338. Jaśniszcze, pow. brodzki

Jaśniszcze, pow. brodzki

Postprzez Darek » 29.02.2008

(mapa)

Jaśniszcze - kaplicaJaśniszcze, (po rusku Jasnyszcze), wieś w pow. brodzkim, Wieś w pow. brodzkim (32 km.) na płd-wsch. od Podkamienia, 10 kil. na płd. od urzędu pocztowego w Podkamieniu. Na półn. leżą Palikrowy i Kutyszcze, na wsch. Seredec, na płd. Podberezce, na zachód Wierzbowczyk. Wzdłuż granicy wsch. płynie od półn. na płd. potok bezimienny, skręca na zach., tworzy granicę płd, rozlewa się w staw i wpada poza obrębem wsi do Seretu. Jaśniszcze Widok z południaNa półn. od stawu leżą zabudowania wiejskie a na półn. od nich dochodzi najwyższy punkt obszaru 376 m.
Własność większa ma roli ornej 231, łąk i ogr. 131, pastwisk 7, lasu 151; własn. mniej, roli ornej 359, łąk i ogr. 66, pastwisk 8 mr.
Wedle spisu z r. 1880 było 409 mk. w gminie, 46 na obszarze dworskim; wedle szematyzmów z r. 1881 mk. obrz. rzym.-kat. 102, gr.-kat. tutaj i w Kutyszczu 628. W 1885 gruntów wiejskich 457 morgów (dochód 702zł, podatek 159zł), gruntów dworskich 387 mrg. (dochód 413, podatek 94 zł). Wg spisu z 1890 roku obszar dworski: 10 domów, 33 mężczyzn, 30 kobiet, 32 rzymmskich-katolików, 17 greko-katolików, 14 żydów, 1 osoba mówiąca po niemiecku, 60 po polsku, 2 po rusińsku; obszar wiejski: 66 domów, 237 mężczyzn, 239 kobiet, 88 rzymskich-katolików, 381 greko-katolików, 7 żydów, 6 mówiło językiem niemieckim, 7 polskim, 462 rusińskim [29]
Ogółem 590 mrg gruntów urodzajnych ornych, 197 łąk i 30 pastwisk.
Parafia rzymsko katolicka w Podkamieniu, gr. kat. w Kutyszczu.
We wsi szkoła niezorganizowana. [2][1]. Szkoła w Jaśniszczach powstała w 1873 do której w 1885 uczęszczało 46 dzieci. Szkoła nie posiadała ogrodu. Język wykładowy ruski.
W 1885 we wsi istniał młyn o trzech kamieniach i Kasa Pożyczkowa o kapitale 50zł.
W latach 1943-45 było to miejsce morderstw dokonywanych przez UPA.

jasniszcze1820_mapire_eu.jpg
Jaśniszcze ok 1820r [za: mapire.eu]

9a. jasniszcze3_1855.jpg
Jaśniszcze w 1855 [za: mapire.eu]

9. jasniszcze3_mapire_staatsarchiv_at.jpg
Jaśniszcze ok 1860r [za: mapire.eu]

Jasniszcze_1872.jpg
Jaśniszcze w 1872 [za: mapire.eu]

Jaśniszcze_1879.png
Jaśniszcze w 1879 [za: igrek.amzp.pl]

Jasniszcze_1911.jpg
Jaśniszcze w 1911 [za: igrek.amzp.pl]

jasniszcze.jpg
Mapa z 1924r z Archiwum Map WIG


Pałac został prawd. wystawiony przez hr. Józefa Miączyńskiego, po tym jak nabył dobra wraz z 14 wsiami. (fot). Wtedy zapewne wcześniejszy dwór przeznaczyli na mieszkanie zarządcy. Pałac posiadał wspaniały ogród i niżej położone stawy. Dwór prowadził hodowlę bydła rasy holenderskiej, a także pszczelarstwo na ok 100 pni ramowych. W pałacu byli lokaje sprowadzani ze Lwowa. Jeden miał na imię Franciszek. Był też kasjer Antoni Zaruski (fot) brat Mariusza – twórcy GOPR-u. W Pałacu mieszkało też wojsko. Dla nich gotowały dwie kucharki w kuchni służbowej. Był też Myron – służący ukraiński i duży pies który wabił się Dunaj. Po staraniach Bronisławy Jaroszewskiej hrabia wystawił kaplicę z drogą krzyżową i innymi przedmiotami zakupionymi w Polskiej firmie we Wiedniu. Ksiądz został sprowadzony z Podkamienia. Hrabina przez długi czas mieszkała w oficynie pałacowej gdyż hrabia sprowadzał dziewki ze wsi. [3] Pałac prawdopodobnie przestał istnieć w czasie działań wojennych w II Wojnie Światowej (na zdjęciach lotniczych w 1944 widać jeszcze ruiny). Po wojnie komuniści na tym miejscu postawili dwa parterowe budynki kołchozu, których fundamenty widać do dzisiaj.

