słonimskaga padłszy. Trockaga w-d. 106 adw.
Czerienowicz Mitia, b. Słonimskaga padłszy. Trockaga w-d. 106 adw.
Czerkas Wasko, b. Połackaj 219
Czerniewicz Matiej, b. Wilkamirskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 67
Czerniewicz Matias, b. Aszmienskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 26
Czerniewicz Piotr, b. Wilkamirskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 62
Czerniewskij Jacko, b. Kamianieckaga padłszy. Trockaga w-d. 107
Czerniewskij, b. Kamianieckaga padłszy. Trockaga w-d. 107
Czernikowicz Walant, b. Aszmienskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 26
Czerniłowicz Wasilej, b. Mscisłauskaga padłszy. 228 adw.
Czestorowicz Grin, b. ukupny Garodzjenskaga padłszy. Trockaga w-d. 102
Czetwiertienskij Andrzej, kn., kn. Wałynskaj 201 adw.
Czetwiertienskij Wasilej Fiodorowicz, kn., kn. Wałynskaj 201
Czetwiertieńskij Fiodor, kn., kn. Wałynskaj 208
Czecha Wojtko, b. Korszauskaj wół. Żamojckaj 260
Czecha Juri, b. Wasiliszskaga padłszy. Trockaga w-d. 96
Czecha, b. Kobrynskaj wół. 215
Czecha, b. Lidskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 32 adw.
Czech, b. Samiliszskaga padłszy. Trockaga w-d. 83
Czecha, t. char. Siej Żałał Minbałatawicza 119
Czechowicz Jakub, b. Rasjeinskaj wół. Żamojckaj 251
Czeszejko Piotr Grińkowicz, b. Garodzjenskaga padłszy. Trockaga w-d. 99
Czeszejko, b. Garodzjenskaga padłszy. Trockaga w-d. 99 adw.
Czybiłowicz Tułat, t. Aliszkawa char. 122
Czyż Wasilej, Wasil Bogdanowicz, p., p.-rtg.. 9 adw., 218
Czyż Wasil, gł. Czyż Wasilej Bogdanowicz
Czyż Daszko, b. Połackaj 220 adw.
Czyżewicz Aleksandry, b. Miemiżskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 50 adw.
Czyżewicz jest Lewy, p., Marsz. z-ty Garodzjenskaga 12
Czyżewicz Jana, b. Miemiżskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 50 adw.
Czyżewicza Wojtkowaja, b. Miemiżskaga i Rudaminskaga pawietau Wilenskaga w-d., jaje syn - Stanisławy 44 adw., 50
Czyżewiczy, b. Giadrojckaga padłszy. Wilenskaga w-d. 71 adw.
Czys, doktor 14
Czytutorowicz Siemion, t. char. Ahmed Włan Sanczukowicza 120
Czyczejkowicz Olechno, b. Rasjeinskaj wół. Żamojckaj 246 adw.
Czobonaszowicz Bołatko, t. Abragimawa scjagu 118
Czowskij Jana, miaszcz. G. Połack 223
Czogajdajewicz Misko, t. char. Ahmed Włan Sanczukowicza 119 adw.
Czortkowskij Stanisławy, b. Lidskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 32
Czortorijskaja Sjemienowaja, kng., Węża dusiciel 15 adw.
Czortoryjskij Fiodor Michałowicz, kn., z-ta łucki, kn. Wałynskaj 200 adw.
Czuwatow, b. Wałynskaj 207
Czuwatowicz Siemion, b. Markauskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 42
Czuniejewicz Stańko, t. 116
Czuniejewicz Stańko, t. Aliszkawa char. 122
Czuniejewicz Stańko, t. Aliszkawa char. 122 adw.
Czunczejkowicz Matiej, b. Kowienskaga padłszy. Trockaga w-d. 80
Czuturowicz Szemierdień, t. char. Ahmed Włan Sanczukowicza 120
Czyżewicz, b. Rudaminskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 45 adw.
http://kdkv.narod.ru
Tłumaczenie:Translator Rosyjsko Polski
Avatar użytkownika
jerzy
Kreator Forum
Kreator Forum
Medale: 3
Twórca indeksów (3)

Spis wojska WKL. 1528 r. (D)

Postprzez jerzy » 10.04.2009

Przyjęte skrócenia

b. - Bojar, bojarynia, bojar
w-d są wojewodą, województwo
jest wołem. - Gminę
marniał. - Wielki
g. - Rok, miasto
dw. - Szlachcic
dz-ca - (państwowy ?)
zach. - zjamianin, zjamianka (biały)
l.a.-la - ziemia
skarogniady. - Król, królowa.
kn. - Książę
kng. - Księżna
knż. - Księżniczka
lany - litewski
m. - Miasteczko
marsz. - Przywódca szlachty (marszałok)
m-do - majenok (posiadłość)
miaszcz. - Mieszczanin
nam. - Namiestnik
p. - Szlachciców
padłszy. - Powiat (gmina, okręg)
pamyłk. - - Prawdopodobnie błąd, opiska
pół. - Polski
s . - siadło
ss. - Siadła
z-ta - starosta
t. - Tatar, tatary, tatarka
char. - Chorąży, chorunżestwo.

jest SPIS WOJSKA WKŁ 1528 ROKU.
"D"

