11445. Metryki Parafia Lubcza 1655 do 1836

Listy zawierające wiele nazwisk, odnoszące się do wydarzeń, pozycji, funkcji, wojsk itp.
UWAGA: Listy osób pochowanych na cmentarzu, albo listy mieszkańców umieszczać w dziale Miejsca. W tym dziale tylko listy osób, niezwiązane z konkretnym miejscem.

Metryki Parafia Lubcza 1655 do 1836

Postprzez jerzy » 11.09.2010

PARAFIA: LUBCZA.
Metryki chrztu Św., ślubów i zejścia. Tomów [—XII. od r. 1655 do 1836.
W wędrówce mej za rodzinnemi metrykami odwiedziłem w swoim czasie także Lubczę, która to wieś wraz z wójtostwem i wybraniectwami w Dzwonowej i Woli Lubeckiej stanowiła ongi niegrodowe starostwo lubeckie. W osobie ks. kanonika Józefa Lenar¬towicza, obecnego proboszcza, miałem tam prawdziwą przyjemność poznać człowieka światłego, erudyta w całym tego słowa znaczeniu, wysoko i godnie stan swój pojmującego. Jak najchętniej udzielił mi On sporządzonego przez siebie indeksu metryk, który wraz z nim dokładnie sprawdziwszy, ułożyłem w alfabetyczny porządek i niniejszym ogłaszam, składając Mu równocześnie serdeczne za jego łaskawość podziękowanie.