JaśniszczeJaroszewscyDwór w połowie XIXw należał do Białeckich. Prawd. od 1881-1903 mieszkał w nim Franciszek Krotki - zarządca[13]. Od ok 1903-1912 mieszkali w nim Jaroszewscy - z których Kazimierz był zarządcą dóbr Miączyńskich. Był bardzo podobny do domu Mickiewiczowskiego. Był parterowy, długi i rozbudowany na jedną i drugą stronę. W środku była weranda, podparta dwoma kolumnami Na około był ogród śliczny z dużymi drzewami owocowymi: tam dąb jakiś rósł i olcha, duża, rozłożysta. Podjazdu przy samym domu nie było, tylko trzeba było iść ścieżką dosyć długą do werandy, a tam naokoło było ogrodzenie. Cała ta ścieżka była wysadzana kwiatami bo Bronisława Jaroszewska bardzo lubiła je: po jednej stronie ścieżki był jeden klomb, po drugiej drugi, a środkiem, po obu stronach tej ścieżki zawsze były sadzone piękne, duże, rozłożyste słoneczniki. To dawało tak cudny obraz przy słońcu! [wspomnienia M. Jaroszewskiej] Z dworem gdzie mieszkali Jaroszewscy kontakt utrzymywali Dominikanie z Podkamienia a w szczególności przeor i b. stary brat Sebastian. Lubili wpadać co jakiś czas. Także zaraz po wigilii i przywozili małej Marysi kilka pomarańczy. Przy dworze były psy m. in. Aza. [3]