Dawlet Jana, t. char. Ahmed Włan Sanczukowicza 119 adw.
Dawlesz, t. Aliszkawachar. 121 adw.
Dawlesz, t. char. Bańka Sjenkawicza 124
Dawtowicz Wikń, b. Korsza?skaj wół. Żamojckaj 260 adw.
Dawid, b. Gruszo?skaj ci Czarawaczyckaj wałascej, jaki "był" za książętami Sanguszkawiczami 217
Dawida, t. Aliszkawa char. 122
Dawydowaja, węża dusiciel, b. Wialenskaj wół. Żamojckaj 236
Dawydowicza Adam, t. Abragimawa scjagu 116 adw.
Dawydowicz Andrzej, b. Wilkamirskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 60 adw.
Dawydowicz Wtiecha, t. Na?garodskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 123
Dawydowicza Iwan, b. Garodzjenskaga padłszy. Trockaga w-d. 101
Dawydowicza Iwaszko, t. char. Siej Żałał Minbałatawicza 119
Dawydowicza Kudajczyk, t. char. Ahmed Włan Sanczukowicza 120 adw.
Dawydowicz Kurijan, b. Wa?kawyjskaga padłszy. Trockaga w-d. 104 adw.
Dawydowicz Mieriet', t. char. Ahmed Włan Sanczukowicza 120
Dawydowicza Michajło, b. Wilkamirskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 66 adw.
Dawydowicz Mustuna, t. char. Ahmed Włan Sanczukowicza 121 adw.
Dawydowicz Pietko, b. Wilkamirskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 65 adw.
Dawydowicz Sjeliman, t. char. kn. Bańka Sjenkawicza 123 adw.
Dawydowicz Chalen, t. char. Ahmed Włan Sanczukowicza 120
Dawydowicza Juchno, t. char. Ahmed Włan Sanczukowicza 120 adw.
Dawydowicz Jana, b. Żyżmorskaga padłszy. Trockaga w-d. 80 adw.
Dawydowicz Janis, b. Wilkamirskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 65 adw.
Daniewicz Wojtko, b. Upickaga padłszy. Trockaga w-d. 111 adw.
Daniewicz Juriej, b. Miemiżskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 51
Danilewicz Fiodor 11
Danilec, sakolnik Na?garodskaga padłszy. 41
Daniło, b. Garodzjenskaga padłszy. Trockaga w-d. 99
Daniło, l.a. s . Pagost, b. Pinskaga padłszy. 210
Daniłowaja, b. Garodzjenskaga padłszy. Trockaga w-d. 100
Daniłowaja, b. Garodzjenskaga padłszy. Trockaga w-d., niawiestka Andrzeja i Isak 100
Daniłowicza Wołodko, b. Wilkiejskaj wół. Żamojckaj 230 adw.
Daniłowicz Pac, b. Korsza?skaj wół. Żamojckaj 259
Daniłowiczem Zostań, b. Wialenskaj wół. Żamojckaj 241 adw.
Daniłowicz Chrszczon, b. Wilkiejskaj wół. Żamojckaj 232 adw.
Daniłowicz Jana, b. Wilkiejskaj wół. Żamojckaj 232 adw.
Danko, t. Kleckaga padłszy. 213
Dańkowicz Isup, t. char. kn. Bańka Sjenkawicza 123 adw.
Dargiewaja, węża dusiciel, b. Szo?da?skaj wół. Żamojckaj 265
Dargiewicz Jana, b. Żaranskaj wół. Żamojckaj 271
Dargiłowicz Juris, b. Celsza?skaj wół. Żamojckaj 268 adw.
Dargowicz Szymko, b. Krożskaj wół. Żamojckaj 281 adw.
Dargużewicz Jakub, b. Karklanskaj wół. Żamojckaj 274
Dargużowicz Giedwił, b. Celsza?skaj wół. 268
Darkowicz Juc, b. Widuklskaj wół. Żamojckaj 257
Darmaszewicz Patysz, t. char. Ahmed Włan Sanczukowicza 121
Darmodanowicz Iwaszko, t. char. Ahmed Włan Sanczukowicza 121 adw.
Darnałajtis Mikołaj, b. Krożskaj wół. Żamojckaj 279
Da?barowicz Jezaf Markawicz, b. Brasła?skaga padłszy. Wilenskaga w-d. S . 31
Da?barowicz Piotr Ła?rynawicz, b. Brasła?skaga padłszy. Wilenskaga w-d. S . 31
Da?barowicz Piotr Mikałajewicz, b. Brasła?skaga padłszy. Wilenskaga w-d. S . 31
Da?barowicz Stanisła? Marcinawicz, b. Brasła?skaga padłszy. Wilenskaga w-d. S . 31
Daszkaiitis Mikołaj, b. Rasjeinskaj wół. Żamojckaj 247
Daszkajtis Stamisław. b. Rasjeinskaj wół. Żamojckaj 248
Daszkiewicz Kaspor, b. Jejszyszskaga padłszy. Trockaga w-d. 88 adw.
Daszko, b. Garodzjenskaga padłszy. Trockaga w-d., jago dzjadźka jest Kmita 100
Daszkowaja, węża dusiciel, b. Gandzingskaj wół. Żamojckaj 265 adw.
Daszkowicz Awgusztyn, b. Wysakadworskaga padłszy. Trockaga w-d. 85
Daszkowicz Awgusztyn, b. Jejszyszskaga padłszy. Trockaga w-d. 88
Daszkowicz Bogdana, b. Połackaj 219 adw.
Daszkowicz Borys, b. Słonimskaga padłszy. Trockaga w-d.106
Daszkowicz Wasko, b. Kleckaga padłszy. 212 adw.
Daszkowicz Wojtko, b. Wasiliszskaga padłszy. Trockaga w-d. 96
Daszkowicz Iwan, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 199
Daszkowicz Lutko, b. Wialenskaj wół. Żamojckaj 240 adw.
Daszkowicz Martyny, b. Rudaminskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 48
Daszkowicz Mac, b. Wilkiejskaj wół. Żamojckaj 233
Daszkowicz Mikołaj, b. Jejszyszskaga padłszy. Trockaga w-d. 90
Daszkowicz Miszko, b. Astrynskaga padłszy. Trockaga w-d. 98
Daszkowicz Oleksjej. b. Rudaminskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 48
Daszkowicz Olechno, b. Wa?kawyjskaga padłszy. Trockaga w-d. 102adw.
Daszkowicz Piotr, b. Wysakadworskaga padłszy. Trockaga w-d. 85 adw.
Daszkowicz Pietraszko, b. Radunskaga padłszy. Trockaga w-d. 92
Daszkowicz Pietiulis, b. Lapunskaga padłszy. Trockaga w-d. 84 adw.
Daszkowicz Sasin, b. Miednickaga padłszy. Wilenskaga w-d. 28
Daszkowicz Sjeńko, b. Radunskaga padłszy. Trockaga w-d. 91
Daszkowicz Staniul, służący putny Kierna?skaga padłszy. Wilenskaga w-d. 57 adw.
Daszkowicz Tomko, b. Wialenskaj wół. Żamojckaj 237 adw.
Daszkowicz Fiedko, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 144
Daszkowicz Chań, b. Na?garodskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 40 adw.
Daszkowicz Juri, b. Trockaga padłszy. Trockaga w-d. 114
Daszkowicz Jakub, b. Kowienskaga padłszy. Trockaga w-d. 80
Daszkowicz Jana, b. Jejszyszskaga padłszy. Trockaga w-d. 88adw.
Daszkowicz Jana, b. Pierałajskaga padłszy. Trockaga w-d. 93
Daszkowicza Jackowaja, b. Rudaminskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 44
Dworak Stanisławy, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 161
Dworak Staszko Laszkowicz, zach. Bielskaj Padlaszskagaw-d. 136 adw.
Dworakowicz Piotr, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 161
Dworakowicz Jana, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 161
Diegtiew Macko, b. Wałynskaj 206 adw.
Diegtiew Olechno, b. Wałynskaj 206 adw.
Diegtiew Stas, b. Wałynskaj 206 adw.
Diedierkał Zanko, b. Wałynskaj 206
Diedierkał Paszko, b. Wałynskaj 206
Diedierkał Sidor, b. Wałynskaj 206
Diedierkowicz Wasiłsj, b. Mscisła?skaga padłszy. 226 adw.
Diejewicz Matiej, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 164
Diejewicz Jana, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 164
Diekshowicz Bartosz, b. Upickaga padłszy. Trockaga w-d. 112
Diemgidojtis Pietrik, b. Pajurskaj wół. Żamojckaj 264
Demid, sado?nik Na?garodskaga padłszy. 41 adw.
Diemidowicz Wasko, b. Mscisła?skaga padłszy. 229
Diemidowicza Stiefan 16 adw.
Dienis, t. Aliszkawachar., jago brat - Gawriło 121 adw.
Dieniskowicz Iwan, p., p. Wałynskaj 202
Dienisowicza Stefan, sakolnik Na?garodskaga padłszy. 41
Diennickij Michajło, b. Mscisła?skaga padłszy. 227
Dierbiłowicz Sabar, t. char. Ahmed Włan Sanczukowicza 120
Dierbiłowicz Jawłum, t. char. Ahmed Włan Sanczukowicza 120
Dierbinowicz Juchno, t. char. Ahmed Włan Sanczukowicza 120
Dierżko, b. Wa?kawyjskaga padłszy. Trockaga w-d. 103 adw.
Dierżkowicz Andrzej, b. Żyżmorskaga padłszy. Trockaga w-d. 81
Dierżkowicz Andrzej, b. Samiliszskaga padłszy. Trockaga w-d. 82 adw.
Dierżkowicz Piotr, b. Rasjeinskaj wół. Żamojckaj 246
Dierżkowicz Piotr, b. Samiliszskaga padłszy. Trockaga w-d. 82adw.
Dierżkowicza jest Janowa, b. Wysakadworskaga, Darsuniszskaga, Żyżmorskaga, Samiliszskaga pawieta? Trockaga w-d. 81, 82 adw., 85, 93 adw.
Dieskowicz Michajło, p., p. Wałynskaj 202
Diecewicz Timosz, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 180adw.
Diecewicz Tropim, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 180adw.
Dieckowicz Martyny, b. Na?garodskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 40
Diwlinowicz Dikris, b. Kierna?skaga padłszy. Wilenskaga w-d. 56 adw.
Diwotiejszowicz Griszko, b. Wa?kawyjskaga padłszy. Trockaga w-d. 105
Didielewicza Matiejewaja, b. Sudzjare?skaga padłszy. Wilenskaga w-d. 73
Dikowickij Kolejnik, b. Pinskaga padłszy. 211
Dikowickij Juszko, b. Pinskaga padłszy. 211
Dikowicz Gułasz, t. Abragimawa scjagu 118
Dimiejkowicz Matiej, b. Wilkiejskaj wół. Żamojckaj 233 adw.
Dirgintowicz Jakub, b. Krożskaj wół. Żamojckaj 282
Dirżys, b. Kowienskaga padłszy. Trockaga w-d. 80
Dmitriejewicz Bogdana, kn. 14 adw.
Dmitrijewicz Wasilej, stawi? kania l.a. majontka ci majontka? Czyczerskaj wół. 16 adw.
Dmitrowicz Grinko, b. Na?garodskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 35 adw.
Dmitrowicz Parfion, b. Astrynskaga padłszy. Trockaga w-d. 98
Dmitrowicz Janko, b. Astrynskaga padłszy. Trockaga w-d. 97 adw.
Dmiszewicz Matiej, b. putny Żałudockaga padłszy. Trockaga w-d. 98 adw.
Dobkowaja Zofieja, b. Upickaga padłszy. Trockaga w-d. 109 adw.
Dobkowaja, węża dusiciel, b. Wysakadworskaga padłszy. Trockaga w-d. 86
Dobkowaja, węża dusiciel, b. Krożskaj wół. Żamojckaj 282
Dobkowaja, węża dusiciel, b. Pajurskaj wół. Żamojckaj 262 adw.
Dobkowicz Bartosz, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 154
Dobkowicz Biernat, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 184adw.
Dobkowicz Bołtromiej, b. Wilkamirskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 64
Dobkowicz Wojtiech, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 152
Dobkowicz Konczys, b. Kierna?skaga padłszy. Wilenskaga w-d. 57
Dobkowicz Ławrin, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 154
Dobkowicz Matiej Janowicz, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 154
Dobkowicz Matiej, b. Anikshcenskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 74
Dobkowicz Mikołaj, b. Pianianskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 68 adw.
Dobkowicz Nac, b. Żyżmorskaga padłszy. Trockaga w-d. 81 adw.
Dobkowicz Pac, b. Pianianskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 69
Dobkowicz Roman, b. Rasjeinskaj wół. Żamojckaj 251
Dobkowicz Stanisławy, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 151 adw.
Dobkowicz Stanisławy, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 158
Dobkowicz Tworijan, b. Aszmienskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 23 adw.
Dobkowicz Szymko, b. Kierna?skaga padłszy. Wilenskaga w-d. 56
Dobkowicz Jana, b. Wilkiejskaj wół. Żamojckaj 232
Dobkowicz Jana, b. Widuklskaj wół. Żamojckaj 257
Dobkowicz Jana, b. Kierna?skaga padłszy. Wilenskaga w-d. 54
Dobkowicz Jana, b. Korsza?skaj wół. Żamojckaj 260
Dobkowicz Jana, b. Kurkle?skaga padłszy. Trockaga w-d. 114 adw.
Dobkowicz Jana, b. Upickaga padłszy. Trockaga w-d. 113
Dobkowicz Jana, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 193
Dobkowicza Stanisławy Janowicz. Zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 154
Dobkowicza Stanisławowaja, b. Wilkamirskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 64
Dobkowicza Stanisławowaja, węża dusiciel, b. Wialenskaj wół. Żamojckaj 236
Dobrijanowicz Sjedwiestr, b. Gandzinskaj wół. Żamojckaj 266
Dobrijanowicz Towtko, b. Kowienskaga padłszy. Trockaga w-d. 79 adw. .... ,
Dobrogostowicz Wiencław, b. Słonimskaga padłszy. Trockaga w-d. 105 adw.
Dobrogostowicz nieświat , b. Pianianskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 69 adw.
Dowbniewskij Ostasza, b. Kamianieckaga padłszy. Trockaga w-d. 107
Dowborowicz Ławrin, b. Brasła?skaga padłszy. Wilenskaga w-d., smalanin 74 adw.
Dowborowicz Ławrin, b. Widuklskaj wół. Żamojckaj 235
Dowborowicz Martyny, b. Brasła?skaga padłszy. Wilenskaga w-d., smalanin 74 adw.
Dowborowicz Janiel b. Wilkamirskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 64 adw.
Dowborojtis Pietrasz, b. Celsza?skaj wół. Żamojckaj 268
Dowburowicz Mikołaj, b. Kierna?skaga padłszy. Wilenskaga w-d. 54 adw.
Dowgawdowicz Akim, b. Korsza?skaj wół. Żamojckaj 259 adw.
Dowgajłowicz Mic, b. Żaranskaj wół. Żamojckaj 271 adw.
Dowgielis Miż, b. Wialenskaj wół. Żamojckaj 241 adw.
Dowgiłowicz Paszko, b. Wialenskaj wół. Żamojckaj 236 adw.
Dowgiłowicz Staszko, b. Krożskaj wół. Żamojckaj 280 adw.
Dowgiłowicz Chrszczon, b. Widuklskaj wół. Żamojckaj 253
Dowgiłowicz Juriej, b. Bielickaga padłszy. Wilenskaga w-d. 17 adw.
Dowgiłowicz Juri, b. Wialenskaj wół. Żamojckaj 238
Dowgiłowicz Janieł, b. Rasjeinskaj wół. Żamojckaj 251
Dowgiłowicza Bogdanowaja Dorota, b. Wilkamirskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 65 adw.
Dowginowicz Mac, b. Jaswojnskaj wół. Żamojckaj 287
Dowginowicz Montowt, b. Wialenskaj wół. Żamojckaj 236
Dowginowicz Pac, b. Jaswojnskaj wół. Żamojckaj 287
Dowginojtis Giedmin, b. Korsza?skaj wół. Żamojckaj 260
Dowgint, b. Wysakadworskaga padłszy. Trockaga w-d. 86
Dowgintajtis Matiej, b. Żaranskaj wół. Żamojckaj 271
Dowgintowicz Dowgiał, b. Jejszyszskaga padłszy. Trockaga w-d. 90
Dowgintowicz Matyjas, b. Birsztanskaga padłszy. Trockaga w-d. 94 adw.
Dowgintowicz Rimko, b. Krożskaj wół. Żamojckaj 281 adw.
Dowgintowicz Stanisławy, b. Kowienskaga padłszy. Trockaga w-d. 75 adw.
Dowgintowicz Jana, b. Żyżmorskaga padłszy. Trockaga w-d. 81 adw.
Dowgirdowaja, węża dusiciel, b. Korsza?skaj wół. Żamojckaj 259
Dowgirdowicz Bogdana, b. Wasiliszskaga padłszy. Trockaga w-d. 96
Dowgirdowicz Bogusz, b. Wasiliszskaga padłszy. Trockaga w-d. 97
Dowgirdowicz Kaspar, b. Lidskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 32
Dowgirdowicz Matiej, b. Kierna?skaga padłszy. Wilenskaga w-d. 57
Dowgirdowicz Mikołaj, b. Wilkiejskaj wół. Żamojckaj 231 adw.
Dowgirdowicz Michno, b. Kierna?skaga padłszy. Wilenskaga w-d. 57
Dowgirdowicz Paweł, b. Lidskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 32 adw.
Dowgirdowicz Paweł, b. Pierałajskaga padłszy. Trockaga w-d. 93
Dowgirdowicz Prietsław, b. Żyżmorskaga padłszy. Trockaga w-d. 80 adw.
Dowgirdowicz Stanisławy, b. Wasiliszskaga padłszy. Trockaga w-d. 97
Dowgirdowicz Juri, b. Wasiliszskaga padłszy. Trockaga w-d. 96 adw.
Dowgirdowicz Juri, b. Wilkiejskaj wół. Żamojckaj 231
Dowgirdowicza Wiencławowaja, b. Rasjeinskaj wół. Żamojckaj 252
Dowgowicz Piotr, b. Rasjeinskaj wół. Żamojckaj 251 adw.
Dowgowicz Tyrwid, b. Pianianskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 68 adw.
Dowgowtis Stanis, b. Rasjeinskaj wół. Żamojckaj 247
Dowgiajłowicz Lutko, b. Wialenskaj wół. Żamojckaj 237 adw.
Dowgiałowaja, węża dusiciel, b. Bielickaga padłszy. Wilenskaga w-d. 17 adw.
Dowgiałowicz Awgusztyn, b. Wilkamirskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 63
Dowgiałowicz Wojtiech, b. Birsztanskaga padłszy. Trockaga w-d. 94
Dowgiałowicz Gric, b. Mierackaga padłszy. Trockaga w-d. 95
Dowgiałowicz Kaspor, b. Birsztanskaga padłszy. Trockaga w-d. 94
Dowgiałowicz Ławrin, b. Wialenskaj wół. Żamojckaj 240
Dowgiałowicz Ławrin, b. Rudaminskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 45 adw.
Dowgiałowicz Martyny, b. Wilkamirskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 67 adw.
Dowgiałowicz Mikołaj, b. Wilkamirskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 60 adw.
Dowgiałowicz Mikołaj, b. Korsza?skaj wół. Żamojckaj 258 adw.
Dowgiałowicz Narusz, b. Jejszyszskaga padłszy. Trockaga w-d. 89adw.
Dowgiałowicz Nac, b. Kowienskaga padłszy. Trockaga w-d. 76
Dowgiałowicz Pac, b. Krożskaj wół. Żamojckaj 280 adw.
Dowgiałowicz Juc, b. Szo?da?skaj wół. Żamojckaj 264
Dowgiałowicz Jana, b. Krożskaj wół. Żamojckaj 281
Dowgiałowicz Jana, b. Mierackaga padłszy. Trockaga w-d. 95
Dowgiałowicz Jana, b. Rudaminskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 45 adw.
Dowgiałowicz Januszko, b. Wilkiejskaj wół. Żamojckaj 233
Dowgiałowicza Mikołajewaja, b. Jejszyszskaga padłszy. Trockaga w-d. 87
Dowgiałojtis Piotr, b. Krożskaj wół. Żamojckaj 277 adw.
Dowdwiłowicz Grigoriej, b. Krożskaj wół. Żamojckaj 278
Dowkajłowicz Tworian, b. Upickaga padłszy. Trockaga w-d. 112
Dowkienowicz Stańko, b. Upickaga padłszy. Trockaga w-d. 112 adw.
Dowkintowicz Pritsław. b. Samiliszskaga padłszy. Trockaga w-d. 82
Dowkmontowicz Talusz, b. Wialenskaj wół. Żamojckaj 238
Dowkołowicz Stanisławy, b. Widuklskaj wół. Żamojckaj 235
Dowkulewicz Andrzej, b. Aszmienskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 26
Dowkulewicz Stas, b. Aszmienskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 26
Dowkunowicz Matiej, b. Upickaga padłszy. Trockaga w-d. 113
Dowkshajtis Ławrin, b. Karklanskaj wół. Żamojckaj 273
Dowkshajtis Mikołaj, b. Karklanskaj wół. Żamojckaj 273
Dowkshajtis Mikołaj, b. Krożskaj wół. Żamojckaj 277 adw.
Dowkshjewicz Butko, b. Miednickaga padłszy. Wilenskaga w-d., jago brat - Macko 29
Dowkshjewicz Martyny, b. Pianianskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 70 adw.
Dowkshjewicz Michno, b. Miednickaga padłszy. Wilenskaga w-d. 28adw.
Dowkshjewicz Rymko, b. Pianianskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 70 adw.
Dowkshjewicz Stanisławy, b. Żyżmorskaga padłszy. Trockaga w-d. 81 adw.
Dowkshjewicz Janko, b. Wialenskaj wół. Żamojckaj 238 adw.
Dowkshjewicz Janko, b. Upickaga padłszy. Trockaga w-d. 113
Dowłaszewicz Taktamysz, t. char. Siej Żałał Minbałatawicza 119
Dowletowiczy, t. 116 adw.
Dowleszewicz Jusup, t. char. Ahmed Włan Sanczukowicza 119adw.
Dowlaszowicz Mis', t. char. Ahmed Włan Sanczukowicza 120
Dowmod Andrzej, b. Lidskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 32 adw.
Dowmontowicz Paweł, b. Żaranskaj wół. Żamojckaj 271
Dowmontowicz Tomko, b. Żyżmorskaga padłszy. Trockaga w-d. 80
Dowmontowicz Tomko, b. Samiliszskaga padłszy. Trockaga w-d. 83 adw.
Downarowicz Butrim, b. Garodzjenskaga padłszy. Trockaga w-d. 100
Downarowicz Wojtko, b. Pianianskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 71
Downarowicz Mikołaj, b. Wilkamirskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 65 adw.
Downarowicz Mikołaj, b. Rasjeinskaj wół. Żamojckaj 248
Downarowicz Paweł, b. Żyżmorskaga padłszy. Trockaga w-d. 81 adw.
Downarowicz Juri, 6. Wialenskaj wół. Żamojckaj 240
Downarowicz Jana, b. Rudaminskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 47
Dowojnowicz Gric, b. Pianianskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 71
Dowojnowicz Paweł, b. Jaswojnskaj wół. Żamojckaj 286
Dowojnowicz Pietraszko, b. Wysakadworskaga padłszy. Trockaga w-d. 86
Dowojnowicz Pietraszko, b. Jejszyszskaga padłszy. Trockaga w-d. 87
Dowojnowicz Stanisławy, p., kamornik karalewy, p. Bierascejskaga padłszy. Trockaga w-d.14, 108
Dowojnowicz Tomasz, b. Korsza?skaj wół. Żamojckaj 261
Dowojnowicz Chrszon. b. Wysakadworskaga padłszy. Trockaga w-d. 86
Dowojnowicz Juri, b. Darsuniszskaga padłszy. Trockaga w-d. 94
Dowojnowncz Janusz, b. Upickaga padłszy. Trockaga w-d. 111 adw.
Dowsjewicz Stańko, b. Kowienskaga padłszy. Trockaga w-d. 78
Dowskurdowicz Jana, b. Wiaszwianskaj wół. Żamojckaj 267
Dowtkowicz Martyny, b. Wialenskaj wół. Żamojckaj 241 adw.
Dowtortowicz Pietko, b. putny Żałudockaga padłszy. Trockaga w-d. 98 adw.
Dowtortowicz Chrszczon, b. putny Żałudockaga padłszy. Trockaga w-d. 98 adw.
Dowtortowicz Jana, b. Darsuniszskaga padłszy. Trockaga w-d. 93 adw.
Dowtortowicz Janko, b. Kowienskaga padłszy. Trockaga w-d. 79adw.
Dowcewicz Wojtiech, b. Samiliszskaga padłszy. Trockaga w-d. 84
Dowcewicz Jakub, b. Wilkiejskaj wół. Żamojckaj 231 adw.
Dowszewicz Procko, b. Kowienskaga padłszy. Trockaga w-d. 76
Dowszkiewicz Martyny, b. Rudaminskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 49 adw.
Dowszkiewicz Mikołaj, b. Aszmienskaga padłszy. Wilenskaga w-d., jago pasynak jest Aleksandro Siniakowicz 18 adw.
Dowszkiewicz Mikołaj, b. Rudaminskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 48 adw.
Dowszkiewicz Rymko, b. Rudaminskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 48 adw.
Dowszkiewicz Jana, b. Miemiżskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 52
Dowszkiewicza Staszkowaja, b. Trockaga padłszy. Trockaga w-d. 113 adw.
Dowjatowicz Bołtromiej, b. Karklanskaj wół. Żamojckaj 272 adw.
Dowjatowicz Butko, b. Jaswojnskaj wół. Żamojckaj 287 adw.
Dowjatowicz Wołodko, b. Biarżanskaj wół. Żamojckaj 276 adw.
Dowjatowicz Gabryjał, b. Tandzjagalskaj wół. Żamojckaj 284
Dowjatowicz Grin b. Wilkamirskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 64 adw.
Dowjatowicz Marco, b. Kowienskaga padłszy. Trockaga w-d. 77 adw.
Dowjatowicz Stańko, b. Wilkiejskaj wół. Żamojckaj 232
Dowjatowicz Stańko, b. Upickaga padłszy. Trockaga w-d. 111 adw.
Dogiałowicz Lełk, b. Korsza?skaj wół. Żamojckaj 261
Dokurnowicz Wojtiech, b. Aszmienskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 20
Doksthjewicz Sutko, b. Wialenskaj wół. Żamojckaj 237 adw.
Długa Szyja Stańko, b. ukupny Garodzjenskaga padłszy. Trockaga w-d. 102
Dołzskij, kn., kn. Wałynskaj 206
Dołkwinowicz Juri, b. Krożskaj wół. Żamojckaj 278
Dołkshajtis Narko, b. Krożskaj wół. Żamojckaj 279 adw.
Dołmanowicz Ancuszko, b. Pinskaga padłszy. 210 adw.
Dołmanowicz Bogdana, b. Pinskaga padłszy. 210 adw.
Dołmanowicz Wasilewskij, b. Pinskaga padłszy. 210 adw.
Dołmat, b. Garadzjeckaga padłszy. 213
Domanowskij Stanisławy, zach. Bielskaj Padlaszskagaw-d. 198
Domów, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 132 adw.
Domiejkowicz kontrim , b. Krożskaj wół. Żamojckaj 281 adw.
Domienik, b. Rudaminskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 46
Dominikowicza Bzof, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 177adw.
Dominikowicz Jana, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d., jago brat - Łukasz 177
Domonowicz Sjeńko, b. Pinskaga padłszy. 209 adw.
Domontowicz Zostanie, b. Pianianskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 70
Doiczotkan, b. Garodzjenskaga padłszy. Trockaga w-d. 99
Domotkanowicz Garman, b. Na?garodskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 36 adw.
Doniewicz Biejnar, b. Upickaga padłszy. Trockaga w-d. 111 adw.
Donin, b. Rudaminskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 46 adw.
Doniuticz Sjeńko, b. Garodzjenskaga padłszy. Trockaga w-d. 100
Dorgajtis Wojtiech, b. Biarżanskaj wół. Żamojckaj 275
Dorgajtis Martyny, b. Tandzjagalskaj wół. Żamojckaj 285
Dorgiewa, węża dusiciel, b. Korsza?skaj wół. Żamojckaj 259
Dorgiewicz Juszko, b. Biarżanskaj wół. Żamojckaj 276 adw.
Dorgiewicz Jakub, b. Biarżanskaj wół. Żamojckaj 276
Dorgiewicz Jana, b. Pianianskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 71
Dorgiłojtis Akim, b. Jaswojnskaj wół. Żamojckaj 287 adw.
Dorgowicza jest Jakubowa, b. Korsza?skaj wół. Żamojckaj 260
Dorgojltowicz Stefan, b. Tandzjagalskaj wół. Żamojckaj 284
Dorguż, b. Dzirwanskaj wół. Żamojckaj 269
Dorgużewicz Narwojsz, b. Widuklskaj wół. Żamojckaj 252 adw.
Dorgużewicz Piotr, b. Anikshcenskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 74
Dorgużewicz Piotr, b. Biarżanskaj wół. Żamojckaj 277 adw.
Dorkiewicz Grigor, b. Garodzjenskaga padłszy. Trockaga w-d. 101
Dorkużewicz Narko, b. Kowienskaga padłszy. Trockaga w-d. 77adw.
Dorlakowicz Ławrin, b. Darsuniszskaga padłszy. Trockaga w-d. 93 adw.
Dorota Olechnowna, b. Żyżmorskaga padłszy. Trockaga w-d. 81
Doroty, dzjakawaja x-rtg. wyznacz. Dźjakowaja nie zrazumieły, .- magczyma - geta abaznacz. prozwiszcza ci imia-mianuszki' męża, b. Rasjeinskaj wół. Żamojckaj 249 gł. Doroty Dźjakowaja
Dorota, węża dusiciel, b. Widuklskaj wół. Żamojckaj 258
Doroszkowicz Bogufał, b. Garodzjenskaga padłszy. Trockaga w-d. 99 adw.
Doroszkowicz Falimir. b. Garodzjenskaga padłszy. Trockaga w-d. 99 adw.
Dortowicz Tomko, b. ukupny Garodzjenskaga padłszy. Trockaga w-d. 102
Do?nar A. B. S . 29, 40
Doftortowicz Matiej, b. Rasjeinskaj wół. Żamojckaj 247 adw.
Doczewicz Jas, b. Wilkamirskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 67 adw.
Drab Matiej Szczepanowicz, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 150
Drab Matiej, b. Jejszyszskaga padłszy. Trockaga w-d. 90 adw.
Drab Paweł, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 138
Drab Jana, b. Miedzingonskaj wół. Żamojckaj 270
Drawinski Wa?ryniec s . 28
Driebulewicz Biernat, b. Wialenskaj wół. Żamojckaj 237
Driemlugowicz Mikołaj, b. Lidskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 33
Drobisz, miaszcz. G. Połack 223
Drobyszewicz Bogdana, b. Aszmienskaga padłszy. Wilenskagaw-d. 22
Drobyszewicz Wasko, b. Kobrynskaj wół. 215
Drobyszewicz Jesko, b. Garodzjenskaga padłszy. Trockaga w-d. 101
Drobyszewicz Mikołaj, b. Garodzjenskaga padłszy. Trockaga w-d. 100 adw.
Drobyszewicz Paweł, b. Garodzjenskaga padłszy. Trockaga w-d. 100 adw.
Drobyszewicz Pacuta, b. Garodzjenskaga padłszy. Trockagaw-d. 101
Drobyszewicz Paszko, b. Garodzjenskaga padłszy. Trockaga w-d. 100 adw.
Drobyszewicz Sańko, b. Kobrynskaj wół. 216
Drożdczanowaja, węża dusiciel, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 168 adw.
Drożdczynowicz Michał, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 176
Drozda Szczasnyj, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 143 adw.
Drozdienskij, b. Wałynskaj 205 adw.
Drozdowicz Andrzej, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d., jago brat - Jakub 133 adw.
Drozdowicz Gregor, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 133
Druginojtis Pietrasz, b. Pajurskaj wół. Żamojckaj 262 adw.
Drusutajtis Juri, b. Tandzjagalskaj wół. Żamojckaj 285
Drusutiewicz Bogdana, b. Biarżanskaj wół. Żamojckaj 276
Drutilewicz Rodko, b. Radunskaga padłszy. Trockaga w-d. 92adw.
Drutinojtis Juri, b. Pajurskaj wół. Żamojckaj 262 adw.; S . 165
Dryzdczel Piotr, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 131
Dubickiii. b. Miednickaga padłszy. Wilenskaga w-d. 28 adw.
Dubowiczy, b. Kamianieckaga padłszy. Trockaga w-d. 107
Dubowskij Matiej, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 145 adw.
Dubrowa Iwaszko, b. Żyżmorskaga padłszy. Trockaga w-d. 81
Dubrowickij Iwan, kn. 15
Dubrowickij Fiodor, kn. 15
Dubrowickij Juriej Iwanowicz, kn. 15
Dubrowicz Juchno, b. Aszmienskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 26
Dubro?ski P. P. S . 45
Duda Iwan, kn. 14 adw.
Dukaruna, b. Widuklskaj wół. Żamojckaj 255
Dusjejkowicz Chrszczon, b. Anikshcenskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 74
Dętego Iwana, b. Garadzjeckaga padłszy. 213 adw.
Duchnicz Piotr, kn. 15
Duczka Stanisławy. Zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d., zasta?nik 160
Dujatowicz Wicz, b. Widuklskaj wół. Żamojckaj 256 adw.
Dczusa Bogdana, b. Garodzjenskaga padłszy. Trockaga w-d. 99
Dczusa Bogdana, jago dzjeci jest b. Wałynskaj 205 adw.
Dczusa Iwan, p., p. Wałynskaj 202
Dczusinaja Ignatowaja, b. Wałynskaj 208 adw.
Dybowskij s . 27
Dyłkowicz Paweł, b. Wilkamirskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 65 adw.
Dyrdoł Piotr, b. Biarżanskaj wół. Żamojckaj 276 adw.
Dyszla Mikołaj, b. Kowienskaga padłszy. Trockaga w-d. 76
Dyjasz, t. Abragimawa scjagu 117 adw.
Diak Piotr, b. Giadrojckaga padłszy. Wilenskaga w-d. 72 adw.
Diak Jana, b. Rudaminskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 49
Dźjakowaja Dorota x-rtg. wyznacz. Dźjakowaja nie zrazumieły, magczyma jest geta abaznacz. pasady męża, b. Rasjeinskaj wół. Żamojckaj 249 gł. Doroty
Diuczynaja Fiedorowaja, b. Żał
http://kdkv.narod.ru
Tłumaczenie:Translator Rosyjsko Polski
Avatar użytkownika
jerzy
Kreator Forum
Kreator Forum
Medale: 3
Twórca indeksów (3)

Spis wojska WKL. 1528 r. (F)

Postprzez jerzy » 10.04.2009

Przyjęte skrócenia

b. - Bojar, bojarynia, bojar
w-d są wojewodą, województwo
jest wołem. - Gminę
marniał. - Wielki
g. - Rok, miasto
dw. - Szlachcic
dz-ca - (państwowy ?)
zach. - zjamianin, zjamianka (biały)
l.a.-la - ziemia
skarogniady. - Król, królowa.
kn. - Książę
kng. - Księżna
knż. - Księżniczka
lany - litewski
m. - Miasteczko
marsz. - Przywódca szlachty (marszałok)
m-do - majenok (posiadłość)
miaszcz. - Mieszczanin
nam. - Namiestnik
p. - Szlachciców
padłszy. - Powiat (gmina, okręg)
pamyłk. - - Prawdopodobnie błąd, opiska
pół. - Polski
s . - siadło
ss. - Siadła
z-ta - starosta
t. - Tatar, tatary, tatarka
char. - Chorąży, chorunżestwo.