Berzewicz.
Michał, zaślubił Franciszkę Podoską r. 1823, XII. str. 40.
Bielecki.
Konstancya, od r. 1706 żona Jana Lisowskiego.
Birecki.
Anna, od r. 1744 żona Kajetana Janiszewskiego.
Borek.
Józef, zaślubił Stefanię Lanckorońską r. 1667, I. str. nl.
Stanisław Józef, s. Józefa i Heleny z Lanckorońskich, * r. 1679, II. str. 27.
Bososki (właściwie Bosowski).
Franciszka, zm.. 1768, IV. str. 78.
Brzeski.
Zuzanna, od r. 1738 żona Wojciecha Śnieżka.
Chmielowski.
Wiktorya Ewa, c. Felicyana i Katarzyny Gumińskiej, * r. 1788, IX. str. 26.
Ciepliński.
Sebastyan, f r. 1806, XI. str. 46.
Chronowski.
Aleksander, zaślubił Teklę Służewską r. 1791, VII. str. 60.
Chrząszczewski.
Kazimierz, zaślubił Marcyannę Zwolińską r. 1810, XI. str. 88.
Aniela lekla Hiacynta Ludwika, c. Kazimierza i Marcyanny, małż., * r. 1811, XI. str. 20.
Czerwieński v. Czerwiński1).
Joanna, c. Michała Czerwieńskiego i Zofii, małż., * r. 1732, III. str. 89.
Katarzyna Czerwińska, zm. r. 1790, VIII. str. 64.
Czubowski.
Ignacy Ludwik Bartłomiej, s. Leona i Anieli, małż., * r. 1792, IX. str. 48.
Dobrzański.
Judyta, od r. 1783 żona Józefa Majewskiego.
Domaradzki.
Adam, f r. 1756, IV. str. 53.
Anna, od r. 1759 żona Antoniego Traczewskiego.
Jacek, zaślubił Joannę Łyszkowską r. 1765, V. str. 264.
Józef, zaślubił Maryę Szeliską r. 1742, III. str. 190.
Franciszek, s. Jacka i Joanny, małż., * r. 1766, V. str. 129.
Krzysztof Mateusz, s. tychże, * r. 1769, V. str. 145.
Maciej Aleksander, s. tychże, * r. 1768, V. str. 135.
Domoracki.
Aleksandra Magdalena, c. Stefana i Krystyny, małż., * r. 1725, III. str. 60.
Dowgiełło.
Franciszek Stanisław, s. Józefa i Teresy, małż., * r. 1775, V. str. 191.
Dzbanowski.
Anna Marya Tekla, c. Felicyana i Anny, małż., * r. 1761, V. str. 103.
Filipowski.
Stefan, zaślubił Katarzynę Pakowską r. 1683, I. str. nl.
Gawroński.
Wiktorya, w r. 1790 żona Józefa Lublickiego.
Górecki.
Marcyanna, zm. 1811, XI. str. 50.
Górski.
Wincenty, zaślubił Barbarę Służewską r. 1794, VII. str. 61.
Antoni Karol, s. tychże, * r. 1795, IX. str. 89.
Marya, w r. 1797 żona Walentego Nowaczyńskiego.
Gródecki.
Aleksander, zaślubił Helenę Jerzykowską r. 1705, I. str. nl.
Grabiński.
Febronia Wiktorya, c. Adama i Konstancyi, małż., * r. 1700, II. str. 201.
Grabowski.
Jan, zaślubił Rozalię Służewską r. 1784, VII. str. 45.
Gumieński v. Gumiński.
Salomea; zm. r. 1794, VIII. str. 68.
Katarzyna Gumińska, w r. 1788 żona Felicyana Chmielowskiego.
Jagielski.
Magdalena, c. Sebastyana i Maryi, małż., * r. 1725, III. str. 47. Adam, s. tychże, * r. 1726, III. str. 66.
Janikowski.
Barbara Agnieszka, c. Jakóba (matka niewymieniona), * r. 1797, X. str. 22.
Janiszewski.
Kajetan, zaślubił Annę Birecką r. 1744, III. str. 186.
Jarecki.
Eleonora Kunegunda, c. Jakóba i Eleonory, małż., * r. 1758, V. str. 79.
Jerzykowski.
Helena, od r. 1705 żona Aleksandra Grodeckiego.
Karwowski.
Józefa Marya, c. Józefa i Vitgeforty, małż., * r. 1803, XI. str. 8.
Katlowski.
Marya, c. Jerzego i Anny, małż., * r. 1690, II. str. 174.
Piotr, zaślubił Katarzynę Służewską r. 1675, I. str. nl.
Józef, s. tychże, * r. 1681, II. str. 35.
Teresa, c. tychże, * r. 1683, II. str. 52.
Anna, c. tychże, * r. 1685, II. str. 58.
Kędzierzyński.
Jadwiga w r. 1792 żona Felicyana Służewskiego.
Kieklicz (niechybnie mylne, bo to Kiewlicz albo Kietficz)1).
Antoni Franciszek, s.
Tekla Franciszka Komnacki.
Kownacki. Konopacki.
Salomea, w r. 1806 żona Jana Strzałkowskiego.
Kościelecki.
Jan, zaślubił Marcyannę Szeliską r. 1777, V. str. 240.
Kossecki.
Piotr Jakób, s. Jana Antoniego i Heleny, małż., * r. 1708, II. str. 219.
Paweł Piotr, s. Stanisława i Wiktoryi, małż., * r. 1762, V. str. 110.
Antoni, (występujący później jako stolnik smoleński) zaślubił Wiktoryę Szeliską r. 1756, V. str. 283.
Julia Eleonora, c. Antoniego, stolnika smoleńskiego i Wiktoryi, małż., * r. 1759, V. str. 84.
Zofia Tekla, c. tegoż Antoniego i Wiktoryi z Szeliskich, * r. 1766, V. str. 127.
Marya Wiktorya, c. Antoniego i Wiktoryi, małż., * r. 1767, V. str. 131.
Onufry Fidelis, s. tychże, * r. 1769, V. str. 143.
Antoni, stolnik smoleński, j r. 1778, IV. str. 114.
Kowalski.
Jędrzej, s. Szymona i Magdaleny, małż., * r. 1763, V. str. 112.
Jędrzej, zaślubił Annę Traczewską r. 1797, VII. str. 47.
Kownacki v. Komnacki1).
Stanisław Franciszek, s. Michała Kownackiego i Teresy, małż.. * r. 1748, III. str. 170.
Paweł Józef, s. Michała Komnackiego i Teresy, małż., * r. 1751, V. str. 19.
Kozłowski.
Antoni, s. Marcina i Zofii, małż., * r. 1701, II. str. 202.
Katarzyna, c. Mikołaja i Zofii, małż., * r. 1751, V. str. 28.
Wojciech, s. Stefana i Zofii, małż., * r. 1753, V. str. 42.
Stanisław Jędrzej, s. Wawrzyńca i Zofii, małż., r. 1738, III. str. 122.
Stanisław, f r. 1764, IV. str. 71.
Wawrzyniec, f r. 1746, IV. str. 29.
Zofia, f r. 1766, IV. str. 73.
Dr. Mieczysław Dunin- Wąsowicz: (Lwów).
Miesięcznik Heraldyczny
Organ Towarzystwa Heraldycznego we Lwowie
Nr.4 Wrzesień 1908 Rok I
Avatar użytkownika
jerzy
Kreator Forum
Kreator Forum
Medale: 3
Twórca indeksów (3)