1451 - Kazimierz Jagiellończyk nadaje wieś Jaśniszcza (Jaśniska) Stankowi i Iwankowi Dawidowiczom.
1612 - hetman Stanisław Żółkiewski nabył m.in część dóbr Jaśniszcze, od Mikołaja Białoskórskiego i Anna z Łohodowa małżonków [20]
1626 - Iwan "Guntowicz" Łoziński z Jaśniszcza stawił się do poboru [27]
1628 - szlachcic Hryc Wołczkowicz Jaśnicki z Jaśniszcz, stawił się bez konia ale z szablą i muszkietem [21]
- Iwan "Szołdra" Łoziński z Jaśniszcz - stawił się do poboru [27]
- Andrzej Łoziński z Jaśniszcz - stawił się do poboru [27]
1651 - Iwan Łoziński z Jaśniszcz - stawił się do poboru [27]
1672 - Andrzej Łoziński - współwłaściciel Jaśniszcz (1681 ożeniony z Anną Kozłowską) [27]
1861 - Bazyli i Jan Łozińscy - współwłaściciele Jaśniszcz [27]
1703 - Sebastian Czosnowski h. Kolumna po zmarłym Janie Czosnowskim - suma dla klasztoru oo. Dominikanów w Podkamieniu [6]
1707 - Sebastian Czosnowski Jaśniszcze pod zastaw dla Katarzyny Żmudzińskiej [6]
1773 - Sprawa między Sebastianem i Szymonem Czosnowskimi z jednej iWiktorem Ruszkowskim z drugiej strony (we Lwowie) o Jaśniszcze [6]
1783 - Sebastian Czosnowski zabezpieczył sumę 1000 złotych reńskich na swoich dobrach w Jaśniszczach, na zwrot dla oo. Dominikanów w Podkamieniu [30]
1788 - po dokonaniu przez zaborcę pomiarów szlachta z Jaśniszcz znalazła się w części rustykalnej, jako szlachta bez poddanych (razem ok. 60 osób). Po protestach, które otarły się aż o cesarza decyzja była negatywna.
1809 - 18.5.1809 ślub Leopold Ludwik Starzeński (ur. 27.08.1787 Psary), ojciec: Stanisław, matka: Pelagia hr. Jaksa-Bąkowska + Maria Tekla Czosnowska, ojciec: Szymon, matka: Agata Siemaszko
1811 - Ernestyna Radziejowska i Wincneta Kamińska, instalowane do dóbr Jaśniszcze po zmarłym Sebastianie Czosnowskim [6]
1828 - Wincenta Czosnowska zam Kamińska z Jaśniszcz - suma dla Piotra Dąbrowskiego [6]
1831 - Sprawa między Wincentą Kamińską a Franciszkiem Białeckim i Ernestyną Radziejowska [6]
1838 - do tego roku własność tabularna połowy: Wincenta Kamińska (druga poł. w ręku też tej rodziny - sukcesja po zmarłym Kamińskim), od 1839 już w innych rękach. [7]
1838 - rodzi się w dworku w Jaśniszczach Róża Białecka – w rodzinie szlacheckiej – później zakonnica – matka Kolumba Białecka założycielka ss. Dominikanek.
1849 - rodzi się Ignacy Sarzyński (Szarzyński), ojciec Jan, matka Justyna Buczek +(1873 Olejów) Rozalia Żelasko ur. ok. 1855, Zborów, ojciec: Filip (służący w sądzie c.k. w Zborowie ) matka: Antonina Czupkiewicz
1856 - Jaśniszcze posiada Wincenty Kamiński [24]
1864 - 30.09.1864 urodzony Hieronim Strzałkowski, obrońca Lwowa w 1918r., ogrodnik [19]
- 12.12.1864 urodzona Wiktoria Strączek, ojciec: Jan, matka: Maria Jakiel; (mąż Walenty Drozd)
1873 - Józef Miączyński przekazuje na szkołę budynek nr 26. Gmina Jaśniszcze zakłada szkołę w dawnym budynku szkolnym podarowanym przez J. Miączyńskiego. Zobowiązuje się odrestaurować go, sprawić sprzęty, wypłacać rocznie nauczycielowi 160 złr rocznie w ratach miesięcznych, ponadto dostarczyć 14 fur drzewa, 3 fury od hrabiego porąbać, 1złr rocznie na drobne wydatki, 10 złr na sprawy szkolne, a z dotacji państwowej 30zł. Miączyński zobowiązał się dostarczać drzewo, 12 złr rocznie i miał prawo wyboru nauczyciela. (Analogiczna sytuacja w dobrach hrabiego w Wierzbowczyku. W Styberówce podniesiono uposażenie) [17][22]
1878 - 31.7.1878 ślub. Józefa Michała Miączyńskiego ur. 1835 i Pauliny Marianny Rozalii Bukowieckiej ur. 1850
- urodzony Bolesław Miączyński, s. Józefa i Marii Bukowieckiej "wychowany przez ojca w majątku Jasniszcze koło Brodów w warunkach całkowicie dziwacznych: panował tam ciągły strach przed chorobą, Józio prawie nie uczył się, aby się nie przemęczył, był zniewieściały, ale przy tem z natury bardzo dobry, o doskonałych manierach towarzyskich." [15]
1879 - Franciszka Sokulska, prowadzi szkołę [10]
1880 - 409 mieszkańców w gminie, 46 na obszarze dworskim [2]
1881 - mieszkańców rz.-kat., 102, gr-kat. 628 (razem z Kutyszczem) [2]
- Franciszek Krotki rozpoczyna pracę jako administrator dóbr [13]
1885 - mieszkańców 455,
1886 - właść tabularny Józef Miączyński [11]
1889 - rodzi się tu Wasilij Romanowicz Wawryka, ukraiński pisarz i historyk austriackiego terroru wobec Łemków [12]
- brakowało nauczyciela w szkole filialnej, pensja 250zł i wolne pomieszczenie [14]
1896 - młodszy nauczyclie Sozan Chodorowski przeniesiony do Reniowa [26]
1896 - nauczyciel w szkole: Grzegorz Nazarewicz [10]
1903 - kamerdynerem jest Władyka (ma córki: Jadwigę i Zofię) [16]
1903 - 19.03 zarządca Franciszek Krotki kradnie papiery wartościowe o wartości 106.000 kr) z kasy dóbr i ucieka [13]
- administrację dóbr obejmuje Kazimierz Jaroszewski
1904 - rozpoczęto starania o wybudowanie kaplicy [8]
1905 - 14.09.1905 urodziła się w dworku Maria Jaroszewska w Niedzielę o godz. 10 wieczór w czasie burzy. Miała ona opiekunkę Rusinkę na którą mówiono Parania (Parańka) – młoda śliczna dziewczyna z bardzo długimi czarnymi włosami. [3]
- nauczyciel w szkole: Stanisław Wiączkowski [10]
1909 - manewry wojskowe dwóch dywizji Korpusu XI, wojsko stacjonuje w Palikrowach, dowództwo w pałacu w Jaśniszczach [8]
1911 - rodzi się Andrzej Józef Ignacy Miączyński - s. Bolesława i Jadwigi Sokołowskiej [8]
1913 - nauczyciel w szkole: Kazimierz Jaworski [10]
1918 - Zniszczenia wojenne: Ludność 480 osób. 32 gospodarstwa kompletnie zniszczone, 8 częściowo, zniszczona szkoła, ludność tu i w okolicy mieszka w komorach lub ziemiankach. Brak zapasów ziarna na wysiew, z 450 mórg gruntów ornych zasiano tylko 20. Na jesieni przez tereny przetoczyły się epidemie tyfusu, ospy i grypy hiszpanki, śmiertelność w niektórych wsiach wynosiła do 30 osób dziennie. Zniszczeniu uległy też zapewne zabudowania pańskie. [5]
1944 - morderstwa UPA: m.in. Maria Smaha (c. Piotra i Justyny) - zamordowana jako dziecko w kołysce; Teresa Unger - żona Stanisława [9].
- Po wtargnięciu NKWD kazano wszystkim kobietom i kobietom stawić się do pracy. Następnie pędzono je do stodoły gdzie były bestialsko gwałcone przez żołnierzy sowieckich "w sposób niemożliwy do opisania". [23]