SPIS WOJSKA WKŁ 1528 ROKU.
"F"


Fałkowicz Andrzej, p. 11
Fałkowicz Michał, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 181 adw.
Fankowicz Iwan, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 181 adw.
Mydłka Matiej, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 164 adw.
Fiediewicz Grigor, b. Jejszyszskaga padłszy. Trockaga w-d. 89
Fiediewicz Ławrin, b. Wysakadworskaga padłszy. Trockaga w-d. 85 adw.
Fiediewicz Martyny, b. Wysakadworskaga padłszy. Trockaga w-d. 86
Fiediewicz Matiej, b. Samiliszskaga padłszy. Trockaga w-d. 84
Fiediewicz Mikołaj, char. [wysakadworski], b. Wysakadworskaga padłszy. Trockaga w-d. 85
Fiediewicz Miszko, t. Aliszkawachar. 121 adw.
Fiediewicz Stańko, b. Wysakadworskaga padłszy. Trockaga w-d. 86
Fiediewicz Jursza, b. Jejszyszskaga padłszy. Trockaga w-d. 89
Fiedko, b. Bierascejskaga padłszy. Trockaga w-d., jago cesc' jest "Grzmotem" "Huków zięć" 107 adw.
Fiedko, b. Wilkiejskaj wół. Żamojckajl.a.-, jago zjac' jest Paszko 232
Fiedko, b. Wicebskaj 224 adw.
Fiedko, b. Mierackaga padłszy. Trockaga w-d. 95
Fiedko, l.a. s . Amniewiczy, b. Naugarodskaga padłszy. Wilenska-ga w-d. 39
Fiedkowicz Bogdana, b. Garodzjenskaga padłszy. Trockaga w-d. 101 adw.
Fiedkowicz Bogdana, b. Majszagalskaga padłszy. Wilenska-ga w-d. 58 adw.
Fiedkowicz Bogusz, b. Rudaminskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 44 adw.
Fiedkowicz Wiencław, b. Majszagalskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 59
Fiedkowicz Dmitr, b. Pinskaga padłszy., jago syn - Olizar 208 adw.
Fiedkowicz Matiej, b. Radunskaga padłszy. Trockaga w-d. 91 adw.
Fiedkowicz Mikołaj, b. Aszmienskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 25
Fiedkowicz Mikołaj, b. Rudaminskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 45
Fiedkowicz Siemion, b. Naugarodskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 40
Fiedkowicz Szymko, b. Wilkamirskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 67
Fiedkowicz Szczepan, b. Radunskaga padłszy. Trockaga w-d. 91 adw.
Fiedora |...|rri[...], b. Wałynskaj 204
Fiodor, b. Połackaj 220
Fiodor, widblanin x-rtg. wyznacz. Widblanin nie zrazumieły, magczyma jest geta abaznacz. prozwiszcza ci imia-mianuszki, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 128 adw.; S . 41 gł. Fiodor Widblanin
Fiodor, l.a. s . Małcz, b. Gruszouskaj ci Czarawaczyckaj wałascej, jaki "był" za książętami Sanguszkawiczami 217
Fiodor, miaszcz. G. Połack 221
Fiodorowicza Gric, b. Wialenskaj wół. Żamojckaj 239 adw.
Fiodorowicz Dmitr, b. Aszmienskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 19 adw.
Fiodorowicz Jesko, b. Kobrynskaj wół. 215
Fiodorowicza Kostiuszko, b. Kamianieckaga padłszy. Trockaga w-d. 107
Fiodorowicza Siemion, b. Połackaj 218 adw.
Fiodorowicz Jana, b. Ajrogalskaj wół. Żamojckaj 244 adw.
Fiedźko, b. Samiliszskaga padłszy. Trockaga w-d. 84
Fiedźkowicz Bogusz, b. Bierascejskaga padłszy. Trockaga w-d. 107 adw.
Fiedźkowicz Iwan, b. Bierascejskaga padłszy. Trockaga w-d. 107 adw.
Fiedźkowicz Ignat, b. Waukawyjskaga padłszy. Trockaga w-d. 103
Fiedźkowicz Mańko, b. Bierascejskaga padłszy. Trockaga w-d. 107 adw.
Fiedźkowicz Sjeńko, b. Bierascejskaga padłszy. Trockaga w-d. 107 adw.
Fiedźkowicz Stiecko, b. Kamianieckaga padłszy. Trockaga w-d. 106 adw.
Fiediuszkowicz Michajłowaja, b. Pinskaga padłszy. 209
Fiediuszkowicz Fiodor, b. Pinskaga padłszy. 209
Fiestor Andrzej, b. Upickaga padłszy. Trockaga w-d. 112
Filimonowicza Jacko, b. Mscisłauskaga padłszy. 228 adw.
Filipowicz Mikołaj, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 191 adw.
Filipowicz Szczepanowaja, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 191 adw.
Filipowicz Jakub, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 191 adw.
Filipowicz Jana, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 191 adw.
Fiłosopowicz Ostafiej, b. Mienskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 30
Fleryjan, b. Rudaminskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 46
Fłorijanowaja, b. Widuklskaj wół. Żamojckaj 254
Franiec Piotr, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 164
Franiec Jakub, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 164
Francyszkowicz Mikołaj, b. Rudaminskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 45 adw.
Froncko, b. Niamienczynskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 73 adw.
Furs, t. 115 adw.
Fursowicz Awgusztyn, b. Aszmienskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 25
Fursowicz Benedikt, b. Pinskaga padłszy. 209
Fursowicz Grigoriej, b. Pinskaga padłszy. 209
Fursowicz Ofanas, b. Pinskaga padłszy. 209
Fursowicz Siemion, b. Pinskaga padłszy. 209

http://kdkv.narod.ru
Tłumacznie:Translator Rosyjsko Polski
Avatar użytkownika
jerzy
Kreator Forum
Kreator Forum
Medale: 3
Twórca indeksów (3)

Spis wojska WKL. 1528 r. (G)

Postprzez jerzy » 10.04.2009

Przyjęte skrócenia

b. - Bojar, bojarynia, bojar
w-d są wojewodą, województwo
jest wołem. - Gminę
marniał. - Wielki
g. - Rok, miasto
dw. - Szlachcic
dz-ca - (państwowy ?)
zach. - zjamianin, zjamianka (biały)
l.a.-la - ziemia
skarogniady. - Król, królowa.
kn. - Książę
kng. - Księżna
knż. - Księżniczka
lany - litewski
m. - Miasteczko
marsz. - Przywódca szlachty (marszałok)
m-do - majenok (posiadłość)
miaszcz. - Mieszczanin
nam. - Namiestnik
p. - Szlachciców
padłszy. - Powiat (gmina, okręg)
pamyłk. - - Prawdopodobnie błąd, opiska
pół. - Polski
s . - siadło
ss. - Siadła
z-ta - starosta
t. - Tatar, tatary, tatarka
char. - Chorąży, chorunżestwo.

jest SPIS WOJSKA WKŁ 1528 ROKU.
"G"