Re: Parafia Lubcza 1655 do 1836

Postprzez jerzy » 11.09.2010

PARAFIA: LUBCZA.
Metryki chrztu Św., ślubów i zejścia. Tomów I—XII. od r. 1655 do 1836.
(Ciąg dalszy.)
Krasuski.
Jan, s. Jędrzeja i Joanny, małż., r. 1692, II. str. 178.
Królikowski.
Mateusz Maurycy, s. Adama i Maryi, małż., r. 1745, III. str. 154.
Krowicki.
Stanisław, zaślubił Annę Łyszkowską r. 1777, V. sir. 240.
Krukowski.
Franciszka, od r. 1836 żona Ludwika Krzyżanowskiego.
Krzeczowski.
Teofila z Wybranowskich, f r. 1819, XII. str. 47.
Krzyszk o w s ki.
Antoni Jan, s. Jędrzeja i Maryi, małż., r. 1742, III. str. 142.
Aniela Magdalena, c. Teodora i Maryanny z Rylskich, r. 1789, IX. str. 74.
Krzyżanowski.
Ludwik, zaślubił Franciszkę Krukowską r. 1836, XII. str. 68.
Zofia z Szeliskich, f r. 1798, VIII. str. 77.
Lachowicz.
Antoni, zaślubi! Teresę Lewandowską r. 1769, V. str. 257.
Lachowski.
Anna, w r. 1672 żona Stefana Więczkowskiego.
Lanckoroński.
Helena, w r. 1679 żona Józefa Borka.
Stefania, od r. 1667 żona Józefa Borka.
Lanczowski v. Lonczewski (niechybnie Leńczowski).
Sebastyan Lonczewski, zaślubi! Zofię S!użewską r. 1704, I. str. ni.
Aniela, c. Sebastyana Lańczowskiego i Zofii, małż., * r. 1708, II. str. 219.
L e ś n i o w s k i.
Brygida, zamężna Wielogłowska, zm. 1814.
Leszczyński.
Feliks Maciej, s. Stanisława i Teresy, małż., * r. 1757, V. str. 71.
Józef, zm. 1756, IV. str. 54.
Lewandowski.
Józef Wojciech, s. Pawła i Maryi, małż., * r. 1769, V. str. 140.
Paweł, zaślubił Teresę Zawadzką r. 1765, V. str. 264.
Teresa, od r. 1769 żona Antoniego Lachowicza.
Ligocki.
Antonina, w r. 1787 żona Walentego Służewskiego.
Lisicki.
Antoni, zaślubił Maryę Służewską r. 1782, VII. str. 11.
Lisowski.
Jan, zaślubił Konstancyę Bielecką r. 1706, I. str. nl.
Lublicki.
Gabryel Józef Jan, s. Józefa i Wiktoryi Gawrońskiej, * r. 1790, IX. str. 35.
Stanisław Jan, s. tychże, * r. 1791, IX. str. 44.
Łychowski.
Jakób Ignacy Kajetan, s. Józefa i Franciszki, małż., * r. 1776, V. str. 201.
Marya Syliuestra, c. Józefa i Zuzanny, małż., * r. 1764, V. str. 118.
Łyszkowski.
WiMorya Marya, c. Józefa i Maryi, małż., * r. 1758, V. str. 77.
Antoni, s. Józefa i Anny, małż., * r. 1759, V. str. 85.
Marya Franciszka, c. Tadeusza i Barbary, małż., * r. 1791, IX. str. 82.
Anna, od r. 1777 żona Stanisława Krowickiego.
Joanna, od r. 1765 żona Jacka Domaradzkiego.
Tekla, zm. 1770, V. str. 84.
Wiktorya Marya, zm. 1758, IV. str. 59.
M a c h o w i c z.
Franciszek, zm. 1754, IV. str. 48.
Madejski.
Jan, zaślubił Maryę Podoską r. 1835, XII. str. 65.
Majewski.
Józef, zaślubił Judytę z Dobrzańskich r. 1783, VII. str. 14.
Masło.
Tomasz, zaślubił Maryę Witwicką r. 1748, III. str. 178.
Jan Antoni, s. Tomasza i Maryi, małż., * r. 1752, V. str. 35.
Malczewski z Kroczowa.
Cecylia, córka Pawła z Kroczowa, z cześnika-podczaszego bracławskiego i Justyny z Gumowa, w r. 1722 żona Józefa Dunina z Smogorzowa Wąsowicza, łowczego inowłodzkiego i starosty lubeckiego.