Nazwiska występujące w XIXw Barecka, Barecki, Bączek. Boj, Byczek, Caruk, Chadziska, Chudzińska, Cinciruk, Czajkowska, Czarny, Dmytryszyn, Fedoruk, Figun, Gołębiowska. Grzechów, Jurczenko, Karetczuk, Kiełbowicz, Koretczuk. Kotowski, Kunsteter, Linkiewicz, Malinowski, Marczuk, Merszowska, Miączyński, Milewska, Mogilnicka, Narasymczuk, Netreba, Nołdanowicz, Olejnik, Orłowska, Ostrowska, Piątkowska, Powroźnik, Prochaska, Prucakiewicz, Przetocka, Sawczyński, Sińkiewicz, Smolińska, Stawryszko, Streker, Strzelecki, Surowiecka, Szaryńska, Szarzyński, Sznajder, Świętojańska, Taner, Rys, Telega, Tracz, Ukrainiec, Władyka, Woźna, Zachariewicz, Zbyrejko, (więcej danych dostępnych w redakcji GP+)


Oficjaliści w pałacu na przełomie XIX i XXw
 • Rządca dóbr do 1903 - Franciszek Krótki
 • Rządca dóbr od 1903 - Kazimierz Jaroszewski
 • Żona rządcy od 1903 - Bronisława Stecka
 • Kasjer - Antoni Zaruski
 • Żona kasjera - Antonina
 • Dozorca - Myron
 • Bona do dzieci
 • Niania - Parania
 • 2 kucharki w kuchni dla służby
 • Stangret
 • Lokaj - Franciszek
 • Kamerdyner - 1901 Jan Władyka (córki: Jadwiga, Zofia i Marianna) [25][28]
 • nieznana funkcja ok 1880 - Bartłomiej Boj (mieszka na terenie dworskim) [4]
 • nieznana funkcja ok 1880 - Bronisław Malinowski (mieszka na terenie dworskim) [4]
 • nieznana funkcja ok 1880 - Mikołaj Hawryski, żona Zuzanna Łabęcka (mieszka na terenie dworskim) [4][28]
 • Ewa vel Ewelina Kowatz 1909 - gracjalistka ur. w Brodach, umiera w wieku 74 lat [18]

:aparat: Zestaw zdjęć
:nota: Opowiadania z Jaśniszcz
:osoba: Postacie związane z Jaśniszczami