Gabriał, b. Miednickaga padłszy. Wilenskaga w-d., jago plamiennik jest Piotrem Wołodkiewicz 27
Gabriałowicz Martyny, b. Trockaga padłszy. Trockaga w-d. 114
Gabriałowicz Matiej, b. Kurkle?skaga padłszy. Trockaga w-d. 114 adw.
Gabriałowicz Stanisławy, b. Jejszyszskaga padłszy. Trockaga w-d. 86 adw.
Gabriałowicz Stanisławy, b. Kierna?skaga padłszy. Wilenskaga w-d. 53
Gabriałowicz Jana, b. Kierna?skaga padłszy. Wilenskaga w-d. 53
Gabriałowicz Jana, b. Pianianskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 68 adw.
Gabrijał, b. Gandzingskaj wół. Żamojckaj 266
Gabrijałowaja Dorota, b. Giadrojckaga padłszy. Wilenskaga w-d. 71 adw.
Gabrijałowaja Katierina, 17
Gabrijałowicz Andrzej, b. Aszmienskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 26
Gabrijałowicz Juchno, b. Aszmienskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 20adw.
Gabrijałowicz Jana, b. Aszmienskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 19 adw.
Gabryjałowaja, węża dusiciel, b. Ajrogalskaj wół. Żamojckaj 244 adw.
Gawriło, b. Na?garodskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 39
Gawriło, t. Aliszkawa char., jago brat - Dienis 121 adw.
Gawriłowicz Daniło, b. Na?garodskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 39
Gawriłowicza Stefan, b. Na?garodskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 39
Gawriłowicza Fiedko, b. Na?garodskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 39adw.
Gawriłowicz Jaksht, b. Cełysz?skaj wół. Żamojckaj 267 adw.
Gawriłowicza Michajło Fiodorowicz, 12
Gawriłowicza Fiedkowaja, pani, garadniczaja garodzjenskaja, panią Garodzjenskaga padłszy. Trockaga w-d., Węża dusiciel 16, 99 adw.
Gawryłowicz Piotr, b. Wialenskaj wół. Żamojckaj 235 adw.
Gawsowicz Sjeńko, b. Na?garodskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 36 adw.
Gajk Jakub, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d., jago brat - Martyny 173
Gajko Gawriłko, b. Bierascejskaga padłszy. Trockaga w-d. 108
Gajko Mikołaj, b. Bierascejskaga padłszy. Trockaga w-d. 108
Gajko Mikołaj, b. Bierascejskaga padłszy. Trockaga w-d. 108adw.
Gajko Mikołaj, b. Wasiliszskaga padłszy. Trockaga w-d. 96
Gajko Olechno, b. Bierascejskaga padłszy. Trockaga w-d. 108
Gajko Jana, b. Bierascejskaga padłszy. Trockaga w-d.108
Gajko Jana, b. Kamianieckaga padłszy. Trockaga w-d. 107
Gajlewicz Stanis, b. Korsza?skaj wół. Żamojckaj 261 adw.
Gajlewicz Jana, b. Kiełmienskaj wół. Żamojckaj 283
Gajlejwicz Gieswił, b. Korsza?skaj wół. Żamojckaj 260
Gajłowicz Jakub, b. Dzirwanskaj wół. Żamojckaj 269
Galiczyńskij Grigoriej, kn., kn. Wałynskaj 201
Gałmin, b. Krożskaj wół. Żamojckaj 280 adw.
Gałminajtis Martyny, b. Żaranskaj wół. Żamojckaj 271
Gałminowicz Jana, b. Dzirwanskaj wół. Żamojckaj 269 adw.
Gałoskowiczy, miaszcz. G. Połack 223
Gałuzga Matyjas, zach. Daragickaj Padlaszskaga w-d. 126adw.;S. 111
Gałczajtis Juri, b. Korsza?skaj wół. Żamojckaj 258 adw.
Ganna Masjewna, b. Wasiliszskaga padłszy. Trockaga w-d. 96
Ganna Matiejewna, b. Kierna?skaga padłszy. Wilenskaga w-d. 55 adw.
Ganna Michajłowna, b. Majszagalskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 58 adw.
Ganna Stanisławowna, b. Samiliszskaga padłszy. Trockaga w-d. 82 adw.
Ganna, b. Rasjeinskaj wół. Żamojckajl.a.-, bratanna Sjemaszki 249 adw.
Gantusowicz Olechno, sado?nik Na?garodskaga padłszy. 41 adw.
Ganusowicz Adam, b. Widuklskaj wół. Żamojckaj 288
Ganusowicz Adam, b. Kierna?skaga padłszy. Wilenskaga w-d. 56
Ganusowicz Adam, b. Korsza?skaj wół. Żamojckaj 260 adw.
Ganusowicz Adam, p., p. Patumszyszskaj i Celsza?skaj wałascej Żamojckaj 268 adw., 272 adw.
Ganusowicz Andrzej, b. Pianianskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 68
Ganusowicz Bartosz, b. Biarżanskaj wół. Żamojckaj 277 adw.
Ganusowicz Biernat, b. Wa?kawyjskaga padłszy. Trockaga w-d. 103 adw.
Ganusowicz Bortko, b. Aszmienskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 21 adw.
Ganusowicz Wienyżo, b. Wa?kawyjskaga padłszy. Trockaga w-d. 103 adw.
Ganusowicz Wojtko, b. Upickaga padłszy. Trockaga w-d. 111
Ganusowicz Kaspor, b. Wilkiejskaj wół. Żamojckaj 234 adw.
Ganusowicz Matiej, b. Kowienskaga padłszy. Trockaga w-d. 78 adw.
Ganusowicz Paweł, b. Rudaminskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 47
Ganusowicz Piotr, b. Wilkamirskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 62
Ganusowicz Romaszko, b. Upickaga padłszy. Trockaga w-d. 112
Ganusowicz Stańko, b. Aszmienskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 25 adw.
Ganusowicz Tomko, b. Samiliszskaga padłszy. Trockaga w-d. 83 adw.
Ganusowicz Juri, b. Żaranskaj wół. Żamojckaj 271
Ganusowicz Jakub, b. Kurkle?skaga padłszy. Trockaga w-d. 114 adw.
Ganusowicz Jakub, b. Pianianskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 68
Ganusowicz Jana, b. Tandzjagalskaj wół. Żamojckaj 285
Ganusowicz Jana, b. Trockaga padłszy. Trockaga w-d. 114
Gancewicz Andrzej, b. Jejszyszskaga padłszy. Trockaga w-d. 90
Gancewicz Ławrin, b. Jejszyszskaga padłszy. Trockaga w-d. 89
Gancewicz Ławryn, b. Sudzjare?skaga padłszy. Wilenskaga w-d. 72adw.
Gancewicz Mikołaj, b. Sudzjare?skaga padłszy. Wilenskaga w-d. 72 adw.
Gancewicz Piet'ko, b. Jejszyszskaga padłszy. Trockaga w-d. 90adw.
Gancewicz Jurij, b. Jejszyszskaga padłszy. Trockaga w-d. 90
Gancowaja Bogdana, b. Upickaga padłszy. Trockaga w-d. 109
Gancowicz Matiej, b. Jejszyszskaga padłszy. Trockaga w-d. 88adw.
Gancowicz Stanis, b. Wysakadworskaga padłszy. Trockaga w-d. 85 adw.
Gancowicz Jarosława, b. Jejszyszskaga padłszy. Trockaga w-d. 88adw.
Gania Jełzmanowna, b. Upickaga padłszy. Trockaga w-d. 109
Garasimowicz Andrzej, b. Wicebskaj 224 adw.
Garasimowicz Roman, garadniczy i char. wicebski, b. Wicebskaj l.a.-i Garodzjenskaga padłszy. Trockaga w-d. 100, 224
Garasimowicz Jacko, b. Wicebskaj 225
Garbowskij Andrzej, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 167 adw.
Garbowskij Wojtko, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 167
Garbowskij Szczepan, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 167
Gariejwowicz Janusz, b. Wialenskaj wół. Żamojckaj 239 adw.
Garmanowicz Stasjewaja, b. Sudzjare?skaga padłszy. Wilenskaga w-d. 72 adw.
Garmanowicz Jana, b. Aszmienskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 23
Garnastaj Iwan Astafiejewicz. Gronostaje Iwan, Iwaszko, p., p.-rtg..; padskarbi zjemski, marsz., pisar 10; S . 31, 32, 33, 35, 36, 37
Garynowjat, s . 26
Gatman Paweł, b. Wasiliszskaga padłszy. Trockaga w-d. 97
Gasztolt, Gasztowt Olbracht Martinowicz, p., w-d. wilenski, kanclerz, p.-rtg.. 8 adw.; S . 44, 45
Giegułowicz Andrzej, b. Celsza?skaj wół. Żamojckaj 268
Giedwiłajtis Jana, b. Rasjeinskaj wół. Żamojckaj 249
Giedwiłowicz Mikołaj, b. Celsza?skaj wół. Żamojckaj 268 adw.
Giedwiłowicz Narwil, b. Widuklskaj wół. Żamojckaj 256 adw.
Giedwiłowicz Narko, b. Biarżanskaj wół. Żamojckaj 277 adw.
Giedwiłowicz Piotr, b. Żaranskaj wół. Żamojckaj 271 adw.
Giedwnłowicz Borpiejko, b. Kiełmienskaj wół. Żamojckaj 283
Giedwojnowaja, węża dusiciel, b. Biarżanskaj wół. Żamojckaj 276 adw.
Giedwojnowicz Piotr, b. Krożskaj wół. Żamojckaj 282 adw.
Giedgowdowicz Giedmin, b. Korsza?skaj wół. Żamojckaj 261
Giedgowdowicz Piotr, b. Wilkiejskaj wół. Żamojckaj 232 adw.
Giedgowdowicz Chrszczon, b. Pianianskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 68
Giedgowt, b. Wilkamirskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 61 adw.
Giedgowtowicz Bortowt, b. Jejszyszskaga padłszy. Trockaga w-d. 88
Giedgojdowicz Januszko, b. Samiliszskaga padłszy. Trockaga w-d. 83
Giedgołtajtis Piotr, b. Tandzjagalskaj wół. Żamojckaj 286
Giedkowicz Stanisławy, b. Rudaminskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 48 adw.
Giedkontowicz Matiej, b. Wialenskaj wół. Żamojckaj 237
Giedmin, b. Szo?da?skaj wół. Żamojckaj 265
Giedminowicz Jana, b. Dzirwanskaj wół. Żamojckaj 269
Giedmontowicz Dobko, b. Krożskaj wół. Żamojckaj 281
Giedrojt Paweł Szymkowicz, b. Wilkamirskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 63 adw.
Giedrojt Jana, b. Wilkamirskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 61
Giedrojta Jana, b. Wasiliszskaga padłszy. Trockaga w-d. 96 adw.
Giedrojtia Jana, b. Pianianskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 69
Giezgajłowicza Mikołaj Mikołajewicz, p., p.-rtg.. 9
Giejkowicz Juszko, b. Ajrogalskaj wół. Żamojckaj 243 adw.
Giejstowicz Bogdana, b. Wilkamirskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 61 adw.
Giejstowtowicz Macko, b. Kowienskaga padłszy. Trockaga w-d. 77
Giejtowtowicz Piotr, b. Wilkiejskaj wół. Żamojckaj 234
Giejszowaja, węża dusiciel, b. Rasjeinskaj wół. Żamojckaj 251 adw.
Giełbiedowicz Pietko, b. Kiełmienskaj wół. Żamojckaj 283 adw.
Giełbodiejewicz Szczepan, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 170adw.
Giełgudowicz Stanisławy, b. Pianianskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 69 adw.
Giemontowicz Wojtko, b. Widuklskaj wół. Żamojckaj 252 adw.
Giengowtowicz Bogusz, b. Kowienskaga padłszy. Trockaga w-d. 75 adw.
Gieniejtowicz Radźwil, b. Widuklskaj wół. Żamojckaj 257
Gierałtowaja Janowa, węża dusiciel, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 187 adw.
Gierkowicz Stanisławy, b. Wilkamirskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 67 adw.
Gierman, b. Garodzjenskaga padłszy. Trockaga w-d. 101
Giermanowicza Taran, b. Mscisła?skaga padłszy. 227 adw.
Gieronowskij Mikołaj, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 139adw.
Gieros Matiej Pietrowicz, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 139 adw.
Giertowtowicz Adam, b. Widuklskaj wół. Żamojckaj 257
Giesmontowtowicz Bortko, b. Jejszyszskaga padłszy. Trockaga w-d. 89 adw.
Giestowtowicz Jana, char. [lapunski], b. Lapunskaga padłszy. Trockaga w-d. 84
Giestowtojtis Bortko, b. Celsza?skaj wół. Żamojckaj 268
Gietgowdowicz Matiej, b. Pianianskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 70
Gietowt, b. Połackaj 219 adw.
Gietowtowicz Macko, b. Samiliszskaga padłszy. Trockaga w-d. 84
Giecowicz Micko, b. Lapunskaga padłszy. Trockaga w-d. 84
Giecowicz Piotr, b. Lapunskaga padłszy. Trockaga w-d. 84
Gieczewicz Matiej, b. Wilkamirskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 65
Gibortowicz Jana, b. Pajurskaj wół. Żamojckaj 263
Gidwiłowncz Wołodko, b. Wialenskaj wół. Żamojckaj 236 adw.; S . 29, 30
Gidiewicz Martyny, b. Biarżanskaj wół. Żamojckaj 275 adw.
Gikniewicz Pac, b. Wialenskaj wół. Żamojckaj 238
Giłgudowicz Mikołaj, b. Giadrojckaga padłszy. Wilenskaga w-d. 72 adw.
Giłogintowicz Juryj, b. Wilkamirskaga padłszy. Wilenskagaw-d. 61 adw.
Giltiebrandt P. A., S . 35
Giluszewicz Stańko, b. ukupny Garodzjenskaga padłszy. Trockaga w-d. 102
Ginbutajtis Jakmin, b. Korsza?skaj wół. Żamojckaj 258 adw.
Ginbutowicz Martyny, b. Wysakadworskaga padłszy. Trockaga w-d. 86 adw.
Ginwiłowicz Andrzej, b. Kurkle?skaga padłszy. Trockaga w-d. 115
Ginwiłowicz Bałtromiej, b. Kowienskaga padłszy. Trockaga w-d. 75 adw.
Ginwiłowicz Biertosz, b. Wiaszwianskaj wół. Żamojckaj 267
Ginwiłowicz Bołtromiej, b. Żyżmorskaga padłszy. Trockaga w-d. 81
Ginwiłowicz Mikołaj, b. Wilkiejskaj wół. Żamojckaj 231
Ginwiłowicz Stanisławy, b. Miednickaga padłszy. Wilenskaga w-d. 28
Ginwiłowicz Szymko, b. Wysakadworskaga padłszy. Trockaga w-d. 86
Ginwiłowicz Jakub, b. Wilkiejskaj wół. Żamojckaj 232 adw.
Ginwiłowicz Janus, b. Mierackaga padłszy. Trockaga w-d. 95 adw.
Ginwojłowicz Paweł, b. Kierna?skaga padłszy. Wilenskaga w-d. 53 adw.
Ginwojnowicz Jana, b. Pianianskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 70 adw.
Giniewicz Mikołaj, b. Kowienskaga padłszy. Trockaga w-d. 75 adw.
Giniewicz Jakutis, b. Wilkiejskaj wół. Żamojckaj 233 adw.
Giniejtowicz Bogusław, b. Widuklskaj wół. Żamojckaj 256 adw.
Giniejtowicz Radiwił, b. Jejszyszskaga padłszy. Trockaga w-d. 87
Giniejtowicz Szymko, b. Lapunskaga padłszy. Trockaga w-d. 84 adw.
Gintowtowicz Bołtromiej, b. Kierna?skaga padłszy. Wilenskaga w-d. 55 adw.
Gintowtowicz Matiej, b. Wilkamirskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 62
Gintowtowicz Michajło, b. Wialenskaj wół. Żamojckaj 236 adw.
Gintowtowicz Micko, b. Wilkamirskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 60 adw.
Gintowtowicz Juri, b. Wialenskaj wół. Żamojckaj 236 adw.
Gintowtowicz Juri, b. Upickaga padłszy. Trockaga w-d. 111
Gintowtowskij Juri, dzjak, b. Rasjeinskaj wół. Żamojckaj 249 adw.
Ginca Bogdana, b. Kurkle?skaga padłszy. Trockaga w-d. 18, 115
Ginca Matiej, b. Kurkle?skaga padłszy. Trockaga w-d. 17 adw., 115
Ginczyn Jana, zach. Mielnickaga padłszy. Padlaszskaga w-d. 124
Giniuszewicz Piet'ko, b. ukupny Garodzjenskaga padłszy. Trockaga w-d. 102
Giniatajtis Stanis, b. Korsza?skaj wół. Żamojckaj 259
Giniatowicz Iwaszko, b. Wilkiejskaj wół. Żamojckaj 233
Giniatowicz Martyny, b. Wilkiejskaj wół. Żamojckaj 230 adw.
Giniatowicz Martyny, b. Korsza?skaj wół. Żamojckaj 259
Giniatowicz Macko, b. Widuklskaj wół. Żamojckaj 257 adw.
Giniatowicz Samaszko, b. Widuklskaj wół. Żamojckaj 255
Giniatowicz Jakub, b. Pajurskaj wół. Żamojckaj 262
Giniatowicz Jana, b. Jaswojnskaj wół. Żamojckaj 287 adw.
Girawczycz Jacko, b. Wałynskaj 205 adw.
Girwienowicz Martyny, b. Birżanianskaj wół. Żamojckaj 268 adw.
Girwotajtis Narwot, b. Tandzjagalskaj wół. Żamojckaj 285 adw.
Girgontowicz Piotr, b. Wilkamirskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 61 adw.
Girdajtis Lełskow, b. Korsza?skaj wół. Żamojckaj 260 adw.
Girdwiłowicz Tomasz, b. Wialenskaj wół. Żamojckaj 236 adw.
Girdwiłowicz Szczepai, b. Wialenskaj wół. Żamojckaj 236 adw.
Girdwojtis Martyny, b. Rasjeinskaj wół. Żamojckaj 246
Girdiewicz Stanisławy, b. Żyżmorskaga padłszy. Trockaga w-d. 80adw.
Girdiwiłowicz Szymko, b. Kurkle?skaga padłszy. Trockaga w-d. 115
Girdutowicz Zostań, b. Biarżanskaj wół. Żamojckaj 275 adw.
Girstowicz Juri, b. Widuklskaj wół. Żamojckaj 252 adw.
Girczycz Andrzej, b. Kamianieckaga padłszy. Trockaga w-d. 107
Gitowtowicz Rimko, b. Biarżanskaj wół. Żamojckaj 275
Gicowicz Szczepan, b. Korsza?skaj wół. Żamojckaj 258 adw.
Giszok Dojur, b. Pianianskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 69 adw.
Czasownik Iwaszko, b. Mienskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 30
Gładkowicz Daszko, b. Pinskaga padłszy. 209 adw.
Gładkowicz Fiedko, b. Mscisła?skaga padłszy. 226 adw.
Gładkowicza Juszkowaja, b. Mscisła?skaga padłszy. 227
Glebowaja, pani, pani Połackaj 217 adw.
Glebowicz Andrzej, b. Mienskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 30
Glebowicza Andrzej, b. Połackaj 217 adw.
Glebowicz Iwan, b. Aszmienskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 24
Glebowicza Iwan, b. Połackaj 217 adw.
Glebowicz Mikołaj, b. Miednickaga padłszy. Wilenskaga w-d. 27 adw.
Glebowicz Mnkołaj, wajawodzicz połacki 11 adw.
Glebowicz Ostafiej, b. Połackaj 217 adw.
Glebowicz Siemion, b. Mscisła?skaga padłszy. 226 adw.
Glebowicz Siemion, b. Połackaj 217 adw.
Glebowicz Siemion, t. Aliszkawa char. 121 adw.
Glebowicz Stefan, b. Aszmienskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 24
Glebowicza Jana, b. Połackaj 217 adw.
Glebowicza Piotr Stanisławowicz, p., w-d. połacki, p.-rtg.. 10
Glebowicza Jana Stanisławowicz, p., wajawodzicz połacki 13
Glebowicza Jana Jurjewicz, p., p.-rtg.. 9
Glinskaja Fiedorowaja, [kng.] Połackaj 219 adw.
Glinskije, książęta Wicebskaj 224
Glinskij Siemion, kn., kn. Rasjeinskaj wół. Żamojckajl.a.-, jago brat - kn. Michajło 14 adw., 251 adw.
Glinskij, kn., kn. Majszagalskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 59
Glińskij Michajło, kn., kn. Daragickaj Padlaszskaga w-d. 126 adw.
Głub Jakub, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 162
Głuchij Wojtko, b. Jejszyszskaga padłszy. Trockaga w-d. 88 adw.
Głuszkowicz Stańko, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 182adw.
Gladowicz Iwan, b. Kobrynskaj wół. 215
Gladowicz Jacko, b. Kobrynskaj wół. 216
Gnat (Kienat-?) Wojtko, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 139; S . 119
Gnat Jana, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 138 adw.; S . 119
Gniewoszewicz Piotr, b. Aszmienskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 24
Gniewoszewicz Fiodor, b. Wałynskaj 206 adw.
Gowienowicz Giedgowd, b. Kowienskaga padłszy. Trockaga w-d. 75
Gowienowicz Jurij, b. Anikshcenskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 74
Gowienowicz Jana, b. Pianianskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 70
Gowinowicz Michało, b. Wialenskaj wół. Żamojckaj 235 adw.
Gowolinski Martyny, b. Słonimskaga padłszy. Trockaga w-d. 105 adw.
Goworkowaja Wojtkowaja, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 157 adw.
Godiaba Mikołaj, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 133 adw.
Godiaba Mikołaj, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 165
Gojdis Jakub, b. Kre?skaga ci Swirskaga char. Wilenskaga w-d. 43 adw.
Gojżewicz Domiejko, b. Ajrogalskaj wół. Żamojckaj 244 adw.
Gojżewicz Niekrasz, b. Wialenskaj wół. Żamojckaj 239
Gojlewicz Narbut, b. Pianianskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 68 adw.
Gojlewicz Pietko, b. Wialenskaj wół. Żamojckaj 236
Gołbuta Juri, b. Garodzjenskaga padłszy. Trockaga w-d. 99adw.
Golejwicz Tomasz, b. Karklanskaj wół. Żamojckaj 273 adw.
Goleniewicz Mikołaj, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 193 adw.
Goleniewicz Piotr, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 193 adw.
Goleniszczewicz Iwachno, b. Kobrynskaj wół. 215
Golimont Stanisławy, b. Kamianieckaga padłszy. Trockaga w-d., jago sastra jest Pietruchna 107
Golimontowaja Janowa, b. Kamianieckaga padłszy. Trockaga w-d. 107
Golimontowicz Michno, b. Kamianieckaga padłszy. Trockaga w-d. 107 o .
Golimontowicz Piotr, b. Radunskaga padłszy. Trockaga w-d. 91
Golintowicza Stiepanowaja, b. Wilkamirskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 61 adw.
Golicz Matiej, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 159
Goliczynskij Iwan, kn., kn. Wałynskaj 201
Gołkantowicz Janko, b. Korsza?skaj wół. Żamojckaj 259 adw.
Gołko Misko, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 182 adw.
Gołkontowicz Juszko, b. Jaswojnskaj wół. Żamojckaj 286
Gołkontowicz, b. Upickaga padłszy. Trockaga w-d. 109 adw.
Gołowacz Iwan, b. Kamianieckaga padłszy. Trockaga w-d. 107
Gołowaczewicz Awgusztyn, zach. Bielskaj Padlaszskagaw-d. 174 adw.
Gołowaczewicz Fiedko, b. Rudaminskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 44
Gołownin Pietraszko, b. Wicebskaj 224 adw.
Gołownin Fiodor, b. Na?garodskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 38
Głowni Piotr, kn. 15
Gołowczycz Andrzej, b. Pinskaga padłszy. 209 adw.
Gołowczycz Fiodor, b. Sznskaga padłszy. 209 adw.
Głos Jacko, b. Jejszyszskaga padłszy. Trockaga w-d. 88
Głosu, b. Lidskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 32
Gołojuch Stanisławy, (Stanistanisław pamyłk.), zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 145 adw.; S . 122
Błękitny Wojtiech, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d., Jago brat -Jakub 187
Gołubowicz Marco, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 187
Gołubcewicz Jacko, b. Połackaj 218 adw.
Gołubczynaja, b. Na?garodskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 38
Gołynicz Kochon, b. Na?garodskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 36
Gomszejewicz Mikołaj, 12 adw.
Gomszejewicz Jana, stawi? koni l.a. ruskich salan 12 adw.
Gomyłka Martyny, b. Miemiżskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 51
Gorbaczewicz Iwan, b. Pinskaga padłszy. 211
Gorbaczewicz Sidor, b. Pinskaga padłszy. 211
Gorbowskij Mikołaj, b. Bierascejskaga padłszy. Trockaga w-d. 107 adw.
Gorbowskij Paweł, b. Bierascejskaga padłszy. Trockaga w-d. 107adw.
Gorbowskij Stanisławy, Garbo?ski Stanisła?, zach. Daragickaj Padlaszskaga w-d. 128; S . 31
Gorbunowicz Jacko, b. Kleckaga padłszy. 212 adw.
Gorbutowiec Fiedko, b. Na?garodskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 40
Gordiejewicza Oleszko, b. Garodzjenskaga padłszy. Trockaga w-d. 101 adw.
Gorzjeńskaja, pani, pani Wałynskaj 203
Gorkaczewiczy, b. Garodzjenskaga padłszy. Trockaga w-d. 100
Gorłow Iwan Timofiejewicz, 12 adw.
Gardłowa, b. Lidskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 32
Gormanowicz Matiej, b. Jejszyszskaga padłszy. Trockaga w-d. 87
Gormanowicz Stańko, b. Majszagalskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 59
Gormanowicz Stańko, b. Sudzjare?skaga padłszy. Wilenskaga w-d. 73
Gormanowicza Kasporowaja, b. Kre?skaga ci Swirskaga char. Wilenskaga w-d. 43
Gormanowicza Juszkowaja, b. Aszmienskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 24
Gormanowicza jest Jakubową, b. Rudaminskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 48 adw.
Górsko Iwaszko, b. Słonimskaga padłszy. Trockaga w-d. 105 adw.
Gornowskij Wasko, b. Bierascejskaga padłszy. Trockaga w-d. 107 adw.
Gornowskij jest Czekany, b. Bierascejskaga padłszy. Trockaga w-d. 107 adw.
Gornowskij Iwan, b. Bierascejskaga padłszy. Trockaga w-d. 107 adw.
Gornowskij Piotr, b. Bierascejskaga padłszy. Trockaga w-d. 107 adw.
Gornowskij Fiedźko, b. Bierascejskaga padłszy. Trockaga w-d. 107adw.
Gornowskij Juryj, p., p. Mielnickaga padłszy. Padlaszskaga w-d. 124 adw.
Gornostajewicz Onikiej, p., dw. 12
Góski Martinowaja, węża dusiciel, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 134 adw.
Góski Jakub, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 134 adw.
Góski Jana, l.a., Bielskaj Padlaszskaga w-d. 134 adw.
Góralska Andriejewaja, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 138
Góralskiego Iwana, kn. 15
Góralskiego Fiodor Michajłowicz, kn. 15
Góralskiego Fiodor, kn. 15
Górskiego Jana, b. Trockaga padłszy. Trockaga w-d. 113 adw.
Goruchowicz Michał, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 197adw.
Gorczycz Priecok, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 173
Gorczycz Stanisławy Wojtkowicz, zach. Bielskaj Padlaszskagaw-d. 131 adw.
Goryłowicz Andrzej, b. Na?garodskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 35 adw.
Goriain Iwan, b. Mscisła?skaga padłszy. 226 adw. /
Goriain, b. Wałynskaj 202 adw.
Gostiewicz Piotr, b. Wialenskaj wół. Żamojckaj 237 adw.
Gościło, b. Wasiliszskaga padłszy. Trockaga w-d. 97
Gościło, t. char. Siej Żałał Minbałatawicza 119 adw.
Gostiłowicz Jakub, b. Kierna?skaga padłszy. Wilenskaga w-d. 54 adw.
Gost'skij Bogdana, p., p. Wałynskaj 201 adw.
Gost'skij Wasilej, p., p. Wałynskaj 202
Gos' Ławrin, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 168 adw.
Gotartik Matiej, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 138adw.
Goczkowicz Jana, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 190
Goszka Jakub, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 165
Gralinaja, węża dusiciel, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 140
Grzebienia Jakub, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 160
Gregor, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 144 adw.
Griegoriewicz Jana, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 177
Grieża Piotr, b. Żyżmorskaga padłszy. Trockaga w-d. 81
Gribowaja Alżbieta, b. Aszmienskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 23
Gribun, b. Połackaj 219
Griwicz Matiej, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d., jago brat - Martyny 160 adw.
Griwicz Michał, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 160 adw.
Grigor, b. Kowienskaga padłszy. Trockaga w-d., jago zjac' jest Jakubem 77
Grigoriej, b. Lidskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 33
Grigorjewaja Jewka, węża dusiciel, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 155
Grigorjewaja, węża dusiciel, b. Kobrynskaj wół. 215 adw.
Grigorjewaja, węża dusiciel, b. Rudaminskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 49 adw.
Grigorjewaja, węża dusiciel, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 140
Grigorjewicza Adam, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 131
Grigorjewicza Andrzej, b. Wialenskaj wół. Żamojckaj 241 adw.
Grigorjewicz Andrzej, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 167
Grigorjewicza Andrzej, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 193 adw.
Grigorjewicz Bartosz, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 184adw.
Grigorjewicz Bogdana, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 152adw.
Grigorjewicz Wojtiech, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 176 adw.
Grigorjewicz Gorain, b. Wa?kawyjskaga padłszy. Trockagaw-d. 102 adw.
Grigorjewicz Dmitriej, b. Mscisła?skaga padłszy. 229
Grigorjewicza Iwan, kn., kn. Wałynskaj 201
Grigorjewicza Łukasz, b. Aszmienskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 19 adw.
Grigorjewicz Martyny, b. Pianianskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 70 adw.
Grigorjewicz Matiej, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 156adw.
Grigorjewicz Matiej, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 160 adw.
Grigorjewicz Mikołaj, b. Pianianskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 69 adw.
Grigorjewicz Mikołaj, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 168
Grigorjewicza Michno, b. Garodzjenskaga padłszy. Trockaga w-d. 99
Grigorjewicza Mmkołaj, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 177 adw.
Grigorjewicz Odiniec, b. Słonimskaga padłszy. Trockaga w-d. 105 adw.
Grigorjewicz Paweł, b. Wilkiejskaj wół. Żamojckaj 230
Grigorjewicza Paweł, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 167
Grigorjewicza Piotr, b. Wilkiejskaj wół. Żamojckaj 232 adw.
Grigorjewicz Piotr, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 162
Grigorjewicza Przekop, b. Garodzjenskaga padłszy. Trockaga w-d. 99
Grigorjewicza Siemion, b. Wa?kawyjskaga padłszy. Trockaga w-d. 102 adw.
Grigorjewicz Sjeńko, b. Połackaj 220 adw.
Grigorjewicz Sjerafin, b. Korsza?skaj wół. Żamojckaj 259
Grigorjewicza Stanisławy, b. Wilkamirskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 62 adw.
Grigorjewicz Stanisławy, b. Pianianskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 68 adw.
Grigorjewicz Stanisławy, b. Upickaga padłszy. Trockaga w-d. 110 adw.
Grigorjewicz Stank, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 138
Grigorjewicza Stas', b. Mscisła?skaga padłszy. 229
Grigorjewicza Juchno, b. Kowienskaga padłszy. Trockaga w-d. 79
Grigorjewicza Jakub, b. Mienskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 30
Grigorjewicza Jakub, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 131
Grigorjewicza Jakub, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 177
Grigorjewicza Jana, b. Widuklskaj wół. Żamojckaj 255
Grigorjewicza Jana, b. Wilkamirskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 63
Grigorjewicza Jana, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 162
Grigorjewicza Jana, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 193
Grigorjewicza Janielis, b. Korsza?skaj wół. Żamojckaj 261 . .
Grigorjewicza Michajło Fiedkowicz, b. Połackaj 217 adw.
Gridkiewicz Łukjan, miaszcz. G. Połack 221 adw.
Gridkiewicz Pietrasz, b. ukupny Garodzjenskaga padłszy. Trockaga w-d. 102
Gridkowicz Kriektun, b. Na?garodskaga padłszy. Wilenskaga w-d., jago brat - Michno 39 Gridź s . 150 i
Grizłowiczy, b. Kleckaga padłszy. 212
Grimajlicz nieświata ,
p., z-ta mielnicki, p.
Mielnickaga padłszy. Padlaszskagaw-d. 124 adw. Grimała Szczasnyj , 11 Grimało
Stanisławy , zach. DaragickajPadlaszskaga w-d. 127 Grimwicz Bołtromiej
, b. Kowienskaga padłszy. Trockaga w-d. 76 adw. Griniewicz Bogd[a]n , b. Pajurskaj
wół. Żamojckaj262 adw.; S . 166 Griniewicz Buriec , b. Słonimskaga
padłszy. Trockagaw-d. 106 adw. Griniewicz Wasil , łazjebnik,
kuchar na?garodski41 adw. Griniewicz Iwan , b. Wa?kawyjskaga
padłszy. Trockaga w-d. 104 Griniewicz Kuniej , kuchar
na?garodski 41adw. Griniewicz Macko , b. Wa?kawyjskaga padłszy. Trockaga
w-d. 104 adw. Griniewicz Choc , zach. Bielskaj Padlaszskaga
w-d. 145 adw. Griniewicz Szym , b. Rasjeinskaj wół. Żamojckaj
246 adw. Griniewicz Jana , b. Kowienskaga padłszy. Trockaga
w-d. 78Griniec , b. Wa?kawyjskaga padłszy. Trockaga w-d., jago brat - Andrzej Pierszowicz 104
adw. Grinickaja jest Jakubowa, b. Aszmienskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 22
Grinkiewicz Bogdana, b. Aszmienskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 19
Grinkiewicz Martyny, b. Aszmienskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 22 adw.
Grinkiewicz Michno, b. Na?garodskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 38 adw.
Grinkiewicz Piotr, b. Jejszyszskaga padłszy. Trockaga w-d. 89adw.
Grinkiewicz Juchno, b. Jejszyszskaga padłszy. Trockaga w-d. 89adw.
Grinkiewicz Jana, b. Aszmienskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 19adw.
Grinko, l.a. s . Tudarawa, b. Na?garodskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 34 adw.
Grinkowaja Dorota, b. Żyżmorskaga padłszy. Trockaga w-d. 80adw.
Grinkowaja, węża dusiciel, b. Kierna?skaga padłszy. Wilenskaga w-d. 54
Grinkowicz Andrzej, b. Miednickaga padłszy. Wilenskaga w-d. 29 adw.
Grinkowicz Ławrin, b. putny Żałudockaga padłszy. Trockaga w-d. 98 adw.
Grinkowicz Mikołaj, b. Jejszyszskaga padłszy. Trockaga wd. 88 adw.
Grinkowicz Tomko, b. Samiliszskaga padłszy. Trockaga w-d. 82
Grincewicz Stańko, b. Pianianskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 70
Griń, l.a. s . Rusacin, b. Na?garodskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 39 adw.
Griń, padło?czy, b. Wasiliszskaga padłszy. Trockaga w-d. 95 adw.
Griń, sakolnik Na?garodskaga padłszy. 41 adw.
Griń, sakolnik Na?garodskaga padłszy., jago "bratieja" jest Słowikiem, Timosz, Iwan, Chań i Opanas 41
Grińkiewicz Bogdana, b. Garodzjenskaga padłszy. Trockaga w-d. 99adw.
Grińkiewicz Mikołaj, b. Miemiżskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 51
Grińkowaja, b. Garodzjenskaga padłszy. Trockaga w-d. 99 adw.
Grińkowaja, węża dusiciel, b. Samiliszskaga padłszy. Trockaga w-d. 82
Grińkowicz Bogdana, b. Słonimskaga padłszy. Trockaga w-d. 105adw.
Grińkowicz Grigoriej, b. Garodzjenskaga padłszy. Trockaga w-d. 99 adw.
Grińkowicz Iwan, b. Garodzjenskaga padłszy. Trockaga w-d. 99adw.
Grińkowicz Lenart, b. Aszmienskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 20 adw.
Grińkowicz Łukasz, b. Garodzjenskaga padłszy. Trockaga w-d. 99adw.
Grińkowicz Marco, b. Garodzjenskaga padłszy. Trockaga w-d. 99adw.
Grińkowicz Martyny, b. Jejszyszskaga padłszy. Trockaga w-d. 89
Grińkowicz Mikołaj, b. Miednickaga padłszy. Wilenskaga w-d. 27
Grińkowicz Michajło, b. Garodzjenskaga padłszy. Trockaga w-d. 99 adw.
Grińkowicz Olechno, b. Wałynskaj 204
Grińkowicz Paweł, b. Garodzjenskaga padłszy. Trockaga w-d. 99adw.
Grińkowicz Piotr, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 180
Grińkowicz Stanisławy, b. Jejszyszskaga padłszy. Trockaga w-d. 87
Grińkowicz Stanisławy, b. Radunskaga padłszy. Trockaga w-d. 91
Grińkowicz Stas, b. Słonimskaga padłszy. Trockaga w-d. 105adw.
Grińkowicz Fiedko, b. Garodzjenskaga padłszy. Trockaga w-d. 101
Grińkowicz Jana, b. Upickaga padłszy. Trockaga w-d. 111 adw.
Griniasz, b. Garodzjenskaga padłszy. Trockaga w-d. 99
Gritanowicz Matiej, b. Na?garodskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 34 . .
Gric, b. Widuklskaj wół. Żamojckaj 254
Gricewicz Dmitr, miaszcz. G. Połack 221 adw.
Gricewicz Ilko, b. Wa?kawyjskaga padłszy. Trockaga w-d. 105
Gricewicz Martyny, b. Wa?kawyjskaga padłszy. Trockaga w-d. 104adw.
Gricewicz Piotr, b. Wilkamirskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 61 adw.
Gricewicz Sjeńko, b. Wa?kawyjskaga padłszy. Trockaga w-d. 104 adw.
Gricewicz Stas, b. Widuklskaj wół. Żamojckaj 255 adw.
Gricewicz Cyma, b. Wa?kawyjskaga padłszy. Trockaga w-d. 103 adw.
Grickiewicz A. P., Gł. Gryckiewicz A. P.
Grickiewicz jest Czekany, b. Wicebskaj 225
Gricko, b. Na?garodskaga padłszy. Wilenskaga w-d., jago bac'ka jest ciwun 40
Gricko, l.a. s . Branniki, b. Wałynskaj 202 adw.
Gricko, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 144 gł
Griczynowicz Wojownik, b. Pinskaga padłszy. 208 adw.
Griczynowicz Gawriło, b. Pinskaga padłszy. 208 adw.
Griczynowicz Iwan, b. Pinskaga padłszy. 208 adw.
Griczynowicz Kirdiej, b. Pinskaga padłszy. 208 adw.
Griczynowicza Matfiejewaja, b. Pinskaga padłszy. 208 adw.
Griszanowicz Piotr, miaszcz. G. Połack 223
Griszko, b. Garodzjenskaga padłszy. Trockaga w-d., jago cesc' jest Ławrin 101
Griszko, b. Pinskaga padłszy. 210 adw.
Grzmot ("Huków zięć"), b. Bierascejskaga padłszy. Trockaga w-d., jago zjac' jest Fiedko 107 adw.
Gromackij, b. Bierascejskaga padłszy. Trockaga w-d. 107 adw.
Gromyka Grigoriej, p., p.-rtg.. 10
Gromyka Juriej, b. Aszmienskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 25
Grotowicz Piotr, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 199
Grockij Andris, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d., jago brat - Mikołaj 152
Grockij Wojtko, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 172
Grockij Olekshi, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 167
Grockij Stary Jana, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 152 adw.
Grusza A. I., S . 33, 35, 38, 39, 40, 44, 45, 403
Gruszy, l.a. s . Amniewiczy, b. Na?garodskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 39
Gruszycz (Chrużycz pamyłk.) Czekany, b. Na?garodskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 35 adw.; S . 64
Gruszowskij Andrzej, gł. Gruszo?ski Andrej
Gruszo?ski Andrej. Gruszowskij Andrzej, zach. Daragickaj Padlaszskaga w-d. 126; S . 111
Gryńkiewicz jest Czekany, b. Na?garodskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 34
Gryckiewicz A. P., Grickiewicz A. P. S . 5, 7
Gryszan, s . 35
Wargi Jana, b. Wasiliszskaga padłszy. Trockaga w-d. 96
Gubar Wasilej Iwanowicz, b. Żałudockaga padłszy. Trockaga w-d. 98 adw.
Gubar Wasilej, b. Kamianieckaga padłszy. Trockaga w-d. Jubadw.
Gubinskij Wasko, b. Gruszo?skaj ci Czarawaczyckaj wałascej, jaki "był" za książętami Sanguszkawiczami 216 adw.
Guward, t. char. Siej Żałał Minbałatawicza 119
Gudiewicz Matiej, b. Wialenskaj wół. Żamojckaj 237 adw.
Guzjewicz Janusz, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d., jago brat - Matiej 142 adw.
Guzowaja, węża dusiciel, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 143
Gulewicz Michajło, p., p. Wałynskaj 202
Gulewicz Fiodor, p., p. Wałynskaj 208
Guljanickij Stiecko, b. Wałynskaj 204 adw.
Gulałninickij, Gulanickij Iwaszko, b. Wałynskaj 204 adw.; S . 150
Gulałnickij Jarmosz, b. Wałynskaj 205
Gulanickij Iwaszko, gł. Gulałninickij Iwaszko
Gutor Iwaszko, b. Wałynskaj 204
Gutorowicz Dmitr, b. Mscisła?skaga padłszy. 226 adw.
Guszkowicz Martyny, b. Kierna?skaga padłszy. Wilenskaga w-d. 56 adw.
Guszczyn Grin, b. ukupny Garodzjenskaga padłszy. Trockaga w-d. 101 adw.
Guszczyn Łukjan, b. ukupny Garodzjenskaga padłszy. Trockaga w-d. 101 adw.
Guszczyna Olechno, b. Połackaj 220