Michałowski.
Wojciech (Albert), zaślubił Konstancyę Opatkowską r. 1679, I. str. nl.
Miłkowski.
Jadwiga, w r. 1704 żona Adama Służewskiego.
Wincenty Jędrzej, s. Stanisława i Aleksandry, małż., * r. 1738, III. str. 122.
Minostowski.
Marya, od r. 1673 żona Władysława Wossowskiego.
Mirecki.
Leonard Teodor, s. Kazimierza i Konstancyi, małż., * r. 1741, III. str. 139.
Mizerski.
Teresa Ewa, c. Stanisława i Anny, małż., * r. 1746, III. str. 158.
Młockowski.
Agnieszka, od r. 1655 żona Franciszka Służewskiego.
Niedzielski.
Aloiza, od r. 1824 żona Leopolda Rotha.
Sebastyan, f r. 1814, XII. str. 33.
Nowaczyński
Agnieszka, c. Walentego i Maryi Górskiej, * r. 1794, X. str. 20.
Nowicki.
Katarzyna, 1 v. Wąsowiczowa, od r. 1794 2 v. żona Walentego Służewskiego.
Olszański.
Marya, od r. 1797 żona Michała Służewskiego.
Piotr, s. Antoniego i Kunegundy, małż., * r. 1804, XI. str. 10.
Opatkowski.
Anna, c. Filipa i Brygidy, małż., * r. 1766, V. str. 128.
Marya, c. tychże, * r. 1772, V. str. 164.
Konstancya, od r. 1679 żona Wojciecha Michałowskiego.
Wojciech, zaślubił Zofię Sławską r. 1679, I. str. nl.
Teresa, c. tychże, * r. 1682, II. str. 43.
Osiecki.
Konstancya Tekla, c. Kazimierza i Jadwigi, małż., * r. 1760, Vr str. 92.
Pakowski.
Katarzyna, od r. 1683 żona Stefana Filipowskiego.
Pawłowski.
Antoni, s. Jakóba i Barbary, małż., * r. 1790, IX. str. 38.
Franciszek Michał, s. Michała i Konstancyi, małż., * r. 1693, II. str. 182.
Jacek, s. Józefa i Anastazyi, małż., * r. 1671, II. str. 2.
Piegłowski.
Jan, f r. 1804, XII. str. 11. de Pili.
Magdalena, od r. 1782 żona Felicyana Służewskiego.
Piorecki.
Augustyn Józef, s. Jana i Magdaleny Wróblewskiej, *1804, XII. str. 27.
P ł a w i ń s k i.
Tekla, c. Jana i Ewy Stanowskiej, * r. 1798, X. str. 25.
Podoski.
Franciszka, od r. 1823 żona Michała Berżewicza.
Franciszka, od r. 1844 żona Melchiora Poznańskiego.
Marya, od r. 1835 żona Jana Madejskiego.
Poznański.
Jakób, s. Stanisława i Zofii, małż., * r. 1767, V. str. 132.
Melchior, zaślubił Franciszkę Podoską r. 1841, XII. str. 80.
Pruski.
Teofila, w r. 1794 żona Tomasza Wierzbięty.
Przygocki v. Przygodzki.
Izydor Wincenty Jeremiasz, s. Józefa i Teofili, małż., * r. 1765, V. str. 122.
Tekla, zm. r. 1770, IV. sir. 84.
Putyatycki (właśc. Putiatycki).
Ignacy, zaślubił Teklę Służewską r. 1779, VII. str. 3.
Rakowski.
Zofia, w r. 1699 żona Stefana Szelickiego (sic).
Rogalski.
Józef, s. Wojciecha i Jadwigi, małż., * r. 1768. V. str. 135.
Rosiński.
Aleksander Wojciech, s. Kazimierza i Marcyanny z Szeliskich, * r. 1680, II. str. 31.
Jan Antoni, s. Kazimierza i Martyny z Szeliskich, * r. 1678, II. str. 22.
Marya, c. Kazimierza i Marcyanny z Szeliskich, * r. 1682, II. sir. 41.
Dr. Mieczijsław Dunin-Wąsoiuicz (Lwów).
Avatar użytkownika
jerzy
Kreator Forum
Kreator Forum
Medale: 3
Twórca indeksów (3)