Bibliografia (spis)
[1] Sokalski, B., Rys geograficzno-statystyczny złoczowskiego okręgu szkolnego wraz z dokładnym opisem poszczególnych miejscowości powiatów (złoczowski i brodzki)
[2] SGKP
[3] Opowiadania Marii Jaroszewskiej
[4] Wykaz mieszkańców Jaśniszcze (rękopis)
[5] Z dziejów walk i cierpień na Kresach
[6] Oss. 141-III-612
[7] Materiały do monografii i historyi rodzin Kamieńskich i kamińskich, Lwów 1854-6
[8] Kronika klasztoru oo. Dominikanów w Podkamieniu...
[9] podkamien.yoyo.pl
[10] Szematyzmy
[11] Naj.
[12] donbassrus.dn.ua
[13] Kuryer Lwowski 29.03.1903
[14] Kuryer Lwowski, 19.9.1889
[15] Pamiętnik Babci Kini Moysowej T. II Lata 1907-1919
[16] Gazeta Narodowa 24.12.1901
[17] Gazeta Lwowska 8.7.1873
[18] Księga metrykalna parafii Podkamień CDIAL
[19] Wawrzkowicz, Klinik, Obrona Lwowa...,wyd. 1939
[20] Prochaska A., Hetman Stanisław Żółkiewski, Warszawa 1927
[21] popis szlachty przemyskiej, za: Prof. Michal Hruszewski SZLACHTA UKRAINSKA NA PRZELOMIE XVI i XVII wiek
[22] Gazeta Narodowa 10.7.1873
[23] Po raz drugi pod panowaniem Stalina!
[24] Kamiński J.A., Przegląd materiałów do monografii i historii rodzin Kamieńskich i Kamińskich, wyd. Lwów 1856
[25] Gazeta Narodowa 24.12.1901
[26] Czas 3.10.1890
[27] [Bon.]
[28] Status Animarum parafii Podkamień od 1874, w: AGAD 303a/D-150
[29] Special-Orts-Repertorium von Galizien, 1893
[30] Dziennik Urzędowy Województwa Sandomierskiego, 14.9.1828
.
.
Ostatnio edytowano 20.08.2021 przez Marcin, łącznie edytowano 61 razy
Powód: uzupełnienia
Avatar użytkownika
Darek
Aktywny Animator
Aktywny Animator
Lokalizacja: Niepołomice

Re: Jaśniszcze, pow. brodzki

Postprzez Szarzynski » 10.01.2009

Poszukuję przodków o nazwisku Szarzyński z Jaśniszcz. Znalazłem tu informację o Ignacym Szarzyńskim, natomiast na stronie internetowej http://www.olejow.yoyo.pl/readarticle.php?article_id=68 (informacje poniżej) osoba ta ma nazwisko Sarzyński. W związku z powyższym proszę o podanie źródła, o ile to możliwe, informacji umieszczonych tutaj.

Sarzyński Ignacy
OLEJÓW
mąż Rozalii z domu Żelasko
ur. 1849, Jaśniszcze
rodzice: Sarzyński Jan i Buczek Justyna
w roku 1873 w wieku 24 lat jako kawaler ożenił się z Rozalią Żelasko ur. Zborów, dla obojga ten sam nr domu 1 - dominium
Szarzynski
Veni vidi i znikli
Veni vidi i znikli

Re: Jaśniszcze, pow. brodzki

Postprzez Marcin » 11.01.2009

Żródła o ile znane są podawane w kwadratowych nawiasach. Co do nazwiska to wydaje się że było zapisywane na trzy sposoby jako Sarzyński, Szarzyński lub Starzeński
"Ateizm - to uparta wiara w bezsensowność wierzenia"
Avatar użytkownika
Marcin
Administrator
Administrator
Lokalizacja: Kraków
Medale: 1
Pomoc techniczna (1)
Imię i nazwisko: Marcin Niewalda

Re: Jaśniszcze, pow. brodzki

Postprzez Marcin » 07.01.2010

To efekt zdobycia materiałów - spisu mieszkańców (parafian rz-kat.) dot. Szarzyńskich
[AGAD]