http://kdkv.narod.ru
Tłumacznie:Translator Rosyjsko Polski
Avatar użytkownika
jerzy
Kreator Forum
Kreator Forum
Medale: 3
Twórca indeksów (3)

Spis wojska WKL. 1528 r. (I)

Postprzez jerzy » 10.04.2009

Przyjęte skrócenia

b. - Bojar, bojarynia, bojar
w-d są wojewodą, województwo
jest wołem. - Gminę
marniał. - Wielki
g. - Rok, miasto
dw. - Szlachcic
dz-ca - (państwowy ?)
zach. - zjamianin, zjamianka (biały)
l.a.-la - ziemia
skarogniady. - Król, królowa.
kn. - Książę
kng. - Księżna
knż. - Księżniczka
lany - litewski
m. - Miasteczko
marsz. - Przywódca szlachty (marszałok)
m-do - majenok (posiadłość)
miaszcz. - Mieszczanin
nam. - Namiestnik
p. - Szlachciców
padłszy. - Powiat (gmina, okręg)
pamyłk. - - Prawdopodobnie błąd, opiska
pół. - Polski
s . - siadło
ss. - Siadła
z-ta - starosta
t. - Tatar, tatary, tatarka
char. - Chorąży, chorunżestwo.

jest SPIS WOJSKA WKŁ 1528 ROKU.
"G"