Re: Parafia Lubcza 1655 do 1836

Postprzez jerzy » 11.09.2010

PARAFIA: LUBCZA.
Metryki chrztu Św., ślubów i zejścia. Tomów I—XII. od r. 1655 do 1836.
(Ciąg dalszy.)
Rotb.
Leopold, zaślubi! Alojzę Niedzielską r. 1824, XII. str. 41.
Rozwadowski.
Antonina, j r. 1818, XII. str. 42.
Rylski.
Ewa Marcyanna Justyna, c. Ludwika i Ewy ze Stażewskich, * r. 1762, V. str. 110
Joachim, s. Ludwika i Ewy, małż., * r. 1764, V. str. 117.
Marcyanna, w r. 1789 żona Teodora Krzyszkowskiego.
Sadowski.
Ignacy, f r. 1807, XII. str. 20.
Sawicki.
Józef, zaślubił Zuzannę Służewską r. 1733, III. str. 207.
Petronela i Salomeą, bliźniaczki, cc. Józefa i Zuzanny, małż., * r. 1734, III. str. 100
Sękowski.
Jan, zaślubił Annę Służewską r. 1768, V. str. 260.
Anna, zm. 1768, IV. str. 78.
Skępski.
Katarzyna, od r. 1748 żona Michała Zawadzkiego.
Jadwiga (ale Skąpska), j r. 1752, IV. str. 42.
Skolimowski.
Katarzyna, w r. 1692 żona Jerzego Sulewskiego.
Sławski.
Zofia, od r. 1679 żona Wojciecha Opatkowskiego.
Słupski.
JaJcób, zaślubił Teresę Służewską r. 1770, V. str. 255.
Sfużewsk i.
Franciszek, zaślubił Agnieszkę Mlockowską r. 1655, I. str. nl.
Teresa, c. Franciszka i Heleny, małż., * r. 1674, II. str. 12.
Stanisław, s. Tomasza i Magdaleny, małż., * r. 1693, II. str. 181.
Krystyna, c. tychże, * r. 1702, II. str. 203.
Jan, s. tychże, * r. 1704, II. str. 209.
Anna, c. Stefana i Anny, małż.. * r. 1696, II. str. 190.
Jadwiga Ludwika, c. Adama i Anny, małż., * r. 1697, II. str. 191.
Antoni, s. tychże, * r. 1698, 11. str. 196.
Magdalena, c. Stefana i Zofii, małż., * r. 1702, II. str. 204.
Jan, s. Adama i Jadwigi z Miłkowskich, małż., * r. 1704, II. str. 209.
Mikołaj, s. tychże, * r. 1706, II. str. 214.
Antonina, c. tychże, * r. 1708, II. str. 221.
Sebastyan Seweryn, s. tychże, II. str. 227.
Apolonia Zuzanna, c. Adama i Jadwigi, małż., * r. 1712, III. str. 9.
Ewa, c. tychże, * r. 1714, III. str. 20.
Zofia, c. tychże, * r. 1716. III. str. 23.
Antoni, s. tychże, * r. 1719, III. str. 34.
Michał Kazimierz, s. tychże, * r. 1724, III. str. 55.
Stanisław, s. Jana i Maryi, małż, * r. 1736, III. str. 114.
Teresa Józefa, c. tychże, * r. 1744, III. str. 151.
Michał Tomasz Bonawentura, s. tychże, * r. 1747, III. str. 161.
Marta Kunegunda, c. tychże, * r. 1748, III. str. 169.
Tadeusz Marceli, s. tychże, * r. 1751, V. str. 19.
Franciszek, s. tychże, * r. 1752, V. str. 31.
Rozalia, c. tychże, * r. 1756, V. str. 66.
TeJcła Anna, c. tychże, * r. 1758, V. str. 82.
Józef Kazimierz Michał, s. Jana i Barbary, małż., * r. 1746, III. str. 156.
Jan, zaślubi! Maryę N. (nazwisko opuszczone) r. 1742, III. str. 189.
Jan, zaślubił Marcyannę Witowską r. 1750, V. str. 307.
Justyna Zofia, c. Jana i Marcyanny, małż., * r. 1765, V. str. 123.
Piotr Felicyan, s. Jana i Martyny, małż., * r. 1755, V. str. 58.
Salomeą, c. Jana i Magdaleny, małż, * r. 1763, V. str. 115.