1. Jan Szarzyński ur. 1816, 1880 mieszka: Jaśniszcze dom nr. 35 + Justyna Bączek (Być? Byczek?)
ur. 1825, wyznanie gr-kat.
1.1. Wojciech Szarzyński ur. 24.2.1843 Jaśniszcze, 1880 mieszkał Jaśniszcze, dom. nr. 35 +(1867) Rozalia Jurczenko, ur. 1851 Jaśniszcze, ojciec: Sura (?), matka: Katarzyna Czarnań (ur. Wierzbowczyk)
1.1.1. Katarzyna Szarzyńska ur. 1868 Jaśniszcze, zm. 1868
1.1.2. Wiktoria Szarzyńska ur. 1869 Jaśniszcze, zm. 1870
1.1.3. Julianna Szarzyńska ur. 20.12.1870 Jaśniszcze
1.1.4. Jan Szarzyński ur. 4.5.1873 Jaśniszcze
1.1.5. Magdalena Szarzyńska ur. 23.6.1876 Jaśniszcze
1.1.6. Anna Szarzyńska ur. 20.9.1877 Jaśniszcze
1.1.7. Dominik Szarzyński ur. 9.8.1879 Jaśniszcze
1.2. Ignacy Szarzyński, ur. 23.12.1848 Jaśniszcze
1.3. Jan Szarzyński, ur. 24.8.1858 Jaśniszcze, zm. 6.8.1859
1.4. Franciszek Szarzyński, ur. 10.2.1845 Jaśniszcze, zm. 25.10.1870


1. Sebastian Szarzyński + Maria Merszowska
1.1. Bazyli Szarzyński ur. 1836, 1880, mieszkał Jaśniszcze (prawd. dom nr. 35) + Maria Mogilnicka, ojciec: Paweł, matka: Maria Dmytryszyn
1.1.1. Jan Szarzyński, ur. 18.6.1871


1. Jan Janiszyn ur. 1814, zm. 1871, 1880 mieszka Jaśniszcze d. nr 8 + Rozalia Szaryńska, ur. 1810
1.1. Andrzej Janiszyn ur. 1838 Jaśniszcze
1.1.1. Maria Janiszyn, ur. 1858 Jaśniszcze, zm. 1859
1.1.2. Anna Janiszyn, ur. 1860 Jaśniszcze, zm. 1867
1.1.3. Tekla Janiszyn, ur. 1863 Jaśniszcze
1.1.4. Barbara Janiszyn, ur. 1866 Jaśniszcze, zm. 1866

Możliwe że Jan, Sebastian i Rozalia to rodzeństwo (domysły na podstawie zbliżonego wieku)
W 1880 nie ma w Jaśniszczach innych Szarzyńskich (rz-kat.)
"Ateizm - to uparta wiara w bezsensowność wierzenia"
Avatar użytkownika
Marcin
Administrator
Administrator
Lokalizacja: Kraków
Medale: 1
Pomoc techniczna (1)
Imię i nazwisko: Marcin Niewalda

Re: Jaśniszcze, pow. brodzki

Postprzez Marcin » 11.01.2010

Nazwisko Baraniuk

1. Marcin Baraniuk, ur. 1810, zm. 1873 +(1) ?? +(2)(1868) Magdalena Smolińska, ur. 1834
1a.1. Filip Baraniuk, ur. 24.11.1851
1a.2. Dominik Baraniuk, ur. 15.8.1852
1a.3. Maria Baraniuk, ur. 1858, zm. 1859
1a.4. Magdalena Baraniuk, ur. 1.5.1863
1b.5. Jan Baraniuk, ur. 25.1.1869


1. Marcin Baraniuk + Marianna Kutschera
1.1. Dominik Baraniuk, ur. 15.9.1852 Jaśniszcze, 1880 miszka Jaśniszcze d. nr. 35 +(9.10.1877 Jaśniszcze) Marianna Gołębiowska ur. 1844, ojciec: Józef, matka: Marianna Jurczenko
1.1.1. Mikołaj Barańczuk, ur. 6.12.1877