Gabriał, b. Miednickaga padłszy. Wilenskaga w-d., jago plamiennik jest Piotrem Wołodkiewicz 27
Gabriałowicz Martyny, b. Trockaga padłszy. Trockaga w-d. 114
Gabriałowicz Matiej, b. Kurkle?skaga padłszy. Trockaga w-d. 114 adw.
Gabriałowicz Stanisławy, b. Jejszyszskaga padłszy. Trockaga w-d. 86 adw.
Gabriałowicz Stanisławy, b. Kierna?skaga padłszy. Wilenskaga w-d. 53
Gabriałowicz Jana, b. Kierna?skaga padłszy. Wilenskaga w-d. 53
Gabriałowicz Jana, b. Pianianskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 68 adw.
Gabrijał, b. Gandzingskaj wół. Żamojckaj 266
Gabrijałowaja Dorota, b. Giadrojckaga padłszy. Wilenskaga w-d. 71 adw.
Gabrijałowaja Katierina, 17
Gabrijałowicz Andrzej, b. Aszmienskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 26
Gabrijałowicz Juchno, b. Aszmienskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 20adw.
Gabrijałowicz Jana, b. Aszmienskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 19 adw.
Gabryjałowaja, węża dusiciel, b. Ajrogalskaj wół. Żamojckaj 244 adw.
Gawriło, b. Na?garodskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 39
Gawriło, t. Aliszkawa char., jago brat - Dienis 121 adw.
Gawriłowicz Daniło, b. Na?garodskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 39
Gawriłowicza Stefan, b. Na?garodskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 39
Gawriłowicza Fiedko, b. Na?garodskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 39adw.
Gawriłowicz Jaksht, b. Cełysz?skaj wół. Żamojckaj 267 adw.
Gawriłowicza Michajło Fiodorowicz, 12
Gawriłowicza Fiedkowaja, pani, garadniczaja garodzjenskaja, panią Garodzjenskaga padłszy. Trockaga w-d., Węża dusiciel 16, 99 adw.
Gawryłowicz Piotr, b. Wialenskaj wół. Żamojckaj 235 adw.
Gawsowicz Sjeńko, b. Na?garodskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 36 adw.
Gajk Jakub, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d., jago brat - Martyny 173
Gajko Gawriłko, b. Bierascejskaga padłszy. Trockaga w-d. 108
Gajko Mikołaj, b. Bierascejskaga padłszy. Trockaga w-d. 108
Gajko Mikołaj, b. Bierascejskaga padłszy. Trockaga w-d. 108adw.
Gajko Mikołaj, b. Wasiliszskaga padłszy. Trockaga w-d. 96
Gajko Olechno, b. Bierascejskaga padłszy. Trockaga w-d. 108
Gajko Jana, b. Bierascejskaga padłszy. Trockaga w-d.108
Gajko Jana, b. Kamianieckaga padłszy. Trockaga w-d. 107
Gajlewicz Stanis, b. Korsza?skaj wół. Żamojckaj 261 adw.
Gajlewicz Jana, b. Kiełmienskaj wół. Żamojckaj 283
Gajlejwicz Gieswił, b. Korsza?skaj wół. Żamojckaj 260
Gajłowicz Jakub, b. Dzirwanskaj wół. Żamojckaj 269
Galiczyńskij Grigoriej, kn., kn. Wałynskaj 201
Gałmin, b. Krożskaj wół. Żamojckaj 280 adw.
Gałminajtis Martyny, b. Żaranskaj wół. Żamojckaj 271
Gałminowicz Jana, b. Dzirwanskaj wół. Żamojckaj 269 adw.
Gałoskowiczy, miaszcz. G. Połack 223
Gałuzga Matyjas, zach. Daragickaj Padlaszskaga w-d. 126adw.;S. 111
Gałczajtis Juri, b. Korsza?skaj wół. Żamojckaj 258 adw.
Ganna Masjewna, b. Wasiliszskaga padłszy. Trockaga w-d. 96
Ganna Matiejewna, b. Kierna?skaga padłszy. Wilenskaga w-d. 55 adw.
Ganna Michajłowna, b. Majszagalskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 58 adw.
Ganna Stanisławowna, b. Samiliszskaga padłszy. Trockaga w-d. 82 adw.
Ganna, b. Rasjeinskaj wół. Żamojckajl.a.-, bratanna Sjemaszki 249 adw.
Gantusowicz Olechno, sado?nik Na?garodskaga padłszy. 41 adw.
Ganusowicz Adam, b. Widuklskaj wół. Żamojckaj 288
Ganusowicz Adam, b. Kierna?skaga padłszy. Wilenskaga w-d. 56
Ganusowicz Adam, b. Korsza?skaj wół. Żamojckaj 260 adw.
Ganusowicz Adam, p., p. Patumszyszskaj i Celsza?skaj wałascej Żamojckaj 268 adw., 272 adw.
Ganusowicz Andrzej, b. Pianianskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 68
Ganusowicz Bartosz, b. Biarżanskaj wół. Żamojckaj 277 adw.
Ganusowicz Biernat, b. Wa?kawyjskaga padłszy. Trockaga w-d. 103 adw.
Ganusowicz Bortko, b. Aszmienskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 21 adw.
Ganusowicz Wienyżo, b. Wa?kawyjskaga padłszy. Trockaga w-d. 103 adw.
Ganusowicz Wojtko, b. Upickaga padłszy. Trockaga w-d. 111
Ganusowicz Kaspor, b. Wilkiejskaj wół. Żamojckaj 234 adw.
Ganusowicz Matiej, b. Kowienskaga padłszy. Trockaga w-d. 78 adw.
Ganusowicz Paweł, b. Rudaminskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 47
Ganusowicz Piotr, b. Wilkamirskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 62
Ganusowicz Romaszko, b. Upickaga padłszy. Trockaga w-d. 112
Ganusowicz Stańko, b. Aszmienskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 25 adw.
Ganusowicz Tomko, b. Samiliszskaga padłszy. Trockaga w-d. 83 adw.
Ganusowicz Juri, b. Żaranskaj wół. Żamojckaj 271
Ganusowicz Jakub, b. Kurkle?skaga padłszy. Trockaga w-d. 114 adw.
Ganusowicz Jakub, b. Pianianskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 68
Ganusowicz Jana, b. Tandzjagalskaj wół. Żamojckaj 285
Ganusowicz Jana, b. Trockaga padłszy. Trockaga w-d. 114
Gancewicz Andrzej, b. Jejszyszskaga padłszy. Trockaga w-d. 90
Gancewicz Ławrin, b. Jejszyszskaga padłszy. Trockaga w-d. 89
Gancewicz Ławryn, b. Sudzjare?skaga padłszy. Wilenskaga w-d. 72adw.
Gancewicz Mikołaj, b. Sudzjare?skaga padłszy. Wilenskaga w-d. 72 adw.
Gancewicz Piet'ko, b. Jejszyszskaga padłszy. Trockaga w-d. 90adw.
Gancewicz Jurij, b. Jejszyszskaga padłszy. Trockaga w-d. 90
Gancowaja Bogdana, b. Upickaga padłszy. Trockaga w-d. 109
Gancowicz Matiej, b. Jejszyszskaga padłszy. Trockaga w-d. 88adw.
Gancowicz Stanis, b. Wysakadworskaga padłszy. Trockaga w-d. 85 adw.
Gancowicz Jarosława, b. Jejszyszskaga padłszy. Trockaga w-d. 88adw.
Gania Jełzmanowna, b. Upickaga padłszy. Trockaga w-d. 109
Garasimowicz Andrzej, b. Wicebskaj 224 adw.
Garasimowicz Roman, garadniczy i char. wicebski, b. Wicebskaj l.a.-i Garodzjenskaga padłszy. Trockaga w-d. 100, 224
Garasimowicz Jacko, b. Wicebskaj 225
Garbowskij Andrzej, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 167 adw.
Garbowskij Wojtko, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 167
Garbowskij Szczepan, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 167
Gariejwowicz Janusz, b. Wialenskaj wół. Żamojckaj 239 adw.
Garmanowicz Stasjewaja, b. Sudzjare?skaga padłszy. Wilenskaga w-d. 72 adw.
Garmanowicz Jana, b. Aszmienskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 23
Garnastaj Iwan Astafiejewicz. Gronostaje Iwan, Iwaszko, p., p.-rtg..; padskarbi zjemski, marsz., pisar 10; S . 31, 32, 33, 35, 36, 37
Garynowjat, s . 26
Gatman Paweł, b. Wasiliszskaga padłszy. Trockaga w-d. 97
Gasztolt, Gasztowt Olbracht Martinowicz, p., w-d. wilenski, kanclerz, p.-rtg.. 8 adw.; S . 44, 45
Giegułowicz Andrzej, b. Celsza?skaj wół. Żamojckaj 268
Giedwiłajtis Jana, b. Rasjeinskaj wół. Żamojckaj 249
Giedwiłowicz Mikołaj, b. Celsza?skaj wół. Żamojckaj 268 adw.
Giedwiłowicz Narwil, b. Widuklskaj wół. Żamojckaj 256 adw.
Giedwiłowicz Narko, b. Biarżanskaj wół. Żamojckaj 277 adw.
Giedwiłowicz Piotr, b. Żaranskaj wół. Żamojckaj 271 adw.
Giedwnłowicz Borpiejko, b. Kiełmienskaj wół. Żamojckaj 283
Giedwojnowaja, węża dusiciel, b. Biarżanskaj wół. Żamojckaj 276 adw.
Giedwojnowicz Piotr, b. Krożskaj wół. Żamojckaj 282 adw.
Giedgowdowicz Giedmin, b. Korsza?skaj wół. Żamojckaj 261
Giedgowdowicz Piotr, b. Wilkiejskaj wół. Żamojckaj 232 adw.
Giedgowdowicz Chrszczon, b. Pianianskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 68
Giedgowt, b. Wilkamirskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 61 adw.
Giedgowtowicz Bortowt, b. Jejszyszskaga padłszy. Trockaga w-d. 88
Giedgojdowicz Januszko, b. Samiliszskaga padłszy. Trockaga w-d. 83
Giedgołtajtis Piotr, b. Tandzjagalskaj wół. Żamojckaj 286
Giedkowicz Stanisławy, b. Rudaminskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 48 adw.
Giedkontowicz Matiej, b. Wialenskaj wół. Żamojckaj 237
Giedmin, b. Szo?da?skaj wół. Żamojckaj 265
Giedminowicz Jana, b. Dzirwanskaj wół. Żamojckaj 269
Giedmontowicz Dobko, b. Krożskaj wół. Żamojckaj 281
Giedrojt Paweł Szymkowicz, b. Wilkamirskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 63 adw.
Giedrojt Jana, b. Wilkamirskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 61
Giedrojta Jana, b. Wasiliszskaga padłszy. Trockaga w-d. 96 adw.
Giedrojtia Jana, b. Pianianskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 69
Giezgajłowicza Mikołaj Mikołajewicz, p., p.-rtg.. 9
Giejkowicz Juszko, b. Ajrogalskaj wół. Żamojckaj 243 adw.
Giejstowicz Bogdana, b. Wilkamirskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 61 adw.
Giejstowtowicz Macko, b. Kowienskaga padłszy. Trockaga w-d. 77
Giejtowtowicz Piotr, b. Wilkiejskaj wół. Żamojckaj 234
Giejszowaja, węża dusiciel, b. Rasjeinskaj wół. Żamojckaj 251 adw.
Giełbiedowicz Pietko, b. Kiełmienskaj wół. Żamojckaj 283 adw.
Giełbodiejewicz Szczepan, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 170adw.
Giełgudowicz Stanisławy, b. Pianianskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 69 adw.
Giemontowicz Wojtko, b. Widuklskaj wół. Żamojckaj 252 adw.
Giengowtowicz Bogusz, b. Kowienskaga padłszy. Trockaga w-d. 75 adw.
Gieniejtowicz Radźwil, b. Widuklskaj wół. Żamojckaj 257
Gierałtowaja Janowa, węża dusiciel, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 187 adw.
Gierkowicz Stanisławy, b. Wilkamirskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 67 adw.
Gierman, b. Garodzjenskaga padłszy. Trockaga w-d. 101
Giermanowicza Taran, b. Mscisła?skaga padłszy. 227 adw.
Gieronowskij Mikołaj, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 139adw.
Gieros Matiej Pietrowicz, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 139 adw.
Giertowtowicz Adam, b. Widuklskaj wół. Żamojckaj 257
Giesmontowtowicz Bortko, b. Jejszyszskaga padłszy. Trockaga w-d. 89 adw.
Giestowtowicz Jana, char. [lapunski], b. Lapunskaga padłszy. Trockaga w-d. 84
Giestowtojtis Bortko, b. Celsza?skaj wół. Żamojckaj 268
Gietgowdowicz Matiej, b. Pianianskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 70
Gietowt, b. Połackaj 219 adw.
Gietowtowicz Macko, b. Samiliszskaga padłszy. Trockaga w-d. 84
Giecowicz Micko, b. Lapunskaga padłszy. Trockaga w-d. 84
Giecowicz Piotr, b. Lapunskaga padłszy. Trockaga w-d. 84
Gieczewicz Matiej, b. Wilkamirskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 65
Gibortowicz Jana, b. Pajurskaj wół. Żamojckaj 263
Gidwiłowncz Wołodko, b. Wialenskaj wół. Żamojckaj 236 adw.; S . 29, 30
Gidiewicz Martyny, b. Biarżanskaj wół. Żamojckaj 275 adw.
Gikniewicz Pac, b. Wialenskaj wół. Żamojckaj 238
Giłgudowicz Mikołaj, b. Giadrojckaga padłszy. Wilenskaga w-d. 72 adw.
Giłogintowicz Juryj, b. Wilkamirskaga padłszy. Wilenskagaw-d. 61 adw.
Giltiebrandt P. A., S . 35
Giluszewicz Stańko, b. ukupny Garodzjenskaga padłszy. Trockaga w-d. 102
Ginbutajtis Jakmin, b. Korsza?skaj wół. Żamojckaj 258 adw.
Ginbutowicz Martyny, b. Wysakadworskaga padłszy. Trockaga w-d. 86 adw.
Ginwiłowicz Andrzej, b. Kurkle?skaga padłszy. Trockaga w-d. 115
Ginwiłowicz Bałtromiej, b. Kowienskaga padłszy. Trockaga w-d. 75 adw.
Ginwiłowicz Biertosz, b. Wiaszwianskaj wół. Żamojckaj 267
Ginwiłowicz Bołtromiej, b. Żyżmorskaga padłszy. Trockaga w-d. 81
Ginwiłowicz Mikołaj, b. Wilkiejskaj wół. Żamojckaj 231
Ginwiłowicz Stanisławy, b. Miednickaga padłszy. Wilenskaga w-d. 28
Ginwiłowicz Szymko, b. Wysakadworskaga padłszy. Trockaga w-d. 86
Ginwiłowicz Jakub, b. Wilkiejskaj wół. Żamojckaj 232 adw.
Ginwiłowicz Janus, b. Mierackaga padłszy. Trockaga w-d. 95 adw.
Ginwojłowicz Paweł, b. Kierna?skaga padłszy. Wilenskaga w-d. 53 adw.
Ginwojnowicz Jana, b. Pianianskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 70 adw.
Giniewicz Mikołaj, b. Kowienskaga padłszy. Trockaga w-d. 75 adw.
Giniewicz Jakutis, b. Wilkiejskaj wół. Żamojckaj 233 adw.
Giniejtowicz Bogusław, b. Widuklskaj wół. Żamojckaj 256 adw.
Giniejtowicz Radiwił, b. Jejszyszskaga padłszy. Trockaga w-d. 87
Giniejtowicz Szymko, b. Lapunskaga padłszy. Trockaga w-d. 84 adw.
Gintowtowicz Bołtromiej, b. Kierna?skaga padłszy. Wilenskaga w-d. 55 adw.
Gintowtowicz Matiej, b. Wilkamirskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 62
Gintowtowicz Michajło, b. Wialenskaj wół. Żamojckaj 236 adw.
Gintowtowicz Micko, b. Wilkamirskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 60 adw.
Gintowtowicz Juri, b. Wialenskaj wół. Żamojckaj 236 adw.
Gintowtowicz Juri, b. Upickaga padłszy. Trockaga w-d. 111
Gintowtowskij Juri, dzjak, b. Rasjeinskaj wół. Żamojckaj 249 adw.
Ginca Bogdana, b. Kurkle?skaga padłszy. Trockaga w-d. 18, 115
Ginca Matiej, b. Kurkle?skaga padłszy. Trockaga w-d. 17 adw., 115
Ginczyn Jana, zach. Mielnickaga padłszy. Padlaszskaga w-d. 124
Giniuszewicz Piet'ko, b. ukupny Garodzjenskaga padłszy. Trockaga w-d. 102
Giniatajtis Stanis, b. Korsza?skaj wół. Żamojckaj 259
Giniatowicz Iwaszko, b. Wilkiejskaj wół. Żamojckaj 233
Giniatowicz Martyny, b. Wilkiejskaj wół. Żamojckaj 230 adw.
Giniatowicz Martyny, b. Korsza?skaj wół. Żamojckaj 259
Giniatowicz Macko, b. Widuklskaj wół. Żamojckaj 257 adw.
Giniatowicz Samaszko, b. Widuklskaj wół. Żamojckaj 255
Giniatowicz Jakub, b. Pajurskaj wół. Żamojckaj 262
Giniatowicz Jana, b. Jaswojnskaj wół. Żamojckaj 287 adw.
Girawczycz Jacko, b. Wałynskaj 205 adw.
Girwienowicz Martyny, b. Birżanianskaj wół. Żamojckaj 268 adw.
Girwotajtis Narwot, b. Tandzjagalskaj wół. Żamojckaj 285 adw.
Girgontowicz Piotr, b. Wilkamirskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 61 adw.
Girdajtis Lełskow, b. Korsza?skaj wół. Żamojckaj 260 adw.
Girdwiłowicz Tomasz, b. Wialenskaj wół. Żamojckaj 236 adw.
Girdwiłowicz Szczepai, b. Wialenskaj wół. Żamojckaj 236 adw.
Girdwojtis Martyny, b. Rasjeinskaj wół. Żamojckaj 246
Girdiewicz Stanisławy, b. Żyżmorskaga padłszy. Trockaga w-d. 80adw.
Girdiwiłowicz Szymko, b. Kurkle?skaga padłszy. Trockaga w-d. 115
Girdutowicz Zostań, b. Biarżanskaj wół. Żamojckaj 275 adw.
Girstowicz Juri, b. Widuklskaj wół. Żamojckaj 252 adw.
Girczycz Andrzej, b. Kamianieckaga padłszy. Trockaga w-d. 107
Gitowtowicz Rimko, b. Biarżanskaj wół. Żamojckaj 275
Gicowicz Szczepan, b. Korsza?skaj wół. Żamojckaj 258 adw.
Giszok Dojur, b. Pianianskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 69 adw.
Czasownik Iwaszko, b. Mienskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 30
Gładkowicz Daszko, b. Pinskaga padłszy. 209 adw.
Gładkowicz Fiedko, b. Mscisła?skaga padłszy. 226 adw.
Gładkowicza Juszkowaja, b. Mscisła?skaga padłszy. 227
Glebowaja, pani, pani Połackaj 217 adw.
Glebowicz Andrzej, b. Mienskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 30
Glebowicza Andrzej, b. Połackaj 217 adw.
Glebowicz Iwan, b. Aszmienskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 24
Glebowicza Iwan, b. Połackaj 217 adw.
Glebowicz Mikołaj, b. Miednickaga padłszy. Wilenskaga w-d. 27 adw.
Glebowicz Mnkołaj, wajawodzicz połacki 11 adw.
Glebowicz Ostafiej, b. Połackaj 217 adw.
Glebowicz Siemion, b. Mscisła?skaga padłszy. 226 adw.
Glebowicz Siemion, b. Połackaj 217 adw.
Glebowicz Siemion, t. Aliszkawa char. 121 adw.
Glebowicz Stefan, b. Aszmienskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 24
Glebowicza Jana, b. Połackaj 217 adw.
Glebowicza Piotr Stanisławowicz, p., w-d. połacki, p.-rtg.. 10
Glebowicza Jana Stanisławowicz, p., wajawodzicz połacki 13
Glebowicza Jana Jurjewicz, p., p.-rtg.. 9
Glinskaja Fiedorowaja, [kng.] Połackaj 219 adw.
Glinskije, książęta Wicebskaj 224
Glinskij Siemion, kn., kn. Rasjeinskaj wół. Żamojckajl.a.-, jago brat - kn. Michajło 14 adw., 251 adw.
Glinskij, kn., kn. Majszagalskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 59
Glińskij Michajło, kn., kn. Daragickaj Padlaszskaga w-d. 126 adw.
Głub Jakub, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 162
Głuchij Wojtko, b. Jejszyszskaga padłszy. Trockaga w-d. 88 adw.
Głuszkowicz Stańko, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 182adw.
Gladowicz Iwan, b. Kobrynskaj wół. 215
Gladowicz Jacko, b. Kobrynskaj wół. 216
Gnat (Kienat-?) Wojtko, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 139; S . 119
Gnat Jana, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 138 adw.; S . 119
Gniewoszewicz Piotr, b. Aszmienskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 24
Gniewoszewicz Fiodor, b. Wałynskaj 206 adw.
Gowienowicz Giedgowd, b. Kowienskaga padłszy. Trockaga w-d. 75
Gowienowicz Jurij, b. Anikshcenskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 74
Gowienowicz Jana, b. Pianianskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 70
Gowinowicz Michało, b. Wialenskaj wół. Żamojckaj 235 adw.
Gowolinski Martyny, b. Słonimskaga padłszy. Trockaga w-d. 105 adw.
Goworkowaja Wojtkowaja, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 157 adw.
Godiaba Mikołaj, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 133 adw.
Godiaba Mikołaj, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 165
Gojdis Jakub, b. Kre?skaga ci Swirskaga char. Wilenskaga w-d. 43 adw.
Gojżewicz Domiejko, b. Ajrogalskaj wół. Żamojckaj 244 adw.
Gojżewicz Niekrasz, b. Wialenskaj wół. Żamojckaj 239
Gojlewicz Narbut, b. Pianianskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 68 adw.
Gojlewicz Pietko, b. Wialenskaj wół. Żamojckaj 236
Gołbuta Juri, b. Garodzjenskaga padłszy. Trockaga w-d. 99adw.
Golejwicz Tomasz, b. Karklanskaj wół. Żamojckaj 273 adw.
Goleniewicz Mikołaj, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 193 adw.
Goleniewicz Piotr, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 193 adw.
Goleniszczewicz Iwachno, b. Kobrynskaj wół. 215
Golimont Stanisławy, b. Kamianieckaga padłszy. Trockaga w-d., jago sastra jest Pietruchna 107
Golimontowaja Janowa, b. Kamianieckaga padłszy. Trockaga w-d. 107
Golimontowicz Michno, b. Kamianieckaga padłszy. Trockaga w-d. 107 o .
Golimontowicz Piotr, b. Radunskaga padłszy. Trockaga w-d. 91
Golintowicza Stiepanowaja, b. Wilkamirskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 61 adw.
Golicz Matiej, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 159
Goliczynskij Iwan, kn., kn. Wałynskaj 201
Gołkantowicz Janko, b. Korsza?skaj wół. Żamojckaj 259 adw.
Gołko Misko, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 182 adw.
Gołkontowicz Juszko, b. Jaswojnskaj wół. Żamojckaj 286
Gołkontowicz, b. Upickaga padłszy. Trockaga w-d. 109 adw.
Gołowacz Iwan, b. Kamianieckaga padłszy. Trockaga w-d. 107
Gołowaczewicz Awgusztyn, zach. Bielskaj Padlaszskagaw-d. 174 adw.
Gołowaczewicz Fiedko, b. Rudaminskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 44
Gołownin Pietraszko, b. Wicebskaj 224 adw.
Gołownin Fiodor, b. Na?garodskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 38
Głowni Piotr, kn. 15
Gołowczycz Andrzej, b. Pinskaga padłszy. 209 adw.
Gołowczycz Fiodor, b. Sznskaga padłszy. 209 adw.
Głos Jacko, b. Jejszyszskaga padłszy. Trockaga w-d. 88
Głosu, b. Lidskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 32
Gołojuch Stanisławy, (Stanistanisław pamyłk.), zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 145 adw.; S . 122
Błękitny Wojtiech, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d., Jago brat -Jakub 187
Gołubowicz Marco, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 187
Gołubcewicz Jacko, b. Połackaj 218 adw.
Gołubczynaja, b. Na?garodskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 38
Gołynicz Kochon, b. Na?garodskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 36
Gomszejewicz Mikołaj, 12 adw.
Gomszejewicz Jana, stawi? koni l.a. ruskich salan 12 adw.
Gomyłka Martyny, b. Miemiżskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 51
Gorbaczewicz Iwan, b. Pinskaga padłszy. 211
Gorbaczewicz Sidor, b. Pinskaga padłszy. 211
Gorbowskij Mikołaj, b. Bierascejskaga padłszy. Trockaga w-d. 107 adw.
Gorbowskij Paweł, b. Bierascejskaga padłszy. Trockaga w-d. 107adw.
Gorbowskij Stanisławy, Garbo?ski Stanisła?, zach. Daragickaj Padlaszskaga w-d. 128; S . 31
Gorbunowicz Jacko, b. Kleckaga padłszy. 212 adw.
Gorbutowiec Fiedko, b. Na?garodskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 40
Gordiejewicza Oleszko, b. Garodzjenskaga padłszy. Trockaga w-d. 101 adw.
Gorzjeńskaja, pani, pani Wałynskaj 203
Gorkaczewiczy, b. Garodzjenskaga padłszy. Trockaga w-d. 100
Gorłow Iwan Timofiejewicz, 12 adw.
Gardłowa, b. Lidskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 32
Gormanowicz Matiej, b. Jejszyszskaga padłszy. Trockaga w-d. 87
Gormanowicz Stańko, b. Majszagalskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 59
Gormanowicz Stańko, b. Sudzjare?skaga padłszy. Wilenskaga w-d. 73
Gormanowicza Kasporowaja, b. Kre?skaga ci Swirskaga char. Wilenskaga w-d. 43
Gormanowicza Juszkowaja, b. Aszmienskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 24
Gormanowicza jest Jakubową, b. Rudaminskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 48 adw.
Górsko Iwaszko, b. Słonimskaga padłszy. Trockaga w-d. 105 adw.
Gornowskij Wasko, b. Bierascejskaga padłszy. Trockaga w-d. 107 adw.
Gornowskij jest Czekany, b. Bierascejskaga padłszy. Trockaga w-d. 107 adw.
Gornowskij Iwan, b. Bierascejskaga padłszy. Trockaga w-d. 107 adw.
Gornowskij Piotr, b. Bierascejskaga padłszy. Trockaga w-d. 107 adw.
Gornowskij Fiedźko, b. Bierascejskaga padłszy. Trockaga w-d. 107adw.
Gornowskij Juryj, p., p. Mielnickaga padłszy. Padlaszskaga w-d. 124 adw.
Gornostajewicz Onikiej, p., dw. 12
Góski Martinowaja, węża dusiciel, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 134 adw.
Góski Jakub, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 134 adw.
Góski Jana, l.a., Bielskaj Padlaszskaga w-d. 134 adw.
Góralska Andriejewaja, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 138
Góralskiego Iwana, kn. 15
Góralskiego Fiodor Michajłowicz, kn. 15
Góralskiego Fiodor, kn. 15
Górskiego Jana, b. Trockaga padłszy. Trockaga w-d. 113 adw.
Goruchowicz Michał, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 197adw.
Gorczycz Priecok, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 173
Gorczycz Stanisławy Wojtkowicz, zach. Bielskaj Padlaszskagaw-d. 131 adw.
Goryłowicz Andrzej, b. Na?garodskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 35 adw.
Goriain Iwan, b. Mscisła?skaga padłszy. 226 adw. /
Goriain, b. Wałynskaj 202 adw.
Gostiewicz Piotr, b. Wialenskaj wół. Żamojckaj 237 adw.
Gościło, b. Wasiliszskaga padłszy. Trockaga w-d. 97
Gościło, t. char. Siej Żałał Minbałatawicza 119 adw.
Gostiłowicz Jakub, b. Kierna?skaga padłszy. Wilenskaga w-d. 54 adw.
Gost'skij Bogdana, p., p. Wałynskaj 201 adw.
Gost'skij Wasilej, p., p. Wałynskaj 202
Gos' Ławrin, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 168 adw.
Gotartik Matiej, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 138adw.
Goczkowicz Jana, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 190
Goszka Jakub, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 165
Gralinaja, węża dusiciel, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 140
Grzebienia Jakub, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 160
Gregor, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 144 adw.
Griegoriewicz Jana, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 177
Grieża Piotr, b. Żyżmorskaga padłszy. Trockaga w-d. 81
Gribowaja Alżbieta, b. Aszmienskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 23
Gribun, b. Połackaj 219
Griwicz Matiej, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d., jago brat - Martyny 160 adw.
Griwicz Michał, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 160 adw.
Grigor, b. Kowienskaga padłszy. Trockaga w-d., jago zjac' jest Jakubem 77
Grigoriej, b. Lidskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 33
Grigorjewaja Jewka, węża dusiciel, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 155
Grigorjewaja, węża dusiciel, b. Kobrynskaj wół. 215 adw.
Grigorjewaja, węża dusiciel, b. Rudaminskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 49 adw.
Grigorjewaja, węża dusiciel, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 140
Grigorjewicza Adam, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 131
Grigorjewicza Andrzej, b. Wialenskaj wół. Żamojckaj 241 adw.
Grigorjewicz Andrzej, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 167
Grigorjewicza Andrzej, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 193 adw.
Grigorjewicz Bartosz, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 184adw.
Grigorjewicz Bogdana, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 152adw.
Grigorjewicz Wojtiech, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 176 adw.
Grigorjewicz Gorain, b. Wa?kawyjskaga padłszy. Trockagaw-d. 102 adw.
Grigorjewicz Dmitriej, b. Mscisła?skaga padłszy. 229
Grigorjewicza Iwan, kn., kn. Wałynskaj 201
Grigorjewicza Łukasz, b. Aszmienskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 19 adw.
Grigorjewicz Martyny, b. Pianianskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 70 adw.
Grigorjewicz Matiej, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 156adw.
Grigorjewicz Matiej, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 160 adw.
Grigorjewicz Mikołaj, b. Pianianskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 69 adw.
Grigorjewicz Mikołaj, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 168
Grigorjewicza Michno, b. Garodzjenskaga padłszy. Trockaga w-d. 99
Grigorjewicza Mmkołaj, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 177 adw.
Grigorjewicz Odiniec, b. Słonimskaga padłszy. Trockaga w-d. 105 adw.
Grigorjewicz Paweł, b. Wilkiejskaj wół. Żamojckaj 230
Grigorjewicza Paweł, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 167
Grigorjewicza Piotr, b. Wilkiejskaj wół. Żamojckaj 232 adw.
Grigorjewicz Piotr, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 162
Grigorjewicza Przekop, b. Garodzjenskaga padłszy. Trockaga w-d. 99
Grigorjewicza Siemion, b. Wa?kawyjskaga padłszy. Trockaga w-d. 102 adw.
Grigorjewicz Sjeńko, b. Połackaj 220 adw.
Grigorjewicz Sjerafin, b. Korsza?skaj wół. Żamojckaj 259
Grigorjewicza Stanisławy, b. Wilkamirskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 62 adw.
Grigorjewicz Stanisławy, b. Pianianskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 68 adw.
Grigorjewicz Stanisławy, b. Upickaga padłszy. Trockaga w-d. 110 adw.
Grigorjewicz Stank, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 138
Grigorjewicza Stas', b. Mscisła?skaga padłszy. 229
Grigorjewicza Juchno, b. Kowienskaga padłszy. Trockaga w-d. 79
Grigorjewicza Jakub, b. Mienskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 30
Grigorjewicza Jakub, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 131
Grigorjewicza Jakub, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 177
Grigorjewicza Jana, b. Widuklskaj wół. Żamojckaj 255
Grigorjewicza Jana, b. Wilkamirskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 63
Grigorjewicza Jana, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 162
Grigorjewicza Jana, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 193
Grigorjewicza Janielis, b. Korsza?skaj wół. Żamojckaj 261 . .
Grigorjewicza Michajło Fiedkowicz, b. Połackaj 217 adw.
Gridkiewicz Łukjan, miaszcz. G. Połack 221 adw.
Gridkiewicz Pietrasz, b. ukupny Garodzjenskaga padłszy. Trockaga w-d. 102
Gridkowicz Kriektun, b. Na?garodskaga padłszy. Wilenskaga w-d., jago brat - Michno 39 Gridź s . 150 i
Grizłowiczy, b. Kleckaga padłszy. 212
Grimajlicz nieświata ,
p., z-ta mielnicki, p.
Mielnickaga padłszy. Padlaszskagaw-d. 124 adw. Grimała Szczasnyj , 11 Grimało
Stanisławy , zach. DaragickajPadlaszskaga w-d. 127 Grimwicz Bołtromiej
, b. Kowienskaga padłszy. Trockaga w-d. 76 adw. Griniewicz Bogd[a]n , b. Pajurskaj
wół. Żamojckaj262 adw.; S . 166 Griniewicz Buriec , b. Słonimskaga
padłszy. Trockagaw-d. 106 adw. Griniewicz Wasil , łazjebnik,
kuchar na?garodski41 adw. Griniewicz Iwan , b. Wa?kawyjskaga
padłszy. Trockaga w-d. 104 Griniewicz Kuniej , kuchar
na?garodski 41adw. Griniewicz Macko , b. Wa?kawyjskaga padłszy. Trockaga
w-d. 104 adw. Griniewicz Choc , zach. Bielskaj Padlaszskaga
w-d. 145 adw. Griniewicz Szym , b. Rasjeinskaj wół. Żamojckaj
246 adw. Griniewicz Jana , b. Kowienskaga padłszy. Trockaga
w-d. 78Griniec , b. Wa?kawyjskaga padłszy. Trockaga w-d., jago brat - Andrzej Pierszowicz 104
adw. Grinickaja jest Jakubowa, b. Aszmienskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 22
Grinkiewicz Bogdana, b. Aszmienskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 19
Grinkiewicz Martyny, b. Aszmienskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 22 adw.
Grinkiewicz Michno, b. Na?garodskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 38 adw.
Grinkiewicz Piotr, b. Jejszyszskaga padłszy. Trockaga w-d. 89adw.
Grinkiewicz Juchno, b. Jejszyszskaga padłszy. Trockaga w-d. 89adw.
Grinkiewicz Jana, b. Aszmienskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 19adw.
Grinko, l.a. s . Tudarawa, b. Na?garodskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 34 adw.
Grinkowaja Dorota, b. Żyżmorskaga padłszy. Trockaga w-d. 80adw.
Grinkowaja, węża dusiciel, b. Kierna?skaga padłszy. Wilenskaga w-d. 54
Grinkowicz Andrzej, b. Miednickaga padłszy. Wilenskaga w-d. 29 adw.
Grinkowicz Ławrin, b. putny Żałudockaga padłszy. Trockaga w-d. 98 adw.
Grinkowicz Mikołaj, b. Jejszyszskaga padłszy. Trockaga wd. 88 adw.
Grinkowicz Tomko, b. Samiliszskaga padłszy. Trockaga w-d. 82
Grincewicz Stańko, b. Pianianskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 70
Griń, l.a. s . Rusacin, b. Na?garodskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 39 adw.
Griń, padło?czy, b. Wasiliszskaga padłszy. Trockaga w-d. 95 adw.
Griń, sakolnik Na?garodskaga padłszy. 41 adw.
Griń, sakolnik Na?garodskaga padłszy., jago "bratieja" jest Słowikiem, Timosz, Iwan, Chań i Opanas 41
Grińkiewicz Bogdana, b. Garodzjenskaga padłszy. Trockaga w-d. 99adw.
Grińkiewicz Mikołaj, b. Miemiżskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 51
Grińkowaja, b. Garodzjenskaga padłszy. Trockaga w-d. 99 adw.
Grińkowaja, węża dusiciel, b. Samiliszskaga padłszy. Trockaga w-d. 82
Grińkowicz Bogdana, b. Słonimskaga padłszy. Trockaga w-d. 105adw.
Grińkowicz Grigoriej, b. Garodzjenskaga padłszy. Trockaga w-d. 99 adw.
Grińkowicz Iwan, b. Garodzjenskaga padłszy. Trockaga w-d. 99adw.
Grińkowicz Lenart, b. Aszmienskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 20 adw.
Grińkowicz Łukasz, b. Garodzjenskaga padłszy. Trockaga w-d. 99adw.
Grińkowicz Marco, b. Garodzjenskaga padłszy. Trockaga w-d. 99adw.
Grińkowicz Martyny, b. Jejszyszskaga padłszy. Trockaga w-d. 89
Grińkowicz Mikołaj, b. Miednickaga padłszy. Wilenskaga w-d. 27
Grińkowicz Michajło, b. Garodzjenskaga padłszy. Trockaga w-d. 99 adw.
Grińkowicz Olechno, b. Wałynskaj 204
Grińkowicz Paweł, b. Garodzjenskaga padłszy. Trockaga w-d. 99adw.
Grińkowicz Piotr, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 180
Grińkowicz Stanisławy, b. Jejszyszskaga padłszy. Trockaga w-d. 87
Grińkowicz Stanisławy, b. Radunskaga padłszy. Trockaga w-d. 91
Grińkowicz Stas, b. Słonimskaga padłszy. Trockaga w-d. 105adw.
Grińkowicz Fiedko, b. Garodzjenskaga padłszy. Trockaga w-d. 101
Grińkowicz Jana, b. Upickaga padłszy. Trockaga w-d. 111 adw.
Griniasz, b. Garodzjenskaga padłszy. Trockaga w-d. 99
Gritanowicz Matiej, b. Na?garodskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 34 . .
Gric, b. Widuklskaj wół. Żamojckaj 254
Gricewicz Dmitr, miaszcz. G. Połack 221 adw.
Gricewicz Ilko, b. Wa?kawyjskaga padłszy. Trockaga w-d. 105
Gricewicz Martyny, b. Wa?kawyjskaga padłszy. Trockaga w-d. 104adw.
Gricewicz Piotr, b. Wilkamirskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 61 adw.
Gricewicz Sjeńko, b. Wa?kawyjskaga padłszy. Trockaga w-d. 104 adw.
Gricewicz Stas, b. Widuklskaj wół. Żamojckaj 255 adw.
Gricewicz Cyma, b. Wa?kawyjskaga padłszy. Trockaga w-d. 103 adw.
Grickiewicz A. P., Gł. Gryckiewicz A. P.
Grickiewicz jest Czekany, b. Wicebskaj 225
Gricko, b. Na?garodskaga padłszy. Wilenskaga w-d., jago bac'ka jest ciwun 40
Gricko, l.a. s . Branniki, b. Wałynskaj 202 adw.
Gricko, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 144 gł
Griczynowicz Wojownik, b. Pinskaga padłszy. 208 adw.
Griczynowicz Gawriło, b. Pinskaga padłszy. 208 adw.
Griczynowicz Iwan, b. Pinskaga padłszy. 208 adw.
Griczynowicz Kirdiej, b. Pinskaga padłszy. 208 adw.
Griczynowicza Matfiejewaja, b. Pinskaga padłszy. 208 adw.
Griszanowicz Piotr, miaszcz. G. Połack 223
Griszko, b. Garodzjenskaga padłszy. Trockaga w-d., jago cesc' jest Ławrin 101
Griszko, b. Pinskaga padłszy. 210 adw.
Grzmot ("Huków zięć"), b. Bierascejskaga padłszy. Trockaga w-d., jago zjac' jest Fiedko 107 adw.
Gromackij, b. Bierascejskaga padłszy. Trockaga w-d. 107 adw.
Gromyka Grigoriej, p., p.-rtg.. 10
Gromyka Juriej, b. Aszmienskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 25
Grotowicz Piotr, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 199
Grockij Andris, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d., jago brat - Mikołaj 152
Grockij Wojtko, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 172
Grockij Olekshi, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 167
Grockij Stary Jana, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 152 adw.
Grusza A. I., S . 33, 35, 38, 39, 40, 44, 45, 403
Gruszy, l.a. s . Amniewiczy, b. Na?garodskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 39
Gruszycz (Chrużycz pamyłk.) Czekany, b. Na?garodskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 35 adw.; S . 64
Gruszowskij Andrzej, gł. Gruszo?ski Andrej
Gruszo?ski Andrej. Gruszowskij Andrzej, zach. Daragickaj Padlaszskaga w-d. 126; S . 111
Gryńkiewicz jest Czekany, b. Na?garodskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 34
Gryckiewicz A. P., Grickiewicz A. P. S . 5, 7
Gryszan, s . 35
Wargi Jana, b. Wasiliszskaga padłszy. Trockaga w-d. 96
Gubar Wasilej Iwanowicz, b. Żałudockaga padłszy. Trockaga w-d. 98 adw.
Gubar Wasilej, b. Kamianieckaga padłszy. Trockaga w-d. Jubadw.
Gubinskij Wasko, b. Gruszo?skaj ci Czarawaczyckaj wałascej, jaki "był" za książętami Sanguszkawiczami 216 adw.
Guward, t. char. Siej Żałał Minbałatawicza 119
Gudiewicz Matiej, b. Wialenskaj wół. Żamojckaj 237 adw.
Guzjewicz Janusz, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d., jago brat - Matiej 142 adw.
Guzowaja, węża dusiciel, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 143
Gulewicz Michajło, p., p. Wałynskaj 202
Gulewicz Fiodor, p., p. Wałynskaj 208
Guljanickij Stiecko, b. Wałynskaj 204 adw.
Gulałninickij, Gulanickij Iwaszko, b. Wałynskaj 204 adw.; S . 150
Gulałnickij Jarmosz, b. Wałynskaj 205
Gulanickij Iwaszko, gł. Gulałninickij Iwaszko
Gutor Iwaszko, b. Wałynskaj 204
Gutorowicz Dmitr, b. Mscisła?skaga padłszy. 226 adw.
Guszkowicz Martyny, b. Kierna?skaga padłszy. Wilenskaga w-d. 56 adw.
Guszczyn Grin, b. ukupny Garodzjenskaga padłszy. Trockaga w-d. 101 adw.
Guszczyn Łukjan, b. ukupny Garodzjenskaga padłszy. Trockaga w-d. 101 adw.
Guszczyna Olechno, b. Połackaj 220