Teresa, c. Walentego i Justyny, małż., * r. 1750, V. str. 15.
Gertruda, c. Walentego i Antoniny, małż , * r. 1779, VI. str. 9.
Józef Ambroży Pantaleon Ignacy, s. tychże, * r. 1781, VI. str. 33.
Wincenty Jan, s. tychże, * r. 1783, VI. str. 71.
Tekla Teresa, c. tychże, * r. 1784, VI. str. 76.
Stanisław, s. tychże, * r. 1787, IX. str. 68.
Tekla Antonina, c. Walentego i Antoniny z Ligockich, małż., * r. 1787, IX. str. 69
Kunegunda Marya, c. tychże, * r. 1791, IX. str. 80.
Walenty, zaślubił Katarzynę Nowicką, 1° v. Wąsowiczową r. 1794, VII. str. 61.
Felicyan, zaślubił Magdalenę de Pili r. 1782, VII. str. 12.
Teodozya, c. tychże, * r. 1785, IX. str. 63.
Jan Piotr Walenty, s. tychże, * r. 1786, IX. str. 65.
Aniela Anna, c. tychże, * r. 1791, IX str. 81.
Klemens Stanisław Walenty, s. Felicyana i Magdaleny, małż., * r. 1783, VI. str. 73.
Teodozya Tekla, c. tychże, * r. 1785, VI. str. 78.
Onufry Antoni Józef, s. tychże, * r. 1787, IX. str. 68.
Anna Marya, c. tychże, * r. 1788, IX. str. 70.
Stanisław, s. i Tekla, c. tychże, bliźnięta, * r. 1792, IX. str. 83.
Wojciech Jan, s. Felicyana i Jadwigi Kędzierzyńskiej, małż., * r. 1792. IX. str. 87.
Aleksy Floryan, s. tychże, * r. 1795, IX. str. 89.
Franciszek Józef Jan, s. Felicyana i Jadwigi, małż., * r. 1796, X. str. 46.
Antoni Felicyan, s. tychże, * r. 1798, X. str. 58.
Józef Napoleon Ludwik, s. tychże, * r. 1807, XI. str. 15.
Michał, zaślubił Maryę Olszańska r. 1797, VII. str. 65.
Ignacy Jakób, s. tychże, * r. 1798, X. str. 54.
Tekla Anna, c. tychże, * r. 1799, X. str. 58.
Józef Ludwik, s. tychże, * r. 1800, X. str. 61.
Anna, od r. 1768 żona Jana Sękowskiego.
Barbara, od r. 1794 żona Wincentego Górskiego.
Ewa, w r. 1762 żona Ludwika Rylskiego.
Ewa, od r. 1766 żona Wojciecha Witowskiego.
Katarzyna, w r. 1744 żona Ignacego Szeliskiego.
Katarzyna, od r 1675 żona Piotra Katlowskiego.
Marya, od r. 1782 żona Antoniego Lisickiego.
Rozalia, od r. 1784 żona Jana Grabowskiego.
Tekla, od r. 1779 żona Ignacego Putytiackiego.
Tekla, od r. 1791 żona Aleksandra Chronowskiego.
Teresa, od r. 1770 żona Jakóba Słupskiego.
Zofia, od r. 1704 żona Sebastyana Lonczewskiego.
Zuzanna, od r. 1733 żona Józefa Sawickiego.
Adam, f r. 1806, XI. str. 46.
Aniela, f r. 1794, VIII. str. 68.
Anna, j r. 1799, VIII. str. 77.
Antonina, f r. 1791, VIII. str. 65.
Ignacy, zm. r. 1801, Xl. str. 22.
Jan, f r. 1783, VII. str. 72.
Józef, f r. 1769, VIII. str. 73.
Katarzyna, f r. 1777, IV. str. 101.
Magdalena, zm. 1791, VIII. str. 66.
Marya, zm. 1748, IV. str. 35.
Rozalia, f r. 1795, VIII. str. 71. Teresa, j r. 1783, VII. str. 72.
Walenty, j r. 1794, VIII. str. 69.
Wincenty, f r. 1783, VII. str. 72.
Dr. Mieczysław Dunin-Wąsowic: (Lwów).
Miesięcznik Heraldyczny
Organ Towarzystwa Heraldycznego we Lwowie
Nr.4 Wrzesień 1908 Rok I
Avatar użytkownika
jerzy
Kreator Forum
Kreator Forum
Medale: 3
Twórca indeksów (3)