Nazwisko Bączek

1. Stanisław Bączek, ur. 1825 + Eudoksja ??, wyznanie gr-kat
1.1. Jan Bączek, ur. 1857, zm. 1858


1. Jan Bączek + Marianna Zacharek, ur. 1817 Jaśniszcze, wyznanie gr.kat.
1.1. Szymon Bączek, ur. 1843 Jaśniszcze, mieszkał Jaśniszcze dom. nr. 43
1.2. Jan Bączek, ur. 1838, zm. 1864 + Anna Janiszyn, ur. 1841, ojciec: Antoni, matka Parascewia Fedoruk
1.2.1. Józef Bączek, ur. 1864, zm. 10.4.1875
1.2.2. Antoni Bączek, ur. 1874, zm. 15.10.1874
1.2.3. Józef Bączek, ur. 1876
"Ateizm - to uparta wiara w bezsensowność wierzenia"
Avatar użytkownika
Marcin
Administrator
Administrator
Lokalizacja: Kraków
Medale: 1
Pomoc techniczna (1)
Imię i nazwisko: Marcin Niewalda

Re: Jaśniszcze, pow. brodzki

Postprzez tiger » 04.04.2010

Witam serdecznie. Poszukuję informacji o nazwisku Unger z Jaśniszcz. Mój ojciec Piotr Unger tam się urodził (1 czerwca 1937 r.). Dziadek mój ś.p. Stanisław Unger również z Jaśniszcz miał brata Piotra, ale był na wojnie i zginął w niewyjaśnionych okolicznościach. Poza tym nic nie wiem o wcześniejszych losach i rodzinie. Dziadek to zawsze trzymał w tajemnicy.
Interesuje mnie również nazwisko Szlosek Zbigniew (ojciec Józefa), podobno był hrabią, zamieszkiwał w pałacu Białeckich w Jaśniszczach.
Byłem w Jaśniszczach w ubiegłym roku. Jeśli byłby Pan zainteresowany np. zdjęciami itp. to z chęcią udostępnię.
Informacje, które mogłyby ewe. pomóc w poszukiwaniu są spisane we wspomnieniu mego ojca:
http://www.podkamien.pl/articles.php?article_id=165
Będę wdzięczny za jakąkolwiek informację.
Pozdrawiam,
Krzysztof Unger
Avatar użytkownika
tiger
Veni vidi i znikli
Veni vidi i znikli
Lokalizacja: Gdańsk
Imię i nazwisko: Krzysztof Unger

Re: Jaśniszcze, pow. brodzki

Postprzez aiwlys66 » 12.05.2010

Witam serdecznie, czy mogłabym uzyskac jakieś informacje o nianii Paranii, w jakim okresie żyła, czy miała dzieci itd.
Avatar użytkownika
aiwlys66
Veni vidi i znikli
Veni vidi i znikli

Re: Jaśniszcze, pow. brodzki

Postprzez Marcin » 08.01.2011

Niestety co do Ungerów to brak wiadomości - poza trójką osób która została zamordowana przez bandy w 1944. W 1880 żadni tacy nie mieszkali w Jaśniszczach. Musieli się więc chyba przeprowadzić później.

Parania musiała urodzić się jakoś ok. 1885 gdyż w latach ok.1905-10 była młoda. Parania to chyba zdrobnienie od Parascewia?. Tutaj jest o niej więcej napisane - przejdź
"Ateizm - to uparta wiara w bezsensowność wierzenia"
Avatar użytkownika
Marcin
Administrator
Administrator
Lokalizacja: Kraków
Medale: 1
Pomoc techniczna (1)
Imię i nazwisko: Marcin Niewalda

Re: Jaśniszcze, pow. brodzki

Postprzez Marcin » 08.01.2011

Jaśniszcze_1906.jpg
Jaśniszcze - plan z mapy z 1906 [www.mapywig.pl]
(231.46 KiB) Pobrane 1703 razy
"Ateizm - to uparta wiara w bezsensowność wierzenia"
Avatar użytkownika
Marcin
Administrator
Administrator
Lokalizacja: Kraków
Medale: 1
Pomoc techniczna (1)
Imię i nazwisko: Marcin Niewalda

Re: Jaśniszcze, pow. brodzki

Postprzez świętojański » 15.08.2011

Dzień dobry.
Miałem szczęście napotkać w tym miejscu nazwisko Świętojańska. Ponieważ moja rodzina (udokumentowałem 13 pokoleń od 1628 r) zamieszkiwała w Podkamieniu, Łosiatynie, Ledóchowie, itp., ale wiadomości o Jaśniszczach jeszcze nie spotkałem, to niech mi będzie wolno zapytać, czy wiadomo coś więcej o tej osobie?
Z poważaniem
Czesław Świętojański
świętojański
Veni vidi i znikli
Veni vidi i znikli

Następna strona

Powrót do Miejsca J