http://kdkv.narod.ru
Tłumacznie:Translator Rosyjsko Polski
Avatar użytkownika
jerzy
Kreator Forum
Kreator Forum
Medale: 3
Twórca indeksów (3)

Spis wojska WKL. 1528 r. (Je)

Postprzez jerzy » 10.04.2009

Przyjęte skrócenia

b. - Bojar, bojarynia, bojar
w-d są wojewodą, województwo
jest wołem. - Gminę
marniał. - Wielki
g. - Rok, miasto
dw. - Szlachcic
dz-ca - (państwowy ?)
zach. - zjamianin, zjamianka (biały)
l.a.-la - ziemia
skarogniady. - Król, królowa.
kn. - Książę
kng. - Księżna
knż. - Księżniczka
lany - litewski
m. - Miasteczko
marsz. - Przywódca szlachty (marszałok)
m-do - majenok (posiadłość)
miaszcz. - Mieszczanin
nam. - Namiestnik
p. - Szlachciców
padłszy. - Powiat (gmina, okręg)
pamyłk. - - Prawdopodobnie błąd, opiska
pół. - Polski
s . - siadło
ss. - Siadła
z-ta - starosta
t. - Tatar, tatary, tatarka
char. - Chorąży, chorunżestwo.

jest SPIS WOJSKA WKŁ 1528 ROKU.
"Je"


Jeburok Stańko, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d., jago brat - Matko 174
Jewizasjewicz Macko, t. char. Ahmed Włan Sanczukowicza, ataman 121
Jewłachowicz Gridko, b. Ainskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 31
Jewłachowicz Radko, b. Ainskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 31
Jewłaszkowicza Juszkowiczy, b. Wicebskaj 224
Jewniewicz Janko, b. Majszagalskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 59adw.
Jewniłowicz Bogdana, b. Kowienskaga padłszy. Trockaga w-d., jago bratanicz jest Narkowicz 77
Jewniłowicz Paszko, b. Kowienskaga padłszy. Trockaga w-d. 79 adw.
Jewnulewicz Szczasnyj, b. Garodzjenskaga padłszy. Trockaga w-d. 100 adw.
Jewtwiłowicz Macko, b. Wilkamirskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 66 adw.
Jegirdowicz Jana, b. Wilkiejskaj wół. Żamojckaj 233
Żrąca Karal, s . 28
jest Żrąco Juriej, p., p.-rtg.. 10
Jedkowicz Piotr, b. Wialenskaj wół. Żamojckaj 239
Jedninojtis Micko, b. Kiełmienskaj wół. Żamojckaj 283
Jedowicz Matiej, b. Tandzjagalskaj wół. Żamojckaj 285
Jejemiszka Diewiera, t. char. Siej Żałał Minbałatawicza 119
Jeżewicz Martyny, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 130
Jeżewicz Mikołaj, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 130
Jeżnie Jana Ławrincewicz, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 148
Jeżowskij Juriej, 11 adw.
Jezof, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 167 adw.
Jezofowicz Mikołaj, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 173 adw.
Jezofowicz Szczepan, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 168 adw.
Jejgintowicz Bortko, b. Kowienskaga padłszy. Trockaga w-d. 77
Jejgołowicz Gric, b. Pianianskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 70adw.
Jejnarowicz Pietrasz, b. Lapunskaga padłszy. Trockaga w-d. 84 adw.
Jejnikajtis Pietrasz, b. Krożskaj wół. Żamojckaj 278 adw.
Jejrimowicz Ławrin, b. Kowienskaga padłszy. Trockaga w-d. 77 adw.
Jejrimowicz Jakub, b. Kowienskaga padłszy. Trockaga w-d. 75
Jejsimontowicz Wiencko, b. Garodzjenskaga padłszy. Trockaga w-d. 100
Jejsimontowicz Daszko, b. Garodzjenskaga padłszy. Trockagaw-d. 101
Jejsimontowicz Mikołaj, b. Garodzjenskaga padłszy. Trockagaw-d. 100 adw.
Jejsimontowicz Paszko, b. Garodzjenskaga padłszy. Trockaga w-d. 100 adw.
Jejsimontowicz Pietraszko, b. Garodzjenskaga padłszy. Trockaga w-d. 100 adw.
Jejsimontowicz Pietrok, b. Garodzjenskaga padłszy. Trockaga w-d. 100 adw.
Jejsimontowicz Przekop, b. Garodzjenskaga padłszy. Trockaga w-d. 100 adw.
Jejsimontowicz Statko, b. Garodzjenskaga padłszy. Trockaga w-d. 100 adw.
Jejsimontowicz Szymn, b. Garodzjenskaga padłszy. Trockaga w-d. 100 adw.
Jejstajtis Juri, b. Karklanskaj wół. Żamojckaj 273 adw.
Jejtwiłowicz Bogdana, b. Pianianskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 70
Jejtwnłowicz Nielub, b. Wysakadworskaga padłszy. Trockaga w-d. 85 adw.
Jejtginowicz Butko, b. Darsuniszskaga padłszy. Trockaga w-d. 94
Jejcinajtis Jakub, b. Żaranskaj wół. Żamojckaj 271 adw.
Jełasz, t. Aliszkawa char. 122
Jełkowicz Danko, t. char. Siej Żałał Minbałatawicza 119
Jełkowicz Kadysz, t. char. Siej Żałał Minbałatawicza 119
Jełowicz Daszko, b. Wałynskaj 204 adw.
Jełowicz Fiodor, p., p. Wałynskaj 202
Jełowicza Andrzej Juchnowicz, b. Wałynskaj 203 adw.
Jelbowicz Iljar, t. char. Ahmed Włan Sanczukowicza 121
Jelcowaja, pani, pani Wałynskaj 203
Jelum, t. Aliszkawa char. 122 adw.
Jela, b. ci t. Kleckaga padłszy. 212 adw.
Jenariewicz Janysz, t. 116
Jendrikowicz Wójt, b. Wialenskaj wół. Żamojckaj 239 adw.
Jendrikowicz Juri, b. Wialenskaj wół. Żamojckaj 239 adw.
Jeniejkowicz Jakub, b. Widuklskaj wół. Żamojckaj 255 adw.
Jenikowicz Juri, b. Wialenskaj wół. Żamojckaj 241 adw.
Jeninaja Maria, b. Wałynskaj 205 adw.
Jenkowicz Adam, b. Jejszyszskaga padłszy. Trockaga w-d. 89 adw.
Jenkowicz Andrzej, b. Jejszyszskaga padłszy. Trockaga w-d. 89
Jeńkowicz Stas', b. Wa?kawyjskaga padłszy. Trockaga w-d. 103 adw.
Jeńkowncz Grigor, b. Jejszyszskaga padłszy. Trockaga w-d. 88 adw.
Jepimachowicz Fiedko, b. Połackaj 218 adw.
Jepimachowicza Andrzej Sjemieiowicz, b. Połackajl.a.-, jago brataniczy jest dziećmi Piatra 218
Jerosz, b. Na?garodskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 36 adw.
Jesjelewicz Łukasz, b. Radunskaga padłszy. Trockaga w-d. 92
Jesinickij Jesko, p., p. Wałynskaj 202 adw.
Jesinickij Kostka, b. Wałynskaj 204 adw.
Jesinowicz Karp', b. Garodzjenskaga padłszy. Trockaga w-d. 99adw.
Jesipowicz Griszko, t. char. Ahmed Włan Sanczukowicza 120adw.
Jesko, miaszcz. G. Połack 221
Jeskowaja, węża dusiciel, b. Słonimskaga padłszy. Trockaga w-d. 105 adw.
Jeskowicz Bogdai, b. Wa?kawyjskaga padłszy. Trockaga w-d. 103 adw.
Jeskowicz Wasil, b. Wa?kawyjskaga padłszy. Trockaga w-d. 105
Jeskowicz Iwan, b. Słonimskaga padłszy. Trockaga w-d. 106
Jeskowicz Ławrin, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 181 adw.
Jeskowicz Misko, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 199
Jeskowicz Ołtuch, b. Wa?kawyjskaga padłszy. Trockaga w-d. 105
Jeskowicz Ostasz, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 199
Jeskowicz Piotr, b. Garodzjenskaga padłszy. Trockaga w-d. 101 adw.
Jeskowicz Piotr, b. Upickaga padłszy. Trockaga w-d. 113
Jeskowicz Siemion, b. Gruszo?skaj ci Czarawaczyckaj wałascej, jaki "był" za książętami Sanguszkawiczami 217
Jeskowicz Stefan, b. Na?garodskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 40 adw.
Jesmanowicz IIwaszko, dw. 12 adw.
Jesmanowicz Gleb, b. Na?garodskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 35
Jes', t. 115adw.
Jesjuk, kuchar na?garodski 41 adw.
Jetortowicz Stiec, b. Pierałajskaga padłszy. Trockaga w-d. 93
Jetuniewicz Andrzej, b. Kowienskaga padłszy. Trockaga w-d. 76 adw.
Jefimowicz Tomasz, b. Wiaszwianskaj wół. Żamojckaj 266 adw.
Jeczowicz Martyny, b. Słonimskaga padłszy. Trockaga w-d. 106

http://kdkv.narod.ru
Tłumacznie:Translator Rosyjsko Polski
Avatar użytkownika
jerzy
Kreator Forum
Kreator Forum
Medale: 3
Twórca indeksów (3)

Spis wojska WKL. 1528 r. (Ju)

Postprzez jerzy » 10.04.2009

Przyjęte skrócenia

b. - Bojar, bojarynia, bojar
w-d są wojewodą, województwo
jest wołem. - Gminę
marniał. - Wielki
g. - Rok, miasto
dw. - Szlachcic
dz-ca - (państwowy ?)
zach. - zjamianin, zjamianka (biały)
l.a.-la - ziemia
skarogniady. - Król, królowa.
kn. - Książę
kng. - Księżna
knż. - Księżniczka
lany - litewski
m. - Miasteczko
marsz. - Przywódca szlachty (marszałok)
m-do - majenok (posiadłość)
miaszcz. - Mieszczanin
nam. - Namiestnik
p. - Szlachciców
padłszy. - Powiat (gmina, okręg)
pamyłk. - - Prawdopodobnie błąd, opiska
pół. - Polski
s . - siadło
ss. - Siadła
z-ta - starosta
t. - Tatar, tatary, tatarka
char. - Chorąży, chorunżestwo.

jest SPIS WOJSKA WKŁ 1528 ROKU.
"Ju"