Re: Parafia Lubcza 1655 do 1836

Postprzez jerzy » 11.09.2010

PARAFIA: LUBCZA.
Metryki chrztu Św., ślubów i zejścia. Tomów !—XII. od r. 1655 do 1836.
(Dokończenie.)
Śnieżek.
Wojciech, zaślubił Zuzannę Brzeską r. 1738, III. str. 197.
Józefa Marya, c. Wojciecha i Zuzanny, małż., * r. 1740, III. str. 130.
Sokołowski.
Kunegunda, c. Stanisława i Agnieszki, małż., * r. 1725. III. str. 57.
Stanowski.
Ewa, w r. 1798 żona Józefa Pławińskiego.
Starzewski
Antoni Felicjan, s. Jana i Małgorzaty, małż , * r. 1738, III. str. 120.
Stroński.
Apolonia, f r. 1798, VIII. str. 47.
Strzałkowski
Jędrzej Adam, s. Jana i Salomey z Konopackich, * r. 1806, XII. str. 37.
Suchoński.
Ludwik Szymon, s. Stanisława i Barbary, małż., * r. 1806, XII. str. 37.
Sulewski
Krzysztof Jędrzej, s. Jerzego i Katarzyny z Skolimowskich, * r. 1692, II. str. 178.
Wojciech Leon, s. tychże, * r, i700, II. str. 199.
Marcin Józef, s. Wawrzyńca i Anny, małż., * r. 1729, III. str. 81.
Kunegunda Teresa, c. tychże, * r. 1730, III. str. 84.
Szczepański.
Apolonia, c. Walentego i Heleny, małż., * r. 1776, V. str. 195.
Szeliski (czasami Szelicki)1).
Dominik Lgnący, s. Stefana i Anny, małż , * r. 1684, II. str. 55.
Adam, s. Stefana i Zofii z Rakowskich, * r. 1699, II. str. 197.
Antoni, s. Stefana (ale Szelicki ego) i Zofii z Rakowskich, * r. 1707, II. str. 216.
Elżbieta, c. Stefana i Justyny, małż., * r. 1700, IX. str. 199.
Elżbieta, c. Stefana (ale Szelicki eg o) i Zofii, małż., * r. 1702, II. str. 203.
Mikołaj, s. tychże, * r. 1703, II. str. 207.
Jerzy (Georgiusz) Paweł, s. tychże, * r. 1704, II. str. 210.
Jan, s. tychże, * r. 1708, II. str. 219.
Zofia Marya, c. tychże, * r. 1710, II. 228.
Antoni Franciszek, s. tychże, * r. 1711, III. str. 5.
Marya, c. Ignacego i Katarzyny, małż., * r. 1740, III. str. 132.
Urszula Salomeą, c. tychże, * r. 1741, III. str. 139.
Józef Benedykt, s. tychże, * r. 1743, III. str. 146.
Ludwik Samuel, s. tychże, * r. 1745. III. str. 154.
Agnieszka Marcyanna, c. tychże, * r. 1748, III. sir. 165.
Jan Stefan, s. tychże, * r. 1749, V. sir. 3.
Małgorzata Justyna, c Ignacego i Katarzyny z Służewskich. * r. 1744, III. str. 150.
Hipolit Roch, s. Miko Faja i Teresy, małż, * r 1751, V. str. 25.
Michał, s. Antoniego i Aleksandry, małż., * r. 1752, V. str. 38.
Maksymilian Franciszek, s. tychże, * r. 1753, A', sir. 45.
Jacek Ludwik, s. tychże, * r. 1755. V. str. 59.
Anna Tekla, c. tychże, * r. 1758, V. str. 78.
Lgnący Piotr, s. tychże, * r. 1760, V. str. 91.
Felicyan Onufry, s. tychże, * r. 1761, V. str. 103.
Kazimierz, s. tychże, * r. 1764, V. sir. 117.
Tomasz i Adam, bliźnięta, ss. tychże, * r. 1766, V. str. 125.
Kazimierz Jan, s. tychże, * r. 1770, V. str. 150.
Tekla Marya, c. Zacharyasza i Teresy, małż , * r. 1780, VI. str. 17.
Jan Feliks, s. tychże, * r. 1782, VI. str. 42.
Teodozya, c. Ludwika i Ludwiki z Sieńskich, * r. 1783, VI. sir. 74.
Rozalia Maryanna, c. Ludwika i Ludwiki z Żelezińskich, * r. 1787, IX. str. 69.
Józef Karol, s. Ludwika i Ludwiki Żeleńskiej, * r 1792, IX. str. 84.
Teodozya, c. Ludwika i Ludwiki, małż., * r. 1784, VIII. str. 134.
Marcyanna, od r. 1777 żona Jana Kościeleckiego.
Martyna (Marcyanna), w r. 1678 żona Kazimierza Rosińskiego.
Marya, od r. 1742 żona Józefa Domaradzkiego.
Marya, w r. 1803 żona Albina Zwolińskiego.
Wiktorya, od r. 1756 żona Antoniego Kosseckiego, stolnika smoleńskiego. Aleksandra, j r. 1770, IV. str. 82.
Antoni, f r. 1774, IV. sir. 96. Elżbieta, f r. 1757, IV. str. 56.
Franciszek, f r. 1754, IV. str. 46. Mikołaj, f r. 1752, IV. str. 41.
Paweł, t r. 1772, IV. str. 90. Teodozya, f r. 1789, VIII. str. 61.
Zofia, zamężna Krzyżanowska, zm. r. 1798.
Szudlacki.
Józef, s. Pawła i Katarzyny, małż., * r. 1785, VI. str. 65, IX. str. 7.
Szumski.
Joanna Marya, c. Jakóba i Maryi, małż., * r. 1798, X. str. 25.
Marya i Apolonia, bliźnięta, cc. tychże, * r. 1800, X. str. 38.
Stanisław Michał, s. tychże, * r. 1801, XII. str. 5.
Traczewski.
Helena Marya, c. Józefa i Heleny, małż., * r. 1759, V. str. 85.
Anna, f r. 1799, VIII. str. 77. Helena, j r. 1799, VIII. str. 49.
Antoni, zaślubił Annę Domaradzką r. 1759, V. str. 275.
Anna, od r. 1797 żona Jędrzeja Kowalskiego.
Tekla, od r. 1799 żona Feliksa Tworzyańskiego.
Teodozya, w r. 1782 żona Ignacego z Smogorzowa Wąsowicza, cześniką podolskiego. VII. str. 13.
Tryczkiewicz.
Rozalia Barbara Katarzyna, c. Franciszka i Katarzyny. małż., * r. 1751, V. str. 27.
Trzemeski.
Anna, c. Jana i Zofii, małż , * r. 1703, II. str. 206.
Tworzyański.
Feliks, zaślubił' Teklę Traczewską r. 1799, VII. str. 51.