Judgajtis Oleksij, b. Rasjeinskaj wół. Żamojckaj 246
Judiejkajtis Juri, b. Krożskaj wół. Żamojckaj 278
Judiejkowicz Matiej, b. Krożskaj wół. Żamojckaj 281
Judiejkowicz Możejko, b. Biarżanskaj wół. Żamojckaj 277
Judkajtis Matiej, b. Rasjeinskaj wół. Żamojckaj 246; S . 162
Judkiewicz Andrzej, b. Lidskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 33 adw.
Judkowicz Martyny, b. ukupny Garodzjenskaga padłszy. Trockaga w-d. 102
Judycz Iwan, b. Użwienckaj wół. Żamojckaj 274 adw.
Jundiłowaja, pani, panią Wasiliszskaga padłszy. Trockaga w-d. 95 adw.
Jundiłowaja, pani, panią Mierackaga padłszy. Trockaga w-d. 95 adw.
Jundiłowicz Wojtiech, b. Kre?skaga ci Swirskaga char. Wilenskaga w-d. 42 adw.
Jundiłowicz Matiej, 13
Jundiłowicz Mikołaj, 13
Jundiłowicz Mikołaj, b. Kowienskaga padłszy. Trockaga w-d. 77 adw.
Jundiłowicz Paweł, p. 10 adw.
Jundiłowicza Pawłowaja, pani, węża dusiciel 16
Jundiłowicza Janowa, b. Wasiliszskaga padłszy. Trockaga w-d. 96
Juniewicz Rymko, b. Słonimskaga padłszy. Trockaga w-d.106
Młodziana, b. Pinskaga padłszy., wyjazdża? l.a. s . Płotnica 211 adw.
Junka Jana, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 170
Junowicz Andruszko, b. Birsztanskaga padłszy. Trockaga w-d. 94 adw.
Junowicz Michaiiło, b. Birsztanskaga padłszy. Trockaga w-d. 94 adw.
Junowicz Mic, b. Birsztanskaga padłszy. Trockaga w-d. 94 adw.
Junowicz Romiejko, b. Birsztanskaga padłszy. Trockaga w-d. 94 adw.
Junusowicz Musa, t. Abragimawa scjagu 117
Juraga Bogdana, b. Na?garodskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 36
Juraga Michajło, b. Na?garodskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 18 adw., 36
Juraga Jana, b. Na?garodskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 36
Jurażynaja, b. Wasiliszskaga padłszy. Trockaga w-d. 96
Jurażycz Aleksiej, b. Sudzjare?skaga padłszy. Wilenskaga w-d. 73
Jurażycz Mikołaj, b. Miemiżskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 51
Jurażycz Paweł, b. Kierna?skaga padłszy. Wilenskaga w-d. 55 adw.
Jurażycz Stanisławy, b. Giadrojckaga padłszy. Wilenskaga w-d. 71 adw.
Jurażycz Filip(?), b. Giadrojckaga padłszy. Wilenskaga w-d. 71 adw.
Jurażycz Jana, b. Garodzjenskaga padłszy. Trockaga w-d. 99 adw.
Jurażycz Jana, b. Giadrojckaga padłszy. Wilenskaga w-d. 71 adw.
Jurachnowaja, b. Jejszyszskaga padłszy. Trockaga w-d. 87
Jurgajtis Krycus, b. Rasjeinskaj wół. Żamojckaj 248 adw.
Jurgajtis Matiej, b. Rasjeinskaj wół. Żamojckaj 249
Jurgajtis Michno, b. Widuklskaj wół. Żamojckaj 256 adw.
Jurgielewicz Bołtromiej, b. Garodzjenskaga padłszy. Trockagaw-d. 101 adw.
Jurgielis, b. Wilkiejskaj wół. Żamojckajl.a.-, jago cesc' jest Piotrem 234 adw.
Jurgiełowicz Matiej, b. Jejszyszskaga padłszy. Trockaga w-d. 90 adw.
Jurgis, b. Pianianskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 69
Jurgowicz Grigor, b. Wialenskaj wół. Żamojckaj 235 adw.
Jurgojtiewicz Michajło, b. Kierna?skaga padłszy. Wilenskaga w-d. 53 adw.
Jurgojtis Juszko, b. Kiełmienskaj wół. Żamojckaj 283
Jurdiewicz Stanis, b. Pajurskaj wół. Żamojckaj 263
Jurdowicz naido ,
b. Kierna?skagapadłszy. Wilenskaga w-d. 53 adw. Jurdowicz Juszko
, b. Wysakadworskaga padłszy. Trockaga w-d. 86 Juriej ,
b. Pierałajskagapadłszy. Trockaga w-d. 92 adw. Juriej , b. Rudaminskaga padłszy. Wilenskaga w-d., jago brat
- StanisławyNaruszewicz 49 adw. Juriej , kn., sadzic' "na Moskwie", jago brat
- kn. Michajło 14
adw. Juriej , p. 12 adw. Jurieszkiewicz Bałtromiej , b. Widuklskaj wół
. Żamojckaj 253Jurżycza Michajłowaja , b. Jejszyszskaga padłszy
. Trockagaw-d. 87 Juris , b. Majszagalskaga padłszy. Wilenskaga
w-d.60 Juris
, s . 167 JurkowiczIgnat , t. Aliszkawa char
. 122 Jurkojtis Macko , b. Rasjeinskaj wół. Żamojckaj
246 Jurcewicz Sczepan, b. Mierackaga padłszy. Trockaga w-d. 95 adw.
Jurszycz Krisztof, b. Miednickaga padłszy. Wilenskaga w-d. 28
Jurszycz Jana, b. Aszmienskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 23
Jurszycz Stas, b. Jejszyszskaga padłszy. Trockaga w-d. 89 adw.
Jurszycz Jana, b. Jejszyszskaga padłszy. Trockaga w-d. 89
Juryj, b. Majszagalskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 60
Juryj, b. Niamienczynskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 73 adw.
Jurjewaja Katierina, b. Upickaga padłszy. Trockaga w-d. 110 adw.
Jurjewaja Orszula, b. Żyżmorskaga padłszy. Trockaga w-d. 80 adw.
Jurjewaja Orszula, b. Samiliszskaga padłszy. Trockaga w-d. 83
Jurjewaja, b. Kowienskaga padłszy. Trockaga w-d. 80
Jurjewaja, pani, panią Bierascejskaga padłszy. Trockaga w-d. 108
Jurjewaja, węża dusiciel, b. Wilkamirskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 65
Jurjewaja, węża dusiciel, b. Korsza?skaj wół. Żamojckaj 259 adw.
Jurjewaja, węża dusiciel, b. Korsza?skaj wół. Żamojckaj 260
Jurjewaja, węża dusiciel, b. Pianianskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 68 adw.
Jurjewicz Adam, b. Lapunskaga padłszy. Trockaga w-d. 84 adw.
Jurjewicz Aleksandry, b. Wilkiejskaj wół. Żamojckaj 234
Jurjewicza Aleksandry, b. Samiliszskaga padłszy. Trockaga w-d. 82
Jurjewicza Ambrożej, b. Żyżmorskaga padłszy. Trockaga w-d. 80 adw.
Jurjewicz Ambros, b. Mierackaga padłszy. Trockaga w-d. 95
Jurjewicza Andrzej, b. Wilkiejskaj wół. Żamojckaj 230 adw.
Jurjewicz Andrzej, służący putny Kierna?skaga padłszy. Wilenskaga w-d. 58
Jurjewicza Bałtromiej, b. Wilkiejskaj wół. Żamojckaj 231
Jurjewicza Bałtromiej, b. Upickaga padłszy. Trockaga w-d. PO adw.
Jurjewicz Bienko, b. Rudaminskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 49
Jurjewicza Bogdana, b. Jaswojnskaj wół. Żamojckaj 287
Jurjewicza Bogusz, b. Na?garodskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 35
Jurjewicza Bołtromiej, b. Pianianskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 70 adw.
Jurjewicz Bortko, b. Wilkamirskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 65 adw.
Jurjewicz Wiencko, b. Wialenskaj wół. Żamojckaj 242 adw.
Jurjewicz Wiencko, b. Dzirwanskaj wół. Żamojckaj 269
Jurjewicza Wiencław, b. Wilkamirskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 61 adw.
Jurjewicz Władysław, b. Niamienczynskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 73 adw.
Jurjewicz Wojna, b. Wa?kawyjskaga padłszy. Trockaga w-d. 102 adw.
Jurjewicz Wojtko, b. Korsza?skaj wół. Żamojckaj 261 adw.
Jurjewicz Wojtko, b. Majszagalskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 59 adw.
Jurjewicz Kaspar, b. Upickaga padłszy. Trockaga w-d. 110
Jurjewicza Kriż, b. Wiaszwianskaj wół. Żamojckaj 266 adw.
Jurjewicz Ławrin, b. Samiliszskaga padłszy. Trockaga w-d. 82
Jurjewicza Cebula, b. IDielsza?skaj wół. Żamojckaj 267 adw.
Jurjewicz Łukasz, b. Wilkamirskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 66 adw.
Jurjewicz Łukasz, b. Tandzjagalskaj wół. Żamojckaj 285 adw.
Jurjewicz Martyny, b. Astrynskaga padłszy. Trockaga w-d. 98
Jurjewicza Martyny, b. Wialenskaj wół. Żamojckaj 241
Jurjewicza Martyny, b. Jejszyszskaga padłszy. Trockaga w-d. 87
Jurjewicza Martyny, b. Krożskaj wół. Żamojckaj 282
Jurjewicza Martyny, b. Pianianskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 68 adw.
Jurjewicz Matiej, b. Widuklskaj wół. Żamojckaj 255
Jurjewicza Matiej, b. Wilkamirskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 66 adw.
Jurjewicz Matiej, b. Wialenskaj wół. Żamojckaj 239
Jurjewicza Matiej, b. Jejszyszskaga padłszy. Trockaga w-d. 88
Jurjewicza Matiej, b. Kierna?skaga padłszy. Wilenskaga w-d. 57
Jurjewicza Matiej, b. putny Żałudockaga padłszy. Trockaga w-d. 98 adw.
Jurjewicz Matiej, b. Rasjeinskaj wół. Żamojckaj 247 adw.
Jurjewicz Macko, b. Garodzjenskaga padłszy. Trockaga w-d. JuO adw.
Jurjewicz Mikołaj, b. Jejszyszskaga padłszy. Trockaga w-d. 88
Jurjewicza Mikołaj, b. Karklanskaj wół. Żamojckaj 273
Jurjewicza Mikołaj, b. Kowienskaga padłszy. Trockaga w-d. 78 adw.
Jurjewicz Mikołaj, b. Kre?skaga ci Swirskaga char. Wilenskaga w-d. 43
Jurjewicza Mikołaj, b. Patumszyszskaj wół. Żamojckaj 272 adw.
Jurjewicz Mikołaj, b. Samiliszskaga padłszy. Trockaga w-d. 82 adw.
Jurjewicz Mikołaj, b. Upickaga padłszy. Trockaga w-d. 110
Jurjewicza Mikołaj, b. Upickaga padłszy. Trockaga w-d. PO adw.
Jurjewicz Mistiszko, b. Darsuniszskaga padłszy. Trockaga w-d. 93 adw.
Jurjewicz Mistiszko, b. Samiliszskaga padłszy. Trockaga w-d. 82
Jurjewicza Michajło, b. Wilkiejskaj wół. Żamojckaj 231
Jurjewicza Michajło, b. Jaswojnskaj wół. Żamojckaj 286 adw.
Jurjewicz Michno, b. Rudaminskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 49 adw.
Jurjewicz Mic, b. Radunskaga padłszy. Trockaga w-d. 92 adw.
Jurjewicz Micko, b. Jejszyszskaga padłszy. Trockaga w-d. 88
Jurjewicza Micko, b. Kiełmienskaj wół. Żamojckaj 283 adw.
Jurjewicz Montrym, b. Rasjeinskaj wół. Żamojckaj 245 adw.
Jurjewicz Nac, b. Patumszyszskaj wół. Żamojckaj 272
Jurjewicza Olechno, b. Wa?kawyjskaga padłszy. Trockaga w-d. 102 adw.
Jurjewicz Olechno, b. Samiliszskaga padłszy. Trockaga w-d. 83 adw.
Jurjewicz Paweł, b. Wilkamirskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 65
Jurjewicza Paweł, b. Wilkiejskaj wół. Żamojckaj 234
Jurjewicza Paweł, b. Miedzingonskaj wół. Żamojckaj 270 adw.
Jurjewicz Paweł, b. Rudaminskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 49
Jurjewicza Packo, b. Wa?kawyjskaga padłszy. Trockaga w-d. 105
Jurjewicza Pietko, b. Wiaszwianskaj wół. Żamojckaj 266 adw.
Jurjewicz Piotr, b. Wilkamirskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 66 adw.
Jurjewicz Piotr, b. Karklanskaj wół. Żamojckaj 273 adw.
Jurjewicz Piotr, b. Kowienskaga padłszy. Trockaga w-d. 76 adw.
Jurjewicz Piotr, b. Lidskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 33
Jurjewicza Piotr, b. Miednickaga padłszy. Wilenskaga w-d. 29
Jurjewicza Piawieł, b. Jejszyszskaga padłszy. Trockaga w-d. 87
Jurjewicza Romutis, b. Tandzjagalskaj wół. Żamojckaj 284
Jurjewicza Stanisławy, b. Wialenskaj wół. Żamojckaj 240
Jurjewicza Stanisławy, b. Dzirwanskaj wół. Żamojckaj 270
Jurjewicza Stanisławy, b. Jejszyszskaga padłszy. Trockaga w-d. 87
Jurjewicza Stanisławy, b. Żyżmorskaga padłszy. Trockaga w-d. 82; S . 29, 30
Jurjewicza Stanisławy, b. Kowienskaga padłszy. Trockaga w-d. 78 adw.
Jurjewicz Stanisławy, b. Konie?skaga padłszy. Trockaga w-d. 93
Jurjewicza Stanisławy, b. Rasjeinskaj wół. Żamojckaj 252
Jurjewicza Stanisławy, b. Upickaga padłszy. Trockaga w-d. 111
Jurjewicza Stańko, b. ukupny Garodzjenskaga padłszy. Trockaga w-d. 102
Jurjewicza Stas, b. Pianianskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 71
Jurjewicza Stas', b. Widuklskaj wół. Żamojckaj 253 adw.
Jurjewicz Stas', b. Wilkiejskaj wół. Żamojckaj 233
Jurjewicza Staszko, b. Korsza?skaj wół. Żamojckaj 261
Jurjewicza Sczasnyj, b. Wasiliszskaga padłszy. Trockaga w-d. 97
Jurjewicza Fronsko, b. Wilkiejskaj wół. Żamojckaj 232 adw.
Jurjewicz Fudko, b. Wilkiejskaj wół. Żamojckaj 231 adw.
Jurjewicz Chrszczon, b. Upickaga padłszy. Trockaga w-d. 110 adw.
Jurjewicz Szymko, b. Widuklskaj wół. Żamojckaj 253 adw.
Jurjewicz Szymko, b. Lapunskaga padłszy. Trockaga w-d. 84 adw.
Jurjewicz Szymon, b. Niamienczynskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 73 adw.
Jurjewicz Szczepan, b. Kowienskaga padłszy. Trockaga w-d. 77 adw.
Jurjewicz Juc, b. Biarżanskaj wół. Żamojckaj 275
Jurjewicza Jakub, b. Aszmienskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 24 adw.
Jurjewicz Jakub, b. Widuklskaj wół. Żamojckaj 235
Jurjewicza Jakub, b. Jejszyszskaga padłszy. Trockaga w-d. 87
Jurjewicza Jakub, b. Kowienskaga padłszy. Trockaga w-d. 78 adw.
Jurjewicz Jakub, b. Kurkle?skaga padłszy. Trockaga w-d. 115
Jurjewicza Jakub, b. Lidskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 33 adw.
Jurjewicz Jakub, b. Upickaga padłszy. Trockaga w-d. 111
Jurjewicza Jakub, b. Upickaga padłszy. Trockaga w-d. 112
Jurjewicza Jakub, b. Upickaga padłszy. Trockaga w-d. 112 adw.
Jurjewicz Jana, b. Wilkamirskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 62
Jurjewicza Jana, b. Wilkamirskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 66
Jurjewicza Jana, b. Wialenskaj wół. Żamojckaj 235 adw.
Jurjewicz Jana, b. Rudaminskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 47
Jurjewicza Jana, b. Upickaga padłszy. Trockaga w-d. 110
Jurjewicza Jana, b. Upickaga padłszy. Trockaga w-d. 112 adw.
Jurjewicza Matiejewaja, b. Wasiliszskaga padłszy. Trockaga w-d. 95 adw.
Jurjewicza Jakubowa, b. Rudaminskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 44 adw.
Jurjewskij Wasilej, miaszcz. G. Połack 221 adw.
Jurjewskij Gridko, b. Połackaj 218 adw.
Juri, b. Widuklskaj wół. Żamojckaj 254
Juri, b. Widuklskaj wół. Żamojckaj 254 adw.
Juri, b. Garodzjenskaga padłszy. Trockaga w-d. 100 adw.
Juri, zach. Bielskaj Padlaszskaga w-d. 149 adw.
Jurswicz Martyny, b. Pianianskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 69
Juriażycz Macko, b. Wialenskaj wół. Żamojckaj 236
Juriażycz Stanisławy, b. Ajrogalskaj wół. Żamojckaj 243
Juriażycz Jana, b. Miemiżskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 50 adw.
Juswidowicz Gric, b. Krożskaj wół. Żamojckaj 281
Jusog, b. Pianianskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 69
Jusyj Matiej, b. Kurkle?skaga padłszy. Trockaga w-d. 114 adw.
Jutiejkowicz Januszko, b. Majszagalskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 60
Juchnawaja, węża dusiciel, b. Birsztanskaga padłszy. Trockaga w-d. 94 adw.
Juchno, b. Wasiliszskaga padłszy. Trockaga w-d. 96 adw.
Juchno, b. Majszagalskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 60
Juchno, kn., T. 115 adw.
Juchnowaja, b. Wasiliszskaga padłszy. Trockaga w-d. 96 adw.
Juchnowaja, węża dusiciel, b. Birsztanskaga padłszy. Trockaga w-d. 94 adw.
Juchnowaja, węża dusiciel, b. Upickaga padłszy. Trockaga w-d. 110
Juchnowicz Andrzej, b. Kre?skaga ci Swirskaga char. Wilenskaga w-d. 42 adw.
Juchnowicz Walentyn, b. Miemiżskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 52
Juchnowicz Wiencław, b. Krożskaj wół. Żamojckaj 278
Juchnowicz Macko, b. Rasjeinskaj wół. Żamojckaj 246 adw.
Juchnowicz Mikołaj, b. Aszmienskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 23 adw.
Juchnowicz Mikołaj, b. Upickaga padłszy. Trockaga w-d. 113
Juchnowicz Narko, b. Wilkamirskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 61
Juchnowicz Paweł, b. Upickaga padłszy. Trockaga w-d. 112
Juchnowicz Stas, b. Rudaminskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 47
Juchnowicz Jurczus, b. Birsztanskaga padłszy. Trockaga w-d. 94 adw.
Jucewicz Mitko, b. Ajrogalskaj wół. Żamojckaj 244 adw.
Jucowaja, węża dusiciel, b. Biarżanskaj wół. Żamojckaj 276
Jucowicz Paweł, b. Aszmienskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 26
Jucowicz Szymko, b. Szo?da?skaj wół. Żamojckaj 264 adw.
Jucowicz Jana, b. Widuklskaj wół. Żamojckaj 257
Jucsykowicz Micko, b. Wiaszwianskaj wół. Żamojckaj 267
Juczewicz Martyny, b. Wialenskaj wół. Żamojckaj 236
Juszewicz Juchno, b. Kiełmienskaj wół. Żamojckaj 283
Juszkajtis Jana, b. Rasjeinskaj wół. Żamojckaj 250
Juszkiewicz Bogusz, b. Kowienskaga padłszy. Trockaga w-d. 75
Juszkiewicz Jakub, b. Radunskaga padłszy. Trockaga w-d. 92 adw.
Juszko, b. Żaranskaj wół. Żamojckaj 271
Juszkowaja, węża dusiciel, b. Biarżanskaj wół. Żamojckaj 277 adw.
Juszkowaja, węża dusiciel, b. Kierna?skaga padłszy. Wilenskaga w-d. 56 adw.
Juszkowaja, węża dusiciel, b. Krożskaj wół. Żamojckaj 281 adw.
Juszkowicz Andrzej, b. Wysakadworskaga padłszy. Trockaga w-d. 85
Juszkowicz Andrzej, b. Jejszyszskaga padłszy. Trockaga w-d. 88
Juszkowicz Andrzej, b. Radunskaga padłszy. Trockaga w-d. 92
Juszkowicz Andrijan, b. Kowienskaga padłszy. Trockaga w-d. 78 adw.
Juszkowicz Bartosz, b. Giadrojckaga padłszy. Wilenskaga w-d. 71
Juszkowicz Bartosz, b. Majszagalskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 59 adw.
Juszkowicz Bogdana, b. Upickaga padłszy. Trockaga w-d. 112
Juszkowicz Bogusz, b. Kobrynskaj wół. 216 adw.
Juszkowicz Wiensław, b. Kowienskaga padłszy. Trockaga w-d. 77 adw.
Juszkowicz Wiencław, b. Aszmienskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 22
Juszkowicz Wiencław, b. Wialenskaj wół. Żamojckaj 240 adw.
Juszkowicz Wiencław, b. Rasjeinskaj wół. Żamojckaj 252
Juszkowicz Wiencław, b. Upickaga padłszy. Trockaga w-d. 112
Juszkowicz Wojko, t. 116
Juszkowicz Wojtiech, b. Pianianskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 68 adw.
Juszkowicz Gabryjał, b. Rasjeinskaj wół. Żamojckaj 248
Juszkowicz Giszpis, b. Wialenskaj wół. Żamojckaj 237
Juszkowicz Grin, b. Majszagalskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 59 adw.
Juszkowicz Griczyna, b. Kowienskaga padłszy. Trockaga w-d. 75 adw.
Juszkowicz Grycko, b. Wałynskaj 204 adw.
Juszkowicz Jeronim, b. Majszagalskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 59
Juszkowicz Kalikst, b. Miednickaga padłszy. Wilenskaga w-d., jago brat - Andrzej 28
Juszkowicz Krzyk, b. Radunskaga padłszy. Trockaga w-d. 92
Juszkowicz Ławrin, b. Wilkamirskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 67
Juszkowicz Ławrin, b. Wysakadworskaga padłszy. Trockaga w-d. 86
Juszkowicz Ławrin, b. Giadrojckaga padłszy. Wilenskaga w-d. 71
Juszkowicz Ławrin, b. Upickaga padłszy. Trockaga w-d. 111
Juszkowicz Łukasz, b. Miednickaga padłszy. Wilenskaga w-d. 27 adw.
Juszkowicz Martyny, b. Wialenskaj wół. Żamojckaj 236 adw.
Juszkowicz Martyny, b. Miednickaga padłszy. Wilenskaga w-d. 27 adw.
Juszkowicz Macko, b. Ajrogalskaj wół. Żamojckaj 244
Juszkowicz Mikołaj, b. Ajrogalskaj wół. Żamojckaj 243 adw.
Juszkowicz Mikołaj, b. Aszmienskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 24 adw.
Juszkowicz Mikołaj, b. Miemiżskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 50 adw.
Juszkowicz Mikołaj, b. Radunskaga padłszy. Trockaga w-d. 91 adw.
Juszkowicz Mikołaj, b. Rudaminskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 44 adw.
Juszkowicz Mikołaj, b. Rudaminskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 46 adw.
Juszkowicz Mis', b. Jejszyszskaga padłszy. Trockaga w-d. 87 adw.
Juszkowicz Mitus, b. Jejszyszskaga padłszy. Trockaga w-d. 90 adw.
Juszkowicz Michajło, b. Wilkamirskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 62
Juszkowicz Michajło, b. Żyżmorskaga padłszy. Trockaga w-d. 81
Juszkowicz Michajło, b. Kierna?skaga padłszy. Wilenskaga w-d. 53
Juszkowicz Michał, b. Pajurskaj wół. Żamojckaj 262 adw.
Juszkowicz Michno, b. Kowienskaga padłszy. Trockaga w-d. 76 adw.
Juszkowicz Nariejko, b. Wilkiejskaj wół. Żamojckaj 232
Juszkowicz Nacko, b. Kobrynskaj wół. 216 adw.
Juszkowicz Niekrasz, b. Rudaminskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 46 adw.
Juszkowicz Pac, b. Wilkiejskaj wół. Żamojckaj 231
Juszkowicz Piotr, b. Wialenskaj wół. Żamojckaj 240 adw.
Juszkowicz Piotr, b. Kierna?skaga padłszy. Wilenskaga w-d. 57
Juszkowicz Piotr, b. Kowienskaga padłszy. Trockaga w-d. 76 adw.
Juszkowicz Piotr, b. Krożskaj wół. Żamojckaj 282
Juszkowicz Piotr, b. Pajurskaj wół. Żamojckaj 262 adw.
Juszkowicz Pietraszko, b. Wysakadworskaga padłszy. Trockaga w-d. 86 adw.
Juszkowicz Roman, b. Jejszyszskaga padłszy. Trockaga w-d. 90
Juszkowicz Rymko, b. Wialenskaj wół. Żamojckaj 238 adw.
Juszkowicz Siemion, b. Wicebskaj 224 adw.
Juszkowicz Stanisławy, b. Wialenskaj wół. Żamojckaj 239 adw.
Juszkowicz Stanisławy, b. Giadrojckaga padłszy. Wilenskaga w-d. 71
Juszkowicz Stanisławy, b. Żyżmorskaga padłszy. Trockaga w-d. 80 adw.
Juszkowicz Stanisławy, b. Samiliszskaga padłszy. Trockaga w-d. 82 adw.
Juszkowicz Stanisławy, b. Samiliszskaga padłszy. Trockaga w-d. 83
Juszkowicz Stanisławy, b. Upickaga padłszy. Trockaga w-d. 112
Juszkowicz Zostań, b. Ajrogalskaj wół. Żamojckaj 245
Juszkowicz Stańko, b. Pierałajskaga padłszy. Trockaga w-d. 93
Juszkowicz Stas, b. Aszmienskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 22
Juszkowicz Stas, b. Wasiliszskaga padłszy. Trockaga w-d. 97
Juszkowicz Stas, b. Żyżmorskaga padłszy. Trockaga w-d. 81 adw.
Juszkowicz Stas, b. Samiliszskaga padłszy. Trockaga w-d. 82
Juszkowicz Stas, b. Samiliszskaga padłszy. Trockaga w-d. 82 adw.
Juszkowicz Tomasz, b. Upickaga padłszy. Trockaga w-d. 112 adw.
Juszkowicz Czapla, b. Radunskaga padłszy. Trockaga w-d. 91
Juszkowicz Juriej, b. Rudaminskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 47
Juszkowicz Juriej, b. Samiliszskaga padłszy. Trockaga w-d. 82 adw.
Juszkowicz Juryj, b. Giadrojckaga padłszy. Wilenskaga w-d. 72 adw.
Juszkowicz Juryj, b. Jejszyszskaga padłszy. Trockaga w-d. 89 adw.
Juszkowicz Juri, b. Wilkiejskaj wół. Żamojckaj 230
Juszkowicz Jagmin, b. Korsza?skaj wół. Żamojckaj 260 adw.
Juszkowicz Jakub, b. Wilkiejskaj wół. Żamojckaj 230
Juszkowicz Jakub, b. Majszagalskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 59 adw.
Juszkowicz Jakub, b. Reta?skaj wół. Żamojckaj 265 adw.
Juszkowicz jest Jakubowa, b. Aszmienskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 20
Juszkowicz Jana, b. Aszmienskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 23 adw.
Juszkowicz Jana, b. Aszmienskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 25
Juszkowicz Jana, b. Aszmienskaga padłszy. Wilenskaga w-d. 25 adw.
Juszkowicz Jana, b. Widuklskaj wół. Żamojckaj 254
Juszkowicz Jana, b. Jejszyszskaga padłszy. Trockaga w-d. 87
Juszkowicz Jana, b. Korsza?skaj wół. Żamojckaj 261
Juszkowicz Jana, b. Tandzjagalskaj wół. Żamojckaj 284
Juszkowicz Janko, b. Ajrogalskaj wół. Żamojckaj 243 adw.
Juszkowicz Janczyk, b. Kierna?skaga padłszy. Wilenskaga w-d. 55 adw.
Juszkojtis Szczepan, b. Użwienckaj wół. Żamojckaj 274 adw.
Juszowicz Michno, b. Słonimskaga padłszy. Trockaga w-d. 106

http://kdkv.narod.ru
Tłumacznie:Translator Rosyjsko Polski
Avatar użytkownika
jerzy
Kreator Forum
Kreator Forum
Medale: 3
Twórca indeksów (3)

Następna strona

Powrót do Zbiory nazwisk, listy osóbcron