Aniela Kunegunda, c. tychże, * r. 1811, XII. str. 60.
Franciszek Józef, s. tychże, * r. 1798, X. str. 28.
Józef, s. tychże, * r. 1801, XII. str. 1.
Józef Kajetan, s. tychże, * r. 1801, XII. str. 5.
Teofila Marga, c. tychże, * r. 1799, X. str. 37.
Teresa Katarzyna, c. tychże, * r. 1804, XII. str. 28.
Barbara, f r. 1798, VIII. str. 75.
Jan, f r. 1799, VIII. str. 51.
Petronela, f r. 1812, XI. str. 50.
Teofila, j r. 1800, VIII. str. 53.
Warzycki.
Paweł, zm. 1811, XII str. 28.
Wawrzyniecki.
Feliks, s. Józefa i Agnieszki, małż., * r. 1778, V. str. 215.
Joanna Wiktorya Ewa, c. Józefa i Maryi, małż., * r. 1779, VI. str. 3.
Stanisław Antoni, s. Stanisława i Anny, małż., * r. 1799, VI. str. 7.
Agnieszka, zm. .r. 1799, VIII. str. 94.
Joanna, j r. 1799, VIII. str. 94.
Wąsowicz.
Grzegorz, s. Jana i Jadwigi, małż., * r. 1723, III. str. 47.
Wąsowicz Dunin z Smogorzowa.
Maryanna, c. Józefa, starosty lubeckiego, miecznika inowłodzkiego i Cecylii z Kroczowa Matczewskiej, * r. 1722, III. str. 45.
Paweł Franciszek Salezy, s. tychże, * r. 1723, III. str. 46. Adam, s. tychże, * r. 1726, III. str. 66.
Dominik, s. tychże, * r. 1727, III. str. 70-Juliusz Józef Tomasz, s. tychże, ' r. 1737, III. str. 118.
Barbara Rozalia Magdalena Zofia, c. tychże, * r. 1739, III. str. 128.
Katarzyna, z domu Nowicka, od r. 1794 2 v. żona Walentego Służewskiego.
Tekla, od r 1782 żona Benedykta Wyczółkowskiego, miecznika mielnickiego. Józef, s. Józefa, f r. 1740, IV. str. 18.
Józef, łowczy inowłodzki, star. lubecki, IV. str. 31.
Stanisłato, ks. kanonik sandomierski, proboszcz i fundator (po spaleniu się starego) kościoła w Lubczy, f r. 1777, IV. str. 108.
Wielogłowski.
Brygida z Leśniowskich, f r. 1814, XII. str. 32. Wierzbięta z Bilska.
Antoni Jan. s. Tomasza i Teofili z Pruskich, * r. 1794, IX. str. 58,
Wierzchanowski.
Jan Kanty, s. Tomasza i Anny, małż, * r. 1728, III. str. 76.
Małgorzata, c, tychże, * r. 1735, III. str. 108.
Sebastyan, s. tychże, * r. 1734, III. str. 97.
Tomasz, s. tychże, * r. 1731, III. str. 88.
Tekla, c. Wawrzyńca i Elżbiety, małż., * r. 1769, V. str. 139.
Więczkowski.
Anna, c. Macieja i Anny z Lachowskich, * r. 1676, II. str. 18.
Jerzy, s. tychże, * r. 1678, II. str. 20.
Stefan, s. tychże, * r. 1672, II. str. 4.
Wiśniewski.
Teresa, w r. 1796 żona Marcina Zabawskiego.
Witowski.
Marcyanna, od r. 1750 żona Jana Służewskiego. Szymon, s. Wojciecha i Ewy, małż,, * r. 1777, V. str. 206.
Wojciech, zaślubił Ewę Służewską r. 1766, V. str. 262.
Wit w i c ki.
Agnieszka, j r. 1742, IV. str. 22.
Antoni Franciszek Józef, s. Kazimierza i Agnieszki, małż., * r. 1729, II. str. 80.
Marya, od r. 1748 żona Tomasza Masła.
Wossowski (zapewne Wąsowski).
Aleksander, s. Władysława i Maryi, małż., * r. 1673, II. str. 9.
Władysław, zaślubił Maryę Minostowską r. 1673, I. str. ni.
Woynarowski.
Anna. j r. 1758, IV. str. 58.
Wróblewski.
Magdalena, w r. 1804 żona Jana Pióreckiego.
Wyczółkowski.
Benedykt, miecznik mielnicki, zaślubił Teklę Wąsowiczównę ze Smogorzowa, cześnikównę podolską r. 1782, VII. str. 13.
Łucya Teodozya Ludwika, c. tychże, * r. 1783, VI. str. 52.
Wyrzekowski.
Marya, c. Pawła i Konstancyi, małż., * r. 1691, II. str. 177.
Zabawski.
Małgorzata, c. Marcina i Teresy Wiśniewskiej, * r. 1796, X. str. 8.
Sebastyan, ks. f r. 1795, VIII. str. 34.
Zacharewicz.
Józef, zaślubił Ludwinę Ziółkowską r. 1773, V. str. 250.
Zawadzki.
Michał, zaślubił Katarzynę Skępską r. 1748, III. str. 176.
Michał, f r. 1748, VI. str. 35.
Teresa, od r. 1765 żona Pawła Lewandowskiego.
Zawisza.
Józef, domownik (e servitiis) Wąsowicza, f r. 1745, IV. str. 27.
Zeleński.
Ludwika, w r. 1783 żona Ludwika Szeliskiego (także Sieńską i Zelezińską w tych metrykach pisana).
Ziółkowski.
Ludwina, od r. 1773 żona Józefa Zacharewicza.
Znamirowski.
Franciszek, s. Zygmunta i N. N., małż., * r. 1672, II. str. 7.
Zwoliński.
Ignacy Czesław, s. Albina i Marcyanny, małż., * r. 1798, X. str. 54.
Leon, s. Albina i Maryi z Szeliskich, * r. 1803, XII. str. 18.
Michał, s. Albina i Marcyanny, małż., * r. 1806, XI. sir. 13.
Salomeą Hieronima, c. tychże, * r. 1801, XI. str. 3.
Teodozya Józefa, c. tychże, * r. 1799, X. str. 59.
Marcyanna, od r. 1810 żona Kazimierza Ghrząszczewskiego.
Adam, zm. r. 1806, XI. str. 46.
Lgnący, f r. 1799, VIII. str. 78.

Bibliografia (spis)
Dr. Mieczysław Dunin-Wąsowicz (Lwów). Miesięcznik Heraldyczny Organ Towarzystwa Heraldycznego we Lwowie Nr.4 Wrzesień 1908 Rok I
Avatar użytkownika
jerzy
Kreator Forum
Kreator Forum
Medale: 3
Twórca indeksów (3)


Powrót do Zbiory nazwisk, listy osób